Demagogues & Dictators are go

Reaguurder YP sprong in op de vraag die Carlos aan het einde van een quote opwierp. Een aparte gastbijdrage waardig.

Als depressie op de loer ligt gekoppeld aan een gewelddadig Noord Korea, een hardnekkige Taliban, een Iran op een haar na in bezit atoomwapens, een voortdurende dreiging van een radicale islam…en een Obama het vervolgens in zijn bolle negerhoofd durft te halen rigoureus in defensie te snijden (“Not just cutting fat and waste – this is cutting out the bone, sinew, muscle and brain of the armed forces. Obama uses the massive deficit he himself has created as an excuse to cut the vital infrastructure of US defense.”)…:


…heeft het militair industrieel complex alvast aan demagogen geen gebrek. En dus halen Glenn Beck en Sarah Palin O Toeval hun witte puntmuts uit de kast precies op de dag van de beroemde Martin Luther King- speech:

We will be the shelter for the world, because storm is a comin. Not just an American storm, o no, it’s a global human storm. And we will be called on to save the world, but we are not prepared. So we must go to God’s boot camp and straighten out our own lives so that we can run into the building and guide them out to safety. God-is-the-answer…en Obama slechts een onbeduidende sta-in-de-weg.

Hang ’em high, Demagogues & Dictators are go.

The problem in defense is how far you can go without destroying from within what you are trying to defend from without.

~Dwight D. Eisenhower

  1. 3

    Ik vind 1989 nog steeds een beter jaar voor ‘Demagogues & Dictators are go’: De muur, Marcos, Noriega… Ik dacht dat het feest nooit over zou zijn.