De Islam en afbeeldingen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

In het licht van de Heilige Cartoonoorlog, die nu al flink over zijn hoogtepunt heen is, ontving de redactie een ingezonden stuk waarin we attent worden gemaakt op hoe de Islam staat tegenover afbeeldingen van de Profeet.

Waar het op neerkomt is dat de Koran afbeeldingen van wie of wat dan ook niet verbiedt. Het dichtste wat er in de buurt komt is vers 48 uit het boek “De vrouwen” (“an-Nisa”):

Waarlijk, God vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met God vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan.


Een afbeelding maken van iemand is dus niet zondig, als de afbeelding maar niet bedoeld is als (af)god. Daarmee lijkt het standpunt van de Koran op gebod twee van de tien geboden uit de bijbel:

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Tot zover geen probleem dus en kunnen Christenen, Joden en Moslims door dezelfde deur. Echter, de Moslims hebben nog meerdere boeken. Deze boeken, de Ahadith, beschrijven in minutieus detail de handelingen van de Profeet. Tijdens zijn leven was hij namelijk al een beroemd man en had vele volgelingen die in hun doen en laten zoveel mogelijk op hun grote voorbeeld wilden lijken. Uit een samenstelling van deze boeken komt de Soenna, oftewel “de manier van de profeet Mohammed”. Als twee of meer van deze Ahadith het over een bepaalde eigenschap eens zijn dan hoort deze eigenschap bij de Islam.

In meerdere van deze boeken wordt gemeld dat Mohammed tegen het afbeelden van mens en dier is. Hij was dus niet alleen een tegenstander van afbeeldingen van zichzelf, maar eigenlijk van alles dat leeft. In dat licht kan je ook het vernietigen van de standbeelden van Boedha door de Taliban zien. Ook de fantastische kunst in het Alhambra in Spanje bevat (bijna) geen enkele afbeelding van mens of dier.

Hoewel de protesten tegen de cartoons religieus gezien dus terecht waren, zouden de Moslims die protesteerden tegen de spotprenten van Mohammed dus net zo geschokt moeten zijn van televisie en foto’s. Maar blijkbaar is de betekenis van deze regel uit de Ahadith al zover verdwenen uit de dagelijkse Islam dat alleen het afbeelden van hun heiligste van heiligen, Mohammed, deze gevoelen nog kan losweken.

Ik vraag me af hoelang het nog duurt voordat ook dit laatste gevoel is afgevlakt…

Reacties (6)

#1 Christian

Ik begrijp al die ophef niet. Ik denk dat de moslims de geschiedenis van de Islam eens goed moeten bestuderen.
Lees dit maar eens, dan weet je wat ik bedoel:

http://www.answering-islam.org/Dutch/

  • Volgende discussie
#2 Joost

Deze site is gemaakt door Christenen en is op sommige plekken doorspekt met bijbelcitaten. Niet objectief te noemen dus.
Een gemiddelde moslim zal deze site dus niet als objectief zien en negeert hem (terecht).

Wat zou jij vinden van een site die probeert te zeggen dat jij het Christendom verkeerd uitlegt en daar Koranteksten voor gebruikt?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 turk

vrede, spuyt in the middle

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 chaimae

waarom laten jullie de plaatje van vuur en de paradijs niet zien

willen jullie hem laten zien

groeten chaimae chakar

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 troebel

bij het maken van de plaatje van vuur en de paradijs gaf Jezus net even de camera een grote beurt; bij de Apocalyps zal hij daarmee zijn klaargekomen.
Wij laten dan alles live zien, ook hem

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Waarheidsonderzoeker

Ik denk dat de christenen zelf het christendom zelf nog eens moeten nagaan.

Als je bij het volgende website naar regel 11 kijkt op de volgende website die kijkt over de 10 geboden gaat, die volgens die website bij christendom/jodendom horen zie je duidelijk een zwakte:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_Geboden

11. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

“Op de zevende dag rustte hij”
Wat is dat dan voor god, als hij rust nodig heeft. Dit lijkt heel erg op een bijverzinsel die mensen erbij hebben gedaan die er geen verstand van hebben.
Net zoals dat sommigen zeggen dat de aarde plat is of dat jezus (vrede zij met hem) de zoon van god is.

De god die de islam beschrijft, is een god dat niet verwekte, noch werd verwekt. Hij die geen slaap heeft, nog gaapt of vermoeid raakt. Het zijn de mensen zelf die zwak zijn en rust nodig hebben. Niets is voor hem verborgen en alles is in zijn macht.

Wij (moslims) mogen niets aan hem gelijkstellen, noch dingen over hem verzinnen waarvan we geen verstand hebben. Sommige moslims zien dan het maken van een afbeelding als het gelijkstellen van hetgeen wat god heeft nedergezonden en keuren dat dan af.

Het zijn de zwakke teksten en verzinsels bij het christendom en deels door moslims met verkeerde opvattingen die het echte geloof kapot maken.
Ook ongelovigen maken soms misbruik door sommige verzen naar hun eigen zinnen aan te passen om zo een dreigende tekst neer te zetten.

Hebben jullie trouwens niet opgemerkt hoe vaak het woord jezus in de koran genoemd wordt?
De koran zegt dat wat aan de christenen en de joden is gezonden niet op de juiste manier gevolgd wordt, zoals bijvoorbeeld deze sura:

24. Dat komt, doordat zij zeggen: “Het Vuur zal ons slechts voor een luttel aantal dagen deren.” En wat
zij plachten te verzinnen, heeft hen in hun godsdienst bedrogen.

Dat is de reden waarom islam ooit is ontstaan(570 na Christus).

De website die ik trouwens heb opgegeven is niet van mij, maar is een bron waar je naar mijn idee nuttige informatie uit kan halen.

  • Vorige discussie