Een Senaat zonder PVV?

ACHTERGROND - Het is niet ondenkbaar dat de PVV straks met nul zetels in de Eerste Kamer is vertegenwoordigd.

Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, zou de PVV van Geert Wilders 25 zetels halen (peiling Ipsos 4 december 2014). Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer, die op 26 mei volgend jaar plaatsvinden, zouden dat er wel eens heel wat minder kunnen worden dan de twaalf à dertien die je op basis van de peiling voor de Tweede Kamer zou verwachten. Misschien worden het er wel nul.

Als dit gebeurt, is het voor een groot deel toe te schrijven aan de getrapte verkiezingen voor onze Eerste Kamer. De burger kiest de leden van de staten in zijn provincie, waarop de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Een partij die landelijk goed scoort in de peilingen is dus gedwongen om ook op provinciaal niveau actief te worden wil zij niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste succes oogsten. Juist daar wringt bij de PVV de schoen.

In 2011 slaagde de eenmanspartij van Wilders er weliswaar in om in alle provincies voldoende kandidaten bij elkaar te sprokkelen en een goede uitslag neer te zetten, maar vervolgens ging er van alles mis. De PVV-fractie in Noord-Holland klapte uit elkaar en scheurde in vieren. Ook in andere provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Friesland) stapten Statenleden uit de respectieve PVV-fracties. In Limburg mocht de PVV het een jaartje proberen in Gedeputeerde Staten, maar ook dat was geen succes. Voordat het Limburgse college viel, hadden zich overigens ook in die provincie PVV-Statenleden afgesplitst van de moederfractie. Het is allemaal al eens besproken (hier en hier).

De eerste vraag is of PVV-leider Wilders voldoende capabele kandidaten kan vinden om aan de komende Statenverkiezingen deel te nemen. Meindert Fennema legde vier jaar geleden al eens treffend uit waarom het voor de PVV zo moeilijk is om aan goede kandidaten te komen.

Maar de tweede vraag is of Wilders wel tijd en energie gaat steken in het vinden van tientallen kandidaten voor de Statenverkiezingen in alle twaalf provincies. In 2011 verleende de PVV gedoogsteun aan een kabinet dat belangrijke PVV-speerpunten ten aanzien van immigratie en veiligheid moest uitvoeren. Dat kabinet had geen meerderheid in de Eerste Kamer en deelname van de partij van Wilders aan staten- en Senaatsverkiezingen moest die meerderheid alsnog bewerkstelligen (hetgeen overigens, zoals bekend, niet lukte).

Nu is de situatie radicaal anders. Na de breuk in de Catshuis wil niemand meer met de PVV regeren en de partij doet er ook weinig aan om die situatie te keren. De PVV is veroordeeld tot een jarenlange rol in de oppositie. Natuurlijk kan die oppositie ook in de Senaat gevoerd worden, maar de vraag is of de investering daarvoor – namelijk het zoeken van tientallen geschikte kandidaten en deelname aan de verkiezingen in twaalf provincies – wel opwegen tegen het resultaat.

Het risico van weer een reeks afscheidingen en de grote waarschijnlijkheid dat deelname aan colleges van gedeputeerde staten er niet inzit, moeten ook worden meegewogen. Het is in dit verband tekenend dat een partij die het zo goed doet in de peilingen, eerder dit jaar maar in twee gemeenten aan de Raadsverkiezingen deelnam.

Na de ‘Marokkanen-uitspraak’ van Wilders dreigde zo’n beetje heel PVV Flevoland (de Statenfractie en de Raadsfractie in Almere) zich tegen de partij te keren, al kon dat onheil uiteindelijk afgewend worden. De Haagse gemeenteraad werd gevuld met oud-Tweede Kamerleden, voor wie na de verkiezingsnederlaag in 2012 geen plaats meer was. Mogen die straks ook op de lijst voor de Statenverkiezingen? We zullen het 2 februari volgend jaar weten, de dag van de kandidaatstelling. Wellicht dat we voor die tijd al weten of de PVV deelname aan de Eerste Kamerverkiezingen ambieert, en zo ja, wie dan de lijst gaat trekken.

Momenteel hult Wilders zich in stilzwijgen. Terwijl partijen als VVD, CDA, D66 en 50Plus al lang en breed bekend hebben gemaakt wie de lijsttrekker voor de Senaatsverkiezingen wordt, en er bij de PvdA ook maar één kandidaat voor die positie schijnt te zijn, is van de eenmansbeweging van Wilders niet eens bekend óf zij deelneemt.

Het vinden van een geschikte lijsttrekker is natuurlijk geen sinecure. In 2011 ging de PVV de verkiezingen in met Machiel de Graaf, die overigens ook de fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad was en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie, en zo als volleerd plucheplakker drie salarissen toucheerde.

In dat licht was het opmerkelijk dat hij zijn collega-senatoren hun vele bijbanen aanwreef en verder vooral opviel door de fractievoorzitter van de PvdA weg te zetten als “Wassenaarse burgemeestersvrouw”. Na goed een jaar in de Senaat stapte De Graaf alweer over naar de Tweede Kamer, waar hij inmiddels betoogt dat de Nederlandse identiteit via de baarmoeder om zeep wordt geholpen.

Zijn opvolger was Marcel de Graaff met dubbel f. Deze theoloog trad aan in een tijd dat er geen gedoogsteun meer geleverd hoefde te worden, dus hij kon vol op het orgel. Met zijn betoog dat “Nederland wordt overstroomd met mensen uit landen met een minderwaardige cultuur” en dat Syrische vluchtelingen maar harder tegen Assad moeten vechten haalde hij het niveau van de Eerste Kamer flink naar beneden.

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarvoor hij de PVV-lijsttrekker was, droeg hij het stokje over aan Marjolein Faber. Die scandeerde enthousiast het ‘minder, minder’ mee, maar weigerde een rapportje met voorzichtige aanbevelingen voor meer integriteit in de Senaat te onderschrijven.

Van de overige senatoren van PVV-huize kan niet veel meer worden gezegd dan dat ze niet opvielen, overigens niet heel verrassend voor een groepje politici dat vooral in de Senaat is geplant om een gedoogakkoord uit te voeren. Als ze al in het nieuws kwamen, dan was dat omdat ze de Grote Leider tegen de haren in hadden gestreken, waarop deze hen voor “rat” en “stoker” uitmaakte.

Als de PVV de Statenverkiezingen en daarmee de Eerste Kamer links laat liggen, ontstaat een buitengewoon interessante dynamiek. Een behoorlijk brok zetels – 10 van de 75 – zal dan worden verdeeld onder andere partijen. Het is niet waarschijnlijk dat de coalitie van VVD en PvdA daar erg van gaat profiteren. De partijen die wél profiteren (SP? CDA? D66?), krijgen een belangrijk aandeel in het lot van het kabinet, dat gedurende zijn hele bestaan al tegen het ontbreken van een vaste meerderheid in de Eerste Kamer aanloopt.

Er breken interessante tijden aan. Schrijf 2 februari 2015 maar vast in de agenda’s. Op die dag weten we zeker of de PVV aan de Statenverkiezingen deelneemt en dus kans maakt op terugkeer in de Eerste Kamer.

Via Publiekrecht & Politiek

Reacties (11)

#1 Joop

Wishfull thinking – zolang het zogenaamd slecht gaat met ons landje, is er genoeg animo voor deze partij, of er een puinzooi bij hun is of niet, kijk naar gemeente Den Haag.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

“De eerste vraag is of PVV-leider Wilders voldoende capabele kandidaten kan vinden om aan de komende Statenverkiezingen deel te nemen.”

Voor het doel vertegenwoordiging in de Eerste Kamer is dat helemaal niet nodig. Hij moet alleen een paar dozijn mensen zien te vinden die in staat zijn PVV te stemmen (en dat moet, gezien de afgelopen verkiezingen tot mogelijk zijn). Wat er daarna in de Provinciale Staten gebeurt, daar interesseert Wilders zich helemaal niet voor (zo is ook deze zittingsperiode wel gebleken). Aangezien de EK-verkiezingen vrij kort volgen op de verkiezingen voor de PS, hoeft hij ze ook niet lang bijeen te houden. Vergeet niet dat alle inmiddels afgesplitste fracties bij de vorige EK verkiezingen nog netjes PVV gestemd en daarmee het doel van Wilders gerealiseerd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Cerridwen

Het worden zeker interessante tijden.

Wel vraag ik me af of er inmiddels niet al meer bekend is over de inzet van de PVV bij de verkiezingen van Provinciale Staten/EK. Ik meen ergens gelezen te hebben dat o.a. Machiel de Graaf bezeg is met het samenstellen van een lijst voor de EK. Dat impliceert dat de PVV ook mee wil doen in de provincies. Uit niets blijkt dat ze dat niet willen. (of het ze gaat lukken is een tweede).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Verwacht ook de komende PS-zittingsperiode dus maar weer wat popcornparlementen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mario

Het vinden van kneedbare types is niet zo lastig. En laten dat nou net de mensen zijn, waar de rest van de eenmanspartij PVV uit bestaat. Doen wat Geert zegt en daar staat veel (belasting)geld tegenover. De politieke prostituees.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jack Random

De dag dat klonen van mensen mogelijk wordt, is de dag dat Geert een vreugdedansje doet. De media trouwens ook, niet één maar 26 Geerts die de meest gekke dingen roepen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Henk van S tot S
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 su

@7 Dacht meer aan Rimmer world:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

@8:
Moet er natuurlijk nog wel wat aan het haar gefröbeld worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Schuur

Noem me cynisch, maar uiteindelijk zal Geert W. de nodige marionetten wel vinden voor de PS en de senaat. Poppetjes voor de show. En als die, net als de vorige keer, de boel weer verkloten, dan trekt hij vier jaar later weer een blijk open.

En de #pvvop1!-stemmer zal uiteindelijk toch een vakje bij de PVV rood kleuren, wellicht enigszins verbaasd dat de Grote Leider zelf niet op de lijst staat. (Alhoewel het me niet zou verbazen als Il Duce Blonde als lijstduwer met een meerderheid in alle Provinciale Staten zou worden verkozen.) Want het geheugen is slechts zeer kort. Alle onkundige zotten die we sinds de LPF voorbij hebben zien trekken zijn allang weer vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Richard

> De eerste vraag is of PVV-leider Wilders voldoende capabele kandidaten kan vinden om aan de komende Statenverkiezingen deel te nemen.

Euh … ?

Gevalletje meten met twee maten. Sinds wanneer is het een must om ‘capabele’ kandidaten te vinden?

Kijk bv maar eens naar de PvdA: die geven ronduit toe dat ze al decennia lang mensen op de lijst zetten uitsluitend vanwege hun geloof, ras of huidskleur. Ook al hebben die nou niet de meest frisse ideeen, maakt niks uit.

Het feit dat de pvv juist niet mensen selecteert om hun huidskleur of ras maakt hun al een stuk democratischer dan heel wat andere partijtjes bij elkaar.

 • Vorige discussie