DNB bepleit CO2-heffing van 50 euro per ton CO2

Serie:

NIEUWS - DNB directeur Job Swank pleit in een interview met NRC Handelsblad voor de invoer van een CO2-heffing van 50 Euro per ton CO2 voor de industrie. De Nederlandse industrie is relatief vervuilend en grote bedrijven betalen veel lagere energieprijzen dan elders in Europa. Daar komt nog bij dat die prijzen voor de grote bedrijven ook veel lager zijn dan wat gezinnen en kleinere bedrijven in Nederland betalen. Dat biedt volgens Swank ruimte voor het voeren van nationaal beleid. Onderzoek van DNB laat namelijk zien dat Nederland en zijn grote bedrijven wel een stootje kunnen hebben. Juist omdat de industrie lange tijd ontzien is. Swank geeft aan dat de gemiddelde CO2 prijs in Nederland 60 Euro per ton CO2 is, als alleen naar de industrie gekeken wordt bedragen de kosten 15 Euro per ton CO2.

Een belasting van 50 Euro per ton CO2 bovenop de bestaande energiebelasting en emissiehandelsprijs kan dit meer in evenwicht brengen.

Over de kosten daarvan stelt Swank:

Vergeet niet dat die belasting 8 miljard euro genereert. Dat kan je in de schatkist laten lopen, maar je kan er ook de inkomstenbelasting mee verlagen. Op die manier kan je gezinnen tegemoet komen voor het feit dat sommige producten duurder worden. Dat is een politieke beslissing.

Je kan met een deel van die inkomsten ook de getroffen sectoren via subsidies helpen om schoner te gaan produceren. Wij willen die vervuilende sectoren niet kwijt, we willen dat ze schoner worden. En voor een deel kan je de extra belasting ook zien als verevening van het speelveld. Het uitstoten van CO2 is nu gewoon te goedkoop in Nederland.

De CO2 belasting die DNB voorstelt ligt veel hoger dan in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen stond. Volgens DNB zorgt de invoer van de CO2 belasting met een terugsluis van de opbrengst van circa 8 miljard euro via de inkomstenbelasting zelfs voor een extra economische groei van 0,5 procent en daalt de werkloosheid licht. Er zullen wel negatieve effecten zijn op een aantal sectoren. De grootste kostenstijging treedt op bij de delfstoffenwinning, chemie, basismetaal en de energiesector. Bij de delfstoffen (zand, gas, grind) kan in het slechtste geval een afzetverlies van bijna 8 procent worden geleden. Bij de chemie gaat het om 3%. Swank betwijfelt ook of het waterbedeffect, waar het bedrijfsleven al snel vol van is, echt zo dramatisch is. Het wordt snel gezegd, maar is lastig aan te tonen.

Verder zullen ook andere landen maatregelen moeten nemen en ook daar zullen de rechten om COuit te stoten duurder worden. Neemt niet weg dat je door slimme subsidies zo’n eventueel waterbedeffect altijd nog kan matigen

Vandaag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de financiële kosten en baten van de klimaatwet, waar de DNB directeur een van de sprekers is.

Reacties (9)

#1 Basszje

Vreemde tijd als de DNB ineens progressiever ( of betere rentmeester ) blijkt dan menige partij.

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

Ik dacht dat de regering over het algemeen wel pleegt te luisteren naar financiële adviezen van De Nederlandse Bank. Ben benieuwd of ze dat nu ook doen nu het over het klimaat gaat, en er offers worden gevraagd van het bedrijfsleven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 AltJohan

CO2-heffing is waar we heen moeten. “De vervuiler betaald”.

Even rekenen €50 per ton-CO2 = € 0,05 /kg

Teruggerekend naar 1 liter benzine (2,2 kg C02) is dat €0,11 – heffing

Een koopje als je vergelijkt met de huidige benzine accijns van €0,77869 per liter

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 analist

@2: Ik dacht dat de regering over het algemeen wel pleegt te luisteren naar financiële adviezen van De Nederlandse Bank.

Nee hoor. Over snel stijgende huizenprijzen was DNB eind jaren ’90 al in het geweer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Krispijn Beek

@3 klopt. DNB vergelijkt CO2 tarief voor industrie met gemiddelde voor gehele samenleving. Uit reacties op twitter maak ik op dat dat inclusief zeescheepvaart en luchtvaart is (waar de heffing voor CO2 €0,00 bedraagt). Voor huishoudens en automobilisten ligt de CO2 prijs uit mijn hoofd gezegd boven de €100 per ton CO2. Al heb ik dat CE rapport zo snel niet paraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 roland

@: “De DNB CO2 belasting ligt veel hoger dan in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen stond”
– Dat laat hoezeer partijen naar het midden zijn opgeschoven, zo noemt GroenLinks zich met nadruk een middenpartij. Ook bij de luchtvaart zie je geen enkele partij, die Schiphol wil krimpen. Mobiliteit is een taboe, het moet alleen schoner, zodat we kunnen afschuiven naar de techniek ontwikkeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

De heffingen worden door de “industrie” doorberekend aan de consument. Betekent lagere koopkracht. Vind ik prima, minder spullen kopen en economische krimp.

je kan er ook de inkomstenbelasting mee verlagen. Op die manier kan je gezinnen tegemoet komen voor het feit dat sommige producten duurder worden.

Tsja, dan helpt het natuurljk niets. Zo repareer je de koopkracht en blijven we evenveel grondstoffen en energie verbruiken.

Het zal met de CO2-heffing wel net zo gaan als met het rekeningrijden/kilometerheffing. Er worden plannen op tafel gelegd en die laten we dan decennialang liggen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Janos

@6 Suzanne Kröger van GroenLinks doet niet anders dan op Twitter ageren tegen verdere groei van de luchtvaart, opening Lelystad airport, etc.

https://twitter.com/suzanne_GL

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Krispijn Beek

@6 toch apart dat PvdD, ChristenUnie, SGP GroenLinks wat anders in hun verkiezingsprogramma hadden staan over luchtvaart dan wat je beweert:


GroenLinks is voorstander van een belasting op vliegreizen om daarmee “oneerlijke belastingvrijstellingen voor vliegverkeer te beperken.” Uitbreiding van Schiphol komt er wat de linkse partij betreft niet. “Verdere groei van Schiphol en andere luchthavens is niet nodig door snelle internationale treinverbindingen.”

De Partij voor de Dieren wil niet investeren in uitbreiding van Schiphol en pleit verder voor “het afschaffen van belastingvoordelen voor de luchtvaart” en wil een Europese CO2-belasting invoeren.

De ChristenUnie pleit voor het invoeren van een Europese CO2-beprijzing en wil een metrolijn van Amsterdam-West naar Schiphol.

Als het aan de SGP ligt wordt er een landelijke vliegtax ingevoerd, totdat er consensus is over een Europese accijns op kerosine.

Bron:
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/verkiezingen-wie-is-de-partij-van-de-luchtvaart

 • Vorige discussie