De staat van de Europese natuur: zorgelijk

habitats-nlEt viola: zo gaan we in Nederland met onze natuur om, Belgen klikken hier [zie legenda]. Het merendeel van de habitats is onvoldoende of zelfs slecht beschermd [check national summaries]. Deze week publiceerde de Europese Commissie een rapport over de situatie (de ‘staat van instandhouding’) van meer dan 1150 dier‑ en plantensoorten en 200 habitattypes in Europa die krachtens de EU-wetgeving bescherming genieten [persbericht] / [infosheet.pdf]. Uit het rapport blijkt dat veel habitattypes bedreigd worden. Graslanden, wetlands en kusthabitats staan het meest onder druk (hier ligt een rol voor Nederland!). Dat komt door het verdwijnen van traditionele landbouwmethodes, de ontwikkeling van het toerisme en de klimaatverandering (AGD).

Positief nieuws uit deze grootste inventarisatie van de Europese biodiversiteit en habitats ooit was er ook: bijtjebloempjebestbelangrijkals er beschermingsmaatregelen genomen worden zijn ze doorgaans succesvol, aldus Europees Commissaris voor Milieu Stravros Dimas (DeStandaard). Sommige grote diersoorten zoals de wolf, de Euraziatische lynx, de bever en de otter lijken aan een voorzichtige herovering van delen van hun oorspronkelijke verspreidingsgebied te zijn begonnen (GroeneRuimte). Maar er gaat nog steeds veel biodiversiteit verloren en de data uit sommige lidstaten, waaronder Spanje, vertoont te grote lacunes (TheEcologist).

Het Wereldnatuurfonds is in een reactie erg kritisch. De helft van alle Europese species wordt met uitsterven bedreigd en 65% van de habitats staan sterk onder druk zo concludeert het WWF uit het EU-rapport. “Iedere Europese burger draagt jaarlijks 300 euro bij aan de EU daarvan wordt slechts 30 cent uitgegeven aan het behoud van de Europese natuur” aldus Andreas Baumüller, Biodiversity Policy Officer op het WWF European Policy Office. (WWF).

Reacties zijn uitgeschakeld