De miskende nazi

Foto: Alfred Rosenberg en Adolf Hitler copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

RECENSIE - Voor Alfred Rosenberg bestond er geen weg terug. Terwijl een onvervalste schoft als Hans Frank, die als gouverneur van het Generalgouvernement (het hart van het vernielde Polen) een waar schrikbewind had uitgeoefend, in Neurenberg berouw toonde en jammerde dat Duitsland nooit verlost zou worden van de schande van het nationaalsocialisme, hield Rosenberg tot op het allerlaatste moment zijn poot stijf.

Hij had zijn leven lang gestreden voor het Arische ras – daar was niets mis mee. Het enige dat mis was gegaan, was dat Duitsland de oorlog had verloren. En dat was, zo schreef hij in zijn cel, kort voor zijn executie, de schuld van Adolf Hitler. De door hem altijd verafgode Führer was zijn historische taak onwaardig gebleken.

Hitler had geluisterd naar ‘kleine mensen’ als de intrigant Joseph Goebbels, en naar Heinrich Himmler. ‘de Mefisto van onze ooit oprechte beweging.’ Alleen hij, Rosenberg, was de zaak van het nationaalsocialisme tot het eind toe trouw gebleven.

Propagandist aan de zijlijn

In de geschiedenis van het derde Rijk is Alfred Rosenberg altijd een man op de achtergrond geweest. Hij was de gerespecteerde partij-ideoloog van een partij die eigenlijk geen ideologie nodig had. Want men had immers de Führer.

Rosenberg schreef de Bijbel van het nazisme, Der Mythos des Zwanzigsten Jahrhunderts, een boek dat in het openbaar alom werd geprezen als een zeer diepzinnig werk, maar dat in besloten kring belachelijk werd gemaakt. Het was onleesbaar, slechts een persoonlijke mening (aldus Hitler), een slaappil van papier. En waarom moest Rosenberg zo nodig een boek schrijven? Men had toch al Mein Kampf?

Rosenberg werd, kortom, door niemand in de nazitop echt serieus genomen. En hij maakte het ernaar. Hij was een zelfingenomen poseur, een slecht spreker, een nog slechtere verliezer (zo blijkt uit zijn dagboek) en een volstrekte misfit in de keiharde stijd om de macht. Alleen het feit dat hij vanaf het prilste begin partijlid was geweest, dat hij een alte Kämpfer was die naast Hitler had gelopen tijdens de mislukte putch van 1922, zorgde ervoor dat hij met respect werd behandeld. Maar belangrijk?

Robert Wittman en David Kinney doen hun uiterste best om ons wijs te maken van wel. In de proloog van ‘Dagboek van de duivel’ wordt Rosenberg aangeduid als ‘Hitlers belangrijkste ideoloog,’ die dankzij Hitler over ‘verreikende invloed’ beschikte. Hij plantte,’ aldus de auteurs, ‘in Hitlers geest het verraderlijke idee dat de communistische revolutie het uitvloeisel van een wereldwijde Joodse samenzwering was’. Rosenberg ‘zag zijn filosofieën in de praktijk gebracht’ en ‘legde het fundament voor de Holocaust.’ Hij was, kortom, het brein van het Derde Rijk.

Althans, dat willen de auteurs ons doen geloven.

Het is zeker dat Hitler pas een fanatieke antisemiet werd in 1919, het jaar waarin hij Rosenberg ontmoette. En het staat vast dat de uit Estland afkomstige Rosenberg zich in die tijd (in zijn journalistieke werk en pamfletten) voordeed als een expert op het gebied van de Russische revolutie. Hij zou ook altijd volhouden dat Hitler veel van hem had geleerd – dat zijn Wittman en Kinney het dus met hem eens. Maar het bewijs daarvoor ontbreekt. Zoiets zou een zorgvuldige analyse vergen van bovengenoemde boeken, andere bronnen en van stapels krantenartikelen. Da’s niks voor een spannend boek. Dus blijft het bij een loze bewering.

Het beeld van Rosenberg dat door de beide auteurs wordt opgeroepen, draagt ook weinig bij aan deze veronderstelling. Rosenberg was al vrij snel een man aan de zijlijn.

Mislukte carrière

Het hoogtepunt van zijn carrière was dat hij tijdens de partijdag van 1937 als eerste de ‘Duitse Nationale Prijs’ kreeg uitgereikt. (Een alternatief voor de Nobelprijs, die het jaar daarvoor was toegekend aan de voor de nazi’s gevluchte auteur Carl von Ossietzky.) Die bestond uit honderdduizend Rijksmark en een vette speld. Vanwege zijn geweldige boek. Dát was hoe men in het Rijk met hem omging. Hij was zo blij als een kind. Twee jaar later moest hij tandenknarsend toezien hoe Hitler een niet-aanvalsverdrag sloot met de Sovjet-Unie.

Na het uitbreken van de oorlog zette Rosenberg zich aan de taak om zoveel mogelijk kunstschatten uit de veroverde gebieden naar Duitsland te halen, ter verfraaiing van de nazi-opleidingsinstituten waar een nieuwe generatie nazileiders moest worden opgeleid. Een lastige klus, want ook Hitler en Herman Göring wilden hun kunstcollectie uitbreiden.

Na de aanval op Rusland had Hitler een serieuzere taak voor hem in petto: minister van de Oostelijke gebieden. Die benoeming draaide uit op een bittere strijd met dezelfde Herman Göring en met Heinrich Himmler.

Rosenberg wilde een begin maken met de organisatie van een Duits burgerlijk bestuur over de overwonnen volkeren. Een hard en strak bestuurssysteem, opdat de onderworpen Untermenschen snel hun plaats zouden weten, en konden bijdragen aan de oorlog.

Maar Göring, verantwoordelijk voor de Duitse oorlogseconomie, dacht alleen maar aan het zo grondig mogelijk uitzuigen van de lokale landbouw. En Himmler, verantwoordelijk voor de strijd tegen partizanen én voor de Endlösung der Judenfrage, zaaide op een ongekende schaal dood en verderf, waardoor het verzet tegen de nazi’s flink werd aangewakkerd.

Beiden negeerden die softie Rosenberg (die overigens geen enkel bezwaar had tegen de Endlösung), en zijn Füher had geen tijd meer voor zijn gezeur. En Rosenberg kon ook al niet managen, zo bleek. Het Ostministerium werd het Chaosministerium.

Neurenberg

Rosenberg behoorde tot het schamele clubje nazi-kopstukken dat niet was gesneuveld en geen zelfmoord had gepleegd en dus in Neurenberg voor de rechter moest verschijnen. Alwaar een hoofdrol was weggelegd voor de Amerikaanse aanklager Robert Kempner. Bij gebrek aan de échte misdadigers besloot Kempner om dat machteloze stukje pseudo-intellectueel te bombarderen tot het brein van het nationaalsocialisme.

De jood Kempner was een man met een missie. Hij was in 1935 nazi-Duitsland ontvlucht, en naar de VS uitgeweken, waar hij had meegwerkt aan de voorbereidingen voor de Neurenberger processen. Wittman en Kinney weven zijn levensverhaal kundig door dat van Rosenberg, en vertellen daarnaast ook nog het merkwaardige verhaal van het dagboek van Rosenberg, dat door Kempner in Neurenberg werd ontvreemd (hij wilde er nog een boek uit slaan) en pas een paar jaar geleden weer opdook. Die drie verhalen dooreen maken ‘Dagboek van de duivel’ een afwisselend en knap gecomponeerd boek. Maar of Rosenberg nu echt zo’n centrale rol speelde in het ontstaan van de nazi-ideologie, of hij nu echt ‘de duivel’ was en niet de zoveelste gewetenloze meeloper, dat blijft ongewis.

Robert K. Wittman en David Kinney, Dagboek van de duivel. Uitgeverij Balans. 180 blz. 24,95 euro (9,99 ebook)

Reacties (32)

#1 jaap-d

Zou het kunnen dat hij iets tussen ‘de duivel’ en ‘een gewetenloze meeloper’ in is?

 • Volgende discussie
#2 Olav

Er is nimmer een tekort aan gewetenloze meelopers, en die lopen allemaal met elkaar mee. Dan heb je ook geen duivel meer nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joop

Alfred Rosenberg, heb ik ook zo waar iets over gelezen. En dan in combinatie met Spinoza. Want Rosenberg was een belezen man.

Het raadsel Spinoza : roman / Irvin D. Yalom

Als je inderdaad dat “Mythos… ” in handen heb denk je bij jezelf. Wat een stumpert. Niet best.

Hij was inderdaad een man aan de zijlijn, met een mislukte loopbaan, maar goed, dat is altijd 99% van de bevolking.

Iedereen die denkt dat ie wat is, zeker in deze tijd van ‘kijk mij eens belangrijk zijn’ moet je die mensen gewoon keihard uitlachen. Doe ik altijd op nieuwjaarsrecepties. Mensen met de neus omhoog de hand schudden en vragen, wat doet u precies? Krijg je een heel verhaal. En wat heeft u bereikt? Niets belangwekkends … ooh, dan hoop ik dat de volgende keer wel wat is bereikt! Met ons belastinggeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Praedinius

[“Het is zeker dat Hitler pas een fanatieke antisemiet werd in 1919, het jaar waarin hij Rosenberg ontmoette. “]
Zie hier in “Mein Kampf”.
https://www.radioislam.org/nederlands/mein-kampf-nederlands/Mein_Kampf_NL_Dutch_Nederlands_deel_1.html#Ikwordantisemiet60
Als je de hoofdstukken gaat zoeken (https://is.gd/ELvX4f ) die betrekking hebben op de joden én sociaaldemocraten zo ook de vakbonden en de (linkse) pers zie je dat Hitler een direct verband legt tussen de relatie die deze met elkaar onderhouden en het enorme lijden wat hij heeft moeten ondergaan.
Inmiddels zijn er nogal wat mensen die inderdaad ook toe moeten geven hoeveel ellende de sociaal-democraten al vanaf de oorlog teweeg hebben gebracht en helemaal nu ze zich het lot van de moslims aantrekken. En het ergste is ook nog dat de linkse kranten dat niet willen zien.
Het gaat op dit moment te ver om te citeren maar je zult ontdekken dat Wilders (Bosma) en Hitler heel, heel veel met elkaar gemeen hebben, maar om een “flauwe” te noemen. Beide heren waren ooit katholiek maar hebben er afstand van genomen. Hitler bleef echter wel christen net zoals bijna iedereen dat destijds was in Europa. Maar christenen waren niet fout. Ongeveer de enige fout die Hitler maakte was dat hij zelfmoord pleegde. Je weet als christen dat dat niet mag. Dat is dan ook de grote fout van zelfmoordterroristen.
Hitler had ook de pest net als elke christen aan communisten. In Nederland was het grootste deel van het verzet afkomstig van communisten en sociaal-democraten. Terecht dat hij er miljoenen van heeft afgemaakt in de USSR/Rusland. De christelijke Amerikanen idem dito in o.a. Vietnam. De communisten daar hadden 55.000 van hen afgeslacht, maar dat deden ze zonder zelfmoordaanslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Michel

Geen historie maar mystificatie en simplificatie onder het mom van historie dus. Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@5:
Wat let je om een minder gesimplificeerd betoog over het zelfde te posten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

@6 Ik vermoed dat Michels oordeel betrekking heeft op het boek van Wittmann en Kinney en dat hij dat oordeel juist baseert op Marcel’s bespreking…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michel

@7: Correct Prediker. Was dat onduidelijk eigenlijk? Ik stel de bespreking van Marcel juist heel erg op prijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jules Vismale

Alfred Rosenberg had juist de grote pech dat hij door veel collega-nazi’s, zoals Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Erich Koch, Martin Bormann, Hermann Göring enz., verschrikkelijk veracht werd daar Rosenberg, toen de Duitsers tijdens Operatie Barbarossa in 1941 Rusland binnen vielen, er een groot voorstander was om de Esten, Letten, Litouwers, Oekraïners, Wit-Russen, Kozakken e.v.a. een mate van zelfbestuur te geven opdat zij de nazi’s zouden helpen de gehate communisten te verslaan! Zelfs admiraal Wilhelm Canaris, hoofd van de Abwehr (contraspionage), die later een felle anti-nazi werd, had voorgesteld om een Oekraïens leger van 1.000.000 man op te richten waarmee de strijd tegen de Russen kon worden aangebonden! Door de vreselijke nazi-terreur kon Adolf Hitler de oorlog niet winnen en daarbij vraag ik me af of Rosenberg al zijn plannen niet in Neurenberg tegen de rechters aldaar had meegedeeld.
Wat trouwens ook weinigen weten is dat Jozef Stalin (hij had blijkbaar voor sommige nazi’s nog steeds erg veel sympathie, zoals hij ook voor Hitler had die hij onbegrijpelijk altijd had vertrouwd!) probeerde om Joachim von Ribbentrop, hij was de ondertekenaar van het beruchte Hitler-Stalin-pact uit 1939 waarbij beide dictators Oost-Europa verdeelden onder elkaar, van de galg te redden opdat deze zou zwijgen over het pact. Ribbentrop stak symbolisch genoeg zijn tong uit naar Stalin en toen de laatste in 1952 ook nog in het geheim probeerde om Rudolf Hess (Hitlers plaatsvervanger die naar Engeland vloog om voor vrede te pleiten wat de Russen hem niet in dank afnamen) te bewegen tot collaboratie door Hess te verleiden om staatshoofd van de DDR te worden! Stalin hoopte hiermee om zo de nazi’s in de DDR tot het communisme te bekeren maar Hess wilde absoluut GEEN samenwerking aangaan met de aartsvijand van zijn baas die hem zo slecht behandelde en Hess was natuurlijk ook nooit vergeten dat Stalin er alles voor over had om hem in de gevangenis te krijgen!
Hess zal vast, via Stalins dubbelpersonen, aan deze hebben doorgegeven met de aangeboden samenwerking: “Stalin, je kust de r..t maar met je afschuwelijke plannen want ik weiger terstond om met je samen te werken!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk van S tot S

@7: @8:
Oke, nu snap ik de opmerking; opgelost dus!
Mijn helderziendheid laat me helaas zo nu en dan in de steek ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Prediker

Correct Prediker. Was dat onduidelijk eigenlijk?

@8 In zoverre dat je niet expliciet maakt waar je oordeel betrekking op heeft. Doordat je dit open laat, ontstaat er enige ambivalentie.

Dan moet een lezer derhalve aan deze bespreking al dezelfde evaluatie ontlenen t.a.v. het boek van Wittman en Kinney én jouw ‘dus’ interpreteren als een gevolgtrekking uit Marcels bespreking.

Kortom, de lezer moet de bespreking allereerst (meer dan oppervlakkig) gelezen hebben, dan ook nog op zich hebben laten inwerken, dezelfde gevolgtrekking maken als jij, en tenslotte ook nog eens de verbinding leggen die jij in dat ene zinnetje impliceert – daar zijn aanzienlijk meer hersenspinsels voor nodig dan je in eerste instantie zou denken.

Interpretation; it’s not that easy as one might think. The plain text does not exist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michel

@11: Ok, dat was veel te kort door de bocht. Mijn argumentatie leunde net iets te veel op een woord: ‘dus’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Prediker

Ok, dat was veel te kort door de bocht.

@12 Kijk, nu doe je het weer! ‘Dat’, waar heeft dit betrekking op? Je oorspronkelijke reactie (#5); “was dat onduidelijk eigenlijk” (#8) of mijn reactie in #11?

Het is dat je er een tweede zin aan vast plakt die ons in de juiste richting stuurt, maar die ambivalentie is natuurlijk nergens goed voor. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Praedinius

Kan iemand me ook vertellen wat Hitler eigenlijk fout deed? Hij is naar Polen getrokken om te voorkomen dat de communisten Europa zouden aanvallen. En het waren Engeland en Frankrijk die Duitsland de oorlog verklaarden.
Het gaat er helemaal niet om of Hitler mogelijk een dictator was.
Van alle dictators in de vorige eeuw was het grootste deel christelijk en werden voor ongeveer de helft gesteund door o.a. de VS, maar ook werden er wel eens dictators gesteund in islamitische landen die honderdduizenden van hun eigen volk afslachten.
Communistische en islamitische landen hebben nog nooit “westerse” landen aangevallen behalve dan Duitsland. Omgekeerd hebben alle westerse landen in meer of mindere mate meegewerkt aan aanvallen tegen communistische en islamitische landen. Het “westen” heeft daarbij veel meer slachtoffers gemaakt dan omgekeerd is gebeurd. Onder christelijke landen zijn de vorige eeuw ongeveer een kwart miljard slachtoffers gevallen.
De jodenvervolging was een puur christelijke zaak. Alleen al vanuit het geloof de islam die dat al vanaf haar ontstaan expliciet verbiedt en juist altijd heeft gezorgd dat joodse vluchtelingen uit Europa zich in “hun” landen veilig konden voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Henk van S tot S

@14:
???????
Woon je in de buurt v.e. molen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Praedinius

@15: Ja, maar dat heeft er niks mee te maken.
Probeer maar eens een antwoord te geven.
Mijn opsomming wat het “westen” zoal heeft uitgevreten is volledig correct. Ik doe dus niet aan geschiedsvervalsing. Mijn “uitdaging” gaat a.h.w. om de vraag “Hoe zou de wereld er hebben uitgezien als Hitler/Duitsland de oorlog had gewonnen?”. Die vraag is onmogelijk te beantwoorden, maar je kunt wel een aantal speculaties doen die zeker wel juist zullen zijn. Om maar iets heel simpels te noemen. Duitsland neemt verhoudingsgewijs veel meer vluchtelingen op dan andere landen. Dat heeft dus te maken met het “foute” verleden van Duitsland. Echter een groot aantal vluchtelingen is ontstaan nadat de VS Irak was binnengevallen in 2003. De VS neemt praktisch geen vluchtelingen op. In Syrië zitten 400.000 Palestijnse vluchtelingen en in de regio 4 miljoen. Het zijn dus de vluchtelingen uit Israël met hun nakomelingen die in ’48 en ’67 het land zijn uit gevlucht.
Bedenk dat Hitler wel degelijk is bezig geweest om van de joden af te komen zonder ze af te willen maken, maar dat dat belet werd door de “baas” van Palestina die het logischerwijs niet zag zitten dat er 4 miljoen mensen ineens in z’n land zouden komen, mensen met een nogal maf geloof en “afdankertjes” van de christenen in Europa.
Hitler heeft verschillende keren geprobeerd om tot vrede te komen met een aantal landen. Ze zijn door die landen allemaal afgewezen.
Stel dat Hitler naar Palestina was gegaan en had gezegd dat als het land 1 of 2 miljoen (joodse) vluchtelingen zou opnemen en Duitsland garant zou staan voor de eventuele kosten die het voor Palestina zou betekenen en hij z’n best zou doen dat andere Europese landen in hun koloniën een evenredig aantal joden zou opnemen. Hij zou uiteraard bedingen dat de autochtone bevolking nooit last mocht hebben van die vluchtelingen en hij zou er ook alles aan doen om dat te voorkomen.
De Europese landen hebben alle vredesonderhandeling destijds afgewezen. Israël alle vredesonderhandelingen met de Arabische landen. Assad in Syrië nog in 2004 heeft het geprobeerd. Uiteraard was hij er op uit om van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen af te komen. Echter Israël heeft al vanaf het allereerste begin een eventuele terugkeer van Palestijnen afgewezen.
Het is wel degelijk waar dat de Joodse Staat gebaseerd is op het zionisme wat weer z’n oorsprong heeft in de Bijbel. En laat daarvan één van de belangrijkste wetten zijn dat je geen vrede mag sluiten met de mensen die je hebt overwonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Michel

@13: Mooi, dan stond er dus geen woord te veel in, althans niet voor de goede lezer. Desondanks: toch bedankt voor het duiden van mijn woorden ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@16:
Je begint #14 met:

Kan iemand me ook vertellen wat Hitler eigenlijk fout deed?

en begint een vergelijking te treffen die totaal irrelevant is:

Indien andere dictators/staatshoofden/regeringen e.d. zijn, die schofterigheden uit halen, betekend dit niet dat hij niets verkeerd deed.
Kijk onderstaand lijstje even na
( bron = https://nl.wikipedia.org/wiki/Democide ):

1 China (maoïstisch) 1949–1987: 77.277.000 (andere bronnen spreken over 35 miljoen).
2 USSR (communistisch) 1917–1987: 61.911.000
3 Div. landen (kolonialistisch) 1900–onafhankelijkheid: 50.000.000
4 Duitsland (nationaalsocialistisch) 1933–1945: 20.946.000
5 China (nationalistisch) 1928–1949: 10.075.000
6 Congo Vrijstaat (kolonialistisch) 1885–1908: 10.000.000
7 Japan (imperialistisch) 1936–1945: 5.964.000
8 China 1923–1949: 3.465.000
9 Cambodja (communistisch) 1975–1979: 2.035.000
10 Turkije (islamitisch) 1909–1918: 1.883.000
11 Vietnam (communistisch) 1945–1987: 1.670.000
12 Polen (communistisch) 1945–1948: 1.585.000
13 Noord-Korea (communistisch) 1948–1987: 1.563.000
14 Pakistan (islamitisch) 1958–1987: 1.503.000
15 Mexico 1900–1920: 1.417.000
16 Joegoslavië (communistisch) 1944–1987: 1.072.000

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Praedinius

@18: Oprecht respect voor je lijstje (gaat ook bij mij in het archief) maar kijk ook eens naar “mijn” lijstje van dictaturen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dictaturen
Het gaat mij momenteel te ver om ze stuk voor stuk aan te wijzen maar een heel groot deel is “christelijk” die echter ook voor bijna de helft werden gesteund door het (christelijke) Amerika. Maar ook landen die hoofdzakelijk islamitisch zijn hebben vaak de eer (gehad)
Saddam Hoessein heeft bijvoorbeeld de hartelijke steun gehad van zowel de VS als Israël toen die Iran aanviel, maar Iran kon tijdens het bewind van de sjah eveneens op die steun rekenen.
Soekarno was een “communist”. Hij heeft voor hij aan de macht kwam de Nederlandse soldaten enorme verliezen toegebracht. Maar liefst 5.000. En dat terwijl Nederland slechts 150.000 Indonesiërs had afgemaakt. Dat lijkt misschien veel maar het land is dan ook een stuk groter. Het was goed dat de VS en Nederland uiteindelijk Soeharto aan de macht kregen. Die maakte er een miljoen af.

De joden hebben nooit iets te duchten gehad van de moslims, maar vanaf het moment dat de jodenvervolging (dus door christelijke landen en de afgelopen eeuw door Duitsland, eveneens christelijk) vielen de joden juist de moslims aan en der Arabische (meestal islamitische landen dus) die de Palestijnen wilden helpen werden weer aangevallen en ervan beschuldigd dat zij de oorlog waren begonnen.
De landen van jou rijtje zijn bijna onveranderd altijd door de Amerikanen of in ieder geval het “westen” aangevallen, terwijl dat omgekeerd praktisch nooit is gebeurd door die landen.
De fout die jij maakt en met jou velen is dat je het feit dat een land een dictatuur had of heeft daarmee het land als “fout” bestempeld, waarbij de “kleur” (geloof/ideologie) van de dictator bepalend is voor wat een land in z’n geheel is of was. Daarbij wordt dus dan ook stelselmatig bijvoorbeeld de islam of het communisme als “boosdoener” gezien, echter aan die “religies” mankeert echt niet zo veel. De islam is beter dan het christendom en vele malen beter dan het jodendom. Het communisme is op heel veel punten prima mee te leven. Mijn vader kwam vroeger vaak in Oost-Duitsland (hij installeerde er medische apparatuur in ziekenhuizen) en heeft dat herhaaldelijk bevestigd. Ik heb een vriendje gehad Koos Koster (https://nl.wikipedia.org/wiki/Koos_Koster ) die echt geen problemen had in Cuba. Hij had brieven van Castro bij zich die hij aan Allende moest geven. Maar ja, dat was een communist en dus terecht dat hij is afgemaakt.
Maar onveranderd wordt het verzet tegen de dictators die de VS steun(d)en afgedaan als “communistisch” en dus fout en kregen de dictators militaire en/of financiële steun van de VS. Jaarlijks vallen er vele honderden soms duizenden slachtoffers in Israël onder de Palestijnen (die ook weer zo gemeen) door Israël geen Palestijnen worden genoemd maar Arabieren. Vorig jaar heeft het land weer 5 miljard dollar ontvangen van de VS zoals ze dat jaarlijks krijgen en soms wel veel meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Olie B. Bommel

Praedinius is weer eens aan het liegen. De VS heeft de afgelopen jaren ongeveer 70.000 asielzoekers opgenomen. Zie hiervoor:
https://en.wikipedia.org/wiki/Asylum_in_the_United_States#Refugee_quotas
Wat Hitler verkeerd deed? Niet zo moeilijk: hij wist, zie het Verdrag van Munchen, dat Engeland en Frankrijk de oorlog zouden verklaren aan Duitsland op het moment dat Hitler Polen zou binnenvallen. Dat Hitler dit onder de bekende valse voorwendselen, zie Jabłonków Incident en Gleiwitz incident, Polen alsnog is binnengevallen en geannexeerd nadat hij al talloze internationale verdragen zoals het Verdrag van Versailles, had geschonden. Het moge bekend zijn. Ook heeft hij het Rijnland gemilitariseerd, heeft hij een legermacht opgebouwd dat groter was dan internationaal opgelegd, heeft hij het Oostenrijk en Sudentenland geclaimd en geannexeerd en even later heel Tjechie ingenomen. Ook heeft hij de Neuremberger wetten ingesteld waardoor een joodse minderheid actief kon worden vervolgd, heeft hij de Kristalnacht in scene gezet en de joden hiervoor financieel laten opdraaien, heeft hij de vrijheid van vereniging, pers, politieke voorkeur enz ingeperkt. Aktion T4 werd afgekondigd, Konzentrationslager Dachau werd geopend moet ik doorgaan? Allemaal misdaden tegen de menselijkheid van het Naziregime die afgekondigd zijn ruim voordat Frankrijk en Engeland Duitsland de oorlog verklaarden.

Als de jodenvervolging, aldus Praedinius, een puut christelijke zaak was, waarom zijn er dan pogroms op joden geweest in de volgende jaren:
1941 in Baghdad
1660, 1517 en 1834 in Tsfad
1910 in Shiraz
1938 in Tiberias
1945 in Tripolis
1945 in Cairo
1934 in Tracie
1947 in Manama
1929 en 1517 in Hebron
1066 in Granada
1033 in Fez
1839 in Mashhad, Khorsan en Qajar
1947 in Aleppo
1947 in Aden
Om maar een paar jaren te noemen. Je bent weer een mislukte hutspot van de geschiedenis aan het maken. Een goed aantal van deze pogroms zijn van voor 1948, voor het bestaan van het zionisme zelfs.

Laatste waar Praedinius voor de zoveelste keer over liegt: “Het is wel degelijk waar dat de Joodse Staat gebaseerd is op het zionisme wat weer z’n oorsprong heeft in de Bijbel. En laat daarvan één van de belangrijkste wetten zijn dat je geen vrede mag sluiten met de mensen die je hebt overwonnen.”
Leg mij eens uit waar zionisme in de bijbel voorkomt? Hoe kon het dat een atheist als Theodor Herzl die nagenoeg niet de bijbel kende. Bovendien: de bijbel citeren kan ik ook: “Deut 20:10 When you march up to attack a city, make its people an offer of peace.” Je bent weer eens een mishmash aan het maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Henk van S tot S

@19:
Een van de meest wrange gevallen uit je lijst (waar het Nederland betreft) zijn wel de 150.000 doden tijdens de politionele acties in Indonesië:

Ben je net bevrijdt van A.H., ga je zelf mensen afslachten.
De dienstweigeraars (waarbij er ook waren die de strijd tegen de Duitsers op de Grebbeberg hadden overleefd) zijn nog steeds niet in ere hersteld.

Indien er een god was geweest, zou hij/zij zich zelf hebben omgebracht, om niet de schuld te kunnen krijgen van wat in de naam van god geschiedt.
;-)

Een roofdier moord om te eten.
Veel mensen omdat ze minder gevoel en medeleven hebben dan een bonobo

Maar hoe dan ook! Hitler blijft een van grootste egoïstische krankzinnige schoften, die er geleefd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Praedinius

@20: Deuteronomium 20
“10 Als jullie een stad willen veroveren, moeten jullie de bewoners van die stad eerst vrede aanbieden.
11 Als ze de stad in vrede aan jullie willen overgeven en de poorten voor jullie openzetten, moet de hele bevolking van die stad voortaan aan jullie belasting betalen en voor jullie werken.
12 Maar als ze geen vrede met jullie willen sluiten, maar tegen jullie willen strijden, moeten jullie de stad omsingelen.
13 Jullie Heer God zal jullie de overwinning geven. Dood dan alle mannen van de stad.
14 De vrouwen, de kinderen, het vee en alle spullen mogen jullie als buit meenemen. Jullie mogen de hele buit voor jezelf houden.
15 Dit moeten jullie doen met alle steden die buiten Kanaän liggen. Dus niet met de steden van de volken die nu hier in het land wonen.
16 Van de steden van de volken die ín Kanaän wonen en die de Heer God aan jullie gaat geven, mogen jullie niemand in leven laten.”
Maar inderdaad. De joden van nu roeien niet iedereen meer uit.
En inderdaad heb je helemaal gelijk dat wel degelijk de VS maar liefst 70.000.000 vluchtelingen opneemt tegen 16.000 in heel Europa en 54.000 in de Arabische landen.
En het is inderdaad heel gemeen van de moslims door de eeuwen heen dat ze de joden met geweld eerst naar hun landen slepen uit Europa waar ze juist zo vredelievend werden behandeld en af en toe 45 of 200 joden op een brute manier af gingen slachten, omdat ze wel wisten dat de christenen hen toch niet durfden aan te vallen.
En wil je hier ook even kijken?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Palestina_%28regio%29#Bijbels_verhaal:_Jozua
“Toen Aäron en ook Mozes in de woestijn waren omgekomen, heeft Jozua het leiderschap van het volk van Israël overgenomen. Onder zijn commando vond de invasie van Kanaän plaats, beginnend bij Jericho dat geheel werd geplunderd en platgebrand[18]. De opdracht werd duidelijk geformuleerd. Het was uitdrukkelijk de bedoeling Amorieten, Kanaänieten, Hettieten enz. vooruit te drijven vanuit het zuiden: “hun altaren zult gij omverhalen, hun gewijde stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen, want gij zult niet buigen voor een andere god”[19]. Bij opstandigheid werden zware straffen toegepast waaronder steniging.[20]. Heber was een Keniet, die de oorlogsplannen van de Israëlieten aan de Kanaänieten verried, mogelijk om hen te misleiden. Jaël was zijn echtgenote. Zij doodde Sisera de legeraanvoerder van Jabin, de koning van Kanaän, toen die in haar tent ‘vluchtte’ en er daarna in slaap viel.[21].
Lees het hele hoofdstuk maar eens. Je moest eens weten wat er met de vrouwen dienden te gebeuren.

Maar het zal wel wetenschappelijk vast komen te staan dat Mohammed de joden had bevolen om hele volkeren uit te roeien en dat hij de jodenvervolging had verboden omdat hij dat lekker allemaal zelf wilde doen.

Maar ondertussen. Jij weet er overduidelijk niets van. Kijk ook maar eens bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Zionisme Maar dat is zeker ook allemaal weer door mij verzonnen nietwaar?
En dat het dus wel degelijk een goed idee is om miljoenen moslims af te maken. Heb je al een idee wat er met die gemene luitjes die hier in Nederland wonen moet gebeuren zolang er niet genoeg ruimte is om ze in veewagens te stoppen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Olie B. Bommel

Nee, vertel eens Praedinius, wat moet er volgens jouw logica gebeuren met die gemene luitjes die hier in Nederland wonen moet gebeuren zolang er niet genoeg ruimte is om ze in veewagens te stoppen?
Heb je ook al gelezen wat Hitler allemaal verkeerd deed? Die stoute man heeft heel veel verkeerd gedaan.

En nee hoor, klopt weer hoor, dat zionisme op bijbelse gronden gesticht is. Daarom staat er op wikipedia “Het politieke zionisme ontstond in het 19e eeuwse Europa onder seculiere Joden, en kwam vooral voort uit de visie dat de emancipatie van Joden in Europa mislukt was doordat ze geen eigen staat hadden, en ook door hun afwijkende positie in de maatschappij (vooral in niet-productieve beroepen).” Zie jij hier bijbelse gronden staan? ik lees exact het tegenovergestelde. Seculiere joden gebruikten de bijbel niet als grond. De grond voor het ontstaan van het zionisme was de gebrekkige acceptatie van de omgeving op hun jood-zijn.

Jouw stellingname was dat joden “geen vrede mag sluiten met de mensen die je hebt overwonnen.” Dat is dus falikant onjuist. Men MOEST de vrede aanbieden. Maar als men die niet accepteerde, tsja, dan kreeg je de full monty. Niets anders dan dat andere volkeren in die tijd deden.
Maar sinds wanneer is het Jozua verhaal historisch? Bij mijn weten is het gewoon 2300 jaar oude propaganda, zoals heel veel volkeren ontstaansmythes hebben bedacht om hun vestiging in een bepaald gebied te verklaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Folkward

@20

Leg mij eens uit waar zionisme in de bijbel voorkomt?

Moet natuurlijk zijn:

Leg mij eens uit waar de bijbel in het zionisme voorkomt?

Hoewel een Joodse staat overal ter wereld kon bestaan, was de keuze voor Palestina wel degelijk op religieuze teksten gebaseerd. Het Beloofde Land werd aan de Joden toegewezen door God. Zodoende hebben ze er altijd recht op, of ze nou uit Babylonië, Egypte of de Diaspora terugkeren.

Zionisme was aanvankelijk niet religieus, dat klopt. Herzl pleit dan ook niet voor een Joodse staat in specifiek Palestina. Argentinië was ook een mooie plek, maar Palestina had wel de voorkeur, want “Palestine is our ever-memorable historic home”. tegenwoordig is de geschiedenis van Israel en Judea, zoals onder andere opgetekend in de Tenach. Het is zelfs zo dat archeologie tegenwoordig in Israël in dienst staat van het zionisme (om het bestaansrecht voor een Joodse staat op het grondgebied van Israel te versterken): zionistische archeologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 ed

Politiek gaat altijd om geld , zo ook bij Hitler .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Praedinius

@23: Je hebt inderdaad gelijk. Ik kom straks naar je huis en zeg dat ik je huis wil hebben. Die dien je me te geven en anders mag ik je doodmaken. Als je me ‘m wel geeft dan ben je voortaan m’n slaaf.
Maar natuurlijk heb je ook wel weer een punt dat het niet historisch is. En daarom hadden de joden dus het recht volgens hun eigen regels tegen de Palestijnen te zeggen dat ze net een paar nieuwe wetten hebben gemaakt die de Palestijnen hebben verplicht om hun land af te staan.
De Palestijnen hadden namelijk al eeuwenlang het land illegaal in bezit.
O, maar nog wel even een kleinigheidje over het afmaken:
Deuteronomium 7:
“1 Als de Heer God jullie in het land heeft gebracht dat Hij jullie gaat geven, zal Hij alle volken die daar wonen voor jullie wegjagen. Hij zal zeven volken voor jullie wegjagen: de Hetieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dat zijn allemaal volken die groter en machtiger zijn dan jullie.
2 Maar jullie Heer God zal ervoor zorgen dat jullie hen kunnen verslaan. Jullie moeten hen helemaal vernietigen. Sluit geen verbond met hen en laat hen niet in leven.
3 Jullie mogen ook niet met hen trouwen. Laat jullie dochters niet met hun zonen trouwen. Laat jullie zonen niet met hun dochters trouwen.
22 Jullie Heer God zal deze volken één voor één voor jullie wegjagen. Jullie mogen hen niet in korte tijd vernietigen, maar beetje bij beetje. Want anders zouden er te veel wilde dieren in het land komen.

Vind je het niet schattig van god dat de joden op een milieuvriendelijke manier mensen die hen niet bevallen moeten vernietigen?
Maar ondertussen ben jij net als zo velen wel degelijk wel heel ziek bezig, net als de “Joodse Staat” dat vanaf ’47 al heeft gedaan.

Overigens nog een “kleinigheidje”. M’n vergelijking met Hitler en de rotzooi waar we nu mee zitten komt echt niet uit de lucht vallen hoor.
Netanyahu heeft er naar verwezen tijdens een zionistisch congres. Zie http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4168075/2015/10/21/Israel-Hitler-niet-aanleiding-Holocaust.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Praedinius

@24: He gelukkig. Iemand die er wel wat over weet.
Ik heb ook ooit wel eens bedacht om archeologisch onderzoek te doen en dan ontdekken dat Nederland eigenlijk de oorsprong van de joden was. Dan kunnen we hier een joods staat maken met recht/plicht op uitroeing. Ik zou als bewijs aanvoeren dat er ooit een vergissing was gemaakt omdat men in de war was geraakt door de vorm van het land. Palestina en Nederland lijken immers behoorlijk veel op elkaar. Verder zou ik er op wijzen dat al rond 1500 zo’n 50.000 joden in Amsterdam e.o.woonden wat 2 maal zoveel was dan toen de joden in Jeruzalem woonden.
We zouden dus weliswaar eerst wat problemen krijgen met lieden die ons vijandig gezind waren omdat zij maar de helft van Amsterdam ons gunden terwijl we natuurlijk heel Amsterdam horen te hebben.
Uiteindelijk zouden we toch onze zin krijgen, maar als resultaat zouden kinderen met stenen naar onze tanks gooien. Die tanks waren praktisch nieuw en waren nog niet verzekerd. Daarom kunnen wij gewoon een paar duizend van die stenengooiers doodschieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Praedinius

@23: Kijk nog even hier: https://is.gd/yr8RHD
“De oprukkende nomadenstammen uit het noorden, voornamelijk Hebreeën kwamen in botsing met de gevestigde bevolking, de Kanaänieten. Onder leiding van hun priesterkaste de Levieten, met hun eigen zeden, gewoonten en wetten hebben zij uiteindelijk het hele gebied deels veroverd en onderworpen, nadat de inheemse bevolking grotendeels was afgeslacht, zoals beschreven is in de Bijbel (Deut. 2:32, 3:3-6, Jozua 6:21, 8:25-29, 10:28-40). Enkel de vrouwen werden gespaard en als slavinnen mee in de stammen opgenomen. Zij en het goud en zilver mochten ‘bij de schat van Jahwe worden gevoegd’. Uitzondering werd daarbij gemaakt voor de priesteressen die aan het hoofd van de tempels stonden maar die ook nog lang na de veroveringen fel werden bestreden. ”

Er is misschien nog iets wat het vermelden waard is.
In de Bijbel staat dat als een vrouw wordt verkracht en ze roept niet om hulp dat ze net als haar verkrachter de doodstraf moet krijgen.
Nu is het natuurlijk grote onzin dat een vrouw om hulp zou roepen als ze verkracht wordt. Haar verkrachter kan het heus wel in z’n eentje.
Maar er is nog iets anders. De doodstraf is inmiddels afgeschaft. Maar als men er achter komt dat er verkracht is gaat het meisje meestal vrijuit maar de man moet in de bak. Dat is oneerlijk. Het gaat om hetzelfde feit en dan kan je niet de één wel straf geven en de ander niet terwijl nog niet zo heel lang geleden men wel beide personen dezelfde straf toebedeelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Prediker

@28 Onhistorische quatsch! Merk op dat er in dat wikilinkje waar je uit knipt en plakt ook geen voetnoten bij die beweringen staan naar werken van archeologen die het Oude Israël bestuderen.

Verder wil ik je verzoeken draadjes niet vol te plempen met lappen off-topic gezwatel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Praedinius

@29: Onhistorisch? Misschien wel maar het jodendom is er wel op gebaseerd en daarmee de “rechtvaardiging” van de huidige Joodse Staat Israël. Of weet jij een ander bestaansrecht te bedenken?
Op grond van wat moesten de Palestijnen hun land inleveren?
En verder, waarom wordt de Koran er bij gehaald om eventjes te bewijzen hoe slecht de moslims zijn, terwijl de Koran zonder mankeren heel duidelijk de jodenvervolging afwijst.
Andere zaken als homohaat is nergens bij de islam te vinden maar wel degelijk in de Bijbel. Vrouwenonderdrukking is “des joods”. Ook nergens te vinden in de Koran.

Je verzoek om te stoppen met plempen is eigen aan mensen die er niet uitkomen als je ze confronteert met dit soort vragen.
100% zeker dat jij geen antwoord hebt op de simpele vraag waarom de Palestijnen hun land moesten inleveren danwel waarom de groot-moefti fout zat toen hij weigerde om miljoenen joden, die vluchtelingen waren van de christenen in Europa op te vangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Prediker

@30 Blablabla…

Er wordt hier op Sargasso vaak genoeg over zionisme van gedachten gewisseld zonder dat dit in een draadje over de rol die Alfred Rosenberg in de nazipartij heeft gespeeld voor de zoveelste maal dunnetjes overgedaan hoeft te worden.

Lijkt me vrij helder dus: eindeloos doordiscuzeuren over zionisme doet u maar in een draadje waar de historische en ideologische achtergrond van het zionisme daadwerkelijk het onderwerp van de blogpost is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Praedinius

EDIT: OFF-TOPIC GENEUZEL

 • Vorige discussie