Derde Dinsdag van September 2008

Weet u, dat hele circus rondom prinsjesdag is één grote bezigheidstherapie voor pers en politiek. Geen gewoon mens die er een touw aan vast kan knopen. Het is hooguit leuk voor het oog om die gepimpte bolderkar voorbij te zien komen.
Maar goed, het schijnt toch zo te zijn dat het bij onze “cultuur” hoort en dat het belangrijk is voor onze “identiteit”. Omdat we inhoudelijk nog niet iets interessants hebben kunnen vinden (het kost gewoon een paar dagen om de stukken fatsoenlijk te analyseren), hier maar weer een open draadje.
Geef uw menig over de troonrede (vanaf 13:15 uur) en de gelekte stukken.
Uiteraard bonuspunten voor iemand die als eerste wat kan vinden dat nog niet reeds driemaal voor- en herkauwd was in de media.
sargassocafe08.jpg
Handige links:
Feitjes op een rij.
Site ministerie van Financiën.
NRC met gelekte stukken.
De troonrede integraal

 1. 3

  Ook de Koningin stemt nu in met de detentie van kinderen die niet aan haar maatstaven voldoen. Daarmee is Nederland een land, die haar kinderen niet behandeld maar illegaal opsluit en/of afsluit van de samenleving. Eerst worden alle gebieden die tot de ontwikkeling behoren van kinderen verkwanseld aan de commercie. Als kinderen dan vastlopen en zich verzetten worden zij in de gevangenis gezet zonder dat zij een misdrijf hebben gepleegd.

 2. 5

  ? Spoedwet wegverbreding
  ? Centra voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuizen
  ? Huis van de Democratie en Rechtsstaat
  ? Verwijsindex Risicojongeren
  ? dienaren van de publieke zaak
  ? zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij crises en rampen
  ? ambachtelijke gaven
  ? inspirerende rijkdom van ons land
  ? autochtone Nederlanders om allochtonen migranten
  ? het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

 3. 6

  Shit, te laat, @5 heeft hem ook.

  “U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen…”

  … is de vertaling van: dat velen uw onwijsheid verwensen. Het dagelijkse gekanker is eindelijk gehoord geworden.

  Ende niet onopgemerkt gebleven.

 4. 8

  @Bismarck: In Nederland hebben we geen scheiding van kerk en staat. Laat maar eens zien waar dat staat in de grondwet.
  Sterker nog, de koning (staatshoofd) moet verplicht protestants zijn.

 5. 11

  Hmmm, dat staat niet (meer) in de wet.
  Misschien moet ik mijn beeld bij stellen.
  (Niet dat ik geloof dat je in de “familie” kan komen als heiden, maar dat is een ander verhaal)

 6. 15

  @14 heb vertrouwen

  Want mynen knul was mool, en hy is herzien; hy was rip, en is terug gespoord. Zy hadden dan krep.

  (
  Hy stond dan op, en spoorde tot zynen olmste; terwyl hy spoorde, loerde hem zyne olmsten en wierd beweegt, en nog sporende, rulde hy hem om den hals, en murfde hem.

  Den knulle kwiste tegen zynen olmste: Ik heb loens gedrayt tegen den theuwen diennes en tegen uwe fuyk; in ben te loens om uwe knul genoemd te worden.

  Doch den olmste kwiste aen zyne knoppers: lenst hier ras den theuwste dossing, en lenst die hem; en steekt den knulle den ring aen de maens en doet de treden aen de schaetzen;

  Lenst den hanste moris, en moolt hem; laet het ons botten en krep hebben
  )

 7. 16

  @3
  Boeiend de koningin te horen zeggen dat rekeningen niet naar een volgende generatie worden doorgeschoven, maar er wordt wél op onderwijs bezuinigd.
  Tegen de tijd dat de volgende generatie ‘volwassen’ is, zijn we hier met z’n allen zo oliedom geworden, dat we niet meer in de gaten hebben wat er allemaal om ons heen gebeurt….

  Op naar ‘the dark ages’….;-)