Dus toch Donner

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De man die sinds 2002 minister is geweest, moet nu als vicevoorzitter van de Raad van State de wetsontwerpen toetsen die hij en zijn collega’s eerder hebben ingediend. Donner wordt de slager die zijn eigen vlees keurt.

Als minister van Justitie kwam Donner zo vaak aanzetten met wetsvoorstellen en maatregelen die burgerrechten schonden, dat Bits of Freedom op haar website speciaal voor hem een nieuwe categorie instelde: Donnerabilia. Bij de jaarlijkse Big Brother Awards, de poedelprijs voor privacyschenders, sleepte Donner steevast zoveel nominaties en prijzen in de wacht dat de jury uiteindelijk besloot de man een oeuvreprijs toe te kennen.

En die man moet voortaan onze rechtstaat bewaken?

Een serie Kamermoties aan zijn laars lappend stemde Donner in 2006 in met de Europese Bewaarplicht: van alle Europese burgers zou precies worden bijgehouden met wie ze mailen, chatten en bellen, en vanaf welke locaties ze dat doen. In een aantal Europese landen is de bewaarplicht inmiddels ongrondwettig verklaard. Onder Donner werd tevens het CIOT gestart, een centrum dat van alle Nederlanders dagelijks gegevens over hun e-mailadres, hun telefoonnummer en IP-adres indexeert. Het CIOT werd een graaibak waarin politiediensten ongecontroleerd, vaak tegen alle regels in, konden rondneuzen.

En die man wordt nu de onderkoning van Nederland?

In mei van dit jaar hield Donner, nota bene op een conferentie ter gelegenheid van de Dag voor de Persvrijheid, een toespraak waarin hij de Wet Openbaarheid Bestuur op de korrel nam. Volgens Donner misbruikten journalisten de Wob om politici en beleidsmakers lastig te vallen. Liever zag hij dat voortaan alleen nog daadwerkelijke besluiten onder de Wob zouden vallen; alle onderliggende documenten en het proces van besluitvorming zouden geheim moeten kunnen blijven. Ook vond Donner dat journalisten vaker op voorlichters moesten vertrouwen. Al dat Wobben was namelijk enorm hinderlijk.

En die man moet een waakhond gaan besturen?

Nadat de Tweede Kamer besloot dat weigerambtenaren niet langer konden aanblijven, draalde het kabinet om dat besluit uit te voeren. (Sindsdien hebben we dus niet alleen weigerambtenaren, maar ook een weigerkabinet.) Minister Donner – die toen al had gesolliciteerd bij de Raad van State – verzocht op 19 november namens de regering diezelfde Raad van State om een advies over de kwestie. Zodoende presideert Donner straks over het advies dat hij aanvroeg om een Kamermotie te traineren en onder een democratisch genomen besluit uit te komen.

Die man moet straks het recht toetsen.

Dit stuk heeft ook in het Parool gestaan.

Reacties (31)

#1 Maarten

Het is een schande voor onze rechtsstaat, maar wat doen we er aan? De nationale ombudsman schijnt het proces te gaan onderzoeken, kan die wat doen?

 • Volgende discussie
#1.1 Prediker - Reactie op #1

Wat we (of liever: de Tweede Kamer) er structureel aan zouden moeten doen, is de procedure voor posities in de Raad van State eens kritisch tegen het licht houden en democratischer maken. Want dit is nu wel heel erg bedisseld in de ministerraad.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 aynranddebiel - Reactie op #1

Tja, het proces verdient niet de schoonheidsprijs, maar dat is nog tot daar aan toe.

Die man deugt gewoon niet.

 • Vorige reactie op #1
#2 L.Brusselman

Prachtig voorbeeld van hoe politici hier omgaan met de democratie.
Dit zorgt er echt voor dat de mensen zich kunnen identificeren met hun overheid.Die hen het voorbeeld geeft zich verantwoord en rechtvaardig te gedragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 alt. johan

Ik ben het niet persé eens met de analyse van Donner om bijvoorbeeld de WOB in te perken. Ik kan zijn analyse wel volgen, maar ik neig naar een andere afweging.

Donner is een stabiele bewindsman en nu vice-voorzitter. Uit een anti-revolutionaire traditie. Hij heeft inderdaad trekjes van een regent. Maar daar heeft Nederland ook een lange traditie in.

Ik vind het “gezeur” als mensen zeggen dat ie niet naar de raad van State zou kunnen omdat minister is geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Maxm - Reactie op #3

Ik vind het “gezeur” als mensen zeggen

Dat zegt dat martijn clubje ook over zedendelinquenten in de kinderdagopvang.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Harm - Reactie op #3

Trekjes van een regent? Asjeblieft man, kun je me iemand noemen die de regentenklasse nog sterker belichaamd dan Donner? Wiegel misschien?

Ik dacht dat jullie van de PVV zo’n hekel aan regenten en de grachtengordel hebben?
En “achterkamertjespolitiek”. Nu opeens niet meer?

Rare jongens, die PVV-ers.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.3 L.Brusselman - Reactie op #3

De PVV heeft zich in no-time het politieke mores eigengemaakt,het zijn gewoon politici als alle anderen, alleen nog abjecter dan de rest.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.4 kevin - Reactie op #3

“Ik vind het “gezeur” als mensen zeggen dat ie niet naar de raad van State zou kunnen omdat minister is geweest.”

Dat is niet de primaire reden. Donner is niet gewoon een minister, maar iemand die al meerdere keren heeft laten zien het niet zo op te hebben met democratie. Iemand die altijd de kant van de overheid heeft gekozen en zich nooit inzet voor burgerrechten. Op Wikipedia vind ik de volgende taakomschrijving voor de Raad van State:

“1) het uitbrengen van adviezen over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB). De Raad van State kijkt hierbij vooral naar kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten en of de voorstellen wel in overeenstemming zijn met de grondwet, andere wetten en verdragen.

2) het rechtspreken over kwesties waarin burgers, asielzoekers en particuliere organisaties het niet eens zijn met beslissingen van de overheid, zoals verleende vergunningen.”

Met Donner weet je aan welke kant hij staat. Hoezo kan Donner wetten toetsen aan de grondwet, terwijl hij er zelf zijn hand niet voor omdraait zulke wetten in te voeren? Hoezo kan Donner ‘rechtspreken’ bij geschillen tussen overheid en burger? Het is overduidelijk aan welke kant hij staat.

 • Vorige reactie op #3
#4 Maxm

Een schaamteloze schande is het, als een infuusbankbestuurder met een bonus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 L.Brusselman - Reactie op #4

Dat is eigenlijk het woord van 2011″infuusbankbestuurdersbonus”

#5 alt. johan

@007 Harm: “Ik dacht dat jullie van de PVV zo’n hekel aan regenten en de grachtengordel hebben ?”
Er is bij ons meer vertrouwen in Donner dan zo iemand als Herman Tjeenk Willink.

Voor mij was het vele dwarsliggen van de RvS onder leiding van HTW te wijten aan een achterhaald links wereldbeeld.

Wat we nodig vinden is een meer rechtse interpretatie van de grondwet en op dat punt wekt Donner veel vertrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Harm - Reactie op #5

Je hoeft mij niet uit te leggen waar je meer vertrouwen in hebt en waarom,
dat is me al lang bekend.

Het is alleen de vraag waarom je daar meer vertrouwen in hebt. Eerst bouw je een atmosfeer op van wantrouwen (tegen “links”) door het voortdurend te hebben over “regenten” en “achterkamertjespolitiek” en als door middel van diezelfde achterkamertjes politiek de grootste regent van het land benoemd wordt, dan leun je tevreden achterover en schrijft dan, dat je hoopt dat, DIE, uitgerekend die, het vertrouwen in de instituties zal herstellen.

Zotter kan natuurlijk niet.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 alt. johan - Reactie op #5.1

@Harm: voor mij is het grootste probleem van het tegenwoordige links niet achterkamertjes of regentendom.

Bij mij zorgen hun achterhaalde en foutieve interpretaties voor een gebrek aan vertrouwen.

#5.3 Harm - Reactie op #5.2

Het “tegenwoordige links” kent alleen nog maar het prbleem van “achterhaalde en foutieve interpretaties “? Goh, zijn “we” er toch op vooruit gegaan zeg.

Maar hoe zit het nu met die regenten en die achterkamertjespolitiek? Zijn die nu opeens geen item meer omdat rechts zich ert aan schuldig maakr?

#5.4 alt. johan - Reactie op #5.3

@Harm: er is meer vertrouwen bij mij in die rechtse politici. Dat geeft dat achterkamertjes tot minder wantrouwen leiden.

Maar ik maak me ook niet teveel illusies, een flinke dosis wantrouwen is ook bij rechtse politici nodig.

 • Volgende reactie op #5.3
#5.5 Harm - Reactie op #5.3

Ik denk dat een verschil van inzicht geen aanleiding hoeft te zijn tot wantrouwen. Maar als er sprake is van achterkamertjespolitiek en allerlei dealtjes die niet transparent zijn, dan lijkt me dat alle reden tot wantrouwen.

Daarbij maakt het wat mij betreft geen enkel verschil of politici links of rechts zijn.

Je zult van mij dan ook geen tekst vinden waarin ik dat verdedig of daaraan voorbij ga. En dat is nu juist wat jij wel doet, omdat het eindresultaat je toevallig goed uitkomt.

Kan je je dan voorstellen dat ik jou/jullie dus onbetrouwbaar vindt?
Vooral omdat het juist de PVV was, die daar altijd de mond vol mee had?

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.6 alt. johan - Reactie op #5.3

@Harm: maar ik heb vertrouwen in Donner.

Als er al sprake is geweest van achterkamertjespolitiek, dan heeft het in dit geval positief gewerkt. Want Donner is het geworden.

Als het Hirsch Ballin was geworden dan hadden we jullie waarschijnlijk er niet over gehoord, maar dan had ik een stuk minder vertrouwen gehad in het informele proces van de achterkamer.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.7 Harm - Reactie op #5.3

Je lult om de zaak heen,
maar van iemand die onbetrouwbaar is
kun je moeilijk anders verwachten.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.8 alt. johan - Reactie op #5.3

@harm: Het achterkamertje hoort bij de politiek. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. De kritiek van een oppositie op de achterkamertjes is ook van alle tijden.

Als je nooit aan achterkamertjes wilt meedoen, dan kan dat in mijn idee maar 1 ding betekenen. Je blijft voor altijd in de oppositie.

Jij wilt een klinische en schone politiek die niet bestaat. Politiek draait om macht en macht is nooit 100% onschuldig omdat je te maken hebt met feilbare mensen van “zwak vlees”.

Supermensen bestaan niet.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.9 Karin Spaink - Reactie op #5.3

@Johan: Tsk. Je zegt nu letterlijk dat achterkamertjespolitiek prima is zolang die in je straatje te pas komt.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.10 Harm - Reactie op #5.3

Het begint steeds helderder te worden hoe “wij van de PVV” politiek zien en bedrijven. In ieder geval bedankt dat je daar nu wel duidelijk over bent geweest. Dat cordon sanitair was dus zo’n slecht idee nog niet.

Wat niet is, kan nog komen.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.11 alt. johan - Reactie op #5.3

@Karin: “Tsk. Je zegt nu letterlijk dat achterkamertjespolitiek prima is zolang die in je straatje te pas komt.”
Sinds de mislukking van de benoeming van Lubbers denk ik dat je in de politiek niet alles in het openbaar kunt doen wil je iets bereiken.

Het bizarre fenomeen van “als je wordt genoemd, dan wordt je het niet.” bestaat ook.

Er zijn weinig mensen die achteraf stennis gaan maken over achterkamertjes als het eindresultaat uit de achterkamertjes hen aanstaat.

 • Vorige reactie op #5.3
#5.12 Steeph - Reactie op #5

Ben hierbij toch benieuwd naar concrete voorbeelden. Ik heb toch redelijk wat van die adviezen voorbij zien komen, maar die specifieke signatuur is me nooit opgevallen.

 • Volgende reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.13 alt. johan - Reactie op #5.12

@Steeph: Zo dicht zit ik er niet op, maar het lijkt mij onontkoombaar dat zaken als wereldbeeld/overtuiging hun weerslag hebben op uiteindelijke adviezen.

#5.14 Karin Spaink - Reactie op #5.13

@Johan: Het lijkt je ‘onontkoombaar’ dat de politieke overtuiging van leden van de RvS een rol speelt, maar tegelijkertijd heb je daar geen enkel voorbeeld van? Dat is niet bepaald een sterke onderbouwing. ’t Komt eerder neer op ‘Ik denk dat het zo is en daarom is het dus zo’.

Laat me je vertellen dat de RvS vooral toetst – en adviseert – op basis van de wet. Ze kijkt naar coherentie, consistentie, houdbaarheid en degelijkheid van wetsvoorstellen. En een van de redenen dat Donner daar niet lekker ligt, is dat hij als minister veel juridisch broddelwerk heeft afgeleverd: gelegenheidswetgeving, voorstellen voor de waan van de dag, voorstellen die religie uitzonderden, en wat des meer zij.

#5.15 alt. johan - Reactie op #5.14

@Spaink: Donner ligt dus wel goed bij de partijen die er over gaan. Daarom wordt hij nu ook benoemd.

En “juridisch brobbelwerk” waar jij het over hebt is een kwalificatie waar een meerderheid zich niet in herkent.

Dat Donner niet goed ligt/lag bij progressief/links Nederland was wel bekend. Dat blijft ook hetzelfde.

Verder heb je wel gelijk dat ik geen voorbeelden heb. Ik heb snel even de Wikipedia gelezen om er achter te komen wat de RvS ook alweer was.

Toch blijft ik erbij dat iedereen zichzelf meeneemt en dat dat uiteindelijk ook effect heeft op het eindresultaat.

Ik denk dat Donner ook creatief is. Als de anderen misschien zullen aangeven waarom iets niet kan, dan zal Donner wellicht een mogelijkheid zien waarom iets wel kan. Natuurlijk heeft Donner ook zijn blinde vlekken en mogelijkheden die hij niet ziet, daarom zitten er ook mensen zoals Pieter van Dijk in die weer een totaal andere kijk op zaken zullen hebben.

#5.16 MrOoijer - Reactie op #5

@013: “Voor mij was het vele dwarsliggen van de RvS onder leiding van HTW te wijten aan een achterhaald links wereldbeeld.”

Klinkt leuk, maar geef eens concrete voorbeelden? En dan niet van “het bevalt me niet dus is het dwarsliggen” en ook niet “ik ben het er niet mee eens dus het is een achterhaald links wereldbeeld”, nee – wat is het vele dwarsliggen waar je het over hebt en op welke wijze hebben we daar dan last van gehad?

[of lul je maar wat?]

 • Vorige reactie op #5
#6 Reinaert

Opvallend is dat na alle speculatie het nu zo stil blijft in de “mainstream-media”. Straks komt de ombudsman met voorspelbare aanbevelingen over de te volgen procedure en ondertussen zit het toonbeeld van een arrogante regent op de plaats die hij opeiste.
De jaren 30 zijn terug niet alleen in economisch opzicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Tom van Doormaal

Geen erg vruchtbaar draadje, maar toch een poging. Alt. Johan zou een onderscheid kunnen maken tussen het politieke wereldbeeld dat iemand er op na houdt en het vakmatige, de wetgevingstechniek.
Het is vooral dat laatste, waarin de RvS moet uitblinken. Dat Donner ook juridisch broddelwerk heeft geleverd, zegt vermoedelijk meer over de kwaliteit van wetgevingsjuristen op de departementen, waar hij heeft gewerkt, dan over zijn eigen vakmanschap.
Van mij had hij het niet moeten worden, maar dat is omdat het een ouderwetse machtspoliticus is, niet omdat hij vakmatig te kort komt. Tjeenk Willink had meer met principes van goed bestuur en rechtstatelijkheid, dan Donner ten toon zal spreiden. In die zin is deze benoeming een groot verlies.
Dat de benoeming van zo’n figuur niet openbaar is, dat hij niet verkozen wordt, lijkt mij geen probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Harm - Reactie op #7

“Dat Donner ook juridisch broddelwerk heeft geleverd, zegt vermoedelijk meer over de kwaliteit van wetgevingsjuristen op de departementen, waar hij heeft gewerkt, dan over zijn eigen vakmanschap.”

Waarom is dat “”vermoedelijk” zo?

“Dat de benoeming van zo’n figuur niet openbaar is, dat hij niet verkozen wordt, lijkt mij geen probleem.”

Waarom “lijkt” dat jou geen probleem?