Een aarde zonder mensen: het kan!

GOED NIEUWS: Het kost slechts 200.000 jaar om alle herinneringen aan de menselijke beschaving van de aardbol te wissen.

Wat zou er gebeuren als de gehele mensheid in één flits van de aarde verwijderd kon worden? Niet via een nare kernoorlog of een akelige epidemie, maar gewoon even vriendelijk opgebeamed door Scotty, alle 6,5 miljard tegelijk. Hoe zou het de aarde en de overgebleven dieren en planten dan vergaan? Het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist legde deze vraag voor aan een paar ecologen, paleontologen en andere wetenschappers. Het resultaat was een verhaal en een tijdslijn van 200.000 jaar waarin de menselijke voetafdruk op deze planeet langzaam wordt uitgevaagd tot praktisch niets…

Allereerst wordt de lichtvervuiling besproken: al vrij snel zullen de lampen die de nachthemel vervuilen doven (in 85% van Europa wordt het op dit moment niet meer echt donker). donkerstad.jpgEnergiecentrales zullen stilvallen als de brandstof niet meer wordt aangevuld en al snel zullen de steden, industriegebieden en autosnelwegen ‘snachts weer in duisternis gehuld zijn. Een enkel lampje dat direct wordt aangedreven door wind- of zonneenergie zal nog dapper doorbranden maar de afwezigheid van onderhoud zal ook deze lampjes na een paar maanden doen uitdoven.

Wat niet in het artikel staat maar waar ondergetekende als Nederlander natuurlijk wel direct aan denkt is het stilvallen van de gemalen. Het zal waarschijnlijk een kwestie van dagen of weken zijn dat alle polders oftewel: geheel West-Nederland weer onder water staat, zoals het hoort.

Vervolgens zal de luchtvervuiling afnemen, binnen drie maanden zijn de antropogeen verhoogde concentraties stikstof- en zwaveldioxide uit de atmosfeer al sterk verminderd. Methaan doet er 10 jaar over om weer op het pre-homo modernus niveau te komen.

botsautos.jpgOndertussen is ‘het grote slopen’ al begonnen: gebouwen, bruggen en wegen kraken onder vorst, vocht en hitte. Boomwortels drukken betonconstructies uit elkaar en in ieder richeltje groeien mossen en grassen. Terwijl de meeste huizen zijn gebouwd om minstens 60 jaar mee te gaan, bruggen 120 en stuwdammen 250 jaar, zal het verval zonder onderhoud veel sneller gaan. De meeste wegen en gebouwen zijn al binnen 20 jaar overwoekerd, grote agglomeraties als Londen of Parijs doen er wat langer over: 50 jaar. Eerst zijn de zwakkere houtconstructies aan de beurt, daarna de sjieke glazen kantoorpanden, maar zelfs de meest robuuste betonnen gebouwen raken in verval als ze niet worden onderhouden. Binnen twee eeuwen zijn het allemaal ruïnes.

Wegen in de tropen zullen snel overwoekerd zijn met struiken terwijl in koudere gebieden dit proces langzamer gaat. Onderzoek in Canada wees uit dat binnen 50 jaar 80% verdwenen is, na 200 jaar ongeveer 95%.

De 430 kerncentrales op aarde zullen bij een plotseling vertrek van de mens oververhitten en ontbranden. Grote hoeveelheden radioactiviteit komen daarbij vrij. Maar daarover moeten we ons volgens milieubioloog Ronald Chesser uit Texas niet te veel zorgen maken. Al snel zullen in de radio-actief besmette gebieden weer muizen, ratten, honden en katten rondstruinen zoals dat ook bij Tsjernobyl ging. Een bijzondere vrouw op een motor tekende een paar jaar terug een beeldverslag op van de situatie rondom Tsjernobyl dat misschien wel aangeeft hoe de aarde er uit ziet 20 jaar na het vertrek van de mensheid?

wildwheat.jpg De miljoenen hectare graan, rijst en soja zullen langzaamaan verdwijnen. In Noord-Amerika vergrassen de omgeploegde akkers uiteindelijk weer tot een grote prairie waar waarschijnlijk enkele kuddes verwilderde koeien en paarden zullen grazen. Onze huidige veestapel zal decimeren maar overlevingskansen voor het vee zijn er wel degelijk. Zoals al eerder bleek in Argentinië waar voor de definitieve kolonisatie koeien zelfstandig overleefden op de nog wilde pampa. Volgens de schrijvers van het New Scientist artikel hebben GM-gewassen weinig overlevingskansen vanwege onvolkomendheden in het ontwerp, ze houden het hooguit nog 20 jaar uit.

Diersoorten die sterk onder druk staan van de menselijke overexploitatie zullen direct lucht krijgen bij het verdwijnen van de mens. Maar voor sommigen als de cheetah of de Californische condor is het eigenlijk al te laat. Zij overleven nu nog alleen dankzij beschermende maatregelen van de mens. Over de Limburgse korenwolf staat niks vermeld. Vispopulaties zullen zich waarschijnlijk binnen 50 jaar herstellen, mits er al geen onherstelbare schade is gedaan aan de het mariene ecosysteem zoals zich al heeft voltrokken bij de Canadese kabeljauw: die komt niet meer terug. Het oppervlaktewater zal binnen een halve eeuw weer verschoond zijn van een verhoogde concentratie fosfaten, dat dan weer wel.

abandonedroad.jpg Na 1000 jaar zijn de meeste bakstenen en betonnen bouwwerken verdwenen. Binnen 50.000 jaar zal bijna al het plastic afgebroken zijn. Na 50.000 jaar herinneren nog slechts enkele archeologische relicten aan de menselijke beschaving op aarde.

CO2 is de meest onvoorspelbare vervuiling. Het zal nog minstens 1000 jaar duren voordat de oceanen het surplus aan CO2 hebben geabsorbeerd en de CO2-concentratie terug is op pre-industrieël niveau. Tot die tijd zou de temperatuur op aarde kunnen blijven stijgen waarmee de ontdooiing van de permafrost zal doorzetten. Als dit gebeurt komen er enorme hoeveelheden methaan in de atmosfeer wat de opwarming nog verder kan doen toenemen.

earth-space.JPGIn de afzettingen op de bodem van meren en zeeën getuigt een afwijkende laag met een hoog gehalte aan zware metalen nog van het industriële tijdperk. En in de atmosfeer zullen specieke fluorgassen met een halfwaardetijd van enkele tienduizenden jaren nog lang blijven rondzweven. Duizenden jaren van erosie en nog een ijstijd of twee spoelen en schuren de overblijfselen van de menselijke soort en haar grootse verrichtingen voor het merendeel weg. En ook al blijven sommige chemicaliën en kernafval nog lange tijd actief kan men zeggen dat, op een paar merkwaardige fossielen na, het bewijs van de menselijke beschaving binnen zo’n 200.000 jaar is verdwenen.

▪ Bron: Imagine Earth without people (NewScientist)
▪ Korter artikel in de Times: 200,000 years for all trace of Man to vanish from the Earth. Inclusief een kekke tijdslijn met de hoogtepunten van het uitpoetsen van de menselijke beschaving.

Reacties (26)

#1 Michel Klijmij

Ai, beter opletten met aardrijkskunde:
“Het zal waarschijnlijk een kwestie van dagen of weken zijn dat alle polders: geheel West-Nederland weer onder water staat, zoals het hoort dus.”

Als de mens er niet was geweest, had West-Nederland ook niet zo laag gelegen en dus “hoort” het niet onder water te staan. Vóór de veengebieden werden ontwaterd lagen ze een paar meter boven NAP. Pas toen het werd ontgonnen zakte de bodem (inklinking), en kwam het onder NAP te liggen. Pas toen werd het nodig om te gaan bemalen, waardoor de bodem tot het huidige niveau is gezakt van meestal 1,5 a 2 meter beneden NAP.

De echt lage delen van 5-6 meter onder NAP zijn uitgebaggerd om er turf van te maken en later weer leeggepompt. Ook menselijk dus, maar ook deze gebieden lagen vroeger veel hoger en horen dus niet onder water te staan.

Einde zeurpuntje, verder leuk artikel. :)

 • Volgende discussie
#2 Carlos

De meeste polders waren meren, die inklinking maakt het inderdaad nog erger. (psst, opgelet met aardrijkskunde heb ik wel, heb er promotieonderzoek in gedaan ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mescaline

Smullen is dit lekkere hapje, bedankt.

Voor het grootste inbredbeest van de wereld – de cheetah – is dat dan de tweede ramp, maar nu fataal.

Maar laat ik een boud gokje doen: dingen die van buckyballs en nanotubes zijn gemaakt (buckminsterfullereen, sterker dan diamant) blijven toch wel 200.000 jaar lang bestaan.

Een paar jaar geleden las ik (NRC?) een geweldig verhaal over hoe het universum zich zal ontwikkelen, tijd speelt geen rol, dus tot ver na onze opslok door de zon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jane Doe

Menselijke beschaving….zo’n mooie eufemistische term voor helemaal niks. Een mens is slechts zo beschaafd als de situatie of de norm hem oplegt.
Misschien moeten al die geleerden hun tijd en energie in het heden steken en er nu een leefbaarder wereld van maken.
Leuk en aardig verhaal voor de jonge onderzoeker maar voor de wat pessimistische aardklootbewoner is het een wetenschappelijke excercitie in de whateverologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Marijn

Mooi geschreven, ik had over precies dit onderwerp gisteren een overpeinzing, waarschijnlijk getriggerd door een docu over piramides en een over dolfijnen, die al 150 miljoen jaar schijnen rond te zwemmen.

Ik denk echter dat de tijd die zoiets zal kosten te nauw inschat is, in zuidoost azie worden alle wolkenkrabbers al aardbeving-proof gebouwd.
Er zijn fragiele gebruiksvoorwerpen van duizenden jaren gevonden,
sindsdien heeft de mensheid meer en meer moeilijker uitwisbare sporen nagelaten. Als iets overwoekert door natuur, dan ‘verdwijnt’ dat iets niet per definitie.

Als de laatste mens sterft, over een paar duizend jaar, of eerder, daar hebben we beam-me-up Scotty niet voor nodig, dan is het niet ondenkbbaar dat er ooit weer eens een intelligent mens-achtig (ik ben niet christelijk overigens) wezen ontstaat (evolueert?). Wat zou de Pythagoras van die nieuwe beschaving wel niet denken als er een intacte laptop gevonden werd in een brandkluis…

Ik zal zo eens de newscientist link aanklikken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 TRS

Wat ik me afvraag, zou Lingo dan eindelijk WEL verdwijnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

TRS: Lingo ging toch al van de buis? Overigens wel leuk om zaken wat in perspectief te zetten. Als je bedenkt dat er pas een jaar of 5.000.000 mensachtigen rondlopen en pas een jaar of 200.000 de huidige mensensoort en je zet dat af tegen die dolfijnen (150.000.000 jaar?) en de eerste levende wezens op aarde (minstens 3.500.000.000 jaar), dan krab je je nog eens over het hoofd voor je het hebt over “onze” aarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Reinout van Schouwen

Over Lingo gesproken: jammer van de beroerde spelling (dit gebeurt, industrieel, industriële, halfwaardetijd, chemicaliën). :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Spuyt12

dit gebeurt: is correct. (tegenwoordige tijd, geen voltooid deelwoord)
industrieel: correct
industriële: correct
halfwaardetijd: correct
chemicaliën: correct

Waar heb je het over, of is het al aangepast?

Gelukkig ben je wel afgestudeerd :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 BINGONERO

@Bismarck, mooi punt idd.

Zoals die tijdlijn al mooi aangeeft kun je de mens dus qua nog begrijpbare herinneringen ala beschaving al na 50,000 jaar weggooien. De menselijke geschiedenis is mogelijk zo vele malen die 50,000 jaar oud, maar we zullen het nooit hard kunnen maken. Mogelijk zelfs met geweldige computer en opslag apparatuur twijfel ik er niet aan dat over 50,000 jaar ons hetzelfde staat te gebeuren, compleet vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 ReinoutS

Spuyt12: mijn correcties zijn ter harte genomen, zo te zien. Hoe zit het trouwens met jou, ben je gestopt met de studie of was je toch eerder klaar dan ik?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Grobbo

Maar houdt dit dan ook in dat als we onze productieprocessen verduurzamen en meer rekening houden met het milieu, er gewoon nog hoop is dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 larie

Nou, rondzwemmen..het waren eerst landdieren hoor.

aardig linkje:

http://library.advanced.org/17963/evolution-nl.html

Zelf vind ik het wat beperkt om te denken dat de mens weet hoe zijn soort zich gedraagt over 200.00 jaar, beetje kort door de bocht..we zijn maar net begonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bas

@Reinout van Schouwen: heb je verder nog wat inhoudelijks te melden? Of ben je alleen maar je GroenLinks logje aan het spammen hier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 wout zemelknoper

Tsjongejongejonge wat een gaten!

– De soort Homo sapiens is slechts 200.000 jaar oud. Best aardig dus, als sporen van onze beschaving het net zolang uit zullen houden als wij zelf. Zeker als je bedenkt dat de meeste van die sporen zijn ontstaan in de laatste 200 jaar.

-De “limburgse korenwolf” heet gewoon Europese hamster en is verre van uitgestorven. De soort is niet eens inheems, maar één van onze “sporen”.

-opp. drooggemaakte natuurlijke meren: 57.975 ha;
-opp. drooggemaakte verveningsplassen: 84.664 ha;
-opp. drooggemaakte zeearmen: 165.000 ha.
Als gepromoveerd geograaf (?) zul je ook weten dat laag West-Nederland een estuariumgebied is waarvan delen beurtelings onder en boven water liggen. Het “hoort” dus niet per se onder water te liggen.

-Hoe zit het met de grote aantallen voorwerpen in lood en edelmetaal? Deze vergaan niet, mits afdoende afgeschermd van mechanische processen, evenzo harde ceramiek.

-Al dit miereneuken is zonde van mijn zondag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Gerrit

Mooi! Wanneer beginnen we?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Carlos

Beste wout zemelknoper,

Op Sargasso gaan we uit van een bepaalde basiskennis bij onze lezers. En ja het blijft lastig om die ironie via het geschreven woord over te brengen. Dus als ik in een alinea over verdwijnende bedreigde diersoorten de Limburgse korenwolf aanhaal dan mag ik aannemen dat mijn lezers de ironie hiervan inzien omdat ook zij weten dat het gezever over de korenwolf in Nederland een non-discuissie is want Nederland is immers de natuurlijke grens van het verspreidingsgebied. Hetzelfde geldt min of meer ook voor mijn opmerking over West-Nederland. In een artikeltje van enkele alinea’s waarin zoveel verschillende aspecten worden belicht kan je niet uitputtend zijn en alle details noemen. Een uitspraak “zoals het hoort dus..” is bedoeld om antropocentristisch denkenden uit hun tent te lokken. Ik weet niet of u er zo een bent? U noemt terecht het punt van de loden artefacten maar bij een betere lezing van mijn tekst had de zin : “Na 50.000 jaar herinneren nog slechts enkele archeologische relicten aan de menselijke beschaving op aarde” dit al afgedekt.

Uiteindelijk zal u in dit medium alleen verder komen door constructief bij te dragen aan de discussie. Het vliegen afvangen en corrigeren op spellingsfouten heeft hier nog nimmer tot enige meerwaarde geleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 larie

@Carlos:

[IMG]http://img166.imageshack.us/img166/8199/cheersdv1.jpg[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 steeph

we zijn wel op dreef vanavond zeg.
:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 larie

Allemaal bang voor de mondaymorning blues wellicht?
Ik vond #17 iets voor een glimlach mijnerzijds..herkenning vanuit iets goeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 wout zemelknoper

@Carlos, 17

Onzin man, schrijf gewoon een goed stuk zonder fouten en onwaarheden. Je werpt je op als autoriteit op het gebied van aardrijkskunde en doet vervolgens een incorrecte uitspraak, alleen maar om het beter te weten dan je commentator. Daarnaast bevat je tekst eenvoudigweg onwaarheden: wat zijn “enkele archeologische relicten” anders dan sporen en herinneringen? De hoeveelheid zooi die de moderne mens heeft geproduceerd is na 200.000 jaar nog lang niet weg. Denk aan bijvoorbeeld de 154.000 ton goud. Zelfs als 0.1% daarvan blijft geconserveerd is dat nog een heleboel.

Hoe kan het dat men nu nog steeds werktuigen van Homo erectus vindt? Dat we een geloofwaardige reconstructie hebben kunnen maken van zijn uiterlijk en leefwijze? Goed, veel vragen blijven onbeantwoord maar er is geen sprake van het “uitwissen van alle herinneringen”.

Als ik dergelijke gebreken aan het licht breng, leidt dat wel degelijk tot meerwaarde, namelijk Waarheid. Je kunt het gewoon niet hebben dat iemand anders beter betweet. Ik geef je na dat je grapje over de korenwolf best leuk was en volkomen langs me heen ging. Het is best moeilijk om in te schatten wanneer mensen proletariërs belachelijk proberen te maken met ironie, wanneer je alles zoveel beter weet dan de rest. Ik bedoel: het is als verschillende tinten zwart onderscheiden, haha. Oh, wat ben ik goed, ik ben zo blij met mij.

Trouwens, als ik op deze pretentieuze onzin pis leidt dat nog tot meerwaarde. Laat ik het verder niet hebben over die analfabeet hierboven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Carlos

Beetje jammer zo’n reactie zemelkoper.
Vervoegt u zich maar even bij de bron van al deze pretentieuze onzin: de New Scientist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 larie

@Zemel, abundantie realokaties is op korte termijn wellicht antropogeen maar in 200K onbetekenend (thermodydanische wetten 1 en 2)

Waarheid? mag ik even in lachen uitbarsten..haha.

btw, plassen op energiestroming kan wel eens tot vasoconstrictie in de teeltballen leiden..je weet nooit wat daar van komt;)

Maar on topic, wandelt U eens door dit onlangs verlaten eiland en bedenk hoe dat er over 200K jaar uitziet?

http://www.ne.jp/asahi/saiga/yuji/gallary/gunsu/gunsu-html/01.html

Of ook heel mooi:

http://www.abandoned-places.com/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Oersoep

Er zullen wat nieuwe soorten ontstaan. De Europese wilde hond zal de terugkomst van de wolf onmogelijk maken. Ook is de wilde ex-huiskat een nieuwe speler.
Dierentuinen leveren wat exotische populatievariaties op. (buideldieren buiten australie, enz.
Genetisch gemanipuleerde gewassen gaan nog even los.

En dan moeten we nog even zien of het broeikaseffect al over de kritieke grens heen was :)

Echt onmerkbaar zal het niet snel worden, denk ik. Maar 200k jaar is LANG.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Pelayo

@Oersoep

De Europese wilde hond zal de terugkomst van de wolf onmogelijk maken.

Nou. Dat zal mij benieuwen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 don

onderstaande dreigt in de normen & waarden-campagne van de haagse mob helaas naar de achtergrond geblèrd te worden:

door de tsunamie van het zoet zou volgens de creatieve rekentechnieken van zalm & co. bij de gemiddelde burger een koopkrachtverbetering van amper 1 % aanspoelen.
voordat de burger dit werd beloofd, kreeg hij eerst via het CBS te horen hoever hij afzit van de armoedegrens en dus wel heel tevreden moet zijn met z’n in het vooruitzicht gestelde stemfooitje.
toen we nog volop op de zuurlawine werden getrakteerd liet de listige haagse firma een rapport verschijnen waarmee ze zichzelf een loonsverhoging van maar liefst 30 % toebedeelt.
en nog steeds geloven veel nederlanders dat ze niet in een bananenrepubliek wonen.
en maar zaniken over lingo of de door van basten opgestelde spelers.
wie staan er starks allemaal buiten spel in “het nederland dat “werkt”?
met vriendelijke groet,
don

 • Vorige discussie