SP wil niets aan Europa veranderen

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022
,

Wat wil de SP nu eigenlijk veranderen aan Europa? Uiteindelijk helaas maar heel weinig.

De SP heeft haar mond vol over dit neoliberale en ondemocratische Europa, en eist “een ander Europa”. Maar veel alternatieven biedt zij niet.

Economie

Stop het neoliberale Europa, zegt de SP: we willen een sociaal Europa! En dat klinkt goed. Het huidige Europa bestaat uit landen die elkaar zure leningen toeschuiven met het vriendelijke doch dringende verzoek “de economie kapot te bezuinigen”. Een mentaliteit die de financiële markten de stuipen op het lijf jaagt overigens.

Als er één partij is die recht van spreken heeft hierin dan is dat de SP, nietwaar? De partij waarschuwde immers in de jaren 90 al tegen een al te vrije markt. De partij pleit in haar verkiezingsprogramma dan ook voor een plan waarbij Noord-Europa de economie gaat stimuleren en de werkloosheid aan gaat pakken. Mooi gezegd, maar het rijmt niet met de veel krachtiger geuite wens voor minder afdrachten naar Brussel. En toen er daadwerkelijk een noodfonds werd voorgesteld stemde de SP dan ook tegen. Tot zover de solidariteit en het maken van een vuist tegen de macht van financiële markten. Want een noodfonds heet tegenwoordig aantasting van onze “soevereiniteit”.

Democratie
Soevereiniteit. Plotseling blijkt zo een onmogelijk woord dan populair te worden. De EU: alles prima, maar kom niet aan onze soevereiniteit! Ook de SP vindt dat.

Maar helaas, dat behoud van soevereiniteit betekent in praktijk één ding: namelijk dat de regeringsleiders het in de EU voor het zeggen blijven hebben. En dat betekent een zwak Europa, dat vanuit de achterkamertjes geregeerd wordt door een stroperig circus waarin Duitsland en Frankrijk in praktijk uiteindelijk de dienst uit blijven maken.

Goed, de SP stelt voor dat die regeringsleiders gecontroleerd gaan worden door de nationale parlementen. Maar dat is nu juist in iedere lidstaat al lang het geval. Waar het mis gaat, is dat de nationale parlementen wel invloed hebben op de inzet tijdens onderhandelingen, maar niet op het resultaat. Dan kan je er wel een nationaal referendum tegenaan gooien zoals de SP wil, meer zeggenschap over de koers van Europa gaat dat de Nederlandse burger echt niet geven.

Daarnaast wil de SP “de lobbyisten naar huis sturen”. Hoe dan? Door het ze lief te vragen zeker? De democratiseringsvoorstellen van de SP klinken kortom stoer, maar als het puntje bij paaltje komt wil de partij aan de zeggenschapsstructuur van de EU uiteindelijk niets veranderen.

Een sociaal Europa

Verder wil de SP een sociaal Europa. Maar hoe ziet dat er dan uit? Door de invoering van een Europees minimumloon, en de bepaling dat lokale CAO’s leidend behoren te zijn. OK. Maar hoe rijmt dat zich dan weer met de eis van minder bemoeienis uit Brussel? De EU mag zich van de SP toch helemaal niet bemoeien met sociale zekerheid?

En ook niet met onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, en openbaar vervoer. Alsof de lokale overheden het op die gebieden altijd zo goed doen! Juist op die terreinen zou Europa toch een stuk socialer mogen, toch? Je zou zeggen dat een socialer Europa een Europa mag zijn dat op zijn minst van zijn lidstaten een normaal sociaal vangnet eist.

De grote veranderingen die de SP voorstelt inzake de EU bestaan echter met name uit het verlagen van de afdracht aan de Europese Unie en daarmee het beperken van Europese subsidies. Kortom, de SP wil helemaal geen sociaal Europa. De SP wil alleen maar minder Europa.

Is dat erg? Ja. Want wat we collectief vergeten lijken te zijn, is dat Europa een paar decennia geleden nog bestond uit communistische dictaturen in het oosten en fascistische dictaturen in het zuiden. We zijn vergeten dat de eisen die de EU stelt aan mensenrechten, aan democratie en aan de rechtsstaat essentieel zijn geweest voor het verspreiden van die waarden op ons continent, en dat nog steeds zijn.

Europa wordt verkocht als “een garantie tegen oorlog”. Maar de EU gaat gelukkig wel een paar stappen verder dan alleen maar het garanderen van de vrede. Of je nu homo bent in Litouwen, Roma in Frankrijk, of asielzoeker in Nederland: je hoop op gelijke behandeling en gerechtigheid ligt in Brussel. Zo een SP-er die in eigen land met een demonstratiebordje voor zijn kop staat is lief, maar daar heb je in praktijk toch niet veel aan.

Het is daarom zo ergerlijk dat een partij die zich socialistisch noemt bij de standpunten op haar site vergeet om ook maar iets te zeggen over de EU en sociale rechten. Alsof het ze niets kan schelen. Zeker, in het concept-verkiezingsprogramma wordt wel braaf in één punt gerefereerd naar de mensenrechten, maar dit punt steekt in het geheel akelig schraal af tegen het krachtige pleidooi voor minder bemoeienis van Brussel.

De SP vergeet dat sociale rechten niet vanzelf lokaal zijn ontstaan, maar vanuit parlementen afgedwongen zijn door socialistische, sociaal democratische en sociaal liberale partijen. Ze begrijpt niet dat een werkelijk sociaal en evenwichtig Europa alleen maar kan ontstaan door gelijkheid in sociale wetgeving, en niet ontstaat door mensen te verbieden over de grens te komen werken.

Euro-apathisch

Het nieuwe partijkantoor van de SP heeft de naam “de moed” gekregen. Moed is echter iets anders dan het nabouwen van het publiek in zijn euro-scepticisme. Het zou een socialistische of sociale partij als de SP passen de moed te hebben om te pleiten voor een écht sociaal Europa. Te pleiten voor een Europa dat zijn handen ineen slaat. Een democratisch Europa dat zich juist wel bemoeit met onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, sociale zekerheid en openbaar vervoer. Maar dan op een sociale manier. Een Europa dat een goede basis voor de sociale zekerheid legt en daarmee stabiliteit brengt en de financiële markten in hun hok duwt.

Helaas, eurokritisch blijkt in de praktijk nogal euro-apathisch te zijn. De EU blijft ook als het aan de SP ligt rustig op dezelfde voet doormodderen in zijn eigen (on)democratische en economische crisis. Terwijl Brussel verder gaat in zijn achterkamertjes onder leiding van Duitsland en Frankrijk gaat de geldkraan dicht, en gaat ieder land verder met zijn eigen versie van de afbraak van de sociale zekerheid, voor zover die al bestond.

En dat terwijl we land voor land door de financiële markten tegen elkaar kapot gespeculeerd worden. Machteloos, omdat de socialisten zijn vergeten wat de macht van solidariteit is.

Reacties (60)

#1 Mies ter Ize

Is Mark Rutte overigens niet stiekem lid van de SP?

 • Volgende discussie
#2 sikbock

Solidariteit is een hol begrip. Zeker als solidariteit van de verlichte dictatuur uit Brussel moet komen. Die verstaan onder solidariteit toch vooral dat de Europese burger de schulden van de banken moet aflossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Klokwerk - Reactie op #2

Dan lijkt de behoefte aan een partij die dat om wil buigen nogal groot nietwaar?

#2.2 Sikbock - Reactie op #2.1

wat bedoel je?

#3 Michel

Machteloos, omdat de socialisten zijn vergeten wat de macht van solidariteit is.

Exact.

Als je ziet hoe bedroevend slecht links er bij staat op het moment wordt ik er erg somber. SP vervalt in goedkoop anti-EU propaganda, GL en D66 (ja, dat was ooit een linkse partij) steunen Rutte met zijn destructie van de economie en Europa. GL is bezig zichzelf af te breken, nou je de kandidaten dan en bij de PvdA is ook weinig inspirerends te zien. “Sterk en sociaal” en meer van dat soort dooddoeners.

Maak uw borst maar weer nat voor 2 jaar (gemiddelde duur van een regering tegenwoordig) neo-liberaal beleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 M - Reactie op #3

SP vervalt in goedkoop anti-EU propaganda

Oh?
http://www.sp.nl/europa

#3.2 Mies ter Ize - Reactie op #3.1

De SP wil tal van regels, bijvoorbeeld:

· Europese wetgeving m.b.t. banken om een integrale scheiding tussen activiteiten gericht op consumenten en investeringsactiviteiten te bewerkstelligen, ter bescherming van de burger maar ook om o.a. `too big to fail´ te voorkomen.
· Regelgeving waardoor prestatiebeloningen /bonussen verboden wordt.
· Regelgeving voor een heffing op -liefst wereldwijde- kapitaalstromen: financiële transactiebelasting op handel in obligaties, aandelen, opties, etc.
· Regelgeving voor een financiële activiteitenbelasting – belasten van winsten en/of lonen in de financiële sector (opbrengst t.b.v. buffers om bij faillissementen de gewone burger te beschermen).
· Regelgeving voor een extra winstbelasting op dat deel van de winst dat niet voor reële investeringen wordt gebruikt – voor de private sector.
· Onderzoek naar de effecten van speculeren op koersdalingen, en waar nodig maatregelen.
· Regelgeving voor een verbod op naked short selling.
· Regelgeving om bij kapitaalvlucht het kapitaalverkeer tijdelijk aan banden te kunnen leggen.
· Heffing op kapitaalstromen naar belastingparadijzen.
· Regelgeving m.b.t. Raden van Commissarissen waardoor de samenstelling van deze raden verbetert (ondernemingsraden benoemen de halve Raad en Raad dient vetorecht te hebben). Dit als voor noodzakelijk tegenwicht aan aandeelhouders.

Maar als je er niet bij vertelt hoe een en ander bereikt kan worden, blijft het bij het oude, zoals Klokwerk aanduidt:

Eurokritisch blijkt in de praktijk nogal euro-apathisch te zijn. De EU blijft ook als het aan de SP ligt rustig op dezelfde voet doormodderen in zijn eigen (on)democratische en economische crisis.

#3.3 Karl Kraut - Reactie op #3.2

“· Onderzoek naar de effecten van speculeren op koersdalingen, en waar nodig maatregelen.”

– Van de SP mogen de beurskoersen dus alleen omhoog. Tof!

 • Volgende reactie op #3.2
#3.4 Klokwerk - Reactie op #3.2

Heel wijs allemaal, maar los van dat de helft van deze punten hoewel sympathiek politiek gezien onhaalbaar is, helpt het niet zoveel als Brussel de macht niet krijgt die regelgeving in te voeren omdat waar dat dreigt te gebeuren de goegemeente inclusief de SP weer begint te piepen over soevereiniteit.

Bovendien vind ik regelgeving heel leuk, als dit zoals vanouds wordt geïmplementeerd onder leiding van Duitsland en Frankrijk terwijl wij er als kiezer weer eens niets over te zeggen hebben, leidt het ongetwijfeld toch weer tot onvrede en instabiliteit.

… los van dat ik slechts wat regeltjes aan de financiële markten voor een social(istisch)e partij nogal mager gedacht vindt.

 • Vorige reactie op #3.2
#4 Anton B

“de economie kapot te bezuinigen”. Daar is ie weer, de linkse geld boom! Een economie kan je niet draaiende houden van geleend geld, even afgezien dat overheidsgeld meestal niet direct naar de economie gaat maar naar blijft hangen in sociale “liefdadigheid” houdt het gewoon een keer op met schuld op schuld te bouwen. Het is ook niet zo dat wij bakken met overheidsgeld over hebben het geld wat wij uitlenen hebben we zelf ook geleend, een kind kan zien dat dat niet eeuwig goed kan gaan.

Hadden de zuidelijke landen op tijd bezuinigd, dan hadden we nu helemaal geen crisis gehad, de leenkraan openhouden betekend alleen maar een verergering en verlenging van de crisis.

Door ons in vergelijking met de rest van de wereld luxe sociale stelsel hebben wij ons uit de markt geprijsd en worden onze producten tegenwoordig in het buitenland gemaakt. De Grieken en de Spanjaarden probeerden van geleend geld ons Noord Europese sociale beleid te kopiëren en zie het resultaat een enorme werkeloosheid en een torenhoge schuld. Dit terwijl landen als Polen het wel verstandig aanpakten en hun sociale uitgaven gelijke tred laten houden met hun economische groei. Landen als Polen ons peperdure sociale beleid opdring zou catastrofaal zijn voor de Europese handel en dus ook de Europese welvaart, de wereld houdt namelijk niet op bij de Europese grens. Beter is het elk land zijn eigen sociale zaken te laten regelen binnen hun eigen begroting.

Daarbij heeft elk land zijn eigen cultuur en gewoontes, wij kijken heel anders aan tegen b.v. softdrugs dan vele andere landen om ons heen. Iedereen dezelfde Europese eenheidsworst opdringen, maakt Europa niet socialer maar eerder recalcitrant. Het is eerder een recept voor een oorlog, dan een preventie. Onbewust is de houding van de SP eigenlijk de beste garantie voor het overeind houden van onze eigen verzorgingstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Klokwerk - Reactie op #4

Dat citaat staat niet voor niets tussen aanhalingstekens dan ook he?

Maar hoe dan ook zit er wel iets in. De meeste economen zeggen ook dat zomaar rücksichtslos bezuinigen ons van de regen in de drup helpt. Langzaam wordt ook duidelijk dat dit nog klopt ook.

Hoewel we dat eigenlijk tegen de helft van de vorige eeuw al hadden moeten weten maar goed, de mens leert nogal traag.

Het alternatief van “de economie kapot te bezuinigen” is natuurlijk niet spilziek blijven uitgeven zoals je suggereert, maar slim investeren en in minder hoog tempo de schulden afbouwen.

Overigens zijn de schulden van Europese landen in vergelijking met andere landen in de wereld erg laag.

Verder moet je cultuur zeker niet overschatten. Onze “drugscultuur” is maar een paar decennia oud en Spanje was tot minder dan veertig jaar terug nog een “fascistische cultuur”. Je kan nu veel van ze zeggen maar dat kan je ze niet meer verwijten.

Spanje lijkt ook niet op Griekenland. Ook Ierland lijkt bijvoorbeeld niet op Griekenland. Andere oorzaken, en zeker in het laatste geval zit het probleem hem echt niet in maar raak lenen. Het is het gebrek aan eenheid en afspraken dat ons de das omdoet.

Wie weet zijn wij morgen wel aan de beurt met onze hypotheekrenteaftrek trouwens.

Wat we nodig hebben zijn solide begrotingsafspraken en financieringen, plus een gemeenschappelijk frame. En binnen dat frame mag iedereen zijn eigen klompendans of sirtaki dansen, dat is geen probleem.

#4.2 Sikbock - Reactie op #4.1

dat gemeenschappelijk frame maakt meer kapot dan je lief is. Griekenland heeft binnen de eurozone geen enkele mogelijkheid om weer concurrerend te worden. Bezuinigen zal daar onvoldoende aan bijdragen. Datzelfde geldt voor de andere zuidelijke landen.

Het enige dat ze nog zal helpen is een eigen munt. Dan kunnen ze goedkoper worden

 • Volgende reactie op #4.1
#4.3 Klokwerk - Reactie op #4.2

Of een goed investerings- en hervormingsprogramma. Moeten we wel durven.

#4.4 sikbock - Reactie op #4.3

ik zou mijn geld er in ieder geval niet in beleggen.. alhoewel.. als de rest van Europa garant staat… FREE RIDE!!!

Als het goed gaat maak ik dikke winst, als het fout afloopt krijg ik mijn geld wel terug van de belastingbetaler!

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 Klokwerk - Reactie op #4.3

Ik zou de afspraken en garanties rond zo een programma iets anders inrichten dan je hier suggereert mijn beste Sikbock.

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.6 sikbock - Reactie op #4.3

hoe dan?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.7 Klokwerk - Reactie op #4.3

Misschien is het eens tijd dat je zelf ook eens antwoorden gaat verzinnen?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.8 sikbock - Reactie op #4.3

ik heb wel antwoorden klokwerk. jij verkoopt vooral holle praatjes

De zuidelijke landen zijn van exporterende – geld verdienende – landen verworden tot importerende – op krediet levende – landen. Hun concurrentiekracht is door deelname aan de eurozone tot bijna nul gedaald.

Jij bent van mening dat de zuidelijke landen de euro moeten behouden en dat we vooral “slim moeten investeren” in die landen. Daarbij hoeven hun schulden minder snel afgelost te worden.

Hoe moet ik dat zien, dat “”slimme” investeren? Als je wilt investeren praat je uiteindelijk over rendement. Dat betekent dat met die investeringen geld verdiend moet worden. Gelet op de concurrentiekracht van die landen is dat erg onwaarschijnlijk. Hoe wil je de concurrentiepositie van die landen verbeteren?

Het grootste probleem van die landen is dat ze niet kunnen devalueren. Ze kunnen niet draaien op alleen EU “investeringen” ( lees: giften). Er zal dus wat fundamenteels moeten gebeuren. Als er geen geld wordt verdiend, krijgt de overheid daar niks binnen en worden er geen leningen terugbetaald.

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.9 Klokwerk - Reactie op #4.3

Wat een toon zeg professor. Ik vind uw praatjes echter minstens net zo hol. De analyse dat Griekenland nooit geld zou kunnen verdienen hangt vast aan de assumptie dat de huidige schulden allemaal terugbetaald zullen moeten worden. Dat gaat echter niet gebeuren. Ook met de Drachme niet. Want de schulden blijven toch echt in euro’s staan. Een lastige pil om te slikken. Maar misschien moeten we het daar eerst maar eens over eens worden voordat we verder kunnen gaan?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.10 sikbock - Reactie op #4.3

geef nou es antwoord op de vraag klokwerk.. hoe kunnen die zuidelijke landen hun concurrentiekracht verbeteren? Wat mij betreft schelden we hun schulden allemaal kwijt. Denk je dat daarmee het probleem is opgelost?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.11 Klokwerk - Reactie op #4.3

Stap voor stap Sikbock. Ik reageer bovendien net zo slecht op commando’s als jij. Inderdaad is de rente op de schulden een groot deel van het probleem. Maar daarbij ook de ordening van belasting en het sociale stelsel. Dat blijft ook bestaan met een andere munt. Eens of niet?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.12 sikbock - Reactie op #4.3

denk zelf maar verder klokwerk.. je komt er vast wel uit. Ik ga ondertussen wat anders doen. Als je eruit bent, schrijf je dan een stukkie?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.13 Klokwerk - Reactie op #4.3

Een te lastige vraag begrijp ik? ;)

 • Vorige reactie op #4.3
#4.14 Karl Kraut - Reactie op #4.1

“Het alternatief van “de economie kapot te bezuinigen” is natuurlijk niet spilziek blijven uitgeven zoals je suggereert, maar slim investeren en in minder hoog tempo de schulden afbouwen.”

– Welke schulden waar worden op dit moment door wie afgebouwd? Heb je voorbeelden?

 • Vorige reactie op #4.1
#4.15 Klokwerk - Reactie op #4.14

Voor de crisis hadden de meeste landen een begrotingsoverschot, en zoals je kan weten zijn de begrotingen van alle landen gericht op uiteindelijk terugdringen van de staatsschuld. De discussie is met name: in welk tempo, en moeten we niet óók investeringen doen (en zo ja welke).

#4.16 Karl Kraut - Reactie op #4.15

Laat dan maar eens zien welke (meerderheid aan) landen voor de crisis dan een begrotingsoverschot hadden. Want ik ken er namelijk geen. Nederland had b.v. altijd een begrotingstekort, zowel in goede, als slechte tijden. De Nederlandse overheid is dus altijd een automatische stimulator: 3% begrotingstekort, 3% geldgroei, precies wat de malloot Friedman adviseert.

Vergroting van de staatsschulden betekent alleen maar een nog grotere speelbal worden van de financiële markten. Het enig mogelijke wat je rest, is een devaluatie van de euro voorstellen—en fuck de consequences. Want iets anders zit er niet op.

 • Volgende reactie op #4.15
#4.17 Michel - Reactie op #4.15

Laat dan maar eens zien welke (meerderheid aan) landen voor de crisis dan een begrotingsoverschot hadden.

Spanje en Ierland hadden een overschot terwijl ze nu zwaar in de problemen zitten. Italië was bezig met de schuld af te bouwen.

Nederland had b.v. altijd een begrotingstekort, zowel in goede, als slechte tijden.

Niet helemaal, maar grotendeels waar. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, al hangt het af van de groei en het inflatie nivo, ook bij een permanent begrotingstekort kan de schuldquote afnemen.

Vergroting van de staatsschulden betekent alleen maar een nog grotere speelbal worden van de financiële markten

Onder de huidige omstandigheden helaas wel – de landen hebben geen eigen munt meer. Maar als je naar de EU als geheel kijkt (iet dat bijna niemand doet, ik heb er al eens over geschreven “kleine landen mentaliteit” noem ik het) dan is dat niet juist. We hebben de euro en geen financier kan tegen de ECB speculeren. Als de ECB wil dan kan ze met een druk op de knop een biljoen euro’s maken (heeft ze onlangs gedaan). Dat is een stabiliserende factor die helaas niet wordt ingezet (omdat Duitsland dat niet wil, en omdat we landen willen straffen voor vermeend onverantwoordelijk gedrag).

 • Volgende reactie op #4.15
 • Vorige reactie op #4.15
#4.18 sikbock - Reactie op #4.15

oh, de ECB drukt geen biljoen euro bij want Duitsland wil dat niet. We willen slechte landen straffen. Onlangs heeft de ECB echter nog een biljoen euro bijgedrukt en daar kan geen financiële markt tegenop. WTF is dat voor onderbouwing??

 • Volgende reactie op #4.15
 • Vorige reactie op #4.15
#4.19 Michel - Reactie op #4.15

oh, de ECB drukt geen biljoen euro bij want Duitsland wil dat niet. We willen slechte landen straffen. Onlangs heeft de ECB echter nog een biljoen euro bijgedrukt en daar kan geen financiële markt tegenop. WTF is dat voor onderbouwing??

Dat bijdrukken wordt alleen voor banken gedaan (LTRO, goedkoop geld om banken te kapitaliseren). Veel Duitsers hadden daar grote moeite mee, maar het zijn ook hun banken die in de problemen komen, dus dat is wat anders als geld drukken voor landen (c.q. obligaties garanderen).

Niet helemaal consequent inderdaad, maar het is dan ook niet mijn keuze.

 • Volgende reactie op #4.15
 • Vorige reactie op #4.15
#4.20 sikbock - Reactie op #4.15

misschien moet je wat minder lezen over dit onderwerp michel. Ik heb het idee dat je door de bomen het bos niet meer ziet

 • Volgende reactie op #4.15
 • Vorige reactie op #4.15
#4.21 Michel - Reactie op #4.15

Wat klopt er dan feitelijk niet aan wat ik zeg? Misschien moet je iets meer over onderwerp lezen Sikbock om je denkraam te vergroten?

 • Volgende reactie op #4.15
 • Vorige reactie op #4.15
#4.22 Karl Kraut - Reactie op #4.15

027 Michel | 24 juni 2012 | 23:42: “Spanje en Ierland hadden een overschot terwijl ze nu zwaar in de problemen zitten.’

– Die twee overheden hebben dan een tijdje onverwacht hoge belastinginkomsten gehad, wegens de onroerend goedzeepbellen. Dat was dus onhoudbaar.

027 Michel | 24 juni 2012 | 23:42: “ook bij een permanent begrotingstekort kan de schuldquote afnemen.”

– Een doordenker, maar ik geloof dat ik hem vat: indien het begrotingstekort lager is dan de vorige jaren, dan kan de schuldquote percentueel afnemen.

027 Michel | 24 juni 2012 | 23:42: “We hebben de euro en geen financier kan tegen de ECB speculeren. Als de ECB wil dan kan ze met een druk op de knop een biljoen euro’s maken (heeft ze onlangs gedaan).”

– Ja, onlangs deed de ECB dat voor banken, aangezien de ECB dat niet rechtsstreeks mag doen (maar ondertussen toch ook doet), in de hoop dat ze daarmee staatsobligaties zouden gaan opkopen.

Maar de overheid is ook een partij op de markt. Indien de overheid haar (over)macht gaat inzetten om dus de munt te devalueren—want dat is het namelijk toch waar het op neerkomt, wat je voorstelt—en dus overheidsuitgaven worden gefinancierd middels monetarisatie, dan maak je het de politici natuurlijk wel erg gemakkelijk, en het onweerstaanbaar verleidelijk om dat maar te blijven doen. Dan is er geen enkele rem meer op het middels geldcreatie alle problemen ‘op te gaan lossen’.

 • Vorige reactie op #4.15
#5 Jos van Dijk

Volgens mij loopt de SP wat achter in het denken over de betekenis van de Europese samenwerking, maar dat geldt voor meer partijen.

Ik lees bijvoorbeeld: “In plaats van steeds verdere overdracht van nationale soevereiniteit aan de Europese Unie gaan we inzetten op grotere effectiviteit van de samenwerking in Europa.”

Het is nogal naïef om te denken dat je de huidige crisis effectief kunt bestrijden als er naast de monetaire unie, geen politieke unie komt die ter wille van een meer sociaal beleid ook een gemeenschappelijk economisch beleid kan voeren. Een groot probleem vormt het exclusieve nationale belastingbeleid. Dit zet de landen aan om onderling te concurreren met de meest voordelige tarieven. Zo is Nederland een belastingparadijs geworden. Met als gevolg dat de staatsschuld alleen nog via bezuinigingen bestreden kan worden.

Ik lees in het program ook: “Om Europese samenwerking weer tot lonkend perspectief voor burgers in Europa te maken, moeten
de financiële markten in Europa aan banden worden gelegd. Ingrijpende regulering van financiële markten is noodzakelijk ter stabilisering van de Europese economie. In plaats van de oren te laten hangen naar wat de markten dicteren, gaat de politiek weer de regie nemen, nationaal en Europees.”

Kijk aan: de SP zet stappen. Helemaal mee eens! Ik zou zeggen: denk daar nog eens verder over na, wat dit betekent, de regie aan de politiek. Niets meer en niets minder dan hechtere samenwerking binnen een politieke en economische unie.

Verder lees ik punten over versterking van de democratie (meer controle door nationale parlementen en het Europees parlement) . Als de SP nog iets verder doordenkt zullen we elkaar op links wel kunnen vinden inzake Europa. Ik ben in elk geval niet zo pessimistisch als de auteur van deze bijdrage.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Klokwerk - Reactie op #5

De auteur ziet ook nog wel lichtpuntjes. In her verkiezingsprogramma is de SP tenminste al progressiever dan op radio, tv en op hun site. Maar de SP moet inderdaad nog wel een flinke stap verder durven denken en daar roep ik dan ook toe op. Daarbij moet de SP ook eerlijk durven zijn naar haar kiezers. Nu het verhaal vertellen en oproepen zich aan te sluiten, niet mooi anti-EU-tje spelen en op 12 september een draai maken. Want dat gaat het vertrouwen in de politiek natuurlijk niet helpen.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 servetius - Reactie op #5

De ellende is veroorzaakt door de monetaire unie, het bij elkaar vegen van efficiente en inefficiënta landen.
De oplossing is dan die monetaire unie afschaffen.

 • Vorige reactie op #5
#5.3 Michel - Reactie op #5.2

Stel dat we weer/nog de gulden hebben, wat doen we dan met Groningen, Limburg en de Achterhoek.

Wat ik bedoel is: er zijn altijd “efficiëntere en inefficientere landen/provincies”. Om de een of andere reden heeft men daar bij het opzetten van de monetaire unie niet aan gedacht. Dat was de hoogmoed en de arrogantie van de politiek in de jaren 90. Men dacht dat als we de begrotingen maar “op orde hebben” dan komt alles goed- of zoiets. Of eigenlijk: men dacht niet na, alleen maar aan de volgende verkiezingen en verkocht mooie praatjes over de Europese eenheid, en nooit meer oorlog en vrije markt en zo.

Nu het op daden aankomt blijken het allemaal praatjes te zijn geweest. Van daden komt niets. Het probleem is alleen dat dat niet kan, ze kunnen de euro niet uit elkaar laten vallen.

#5.4 Klokwerk - Reactie op #5.3

Oplossing Servetius: we geven Limburg, Groningen en de Achterhoek ook een eigen munt!

#6 Peter

De Partij voor de Dieren vindt de huidige eurocrisis een ernstig probleem. Het steunfonds zal de crisis alleen maar verergeren.

De Partij voor de Dieren vindt dat er een bevriezing moet komen ten aanzien van de toetreding van nieuwe lidstaten. Een toenemende dominantie vanuit Europa wat betreft de economie en de vorming van een politieke unie met centraal gezag is geen oplossing die wij steunen.

De bestrijding van deze financiële crisis moet in samenhang bezien worden met andere crises, zoals die op het gebied van de voedsel, zoet water, energie, biodiversiteit, klimaat en dierziekten. Al deze crises worden immers veroorzaakt door het kortetermijndenken, waar ook de financiële crisis het gevolg van is. Juist bij de bestrijding van crises mag niet ingezet worden op herstel van de oude situatie, maar wordt ingezet op nieuwe, duurzame doelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Klokwerk - Reactie op #6

En hoe ziet de partij voor de dieren dat lange termijndenken geïmplementeerd worden en ons opklimmen uit deze crises terwijl de EU een ongeordende kikkerpoel van landjes die niet verder denken dan de vier jaar tussen twee nationale verkiezingen blijft?

#6.2 Peter - Reactie op #6.1

Alles begint met een kleine stap in de goede richting …

#7 Crachàt

Hoopgevend goed stuk, dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 servetius

Het verhaaltje is weer eens geschreven vanuit de gedachtengang dat de EU goed is.
Dat de EU één grote vergissing is, een moloch, die ons onder z’n juk probeert te krijgen, die gedachte is er niet.
Het laatste EU wapenfeit is de uitspraak van Van
Rompuy dat alle EU pensioenstelsels op de schop moeten.
Waarom, dat wordt niet duidelijk.
Het pensioenstelsel van de Bende van Brussel zelf zal er wel buiten blijven.

Dan schrijft Klokwerk over deze crises.
Er zijn er maar twee:
– de VS hypotheekzwendel, waar Brussel niets aan heeft gedaan
– de euro ellende, die Brussel heeft veroorzaakt.
In de EEG tijd was in elk geval de euro ellende onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Klokwerk - Reactie op #8

Je kan niet lezen Servetius. Hier en vooral in een eerder stuk heb ik zware kritiek op het democratisch tekort in de EU, op het gebrek aan richting en aan slagkracht van de EU. Dat is dus niet het verschil tussen mijn en jouw analyse. Het verschil tussen mijn en jouw verhaal is dat ik ervoor pleit dat er iets aan gedaan wordt, terwijl jij alleen maar loopt te zeuren zonder met een goed alternatief te komen. Oh ja, dat de EU kapot mag gaan en plaats maakt voor… voor ja wat eigenlijk?

#8.2 servetius - Reactie op #8.1

Naar ik hoop kapot zal gaan, zodat we terug kunnen naar de EEG, zonder euro, met eigen valuta, en een eigen economisch beleid.

De uitspraak van een Belgische eurocommissaris over de invoering van eurobonds, ‘er zijn 22 voor en vijf tegen’, is het mene tekel.
Voor degenen die dan niet snappen eurobonds zijn de volgende truc de efficiënte landen de inefficiënte op de been te houden, wij mogen dan een veel hogere rente betalen, en de rommellanden een lagere.

Wat betreft dat democratische Europa, wij mogen ons dus kennelijk onderwerpen aan de inefficiente meerderheid.
Ik pas daarvoor.

Wat betreft de mensenrechten, de rechten van gepensioneerden op het pensioen wat zij hebben opgebouwd vallen daar kennelijk niet onder.
Van EU mensenrechtenverhalen kan ik in de supermarkt niets kopen.

Hoe het mogelijk is dat iemand de EU nog verdedigt nu glashelder is geworden hoe door deze EU zo’n ellende is ontstaan ontgaat me volledig.
Zonder EU/ euro gingen nu geen Grieken dood door ontbrekende medische zorg.

Je kunt die verdediging alleen maar verklaren uit geloof, feiten kunnen niet op tegen geloof (zie b.v. creationisme), of uit EU betalingen voor propaganda.

#8.3 Mies ter Ize - Reactie op #8.2

Misschien kun je aangeven waarom de ontwikkeling plaatsvond van de EEG naar EG en voorts naar de EU? Als je dat kunt, heb je enig inzicht in de factoren die van belang waren bij de totstandkoming van de EU.

Ik kan de belangrijkste overwegingen wel opnoemen, maar ik laat je graag zelf even nadenken.

 • Volgende reactie op #8.2
#8.4 Klokwerk - Reactie op #8.2

Het is geen geloof, de EU is een feit. Het is er. Verdwijnen doet ze niet, en zo ja, dan kunt u huiveren voor wat ervoor in de plaats komt. Meer grip op wat er met onze economie gebeurt zal het ons in ieder geval niet geven.

Dat sommige mensen denken dat de klok terug te draaien is, is voor hun rekening, maar met enig realisme heeft het niets te maken. De EU blijft in welke vorm dan ook, en deze vorm die we nu hebben zal ik absoluut niet verdedigen.

Want een ondemocratisch EU is niet alleen onderwerping aan “de inefficiënte meerderheid” (een onzinterm overigens, want de landen die in de problemen zitten, zitten dat zeker niet allemaal door inefficiëntie), maar tevens onderwerping aan de grootste lidstaten en de bureaucraten aan de top. Kennelijk vindt u dat heerlijk. Kunt u lekker veilig vanaf de kant blijven zeuren.

 • Vorige reactie op #8.2
#9 servetius

Het Klokwerk verhaal is het slagwerk van een klok, elk uur de boodschap ‘de EU is goed’.
En dat terwijl we de EU ellende goed over ons heen krijgen, het nieuws gaat er dagelijks over.
Goebbels zei het al, als leugens maar vaak genoeg worden herhaald worden ze waarheid.
Helaas worden slachtoffers nooit door propaganda er van overtuigd dat ze geen slachtoffers zijn.
Dat geldt ook voor de EU slachtoffers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Klokwerk - Reactie op #9

Als je zegt dat ik zou beweren dat de EU altijd goed is kan je niet lezen.

Mijn kritiek op de EU is een stuk fundamenteler dan die van mensen die niet verder komen dan “het is allemaal slecht”.

 • Volgende reactie op #9
#9.2 Karl Kraut - Reactie op #9

Servetius: “Goebbels zei het al, als leugens maar vaak genoeg worden herhaald worden ze waarheid.”

– Ja vooruit, herhaal jij het ook nog maar een keer. Maar nee, je hebt geluk! Want Goebbels heeft dat nooit gezegd, aangezien er geen bron voor te vinden is.

Misattributed

* (multiple variations) If you repeat a lie often enough, it becomes the truth. // If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. // If you repeat a lie often enough, people will believe it. // If you repeat a lie long enough, it becomes truth. // If you repeat a lie many times, people are bound to start believing it.

o no reliable source; probably misquotations of the Big Lie idea

http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels

 • Vorige reactie op #9
#10 Eurocraat

De hoop voor een homo of asielzoeker op gelijke behandeling ligt niet in Brussel, maar in Straatsburg bij het hof van de mensenrechten, dat niets met de EU-instellingen te maken hebben.
Het gebrek aan basale kennis over Europese instellingen bij de gemiddelde eurofiel blijft mij shockeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Klokwerk - Reactie op #10

Alsof het Europees Parlement zich nooit bezig zou houden met mensenrechten. Regels worden gemaakt in Brussel, en gehandhaafd in Straatsburg. Ik zal het in het vervolg wat vollediger opschrijven om dit soort reacties te voorkomen.

#10.2 Mies ter Ize - Reactie op #10.1

Over de door de EU opgestelde regels wordt in Luxemburg door het Hof van Justitie (van de EU) recht gesproken.

In Straatsburg zetelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat spreekt recht over afspraken op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, opgesteld door de landen die lid zijn van de Raad van Europa (geen EU-organisatie).

Maar zeker stelt de EU ook regels op met betrekking tot de rechten van haar burgers. Die worden niet alleen door de Raad van Europa bepaald.

#10.3 Klokwerk - Reactie op #10.2

Er is altijd baas boven baas. ;) Thanx!

#11 Mies ter Ize

Over de door de EU opgestelde regels wordt in Luxemburg door het Hof van Justitie (van de EU) recht gesproken.

In Straatsburg zetelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat spreekt recht over afspraken op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, opgesteld door de landen die lid zijn van de Raad van Europa (geen EU-organisatie).

Maar zeker stelt de EU ook regels op met betrekking tot de rechten van haar burgers. Die worden niet alleen door de Raad van Europa bepaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Eurocraat

Het Europees Hof vd rechten van de mens haalt haar legitimiteit, en haar wetgeving, uit de Raad van Europa in Straatsburg. Daar komt de EU op geen enkele wijze aan te pas. Individuele burgers die zich op grond van mensenrechten gediscrimineerd voelen kunnen niet in Brussel of Luxemburg terecht, maar in Straatsburg. De EU maakt zelf vrijwel geen wetgeving op dit gebied, maar refereert aan wetgeving/verdragen van de Raad, van de VN en andere internationale verdragen. Europese wetgeving moet hieraan voldoen, maar wanneer nationale wetgeving met dergelijke verdragen botst is het toch Straatsburg dat moet ingrijpen, niet Brussel Luxemburg.

De EU doet echt vrij weinig op het gebied op het gebied van mensenrechten, behalve in het buitenlandbeleid (buiten de eigen grenzen dus) en in het handelsbeleid (waarbij ze helaas meer bijdragen aan schendigen dan het te voorkomen). Niet voor niets is er voor bijna alles een Eurocommissaris, maar niet voor mensenrechten. Dit valt de EU overigens niet kwalijk te nemen, want er is al een uitstekende Europese instelling die zich er mee bezig houdt in Straatsburg. Maar als argument om de EU te legitimeren (wat niet zo moeilijk is) is het een beetje mal. Een beetje vergelijkbaar met een Amsterdamse deelraad legetimeren omdat ze zich in hun beleid houden aan mensenrechtenverdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Klokwerk - Reactie op #12

Dat klopt natuurlijk wel, maar toch wordt er in het Europees Parlement vrij vaak gesproken over de stand van zaken van de mensenrechten. Vorige maand bijvoorbeeld nog nam het EP een resolutie aan die pleit voor brede aanpak van discriminatie van homoseksuelen in de lidstaten. In bredere zin is de EU een garantie voor een rechtsstaat en een democratisch stelsel inclusief persvrijheid. Dat is waar ik op doel.

#12.2 servetius - Reactie op #12.1

De verhalen over mensenrechten en persvrijheid doen me denken aan Irak, het land is verwoest maar ze mogen stemmen.
Het lijkt alsof de EU voorstanders ons in de Irak situatie willen hebben.

Het mens In’t Veld zat een tijd geleden bij BBCW te kraaien over de persvrijheid in Hongarije.
In mijn opinie had ze zich beter kunnen bezig houden met de Griekse en andere begrotingen.
Erst kommt das Fressen, dann die Moral.

Diezelfde In’t Veld zat kort geleden te roepen over ‘een sterk Europa voor de zwakken’.
Wat ik zie is een EU die op instorten staat, door wanbeleid, en waarvan de kosten worden verhaald op de zwakken.
De VVD verwijzing naar de levenswijze in de Sahellanden geeft, vrees ik, aan wat ons te wachten staat.

Hoor ik op dit moment één EU volksvertegenwoordiger z’n stem verheffen tegen de, volgens mij op handen zijnde, NATO aanval op Syrië ?
Obama lijkt van plan te zijn dan maar zonder VN smoes aan te vallen.
Misschien breekt de moord op Obama NATO zwaar op, Pakistan liet de Chinezen een neergestorte, of neergeschoten, VS helicopter onderzoeken voorzien van apparatuur om onzichtbaar te zijn voor radar, ik vermoed op het principe waarop ook de anti lawaai gehoorbeschermers berusten, elkaar uitdovende trillingen.

#12.3 Klokwerk - Reactie op #12.2

Wat is dit nu; een verhaal om ons vooral niet druk te maken over persvrijheid zolang er ergens oorlog is? Ons vooral niet druk maken over democratie zolang er crisis is?

#13.1 Mies ter Ize - Reactie op #13

:lol: