De uitverkoop van de sociale woningmarkt

,

Politici die zichzelf prijzen en elkaar bedanken vervullen mij met argwaan. Zeker, het parlement toonde daadkracht en het midden hervond zich. Maar wat is precies de historische ingreep in de woningmarkt?

De hypotheekrente aftrek staat niet meer als een huis. Dat is mooi. Maar hoe verhouden zich de maatregelen op de koopwoningmarkt zich tot die op de huurmarkt? Wie het heeft gehoord, deze week, mag het zeggen. Mijn tenen voelen een grote vijandigheid jegens de sociale woningbouw.

Zie bijvoorbeeld het pleidooi voor nationalisatie van woningcorporaties, van oud projectontwikkelaar Strijland. Het moet niet gekker worden, denk je dan. Woningcorporaties zijn ontstaan als particulier initiatief, van beroepsgroepen, kerkelijke organisaties vakbonden. Zij hadden een eeuw lang steun van alle politieke hoofdstromingen in ons land, als expressievorm van zelforganisatie, emancipatiedrift of soevereiniteit in eigen kring.

Maar, zo weet Strijland, er ontstond een golf van “vanity and greed”, toen de brutering van 1994 plaatsvond en de woningcorporatie financieel zelfstandig werden van de overheid. Strijland durft: de fraude in de aannemerswereld, de bouwfraude van de projectontwikkelaars, die pensioenfondsen voor miljoenen benadeelden, hij heeft het er niet over, wel over de Maserati van een directeur uit Amsterdam en over een mislukte investering in een schip in Rotterdam.  En over Vestia. “Het onderlinge waarborgsysteem is nu opgeblazen: het vertrouwen is weg”. Maar, meneer Strijland, waar blijkt dat uit? Volgens mij doen WSW en CFV gewoon hun werk.

Strijland ziet een vermogen van 200 miljard bij corporaties, dat de komende 15 jaar zal verdubbelen. Maar waarom die waardestijging?. Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst toch?  Het vermogen is “macro-economisch volstrekt achterhaald georganiseerd”, zo stelt hij vervolgens. Maar waarom? Omdat het uitgaat van een “betuttelende kijk op het sociaal-economisch functioneren van 2.4. miljoen huurders”. Ik ben een kwartier op mijn hoofd gaan staan, in de hoop dat een betere doorbloeding van mijn hersenen tot meer begrip zou leiden van deze formuleringen. Helaas, er kwam niets. Ik geef toe dat het Nederlands is, maar de betekenis ontgaat me totaal.

Ik maak me druk over dit verhaal, hoe onbegrijpelijk ook. Opmerkelijk is dat een pleidooi zonder enig doordacht argument wordt afgedrukt in de Volkskrant en serieus wordt genomen. Elke argumentatie en feitelijke of logische grondslag is in onbruik geraakt, bij discussie over dit onderwerp. Alles mag, als de “rijkdom” van de woningcorporaties kan worden geplunderd. Het is een sfeer, die ook in sommige politieke kringen zich stevig lijkt te vestigen.

Zo werd in Buitenhof nagekaart over de kabinetscrisis. Stef Blok (VVD) was blij met de successen op de woningmarkt: de overdrachtsbelasting was afgeschaft en marktconforme huur ingevoerd. Buitenhof liet het lopen, maar ik was ontregeld. Was mij iets ontgaan?

Zeker, er was een doorstromingsheffing gepland door een extra huurverhoging van 5% te vragen aan de huurders met een inkomen van meer dan 43.000 euro. Ik schreef er hier over. De mislukking was juridisch: de belastingdienst mag onze inkomens weten om belasting te heffen, niet om de huur te laten bepalen. Er is nog een argument tegen: de banken financieren misschien 3x het jaarinkomen, dus de scheefwoner die met 129.000 euro in de zak op de koopmarkt verschijnt, heeft nog steeds weinig kans, want voor dat geld is niet veel te koop.

Zeker: de overdrachtsbelasting is van 6% verlaagd naar 2%, maar tijdelijk. En Blok kan het niet echt succes noemen, tot meer verkopen op de woningmarkt heeft het even geleid, maar niet tot een blijvend resultaat. Een beleid dat je wegens falen prolongeert, kun je niet succesrijk noemen. Ik vond de Catshuispapers op de site van Algemene Zaken bij de ontslagaanvraag van Rutte. Daar lees ik, bij punt 11:

“De overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op 2% gehandhaafd. Dit kost 1.3. miljard in de periode 2013 – 2015 en 1.5 miljard structureel. Ter dekking wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft.(maatregel  11b)”

Het ging om meer transacties op de koopmarkt. Wegens resultaatgebrek gaan we daarmee door. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft, met nieuwe complexiteiten en afwentelgedrag als gevolg. Laat ik het ingetogen formuleren: zelfs als ik een uur op mijn kop had gestaan, zou ik het niet verzinnen.

Het tweede succes van Blok was de marktconforme huur. Bij punt 13 lees ik:

“- de huren voor huurders met een inkomen van 33.000/jaar tot 43.000 euro/jaar mogen verhoogd worden met de inflatie +1 % (opbrengst 36 miljoen)

“- er komt een jaarlijkse periodieke inkomenstoets.”

Boeiend en intrigerend:een jaarlijkse inkomenstoets? Waarom? Daarvoor moeten we het stuk “Opties budgettaire consolidatie” ter hand nemen, dat ook op de AZ website te vinden is. Daar lezen we onder punt 9 “Huurmarkt” het volgende:

Huurderegulering i.c.m. verhogen verhuurdersheffing                                                                                   In het regeerakkoord heeft de coalitie op de huurmarkt gekozen voor een versoepeling van de huurregulering, in combinatie met een heffing voor alle verhuurders om uitgaven aan de huurtoeslag te dekken. In deze variant wordt de versoepeling verder doorgevoerd, met een gelijktijdige verhoging van de heffing. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het regeerakkoord zijn:

 • Inkomensafhankelijke huurstijging begint bij ongeveer 33.000 i.p.v. 43.000 euro en is maximaal inflatie + 6%
 • De jaarlijkse stijging voor inkomens onder 33.000 euro met inflatie+ 1% i.p.v. inflatievolgend.
 • De maximaal redelijke huur stijgt jaarlijks met inflatie+1% i.p.v. inflatievolgend.”

Ik stel vast dat ze inkomenshuren bedoelden. Dat is geen huurderegulering, maar ouderwetse bemoeizucht. Nu is ook duidelijk, waarom een jaarlijkse inkomenstoets nodig is. Als je scheefwoners wilt uitroken, dan moet je wel gegevens over de inkomens hebben. Het sociale aspect betalen de corporaties zelf maar: er wordt een heffing opgelegd om de huurtoeslag mee te betalen.

Maar als corporaties geacht worden genoeg geld te hebben, schaf die huurtoeslag dan af en regel een wettelijk kader waarin corporaties hun lage inkomens aan onderdak helpen, in plaats van geld “rond te pompen”. De Catshuis partijen wilden een huur-inkomensbeleid, een droom van links van een jaar of veertig geleden. Nu is dat wat minder handig, want we hebben autonome marktpartijen gemaakt van de corporaties, die toch tot op zekere hoogte de prijs van hun eigen product moeten kunnen bepalen. De gedachten achter het onbezonnen plan om 75% van de sociale voorraad aan te bieden aan de huurder worden nu ook helder: VVD en CDA zijn voor opheffen en uitverkoop van de sociale huursector.

Door het “wandelgangenakkoord”is dat weer even op de lange baan geraakt, maar het onderwerp blijft. Laat ik ze, als libertair socialist, een paar simpele denkbeelden voor houden. Het lijkt mij een belangrijke keuzevrijheid als ik, afhankelijk van de levensfase, positie op de arbeidsmarkt en gezinssituatie, zelf mag kiezen op de woningmarkt voor een huurwoning of een koopwoning.

Hoe zou de woningmarkt dan moeten zijn samengesteld? Je kunt daarover veel opvattingen hebben, maar ik denk dat een verhouding huur en koop in de buurt van 35% huur, 65% koop prima zou zijn. Als het aandeel huurwoningen kleiner wordt, neemt de flexibiliteit op de arbeidsmarkt sterk af. En de keuzevrijheid ook.

De Huurtoeslag en de Verhuurdersheffing lijken mij het irrationeel rondpompen van geld; iedereen die de geschiedenis van de volkshuisvesting een beetje kent, kan daarvan de voorbeelden moeiteloos uit de mouw schudden.

Inmiddels is er een nieuwe politieke realiteit. Maar het politieke denken over de sociale huursector is er nog steeds en het is ondanks zijn gebrek aan historisch bewustzijn niet te verwaarlozen. ‘De schuld van de staat moet worden gedelgd met het uitverkopen van de sociale woningvoorraad’, zo vat ik het samen. Dat is een slecht plan. De sociale woningbouw in ons land begon met het rapport der Delftse ingenieurs aan Koning Willem I. Het heeft ons land een grote geestelijke en lichamelijke gezondheid opgeleverd. Het zou een tragedie zijn als aan Koning Willem Alexander zou worden gerapporteerd dat de uitverkoop van de sociale woningbouw ons land in alle opzichten grote schade heeft gedaan. Het herstel daarvan zal ruwweg een eeuw kosten.

Foto Flickr CorporatieNL

Reacties (57)

#1 Bolke de big

Met dank aan GroenLinks euhhh PaarsRechts en Dieven’66

 • Volgende discussie
#2 EKvdB

Ik bezit nog een lidmaatschap/aandeel van een woningbouwvereniging. Dat bewaar ik. Niet omdat me ooit iets zal opleveren, maar als herinnering aan een tijd voor de vernietiging van de sociale woningbouwsector, en om mijn kleinkinderen te kunnen vertellen dat het ook wél goed kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eric

Het akelige is dat huren bij een bepaald inkomen wel stijgen, maar bij inkomensdaling niet weer zakken. GroenLinks schijnt niet door te hebben dat niet ieders inkomen een gestaag verloop omhoog vertoont. Tijdelijk contract of bijvoorbeeld ZZP’er? Zorg er vooral voor je inkomen gelijkmatig te houden, anders kan de tijdelijke inkomensstijging in de praktijk wel eens een inkomensdaling op de lange termijn worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Bolke de big - Reactie op #3

Ik voorzie een hoop extra zwartwerkers hierdoor

#4 Zwarte Os

Ik ga als aankomend starter maar een camper kopen. Goedkoper dan die troephuizen die in mijn budget zal passen en ik dan pas echt als een brave burger verhuizen wanneer er een baan te vinden is in een andere regio. Elke 2 jaar een andere plek, met mijn mobiele plebhuis, the VVD dream

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bolke de big - Reactie op #4

Zwarte os word dus white trailer trash :D

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Yevgeny Podorkin - Reactie op #4

Zwarte os niet happy doet naam eer aan verklaart woningmarkt dood. Alternatieve woningmarkt creëren: zelf huizen gaan bouwen of bestaande alternatieven omturnen en meer gaan benutten

 • Vorige reactie op #4
#5 Jack Random

“De hypotheekrente aftrek staat niet meer als een huis.”

Alle bestaande hypotheken blijven buiten schot, ongeacht de grootte van de hypotheek en het inkomen van de bewoners. Daarnaast worden enkel aflossingsvrije hypotheken in de HRA beperkt, de rest blijft gewoon 100% aftrekbaar. Onverteerbaar, dat is niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 TisMeWat

“Laat ik ze, als libertair socialist”…

Ik denk dat daar het probleem ligt.

Ik snap wel dat je als “vrijheidslievende bemoeial” niet wilt dat mensen die genoeg verdienen niet langer al te goedkoop mogen wonen, omdat je waarschijnlijk zelf in die situatie zit, maar als je een toekomst voor de starters nog een beetje mogelijk wilt houden, zal er toch wat vrij moeten komen, het zoeken in het subsidieren van de aankoop van overprijsde woningen lijkt niet zo’n goed plan.

Je roept: “regel een wettelijk kader waarin corporaties hun lage inkomens aan onderdak helpen” en suggereert dat met dit magische zinnetje alle problemen kunnen worden opgelost.

Leg eens uit wat je je daarbij, als een “libertair socialist”, precies voorstelt?

En hoeveel jaren van zorgvuldige plan-economie had u zich hierbij voorgesteld uit te moeten trekken?

Kennelijk hebben, zelfs na de afgelopen dagen, een aantal mensen nog niet in de gaten dat onder bepaalde, dringende omstandigheden doordrammen op achterhaalde, natreurende en realiteitsvreemde voorstelllingen zeurderig werkt, naief, kortom: niet echt in je voordeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Harm

Hoi Tom,

Jij bent duidelijk een expert op dit gebied en ik niet, dat wil zeggen: ik heb wat kritiek en een paar vraagjes.

Zijn die fraude in de aannemerswereld, de bouwfraude van de projectontwikkelaars, de Maserati, die mislukte investering in een schip in Rotterdam en Vestia, niet allemaal in meer of mindere mate symptomen van die golf van “vanity and greed” na 1994?

Houdt me ten goede, daarvoor bestond er ook fraude etc, dwz het gaat niet om een simpele causale relatie; je kunt ook gewoon de deur een stukje verder open zetten. Waarom breng je die scheiding aan? Omdat het om verschillenden vormen van fraude gaat? Voegt dat iets toe aan het verhaal?

Ik denk ook dat VVD en CDA voor de uitverkoop van de sociale huursector zijn, ik ben met je eens dat de belastingdienst onze inkomens mag weten om belasting te heffen en niet om de huur te laten bepalen, EN ik ben met je eens dat de keuzevrijheid van de consument op het spel staat. Daar zijn wel allebei tegen.

De scheefgroei kent 2 belangrijke factoren: a) de HRA (ik ga de argumenten niet eens herhalen) en de sociale woningbouw als instrument van de inkomenscorrectie: we betalen te lage lonen zodat de werkgevers kunnen concurreren en dat compenseren we met goedkope huren voor de slachtoffers.

Om een lang verhaal kort te maken: HRA (zo snel mogelijk) afschaffen, het gevecht voeren op het loonfront en

dat corporatieve huizenbezit WEL nationaliseren en onderbrengen in (gemeentelijke) huurdersverenigingen, met de opdracht dit kostendekkend, maar zonder winstoogmerk, te beheren.

Als een huurder denkt dat hij beter af is door zijn huis te kopen, dan lijkt me daar weinig bezwaar tegen. Het kapitaal dat zo vrijkomt kan (MOET) gebruikt worden voor nieuwbouw.

Leg me eens uit wat het bezwaar is tegen die gedachtengang aub.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 cor mol - Reactie op #7

Helemaal niets en levert een bedrag op waarbij het hele Catshuis+-plan peanuts is. Alle subsidies samen bedragen zo’n 26 miljard [http://tinyurl.com/6vb5uv8]

Een loonfront starten, lijkt mij gezien het feit dat de Nederlandse lonen sinds 2010 cumulatief zo’n 17% meer gestegen zijn dan de Duitse marktlonen en in de pas liepen met de EU-landen niet zo’n succes. Uit de
afschaffing van de subsidies valt echt wel wat aan de inkomensverdeling te doen. Die subsidies zijn behoorlijk ongelijk verdeeld over de inkomensdecielen. Het 2e, 3e en 4e deciel en het 8e, 9e en 10e deciel profiteren 12% meer van de woonsubsidies dan de 5e, 6e en 7e deciel inkomensgroepen, die per saldo 24% minder profiteren.
Het zal duidelijk zijn dat ik met name aan het 8e t/m het 10e deciel denk.

#7.2 Harm - Reactie op #7.1

Ok, ik noemde dat loonfront, jij stelt dat “uit de afschaffing van de subsidies (..) echt wel wat aan de inkomensverdeling te doen (valt)”.

Zonder tegenspraak ga ik ervan uit dat we op hetzelfde spoor zitten.

Ik heb groot bezwaar tegen het gebruik van oneigenlijke middelen om de inkomensongelijkheid recht te trekken. Niet alleen dat het een rookgordijn optrekt met betrekking tot (het kwaad van) die inkomensongelijkheid, maar die oneigenlijke middelen leiden bovendien zelden tot het gewenste doel en veroorzaken een enorme burocratie.

In feite gaat het vaak om maatregelen waarmee de staat en de politieke partijen zich legitimatie verschaffen, bijna op dezelfde wijze als het zogenaamde drugsprobleem en het terrorisme de legitimatie vormen van de “veiligheids”-industrie. Naar mijn mening kost dat de gemeenschap nog meer als die 26 miljard die jij ons zo gauw voorrekend.

Aangezien ik duidelijk een voorstander ben van nationalisatie, zul je met zekerheid hebben begrepen dat ik geen libertarier ben, noch een neo-conservatief. Maar ik ben (blijkbaar) ook geen “libertair socialist”, zoals Tom zichzelf noemt; ik heb grote bezwaren tegen diens reformisme.

De boel moet op fundamentele wijze op de schop.

#7.3 cor mol - Reactie op #7.2

De 20-percentsgroep rijkste huishoudens heeft een bovenmatig aandeel in de HRA (48%) . De hypotheekschuld is in zeven jaar sinds 2008 verdubbeld. De hypotheekrenteaftrek is zelfs tussen 1995 en 2007 met 300% toegenomen.
De exces subsidies hoeven dus niet te worden gecompenseerd door een belastingverlaging. En dat geld kan besteed worden aan die mensen die nauwelijks van die HRA hebben geprofiteerd.
Als huurder (ben ik niet) had ik graag de rente begrepen in de huur ook afgetrokken. Als eigen woning bezitter (ben ik wel ) vind ik de relatieve vrijstelling van vermogensrendementsheffing en de Wet Hillen (geen bijtelling) belachelijk, hoewel dat geheel tegen mijn eigen belang ingaat.
Maar ja, tegenwoordig mag je niet meer tegen je eigen belang ingaan. (past niet in het tijdsbeeld)

#7.4 Harm - Reactie op #7.3

En ik zou liever zien dat de rente begrepen in de huur niet wordt afgetrokken, maar wordt gebruikt voor het uitbouwen van de “sociale” woningbouw, beter gezegd: het bouwen van betaalbare huurwoningen in verenigingsverband.

En die 20% rijkste huishoudens kunnen hun eigen boontjes wel doppen, dus laten we die HRA maar inkomensafhankelijk afbouwen.

Niet mis, die 48%.

 • Volgende reactie op #7.3
#7.5 DJ - Reactie op #7.3

De hypotheekschuld is in zeven jaar sinds 2008 verdubbeld.
Hier gaat iets fout.
Het argument is wel interessant, rente aftrek voor huurders. De grondslag (reden) voor de inkomensdiscussie komt ligt in een rente argument dat via Rotterdamse vastgoed partijen in Brussel is gearbitreerd

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.6 DJ - Reactie op #7.3

edit -komt

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.7 L.M. Lembeck - Reactie op #7.3

Bijna 50% van de huiseigenaren, dacht ik. U zegt 48%. Soit. De HRA bedraagt 15 miljard, volgens De Woonbond. M.a.w. bijna 7½ miljard zou per direct bezuinigd kunnen worden, als deze villasubsidie per 1 januari 2013 wordt afgeschaft. De maatregelen tegen huurders komen direct uit de erfenis van Margareth Thatcher die over huurders hele enge dingen zei. Komt neer op: Huurders zijn minder waard dan kopers. Kopers nemen verantwoordelijkheid. De meeste huurders zitten thuis voor de TV en werken niet en zijn vaak verslaafd aan alcohol en/of drugs.
Laat deze nare mevrouw nu HET grote voorbeeld zijn van Mark Rutte. Hij is in 2004 al begonnen met mensen met een bijstanduitkering het leven zuur te maken, heeft dat in 2006 nog even dunnetjes overgedaan en pakt nu alle huurders. Deze man is megalomaan en asociaal. Hoe kan je 5 miljoen mensen zeggen dat ze minder waard zijn dan kopers? En onder de huurders zijn steeds meer mensen die kiezen voor huren, vanwege de onkosten voor het onderhoud aan de woning. Mensen die wat ouder worden staan liever niet meer op trappen om plafonds te schilderen of serieus onderhoud aan een woning op te knappen en laten doen is vrijwel onbetaalbaar voor mensen met een gewoon, modaal inkomen. Zodra de rookwolken van dit Kunduz akkoord zijn opgelost, hoop ik dat steeds meer mensen dit zullen inzien. En wat ‘scheefwoners’ betreft: de ondergrens is 34085 euro per jaar. Daarboven worden ze scheefwoner genoemd. Ik zie dat als een scheldnaam en een vorm van discriminatie. Ze kunnen nl nergens heen. Er zijn te weinig woningen met een huur tussen de 550 en 800 euro per maand. Er zijn er wel met huren daarboven, maar dat is ook niet op te brengen. En koopwoningen zijn nog steeds te duur plus dat de banken nogal bunzig zijn om een hypothecaire lening te geven. Ik huur en zit nog 2 jaar in de bijstand voor ik AOW krijg en dan mag ik als alleenstaande aan nog stringentere eisen voldoen van de SVB.

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.8 cor mol - Reactie op #7.3

@DJ bedankt
“De hypotheekschuld is in zeven jaar sinds 2008 verdubbeld.”
m/z/ De hypotheekschuld is in zeven jaar sinds 2000 ruim verdubbeld

 • Vorige reactie op #7.3
#8 cor mol

Normaal haal ik geen oude koeien uit de sloot.
De effecten van de verkoop van de woningwetwoningen voor de HRA-subsidie (VVD hobbyhorse) waren in 2010 door het CPB niet onderkend. [https://sargasso.nl/archief/2010/05/31/miljardengaten-in-de-vvd-plannen/]

Zo te zien is dit weer het geval als Vestia (15.000) en andere corporaties fors woningen gaan verkopen. Ik heb het deze keer niet uitgerekend, het sommetje staat in de link.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 tom van doormaal

@9:iets fundamenteels is het simpel houden van dingen. Dat probeer ik dus, maar ik moet bekennen dat ik ook enige decennia in dit vak meeloop. Ik zeg dat niet om deskundig te lijken, maar omdat mijn simplismen bedrieglijk zijn. Er zit meer achter dan je denkt.
1. Het probleem zit in de brutering: alle subsidies werden weggestreept tegen terugbetaal verplichtingen. Dat was een fantastische versimpeling van een vastlopend en bemoeizuchtig systeem.
Voltooid is deze operatie niet: wat bleef was de maatschappelijke opdracht (huisvesten van lage inkomens), maar welke kaders moet je stellen aan deze sociale ondernemers en hoe regel je dat? Daar is te weing aan gedaan door het Rijk.
2. Tegen die achtergrond zeg ik:regel een kader voor je taakstelling. Dat corporaties lage inkomens moeten huisvesten is niets nieuws, maar semi-autonome subsystemen kunnen niet zonder heldere kaderstelling. Ik ben dus niet zeurderig of zo, maar pleit voor een voltooiing van het systeem, een ontwikkeling van de potenties, die het systeem al meer dan 100 jaar heeft. Dat is iets anders dan het ondoordacht vandaliseren er van. Mijn verhaal probeerde dat te verhelderen. Er wordt veel gedaan, maar ondoordacht en zonder veel zicht op de ervaring van de afgelopen eeuw.
@10: ik probeer het verschil te maken tussen de verschillende vormen van fraude, omdat het er is. De aannemers en de projectontwikkelaars zijn ondernemers, met winst als motief en kartels, prijsafspraken en pure criminaliteit als wapen. De sociale volkshuisvesting beoogde geen winst en zat anders in elkaar.
Ook kort na 1994 werd er rottigheid uitgehaald, want de verleiding is machtig: veel geld, lange termijnen. Toen had vorm moeten worden gegeven aan de kaders die ik hiervoor heb aangeduid. Maar dat is niet erg uitgewerkt. Daardoor zijn de fraudes uit de aannemerij en de projectontwikkeling gaan lijken op de zonnenkoningen en fouten, zoals die met een schip in Rotterdam.
Hoe nu verder? Ik zeg: blijf het onderscheid maken. Ik bedoel: iedereen maakt zich boos over de rovers van Vestia, maar het toezicht heeft gefaald, dus ook CFV en WSW, externe public accountant, RvC en Ministerie. Daarover hoor je niets.
Is de verzelfstandiging verkeerd? M.i. niet: ik voel voor semi-autonomie, maar dat betekent dat je slimme kaders moet maken waarin die zelfstandigheid en creativiteit wordt uitgeleefd.
Huurders mogen kopen als zij willen, mogen corporaties ook terugkopen en weer goedkoop in de markt zetten? Het probleem is dat wij geen sociaal ondernemerschap willen. Ik wil dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Harm - Reactie op #9

Ja, dat verschil is er, maar het voegt niets toe aan het verhaal, zoals ik al suggereerde.

Voor het overige zie 12+16

 • Volgende reactie op #9
#9.2 cor mol - Reactie op #9

Ik waardeer uw betrokkenheid. Het moet toch mogelijk geheel in geest van de echte liberalen in het begin van de 20e eeuw om weer een systeem op poten te zetten dat wel opkomt voor het belang van de kleine huurder.
Gewoon met een aantal wel goedwillende bestuurders die niet in een Maserati rijden om tafel en een aantal wethouders, die wel willen schakelen en met een actieplan komen. De overheid moet trouwens met zijn poten van de woningbouw reserves afblijven, mits die ook voor sociale huur besteed worden. Nu wordt het kind met het badwater weggegooid.

 • Vorige reactie op #9
#9.3 Harm - Reactie op #9.2

Ik veronderstel dat het de cannabis-gebruiker in mij is, maar als ik iets lees over goedwillende bestuurders en wethouders die wel willen schakelen, om in geest van de echte liberalen iets te realiseren,

dan krijg ik iets grimmigs over me.

Dat is zooooooo jaren ’70,
begin jaren ’70…..

#9.4 cor mol - Reactie op #9.3

U moet u geschiedenis begin 20e eeuw over het ontstaan van de sociale woningbouw nog maar eens ophalen.

#10 McLovin

Waarschijnlijk ben ik weer naïef maar kunnen er niet weer simpelweg nieuwe woningcoöperaties worden opgericht? Net zoals sommige ZZP-ers tezamen collectief een eigen arbeidsongeschiktheid en ziekte potje op hebben gezet? Maar dan zonder beroepsbestuurders maar met mensen met een hart voor goede en betaalbare woningen voor iedereen?

Laat maar, ik ben naïef

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Harm - Reactie op #10

Nou nee, waarom naief? Ik denk dat onze ideeen niet zover uit elkaar verwijderd liggen. De vraag is alleen, waarom je zomaar zonder slag of stoot het bestaande (een enorm kapitaal!!) zou opgeven om het te laten verkwanselen door de apostelen van de vrije markt.
Zie mijn benadering onder @10.

#11 Maria

Een poosje terug waren in Buitenhof twee interessante gasten: Sybilla Dekker (vvd) en Adri Duyvesteijn (al jaren pvda-wethouder in Almere). Duijvesteijn begon over een nieuwe aanpak in de huursektor. Hij wil de tussenlaag van vastgoedprojectontwikkelaars en woningcorporaties er tussenuit halen. (Als ik het goed heb begrepen.) De vondst is: particulier opdrachtgeverschap. Burgers kunnen hun eigen huis bouwen op daartoe bestemde kavels. Er zou ook een kenniscentrum bij opgericht zijn om expertise te verzamelen en overdraagbaar te maken.
De kosten voor de bouw van dergelijke huizen zouden stukken lager zijn dan de huidige huurprijs op grond van de woningprijs, vastgesteld door woningcorporaties.
Volgens Dekker zou dit echter wel een mooi project zijn, maar niet bedoeld voor grote projecten.

Ik vind het jammer dat hier geen verdere info over is, behalve misschien in de universiteitsbibliotheken of bij de gemeente Almere. Huizen- en wegenbouw is tot nu toe zo’n typisch een project om rijke vastgoedmanagers tevreden te stellen. Maar ik fantaseer graag verder over nieuwe projecten voor huizenbouw voor bewoners die qua kosten niet boven de huidige huur uitkomen, maar zelfs goedkoper uit zijn. Dat zou ook moeten lukken voor duurzame lokale energieopwekking en verwerking zonder het dure landelijke netwerk te gebruiken. Er zou nationaal en Europees beleid moeten komen om dergelijke grootkapitalisten aan te pakken en tot andere innovatieve producties te dwingen.

Het lijkt helemaal niet meer utopisch, mits het maar telkens en hardnekkig op de agenda’s wordt gezet.

Anderzijds weet ik er te weinig van om er heel helder over te kunnen zijn. Maar helaas lijkt informatie hierover een van de Nederlandse taboes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ernest

Als ik het anders begrijp, is er een soort getrapte belasting bijgekomen: door middel van de verhuurdersheffing gaat een deel van de huur door naar de overheid. Dus een soort huurbelasting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 L.M. Lembeck

Leuk idee van Adri in Almere, maar lang niet alle huurders kunnen, of mogen kopen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Tom van Doormaal

Allen: de oogst stemt mij wat mismoedig.
Mijn verhaal probeert duidelijk te maken dat het wenselijk is op te houden met het gedachtenloos en geschiedenisloos vandaliseren van een constructie, waarom de wereld ons nog steeds benijdt.
Het was Jan Schaefer die ooit met het ABP een deal maakte over woningbouw, vanuit de gedachte dat de pensioenen wel in Nederland konden worden geinvesteerd.
Het was Johan Remkes, die de klant weer centraal wilde stellen en het particulier opdrachtgeverschap aanjoeg. Het was Adri Duyvesteijn die ooit in een Haagse achterbuurt de stadsvernieuwing aanjoeg, maar die in Almere een nieuw idioom moest vinden.
Ik bedoel: ik ben gecharmeerd van iedereen die de woningcorporaties opnieuw wil uitvinden, maar we hebben ze al.
Waarom loopt het er langzaam maar zeker fout mee? Omdat niemand meer uitvent wat de kwaliteit er van is. Als je dat niet benoemt, kun je het niet bewaken. Corporaties hebben voor menging in inkomens gezorgd in de buurten, daardoor een egalitaire samenleving helpen bouwen, waar kinderen zien dat ouders naar hun werk gaan. Dit in tegenstelling tot buurten vol uitkeringstrekkers, waar kinderen wennen aan volwassenheid in een volstrekte ledigheid.
De sommen van Cor Mol bewijzen iets overbodigs: dat de HRA oneerlijk uitwerkt hoeft echt niet meer te worden bewezen. Ik heb gevraagd om een heldere en samenhangende interventie op de woningmarkt en heb nog geen idee hoe die er uit ziet. De politici prijzen elkaar nu alleen de hemel in door te zeggen dat ze dat gaan doen. Ik lees dan over het huurbeleid en ben achterdochtig; het staat er onschuldig, met een woord als “marktconform”. Maar hoe de huurder wordt uitgekleed is scherper doorgedacht, dan de interventie jegens de kopers.
Ik mag dan een zondige reformist zijn, taalgevoel heb ik wel en lezen kan ik ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Ernest - Reactie op #14

Tja, ik denk dat het met “politieke wil” maken heeft. Dit bezuinigingsakkoord is een tijdelijk en haastig akkoord, waarbij de partijen waarschijnlijk hebben alleen besloten wat ze toch al wilden aanpakken en waarover ze het makkelijk onderling eens konden worden. Groenlinks wil “scheefwoners” met drie jaar hun huis uit hebben, (kijk hier bijvoorbeeld), dus zo’n deal is snel gemaakt, want het zal de andere partijen een zorg zijn zeker als daardoor meer geld binnenkomt. CDA heeft wel moeite om aan de HRA te rommelen en dus is er nu alleen een slappe afspraak gemaakt waar je niets mee opschiet maar waar de banken wel blij mee zijn, en Groenlinks kan toch zeggen dat ze een stap hebben gezet.

 • Volgende reactie op #14
#14.2 cor mol - Reactie op #14.1

Zoals terecht vandaag in het Financieel Dagblad staat is er door het bezuinigingsakkoord nu een driedubbel slot geplaatst op de woningmarkt. De starters worden nu aan hun startblokken vastgenageld.

#14.3 Harm - Reactie op #14

“Ik heb gevraagd om een heldere en samenhangende interventie op de woningmarkt en heb nog geen idee hoe die er uit ziet. ”

Daarbij haalde je het pleidooi voor nationalisatie van woningcorporaties van oud projectontwikkelaar Strijland aan en dat provoceerde het antwoord dat je kreeg.

Tom is weer eens niet tevreden dat we niet gewoon meedenken,
maar er een andere mening op nahouden.

 • Volgende reactie op #14
 • Vorige reactie op #14
#14.4 cor mol - Reactie op #14

“De sommen van Cor Mol bewijzen iets overbodigs”
Die sommen waren voor u zo overbodig dat u het eigen woning bezit wilde bevorderen. “Een verhouding huur en koop in de buurt van 35% huur, 65% koop zou prima zijn”.
Nederland heeft ca 2,7 gereguleerde huurwoningen en 200.000 huurwoningen in de vrije sector, totaal 2.9 miljoen huurwoningen en daarnaast 3,9 miljoen eigen woningen. [4 wonen brede heroverwegingen].
Een “overbodig sommetje” leert dat het eigen woning bezit, van eigendom kun je de eerste jaren nauwelijks spreken, zou stijgen met ruim 500.000 woningen tot 4.4 miljoen. Omdat iedereen weet dat “HRA oneerlijk uitwerkt” hoef ik niet uit te leggen wat dit voorstel de schatkist kost aan HRA en derving vermogensrendementsheffing. Toch maar even een gooi, alleen de HRA kost de schatkist tegen contante waarde van 4% bij een dertig jarige annuïteit, na aftrek forfait, totaal ca. 18 miljard. Maar droomt u vooral lekker verder met uw plannen.

Die “oneerlijke uitwerking” van de HRA was voor bestaande gevallen overigens bijna in beton gegoten in het Catshuispakket pt 14: “- Eerbiedigende werking wordt als wettelijke norm vastgelegd: fiscale spelregels die gelden op het moment van het aangaan van de hypotheek, worden tijdens de gehele looptijd van de hypotheek gerespecteerd.” U denkt dat dit nu van de baan is? We zullen zien.

 • Vorige reactie op #14
#15 basszje

Huursector nationaliseren, huren afschaffen en via de belastingdienst laten lopen. Je betaalt dan 25% van je inkomen, ongeveer de woonquote voor huisbezitters. Voila, woonkosten naar vermogen. Treft ‘scheefwoners’ voor zover die er zijn eerlijk in hun portomonnee en scheelt een hoop papierwerk aangezien de huurtoeslag etc verdwijnt.

[/simpliciteit]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Rene strijland

Tom van doormaal is consultant : het lijkt me goed dat-ie zijn financiele betrokkenheid bij de sociale woningbouw blootlegt.

Huurders zijn te arm en blijven dat hun hele leven en corporaties zijn veel te rijk en worden steeds rijker :dat is nooit zo afgesproken in 1901

Draag de helft van de sociale woningen over aan de zittende huurder tegen gelijke netto woonlasten: huidige netto huur is gelijk aan toekomstige netto hypotheeklast desgewenst incl VVE bijdrage en op basis van 20 jarige annuitaire aflossing.

Huurders worden zo rijk: na twintig jaar wonen ze gratis, ook leuk als je pensioen later tegenvalt.

Die operatie levert netto 80 miljard op, incl contant gemaakte HRA effecten, en daar kunnen we nationaal leuke dingen mee doen.

De facto gebeurt er materieel niks: huurders blijven in dezelfde woning wonen en betalen precies dezelfde woonlasten en worden op termijn zelfs vermogend.

En met z’n allen hebben we 80 miljard te verdelen.

Hard toe beat tom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 cor mol

“Die operatie levert netto 80 miljard op, incl contant gemaakte HRA effecten, en daar kunnen we nationaal leuke dingen mee doen.”
En hoe verhoudt die waarde zich tot de huidige boekwaarde, WOZ-waarde (-//- zeg 20-30% i.p.v. HRA opblazen huizenprijzen), derving belasting verhuurder etc. Onderhoudskosten neem ik aan voor huurder?
Kortom heeft u een nadere verwijzing naar de uitwerking van uw model?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Rene strijland

Er is maar een waarde en dat is huur- of woonlastenwaarde.
Gem. restschuld per sociale huurwoning is ca 30.000 en gem. maandhuur is 450 euro.
Uitgaande van hypotheektabel van annuitair en 20 jarige aflossing en uitgaande van gelijke netto woonlast bij huur of koop kunt U zelf de rekensom maken.
Van de 2. 4 miljoen sociale huurwoningen is 1.2 miljoen EGW: prima te onderhouden door de huurders, daar hoeft geen corporatie tussen te zitten.
Ik ga ervan uit dat alle huurders jonger dan50 jaar dit wel zien zitten, immers na 20 jaar dus op je zeventigste geen woonlasten meer. Oudere huurders zullen voorkeur geven aan huur, ook prima, er is vrije keuze over al dan niet het in eiegendom nemen van de huurwoning tegen gelijke netto woonlasten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 cor mol - Reactie op #18

De eerstkomende sinterklaasavond is 5 december 2012.

#19 Rene strijland

Lees maar op AEDES: corporaties ” half zo groot,tweemaal zo sociaal” en met z’n allen rijk!

Rik van der Ploeg en Adri Duivesteijn publiceerden al in1998 eenpamflet met daarin voorstellen om de helft van de corporatie woningen over te dragen aan de huurders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Tom van Doormaal

Dit is ongeveer wat ik bedoel als het over verwarring gaat. Ik noem nog maar eens een paar dingen:
– “gewoon huurdersverenigingen maken”; misschien is het even aan de aandacht ontsnapt dat het “bouw” verenigingen zijn, die niet alleen zittende huurders, maar ook woningzoekenden moesten bedienen.
– ” mijn pleidooi voor meer koopwoningen”: onzin natuurlijk. Ik geef een ondergrens aan voor het bieden van keuzevrijheid aan de woningzoekende en krijg meteen voorgerekend wat mijn milde percentage aan HRA gaat kosten.
– “mijn boosheid, omdat niet met mij wordt meegedacht”; wat een klets, iedereen mag vinden wat hij wil, ik draag alleen feiten en ervaring aan. Maar ik word niet blij van de autonomie waarmee wordt gedacht of gereageerd, dat moet ik erkennen.

Vrolijk word ik van meneer Strijland. Hij begint met een oerhollandse: wat zijn je geloofsbrieven? Simpel: ik ben oud Vrom-medewerker en toezichthouder bij een van de kleinste woningcorporaties in het land.
Ik noemde zijn verhaal onbegrijpelijk: het bedrag van 200 miljard kan ik wel plaatsen, maar als je iets langer nadenkt over dit soort scenario’s zie je de betrekkelijkheid in van deze opwindende getallen. Het is maar wat een gek er voor geeft, zegt de volksmond.
En die heeft behoorlijk gelijk als je een aanzienlijk deel van 2.4 miljoen woningen op de markt brengt, om te verkopen. Strijland heeft ongetwijfeld wel eens van het begrip prijselasticiteit gehoord. Voor wie geen vraag en aanbodcurve op de brillenglazen geëtst heeft staan, het betekent dat bij een overvloedig aanbod een dalende prijs mag worden verwacht.
Kortom, iedereen mag in vrijheid de wildste plannen bedenken, maar dan wel flink zijn en ook praten over de tegenwerpingen. Dus, waarom verdubbelt de waarde de komende vijftien jaar, waarom functioneert het toezichtsysteem niet? En als woningen op de markt moeten, dan geen communistentransactie, maar ook durven nadenken over hoe dat op de markt zou landen.

Ik heb over toezicht in een draad van de VTW op Linked -In (Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties) een vergelijking gemaakt met activiteit van de ongevallenraad in de luchtvaart. Ik zou willen weten wie van de RvC, externe accountant, CFV, WSW, Vrom niet voldoende zijn werk heeft gedaan, waardoor de ramp bij Vestia kon ontstaan.
Dat iedereen schande roept over Erik Staal, ik doe er graag aan mee, maar er lopen wel extremer gevallen van exhibitionistische zelfverrijkking door de wereld.

En als je tot een grote transactie met b.v. de helft van de sociale woningvoorraad zou besluiten, op basis van welke waarde zouden dan prijzen tot stand moeten komen? Ik heb in de redenering van Strijland weinig vertrouwen, want die ziet zelfs een wereld waarin gewoond wordt zonder woonlast. Misschien kan dat nog eens worden verhelderd?
Maar stel dat je 1.2. miljoen huizen in eigendomstransformatie zou brengen, waar komt de liquiditeit vandaan, die daarmee gemoeid is? Van de ECB wellicht?
Ook het idee van twee partijgenoten overtuigt mij niet, want belangrijke schakelingen in praktische zin ontbreken. Dat is nu eenmaal wat ik van insiders verwacht. Toen wij in een studeerkamer binnen het ministerie allerlei denkbeelden van deze aard bij de kop hadden, was er ook een staatsschuld en een ongebreideld lijkende prijsstijging van het vastgoed. Daar zijn we inmiddels van genezen.
Maar verder is het beeld waar Strijland van gecharmeerd is niet zo gek: woningbedrijven op gemeentelijk niveau met een integrale opdracht, n.l. het huisvesten van de laagste inkomens en de sociaal zwakken.
Het bezwaar dat ik heb is de uitverkoop van de halve sociale woningvoorraad, maar het is ontegenzeggelijk een hervorming. Als je daardoor van het rondpompen van geld en veel onzinnige overheidsbemoeizucht kon verlost raken, zou dat iets kunnen zijn voor de hervormingsprogramma’s van Paars 3, of Rutte 2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Rene strijland

Mooi zo de enig relevante vraag is die van de liquiditeit, de rest moet tommie maar eens nalezen in dat pamflet van rik van der ploeg en adri duivesteijn.

Laten we voorop stellen: er gebreurt gebeurt niks, mensen blijven gewoon indezelfde woningen wonen met dezelfde woonlastn, dus je brengt helemaal geen woningen op de markt en qua prijselasticiteit gebeurt er, zeker op de korte en middelllange termijn niks.
Wel zal in de verre toekomst het prijsspectrum toenemen en dat is goed, bestaande woningen zijn nu veel te hoog geprijs in relatie tot nieuwe goed geisoleerde woningen.

En dan nu de vraag naar de liquiditeit: de grote roerganger Roemer had het erook al over: er moet een nieuwe bank bijkomen : een Corporatie Hypotheek Bank om precies te zijn met als aandeelhouders 51 % gemeenten en 49 % corporaties naar rato van initieel woningbezit en de funding van het geheel loopt via BNG..
Die CHB zal op jaarbasis zo’n 8 mljard moeten ophoesten, ervan uitgaande dat hetal met al 10 jaar gaat duren.
En dei CHB zal een deel van de corporatie medewerkers een nieuwe en uiterst zinvolle taak geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Harm

Ik schreef dat Tom van Doormaal weer eens niet tevreden is dat we niet gewoon meedenken, maar er een andere mening op nahouden,

Ik had het niet over zijn boosheid, omdat niet met hem wordt meegedacht; dat is geklets,

Hij bevestigt nu dat hij inderdaad “niet niet blij (wordt) van de autonomie waarmee wordt gedacht of gereageerd”

Waarvan akte.

Had je weer eens een kwade dronk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rene strijland

Nogtqee vraagjes aaan tom: wat is de gemiddelde restschuld per woning van de corporatie waar je toezichthouder ben, de gemiddelde maandhuur en de verhouding gestapeld-EGW

Tweede vraag: het hardnekkige gerucht gaat dat Eric Staal aparte advies fees in rekening bracht bij VROM, dus naast zijn salaris/fee bij vestia.

Als dat zo is dan waren de fees die marcel de v. dus gewoon bedrijfscultuur.

Sowieso geldt dat als de topman graait het personeel ook gaat graaien, dat was zo bij cees hakstege bij bouwfonds en dus ook bij vestia

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Rene strijland

Laat ik het maar direct op scherp zetten: als Tom in zijn tijd als VROM ambtenaar betrokken was bij en/of de fees van Eric Staal goedkeurde heeft hij de basis gelegd voor de graai cultuur bij Vestia.

Inleveren van je baantje bij die corporatie en wegwezen op Sargossa!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24.1 Harm - Reactie op #24

Nou, nou, nou, een beetje minder mag ook wel….

Tom schrijft:” Ik zou willen weten wie van de RvC, externe accountant, CFV, WSW, Vrom niet voldoende zijn werk heeft gedaan, waardoor de ramp bij Vestia kon ontstaan.”

Het lijkt me voor de hand liggen dat Tom niet roept om een onderzoek naar zichzelf

#25 Harm

Het wekt wel verwondering dat Tom zich vastbijt in de vraag wie van de RvC, externe accountant, CFV, WSW, Vrom niet voldoende zijn werk heeft gedaan.

Mijn ervaring is, dat als je de controle niet (tenminste gedeeltelijk) legt bij de mensen die een direct belang hebben, dat je er nagenoeg zeker van kunt zijn dat de rest zijn werk alleen maar doet voor de vorm (en het goedbetaalde baantje).

Dat is dan ook een belangrijke reden om over te gaan tot decentralisatie in de vorm van huurdersverenigingen: kleinere eenheden die overzichtelijk zijn en huurders die de boel op de vingers kijken, omdat ze willen weten waarom het onderhoud niet op tijd gepleegd wordt en waarom de huur (desondanks) zo hoog is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 tom van doormaal

Tja, meneer Strijland, alleen mijn vrouw en mijn kleinzoon mogen mij Tommie noemen. Ik stel vast dat U verder geen vragen beantwoordt en verwijst naar het stuk van Rik van der Ploeg en Adri Duivesteyn. Van mij mag dat maar ik dacht even dat u zelf ergens over had nagedacht.
Dan de verdachtmaking: u hebt een gerucht gehoord, verbindt dat zonder enige aanleiding met mijn loopbaan bij VROM en trekt er een conclusie uit dat ik een soortgenoot ben van Staal. U gaat voorbij aan mijn stelling , waarbij ik een vergelijking maak met de luchtvaart: als er een crash is heeft de piloot het doorgaans gedaan, maar hem schuldig verklaren is niet zo boeiend, want hij is dood en zegt niks terug.
Dus worden ongevallen al jaren onderzocht, om te begrijpen hoe een fout kan ontstaan en ondanks controle en toezicht tot een fatale afloop leiden.
Dan Harm, je ziet aan het voorgaande waar ik mistroostig van raak: een vverhaal zonder veel argumenten, wel in een goede richting, maar met een quasi gedocumenteerdheid, en dan bij een beetje serieus weerwoord wijzen op geleerde politici en infame verdachtmakingen op de man.
Daar word ik niet alleen mistroostig, maar ook boos over. Daar heb ik geen wijn bij nodig.
Gisteren in Deventer Ben Caplan gezien. Nu goed gespeld: kijk maar eens op Youtube.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 Harm - Reactie op #26

O, ik dacht dat die opmerking tegen mij gericht was.
Rest de vraag wie van ons tweetjes de draad kwijt is.

#27 Rene strijland

Tom tom, het mooie is dat we alles te weten zullen komen via de parlementaire enquete commisie waar VROM onder ede haar verbondenheid met de Vestia affaire mag komen uitleggen incl. de eventuele fees die VROM aan Eric Staal heeft betaald.

En Harm qua huurders organisatie: rene van genugten beleidsmedewerker van de Woonbond was namens de huurders 10 jaar lid RvC van Vestia. De vergoeding van ca20.000 euro stak hij, tot woede van het Bestuur van de Woonbond, in zijn zak onder het argument ” dat had ik nodig”. Hij is daarna bij de Woonbond gewipt en ziedaar in dienst getreden van AEDES als lobbyist in Den Haag. De voorzitter van AEDES is de op de Blauwe Stad mislukte Marc Calon. Zijn benoeming werd, tegen de zin van een groot aantal corporaties die graag de integere directeur van WBV de leeuw van putten benoemd zagen, geritseld door de interim voorzitter van de benoemingscommissie Peter Noordanus. noordanus is de man die samen met Staal Vestia vorm gaf, ontstaan uit het gemeentelijk woningbedrijf Den Haag waar Staal ambtelijk hoofd was, noordanus was ook de man die Staal dat salaris toebedeelde en noordanus was de man die zijn vrouw in vestias bestuur schoof.
De hele RvC van Vestia verscheen altijd op de feestjes van Noordanus die zich overigens graag de ” kalief ” van bouwend Den Haag noemde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27.1 Harm - Reactie op #27

Tja, boeven heb je overal,
maar in een kleine organisatieeenheid kom je ze sneller op het spoor.

#28 Tom van Doormaal

Harm, ik ben het wel eens, maar er is een toezichtssysteem dat heeft gefaald. Als je denkt dat het gaat over opruimen van meneren, zoals die Strijland lijkt te vinden, dan zijn we snel klaar.
De Noordanussen, de Calons en alle andere zwarte dieren, worden toch onmiddellijk opgevolgd door anderen die ook hun hebzucht niet de baas kunnen.
Ik kijk een beetje anders tegen de wereld aan; niet ik, als thuisloze linkse ben een naieve wereldverbeteraar, maar al diegenen die weigeren zich te verdiepen in hoe het systeem echt werkt.
Het is zoals je zegt: boeven kom je in het klein gemakkelijker op het spoor. Ik ben ook voor schaalverkleining. Ik schreef ooit voor mijn bazen een tekst die er toe strekte woningcorporaties van meer dan 10.000 woningen te verbieden en fusies die die grens overgingen af te wijzen.
Maar meneer Strijland heeft geen feiten nodig voor verdachtmakingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Harm

Nou ik weet hoe het werkt hoor: ik woonde in zo’n huisje van de gemeente met 40 jaar achterstallig onderhoud dat niet meer voldeed aan de “eisen des tijds” en dus gerenoveerd zou worden.

Drie dagen vóór de “inspraakavond” stond er een berichtje van 5 regels in de krant dat besloten was de huizen af te breken. Op die avond zelf kwam de wethouder naar het buurthuis en schreef 6 opties voor renovatie op het bord, die hij vervolgens 1 voor 1 afstreepte met het argument dat ze te duur waren, waarop er maar een optie overbleef: afbraak. En vervolgens ontkende hij in alle toonaarden dat de “inspraak” een wassen neus was.

En op de plaats van die 22 woningen zouden nu 54 nieuwbouwwoningen komen, met een instaphuur die -ongelogen- 5x hoger lag als we betaalden en na 6 jaar nog veel hoger zou zijn. Huuraanpassing noemden ze dat.

Je kunt je voorstellen dat ik de wethouder meedeelde dat ze niet op medewerking hoefden te rekenen. Maar daar hadden ze wel een middeltje voor: in het benedenhuis (woonkamer + 1 slaapkamer) werd een asociale dame met 4 kinderen geplaatst. Die dame wist van wanten en stak de boel gewoon in de fik, waarop ze een keurig huisje kreeg toegewezen in een buitenwijk.

Mijn huisje was ook onherstelbaar beschadigd, dus wij kregen ook een “wisselwoning” toegewezen; 2 vliegen in 1 klap. De gemeente maakte alleen 1 foutje: ik heb er nooit een huurcontract voor ondertekend. Blijkbaar bestonden we administratief niet meer, want ze kwamen er pas achter toen ik 7 jaar later weer eens ruzie kwam maken omdat ik wel eens een “echt” huis wilde; toen wilden ze opeens de huur van die 7 jaar beuren. Ze probeerden me zelfs wijs te maken dat ik op de hoogte was van de hoogte van de huurprijs, omdat ik ooit eens een betaling zou hebben gedaan.

Maar zo dom is een oud-kraker natuurlijk niet, dus ze vingen bot.

Alles bij elkaar ging het om een goeie 20.000 gulden, maar geloof het of niet, het was toch een schrale troost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Rene strijland

Terugkerend naar de start van de discussie:nationaliseren woningcorporaties, grof weg de helft van de woningen in eigendom overdragen aan de zittende huurder tegen gelijke netto woonlasten op basis van annuiteithypotheek met 20 jarige aflossing.
De andere resterende helft in eigendom overdragen aan gemeenten die via de Sociale Woon Dienst bijstand , huursubsidie en betaalbare woningen sociaal beheert en verdeeld .
Dit geheel levert 80 miljard netto op en daar lossen we de komende tien jaar de staatsschuld mee af.
En dat leidt bij niemand tot hogere woonlasten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Tom van Doormaal

Mooi, een pleidooi voor een stalisnistische wisseltruc, omdat de markt verziekt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Rene strijland

Wat zit je nou weer te miepen, niks geen wisseltruc, wees nou eens trots op die enorme voorraad sociale woningen en maakt huurders blij door die woningen in eigendom te geven aan de bewoners zelf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Harm

“Een stalisnistische wisseltruc, omdat de markt verziekt is.”

Kijk, dat soort commentaren, dat helpt de discussie verder. Tom lijkt verbazingwekkend veel op een VVD-er in de tijd van de koude oorlog.

Zoang dat soort Wim-Kok-sociaal-democraten nog de meerderheid vormen binnen de PvdA moet je in ieder geval niet op die partij stemmen. Ze zijn gewoon de 5-colonne van het kapitaal binnen de arbeidersbeweging geworden. Ze hebben niet alleen de ideologische veren afgeschud,

maar zitten braaf te wachten tot ze nieuwe in de kont gestoken krijgen,
omdat ze zo “verantwoord bezig zijn”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie