De inspiratie van Diederik Samsom

Niet vaak gebeurd: een nieuwe partijleider, die ook een eigen inhoudelijk kleur probeert te geven aan het politieke discours. Een speech en een presentatie van “keuzes voor de toekomst van Nederland”: toen mijn printer ophield met ratelen lagen er 56 pagina’s in het bakje. Dat is op zijn minst een stevig gebaar naar de achterban en de wereld.

Ik vind dat lovenswaardig, al zeg ik er onmiddellijk achteraan dat ik al jaren lid ben van zijn politieke vereniging. Dat ik welwillend gadesla wat de nieuwe PvdA-leidsman doet, is dus niet vreemd. Maar ik ben ook een autonome denker, dus ik wil ook een oordeel over de inhoud geven. En de oplettende lezertjes begrijpen het al: dat valt nog niet zo mee.

Eerst een paar opvallende dingen van zijn speech: na zijn opmerking over de daling van het vertrouwen van de consument, komt kritiek op de schaalvergroting in het onderwijs en in de zorg, bijna letterlijk op de wijze waarop Pim Fortuyn het formuleerde. Maar zoals ik de “goddelijke kale” er destijds om heb geprezen, doe ik dat nu de “activistische kale”, want ik ben het er mee eens. De schaalvergroting is doorgeschoten en kleiner is vermoedelijk beter, efficiënter en verbindend.

Dan zegt Diederik dat “collectieve welvaart boven individuele rijkdom gaat”. Maar pardon? Als je dat leest krijg je het gevoel dat er een oude communist spreekt. Het is een formule die ik politiek ook bezwaarlijk vind. Natuurlijk, ik heb er bezwaar tegen als mensen “filthy rich” kunnen worden, want dat kan haast niet op een fatsoenlijke wijze. Maar we hebben toch wel een traditie van voor ons zelf zorgen en opkomen, dus ik zou zeggen dat collectieve welvaart en individuele welvaart in een gezonde balans moeten worden gebracht. Collectieve welvaart staat naast individuele rijkdom.

Ook de stelling over de arbeidsmarkt vind ik nogal matig. De ‘hyperflexibiliteit’ en de veramerikanisering moet worden gestopt, door de positie van de flexwerkers te versterken. Waarom leggen we ons neer bij die veramerikanisering? Maar op deze zelf gestelde vraag, geeft Samsom geen antwoord. Sterker: “we zullen het stelsel mobieler moeten maken”. Maar waarom? Flexibele arbeid is een opstap naar een vast contract en voor de werkgever geeft het de kans flexibel mee te ademen met de economie. Ik snap het, maar een keuze voor de toekomst zie ik zo niet.

Ook in de zorg moet gekozen worden. Samsom begint met een goede constatering: de verschillende levensverwachtingen voor arm en rijk zijn een aanwijzing dat er veel fout is. Misschien wil ik ook nog mee met de gedachte dat de marktwerking geen goed antwoord is. Maar dan? De regie moet worden teruggenomen: de zorgverzekeraars moeten de “zorg in een regio zo goed mogelijk organiseren”, gedreven door publieke belangen. Daar wordt het wel wat slordig: een verzekeraar vangt premies en draagt daarvoor ondraagbare risico’s. Als je verzekeraars iets anders wilt laten doen, moet je een andere organisatievorm kiezen. Helaas, daarover valt weinig te lezen. Ik heb eerder gepleit voor het gebruik van moderne ICT, ter geleiding van vraag en aanbod. Markten kunnen beter werken wanneer de informatie gedeeld wordt, aanbod en prijsvorming transparant zijn. Wie dit niet snapt, kijke eens op Marktplaats.nl. Hier is de oude socialistenreflex: de overheid moet zorgen voor een beter regionaal zorgaanbod. Ik geloof daar niet erg in, als oude socialist.

Het wonen gaat mank aan het zelfde probleem: net te weinig idee, net te weinig keuze. De PvdA vindt “een vitale sociale woningbouw meer dan ooit nodig”. Dat is mooi, maar een probleem is wel dat de PvdA met de woningcorporaties, die daarvoor bestaan, niet zo vreselijk veel op heeft. Die maken het er ook wel een beetje naar, maar toch…

Is het nu zo gek een keuze te doen voor:
“… een vrije keuze voor een huurwoning of een koopwoning”? Dan zou je eens kunnen onderzoeken hoe de preferenties bij woningzoekenden liggen. Ik vermoed dat 40% van de woningzoekenden opteert voor een betaalbaar huurhuis (ook handig voor een flexibeler arbeidsmarkt). Als we dat weten, dan is de betekenis dat de sluipende afbraak van de sociale huursector, die Samson terecht signaleert, onmiddellijk tot stilstand wordt gebracht….

Is het nu zo gek een keuze te doen voor:
”…een radicale ingreep in de hypotheekrenteaftrek”? In de tekst staat een uiterst genuanceerde en voorzichtige benadering om de woningmarkt niet te verstoren. Tja, die kan toch moeilijk nog erger verstoord raken. Het is een junk-markt geworden en alleen cold turkey helpt, zou je kunnen zeggen.

Goede dingen staan er ook: Samsom wil terug naar de menselijke maat in de corporatiewereld, dat lijkt me nuttig. En corporaties moeten werken binnen de grenzen van een regio. Vroeger was dat het geval en had elke corporatie een gedefinieerd werkgebied. Dat hebben we ooit afgeschaft, de oplettende lezertjes zullen het begrijpen, teneinde te bevorderen dat corporaties meer als marktpartijen met elkaar omgaan. Dat is niet echt goed gelukt.

Het is lastig om het verhaal in alle complexiteit te voltooien. Maar de kern is door deze kanttekeningen misschien wat verhelderd. Ik vrees dat de PvdA betere aansluitingen nodig heeft voor een inhoudelijke vernieuwing. Die zorg had ik al bij het “Van Waarde project”; daarin is veel inhoudelijks ontwikkeld. Maar hoe krijg je dat in slagzinnen in programma’s?

Daarvoor is aparte aandacht nodig; vooral ook andere omgangsvormen. Mijn stelling is steeds: er wordt nogal wat vergaderd en gecongresseerd. Ik ken veel mensen in die zalen en weet dat het slimme mensen zijn, met beide benen in de samenleving van alledag. Hoe zorg je dat zij praten? Hoe zorg je dat zij ervaringen uitwisselen, met nieuwe praktijken en ideeën komen? In plaats daarvan wordt van hen verwacht dat ze naar een voormanvrouw (liefst professor) luisteren. Of naar een wezenloze kakofonie van speeches van 60 seconden.

Mijn advies aan Diederik Samsom is simpel: dit is panache, mooi. Maar het is niet goed genoeg. Gebruik de kennis en de ervaring in je partij beter. Vraag aan de consultants in je partij hoe dat moet. En ontsla iedereen die een congres met inleiders en discussie toe organiseert.

Foto: pvda

 1. 2

  Tip: als je vindt dat een stuk inhoudelijk niet deugt, dan moet je ook met inhoudelijke tegenvoorstellen komen. En niet zelf met wollige kreten aan komen zetten, of met idiote ‘macher’-oplossingen aan komen zetten als ‘Het is een junk-markt geworden en alleen cold turkey helpt, zou je kunnen zeggen.’ (over de huizenmarkt). En dat laatste kan ik alleen maar als ‘debiel’ kwalificeren.

 2. 3

  @1: ik bloos. Ik heb een nog lastiger naam dus weet hoe irritant dat foute spellen van je naam is.
  @2: ik vind niet dat het inhoudelijk niet deugt en ik moet helemaal niks. Ik vind dat hij, Samsom, een goed begin maakt, maar dat er nog te weinig garen op de klos zit, als het over ideeën en keuzen gaat.
  Idiote Macher-oplossingen heb ik niet en wil ik ook niet. Ik vind alleen de behoedzaamheid met een ruïneuze woningmarkt een tikkeltje ridicuul. Het zou van mij iets minder voorzichtig mogen, dan in het stuk beschreven staat, dat is alles. Zijt ge soms in het gelukkig bezit van een bloemige hypotheek?

 3. 7

  @5: bijna goed. Ik zie daar wel iets in. Maar er is een uitzondering: activisten kiezen zelf een context om hun activisme in uit te leven. Daar hoort Diederik zeker bij; en ik ben ook van dat soort.
  De PvdA wilde vroeger altijd actiepartij zijn. Ik heb er goede hoop op dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren dat daarop lijkt. Om die reden pleit ik ook voor het beter gebruiken van kennis en ervaring bij leden.

 4. 8

  @6: ik heb het hem zien zeggen en of het nu zo dom is…. Ook de SP zou kunnen snappen dat je politieke tegenstander nooit een monoliet blok is, maar dat er altijd stromingen zijn waarmee je zou kunnen pacteren.
  Ik zou weinig bezwaar hebben tegen een creatieve stroming van echte liberalen, waarmee de PvdA zou regeren. Met de hardgekookte marktgelovigen heb ik minder. Of met lui die de vraag en aanbodcurves op hun brillenglazen hebben laten etsen.

 5. 9

  Dat was een heel normaal antwoord op een heel normale vraag. Wat er dom aan is, is mij in ieder geval niet duidelijk. Het zou juist een beetje zinloos zijn om al voordat er überhaupt sprake is van verkiezingen de grootste van de drie ‘midden’partijen uit te sluiten.

  En voor de nuance. Hij zij ook dit: “Met deze VVD en de manier waarop de partij zich nu gedraagt gaat het niet gebeuren, maar ik heb ook weleens een andere Rutte gezien”

  Roemer heeft niet al te lang geleden al precies hetzelfde gezegd volgens mij. Ga ik opzoeken.

  update: daar hoefde ik niet lang voor te zoeken. http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/01/roemer-wil-regeren-met-vvd

 6. 12

  Idiote Macher-oplossingen heb ik niet en wil ik ook niet.

  De woningmarkt ‘cold turkey’ laten gaan kan ik toch niet anders interpreteren als ‘de HRA per direct afschaffen’. Dat staat natuurlijk hartstikke stoer, maar geeft wel een directe crash op de huizenmarkt. Da’s nergens voor nodig: D’r liggen zat rapporten in de la bij financien waarin ze scenario’s hebben bedacht voor een graduele afschaffing.

  Tenslotte: je moet de woningmarkt in z’n geheel bekijken, dus als je de HRA ‘per direct’ afschaft, dan moet je ook de huursubsidie afschaffen en scheefwoners het huis uitzetten.

 7. 14

  De woningmarkt cold-turkey laten gaan veroorzaakt overigens meer ellende dan het instorten van de woningmarkt. Denk eens aan de mensen die hun hypotheken niet meer kunnen betalen en met gigantische restschulden blijven zitten.
  Klinkt wel stoer, maar zoals zo vaak: Stoer is dom.

 8. 16

  Als je houdt van activisme, was je al jaren geleden lid van de SP geworden. En niet van de regentenpartij PvdA. Begrijp me niet verkeerd: ik denk dat Samsom nu de goede kant op gaat, maar we moeten allemaal nog zien hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Hij zit er net.

 9. 17

  Niets geleerd van het verleden,uitverkoop van maatschappelijk essentiele voorzieningen,zegt dat je niets ?
  Als ze nog een keer zo’n avontuur aangaan kunnen ze beter opdoeken na afloop.Want dan zijn er helemaal geen kiezers meer over die op ze stemmen..

 10. 18

  Maar het land moet wel geregeerd worden.

  Het is nu eenmaal zo dat een partij niet in z’n eentje een meerderheid kan halen, en dat er dus samengewerkt moet worden met andere partijen om tot een werkbare regering te komen.

  In de huidige politieke verhoudingen moeten VVD en PvdA bijna wel samenwerken.

  Ik zie de PvdA ook liever over links regeren, maar dan moet de verkiezingsuitslag dat wel mogelijk maken. Een regering met PvdA is altijd nog beter dan dat gedrocht wat er nu is.

  Het gaat, zoals altijd, om de uitwerking. Daar weten we pas wat over op het moment dat er echt onderhandeld moet worden. Ik zie niet in wat Samsom voor ander antwoord had kunnen geven op deze vraag.

 11. 19

  Nuance,daar kom je hier misschien mee weg,maar de meeste kiezers zien alleen maar staan “Samsom sluit medewerking met VVD niet uit”.En dan denkt de gewone linksstemmer”nee he,niet weer

 12. 20

  Maar het alternatief is natuurlijk: “Samsom sluit samenwerking met de VVD uit”. Dat is ook niet echt een lekkere kop. Daarmee zeg je in feite: regeren vinden we niet zo belangrijk. Daar stoot je ook kiezers mee af.

  Ik vind ‘sluit samenwerking niet uit’ het minste kwaad.

 13. 21

  De PVDA is niet meer de partij die krachtig opkomt voor de zwakkeren,het is zelf een partij van het midden geworden die voornamelijk de belangen behartigt van de midden-inkomens.
  Weg met dat rood in het logo.

 14. 23

  Maar regeren is toch niet een doel op zich? Als er geen basis is om je doelen te halen met regeren, dan zie ik het nut daar niet van in.

 15. 25

  Prima voorstel, laat de PvdA maar bezuinigen. Betalen voor de fouten uit het verleden zullen de Nederlanders hoe dan ook, of het nou linksom is of rechtsom, dus daar valt geen eer aan te behalen.

  Gewoon wachten tot iedereen de gevolgen aan den lijve ondervindt en heel erg pissig is geworden. Als de SP verstandig is doen ze gewoon niet mee en wachten gewoon af tot ze de grootste partij zijn geworden.

  Of zijn ze het al?

  De PvdA is een gepasseerd station.

 16. 26

  Regeren is geen doel op zich, daar ben ik het mee eens (tenzij je het CDA bent natuurlijk). Maar het is wel een gezamelijke verantwoordelijkheid van alle politieke partijen in Nederland om tot een regering te komen. Als iedereen iedereen gaat uitsluiten, dan lukt dat natuurlijk niet. In de huidige verhoudingen (verkiezingsuitslagen plus retoriek) is dat nog niet zo eenvoudig.

  Natuurlijk verwacht ik van de PvdA dat er hard onderhandeld wordt, en principes belangrijker zijn dan ‘het pluche’. Maar iets is beter dan niets, en het goede moet niet het slachtoffer worden van het betere.

 17. 27

  Alleen de titel al. Daar hoort te staan:

  Het gebrek aan inspiratie van Diederik Samsom.

  Alleen valt dat natuurlijk tegenwoordig al lang niemand meer op. Het opwekkendste dat ik in de afgleopen jaren over een Nederlandse politicus heb gehoord is, dat het zo’n gezellige vent is.

  Ik weet al niet eens meer over wie het ging. Eentje van de SP geloof ik.
  Nou, als zelfs SP-ers vooral opvallen omdat ze zo gezellig zijn,
  dan weet je hoe laat het is.

 18. 28

  Tja, en met een creatieve stroming van echte sociaal-democraten zou de SP misschien ook wel kunnen proberen te regeren.

  Toch eens kijken of we er misschien eentje kunnen vinden.

 19. 29

  Het verhaal van Samsom is niet eens oude wijn in nieuwe zakken, het is wijn die veranderd is in azijn in een plastic Lidl tasje.

  Tis de schuld van de rijken, die moeten (nog) meer belasting betalen, tis de schuld van blablablabla, meer belasting, blablabla

 20. 32

  Ja hoor, het is altijd de schuld van een ander.

  Mag ik Harm en Samsom er fijntjes aan herinneren dat het beleid waar Samsom zo tegen aan loopt te schoppen is ingezet door Kok en zijn Paarse bende.

 21. 34

  Huh? Bolke zegt dat t de schuld is van de rijken, harm is het daarmee eens en vervolgens heeft bolke het opeens over beleid waar de PvdA aan meegewerkt heeft.

  Does not compute.

 22. 35

  Leuk, grote chaos in de reacties.
  Maar er valt me iets op: afgezien van mijn relativerende opmerking over de woningmarkt die toch al een ruïne is, gaat niemand op de inhoud in. Geen woord over de zorg, geen woord over veiligheid. Heeft iemand echt alle 56 pagina’s gelezen en vindt men er iets van?
  Eerlijk, ik heb grote twijfels. Ik wilde nu juist zo graag een beetje los komen van de ideologie en de vooroordelen; kijk nu gewoon eens wat er staat. “Verzekeraars, die de zorg moeten regelen”. Ik vind het minder dan een half idee en slordig geformuleerd.
  Maar geen hond die er iets over zegt.
  Vandaag schrijf ik een bijdrage over de doorstromingsheffing: alle gekraai over het H-woord is best, maar er gebeuren dingen op dit vlak: geen hond die er wat over zegt.
  Mijn oproep aan alle flinke ideologen: zoek de 56 pagina’s eens op en kijk wat er staat. Samsom krijgt van mij veel krediet, maar zijn partij is te gemakzuchtig, vind ik. Dat mag ik als lid van die club zeggen.

 23. 36

  Het is te veel voor in één discussie. Als je alle onderwerpen tegelijk wilt behandelen wordt het al snel oppervlakkig (minder markt in de zorg: goed, beperken HRA: goed, minder fossiel: goed, …). Misschien is dat ook wel de tactiek van Samsom.

  Pik er eens een onderwerp uit en begin daar een discussie over. Dat doen andere media ook, maar die gaan dan ook op dat onderwerp niet dieper in en blijven hangen bij een van die twee zinnen die ze Samsom erover hebben horen uitspreken.

  Ik heb trouwens direct Ctrl-F gedaan naar 125 om uit te vinden wat hij nu met die vermogens wilde (omdat alle krantenkoppen daarover gingen en het me niet duidelijk werd of het om vermogen of inkomen ging) en heb die niet gevonden.

 24. 38

  De inspiratie van Samson (lees:PvdA) is hoe krijgen we de stmmers weer terug. Vooral bij de grote concurrent de SP. Op lokaal niveau zie en hoor je ook al meer conservatief-links gepraat, alleen gaan ze in de praktijk op oude voet verder met de hervorming van de sociale verzorgingsstaat.

 25. 39

  @36,37: Dat vind ik nu eens niet kunnen. Politiek gaat over veel en Samsom toont ambitie, als persoon.
  Zijn 56 p. gaan over van alles. Ik pik er iets uit, ja en laat zien dat het een beetje gemakkelijk en wat haastig is. Dat vind ik niet echt goed.
  Maar in plaats van inhoudelijk commentaar op mijn kritiek, of aanvullingen en andere kritiek, komt er niks. Als je iets wilt beweren over de koers van dit land, dan moet je het hebben over onderwijs, gezondheidszorg, milieu en arbeidsverhoudingen, wonen en nog zo wat.
  Daarover is iets geschreven door de PvdA van Samsom. Maar wat dan? Zelfs mijn favoriete mopperkont komt met niks.

 26. 40

  “Ik pik er iets uit, ja en laat zien dat het een beetje gemakkelijk en wat haastig is.”

  Sorry Tom, maar ik vind dat je daar slecht in slaagt. Je wilt een discussie, maar de aanzet is voor mij onvoldoende om erop voort te bouwen. Ik mis focus, diepgang en een degelijke voorstelling van de punten van Samsom.

 27. 41

  Ga graag in op de titel van de speech “Keuzes voor de toekomst van Nederland”, die de lading niet dekt. De toekomst van Nederland omvat namelijk meer dan Samsom voor ogen staat. Wat dat meer betreft voel ik mij meer thuis bij de zoektocht van de nieuwe jongerenbeweging G500, voor wat betreft hun zoeken naar verbinding. Alleen ben ik niet hoopvol gestemd over het realiseren van dat doel. Hoe broodnodig ook, het zal nooit van de grond kunnen komen, zolang er geen overeenstemming is over het begrip ‘algemeen belang’. Het democratische kernbegrip dat het partijpolitieke gedachtegoed en daarmee de partijpolitieke verschillen overstijgt. Dit impliceert dat ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel fundamenteel tekortschiet voor het adequaat behartigen van het algemeen belang. Dit vraagt nu eenmaal niet om een verdeel en heers politiek, maar om een eenheidsbeleid op basis van een gedeelde levensopvatting. Een zienswijze die los staat van religie en ideologie, zonder daarvoor een bedreiging te zijn.
  Voor die overkoepelende levensopvatting leent zich de gedachte van onze aarde als organische eenheid, waar de mens niet boven staat (als ware hij de schepper ervan) maar een integrerend deeltje van is. Dit houdt in dat we met elkaar (6 miljard mensen) verantwoordelijk zijn voor die instandhouding van die levende totaliteit of organische eenheid. Niet alleen in ons eigen belang, maar in het bijzonder in dat van onze eerste zorg, ons nageslacht.
  Om die mondiale verantwoordelijkheid handen en voeten te geven in democratische zin, zullen wij (als wereldbevolking) allereerst afscheid moeten nemen van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt bepaalt) denken en de daarop gebouwde systemen.
  Politiek Den Haag zou daartoe het mondiale voortouw kunnen nemen door het op touw zetten van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over het tekortschieten van ons parlementair en monetair bestel, ter beteugeling van de (wereld-)problemen. De PvdA, bij monde van Diederik Samsom, zou daartoe het initiatief kunnen nemen.
  Zolang het initiatief voor de broodnodige BMD (die partijpolitieke en economische belangen verre overstijgt) op zich laat wachten, zal er geen begin gemaakt kunnen worden met het adequaat behartigen van het algemeen belang, waar ons kroost op zeker moment onherroepelijk de rekening van gepresenteerd zal krijgen. Waarvan het nog maar de vraag is of zij deze ooit zal kunnen voldoen
  Over verantwoordelijkheid gesproken.

 28. 42

  De nutsvoorzieningen -waaronder ook de banken en de verzekeringsmaatschappijen- horen in handen te zijn van de gemeenschap, evenals de woningcorporaties.

  Denk je nou echt dat het mij interesseert hoe Samsom de volgende chaos voorprogrammeert? Dat gesleutel aan de uitwassen van het neo-conservatisme is bijvoorbaat tot mislukker gedoemd.

  Jij wilt loskomen van de ideologie en de vooroordelen, maar over welke ideologie en welke vooroordelen heb je het nu eigenlijk?

  Ik wil een radicale koerswijziging en dan ga ik liever in gesprek met Wouter ter Heide (41), al vind ik hem nogal zweverig.

 29. 44

  @40: ik zeg niet veel maar wel wat: verzekeraars verzekeren, dus als je wilt dat iemand de zorg per regio organiseert, prima, maar zeg daar dan eens iets over: geef eens een perspectief.
  Ik ben bezorgd over alle kletspraat over de woningbouw en zeg: zou je niet mensen de keuze moeten geven om te huren (goed voor de arbeidsmarkt) of te kopen? Wat zou zo’n keuze betekenen voor het beleid, dat er vooral op gericht is de huurwoningmarkt kleiner te maken?
  Als je dat niet hebt gelezen, moet je naar de oogarts. of niet meer meepraten over dit soort dingen.
  @41: over jouw ideologie heb ik het Harm. Schaam je. Als elke politicus bij voorbaat tot mislukken gedoemd is, omdat hij jouw cynisme niet volgt, zijn we bezig met een discussie onder doven. Ik probeer in de plooi te blijven: maar wat is dit een derderangs kletskoek? Ga vooral in discussie met de filosoof van het “algemeen belang”. Ik zou zeggen: voor de mensen die 56 pagina’s lang serieus hebben geprobeerd iets te vinden is dat vast reuze inspirerend.
  Ik ben aan een conclusie toe: je wilt niet meedoen, meepraten, enzovoort. Dat is iets voor reformistische sukkels.
  Maar ik zal stoppen want ik heb een kwade dronk over me.
  @41: het algemeen belang was aan de orde gedurende een eeuw of wat, de BMD is uitgevonden in de jaren tachtig toen het over kernenergie ging. Ik was in de jaren zestig lid van meer dan één politieke partij, in een poging een progressieve combinatie dichter bij te brengen.
  Misschien heb je inspiratie, maar het is me niet erg opgevallen dat je het stuk van Samsom hebt gelezen. Daar gaat het over.

 30. 45

  Je leest het document, het roept vragen bij je op en vervolgens zie je het bestaan van jouw vraag als een minpunt van het document. Zo is jouw stukje opgebouwd.

  Ik zal het even uitleggen aan de hand van die halve pagina in het rapport over zorg in de regio. Er wordt geschetst waarom je bepaalde onderdelen van de zorg op regionaal en andere delen op landelijk niveau moet regelen. Dat is een perspectief. Je vraagt erom, maar het staat er gewoon.

  Wat jij doet, is je lanceert een vraag over de uitwerking ervan. Je zegt namelijk “een verzekeraar vangt premies en draagt daarvoor ondraagbare risico’s. Als je verzekeraars iets anders wilt laten doen, moet je een andere organisatievorm kiezen.” Echter, het is mij vooralsnog niet duidelijk waarom het plan van de PvdA niet zou aansluiten bij het huidige stelsel van verzekeraars. En het is mij ook niet duidelijk waarom de PvdA in een rapport dat draait om een visie, nou de technische uitwerking ook zou moeten behandelen.

  Ik vind het maar een prutswerkje dat je hier aflevert en kom dan alsjeblieft niet bij de reaguurders klagen dat zij niet ingaan op de inhoud. Het ligt aan jou.

 31. 47

  @45:prima, maar lees dan ook even wat ik beweer. Ik ben het eens, maar noem het een half idee en niet erg uitgewerkt.
  Je hebt ook gelijk: niet alles hoeft tot in alle details doordacht te zijn. Ik vind alleen dat ik mild ben, want er lag toch een programma? Daarop moest het een uitwerking zijn, een nadere specificatie van keuzen voor het land.
  Het stuk wil af van marktwerking en dat is nu net wat die verzekeraars belichamen.
  Kortom, ik ben welwillend, maar ik snap de kern niet van wat er wordt beweerd. Maar je bent de eerste die iets inhoudelijks probeert te zeggen over de tekst. Lof! Ongetwijfeld ben ik te vlug geweest; maar ik heb de tekst gelezen en geef aan hoe ik daar mee worstel.

 32. 48

  @ 044 Tom van Doormaal – Natuurlijk is dit een discussie tussen doven: jij bent stokdoof en ik houd me (dus) oost-indisch doof.

  Ik weet niet wie hier de reformistische sukkel is. Ik heb er al meerdere malen op gewezen dat we vroeger een bank hadden die in staatshanden was: de rijkspostspaarbank. Dat vroeger de gezondheidszorg (ten dele) in staatshanden was (het ziekenfonds), net als de Nederlandse spoorwegen (openbaar vervoer), de energievoorziening, noem maar op.

  Eigenlijk dacht ik dat ik de reformistische sukkel was,
  maar blijkbaar ben ik daarom een (marxistische) ideoloog.

  En jij wilt de uitwassen van de neo-conservatieve politiek reformeren.
  Zo gezien heb je gelijk: de echte reformistische sukkel, dat ben jij.

  Jij bent werkelijk stokdoof, want je bent nog nooit ingegaan op 1 enkel woord dat ik schreef, behalve dat je het had over je jeugdzonden en jouw ervaringen als ambtenaar met de burocratie.

  En nu wil je werkelijk dat ik me ga verdiepen in die voorstellen van Samsom? Mensen die 56 pagina’s besteden aan het reformeren van de uitwassen van de neo-conservatieve politiek, in plaats van zich te bezinnen op hun uitgangspunten, die zijn niet inspirerend, die zijn zielig.

  Als Samsom zich bezint op de uitgangspunten van de sociaal-democratie (en het socialisme) en dan 56 pagina’s vol schrijft met een strategie hoe hij de draad weer wil oppakken, dan mag je me nog een keer uitnodigen om mee te denken en te praten.

  Ik hoef niet in de plooi te blijven, ik ben die derderangs kletskoek van de PvdA meer dan zat.

 33. 50

  Geheel geen nieuws Harm, maar ik heb goed geslapen.
  Als ik het goed zie wil je de wereld weer in staatshanden brengen: de banken, de gezondheidszorg, het spoor, de energievoorziening.
  Dat is een interessante en nieuwe visie natuurlijk.
  Alleen heb ik daarin doorgeleerd en ervaring opgedaan; als je dat derde rangs kletskoek wilt noemen, prima. Maar herhaal dan niet steeds je eigen boodschapje alsof het heil van de wereld daarvan afhangt.
  Dat is tamelijk pretentieus.

 34. 51

  Typische arrogante PVDA houding tegenover mensen die kritiek hebben en daarin volharden,je mag je zegje doen en daarna moet je je bek houden en het aan de professionals overlaten.Die hebben er immers voor doorgeleerd.
  En vooral niet toegeven dat ze de voorzieningen hebben verkwanseld aan het kapitaal.
  Als ze al in een nieuwe regering komen zal dat samen met de VDD zijn, mensen aan de onderkant,en niet alleen daar,ondervinden de gevolgen van die eerdere samenwerking nog dagelijks.

 35. 52

  Yep, vroeger was alles beter. O, je bent een deskundige ad verecundiam…….
  Had dat dan gelijk gezegd,

  dan is een andere mening natuurlijk niet mogelijk.

 36. 55

  “PvdA wil terug naar oude ziekenfonds”

  “‘Ik begrijp Samsom wel, want de PvdA stemde in 2005 tegen het nieuwe zorgstelsel’, reageert Rouvoet. ‘Maar daarmee blijft de PvdA hangen in een romantisch terugverlangen naar het oude ziekenfonds,”
  (De Volkskrant – http://tinyurl.com/cfzoakn )

  Heeft Tom van Doormaal dan toch iets over het hoofd gezien?
  Bijna had ik besloten dat verhaal van Samsom toch maar eens te lezen.

  Maar ik heb besloten het aan de deskundigen over te laten.

 37. 56

  Zo klopt de wereld wel weer. Ik ben stompzinnig en Harm geeft toe Samson niet te hebben gelezen. Iedereen mag zeggen dat ik een arrogante klootzak ben, want dat is typisch PvdA.
  Wat heerlijk toch± iedereen bevestigd in zijn eigen vooroordeel. Als je niet bereid bent je ergens over te laten informeren, kun je het inderdaad beter aan deskundigen overlaten.

 38. 57

  Deze gepikeerde reactie waarin woorden worden verdraaid,niemand noemt je een klootzak Calimero,zegt veel over de schrijver.En m.i. ook het een en ander over het mores binnen de PVDA,waarin politici zich schijnbaar zelf tot deskundige kunnen benoemen.

 39. 59

  Alsof ik geschreven zou hebben dat ik Samsom wel gelezen zou hebben.

  Er is een overaanbod aan informatie, dus iedereen neemt slechts tot zich wat hem/haar interesseert. Ik had al geschreven in welk geval ik WEL bereid ben om Samsom te lezen (42, 48).

  Het ging niet om een vooroordeel, maar het wordt wel weer bevestigd en tenslotte vroeg je er om (39).

  En het enige dat ik aan de “deskundigen” overlaat is het lezen van het verhaal van Samsom.

 40. 61

  Mijnheer Tom van Doormaal,

  Ik wil mij graag verontschuldigen voor de harde woorden,
  maar ik schreef:

  “En nu wil je werkelijk dat ik me ga verdiepen in die voorstellen van Samsom? Mensen die 56 pagina’s besteden aan het reformeren van de uitwassen van de neo-conservatieve politiek, in plaats van zich te bezinnen op hun uitgangspunten, die zijn niet inspirerend, die zijn zielig.

  Als Samsom zich bezint op de uitgangspunten van de sociaal-democratie (en het socialisme) en dan 56 pagina’s vol schrijft met een strategie hoe hij de draad weer wil oppakken, dan mag je me nog een keer uitnodigen om mee te denken en te praten.”

  Ik denk dat het moeilijk is om mijn kritiek op de PvdA, op Samsom en op jou, hier in deze beperkte ruimte, zuiverder weer te geven. Het antwoord dat ik daarop kreeg vond ik meer dan ontoereikend,

  en toen schoot ik uit mijn slof.

 41. 62

  Dat accepteer ik dan graag weer, lieve oude mopperkont.
  Maar ik zou zo graag eens een vloer vinden waarop we echt met elkaar konden matten. Je bent niet achterlijk.
  Maar mijn kribbige ironie verdien je ook: het terugkeren naar oude recepten van staatseigendom en staatsinterventie zie ik ook niet erg. Deze week weer eens met de trein naar Amsterdam: wat een ramp. Ik had beter de fiets kunnen nemen. Zeker: allemaal stompzinnig marktgedoe. Maar of de oplossing nu is om weer een oude door de staat geleide NS te hebben? Dito met banken, ziekenfondsen en ziekenhuizen.
  Ik zoek naar inzichten die inspireren, niet naar oude nostalgie.
  En als ik me als moffenhoer behandeld voel, reageer ik gewoon geheel niet meer. Maar ik lees liever opmerkingen die inspiratie geven.
  Daarom ben ik in deze tak van sport beland.

 42. 63

  Een beetje framen en het hele probleem is opgelost, nietwaar Tom?

  Met ideologen hoef je niet discussie te gaan, het is genoeg om het woord te gebruiken als een ad hominem. Een tip: voor het geval dat onvoldoende oplevert heb je altijd nog “marxistische ideologen” achter de hand.

  En als iemand aan dat ad hominem ontsnapt en verwijst naar een situatie die in Nederland nog niet zo lang geleden bestond zonder dat er sprake was van en dictatuur, dan gaat het om nostalgie en oude recepten.

  Toevallig ben ik net bezig om samen met de dame die bij ons in de keuken staat oude recepten uit te proberen om koekjes, cakes en brood te bakken. Dat kun je natuurlijk nostalgie noemen, maar geloof het of niet: het eindresultaat is gewoon lekkerder dan wanneer je van die industriele kant-en-klaar mixen gebruikt. Je vermijdt de kunstmatige aromastoffen, kleurstoffen en conserveringsmiddelen en meer tijd kost het ook amper.

  “Rasp de schil van een limoen en meng dat door het deeg.” Daar stond ze wel even raar van te kijken:”de SCHIL?” Mijn vrouw vond het resultaat niet echt opzienbarend, want het leek precies zo’n cake uit het pakje en de smaak was voller, maar ook niet echt verschillend.

  Dat ik daarmee had aangetoond wat ik wilde aantonen, ontging haar. En die pakjes komen hier de deur niet meer in, zo autoritair ben ik wel.

  Nee, er is niets verkeerd aan oude recepten.

  Leg me eens uit wat er nou precies op tegen is om een “oude NS” te hebben, een zelfstandige organisatie die eigendom van de staat is? Misschien moeten we er wel een “nieuwe NS” van maken, die geheel uit de belastingen wordt bekostigd en gratis vervoer aanbiedt. Als je dat gedoe met die kaartjes kunt afschaffen levert dat een enorme besparing op.

  Dit weekend hebben we een cake gebakken op basis van tapioca, melk, eieren en chocolade (puur, geen melk). Zonder tarwemeel dus. Zelfs mijn vrouw moest toegeven dat het lekkerste chocoladecake was die ze ooit had gegeten.

 43. 64

  Wat je met framen bedoelt ontgaat me. Dat is modieuze terminologie van mediageile adviseurs.
  Maar verder, niks mis met oude recepten, of het nu nostalgie is of niet.
  Wat heb ik tegen een staats – NS? Niet erg veel, evenmin tegen een staatsbank als ABN-Amro, of andere nutsbedrijven.
  Too big to fail? Dan in overheidshanden, goed idee.
  Maar dan ben je er niet. Ik heb nogal wat ervaring bij de overheid en weet dat de politieke aansturing en het management nogal wat gebreken vertoont.
  Het tweede probleem is dat die oude vormen van organiseren uitgingen van een monopolistische situatie op informatiegebied. Die is door onze wonderbaarlijke ICT revolutie snel veranderd.
  Iedereen zit achter zijn PC en heeft een steeds perfecter beeld van de markt, van aanbod, van prijzen. En kan daar op reageren met een steeds grotere snelheid. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop individu en collectief zich verhouden.
  Ik probeer daar onideologisch over te denken. Het lijkt mij mogelijk lokaal aanbod en vraag te organiseren, via een simpel systeem van servers, met b.v. zorgaanbod en zorgvraag, naar het model van marktplaats. Dat is een vrij rechtse gedachte, die bij marktgelovigen hoort. Maar als er gebieden zijn waar de markt als allocatiemechanisme functioneert, dan beperkt dat de besturingslast van de overheid zeer.
  Kortom, ik ben zoekend naar een moderne heilsstaat.
  En zeg niet dat ICT futiel is: ik mag zittend achter mijn bureau een blik in je braziliaanse keuken werpen. Dat hadden we twee decennia terug niet durven dromen.

 44. 65

  “Maar dan ben je er niet. Ik heb nogal wat ervaring bij de overheid en weet dat de politieke aansturing en het management nogal wat gebreken vertoont.”

  Ja, daar kan ik me wat bijj voorstellen, ik had ook allerminst de indruk dat het altijd vlotjes verliep. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat ik verbaasd heb gestaan van de snelheid en effectiviteit waarmee ik werd geholpen in mijn gemeente, toen ik daar eens met een paar hele lastige vragen kwam. Ik denk nu nog met respect terug aan deskundigheid van die ambtenaar. En dat was in de tijd voor de PC.

  Maar je had het over “de politieke aansturing en het management” en dat is natuurlijk wat anders dan de deskundigheid van een ambtenaar. Nu ben ik geen organisatiedeskundige, maar afgaande op jouw eigen woorden zou ik zeggen dat er “beter moet worden geluisterd naar de man op de werkvloer” (om ook maar eens een gemeenplaats te gebruiken). In ieder geval komt dat overeen met mijn eigen ervaringen.

  Wat die “wonderbaarlijke ICT revolutie” betreft hink ik op 2 gedachten: aan de ene kant schijnt die revolutie niet zonder problemen te verlopen (als ik de berichten over de belastingdienst mag geloven), aan de andere kant zou “mijn ambtenaar” helemaal in katzwijm vallen als hij een goed funcionerend systeem in handen zou hebben.

  Het verschil tussen ons beiden is, dat ik die “besturiingslast” nu juist wil hebben. Tot op zekere hoogte, want ik heb niets tegen effectiviteit en een “markt” (een systeem dat zichzelf als het ware stuurt op basis van vraag en aanbood), alleen wil ik dat het werkt op basis van andere praemisses.

  De praemisse van de efectiviteit van een kapitalistische markt is het maken van winst. Dat is een praemisse die wezensvreemd is aan gezondheidszorg.

  Dus van mij mag die ICT revolutie een grote rol spelen en mag je met die server een “marktmodel” opzetten, zolang maar de mogelijkheid bestaat om zelf aan de praemisses te sleutelen, als resultaat van de (democratische) politieke keuzes die gemaakt worden.

  En de rest kun je gerust aan “mijn ambtenaar” overlaten en die werkt nog voor een salaris dat duidelijk lager is dan de balkendenorm ook.

  Kun je me een beeje volgen of babbel ik adacadabra?

 45. 66

  PS: Met “framen” wordt bedoeld dat je iets in een bepaalde context plaats zonder dat daar een argumentatie aan ten grondslag ligt.

  De manier waarop jij dat doet ontleedde ik in de eerste 2 alinea’s.

  (correctie: ik zie dat ik niet goed opgelet heb en dat daardoor de volgorde van de reacties schijnbaar is omgedraaid. sorry))

 46. 67

  @65: dat kan ik heel goed volgen. Sterker, daar manifesteert zich onze gemeenschappelijkheid die ik altijd vermoed heb. Ik ben/voel me een thuisloze linkse, die niettemin een partij nodig heeft om praktisch te oefenen.
  Ik geloof in het marktmechanisme, mits onder specifieke en gecontroleerde condities. Ik geloof ook in de betrokkenheid en vakmanschap van de gewone jongens en meisjes op werkvloer.
  En dat marktmechanisme moet met een huizenhoog wantrouwen worden bekeken in de gezondheidszorg: sommige plaatsen kunnen het marktmechanisme misschien verdragen, maar winstuitkeringen uit een specialistenmaatschap gaan mij eigenlijk ook te ver.
  Enzovoort: laten we maar eens een plan maken om de heilstaat in te richten.

 47. 68

  Daartoe zou je eerst de gedachtensprong moeten maken, dat ook in het geval de nutsfuncties, waaronder het bank- en verzekeringswezen, zijn genationaliseerd, het heel goed mogelijk is om daarbinnen een systeem op te zetten dat zichzelf stuurt op basis van vraag en aanbood.

  En de aandelen moet worden omgezet in bedrijfsobligaties, waarbij de obligatiehouder geen stem heeft in de bedrijfsvoering.

  Hoeft niet morgen te zijn hoor. Maar het is toch belangrijk te weten wat ons voor ogen staat, voordat we met elkaar in zee gaan.