Duurzame landbouw

Op weg naar duurzaamheidIn onze rubriek Op weg naar duurzaamheid verkennen we oplossingen voor milieuvraagstukken naar aanleiding van de documentaireserie Earthrise van Al Jazeera. Deze week: parallelle bosaanplant, duurzame glastuinbouw, vergroening van LA en Oslo’s koolstofneutrale toekomst.

Kenia: parallelle bosaanplant

Jarenlange overexploitatie leidde tot decimering van Kenia’s inheemse bossen met bodemerosie, overstromingen en habitatverlies tot gevolg. Boeren planten vaker snelgroeiende uitheemse soorten aan. Dat is goed voor de economie, maar slecht voor de biodiversiteit. Volledig natuurlijk herstel van de inheemse bossen is voor boeren geen haalbare kaart.

African Forest ontwikkelde daarom in de Riftvallei een model voor parallelle aanplant. Men plant er snelgroeiende exotische bomen zij aan zij met langzaam groeiende inheemse soorten. De boeren kunnen de snelgroeiende soorten exploiteren en intussen worden de langzame soorten volwassen. Onderzoek naar de economische toepassing van inheemse soorten moet in de toekomst en duurzaam en stabiel inkomen bieden. Denk bijvoorbeeld aan cosmetica, medicijnen en culinair gebruik.

Australië: duurzame glastuinbouw

Landbouw legt een groot beslag op onze watervoorraden. In Australië, het droogste continent ter wereld, worstelen boeren vaak met extreme droogte en onvoorspelbare weersomstandigheden. Glastuinbouw biedt hen vanwege het veel efficiëntere watergebruik uitkomst. Het nadeel is alleen dat die gepaard gaat met een hoog energieverbruik.

Sundrop Farms pakt met een nieuw concept die water- en energieproblemen aan. Zij gebruikt daarvoor twee bronnen die in overvloed beschikbaar zijn: zon en zeewater. De resultaten zijn veelbelovend: de opbrengst van haar duurzame glastuinbouw ligt 15 tot 30 keer hoger dan in de traditionele landbouw. Een van de mensen die erbij betrokken is, is de Nederlander Reinier Wolterbeek. Hij studeerde aan de Wageningen Universiteit en deed voor zijn master thesis onderzoek naar zoutwater glastuinbouw in het eveneens erg droge sultanaat van Oman.

Los Angeles: vergroening van de stad

LA is echt een autostad en staat bekend als smoghoofdstad van de VS. In 1970 besloot een jongen van 15 daar iets aan te doen. Hij bracht een groep gelijkgestemden bij elkaar, toverde een geasfalteerde parkeerplaats om in een groen gebied en richtte daarna TreePeople op, dat bomen aanplant om de kwaliteit van leven in de stad te herstellen. Dat maakt de stad niet alleen groener en aangenamer om te vertoeven, maar het biedt ook schaduw en zorgt voor afkoeling van het hete asfalt.

Berekeningen van het Amerikaanse ministerie van Energie laten zien dat het aanplanten van bomen op een schoolplein op termijn leidt tot een besparing van 12 tot 20 procent op de energierekening. Inmiddels is TreePeople uitgegroeid tot een van de grootste milieuorganisaties in de VS.

Oslo: stad van de toekomst

In 2050 woont 70 procent van de wereldbewoners in een stad. Nu al gebruiken steden meer dan tweederde van de beschikbare energie. De toekomstige ontwikkeling van onze steden heeft daarmee grote invloed op de klimaatverandering. De ook nu al erg groene stad Oslo stelt zichzelf als doel om in 2050 koolstofneutraal te zijn en neemt daarom deel aan het landelijke ‘Stad van de Toekomst’ programma.

De in een berg gebouwde rioolzuivering zet slib om in compost. Het daarbij vrijkomende methaan wordt omgezet in biobrandstof voor de bussen. Recent introduceerde Oslo slimme straatverlichting, die wordt bestuurd door een astronomische klok die het daglicht volgt en het belichtingsniveau kan aanpassen aan de omgeving.

Sargasso is benieuwd naar uw suggesties om onze milieuproblemen aan te pakken. Kent u mooie initiatieven die meer aandacht verdienen, plaats ze dan in de reactieruimte.

  1. 1

    Doen ze goed die Noren. 2.2 Miljoen vaten per dag produceren en dan een groen gekkie een lovend artikeltje over je bus die op poep rijdt laten schrijven.