Democratie is niet terreur van de meerderheid

sophie-in-t-veldIn aanloop naar de Europese Verkiezingen van 4 juni hebben de kandidaten van alle partijen hier de mogelijkheid om hun standpunten te verduidelijken, mits ze deelnemen aan de discussie die daar op volgt. Vandaag is het woord aan Sophie in ’t Veld, kandidaat voor D66. Sophie zal waarschijnlijk binnen een dag reageren op uw comments.

In zijn blogpost bij Sargasso maakt PvdA kandidaat René Cuperus een grote denkfout als hij D66 verwijt de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet niet te respecteren. Volgens Cuperus had D66 na het ‘Nee’ in 2005 van mening moeten veranderen over Europa. Dat is nogal een beperkte opvatting van democratie: de meerderheid bepaalt wat de minderheid moet vinden. Cuperus volgt de methode Verdonk: hij laat zijn mening bepalen door de uitslag van een stemming. Minderheden of pluralisme bestaan niet voor Cuperus. 38% van de Nederlanders heeft ‘Ja’ gezegd tegen de Grondwet. Voor Cuperus bestaan die mensen niet, maar bij D66 krijgen ook zij een stem. D66 was ook voor een tweede referendum, over het Verdrag van Lissabon, maar dit Kabinet was daartegen. Misschien dat Mijnheer Cuperus zijn pijlen dus beter kan richten op zijn PvdA collega’s in de regering.

D66 respecteert de uitslag van het referendum, en als het tot een stemming in de Tweede Kamer was gekomen, had D66 inderdaad (met pijn in het hart) tegen de grondwet gestemd. Wij nemen ons verlies: we hebben geen meerderheid kunnen krijgen voor ons standpunt. Maar D66 was pas ongeloofwaardig geweest als we na de uitslag van het referendum als een windvaantje onze opvattingen over hervorming van Europa hadden veranderd. Wij nemen onze kiezers serieus en praten ze niet naar de mond. En we proberen ze zeker geen zand in de ogen te strooien met een paar excuus-Eurosceptici op de kieslijst, over geloofwaardigheid gesproken…

D66 is nog steeds van mening dat Europa veel slagvaardiger en democratischer moet worden. De uitdagingen waar Europa voor staat kunnen niet meer worden opgelost volgens de methode van diplomatieke onderhandelingen tussen regeringen. Europa moet af van de 27 verlammende veto’s. Veto’s leiden niet tot meer invloed voor Nederlandse burgers (met een veto kan je alleen blokkeren, geen invloed uitoefenen), maar wel tot ingewikkelde getrapte besluitvorming, en ondoorzichtige achterkamer deals waar de burger buiten spel staat. Met de Grondwet en zijn opvolger, het Verdrag van Lissabon, kunnen we die achterkamertjes juist afschaffen. D66 had graag gezien dat de Grondwet/het Verdrag veel verder was gegaan in het democratischer, transparanter en slagvaardiger maken van Europa. Maar D66 vindt een kleine stap vooruit altijd nog beter dan helemaal geen stap vooruit. Met zijn afwijzing van de Grondwet bereikt Mijnheer Cuperus echter alleen dat de status quo behouden blijft, en missen we een kans om Europa iets beter te maken.

Cuperus verwijt D66 ook kritiekloos te zijn naar Europa. Dat vind ik ontzettend ironisch. D66 is buitengewoon kritisch als het gaat om bijvoorbeeld het democratisch deficit in Europa, het landbouwbeleid, de afkalving van de burgerrechten, enzovoort. Maar Cuperus gooit een paar dingen door elkaar: de keuze om iets op Europees niveau te doen is één ding. De keuze HOE we het doen, m.a.w.: onze politieke opvattingen, is een tweede. Cuperus betitelt alle Europees beleid waar hij het mee oneens is als ongewenste Brusselse inmenging. Cuperus wil alleen Europees beleid als het hem past, een beetje als de SP. Die willen bijvoorbeeld geen ‘Brusselse bemoeienis’ als het gaat om de regels van de vrije markt, maar ze willen (net als PvdA en GL) wèl een Europees minimumloon regelen. Cuperus en SP willen alleen Europees beleid als het 100% PvdA of SP beleid is. Anders niet. Ze kunnen kennelijk niet accepteren dat een meerderheid iets anders wil. Wie is er nu eigenlijk opportunistisch en ondemocratisch? D66 heeft al jaren een heldere en eenduidige visie op de richting en vorm van Europa. Bij D66 weten de mensen wat ze krijgen.

Reacties (73)

#1 Siquo

Tikje jammer dat de nadruk zo ligt op het stuk van Cuperus, en dit dus meer een reactie is dan een actie.

Vraag aan Sophie: Waarom heeft D66 de verklaring van de SP, dat alleen met geregistreerde lobbyorganisaties (zie http://www.nu.nl/verkiezingen-eu—nieuws/1968502/) gepraat wordt, niet getekend (terwijl SP, GL, PvdA en PvdD dat wel hebben gedaan)?

Dit van een zwevende GL/D66 kiezer.

 • Volgende discussie
#2 Anoniem

Het standpunt van D66 is dat de beslissing over het al dan niet ratificeren van de grondwet niet op de ledenvergadering van d66 moet worden genomen maar in een referendum. Dat referendum is vervolgens georganiseerd en gehouden. Het volk heeft toen besloten dat de grondwet niet geratificeerd moest worden. Wat moet er dan volgens D66 gebeuren? De grondwet moet niet geratificeerd worden.

Wat doet D66? Wel ratificeren.

Dat lijkt me een typisch voorbeeld van “niet accepteren dat een meerderheid iets anders wil”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eric

Goede column van mevrouw In ’t Veld! Gelukkig dat er nog een partij is die wel geloofd in Europa, uiteraard zonder kritiekloos te zijn. Met deze column maakt ze duidelijk dat D66 op veel punten het graag anders zou zien dan het huidige beleid, maar wel op Europese schaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Micha

Met het dreigen met een veto kan je wel degelijk invloed uitoefenen.

Het referendum is toch al failliet, niemand luistert naar de meerderheid in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Eric

@2; de grondwet is nooit geratificeerd door het Nederlandse parlement. Er is een nieuw verdrag gekomen (dat van Lissabon). D66 wilde daarover een referendum, het was namelijk een ander verdrag dan het verdrag van de grondwet weliswaar met overeenkomsten. D66 zou bij een referendum campagne gevoerd hebben voor een JA voor dat verdrag. Dat andere partijen geen referendum wilden kun je D66 niet verwijten. D66 was voor het verdrag en was er van overtuigd dat een referendum een Ja had opgeleverd. Omdat zij voor het verdrag waren hebben ze er in de Tweede Kamer ook voor gestemd, als ze dat niet zouden doen zouden ze hun eigen kiezers die daar wel achter stonden verloochenen, dat is democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anoniem

@5 Er is niets veranderd aan de grondwet om er het verdrag van Lissabon van te maken, er is alleen een andere titel opgeplakt, dat weet Mevrouw Sophie in ’t Veld ook en ze spuugt in het gezicht van het volk door precies hetzelfde verdrag te ratificeren terwijl het volk tegen heeft gestemd in een referendum terwijl D66 daar zogenaamd voorstander van is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Martijn Tonies

Democratie is niet terreur van de meerderheid

En daar maakt Sophie naar mijn mening juist de denkfout: nee, anderen hoeven zich de mening niet te laten veranderen door een meerderheid, maar hebben zich er wel naar te schikken.

Het probleem met “stemmen” over iets in een referendum, is dat zulke directe democratie pas zin heeft als de stemmers ook voldoende geïnformeerd zijn en in staat zijn de voors en tegens af te wegen.

Met veel van de huidige referenda is beide niet van toepassing.

Gezien dit gebrek is een democratie dus altijd de terreur van de meerderheid, of je het nu met die meerderheid eens bent of niet.

De meerderheid hoeft het tenslotte niet “juist” te hebben, dat het een meerderheid betreft maakt het nog niet “waar”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Siquo

@6 Het wordt moeilijk deze anoniem uit te leggen wat het verschil is tussen voor een referendum te zijn en tegen de uitslag. D66 heeft helemaal niets geratificeerd want zat niet in het kabinet. Lekker makkelijk praten voor een oppositiepartij, zou je denken, en dat klopt. Ze zijn daarom waarschijnlijk ook blij dat ze niet in het kabinet zaten op dat moment, want dan hadden ze wel gemoeten.

Gelukkig zal de gemiddelde D66-stemmer zichzelf nooit als “het volk” classificeren, dus dat anoniem zich bespuugd voelt, is prima.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Eric

@6 Dat is jouw mening erover, ik zie er wel degelijk veranderingen in. Wellicht niet de door jou gewenste aanpassingen, en ook van mij had het verdrag er anders en beter uit kunnen zien. Maar het was nieuw en daarom had er een nieuw referendum over moeten plaatsvinden zodat bekend was of de meerderheid (niet iedereen) de veranderingen ook als verbeteringen zag en er nu wel mee in kon stemmen. Bij een Nee had D66 het verdrag niet geratificeerd, bij een Ja wel.
Het heeft niet aan D66 gelegen dat er geen referendum is gehouden, dat is te wijten aan de slappe knieen van de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

Inderdaad teveel reactie op Cuperus.

Maar verder zeg je: D66 had graag gezien dat de Grondwet/het Verdrag veel verder was gegaan in het democratischer, transparanter en slagvaardiger maken van Europa. Maar D66 vindt een kleine stap vooruit altijd nog beter dan helemaal geen stap vooruit.

Het is in elk geval een standpunt, iets wat we hier nog niet veel gezien hebben. Maar ik vraag me wel af of het een juist standpunt is. De EU is gevormd door onderhandelingen tussen regeringen, de EU is als gevolg daarvan een soort META-regering. Het grondwetsverdrag spiegelt dat naar mijn mening. De democratie zoals die wordt ingedeeld is een zoethoudertje: we kunnen niets invloedrijks kiezen en niemand met invloed wegsturen. Ergo: de burger heeft geen invloed, geen macht.

Wat is eigenlijk democratie? Stemvee?

Als D66 daarmee voort wil dan zal het heel moeilijk worden om met kleine wijzigingen nog correcties aan te brengen.

Het slot van het liedje is dat de EU tot de volgende revolutie ondemocratisch zal blijven.
En dat maakt D66 ondemocratisch en in elk geval deelgenoot in en goedkeurder van het ondemocratisch handelen.

In mijn mening moet de EU eerst democratisch worden en dan pas moet er een grondwet komen.

Elke andere volgorde is dodelijk voor de democratie in ons werelddeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Siquo

Applausje voor #10. Heeft er toch iemand wel geslapen vannacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Anoniem

@8 Sorry maar het is niet het kabinet dat verdragen ratificeert maar de tweede kamer (zie artikel 91 grondwet). D66 zat in de tweede kamer op het moment dat het verdrag van Lissabon is geratificeerd en heeft voorgestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Klaplong

Sophie in ’t Veld verwoordt hier juist wel een globale koers van D66, weliswaar in verdediging tegenover Cuperus, maar toch.

Pro Europa, met als speerpunten het aanpassen van het landbouwbeleid, meer democratisering etc. Tegen die veto’s

Hoeveel meer standpunt wil men hebben in 800 woorden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Anoniem

@9 Kom op zeg, pak het lijstje op wikipedia dat ik al eerder linkte er even bij en vertel eens even met droge ogen wat die ‘veranderingen’ concreet veranderen. Alle veranderingen die daar staan zijn puur cosmetisch.

(ik geef toe dat wikipedia een niet altijd even betrouwbare bron is, dus kom gerust met andere bronnen, als ze maar specifieke veranderingen noemen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 ace

Het prettige van refererenda is dat je ze naast je neer kunt leggen — dat laat Sophie in ’t Veld hier zien. Maar als D66 zijn zin krijgt, dan kun je argumenteren wat je wilt, maar dan heb je je veto ingeleverd, en dan heb je je neer te leggen bij de wens van de meerderheid. Nou zijn er best onderwerpen die je nodig op Europees niveau moet regelen — milieuwetgeving is er daar één van — maar er zijn veel meer onderwerpen waar je Brussel helemaal niet voor nodig hebt. De lijst met idiote voorbeelden is eindeloos, ik ga ze niet eens meer opnoemen.

En daar komt bij: de Europese lobby ondergraaft het laatste beetje democratische geloofwaardigheid dat Europa nog had. Het onvolprezen Corporate Europe Observatory (http://www.corporateeurope.org) doet geweldig werk bij het zichtbaar maken van de enorme invloed die het Europese bedrijfsleven heeft op de besluitvorming. Onbegrijpelijk dat D66 zo staat te juichen bij een organisatie die zo weinig te maken heeft met democratie. Bijna net zo onbegrijpelijk als het feit dat D66 weigert de verklaring te ondertekenen om geen zaken te doen met niet-geregistreerde lobbyisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lord Flash

@15

“maar dan heb je je veto ingeleverd, en dan heb je je neer te leggen bij de wens van de meerderheid.”

Mooi, kunnen we eindelijk de landbouwsubsidies hervormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Carlos

Vraagje aan ace, is Corporate Europe Observatory zelf ook geen niet-geregistreerde lobbygroep?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 klaplong

@ Ace

Het is van zo’n totale kinderachtig naief havisme om te denken dat er ook maar iets anders wordt gecreëerd dan schijntransparantie door een dergelijke registratie lijst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 gronk

Nou zijn er best onderwerpen die je nodig op Europees niveau moet regelen — milieuwetgeving is er daar één van — maar er zijn veel meer onderwerpen waar je Brussel helemaal niet voor nodig hebt.

Klopt. Daarom vind ik (en het zou mooi zijn als D66 of welke andere politieke partij dat zou onderstrepen) dat het prima is dat veto-recht verdwijnt voor zaken als milieuwetgeving, arbowetten, voedselveiligheid of industrienormen.

Maar voor ethische zaken zoals strafrecht, drugsbeleid, euthanasie: dat zit al heel snel heel dicht bij de cultuur van een land, en daar moet de EU dus met z’n vingertjes vanafblijven, hoe graag technocraatjes met hun ‘een-beleid-voor-alles’-trekjes dat ook zouden willen veranderen.

(oh, en loopholes als ‘euthanasie ongewenst verklaren door normen op te gaan stellen voor medische veiligheid’ vallen wat mij betreft in dezelfde categorie, maar dat is meer de gebruikelijke politiek om dingen door te drammen verkapt als iets anders.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Martijn Tonies

@19, Gronk,

arbowetten, voedselveiligheid, industrienormen zijn voor een groot deel toch ook wel cultuurafhankelijk. Net als dierenbescherming (ganzenleverpaté anyone?), wat dan weer sterk te maken heeft met andere zaken die je juist -wel- Europees zou willen regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lord Flash

@20

“(ganzenleverpaté anyone?)”

Ja, lekker. Liefst niet in patevorm, maar gebakken en op een biefstuk geplaatst. Maar dat terzijde. Tja, je zal het nooit helemaal sluitend krijgen wat precies bij wat valt, maar dat kan niet de reden zijn om dan maar het veto te handhaven.
Grosso modo lijkt me de indeling die gronk schetst prima.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Eric

@14 een aantal toch wel belangrijke wijzigingen:

– De taken van de Europese Commissie worden duidelijker afgebakend: publieke diensten (zoals volkshuisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg) vallen niet onder de interne markt. Lidstaten houden dus een ruime bevoegdheid op die terreinen.

– Nationale parlementen krijgen een zogenaamde ‘oranje kaart’: als meer dan de helft van alle nationale parlementen vindt dat een voorstel van de Europese Commissie in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel, dan moet de Commissie het voorstel heroverwegen en besluiten of zij het voorstel intrekt, aanpast of handhaaft. In dat laatste geval moet de Commissie duidelijk motiveren waarom zij vindt dat er geen strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. Zet de Commissie dan alsnog door, dan kan de Raad van Ministers met 55% van de stemmen, of een meerderheid in het Europees Parlement, besluiten het voorstel niet te behandelen.

– Er komt geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken (zoals voorgesteld in de grondwet). Wel blijft de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) bestaan; deze gaat echter niet alleen deel uitmaken van de Raad van Ministers, maar ook van de Europese Commissie.

– Er wordt verwezen naar de ‘ Criteria van Kopenhagen’, essentiële zaken waar kandidaat-lidstaten aan moeten voldoen. Dit was een verzoek van Nederland om de drempel voor nieuwe lidstaten te verhogen.

– De doelstelling uit de Grondwet om tot een volledig vrije markt te komen waarin geen ruimte meer is voor protectionisme van nationale industrie, is geschrapt. Het tegengaan van concurrentievervalsing als doel van de Europese Unie is verhuisd van het verdrag zelf naar een protocol.

– Er komt een speciale solidariteitsclausule die stelt dat de EU-lidstaten elkaar helpen bij energiecrises.

Zoals gezegd, wellicht voor jou niet genoeg, voor anderen misschien wel om er nu mee in te stemmen, maar t waren niet alleen maar cosmetische wijzigingen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Skyclad

@16: Nee, want de meerderheid is in dit geval niet de meerderheid van het volk, maar de meerderheid van dat corrupte zooitje daar die zich laten omkopen door bedrijven. De onzinnige landbouwsubsidies blijven bestaan omdat ‘Frankrijk’ (de EU vertegenwoordigers van Frankrijk dus) anders andere landjes terug gaat pesten.

De EU moet zich niet met meer gaan bemoeien, maar met minder. Als je een goed voorbeeld wilt zien moet je eens door het noorden van Engeland gaan reizen. Een eenzame bloempot van 2 tientjes midden op een rotonde? Dat valt onder ‘straat verfraaing, en daar krijgt de stad 1 ton per rotonde voor. Fietspad tekens op de busbaan? Een ‘fietspad’ wat op een stoep getekend is, terwijl er midden op dat pad lanterenpalen en hekjes staan? Maakt niet uit, als er een minimum percentage wegen een ‘fietspad’ heeft krijgt de stad weer een paar miljoen Euro subsidie.

Schrap eerst eens Straatsburg en alle andere onzinnige geldverspilling, en dit soort subsidies, en dan kijken we verder. Niet meer onderlinge afspraken die alleen erdoor komen om te zorgen dat de EU parlementariers (of de leden van het kabinet) niet hun toekomstige baantjes in Europa op het spel zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Skyclad

@22:

– Er komt geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken (zoals voorgesteld in de grondwet). Wel blijft de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) bestaan; deze gaat echter niet alleen deel uitmaken van de Raad van Ministers, maar ook van de Europese Commissie.

Het is geel, krom, kan na pellen gegeten worden, en komt van een bananeboom. Maar het is geen banaan hoor, want je had gezegd dat je geen banaan wilde!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Eric

@24 Verschil is dus dat de hoge vertegenwoordiger buitenlands beleid zowel lid is van de Raad als van de Commissie en dus in beide belangrijke gremia een stem heeft. Dat is het verschil met de huidige Hoge vertegenwoordiger (momenteel Solana) en met hetgeen in de grondwet was voorgesteld, bovendien verschillen de bevoegdheden met de eerder voorgestelde Eu minister voor buitenlandse zaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Martijn Tonies

@21, Flash,

Ja, ik kan me bij die indeling ook wel iets voorstellen hoor ;) En dat ge-veto is natuurlijk al helemaal not done.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@22: Het gaat er niet om of het genoeg is, maar of het meer dan cosmetisch is. Ik neig dan eerder naar het standpunt dat Anoniem dan dat van jou (wat jij belangrijke wijzigingen noemt is in werkelijkheid vooral iets met nieuwe kleren en een keizer). Er zijn geen wezenlijke veranderingen en al zeker niet voldoende om de optimistische conclusie te trekken die D66 volgens jouw #6 heeft getrokken (“was er van overtuigd dat een referendum een Ja had opgeleverd”). Dat komt neer op beslissen voor het volk en dat heeft niet zoveel met democratie te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Eric

@27 Die keuze had de kiezer dmv een referendum voorgelegd moeten krijgen. Daar was D66 voor. Dat kon door andere partijen niet en D66 heeft toen haar eigen afweging daarin gemaakt. wat dus een andere afweging dan die van jou is, maar wel overeenkomt met het standpunt van D66 en daarmee met de door haar vertegenwoordigende kiezers. Dat is niet kiezen voor het volk, maar kiezen voor de 2% van het volk dat bij de afgelopen verkiezingen op D66 heeft gestemd, in de representatieve democratie vertegenwoordigen zij die kiezers, niet de 98% die niet op haar gestemd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

“Die keuze had de kiezer dmv een referendum voorgelegd moeten krijgen.”

Alleen als die tot de zeldzame soort behoorde waartoe jij behoort (namelijk zij die beweren dat Lissabon wezenlijk verschilt van de Europese Grondwet). Persoonlijk vind ik de mensen die dat beweren volksverlakkers, omdat ze eigenlijk zelf ook wel beter weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Micha

Persoonlijk vind ik de mensen die dat beweren volksverlakkers, omdat ze eigenlijk zelf ook wel beter weten.

Precies, Eric loopt hier een verhaal te verkondigen waar hij als mens niet in gelooft, maar die zijn partij hem voorkauwt.

Kom op Eric, geloof je zelf nu echt in die onzin die je hier allemaal schrijft? Een baantje als voorlichter moet wel erg goed betalen als je er zo voor kunt draaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Kaj

Ik herinner mij een uitspraak van de Belgische ex-premier Jean-Luc Dehaene, die zei dat ’t Verdrag van Lissabon inderdaad gewoon grotendeels het vorige verdrag is, maar met een andere naam — maar dat ’t Verdrag van Lissabon expres nog dikker en ontoegankelijker is gemaakt om het beter te ‘spinnen’. Een beproefde tactiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Eric

Wat is er nou weer onzin aan wat ik schrijf?
Als ik het goed heb is het proces als volgt gegaan:
Er is een referendum geweest over de grondwet, dat is door de nederlandse kiezers verworpen. Omdat we nu nog werken met verdrag teksten voor een unie met 15 lidstaten (Nice) moet er eigenlijk wel een nieuw verdrag komen voor de samenwerking tussen de 27 lidstaten (vind de meerderheid in Europa). Dat wordt het verdrag van Lissabon (en nogmaals in hoeverre dat nou afwijkt van de eerdere grondwet is niet eens heel belangrijk).
Omdat het eigenlijk om een aangepaste tekst van dat grondwetverdrag gaat zou er een nieuw referendum moeten komen om te kunnen beoordelen of het voldoende is aangepast naar de wens van de nederlandse kiezer. D66 wil dit, de meerderheid van de Kamer niet (daar mag je je gifpijlen op richten).
Zonder referendum wordt het een andere zaak en in plaats van de directe democratie (met een referendum dat het standpunt van D66 na dat referendum zou bepalen) gelden nu weer de wetten van de vertegenwoordigende democratie. De ideeën van D66 over zijn bij haar kiezers goed bekend en dus stemt D66 in de Tweede Kamer met haar 3 zetels voor het verdrag (ook zonder die 3 stemmen was het verdrag overigens aangenomen).

Lijkt me toch niet zo moeilijk om te begrijpen. Ik snap wel dat je het er niet mee eens bent als je niet voor het verdrag bent, maar wss heb je dan bij de vorige tweede kamerverkiezingen ook niet op d66 gestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Eric

@30 ehm.. nee ik geloof niet dat ik woordvoerder ben van D66. Ik begrijp alleen hoe zij tot hun standpunt en stemgedrag in de Tweede Kamer zijn gekomen.
Overigens ga ik wel D66 stemmen omdat ik geloof in de visie van D66 op Europa en Sophie in ’t Veld de beste Europarlementariër van Nederland is geweest in de afgelopen periode

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lord Flash

Ik vind Eric’s verhaal wel plausibel. Bovendien, D66 heeft nooit een geheim gemaakt van wat ze wilde dus haar stemmers wisten wat ze konden verwachten. Dat zijn de mensen die je verantwoording schuldig bent, niet degenen die niet op je stemmen.

Je kan beter klagen over partijen die om de brij heen gedraaid hebben

@23

Mooie stromanredenering. Ik zeg niks over meer of minder Europa, maar slechts iets over de wijze waarop besluitvorming (niet) tot stand komt. Overigens bleek uit onderzoek van Actal dat D66 de meeste Europese regels zou schrappen. “Minder Europa, stem D66” zou je dus zelfs kunnen zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Anoniem

– De taken van de Europese Commissie worden duidelijker afgebakend: publieke diensten (zoals volkshuisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg) vallen niet onder de interne markt. Lidstaten houden dus een ruime bevoegdheid op die terreinen.
Vreemd, hoge officials zoals Neelie Kroes en de belgische Ex-Premier Jean-Luc de Haene zeggen voor hun eurofiele publiek juist dat op dit terrein niets verandert is. Heb je misschien een bron voor mij?
– Nationale parlementen krijgen een zogenaamde ‘oranje kaart’: als meer dan de helft van alle nationale parlementen vindt dat een voorstel van de Europese Commissie in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel, dan moet de Commissie het voorstel heroverwegen en besluiten of zij het voorstel intrekt, aanpast of handhaaft. In dat laatste geval moet de Commissie duidelijk motiveren waarom zij vindt dat er geen strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. Zet de Commissie dan alsnog door, dan kan de Raad van Ministers met 55% van de stemmen, of een meerderheid in het Europees Parlement, besluiten het voorstel niet te behandelen.
Er was al een ‘gele kaart’ procedure, als meer dan een derde van alle nationale parlementen vindt dat een voorstel van de Europese Commissie in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel dan moet de Commissie het voorstel heroverwegen. Wat is het verschil met ‘heroverwegen en besluiten of zij het voorstel intrekt, aanpast of handhaaft’?
– Er komt geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken (zoals voorgesteld in de grondwet). Wel blijft de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) bestaan; deze gaat echter niet alleen deel uitmaken van de Raad van Ministers, maar ook van de Europese Commissie.
Er komt geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken maar een Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid met precies dezelfde functie, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en macht.

– Er wordt verwezen naar de ‘ Criteria van Kopenhagen’, essentiële zaken waar kandidaat-lidstaten aan moeten voldoen. Dit was een verzoek van Nederland om de drempel voor nieuwe lidstaten te verhogen.
Die criteria waren er al, zijn er nu nog steeds, en waren er ook geweest als de europese grondwet was aangenomen.

– De doelstelling uit de Grondwet om tot een volledig vrije markt te komen waarin geen ruimte meer is voor protectionisme van nationale industrie, is geschrapt. Het tegengaan van concurrentievervalsing als doel van de Europese Unie is verhuisd van het verdrag zelf naar een protocol.
Het protocol dat precies dezelfde juridische waarde en bindende kracht heeft als de rest van het verdrag. Die ‘oranje kaart’ van je die staat trouwens ook in een protocol.

– Er komt een speciale solidariteitsclausule die stelt dat de EU-lidstaten elkaar helpen bij energiecrises.
Behalve dat het slechts een holle frase is omdat elke uitwerking mist en er nergens rechten of plichten aan worden verbonden zou daadwerkelijk gedwongen energiesolidariteit behoorlijk nadelig zijn voor Nederland omdat Nederland samen met het VK het enige land is dat meer Gas exporteert dan importeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Anoniem

Bovendien, D66 heeft nooit een geheim gemaakt van wat ze wilde dus haar stemmers wisten wat ze konden verwachten. Dat zijn de mensen die je verantwoording schuldig bent, niet degenen die niet op je stemmen.
Nou ik lees in het verkiezingsprogramma toch echt:
D66 is voorstander van
het invoeren van een correctief en raadgevend referendum [..] Wij vinden dat partijen zich van tevoren moeten committeren aan de uitslag
van een referendum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Shovah

Voor de mensen die zich afvragen waarom Sophie de verklaring om geen zaken te doen met niet-geregistreerde lobbyisten niet wil ondertekenen, hier het antwoord.

http://www.d66.nl/intveld/item/22_05_2009_transparant_of
[citaat] “Die verklaring teken ik niet. Veel van mijn gesprekspartners zijn nog niet ingeschreven (zou ik ze wel aanbevelen!), zoals bijvoorbeeld organisaties voor mensenrechten of gelijke behandeling. Ik ijver al jaren voor meer transparantie en openbaarheid, maar niet als doorzichtige campagnetruc.

Misschien dat Dennis de Jong eerst zijn eigen SP collega’s moet vragen zijn brief te tekenen. De lobby organisatie waar SP kandidaat nr 3, Nicole van Gemert, voor werkt is niet terug te vinden in het register van de Europese Commissie. Volgens de SP-standaard mag ik dus met haar niet praten tijdens de campagne, noch als ze straks wellicht gekozen is….

Ik bepaal al jaren in alle onafhankelijkheid mijn standpunt, en ben daar volstrekt transparant over. Ik laat me door niemand ringeloren. Niet door lobbyisten, en niet door de SP.” [/citaat]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bob

Het referendum was gelukkig geen volksgericht over de waarheid van Europa. Terecht dat Sophie in ‘T Veld ook niet de kiezer naar de mond praat. Die Cuperus is ook een azijnpisser van het eerste uur.

Toevallig zag ik gisteren een klein stukje met Guy Verhofstadt en Jean Luc de Haene op de Belgische televisie. Verhofstadt leek me enigszins teneergeslagen over de Europese aanpak van de crisis, of beter gezegd het uitblijven daarvan. Ik heb de brochure die hij schreef naar aanleiding van de crisis gelezen en ook zijn speech op het D66-congres. Wat vindt u van zijn plan om een Europese sociaal-economische strategie te ontwikkelen? Mocht dat niet lukken zou u dan bereid zijn met alle andere, of in ieder geval een groot deel van de, (sociaal)liberale partijen in Europa die strategie uit te voeren door op het niveau van de lidstaten bij de landelijke verkiezingen een dergelijk commitment aan elkaar te maken? Een gemeenschappelijke programma op het niveau van de lidstaten dus. Op die manier geef je verder vorm aan de emotie Europaan te zijn en de saamhorigheid van Europeanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Micha

Het referendum was gelukkig geen volksgericht over de waarheid van Europa

de emotie Europaan te zijn

Tsja..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Shovah

@ Eric & Anoniem
Ik deel de mening van Anoniem dat de het Verdrag van Lissabon voor het overgrote deel hetzelfde document is als de Europese Grondwet. Naast de vele cosmetische verandering, zijn er inderdaad ook een aantal inhoudelijke aanpassingen. Maar het verschil tussen de twee is inhoudelijk toch vrij beperkt. Ik heb beide voor een flink deel gelezen. En dan kan ik toch niet aan de indruk ontsnappen dat ik hetzelfde document zit te lezen.

Overigens valt het me op dat Anoniem er van uitgaat, dat het feit dat een meerderheid tegen de Europese Grondwet heeft gestemd ook betekend, dat een meerderheid tegen het Verdrag van Lissabon is. Die conclusie lijkt me voorbarig. We zijn ondertussen 4 jaar verder en in die tijd kan de publieke opinie flink omslaan. En volgens een onderzoek van de Eurobarometer gaf 32% van de Nee-stemmers aan tegengestemd te hebben wegens gebrek aan informatie. Het is moeilijk te voorspellen hoe die groep zou hebben gestemd, als ze zich beter geinformeerd hadden gevoeld. Dus wat de uitkomst van een nieuw referendum zou zijn, is alles behalve zeker. Het zou alle kanten op kunnen gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lord Flash

@36

En hoe zijn die twee zaken met elkaar in tegenspraak?

En nou niet weer je bijdrage in 2 knippen en plakken. Die heb ik ook al in andere threads zien staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 larie

Terreur van de meerderheid. Zojuist is Christiana dood verklaard :(

http://en.wikipedia.org/wiki/Freetown_Christiania

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 su

kut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 larie

Knep (in Deens)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 larie

19:47..goed wijnjaar :)

Say no more..nodge nodge.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Furby

Ik heb destijds tegen de Europese grondwet gestemd. Ik zou tegen het Verdrag van Lissabon gestemd hebben. Voor mij persoonlijk speelde erg mee dat Europa opeens heel groot werd en nieuwe lidstaten werden aangenomen, zonder dat de burgers van de al bestaande lidstaten daar over geraadpleegd werden. Ik kreeg het gevoel dat Europa niet meer een geheel was van de volkeren die tot de samenwerking besloten hadden, maar een eurocratische elite die topdown dingen doordrukt en die de grote menigten zonder directe inspraak maar te slikken hebben. Ik heb nog steeds dat gevoel eigenlijk. Zie de hele gang van zaken rondom het Verdrag van Lissabon, waarbij de meeste mensen het gevoel hebben dat ze alsnog de Grondwet door hun keel gedrukt is. Dit gevoel komt bij mij vooral door de krampachtige houding van onze regering omtrent een referendum, niet zozeer door de verschillen van inhoud tussen grondwet en verdrag (Daar snap ik toch niets van, al dat juristengebrabbel.)

Toch stem ik op D’66 deze verkiezingen. Ik ben namelijk niet principieel tegen Europa of voel een noodzaak tot een soort landelijk NIMBY-gedrag omtrent Europese maatregelen, ik wil alleen dat ik bij Europa niet meer het gevoel heb dat ik geen enkele vorm van invloed heb. De anti-Europese en eurosceptische houding van andere partijen geeft mij het gevoel dat zij ons alleen maar zullen isoleren in de dialoog en dan nog minder van mijn ideeën over en voor Europa gerealiseerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 HansR

Gaat Sophie nog antwoord geven? De vorige deelnemers schreven slechtere stukjes maar reageerden wel. Als ze niet reageert is dat toch een minnetje.

Toch?
Sophietje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Jaqx

Het argument van #46 Furby vind ik sterk:
ik wil alleen dat ik bij Europa niet meer het gevoel heb dat ik geen enkele vorm van invloed heb. De anti-Europese en eurosceptische houding van andere partijen geeft mij het gevoel dat zij ons alleen maar zullen isoleren in de dialoog en dan nog minder van mijn ideeën over en voor Europa gerealiseerd worden.
Het Verdrag van Lissabon is een stapje in de goede richting van meer zeggenschap voor de burgers in vergelijking met de huidige situatie. Het is onrealistisch te veronderstellen dat door tegen het Verdrag van Lissabon te zijn, er in de toekomst, plotsklaps uit het niets, ineens een fantastisch Europees verdrag tevoorschijn zal komen. Nee, de ontwikkelingen gaan altijd met kleine stapjes. Te klein voor velen misschien, maar het alternatief van stilstaan is nog slechter.
Praktisch iedereen is ervan overtuigd dat op een aantal gebieden – milieu, zware criminaliteit, energievoorziening – de zaken Europees moeten worden aangepakt. Dan moeten daarvoor ook deugdelijke politieke handvatten worden ontwikkeld; het Verdrag van Lissabon is een stapje daartoe. De redenering van D66 oogt valide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Siquo

@37 Dank!

Aan Sophie dan maar weer:
U zegt: “Ik ijver al jaren voor meer transparantie en openbaarheid, maar niet als doorzichtige campagnetruc.”

Nu is het SP-document dat misschien wel, maar het register zelf niet (hopen we maar). Die is “opgezet in het kader van het Europees Transparantie-initiatief”. Aangezien deelname vrijwillig is, is dus juist de niet-ingeschreven groep verdacht, “zoals bijvoorbeeld organisaties voor mensenrechten of gelijke behandeling”.

De vraag: Als het register blijkbaar niet belangrijk genoeg is voor u als EP-lid, of uw partij in zijn geheel, om u er aan te binden, waarom zou een lobbygroep zich dan inschrijven?

PS. Overigens is een doorzichtige campagnetruc in het kader van de transparantie niet eens zo´n slecht idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Vast Goed

@46: “Ik kreeg het gevoel dat Europa niet meer een geheel was van de volkeren die tot de samenwerking besloten hadden, maar een eurocratische elite die topdown dingen doordrukt en die de grote menigten zonder directe inspraak maar te slikken hebben.”

Het Europa van ‘de volkeren’ was een eliteproject van mensen die begrepen dat een verankerde samenwerking hielp bij het gezamenlijk optrekken ipv elkaar de harses inslaan. Dat ideaal is nu wel aardig gelukt, de volgende stap is een Europa dat zelfbewust kan acteren, zodat ze ook op wereldschaal mee kan blijven doen. En daarvoor is eerst nodig dat Europa zichzelf goed bestuurbaar maakt. Dat vraagt meer Europese besturingsmogelijkheden en wat mij betreft ook een echt parlement. Stapje voor stapje, zonodig geleid vanuit de elite. Dat is beter dan stilstand of nationale navelstaarderij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Shovah

@47
Ik heb er wel vertrouwen in dat we nog een reactie krijgen van Sophie. Op haar blog op de site van NOS reageerde zij ook nog op reacties (naar aanleiding van alle beschuldigingen dat ze anti-christelijk zou zijn). Kreeg laatst zelfs nog een mailtje als reactie op mijn bericht in haar gastenboek (daarvoor dank! had niet eens verwacht dat men daar op reageert =P). Als zij hier dan de belofte doet te reageren, dan ga ik er toch wel vanuit dat dit ook zal gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Maarten

1. Opportunisme: reageren op domme stukjes van andere politici, om zo je eigen gelijk nog eens te onderstrepen.
2. Toen 64% van het volk paars 2 wilde in 1998, zakte D’66 van 24 naar 10 zetels. Klopt iets niet, hè. Had D’66 maar naar 36% minderheid geluisterd en gezegd: de verkiezingsuitslag is de ultieme opiniepeiling. Geen paars 2. Dan had het volk wellicht sinds 2002 niet zo naar ‘een sterke leider’ gesnakt.
3. Als de meerderheid nou wil dat Europa wordt stil gezet, doet u het dan? Nee, zou ik zeggen dat u zou zeggen. Is het een ramp als het momentum uit dat proces wordt gehaald? Of weten we wel helemaal zeker waar dat proces toe leidt? En dat het goed is, natuurlijk. Goed als in: de Verenigde Staten van Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 toinerz

@37 Jazeker! Maar hou daarbij een beetje rekening met haar huidige drukke schema :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Micha

Hoi Sophie,

Nu we hier toch alleen zijn, ben je eigenlijk nog vrijgezel? Een appartementje in Brussel lijkt me wel wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Sophie in ’t Veld

Sommige reacties stellen dat D66 de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet niet respecteert, omdat we nog steeds voorstanders zijn van het Verdrag van Lissabon, de opvolger van de Grondwet.

D66 respecteert de uitslag wel degelijk, maar we zouden ongeloofwaardig zijn als we ook een 180 graden omkeer zouden maken in onze opvattingen.

Het referendum vond plaats op initiatief van de Tweede Kamer. De TK moest beslissen over de ratificatie van de Europese Grondwet, en raadpleegde de bevolking daarover per referendum. Na het “Nee” werd de ratificatie niet meer in stemming gebracht, maar D66 zou – met pijn in het hart – tegen hebben gestemd, om de uitslag van het referendum te respecteren.

Anderhalf jaar na het referendum, in november 2006, vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In de campagne maakte D66 als een van de weinige partijen duidelijk waar het heen wilde met Europa.

Daarna werd opnieuw onderhandeld over wijzigingen aan de Grondwet. Er werden een aantal zaken uit gehaald, en de titel werd gewijzigd van Grondwet naar Verdrag. Het Verdrag was een nog verder uitgeklede versie van de Grondwet. Voor D66 was het een stap achteruit. Vooral het feit dat het juridisch gewicht van het Handvest van de Grondrechten in de het Verdrag van Lissabon nogal onduidelijk is geworden (terwijl de Grondrechten in de oorspronkelijke Grondwet bindend waren), was voor D66 een grote misser. Maar ook al is het Verdrag van Lissabon slechts een klein stapje in de richting van een meer slagvaardige en democratische Europese Unie, een klein stapje is beter dan helemaal geen vooruitgang. Daarom heeft D66 steeds aangegeven voorstander te zijn en te blijven van hervorming van de Europese Unie.

D66 had graag een tweede referendum gezien, over het Verdrag van Lissabon. Dat referendum kwam er niet omdat de huidige coalitie het niet wilde. Dat was een teleurstelling, maar voor D66 was dat geen reden om de hervorming van Europa tegen te houden.

D66 heeft dus een zuivere en consistente lijn gevolgd.

We hebben een sterk, slagvaardig Europa nodig om de uitdagingen van vandaag het hoofd te kunnen bieden. Europa moet krachtig kunnen optreden tegen de economische crisis, tegen de klimaatverandering, voor de veiligheid van Europa, en Europa moet een rol kunnen spelen op het wereldtoneel. Mensen hebben hoge verwachtingen van Europa als het gaat om hun welvaart, hun veiligheid, hun milieu, de energiepolitiek, of de rol van Europa in de wereld. Europa kan die verwachtingen alleen waar maken als ze er de middelen en de macht toe krijgt. D66 is de enige partij die niet alleen zegt dat Europa deze zaken moet aanpakken, maar dat we Europa ook in staat moeten stellen om deze zaken aan te pakken. Bovendien zegt D66 dat als Europa meer macht krijgt, er ook effectieve controle op de macht moet zijn.

Dat is een Europa dat is toegerust voor de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 mescaline

Kan best wezen @Sophie, maar ik stem never geen D’66 zolang die partij de broodnodige 1e Kamer wil doodworgen.

En u weet zelf heel goed hoeveel ondoordachte wetten er in kabinet en 2e Kamer worden doorgejast.

Met daarbij een EU die aan NL haar eigen wetgeving wil opdringen is het doden van de 1e Kamer het LAATSTE wat je zou willen.

Maar nee hoor. D66 the killing machine. Bah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Anoniem

Dus D66 vond na het referendum dat de partij tegen ratificatie moest stemmen, toen werd ‘de titel gewijzigd’ zoals je zelf zegt en toen ratificeerde D66 hetzelfde verdrag opeens wel. Noem dat maar een ‘consistente lijn’.

Je zegt dat er ‘zaken uit gehaald zijn’ maar ik vraag me af welke zaken dat dan zijn, ik weet dat het volkslied en de vlag er uit gehaald zijn maar dat is een puur cosmetische verandering. Ga jij nou doen alsof Europa geen vlag heeft?

En het Handvest van Grondrechten staat niet meer in het verdrag zelf maar is precies even bindend als het in de grondwet was. Ook een cosmetische verandering. 1

En die cosmetische veranderingen grijp je aan om radicaal het tegenovergestelde te doen van wat in het referendum besloten is. Terwijl je vooraf beloofd hebt de uitslag van het referendum te volgen en D66 bovendien ook principieel achter het bindende referendum staat als middel om zulke beslissingen te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 larie

I’m mad as hell and i am not taking U anymore D66!.

klik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Lord Flash

@57

pff, je bent net een plaat die vast loopt.

Wat je even handig onder het tapijt schoffelt is dat tussen beide momenten verkiezingen zijn geweest. Zoals in ’t Veld aangeeft, hebben ze daar glashelder aangegeven wat ze willen met Europa.

Dan alsnog tegen het Verdrag stemmen is ongeloofwaardig naar hun eigen kiezers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Shovah

@ Sophie
Als ik me niet vergis dan is het Handvest toch nog steeds bindend?

Van Europa-nu.nl:
“In het Verdrag van Lissabon staat een verwijzing naar het Handvest van de grondrechten van de EU. De grondrechten zijn daarin dus niet integraal opgenomen zoals in de Europese Grondwet (de voorloper van het verdrag van Lissabon) het geval was. Feitelijk maakt dat geen verschil: het Handvest krijgt dezelfde juridische status als het Verdrag van Lissabon en eerdere Europese verdragen. De Europese instellingen zijn hierdoor verplicht de rechten die opgesomd zijn in het Handvest te waarborgen.”
Bron: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh7dovyjhuzi

@ 57
Wat het stemgedrag van D66 voor het Verdrag van Lissabon betreft, dat kan je van twee kanten bekijken. Aan de ene kant zou het een mooi statement zijn geweest om te zeggen: ‘geen referendum, dan ook geen verdrag’. Niet dat de 3 zetels van D66 het verschil hadden gemaakt, maar voor het principe valt wat te zeggen.

Aan de andere kant is het wel degelijk een ander verdrag, hoe beperkt ook naar mijn mening de veranderingen ook zijn. Voor zover ik dat kan overzien zijn die inderdaad grotendeels cosmetisch, maar een inhoudelijke wijziging is bijvoorbeeld de toevoeging van de ‘oranje kaart’. Een kleine verandering kan soms een groot verschil maken in de uitslag. Misschien had het volk genoegen genomen met deze aanpassingen, misschien ook niet. We zullen het nooit zeker weten, helaas.

Ondertussen zijn we weer 4 jaar verder. Het is moeilijk vast te stellen hoe het volk er over gestemd zou hebben. De publieke opinie kan in een korte tijd flink omslaan. Peilingen zijn volgens mij ook niet te vertrouwen, in Ierland spraken die elkaar volgens mij ook steeds tegen. In de één een meerderheid voor, in de ander een meerderheid tegen. Het lijkt mij nogal vreemd om te doen alsof jij weet, of er nu wel of niet een meerderheid is voor het verdrag van Lissabon, puur op basis van de uitslag van het vorige referendum. Ik weet het in ieder geval niet.

Uit onderzoek van de Eurobarometer blijkt overigens, dat een heel groot deel van de nee-stemmers (32%) tegen heeft gestemd door gebrek aan informatie. Dat maakt het nog moeilijker om een uitkomst van een nieuw referendum te voorspellen. Je weet niet hoeveel van die mensen een andere keuze zouden maken, als ze zich beter geinformeerd voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 HansR

@Sophie
…een klein stapje is beter dan helemaal geen vooruitgang.

Voor mij is dat DE denkfout.
Echte veranderingen komen niet stap voor stap.

Stap voor stap is politiek waarbij je het zicht verliest op de werkelijkheid dmv lappen tekst die niemand meer leest. Echte vooruitgang op dit gebied had principieel en fundamenteel moeten zijn. Nu is het een lappendeken. Sommige dingen goed, sommige dingen slecht maar veel te complex, te ondemocratisch en vooral voor de inside crowd.

Het verdrag – de grondwet zo je wilt – is gebrek aan lef.
Gebrek aan daadkracht.
En vooral minachting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Maarten

Consistente lijn om democratie kapot te maken. Dat is niet omdat je de keuze van de meerderheid niet volgt. Dat is omdat je niet weet waar je mee bezig bent. Waarom bouwen aan een pyramide waarvan je de top niet meer kan zien? Laat staan controleren. Onze huidige nationale politiek laat al zien hoe je de top van een minder grote pyramide dan dat uit het zicht houdt van de brede basis. Aangaande de EU is democatie bovenal een formaliteit. Dat referendum heeft ons dat maar weer eens bevestigd. Heb je wel door hoe je aan een syteem bouwt dat er bovenal op uit is om je eigen ideologie kapot te maken? Democratie werkt toch het best in de kleine ruimte. Het CDA denkt nog steeds dat de war on drugs werkt, en D’66 denkt nog steeds dat Amerika een democratie is. Dat is wensdenken, mevrouw. En mevr. In ’t Veld weet best dat democratie en effectief bestuur samen gaan als Wouter Bos en Maxime Verhagen. Eerst namelijk met alles en iedereen overleggen. Als je effectief bestuur wilt, kies dan gewoon voor ‘de sterke leider’. Of was dat soms eigenlijk wat je al bedoelde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Siquo

D66 zegt, D66 zegt, D66 zegt wel meer.

Gisteren zijn met twee stemwijzertjes mijn eerdere ervaringen helaas weer waar gebleken. Op partijprogramma scoort D66 bij mij enorm hoog, maar op daadwerkelijk stemgedrag in het EP middelmatig tot slecht (sterker nog, daar krijg ik de SP op #1. Bah…).

In principe ben ik het dus eens met D66, alleen interpreteer ik hun programma blijkbaar anders. Moet ik er dan op stemmen? Hoe werkt dat eigenlijk? Ik snap de Democratie niet meer! Waarop dien ik mijn stem te baseren? Help!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Kaj

Toch grappig om te zien hoe Sophie (en alle D66’ers, net als VVD’ers overigens) wanhopig een discussie over hun sociaal-economische programma’s proberen te ontwijken.

De inwisselbare partijen D66 en VVD willen gewoon voortgaan op dezelfde vrije markt-voet als de afgelopen jaren.

Hup, liberaliseren, liberaliseren, liberaliseren! Hoe meer geliberaliseerd en geprivatiseerd, hoe beter. Vergeet niet dat D66 en de VVD in de liberale ELDR-partij in het Europarlement zitten.

Bah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 klaplong

Kaj, dat is gewoon totale onzin en dat weet je zelf ook.

@ Siquo

Waar vind je die twee wijzers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Anoniem

@63 Waar is die stemwijzer met daadwerkelijk stemgedrag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Bismarck

@65; Nou, D66 en VVD zitten anders wel gezellig samen in ALDE en hebben allebei een liberaliseringsagenda en je kunt zeggen wat je wilt, uiteindelijk vormt dat wel de grootste impact die beide partijen hebben en zijn alle verdere verschillen tussen beide partijen (die er overigens wel degelijk zijn) daardoor niet zo heel erg relevant, afgezien van de beeldvorming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Frank (van D66)

Ace #15 zegt: “Nou zijn er best onderwerpen die je nodig op Europees niveau moet regelen — milieuwetgeving is er daar één van — maar er zijn veel meer onderwerpen waar je Brussel helemaal niet voor nodig hebt. De lijst met idiote voorbeelden is eindeloos, ik ga ze niet eens meer opnoemen.”
O ja? Welke dan, ik ben zeer benieuwd. Dit is weer zo’n waarheid die algemeen bekend wordt verondersteld, maar bij nader onderzoek blijft er geen spaan van heel.
Wat zijn nu de onderwerpen waar ‘Brussel’ zich nu mee bemoeit en waar ze volgens u vanaf moeten blijven? Specificeren graag, anders neem ik de vrijheid uw input als luchtballon te kwalificeren.
En nou niet aankomen mat canards als de kromming van bananen en komkommers want die zijn allang ontzenuwd. Ook niet met dingen als het cannabis-gedoogbeleid of de euthanasie, want daarover heeft ‘Brussel’ nog nooit iets gezegd. Sommige parlementariers, zowel van het Europarlement als bv het Franse nationale parlement wel, maar dat is hun goed recht: zij hebben net zoveel vrijheid van meningsuiting als iedereen. Overigens zijn dat soort luchtballonnetjes totaal kansloos. Er is noch bij de Europese Raad van Ministers, noch bij de Commissie ook maar iemand dieer zelfs maar aan denkt om zich op dat terrein te gaan begeven.
Kortom, minder gas en meer substantie in het debat svp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Kaj

@Frank, #68: “Wat zijn nu de onderwerpen waar ‘Brussel’ zich nu mee bemoeit en waar ze volgens u vanaf moeten blijven?”

Een Europarlement dat adviseert dat chocoladesigaretten niet meer verkocht mogen worden.

Dat soort idiote dingen. Bovendien, en wat mij betreft, de liberalisering danwel privatisering van staatsbedrijven.

@Klaplong, #65: helaas, klaplong, geen onzin. Zie de programma’s van D66 en VVD, en zie het programma van de ELDR.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Siquo

@65 http://www.stemwijzer.nl/Stemhulpen
Heb de eenvandaagstemwijzer gedaan, en vergeleken met de stemmentracker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Anoniem

@70 Echt goed zo’n stemwijzer met daadwerkelijk stemgedrag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Anoniem

@68 Wat denk je van deze:
Richtlijn 2006/113/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie