Onttrek investeringen fossiele industrie

OPINIE - Er zijn drie hele goede redenen om zo snel mogelijk alle investeringen uit de fossiele industrie weg te halen. En die redenen zijn ook valide voor de echt grote investeerders, zoals pensioenfondsen en banken.

1. De fossiele industrie werkt niet actief mee aan het oplossen van het klimaatprobleem.
2. De fossiele industrie gebruikt de investeringen nu al om op de Noordpool te gaan boren, de diepzee te vervuilen, voor het schaliegas het grondwater te vervuilen en grote teerzandprojecten uit te voeren.
3. De fossiele industrie houdt in haar lange termijn geen rekening met de CO2-belasting die er uiteindelijk toch echt komt, waardoor het rendement veel lager zal uitvallen.

Laten we bij de drie redenen nader specificeren waarom ze relevant zijn voor de investeerders.
1. De fossiele industrie zet in op verhoging van de hoeveelheid benodigde fossiele brandstoffen de komende jaren. Indien er niet stevig wordt ingegrepen, en de politiek laat het nog steeds op zijn beloop gaan, zal de temperatuur blijven stijgen. De gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld een grotere kans op schade door extreem weer, problemen in de voedselvoorziening en een stijgende zeespiegel. Dit raakt vrijwel alle andere investeringen op termijn. De economische impact zal vele malen groter zijn dan de investering nu in de omschakeling. Het is dus een slechte  investeringsstrategie op de lange termijn.

2. Om voldoende fossiele brandstoffen te hebben voor de komende decennia zijn er steeds extremere projecten nodig. Die zijn niet alleen extreem duur (slechte return on investment) maar ook extreem riskant. Hoog afbreukrisico dus. Denk aan het dure BP-incidentje in de Golf van Mexico. Daarnaast zijn het meer en meer projecten die enorme impact hebben op het milieu er direct omheen. Met name de voedselketens in de oceaan zullen daar last van krijgen. En indirect is het schadelijk voor de gezondheid van mensen. En dat raakt uiteindelijk weer een paar andere investeringen.

3. Binnen een paar jaar staat het water aan de lippen (in Engeland al letterlijk) van de politici. Ze zullen dan naar het enige echt effectieve middel grijpen om de CO2-uitstoot te beperken: CO2-belasting. En waar komt de meeste CO2 vandaan? Fossiele brandstoffen. Dat betekent dat het product van die industrie ineens veel duurder zal worden (denk richting 30 tot 40%) en heel snel marktaandeel verliezen. Uw investering verdampt als wasbenzine voor de zon. En de industrie weet dat.

Al met al genoeg redenen om als serieuze investeerder zo snel mogelijk het geld uit de fossiele industrie te trekken.

Wat zegt u? U bent geen investeerder, dus dit verhaal gaat u niet aan?

Daar zit u toch even mis. Zelfs als u niet direct investeert, zit veel van uw huidige en toekomstige geld in de fossiele industrie. Uw pensioen wordt er in belegd. Uw provincie heeft haar reserves er in belegd. Uw vakbond heeft haar vermogen deels in de fossiele industrie zitten. Uw bank stopt uw spaarcentjes in de oliemaatschappijen. Uw bedrijf heeft haar vetpotje via een bank in de olie zitten. Uw kerkgenootschap heeft een pakketje aandelen als buffer. Etcetera.

Tijd dus om eens goed te kijken waar uw geld zit en wie u daarover eens moet aanspreken. U bent een dief van uw eigen portemonnee als u geen actie onderneemt. En als u het niet alleen aandurft, zoek dan bondgenoten. U heeft de overgang naar een fossielvrije en toekomstbestendige wereld zelf in handen. Dus divesteer!

Reacties (35)

#1 Merel Rosenbaum

Helaas, de mensen die hierin het grootste verschil kunnen maken, zijn doorgaans het minst geïnteresseerd om het te doen. De ontkenning van de noodzaak om het inderdaad wèl te doen, dus om te kiezen voor (het) algemene belang(en), grenst aan gewetenloosheid, c.q. psychopathie. Ofwel, we zijn afhankelijk van zieke geesten om het tij te keren. Mogen we daar werkelijk wat van verwachten?

 • Volgende discussie
#2 DrBanner

Geen olie op het vuur gooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Anton

1) Welk klimaatprobleem?
2) Bij iedere activiteit gaat wel eens wat mis, de schade is echter beperkt en de opbrengsten zijn groot.
3) Keep on dreaming.

Iets zegt mij dat er aan deze oproep geen gehoor wordt gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kalief

Hulde voor je ambitie om investeerders aan te spreken. Maar het lijkt me niet realistisch om er van uit te gaan dat ‘de investeerder’ vooral in de lange termijn geïnteresseerd is. Je zult vrees ik om je ambitie waar te maken een verhaal moeten hebben voor zowel de korte- als langetermijninvesteerder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 roland

@0: “dat raakt uiteindelijk een paar andere investeringen”
Wat raakt niet andere investeringen?

@0: “CO2-belasting betekent dat het product van die industrie ineens veel duurder zal worden”
Waarom zou een dergelijke (hoge) belasting waarschijnlijk zijn?

Een dergelijke redenering geldt voor elke grondstof, ook voedsel. Dus ook daar desinvesteren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Noortje

Volgens mij zitten er een paar verkeerde denkstapjes in dit verhaal, waardoor dit verhaal niet gaat aanslaan bij investeerders.
– investeerder a investeert in de een bedrijf b (fossiele industrie). Als gevolg van fossiele industrie stijgt de temperatuur en komt bedrijf z in de problemen. Maar daar investeerde a niet in, dus so be it. Hij heeft zijn winst op b al binnen.
– investeerder a investeert alleen in high risk projecten van b, wanneer de calculatie is dat dit een betere ROI geeft dan investeren in projecten van bedrijf c. Dit bedrijf kan in een heel andere branche zitten. Er wordt dus ongeacht branche gewoon gekeken per investering waar de hoogste en/ of stabielste winst te halen is.
– de CO2 belasting komt vast. Maar een investeerder kijkt voortdurend naar zaken die zijn investering in gevaar kunnen brengen. Zodra er tekenen zijn dat om welke reden dan ook de investering minder winstgevend wordt, wordt een exit gezocht (en wellicht ligt de exit voor een dergelijk scenario al op de plank).
– een portefeuille bestaat uit gespreid risico. Ik kan me voorstellen dat er naar een combi van fossiele energie en niet fossiele energie gestreefd wordt bijvoorbeeld. Juist de spreiding maakt dat ook bij mindere verwachtingen, fossiele industrie nog vrij lang onderdeel van een portfolio zal zijn.

Het klinkt wat cynisch, maar het gaat een investeerder om vermeerderen van geld. Dat is zijn bestaansrecht. Niet om een betere wereld. Ik ben soms verbaasd over de splitsing tussen iemand in het bedrijfsleven prive en de zakelijke beslissingen die genomen worden. Ik weet dus ook niet helemaal wat de beweegredenen van PGGM zijn m.b.t. Israel. Voldoen aan de intnationale normen? Of viel de ROI op termijn wat tegen? Waarschilijk een combi. Maar hoe dan ook is de stap vast niet genomen op een financieel slecht moment.

Ik ben bang dat je oproep (nu nog) roepend in de woestijn is. Ik denk dat de volgende dingen wel (ooit) tot een aanpassing kunnen leiden:
1. De klant van de investeerder wil niet meer. Of de investeerder gaat zich anders positioneren (zie Triodos). Je concludeert je artikel hier terecht mee. Echter slechts weinig mensen hebben de ruimte om hun meeste geld elders onder te brengen (de mega pensioenpot). Zodra het publiek het onethisch gaat vinden om in fossiele industrie te investeren, zal een investeerder hier wellicht een boodschap aan gaan hebben.
2. De wetgever (of andere machtshebber) stelt eisen.
3. De ROI is slechter dan bij andere projecten en bedrijven.

Alledrie duren nog wel een tijdje voordat het echt zoden aan de dijk zet. Desalniettemin, je oproep is aan Sargassolezers onder meer. Je kan in cynisme (realisme? ) hangen, of gewoon individueel zo veel mogelijk gehoor geven aan je oproep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kacebee

Per punt:

1. Dat een organisatie niet actief meewerkt aan een probleem dat misschien niet eens bestaat maar in elk geval onoplosbaar is, betekent vooral dat daar mensen met hersens aan de top staan. Dat is nauwelijks een reden in zo’n bedrijf niet te investeren.

2. De insinuatie dat olieboringen gericht zijn op het vervuilen van de diepzee en het grondwater is reden dit hele punt te wantrouwen. En waarom zou het speciaal verkeerd zijn “op” de Noordpool te boren?

3. CO2-belasting, die er in zekere zin al is, betekent in wezen een belasting op energie. Aangezien onze hele beschaving gebaseerd is op ruime beschikbaarheid daarvan, is een hoge belasting op CO2-uitstoot niets anders dan een poging de welvaart te verlagen. Die poging zal ongetwijfeld slagen. Ga maar alvast Chinees leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Schuur

@3:
1. Degene die er is. Hoewel. Als je meer vergrouwen hebt in de mening van rechtsconservatieve bloggers, al dan niet met een fascinatie voor complotten, dan in de kennis en ervaring van de mensen die hiervoor hebben doorgeleerd, dan zou je indruk kunnen krijgen dat er geen klimaatverandering bestaat. Geeft niets, maar je schaart je dan wel tussen de fundamentalistisch-religieuze evolutie-ontkenners en de Jomanda’s van deze wereld.

2. Dan mis je een beetje de strekking van het verhaal. De risico’s en de gevolgen worden steeds groter.

3. Daar heb je dan vrees ik wel weer gelijk in. Geen apathischer volk dan de Nederlanders. Kijk maar eens naar het privacy dossier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Andy Cap

@7: Per punt.

1. Als een organisatie niet actief meewerkt aan het oplossen van een probleem, inzake welk een concensus bestaat onder de wetenschappers van meer dan 95% dat het bedreigend is voor het voortbestaan van deze planeet, dan is dat met grote waarschijnlijkheid te wijten aan het feit dat ze deel uitmaken van het probleem, cq dat hun bestaansrecht is gebaseerd op het (mede-)veroorzaken van het probleem.

2. Elke industriele activiteit brengt vervuiling met zich mee en daarenboven het risico op ongevallen. Afhankelijk van de grote en de complexiteit van die activiteiten nemen de risico’s toe, wat in dit geval een reden is tot zorgen in het geval van boringen op grote diepte, onder moeilijke omstandigheden en in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. Zeker als ze juist om deze reden vaak nog vrij ongerept zijn.

3. Aangezien onze hele (industriele) beschaving gebaseerd is op de ruime beschikbaarheid van energie is het de hoogste tijd om de kwetsbaarheid daarvan te erkennen en zo snel mogelijk over te schakelen op kleinschalige, decentrale en duurzame opwekking, om die (industriele) beschaving op een redelijk nivo te kunnen handhaven. Dat is een kwestie van beschaving.

Als je wilt omkomen in de smog, ga dan vooral chinees leren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Boer

Nobele oproep maar energieverspilling.
Ethiek is een slechte raadgever als het gaat om winst en rendement.
Ik heb zakelijk vaak beslissingen moeten nemen die in tegenspraak waren met mijn persoonlijke mening maar noodzakelijk om te overleven.
Kijk naar de investeerders van Sargasso , onze reclameboys die aandringen om auto’s te kopen,,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@6 en @10 Als het verspilde moeite is, waarom neemt het dan zo’n hoge vlucht al elders? En waarom wordt het door beursanalisten gezien als belangrijke trend in 2014?
http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_Research_2014_ESG_Trends_to_Watch.pdf#

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Verbeek

Steeph, ik mis in je verhaal de rol, die de klanten van de fossiele industrie, de afnemers van de koolstof-drug, spelen.
Je kunt de fossiele industrie ook kleiner maken door hun produkten niet meer te kopen, door af te kicken van je koolstof-verslaving.

Ik weet dat je dit niet wilt horen, want je denkt dat je ongelukkig wordt als je niet in het buitenland op vakantie gaat. En je denkt dat met koud water douchen heel afschuwelijk is. Dat valt heel erg mee. Je wordt er helemaal niet ongelukkig van.
Geen smoesjes meer verzinnen om je persoonlijke CO2-uitstoot te rechtvaardigen, maar creatief dingen bedenken om minder te tanken en te stoken.

Daarom roep ik de Sargasso-lezers nog maar een keertje op: breng je persoonlijke koolstof-verbruik omlaag en maak daarmee de fossiele-industrie kleiner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Andy Cap

@12: Toch jammer dat jij nog niet ontdekt hebt hoe je water met de zon kunt verwarmen. Ik doe dat al minstens 15 jaar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Andy Cap

@10: “Ik heb zakelijk vaak beslissingen moeten nemen die in tegenspraak waren met mijn persoonlijke mening maar noodzakelijk om te overleven.”

Gewoon een andere baan zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hans Verbeek

@13: maar daardoor heb je nog niet ontdekt hoe geweldig douchen met koud water is. Maar het is daarvoor nog niet te laat, Andy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Verbeek

@Steeph: De schaliegas/tightoil-industrie in de VS heeft de beschikking over enorm veel geld van investeerders, die de mooie praatjes over Saoedi-Amerika geloven. Het geld dat investeerders in de schaliegas/tightoil-industrie pompen zou indirect afkomstig zijn uit de Quantitative Easing-maatregelen van de Amerikaanse Centrale Bank FED. OP die manier financiert de Amerikaanse overheid indirect de doodlopende jacht op de laatste restjes olie en gas.
The American Way-of-life is not negotiable zei Papa Doc Bush.
http://www.youtube.com/watch?v=AwRMR-fsHeg

Deborah Rogers, adviseur van investeringsmaatschappijen op Wall Street, denkt dat de verwachtingen moedwillig hoog opgeklopt zijn.
Lees meer op: http://shalebubble.org/wall-street/ en op http://energypolicyforum.org/.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 gronk

@15: Persoonlijke hygiene is overgewaardeerd! :’)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Diener

@10: “Kijk naar de investeerders van Sargasso , onze reclameboys die aandringen om auto’s te kopen”

Daar maakt Boer wel een pijnlijk punt. Waarom beperkt Sargasso zich niet tot het plaatsen van advertenties voor elektrische auto’s?
Ik vond het zo deprimerend toen er op dit blog advertenties verschenen waarin Landrovers werden aangeprezen dat ik maar een adblocker heb geinstalleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Andy Cap

@15: Dacht je? En waarom denk je dat ik die zonneboilers heb gebouwd? Smaken verschillen nou eenmaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Andy Cap

@18: Ik heb reeds lang een adblocker geinstalleerd, want ik word helemaal niet goed van die reclames, dus feitelijk kan ik er niet over meepraten. Als het zo is, geef ik je gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Noortje

@11 interessant document. Het stuk dat je linkt richt zich sterk op waardering van de investeringen. Wellicht kwam dat niet helemaal naar voren in #6, maar zodra de business case positiever uitpakt voor ‘groen’ gaat het geld daar heen.

Ik denk dat dat nog even duurt (het gelinkte artikel heeft het over een trend en trends zijn ook vaak wat langzamer), maar wie weet is de roi op groen al heel snel beter dan op fossile.

Jij kiest de insteek qua argumentatie die niet aansluit bij het primair bestaansrecht van de investeerder. Dat was wat ik probeerde te omschrijven. Je oproep gaat gevolg krijgen hoor, maar niet in 2014 denk ik.

@18 na wat verhitte discussies weer over Israel moet ik steeds glimlachen om de advertenties die vakanties naar Israel aanprijzen.

@20 dat doe ik dus niet. Dit levert geld op bij Sargasso, een medium dat ik erg ben waarderen, en als mijn ‘opoffering’ is om dit in stand te houden stomme en soms heel irritatie ads wegklikken en popups, so be it.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Krispijn Beek

@0 je vergeet dat iedere Nederlandse belastingbetaler fors investeert in de winning van olie en gas. Vanaf de proefboringen levert de rijksoverheid 40% van het benodigd kapitaal via Energiebeheer Nederland:
http://krispijnbeek.nl/2012/02/04/duurzame-energie-de-strategische-doelen-van-energiebeheer-nederland/

Voor zover ik weet had alleen GroenLinks in 2012 hier wat over in haar verkiezingsprogramma staan:
http://krispijnbeek.nl/2012/06/09/concept-verkiezingsprogramma-groenlinks-2012-voorstel-voor-aanpassing-bij-de-vervuiler-betaalt/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Steeph

@21: Ik ben me er bewust van dat ik de echte investeerders niet aanspreek. De crux zit hem er ook in dat gewone mensen zichzelf zien als indirecte investeerders en vanuit die positie meer invloed gaan uitwisselen.
Al was het maar door van bank te wisselen (wat ik gedaan heb, geen centje pijn)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Diener

@21: Sargasso had die irritante ads vroeger niet, en was toen zeker niet minder goed, zo niet beter.
Om een beetje bij het onderwerp te blijven, ik vind dat het wringt en schuurt als je een kritisch artikel plaatst over investeringen in de fossiele industrie terwijl op hetzelfde blog advertenties staan voor auto’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstof. Bijt niet in de hand die je voedt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Steeph

@24: Die discussie is al vaker gevoerd. “vroeger” draaiden we helemaal op vrijwilligers en stopten we er geld in. Dat was niet vol te houden.
We zouden graag nog kritischer zijn op het advertentieaanbod (we doen bv niet leger en kernenergie) maar dat is in de uitvoering heel lastig.
Het is een keuze.
Geef ons een miljoen en we zetten ze gelijk allemaal uit :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Krispijn Beek

@24: waarom niet? Houdt de hand scherp. Alleen jaknikkers om je heen verzamelen is erg ongezond ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Diener

@25: Ik begrijp de worsteling, wilde alleen maar aangeven dat het pijn doet. Om het bij mezelf te houden: ik wil ook wel een elektrische auto, maar kan het op het moment niet betalen. Dus rijd ik in een ouwe diesel. Geef me een miljoen en ik zet hem gelijk uit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 sikbock

investeren betekent voor mij – ook op korte termijn – return on investment. Voorlopig zie ik geen alternatief om dat milieu-vriendelijker te doen. Milieu investeringen zijn “luxe investeringen” en leveren voorlopig geen geld op.

En ik ga mijn Triodos rekeningen weer opzeggen. Wat een klant- onvriendelijke kutbank. De overstap verloopt verre van vlekkeloos waardoor je eindeloos moet bellen en voor elk wissewasje formulieren moet invullen en opsturen. Voor betalingen moet je een z.g. identifier gebruiken met allerlei rompslomp hell die daar weer bij komt kijken, afspraken worden niet nagekomen, overschrijvingen duren dagen, duur, etc.. nee dank u.. mijn ergernissen wegen zwaarder dan mijn “idealen” in dit geval.

het enige punt waar ze op scoren is dat ze aardige mensen voor de klantenservice weten aan te nemen.. maar de bank zelf en de bedrijfsvoering is ronduit kut

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Nooteboom

@28: dan heb je veel pech gehad met de overstap. Mijn overstap van de Rabobank naar Triodos 3 jaar geleden is zonder enkel probleem verlopen, geen vuiltje aan de lucht. Formulieren invullen en opsturen heb ik ook nog nooit hoeven doen. Hopelijk is niet het grote aantal overstappers naar die bank funest voor de dienstverlening, dat zou zonde zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Noortje

@28/ @29 een beetje zelfde ervaring als @Sik. Alles duuuuuurt….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Steeph

@28: Jammer. Mijn ervaring is anders en vooral positief.
Ik weet wel dat ze moeite hebben het groeitempo bij te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 hansje ter horst

@13:
Lekker makkelijk wanneer je in Brazilië woont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Andy Cap

@32: Hoeveel m2 dakruimte heb jij?
http://tinyurl.com/qhrgdd4

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Verbeek

@Steeph: kijk ook eens op Our Finite World, het blog van Gail Tverberg.
Zij is van mening dat de fossiele industrie nu al te weinig middelen krijgt om de moeilijk winbare fossiele brandstoffen te exploiteren.
http://ourfiniteworld.com/2013/11/15/whats-ahead-lower-oil-prices-despite-higher-extraction-cost/

Daardoor zijn de prognoses over het verbruik van fossiele energie (en de CO2-uitstoot) waarschijnlijk veel te rooskleurig.
http://ourfiniteworld.com/2014/01/13/why-eia-iea-and-randers-2052-energy-forecasts-are-wrong/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sqiar BI

data analysis reporting services
SQIAR(http://www.sqiar.com/solutions/technology/tableau) is a leading Business Intelligence company.Sqiar Consultants Provide Tableau Software Consultancy To small and Medium size of organization.

 • Vorige discussie