Dienst

Nu, met den nakenden war met Iran, het Armageddon aan den veurdeur staet denk ik nog wel eens terug aan den Kouden Eurlog. De tijd van Dr. Strangelove, Reagan en Brezjnev, de Berlijnse muur, StarWars, en wat hadden we nog meer in die tijd, Libanon, ja ik ben een krasse knar.

Bij velen onder ons zal in de dagen voorafgaand aan de Clash of the Civilizations een brief op de deurmat ploffen. Zij hebben immers een militaire training gehad welke thans dient te worden verzilverd. Voor de jonkies onder ons; I am talking “dienstplicht”.

Wat was dienstplicht, dienstplicht was iets volkomen vanzelfsprekends voor de meesten maar tegelijk een schrikbeeld voor anderen, waartoe ik mijzelf reken. Dit is overigens een mannenpraatje (lijkt me geen probleem op Sargasso) want, emancipatie of niet; dienstplicht is iets waar vrouwen zich altijd te goed voor hebben gevoeld. Dat eervolle sterven voor Het Vaderland moesten de jongens maar opknappen.

Wij zonen van hippies voelden er eigenlijk niet veel voor, voor dienst. Sowieso was het begrip “Vaderland” ons een raadsel. Wat is “Vaderland” ?

Ik had helemaal niets met Vaderland. Het woord alleen al wekte weerzin bij me op. Moest ik daarvoor sterven ? Dat nooit. Dus al vroeg, op mijn 14e of 15e jaar verdiepte ik mij in mogelijkheden om de dans te ontspringen. Er waren 3 realistische alternatieven:

– Afgekeurd worden op medische/psychische gronden
– Een beroep doen op de Wet Gewetensbezwaren (of zo iets)
– Totaalweigeraar worden (18 maanden cel)

Er zijn leuke verhalen over het eerste alternatief. Zo kreeg ik ooit het advies om bij de keuring mijn kont (na hem eerst goed te hebben gewassen) in te smeren met pindakaas en er dan lekker van te smikkelen. Dat zou ongetwijfeld de zo felbegeerde S5 opleveren. Mij sprak dit S5 alternatief overigens niet zo aan. Afgekeurd worden op medische gronden zat er bij mij niet in, en 18 maanden cel zag ik niet zitten dus mijn keus viel op gewetensbezwaard zijn. Naarmate ik ouder werd, werd ik gewetensbezwaarder en wist ik zeker dat ik zou weigeren, die eventuele “vervangende dienstplicht” zou ik dan maar voor lief nemen.

Ik was toch nog jong toen ik ter keuring ging en aangezien ik wist dat ik toch nooit in dienst zou gaan maakte ik er een beetje een rommeltje van. Ik vinkte vreselijke ziektes aan op de diverse formulieren, vulde in bij hobby’s “leuzen kalken en stenen gooien” (dat laatste heb ik overigens nooit gedaan, dat eerste wel), ik weigerde een officiersopleiding, ik weigerde te assisteren bij rampen maar bood me vrijwillig aan voor missies als bijvoorbeeld Libanon. Mijn ogen bleken plotseling erg beroerd en mijn gehoor was abominabel. Kortom men begreep ongeveer wat men aan mij had.

Spannend was het moment waarop de uitslag binnenkwam; goedgekeurd. Goed genoeg in elk geval om te sterven voor Vaderland. Er zat echter nog een brief bij; men had besloten mij “buitengewoon dienstplichtig” te verklaren wegens “minder goed indeelbaar”. Ik weet niet hoe lang het nog duurt maar in tijd van oorlog kunnen ze me nog steeds oproepen, als ze zich tenminste dan inmiddels over die minder goede indeelbaarheid hebben heengezet.

Die “minder goed indeelbaar” blijft toch een redelijk uniek iets volgens mij. 4 hits op google.

Ik ben benieuwd of u in dienst bent geweest en waarom. En zo nee, waarom niet ?

 1. 3

  Er is nog een vierde manier om niet in dienst te hoeven: “Werkzaam in of studerend voor een geestelijk ambt”. Het is misschien wat veel gevraagd om theologie te gaan studeren om, niet in dienst te hoeven (en de regel werd ook wat stilgehouden), maar voor mij gold hij.
  Daarnaast had ik een kleine fysieke klacht die afhankelijk van hoe dik ik hem zou aanzetten zou bepalen of ik afgekeurd zou worden of niet, en ook ik heb nagedacht over (al dan niet totaal-)weigeren.
  Uiteindelijk heb ik de laffe weg bewandeld: Naar keuring geweest, mij goed laten keuren en vanwege mijn theologiestudie nooit in dienst geweest.

 2. 6

  Ook ik behoor overigens tot de lichting bij wie de dienstplicht werd afgeschaft tussen het moment van keuring en het moment van in dienst gaan, dus bij nader inzien zal dat wel de reden geweest zijn waarom ik nooit militair ben geworden. Maar goed, ik had dus sowieso niet gehoeven.

  Overigens wel twee keer de Nijmeegse Vierdaagse (uit) gelopen: Geldt dat ook? ;-)

 3. 9

  Ikke wel, lichting 87-1. Was ook van plan om te weigeren, tot ik de oproep zag. Doktersassistent was geen slechte job, ik heb er veel van geleerd !

 4. 11

  Salueert. Lichting 39-1. Leuke tijd, maar man man. Wat een gedoe. Toch zeker vier Stuka’s neergehaald met m’n Fokker, die tiende mei. Daarna met Benno in Londen diverse pubs en dames afgeschuimd. Vervolgens door MI-7 gedropt in NL om Euterpestraat in de smiezen te houden. Enfin. Opgepakt. Ontsnapt. Opgepakt. Geëxecuteerd. Ontsnapt. En jaren later won ik tot twee keer toe de Elfstedentocht. Wat mij betreft; meteen weer invoeren, die dienstplicht. En wie afgekeurd wordt, subiet naar zee.

 5. 13

  Goedgekeurd, toen gaan studeren, lesgeld blijven hangen op secretariaat van hogeschool, toch oproep, zenuwen, uiteindelijk buitngewoon dienstplichtig verklaard. Een week voordat ik moest opkomen.

 6. 17

  Ik kreeg ook twee enveloppen. Maakte ze overigens in dezelde volgorde open.
  DP, heb je overwogen te weigeren voor het buitengewoon dienstplichtig te zijn?

 7. 18

  -8 aan beide ogen,
  toch ter keuring geroepen, Clash der Sociaal Maatschappelijke Niches (“dus zóó ziet een dwarsdoorsnede van mijn generatie eruit ?!), wilde niet in dienst en wist vrij zeker dat ik zou worden afgekeurd, toch van alles ingevuld: bij de mariniers en alleen voor de VN (als het dan toch moet dan maar liever het stoerst en het internationaalst), blauwe lijn volgen in kantoorpand bij Sloterdijk, sommige generatiegenoten lukten dat al niet en kwamen nooit aan, ik trof de ogendokter en die zei “je had nooit op keuring hoeven komen met een briefje van je huisarts dat je zulke slechte ogen had”… einde verhaal.

 8. 19

  Goedgekeurd, maar wegens “minder goed indeelbaar” naar de BB verwezen.
  Geweigerd, snel achter elkaar een paar keer verhuisd, en toen werd de BB opgeheven.

 9. 21

  Ik vecht niet voor de koningin of voor het kapitaal.
  Ik wilde geen vervangende plicht omdat deze weer langer duurde: discriminazie.
  Na twee goedkeuringen, een lichte voorbereiding er tegen aangegooid en afgekeurd wegens onvoldoende psychische stabilitiet. Geen google hits.

 10. 22

  In de krant gelezen dat het hele geboortejaar 1959 overgeslagen zou worden. Ik meen dat dat iets met het minimumloon te maken had. Tot mijn verbazing heb ik daar persoonlijk nooit iets over gehoord, geen oproep, geen brief of wat dan ook.
  Zo langzamerhand begin ik te denken dat er ook wel niets meer zal komen.

 11. 23

  Voordat de dienstplicht werd afgeschaft kenden we de wervende kreet : In dienst wordt je pan een vent.

  Goed, de dienstplicht werd afgeschaft, waarna ook ieder referentie aan mannelijkheid of vrouwelijkheid tot politiek incorrect verwerd.

  Met enige weemoed naar ’s koningswapenrok : Voer maar weer in die dienstplicht, maar dan niet uitsluitend militair maar ook sociaal.

 12. 25

  Ik had toen (87-3) al het idee dat ik en mijn dienstmakkers een aantal uitzonderlijke pechvogels waren omdat wij wél in dienst moesten, en een snelle statistische analyse van de antwoorden hier bevestigt dat vermoeden.

 13. 26

  @Albert: dat is ook mijn ervaring. Toen ons jaar aan de beurt was om opgeroepen te worden, besloot het kabinet dat er bezuinigd moest worden op het leger. De wedde was in die tijd gekoppeld aan het minimum-jeugdloon, dus dat kon alleen maar omlaag door de dienstplichtige leeftijd te verlagen. Om het makkelijk te maken werd er afgesproken dat het hele geboortejaar 1959 overgeslagen werd (dat was dus rond 1977). Inderdaad heb ik ook nooit een brief met uitleg, of met mijn officiële status (buitengewoon dienstplichtig? oproepbaar in barre tijden?) ontvangen.

 14. 27

  Ik neem dienst in een alternatief, subversief ‘vredesleger’ zodra nederland zich in een echte fascistenstaat transformeert en er overal busjes, arrestatieteams, flyby’s met onbemande vliegtuigjes, camerabespieding van woonkamers tot in het toiletten van de scholen, de sportsauna’s en het grondrecht is geworden om pasgeborenen identificatiechips in te brengen. ( de digitale jodenster, de kleurcodes in het kristallen servies, de lasershow van de ‘nouveau riches, het massagraf van de toekomstige mens waar mensen kansloos en hersenloos, zich uit hun schedel laten eten en geen pijn meer voelen, verdoofd en als onkruid worden weggewied uit de bermen van hun snelwegen.)

  Ga ik iets meer doen dan me ergeren, frustreren en uithongeren omdat ik uit pure walging, desillusie en disrespekt niets meer binnen houen me nergens meer over verbaas, de reaiteit , de conditione humaine tart elke verbeelding, de absurditeit kan slechts nog absurder.
  De politiestaat mag/ kan nooit de rechtstaat verdringen op bevel van een kliek miljardairs uit washington die naar willekeur, uit wellust en machismo, uit sexuele machthonger, eer en prestige ( hausse-baisse, aandelenhandel, impotentie, tekorten, renteschuld en conjuncturele crisis) het recht in eigen hand nemen en de mensenrechtcasus manipuleren om als een vraatzuchtige priesterstand, als godgelijken die bloedoffers eisen en iedereen en alles tegelijkertijd te regeren en aan de tucht en zelfzucht te onderwerpen.

 15. 29

  Voorgoed ongeschikt verklaard, 1993, wegens -7 aan beide ogen. Toch op verkorte keuring moeten komen, in een potje moeten plassen ed.

  De keuringsarts die me vertelde dat ik was afgekeurd, zei daarna dat hij verwachtte dat ik het in de burgermaatschappij waarschijnlijk wél zou kunnen redden.

 16. 30

  lichting 73-1, ik wilde niet, maar liet me op aanraden vande omgeving toch niet afkeuren. In dienst parachute gesprongen, been gebroken, 5 maanden ziek thuis, daarna nog 5 maanden bij de parate hap, en achteraf toch wel een ervaring. niet echt spijt van.

 17. 32

  Ik heb de 4e optie ontdekt: Toen mijn keuring eraan kwam werd er gepraat over afschaffen van de dienstplicht. Ik besloot dus uitstel wegens studie aan te vragen. Die studie duurt nog immer en de dienstplicht is inmiddels afgeschaft, dus van uitstel kwam afstel.

 18. 33

  er moet dreiging en discipline uitgaan van ’t leger want helaas, ze worden nog steeds niet binnen de grenzen gehouden; haat zaaien is stout maar legers erop uit sturen niet fout

 19. 34

  dwang is voor dwarsen, piromanen, brutaaltjes, schreeuwlelijken, teamghosters zoals vechtsportliefhebbers die geen eerlijke partijen kunnen kiezen door superioriteitscomplexen en geweld als oplossing zien (dwang is wel nodig maar zo zacht mogelijk te houden en als je het slim aanpakt moet het tot leven wekken van steen leuk genoeg te animeren zijn om er gauw genoeg inplaats van ball en chaingang steentjeklop straf een wereldmerk en prestige kwestie van te maken); ik niet.

  Ik neem de luxe boeken leuk te vinden waar … . . en ben bovendien voor die tijd het land ontvlucht. Saoedi Arabie leek me ver genoeg. Ben sindsdien ook nooit meer terug ingeschreven.

 20. 36

  Dienstplicht is helemaal niet afgeschaft, de opkomstplicht is opgeschort.

  P.S. voor de mensen die niet in dienst zijn geweest vanwege niet nodig of iets dergelijks (m.u.v. mensen die op psycho aandoeningen zijn afgekeurd (S5 dus).
  Kan IEDERE man tussen 18 en 55 in tijde van oorlog opgeroepen worden, fysiek afgekeurd of niet doet niet ter zake)
  Sterker nog, dit geld OOK voor mensen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, zelfs al ben je GEEN nederlander.

  Dus jonges, JAMMER JOH hahahahahahaha

 21. 37

  Dat laatste vind ik wel opvallend! Buitenlanders in ons leger. Wat nu als dat mensen zijn afkomstig uit de landen waar we mee in oorlog zijn? Dan lok je toch sabotage ed. uit?

 22. 38

  Iemand die fysiek afgekeurd is kan toch niet opgeroepen worden ? Hooguit theoretisch. Stel je voor je land wordt aangevallen door de horden van Al Qaeda en het eerste wat je regering doet is het oproepen van 54 jarige lammen en blinden.

 23. 39

  @Degtyarev Pekhotny, het niet doen is niet het zelfde als het niet kunnen cq mogen.

  Een vent in een rolstoel kan prima de administratie doen in het achterland, dan kan die wel gezonde administrator datzelfde doen vlak achter het front.

  Een 55 jarige vrachtwagen chauffeur met dikke pens kan prima goederen chauffeuren naar een km of 50 achter het front.

  Dat je fysiek bent afgekeurd om te vechten wil nog niet zeggen dat je geen andere dingen kan doen om de mensen die daadwerkelijk aan het vechten zijn te ontlasten cq helpen.

  Om 1 soldaat aan het vechten te houden heb je 3 man nodig om hem van eten, drinken, munitie, kleding, voertuig onderhoud etc etc te voorzien/verzorgen.

  @Bismarck, is gewoon in de wet versleuteld, just in case, of ze het doen is een 2de.
  Zo kunnen ze op die manier hele schepen in de havens van rotterdam inc. crew nationaliseren.

 24. 40

  Kun je toch beter de schepen in beslag nemen er een crew op zetten die je wel kan vertrouwen.

  Is dat regeltje typisch nederlands, of komt het ook in andere landen voor?

 25. 41

  @Bismarck, meerdere landen hebben denk ik wel zo’n regel, is denk ik voornamelijk bedoeld om deserteurs van andere landen af te schrikken hierheen te komen.

  Anders zo bijv. een deserteur uit nederland makkelijk naar duitsland kunnen vluchten en asiel aanvragen en vica versa.
  Dat kunnen ze dan wel leuk doen, maar dan kunnen ze prompt ingelijfd worden in het duitse of nederlandse leger.

 26. 43

  @Bismarck, idd, dat denk ik ook, want als de navo in oorlog zou zijn (dus nederland ook) kon je makkelijk als deserteur naar bijv. duitsland of belgie vluchten en nederland (lees Navo) had het nakijken.

  Je moet dus naar een niet navo land vluchten denk ik dus.

 27. 44

  Goedgekeurd, ondanks mijn waanzinnige gedrag ter keuring..commando geweest en uiteindelijk bij de baas van het leger aanbeland waar ik iedere morgen in zijn tuin “de” vlag moest hijsen, zijn schoenen poetsen en daar het generaalsbad moest schoonborstelen. Eerst zelf in bad natuurlijk.
  Had al snel door dat het uit het hoofd kennen van “het handboek der soldaat, vs2-1350 ofzoiets, grote voordelen opleverde en mij veranderde in een regelrecht “bloed onder de nagels vandaan halen” soldaat maakte.

 28. 45

  89-1. Had verschrikkelijke verhalen gehoord over hoe je in vervangende dienst de met pindakaas gevulde bilspleten van opaatjes moest schoonlikken, dus leken 14 maanden in het leger me minder erg dan 18 in het verzorgingstehuis.