Einde artikel 4 van de grondwet

Artikel 4

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Er kwamen geen stemmingen van de Staten Generaal aan te pas, er was geen wet met een uitzondering, iedereen vond het gewoon prima, inclusief de Raad van State. Maar heden is artikel 4 van de grondwet afgeschaft.
Het woord “gelijkelijk” is namelijk niet meer van toepassing. Alleen Nederlanders die een geldig identiteitsbewijs hebben mogelijk namelijk stemmen. Het is niet langer voldoende om Nederlander te zijn. Je moet dokken om dat aan te tonen. En vervolgens moet je te pas en te onpas je Persoonsbewijs laten zien. Tot zover de grondrechten, de vrijheid en de democratie in dit land. En niemand die de straat op gaat.

 1. 2

  Tja als het al verplicht is dat ding altijd bij je te dragen lijkt het me niet zo onredelijk dat je dat ding even moet laten zien als je gaat stemmen, op je stembewijs staat toch ook je naam? Wat dat betreft is het geen grotere invasie van je privacy.

  Die legitimatieplicht an sich is natuurlijk een heel ander verhaal maar dat heeft weer niets met die verkiezingen te maken.

 2. 7

  @mescaline: Gevangenen mogen een volmacht geven voor hun stem.

  @Anoniem: Het gaat om een toonplicht bij gerede verdenking (zoals Giz zegt). En dat is ook al tegen de grondwet.
  Verder is een eerdere foute wet geen excuus voor deze maatregel. Het grondbeginsel dat iedereen gelijkelijk moet kunnen stemmen gaat niet meer op.
  Je moet een paspoort KOPEN en bij je dragen, anders kan je tegenwoordig geen gebruik meer maken van je democratische rechten.
  Privacy is niet eens mijn grootste probleem. Afbreuk van de grondwet en de democratie wel.
  Straks kunnen zomaar 150000 mensen niet stemmen. Vind je dat goed?

 3. 8

  @3 Bepaalde situaties die je zelf niet kunt voorzien, dus komt het er op neer dat je dat ding altijd bij je moet hebben, als je tenminste geen boete wilt / de wet niet wilt overtreden.

 4. 9

  Idealen kennen ook evolutie – wen er maar aan –
  of niet – de tijd achterhaalt u wel – “dikke boehoe” – ik ga donderdag 4 juni tussen 7.30 en 21.00 uur wel eventjes de straat op, en weer terug, met m’n legitimatie.

  Die propagandistische rethoriek in het linkje in de kleine lettertjes = angstpopulisme tegen veranderingen in de samenleving waar het gespartel van Wilders tegen multiculti niets bij is. Citaat:

  In ruil voor het gemak van mensen die willen stemmen in een willekeurig stembureau, zonder daar vooraf toestemming voor te moeten regelen, moet iedereen een geldig identificatiebewijs laten zien.

  Het zogenaamde ‘gemak voor de burger’ is niet de ware reden voor het nieuwe systeem maar eerder een afleidingsmanoeuvre. In werkelijkheid gaat het erom dat de overheid kost wat kost een uitgebreide identificatieplicht van de burger, in alle sectoren van het maatschappelijk leven, wil invoeren.
  Dit met het oogmerk om de burger er voortdurend van te doordringen dat hij in de gaten wordt gehouden, en om een systematisch elektronische controle van de burger verder uit te bouwen. Deze ‘weg naar een elektronische overheid’ is officieel beleid van de kabinetten Balkenende.

  oh ja joh?
  pfff

 5. 10

  @DrBanner: Ik heb het extra linkje even weggehaald. Dat leidt af van de essentie van het probleem met gespeculeer.

  Ja, idealen kennen evolutie. Maar het is wel fijn als je daar in een democratie dan ook bewust voor kiest ipv dat het sluipenderwijs wordt ingevoerd.

 6. 12

  Das dan jammer voor de overheid, ik identificeer mij alleen daar waar het nut zou kunnen hebben, de bank, de gemeente, ofzo.
  Voor alle andere zaken ga ik minstens een tijdrovende (en tijd schijnt kostbaar te zijn ) discussie aan over het hoe en vooral over het waarom.

 7. 13

  Oja
  Je moet dokken om dat aan te tonen.

  Dat is leuk gezegd maar een foute optelling.
  Je moet een geldig identiteitsbewijs bezitten, altijd.
  Dat kost geld, altijd. En mensen van <14 mogen toch nog niet stemmen.
  Het laakbare is dat je dat ID mee naar het stembureau moet nemen.

 8. 15

  In het artikel lees ik ten eerste dat de Raad van State geen bezwaar had. Waarom niet? Hebben ze dat gemotiveerd?

  Ten tweede lees ik dat de Kiesraad voor de identificatieplicht is, mits die geldt voor alle kiezers. En dan is het “gelijkelijk” toch wel weer van toepassing?

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet heel raar vindt dat je je legitimeert bij het stemmen. Al is dat vooral een intuitief gevoel, en heb ik de hele discussie hierover niet echt gevolgd.

 9. 16

  Ik dacht eigenlijk dat dat allang moest.Volgens mij moest ik bij de laatste keer stemmen ook mijn id laten zien.maar dat weet ik echt niet meer zeker.het lijkt me op zich logisch dat je laat zien dat je degene bent die op de stempas staat vermeld.
  en wat heeft anders het verlenen van volmacht voor zin als je je toch niet hoeft te identificeren?

 10. 17

  #15
  Ik heb mij nog nooit hoeven legitimeren bij het stemmen, hoewel ik mij vroeger wel eens afvroeg hoe zij konden weten dat ik het was.
  Om fraude bij stemmen tegen te gaan heeft volgens mij weinig nut, dat wordt meestal via volmachten enzo gedaan.

 11. 18

  Trouwens, nog even een vraagje voor de goegemeente zo voor de vuist weg: hoe doen al die mensen zonder identificatiebewijs dat; hun huwelijken en hun kinderaangiftes en hun autorijen en hun kopie-van-het-paspoort-aan-hun-werkgever-geven en hun uitkeringen en hun buitenlandse reizen en hun bankrekeningen aanvragen en hun TV op krediet kopen ?

 12. 20

  Als een pakje aangetekend wordt bezorgd, en de ontvangende partij is niet aanwezig om het pakje in ontvangst te nemen, dan mag de ontvangende partij het pakje daags na de mislukte bezorging ophalen bij het postkantoor. Je mag het pakje vervolgens alleen meenemen als je je kan legitimeren.

  Het is in mijn beleving dan ook helemaal niet zo gek dat je jezelf moet legitimeren als je je stem gaat uitbrengen, iets gewichtiger dan een pakje (afhankelijk van de inhoud).

  De huidige situatie staat het toe dat elke willekeurige persoon, als hij of zij maar in het bezit is van een willekeurig toegestuurd stemformulier, een stem kan uitbrengen. Een systeem dat niet echt waterdicht is, of zou ik “echt niet” moeten zeggen. Zeker bij flats en gedeelde voordeuren kan het makkelijk misgaan, zeker als je weet dat bijvoorbeeld in bepaalde buurten het gemiddeld animo om te stemmen erg laag is. De enige vorm van “controle” is dan nog het gegeven dat je lokaal – in je eigen buurt – moet stemmen. Als je die mogelijkheid uitbreidt dan is het dus volgens mij niet zo gek dat je iets van controle wilt behouden.

  Bovendien, het is al gezegd, we hebben een legitimatieplicht, je hebt dat ding dus al bij je (pp/rbw/idk). De hele discussie over een vermeende draagplicht is compleet onzinnig omdat je je te allen tijden moet kunnen legitimeren en je dus altijd een legitimatiebewijs bij je moet hebben.

  De Europese grondwet geeft je de vrijheid je te bewegen binnen de grenzen van de EU, neemt niet weg dat je zonder paspoort of id-kaart niet ver komt binnen Europa. Moet je dus ook “zo’n ding kopen” om gebruik te kunnen maken van je recht.

  De legitimatieplicht is een ander ding, vervelend maar kennelijk als noodzakelijk kwaad geaccepteerd om alle excessen van het gebrek aan legitimatieplciht tegen te gaan. Ik heb geen demonstraties gezien dus ik mag aannemen dat mijn aanname niet ver van de waarheid ligt.

 13. 21

  @christinA: Waar staat in de wet dat je altijd een geldig identiteitsbewijs moet hebben?

  Als je in een verpleegtehuis ligt en er nooit meer uitkomt, waarom zou je dan een nieuw paspoort aanvragen?
  En ja, in sommige verpleegtehuizen kan je stemmen.

  @Dolores: Als iedereen zich moet identificeren, dan is het misschien weer “gelijkelijk”. Maar ga dan in de Tweede Kamer de discussie aan.
  Ben je een Nederlands Staatsburger omdat je een identiteitsbewijs hebt? Of ben je dat omdat je als zodanig ingeschreven staat en daardoor vanzelf een oproepkaart krijgt?
  Kan je in NL straks niets meer doen zonder je te legitimeren?
  Let op, het uitgangspunt is de Staat er is voor de burgers, niet andersom. En als de Staat ons leven alleen maar nodeloos complex en onvrij maakt, dan maar zonder Staat.

 14. 22

  @zwartwit: Even heel principieel: Het feit dat je je moet legitimeren, gaat dat in tegen artikel 4? Let wel, er zijn mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen geldig legitimatiebewijs hebben.

  En mbt legitimatieplicht: Daar is wel degelijk tegen geprotesteerd, er is een petitie geweest, er zijn rechtzaken gevoerd.
  En leg mij eens uit welke problemen er precies mee opgelost zijn? Waarom is het een “noodzakelijk kwaad”?

 15. 23

  @21 Misschien wordt er wel een verpleegster vermoord aangetroffen, politie komt langs, mevrouw van Dijk, kunt u zich even legitimeren? Je moet je altijd kunnen legitimeren als de politie daar om vraagt!

 16. 24

  @Steeph
  Het gaat om een toonplicht bij gerede verdenking (zoals Giz zegt).
  Nee hoor, gerede verdenking is helemaal niet vereist: “voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak.” zegt de wet.

 17. 30

  @25 De identificatieeis bij het stemmen staat in het “Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand”, dat besluit is geen wet in formele zin die vereist is voor afwijking van artikel 4. Honderdduizenden mensen wordt het recht om te stemmen ontzegd door deze regeling dus het artikel wordt wel degelijk geschonden. Ik acht de kans dan ook zeer groot dat als je bezwaar maakt tegen de weigering van je stem en daar als het bezwaar is afgewezen tegen in beroep gaat dat je dan bij de rechter je gelijk haalt. Probeer maar.

 18. 31

  Nog even over die verdenking, als de politie alleen mensen om identificatie zouden mogen vragen als ze die mensen ergens van verdenken dan zou dat een veel zwaardere eis zijn dan als ze iedereen om identificatie mogen vragen “voor zover ze dat redelijkerwijs noodzakelijk achten voor de uitoefening van de politietaak.”

  Dat laatste valt bijna niet aan te vechten, tenzij ze echt volkomen willekeurig mensen op straat om hun identificatie vragen.

 19. 32

  Nu zou iedereen ook kunnen gaan stemmen in de 89 gemeenten, waar dat experiment niet gaande is.
  Zoals de Kiesraad stelt: het experiment slaat nergens op omdat de grondslag voor de proef het internet-stemmen is.
  Dit kan dus echt niet. Hoe ver mag een overheid eigenlijk gaan om bepaalde mensen uit te sluiten van één van de gelegenheden voor maatschappelijke participatie?

 20. 33

  @32 Met het internetstemmen heeft het helemaal niets te maken, behalve dat ze beiden in hetzelfde besluit staan omdat het allebei experimenten zijn met nieuwe vormen van stemmen.

 21. 35

  @33: Ik ging uit van de zin in het VK-artikel: “Bovendien vindt de raad de wettelijke basis van het experiment onvoldoende: de regeling is gebaseerd op een experimenteerwet die is bedoeld om stemmen via internet mogelijk te maken“.

  Maar goed, volgens mij zijn we het eens dat schending van artikel 4 niet moet mogen.

 22. 36

  Ik ben tientallen jaren lid geweest van een stembureau en ik heb me er altijd over verbaasd dat je je niet standaard hoefde te legitimeren. Je kon volgens de wet altijd iemand vragen om zijn legitimatiebewijs, doch dat werd nooit gedaan. Raar. Alleen als je je stemkaart kwijt was dan moest je een legitimatie laten zien. Stel je voor dat je je stemkaart kwijt was en geen legitimatie had? Is dat ook in strijd met art. 4?

  Ik heb vaak gedacht hoe makkelijk het was om te stemmen met iemand anders zijn stemkaart. Bijvoorbeeld de stemkaart onderscheppen van een buurman van wie je weet dat hij toch niet gaat stemmen.

  In wel (westers)land is het mogelijk om te stemmen zonder je legitimatie te laten zien?? Was dan Nederland de enige democratie???

  Volgens de wet identificatieplicht moet je een GELDIG legitimatiebewijs bij je hebben. Het zou merkwaardig zijn als je geen geldig ident. bij je zou moeten hebben als je gaat stemmen want je mag immers niet de deur uit zonder.

 23. 37

  Het is nu nog een test, maar het wordt wel bij veel gemeente al uitgevoerd die identificatieplicht bij het stemmen. Gelukkig in Utrecht nog niet. Zo las ik. Hoop dat dit klopt!
  Ben het wel eens met reacties hierboven dat identificatieplicht al voor veel dingen geldt.
  Maar ben er trouwens wel tegen dat je tegenwoordig altijd je ID-bewijs bij je zou moeten dragen. Ben wel gek! Al die pasjes, je wordt er gek van!

  Zou er zo ontzettend gefraudeerd worden bij het stemmen dat het noodzakelijk is om die ID-plicht in te voeren? Nooit iets over gelezen !
  Misschien is het een vorm van controle als je straks overal mag gaan stemmen! Dan vind ik die ID-plicht wel logisch.

 24. 39

  @christinA Ik zat in die tijd in de bankenwereld. Kon bij een aantal banken verifieren wat ze met de info deden. Dat bleek toch wel correct. Op 1 bank na. Daar zit ik dus niet meer bij. Maar dat zou vroeg of laat toch gebeurd zijn (AbnAmro).

 25. 41

  @steeph: wat deden ze bij die ene bank dat wat niet toegestaan was?

  @caprio: volgens mij hebben de vrijwilligers die de kiesstations bemannen niet de bevoegdheid om mensen te arresteren (ze mogen wel een burgerarrest doen, dus staande houden tot de politie er is.)

 26. 43

  @ 22 Steeph

  Of het indruist tegen art 4? Tsja, als ik dat laatste zinnentje erbij pak; “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.”,

  dan zou je kunnen stellen dat, indien bij wet is bepaald dat je je moet kunnen legitimeren om je stem uit te brengen, het daar niet tegenin druist.

  Bovendien, de staat heeft toch eigenlijk ook het recht om te weten of jij daadwerkelijk degene bent die zijn stem zou moeten uitbrengen? Dat is nu iets lastig na te gaan.

  En inderdaad, er zijn rechtzaken geweest en petities, het feit dat mij dat niet meer vers in het geheugen staat, geeft in mijn beleving het marginale karakter van de weerstand aan. Het was in elk geval geen massale volksopstand. Zoals eigenlijk op zijn plaats was geweest.

  Nu kan ik mij vergissen maar volgens mij is die plicht er mede gekomen naar aanleiding van het grote aantal illegalen, zwartrijders en vandalen en het gebrek aan middelen die de hermandad ter beschikking stonden om genoemde groepen aan te pakken.

  Uiteraard is dat later aangescherpt onder het befaamde motto, “voor de dreiging van trrrrsm moet elke vrijheid wijken”, uiteraard uit de cda-koker.

  Aanvankelijk:

  Er kwam geen volledige identificatieplicht maar in een aantal gevallen mocht voortaan naar een identiteitsbewijs gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij geldzaken als het openen van een bankrekening, de notaris, de aanvraag van een sofi-nummer, inschrijving bij het arbeidsbureau, op het werk, bij aanvraag van een uitkering, zwartrijden in het openbaar vervoeren en bij wedstrijden in het betaald voetbal. Ook werd een persoon waarvan de politie een ‘redelijk vermoeden’ had dat deze illegaal in Nederland verblijft, verplicht zijn of haar identiteit aan te tonen.”

  Dus voornamelijk overheidsaangelegenheden, voornamelijk om fraude tegen te gaan. Wat mij betreft is je stem uitbrengen hetzelfde.

  http://www.identificatieplicht.nl/voort16

  http://www.identificatieplicht.nl/docjansen.html

  Zwartrijden pak je er wel degelijk beter mee aan dan voorheen, evenals het geemmer rondom voetbalwedstrijden, hoewel de politiek het verder laat afweten op dat specifieke gebied. Illegalen mocht je vroeger niet eens van constateren dat zij uberhaupt illegaal waren. Zodoende kom ik tot mijn laatste uitspraak.

  Het feit dat wilders het zo lekker doet in de peilingen relateer ik eigenlijk aan diezelfde uitspraak. Het gegeven dat een bepaald deel van het volk onvrede heeft met het “hoge aantal” immigranten/gelukszoekers, al dan niet legaal, maakt dat zij zich niet verzetten tegen een maatregel die eigenlijk bar slecht is. In hun ogen dus wellicht een noodzakelijk kwaad.

 27. 44

  Verder kan ik me alleen voorstellen dat mensen die geen auto rijden en nooit buiten onze landsgrenzen komen, niet in het bezit zijn van een enkel legitimatiebewijs.

  Wat op zich vreemd is natuurlijk omdat er al een poosje een legitimatieplicht bestaat. Dus zelfs al voldoe je aan bovenstaande dan mag je veronderstellen dat deze burgers al eerder een van de geldige bewijzen zouden moeten hebben aangeschaft, om zo aan die plicht te kunnen voldoen, indien nodig.

 28. 45

  Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Om uw BSN te krijgen hoeft u niets te doen, uw sofinummer is automatisch omgezet in een BSN. Voortaan krijgt iedereen die zich bij de gemeente inschrijft in de Gemeentelijke Basisadministratie een BSN, direct vanaf de geboorte. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/rechtspraak-en-veiligheid/identificatie
  ——-
  Radio frequency identification, let. identificatie met radiogolven (afgekort RFID), is een technologie om van een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde RFID-“tags” die op of in objecten of levende wezens zitten.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency_identification

  Een stemcomputer of stemmachine is een digitaal stemsysteem bestaande uit een computer met software en randapparatuur, die speciaal is ingericht om de individuele keuze in een stemming direct elektronisch en digitaal vast te leggen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stemmachine
  ——-
  de volgende stap is te voorspellen http://tinyurl.com/2s4hbl , wie stemt wat?

 29. 46

  Wie kan zich van zijn geboorte; inschrijven/legitimeren ..”iedereen die zich bij de gemeente inschrijft in de Gemeentelijke Basisadministratie een BSN, direct vanaf de geboorte…”(bron pb51)

 30. 49

  @48

  Een nieuw land beginnen? Nederland is hartstikke leuk. Zelfs het weer is prima.
  Trouwens, ga je land opspuiten of afpakken?

 31. 50

  Of het indruist tegen art 4? Tsja, als ik dat laatste zinnentje erbij pak; “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.”,

  dan zou je kunnen stellen dat, indien bij wet is bepaald dat je je moet kunnen legitimeren om je stem uit te brengen, het daar niet tegenin druist.
  Nee, een uitzondering zou bij wet in formele zin moeten worden besloten (een wet die door de staten-generaal is aangenomen), de wet waarop dit besluit is gebaseerd is echter een ministerieel besluit.

 32. 51

  Ik zou zelfs identificatieplicht prima vinden, als er maar twee dingen gebeurden:
  1. De roverheid produceert het ding gratis, op creditcardformaat en komt het me brengen.
  2. Als ik op dagen als dit in me zwembroek naar de Appie om de hoek ren voor nog een extra zak chips, dat dan zo’n wout niet effe lastig mag gaan doen en ik gewoon in staat gesteld word om het ding te gaan halen indien nodig.

 33. 52

  Het echte issue is natuurlijk niet die paar Euro’s leges voor een ID maar het feit dat Nederland in de afgelopen 20 jaar is verworden tot een land waar ID plicht nodig is om de rechtstaat te kunnen handhaven. Kennelijk is het in brede lagen van de bevolking gebruikelijk geworden om de liegen over je identiteit en schijt te hebben aan de schade die dit aan onze samenleving oplevert. Lijkt mij interessant om eens na te gaan hoe dat zo heeft kunnen komen.

 34. 53

  @51 1 Je moet het dan toch betalen en ad 2: dat zou toch veel mensen over de streep kunnen halen om helemaal voor ID-plicht te zijn.

 35. 56

  Het ergste is dat dit totaal niet goed gecommuniceerd is. Het staat alleen in kleine lettertjes op de stemkaart. Als je het laat ziet en je paspoort is toevallig net verlopen (je wilde het al een tijdje verlengen, maar het gemeentehuis is alleen doordeweeks tot 16:30 open), dan mag je dus niet stemmen.

 36. 58

  Verrek Steeph, je hebt gelijk. Het was me niet eens opgevallen. De ‘afleidingsmanoeuvre’ van de klantvriendelijkheid (nu kunt u overal stemmen) had op mij effect. De identificatieplicht viel er mee weg.

  Eigenlijk zou je ook nog gewoon op je ‘eigen stemburo’ zonder legitimatie moeten kunnen stemmen.

 37. 60

  Eigenlijk zou je ook nog gewoon op je ‘eigen stemburo’ zonder legitimatie moeten kunnen stemmen.

  Je gaat dus met je stemkaart naar een ander bureau en daarna je eigen en zegt dat je je stemkaart en legitimatie nergens kan vinden. Twee keer stemmen dus.

 38. 61

  Deze mevrouw is een grote kanshebber voor de Darwin-award van deze week….omwegen propageren om je eigen achterlijke wet te omzeilen…hou imbeciel ben je dan !!!

  ———————————————
  …Kiezers die geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen donderdag desnoods nog in het stembureau een andere kiezer vragen voor hen te stemmen. Volgens staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken biedt de machtiging een oplossing voor de ongeveer 150.000 stemgerechtigden zonder geldig identiteitsbewijs….

  …Een machtiging invullen voor een onbekende die toevallig ook in de rij staat, kan een oplossing zijn, stelt Bijleveld. Ze is niet bang voor fraude. ‘Dat weet je sowieso nooit bij een volmacht’, verklaart haar woordvoerder.

  De legitimatieplicht is het gevolg van een experiment waarbij kiezers binnen hun eigen gemeente hun stem kunnen uitbrengen in een stemlokaal naar keuze…
  ———————————————
  Dus haar experimenten wetje tegen fraude helpt ze om zeep door een zeer fraude gevoelige volmachts-stem… volgens mij sla je dan de plank volledig mis en ben je rijp voor opname in een GGZ instelling.

 39. 62

  @Yatta: Ik las het net in de Volkskrant:
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1208269.ece/Stemmen_zonder_legitimatie_kan_ook

  Het is om twee redenen absurd. Ten eerste omdat dan dus kennelijk jouw legitimatie niet relevant meer is voor het kunnen uitbrengen voor een stem. En ten tweede omdat je dan in het stembureau iemand moet vertellen wat je graag wilt dat ingevuld wordt. Daaag stemgeheim. Of je moet natuurlijk geloven dat de gemachtigde dat per ongeluk goed doet.

 40. 63

  Mijn opmerking bij 60 trek ik in: dat kan niet meer (een nieuwe stemkaart krijgen).

  Misschien is er een andere variant mogelijk: je geeft een machtiging af aan iemand die in de rij staat. Die ontvangt 2 stembiljetten en geeft er een aan jou. Je brengt je eigen stem uit en stopt hem in de doos.

 41. 66

  Volgens mij heeft een lid van een stembureau helemaal geen bevoegdheid om een burger naar zijn ID te vragen.
  Dus wie houdt wie tegen?

 42. 67

  Zo juist de verkiezingsnieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van gisteren staat op – “nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer” – dat kiezers die zich zonder identiteitsbewijs melden op het stembureau melden, erop dienen “gewezen te worden dat zij toch kunnen stemmen, namelijk door het verlenen van een onderhandse volmacht aan een andere kiezer.”

  Kun je toch nog zonder legitimeren stemmen, mits je de gevolmachtigde ermee wil opzadelen dat die zich wel moet identificeren en je hem/haar vertrouwt.