De islamcritici zetten vooral zichzelf te kijk

De onderstaande gastbijdrage is van schrijver / columnist Mohammed Benzakour. Dit artikel verscheen eerder in Trouw. Benzakour bood Sargasso het originele artikel ter plaatsing aan.

Natuurlijk, in normale tijden was de ‘kwestie Ali Eddaoudi’ geen kwestie geweest. Een geëngageerde geestelijke verzorger met keurige antecedenten en dito functieprofiel, wat doen een paar onwelvoeglijkheden in een ver columnverleden nog toe? Minister Plasterk en Pim Fortuyn hekelden in hun vorige columnistenbestaan beduidend scherper het Kabinetsbeleid, maar mochten ongehinderd bij Balkenende aanschuiven. Zo hoort het ook.

Maar voor Eddaoudi geldt, nogal onverholen, een ander meetlat. Heerlijk hoe Hero Brinkman (Pauw & Witteman, 14 april) moeiteloos verwoordt waar anderen met intellectuele rimram omheen zwieren: een pastoor, een humanist, een dominee, een rabbijn, allen zijn welkom bij Defensie, maar moslimsoldaten moeten hun zielenheil maar ‘privé’ verzorgen. Duidelijke taal, een pluimpje waard.

De kwestie Eddaoudi staat niet op zichzelf. Er ging een straffere kwestie aan vooraf. Tariq Ramadan, de Egyptisch-Zwitserse moslimfilosoof, lag al wekenlang onder vuur. Driftig werd het balletje gekaatst tussen de driehoek Gay Krant – Volkskrant Forum – Leefbaar Rotterdam, met Frits Bolkestein als pitcher achter de coulissen. Dubbele tong, wolf in schaapskleren, fundamentalist, terrorisme-ideoloog, misogyn, homofoob, u kent ‘t rijtje. Jaren geleden al werd eenzelfde vuurtje opgepookt in bepaalde milieus in Frankrijk, tot het wetenschappelijk als ‘hetze’ werd ontmaskerd. Daarna vond de campagne een doorstart in zekere Engelse en Duitse kringen, tot ook daar de ‘kritiek’ luchtfietserij bleek. En toen was Nederland aan de beurt. Sinds met de grote denker Bolkestein door Ramadan de vloer is aangeveegd tijdens een debat op de Erasmus Universiteit (11 september 2008; zie de videoregistratie op de NMO website) is het startschot gegeven voor een reeks verdachtmakingen, culminerend in het beruchte artikel in de Gay Krant van Henk Krol (tevens oud-persvoorlichter van de VVD) waarin Ramadan beschuldigd wordt van homodiscriminatie. Tot twee weken geleden met een onafhankelijk onderzoek de ‘omstreden uitlatingen’ werden ontzenuwd. Ingewijden wisten het allang: de citaten en insinuaties in de Gay Krant blijken ‘onjuist, tendentieus, onvolledig en uit hun context gerukt.’

Sneu voor het ijverige driehoekje, maar zo gaat het al jaren. Herinnert u zich nog het vitriool dat over de AEL-leider Abou Jahjah werd uitgestort? Baarlijke duivel, antisemiet, ophitser, Hezbollah-terrorist, zelfs riep Bob Smalhout (de Telegraaf) op tot moord. Tussendoor ontaarden ‘interviews’ in halve kruisverhoren, werden bestuursleden gearresteerd, hoorden we van beroepsverboden, huisinvallen, detenties. Tot zes jaar later (20 oktober 2008) op basis van een forensisch onderzoeksdossier van drieduizend bladzijdes Jahjah door het Antwerpse Hof van Beroep wordt gezuiverd van alle smaad en beschuldigingen. Uiteraard werd hierover mondjesmaat bericht.

De honden blaffen, de karavaan trekt verder. Het recht en verstand spreken goddank het laatste woord: Ali Eddaoudi blijft legerimam en Tariq Ramadan blijft adviseur. Aan Ramadans statuur van internationaal gerespecteerde denker met vierentwintig boeken op zijn naam (niet een bleek Bolkestein gelezen te hebben) is ook weinig veranderd.

Rest de vraag: wat is dat toch, die bijna masochistische ijver van zelfbenoemde islamcritici om telkens zichzelf zo te ridiculiseren? Ik volg Ramadan al zeven jaar en heb welgeteld zes boeken van de man in mijn kast staan. Ik moet aan ernstige dyslexie en lompheid lijden om over dat modieuze verschijnsel ‘homoseksualiteit’ iets anders te begrijpen dan dit: de islam ziet homoseksualiteit als een afwijking van de natuur, maar het is de plicht van alle moslims zich te committeren aan de wetten en codex van het burgerschap, hetgeen betekent: respect en verdraagzaamheid jegens alle geaardheden. Dát is de brug die Ramadan bouwt tussen orthodoxie en modern staatsburgerschap; een inspanning die lof verdient, eerder dan modder. Maar ja, we zien liever muren. Want waar bruggen zijn, zijn geen vijanden meer en waar geen vijanden zijn, bestaat geen angst – en dat is saai en onrendabel. Want angst voor het vreemde betekent hoge kijkcijfers, royale krantenoplages en extra stemmen. Griezelen is heerlijk. Het is de kurk waar de media op drijven, het manna waar de politiek op teert.

Maar hoe lang nog blijven we dezelfde horrorfilm draaien, gaat dat niet vervelen? Angst heeft, net als drugs, steeds sterker impulsen nodig om nog ten volle beleefd te worden; ze lijdt aan de slijtageslag van de herhaling. Zodat begrijpelijke domheid weldra omslaat in onbegrijpelijke haat. En op den duur alleen nog medelijden resteert, helaas.

Mohammed Benzakour, publicist en columnist
www.benzakour.eu

 1. 1

  “islamcritici zetten zichzelf te kijk”. Een stuk te openen met zulks een oerdomme generalisatie geeft blijk van een heldere inzet door benzakour. De inzet is het doodslaan van kritische discussie en daarmee laat deze man zich in de kaarten kijken. Kritiek zou louterend kunnen werken maar nee, elke criticus moet in dezelfde hoek geduwd worden. Aan de schier oneindige lijst bedreigingen aan het adres van critici moet natuurlijk ook nog het elitaire generaliseren worden toegevoegd.

  Waarom richt Benzakour zijn pijlen niet op de mensen die ervoor zorgen dat ik gefouilleerd moet worden voordat ik mijn docent face to face kan spreken? Op de mensen die ervoor zorgen dat mijn andere docent die welgeteld een kritisch, welgefundeerd stukje heeft gescheven, maar dat nu jaren later nog steeds moet bekopen met twee maandelijkse reele bedreigingen?

  Maar natuurlijk, Benzakour is van zulk hout gesneden dat hij niet het debat op niveau wenst aan te gaan maar slechts diegenen eruit pikt die zich inderdaad belachelijk maken. Die wil hij vervolgens op geheel eigen propagandistische wijze maken tot de gezichten van de kritische groep. Diskwalificeren voordat er werkelijk een dialoog is opgezet, een goede strategie voor een holle ton. Benzakour, je hebt afgedaan.

 2. 2

  @ Benzakour goed geschreven stuk. Ik mis nog wel wat. Alle heisa erover! Tot in de 2e kamer gedoe. Waarom? Alsof het over de benoeming van een generaal of minister gaat… pfffff.

  @1 Misschien kent de auteur jouw persoonlijke queeste niet? Of heeft hij geen interesse daarover te schrijven? Vrijheid van meningsuiting, enzo.

 3. 3

  Overigens is het wel aardig om op twee andere artikelen te wijzen. Een historicus die jarenlang Ramadan heeft onderzocht (ook in dezelfde trouw) en een artikel in de nrc over het feit, zoals dat zich hier ook weer toont, dat jarenlang doorwrocht onderzoek hetzelfde gewicht in de weegschaal legt van het publieke debat als een luchtige mening als die van zo n benzakour.

  Het is natuurlijk heel begrijpelijk, dat het onderzoek naar Ramadan hier niet wordt gepubliceerd en dat de op niks gebaseerde mening van Benzakour hier wel wordt gepubliceerd, maar het is juist illustratief voor het clownesque niveau van het publieke debat. Benzakour gaat verder op het pad dat hij bij anderen bekritiseerd en ondertussen blijven oprechte pogingen om een waardevolle toevoeging te doen onbesproken.

  Een partij demagoog is natuurlijk altijd lekker voor smeuige stukjes. Licht op de maag en morgen vergeten.

 4. 4

  Een luchtige comentaar over modes en trends. Asl buitenlander in Nederland merkte ik dat hier modes wat later komen, Starbucks is een uitstekend voorbeeld. Aan de universiteit grappen we altijd dat alles in Nederland een paar decennia later komt, zoals de romantiek in de literatuur. Ik wist niet dat de Ramadan-kritiek al lang in andere landen als “wetenschappijlk” en “objectif” was begonnen.

  Het gebeurt nogmaals: 50 years later it will arive in the Netherlands. Haha, heel grappig.

 5. 5

  Absoluut sterk stuk. Ben het niet altijd eens met Benzakour maar hier slaat hij wel een dozijn spijkers hard op de kop. Ik begin mij in toenemende emate af te vragen in wat voor een idioot land ik nog woon. Socioloog en partijideoloog Zijderveld is gelukkig ook al weg bij het CDA dat steeds meer heult met de grote denker Wilders.

 6. 6

  …de islam ziet homoseksualiteit als een afwijking van de natuur…

  En wijkt in dat opzicht dus niet af van het christendom.

  Ook de rest van het hele circus doet mij altijd de vraag stellen – bij mezelf en soms hier op dit log – wat is het dat de christelijke wereld zich zo te weer stelt tegen de islam en daar alle mogelijke wapenen voor ter hand neemt?

  Want dat is volgens mij wat er aan de hand is. Sinds eeuwen christelijk verzet tegen de islam. Niets meer. Niet minder. De wereld kan in argumenten en in detail behoorlijk ingewikkeld worden gemaakt maar de basis is vaak eenvoudiger dan het lijkt.

  Wat geldt voor de christelijke wereld geldt vaak niet voor de islamitische (gezien door de de christen). Argumenten zijn alleen waar in de eigen wereld maar niet voor de ander. Het gevolg daarvan is dat argumenteren niet zo nuttig meer is. Eigenlijk gewoon onzinnig. Het gevolg is vaak strijd. In al zijn vormen.

  en …maar het is de plicht van alle moslims zich te committeren aan de wetten en codex van het burgerschap… wordt dus gewoon niet vertrouwd door de christelijke wereld. Wantrouwen is de basis van het conflict. Strijd het gevolg.

 7. 7

  Volgens Mohammed Benzakour, publicist en columnist staat de kwestie van de legeriman Eddaoudi niet op zichzelf.Hij geeft als voorbeeld het vitriool dat over de AEL-leider Abou Jahjah werd uitgestort. Die zou ten onrechte zijn voorgesteld als baarlijke duivel, antisemiet, ophitser, Hezbollah-terrorist. De rechter heeft Jahjah van alle smaad en beschuldigingen gezuiverd. Maar wat in de mens zit verdwijnt niet. Ook niet met een uitspraak van een rechter. Dat is slechts spel. Lees daartoe het artikel op mijn weblog http://www.eliezeryair.punt.nl. De vertegenwoordigers van AEL -België onder leiding van de Libanees Aboe Jah Jah hebben een formele klacht ingediend bij justitie tegen het blad Joods Actueel. Aanleiding voor de klacht is het artikel “AEL aan tafel bij Hezbollah” dat op 5 april j.l. verscheen op de website van Joods Actueel. Hierin wordt onder meer hun bestuurslid Brahim Harchaoui letterlijk in zijn hemd gezet. Want wat bleek? Een delegatie van de Arabisch-Europese Liga ontmoette vorige maand Samir Kuntar, een van de ‘verzetshelden van het Arabische thuisland’. Samir Kuntar zat vast in Israël voor onder meer de lafhartige moord op de 2-jarige Israelische Yael, die hij met een paar geweerkolfslagen de schedel had ingeslagen. Hij werd in juli 2008 vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hezbollah. AEL International schreef op 7 april 2009: “De AEL bewondert verzetsbewegingen zoals Hezbollah die vechten tegen Israël”. “De AEL zal bovendien blijven opkomen voor de Palestijnse zaak en voor gerechtigheid en vrede in de Arabische wereld en elders.”
  Het is duidelijk; de redacteuren van Joods Actueel hebben op lange Arabische teentjes getrapt. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het is ook wel heel vervelend om een compromiterende foto (Brahim Harchaoui schudt de hand van Samir Kuntar) te moeten verdedigen. Met een dergelijke foto maak je geen vrienden. Want hoe je ook over de zaak denkt met Samir Kuntar wil je als weldenkend mens niet op de foto. Jammer dat Mohammed Benzakour dus juist de AEL als voorbeeld neemt voor onterechte kritiek op de islam. Maar het is wel direct duidelijk uit welke hoek de wind waait. Benzakour, je hebt afgedaan.

  Eliezer Yair

 8. 8

  “..de islam ziet homoseksualiteit als een afwijking van de natuur, maar het is de plicht van alle moslims zich te committeren aan de wetten en codex van het burgerschap, hetgeen betekent: respect en verdraagzaamheid jegens alle geaardheden. Dát is de brug die Ramadan bouwt tussen orthodoxie en modern staatsburgerschap..”

  Dát is geen brug. Dat is een gapende kloof die zo groot gemaakt is dat je er geen stenen overheen kunt gooien.

  Verder deel ik de constatering dat er wel erg makkelijk kritiek op Ramadan en Eddaoudi _omdat_ het moslims zijn. Jammer dat Benzakour ze verdedigt met dezelfde retoriek.

  De kritiek op Eddaoudi’s functioneren als legerimam lijkt me onterecht. Hij mag net zo goed geestelijk verzorger worden als een reformatorische predikant of een conservatief katholieke pastoor.

  Ramadan echter, plaats zich met zijn exegese in de zeer conservatieve hoek. Tsja, en dan ben je niet geschikt als bruggenbouwer.

 9. 10

  Zodat begrijpelijke domheid weldra omslaat in onbegrijpelijke haat.

  Goede omschrijving van dat straattuig hier in de buurt, Benzakour. Maar ja, daar zal ik dan van jou wel niet over mogen beginnen.

 10. 11

  …de islam ziet homoseksualiteit als een afwijking van de natuur…

  En wijkt in dat opzicht dus niet af van het christendom.

  op zich waar, maar in welk land worden homo’s in naam van het christendom opgehangen?

 11. 12

  @gbh

  Als je de kaartjes van de islamverspreiding bekijkt tov de juridische positie van de homosexuelen lijkt me, dat de doodstraf als islamitische straf zien net zoiets is als de vrouwenbesnijdenis zien als iets islamitisch, hetgeen ook niet waar is. Er is gewoon geen eenduidige relatie, hoe verleidelijk ook te maken nav van enkele voorbeelden (die inderdaad islamitisch zijn).

  Dat neemt niet weg dat het westen verder is in de juridische plaatsing van homoseksuelen in de samenleving. Maar denk niet dat de strijd is gewonnen of dat het allemaal erg lang geleden is. Een aardig lijstje is hier, een aardig documentje is hier. Christelijke beschaving is flinterdun. En vooral tijdsafhankelijk. Regressie is al onderweg.

  Kaartje islamverspreiding
  Kaartje world homosexuality laws
  Kaartje vrouwenbesnijdenis

 12. 13

  @HansR, vrouwenbesnijdenis is net als eerwraak voor het grootste gedeelte cultuur en staat los van de islam, dat kan je van homoseksualiteit echt niet zeggen, in vrijwel elk islamitisch land is zware repressie tegen homoseksualiteit

  bij christenen kan homoseksualiteit gezien worden als iets verwerpelijks, iets dat niet moreel is, maar die gedachte kom je ook bij genoeg niet christenen tegen en dat mag, dat is echter heel wat anders dan preken dat iemand met het hoofd naar beneden van een dak afgegooid moet worden

 13. 14

  @13: Als we het over prediken hebben, dan zou ik zeggen dat de christenen er nog bekaaid van afkomen. De ‘god hates fags’ groep is niet de enige die christelijke intolerantie jegens homoseksuelen openlijk verkondigt. Ga je ook nog eens kijken naar werkelijke geweldsdelicten los van wetgeving, dan zie je ook niet de tweedeling die gesuggereerd wordt.

 14. 15

  Wat ik mij voor de rest afvraag is wat Benzakour bedoelt met: modieuze verschijnsel ‘homoseksualiteit’. WTF? Komt mij nogal apologistisch over.

 15. 16

  Benzakour, je baseert je stukje niet op feiten maar op verkeerde interpretaties en foute conclusies.
  Ramadan en Jahjah hebben wel degelijk walgelijke uitspraken gedaan en links kan maar niet met genoeg dubieuze onderzoekjes aankomen om te bewijzen dat alles verkeerd vertaald of verkeerd geinterpreteerd zou zijn.

  13. gbh
  Cultuur en religie zijn in islamitische landen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onzin om dat te ontkennen.

 16. 19

  tis moelijk de ogen te openen van mensen die met oogkleppen gaan slapen en er weer mee opstaan.
  Tegelijk is het hilarisch om te beseffen hoe sommige reacties onbedoeld het gelijk van Benzakour bewijzen. Kortom: uitmuntende analyse van Benzakour van wat er gaande is in dit ooit vredig, nuchter gidslandje.

 17. 20

  Grappig om te zien hoe lieden als Benzakour reageren als de weinig integere intenties van lieden als Ramadan en Eddaoudi ter discussie worden gesteld. Ja jongen de tijd dat politiek correcte naïevelingen ongestoord hun gang konden gaan met het benoemen van dit soort figuren is voorbij. Nederland krijgt steeds meer in de gaten dat de westerse vrijheden en waarden onder druk staan van een primitieve cultuur en begint zich te roeren. Niets mis mee lijkt mij, tenzij je je lekkerder voelt in een primitieve cultuur natuurlijk.

 18. 23

  @HansR; ‘en wijkt daarin niet af van het christendom’.

  Wat fijn dan, dat ik in een seculiere staat woon. Toch ? Of is er een andere reden waarom jij denkt dat dit argument *wel* hout snijdt ? Is er eigenlijk wel een christelijke staat – zoiets als Iran of Saoedi of Pakistan, maar dan geconcentreerd op Jezus ? O, juist.

  @Mo; Wat betreft die leger-imam, dat zal me aan me reet roesten, die man mag van mij blijven. Maar ga nou geen rare vergelijkingen maken met andere gevallen, want dat snijdt geen houdt. Zeker niet als het allemaal optelt tot een ‘wij worden gediscrimineerd’ toontje, want daar maak je met mij geen vrienden mee. En wat betreft die vergelijkingen van je;

  Ramadan heeft een fijne pyrrus overwinning geboekt ja – hij mag blijven tot zijn contract op is. Vanaf dan geldt voor de burgemeester van Rotjeknor: asjeblieft nooit meer.

  O, en je weet toch dat je beter van die jongens van AEL kunt wegblijven, niet ? Valt geen eer aan te behalen, lijkt me. Moet je maar niet meer doen. Is vies.

  Kijk ‘es; als je nou gewoon zegt dat Hero Brinkman een domme lul is, die braaf de extremistische partijlijn uitboert in een televisiestrukje – dan krijg je mij nog mee. Maar ga nou niet je gelijk proberen te halen via de uit de lucht gegrepen associatie met een duur betaalde dandy en een paar smerige zetbaasjes van Saoedi in Belgie – de vergelijking is ongepast en gaat niet op; ander geval, andere regels. Als jij de PVV en de Gay-krant op een hoop gooit, heb je wat mij betreft, van Nederland niet heel veel begrepen. ‘Wij worden gediscrimineerd’ gaat er bij mij dus niet in. Zeker niet als je weet dat iedereen die jij noemt een baan heeft, met de daarbij behorende status en (soms vorstelijk veel) geld.

 19. 24

  @KJ
  Zie Europa en de VS – om even kort door de bocht te gaan – maar als christelijk. Seculier maar christelijk. Lastig te begrijpen omdat het slecht uitkomt maar toch: seculier maar christelijk. Net zoals b.v. Indonesië seculier maar islamitisch is. Wen er maar aan en trek de conclusies.

 20. 26

  nounou @KJ

  Dom dommer domst is de weigering te horen wat anderen denken. En te luisteren naar hun argumenten.

  Als jij denkt dat je simpel door te schelden gelijk kan krijgen omdat ik dan angstig in een hoekje zal kruipen dan: pleur op hufter kankerleier en schoft. Krijg de touwtering dan ken je uitrafelen en azijnzeik je kankerideeen maar bij de buren.

  Etc…
  Hmmm, dat lucht wel op :)
  If u get my drift zou iemand ander hier zeggen.

 21. 27

  Nu ben ik echt giftig. ‘Zie Europa en de VS – om even kort door de bocht te gaan – maar als christelijk.’ is geen argument. Het is een deus-ex-machina die jij uit je hoge hoed tovert om je eigen argument te winnen. En wat de onplezierigheden betreft; heeft iemand je wel eens verteld dat ‘Wen er maar aan en trek de conclusies.’ als enigzins hautain over kan komen ? M.a.w. /wie/ is hier begonnen ? /Wie/ gebruikt hier oneigenlijke argumenten ?

 22. 28

  @KJ
  Hoeveel echt islamitische staten zijn er? En ga jij Europa en de VS als niet-christelijk zien? Van mij mag je best giftig worden, hoor. Helpt het? Een echte theocratie in de westerse wereld ken ik niet meer maar de VS komt (kwam?) er dicht bij.

  Maar een echte islamitische theocratie vindt je ook niet zoveel. Zelfs Pakistan kun je niet zo typeren. Waar je dus naar moet zoeken is de – al dan niet verborgen – invloed van het geloof. Naar de machtssystemen die het geloof belichamen. En niet alleen naar het feit dat ergens een mullah in een regering iets te zeggen heeft.

  En als je zoekt naar die machtssystemen dan kun je wel degelijk praten over het christelijk westen en de islamitische wereld. Het maakt het wat duidelijker waar de problemen zitten. Alleen maar roepen over die foute islam helpt niet.

  En wat betreft je vraag ‘wie is hier begonnen etc…’: ik heb jou in #23 alleen wat vragen zien stellen en wat zien insinueren. of moet ik Oh juist als een argument zien?

 23. 29

  17. gronk

  Besnijdenis van zowel mannen als vrouwen is nooit Indonesische cultuur geweest maar is geïntroduceerd met de komst van de islam.

  Ben je echt zo slecht geïnformeerd of ben je er gewoon op uit de boel te stangen?

 24. 30

  “goed geschreven stuk”

  Dat is wel het meest veilige en politiek correcte wat je kan zeggen als de inhoud nogal te wensen over laat.

  Overigens is een van die critici dus de welbekende Caroline Fourest die een jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de uitspraken en boeken van Tariq Ramadan, waarover zij in 2004 een boek publiceerde. In tegenstelling tot Benzakour heeft zij weldegelijk haar academische merites verdiend en is haar autoriteit wat mij betreft een stuk minder twijfelachtig dan die van zo’n (inderdaad zo’n, want een slappe stukjesschrijver, vooral geluid maker in plaats van volwaardig deelnemer aan publieke debat) Benzakour.

  Het is uiteraard opvallend dat Benzakour noch iemand die hier in de handjes klapt bekend is met dit werk. Het zal de vergeenstijlisering van sargasso wel zijn.

  Het onderzoek van fourest komt niet uit op een “ik vinnutgewoon” conclusie neer en is een stuk genuanceerder dan wat Benzakour hier poneert. Aanrader dus voor wie serieus wil meepraten.

  Het stuk van Benzakour bewijst op pijnlijke wijze zijn gelijk.

 25. 31

  Ander aardig stuk waar ik al eerder naar verwees is dat van Robbert Dijkgraaf in de NRC van afgelopen weekend.

  “Op de weegschaal van het publieke debat kan één ingezonden brief gemakkelijk even zwaar wegen als een doorwrochte analyse gebaseerd op jarenlang onderzoek.”

  Je zou bijna zeggen dat hij hier Benzakour persoonlijk op de korrel neemt. Maar niet gevreesd, u hoeft de heer Dijkgraaf niet direct uit te maken voor Islamofoob. Hij heeft een aardig artikeltje in veel bredere zin geschreven. Het is zelfs algemeen genoeg voor iedereen die als een wesp gestoken reageert op elke onderbouwde vorm van kritiek op een willekeurige moslim.

  Overigens wil ik nog een keer benadrukken dat ik óók vind dat het stukje van Benzakour zo héérlijk geschreven is. Hééérlijk, maar dat bewijst natuurlijk niet zijn punt. Laten we dat wel helder houden.

  “Waterdicht bewijs” van Robbert Dijkgraaf heet het.

 26. 32

  Ben je echt zo slecht geïnformeerd of ben je er gewoon op uit de boel te stangen?

  Hear, hear. Jij bent degene die hier dingen roept als

  Benzakour, je baseert je stukje niet op feiten maar op verkeerde interpretaties en foute conclusies. Ramadan en Jahjah hebben wel degelijk walgelijke uitspraken gedaan en links kan maar niet met genoeg dubieuze onderzoekjes aankomen om te bewijzen dat alles verkeerd vertaald of verkeerd geinterpreteerd zou zijn.

  Nou, leg mij dan maar uit wat die verkeerde interpretaties en foute conclusies zijn, wat de walgelijke uitspraken van Ramadan en Jahhah, en wat die ‘dubieuze onderzoekjes’ van links zijn. Oh, en *met* context graag, niet uit hun verband gerukte flarden.

 27. 33

  @ Gronk

  Leest! Een nummertje privé onderricht scoren is natuurlijk uitermate charmant,maar misschien moet jij eens leren herkennen waar de grenzen van jouw kennis zich bevinden. Pak een boek van bijvoorbeeld een Fourest en léés dat onderzoek!

  Tenzij je natuurlijk gewoon domweg met de meute mee wil.

 28. 34

  @30: Benzakour verwijst naar het onderzoek dat Rotterdam heeft laten instellen naar aanleiding van het GayKrant-artikel, waarin Ramadan werd vrijgepleit. Volkomen logisch ook, want de “schokkende uitspraken” in dat artikel zijn totaal niet schokkend.

 29. 35

  Pak een boek van bijvoorbeeld een Fourest

  Prima hoor, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat LW gewoon makkelijk wil scoren met wat makkelijke kreten. Ik snap best dat ’t aardig tijdrovend is als je op google-zoektocht voor ‘onderbouwing van je bronnen’ wordt gestuurd, maar aan de andere kant, als je vind dat iemand echt peop praat, dan kun je in een alinea’tje ook wel aangeven wat volgens jou dan precies de grootste onzin is.

 30. 36

  35. Neen, gronk, ik wens dat een gastredacteur die zo stellig overtuigd is van zijn eigen gelijk zich bedient van feiten en niet zijn eigen bevindingen als waarheid verkoopt.

  Das niet teveel gevraagd, lijkt mij, en het is ook niet aan mij om dan maar het tegendeel te moeten bewijzen.

 31. 37

  Overigens is hier dus, in dezelfde trouw, een artikel over de vrouw, Fourest, die volgens Tariq Ramadan hem alleen maar bekritiseerd omdat zij ‘een homoseksueel is en een feministe’.

  http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article2740454.ece/Een_fundamentalistische_charmeur_.html?part=1

  @ Martijn ter Haar

  Overigens ben ik op zoek naar de ‘onafhankelijkheid’ van dat onderzoek in opdracht van Grashof, als het goed is ook hetgeen waar Benzakour naar verwijst.

  Het enige dat ik kan vinden is het AD:

  http://www.ad.nl/binnenland/3150303/College_wil_verder_met_Ramadan.html

  Als de ouderdom van de uitspraken het enige argument is op basis waarvan Ramadan wordt “vrijgepleit” dan snap je natuurlijk wel wat ik daarvan vind.

  Ik heb trouwens het vermoeden dat dit het type ‘onderzoek’ is waarmee de amsterdamse rekenkamer buitenspel is gezet in de PvdA fraudezaak in amsterdam Oost, het KPMG onderzoek naar Bram Peper, en de vele andere bekende onderzoeken “in opdracht”.