De heiligheid voorbij

De volgende gastbijdrage is van publicist Mohammed Benzakour. Afgelopen woensdag hield hij in het Amsterdamse Felix Meritis een voordracht op een bijeenkomst van de Dick Scherpenzeel Stichting waar gediscussieerd werd over de berichtgeving over het Midden-Oosten. Sargasso kreeg van Benzakour toestemming om zijn voordracht hier te plaatsen.

Vorig jaar verscheen in Amerika (na het essay) het geruchtmakende boek “The Israël lobby and U.S. Foreign Policy’, van de twee professoren Stephen Walt en John Mearsheimer. In 560 bladzijdes brengen zij minutieus in kaart hoe in de V.S al decennialang de Israël-lobby (een machtig politiek en mediamiek netwerk van joodse organisaties, christenfundamentalisten en neocons) aan de knoppen draait van de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek – met al zijn schadelijke effecten, voor de regio en voor Amerika zelf. Een moedig en baanbrekend standaardwerk over een onderwerp waarop al zo lang een groot taboe rust. Ook maakt dit boek duidelijk welke frisse en minder frisse strategieën deze lobby aanwendt om ieder kritisch debat over Israël in de kiem te smoren.
Behalve NRC Handelsblad en VPRO’s Tegenlicht is aan dit boek vrijwel geen aandacht besteed. Toen vorig jaar de Nederlandse vertaling verscheen, telde ik welgeteld één recensie, in de Volkskrant (20 oktober 2007). Deze kwaliteitskrant wees een joodse commentator aan wiens Israëlische preoccupaties elke week te bewonderen zijn in zijn column. En, tamelijk voorspelbaar, eindigde diens ‘recensie’ met de opmerking dat hij er een ‘nare smaak’ aan overhield – als bekend, een nauwelijks verhulde manier om iemand als ‘antisemiet’ weg zetten. Kortom: discussie gesloten. Een collega van mij stuurde hierop een klachtbrief naar de Ombudsman van de Volkskrant. Op zijn brief is nooit gereageerd, noch een ontvangstbevestiging. De ironie wil dat zowel de recensie als het zwijgen van de Ombudsman onbedoeld de kern van dit boek onderstreepten.

Een vraagje: kunt u zich voorstellen dat een grote landelijke krant een Palestijnse journalist in dienst neemt die vroeger tevens voorzitter was van de Nederlandse PLO-tak en waarvan de dochter werkzaam is bij de gewapende tak van Hamas? Toch is de MO-correspondent van het Algemeen Dagblad (alsmede Evangelische Omroep) de voormalige voorzitter van de Nederlandse Zionisten Bond en bekleedt zijn dochter een woordvoerderfunctie binnen het Israëlische leger.
Nog een vraag: zou een kwaliteitskrant een Palestijnse correspondent in dienst nemen die regelmatig bijklust voor een binnenlandse organisatie die rechtsreeks gefinancierd wordt door de Palestijnse Autoriteit? Toch is de verslaggever van de Volkskrant kind aan huis bij Cidi-bijeenkomsten en neemt hij zelfs deel als reisleider aan Cidi-reisjes naar Jeruzalem. Hetzelfde geldt voor de banden tussen medewerkers van NOS Radio 1, Vrij Nederland en het Cidi (waarvan een bestuurslid directe bedrijfsbelangen heeft bij de bouw van de Muur)

Natuurlijk, kranten publiceren af en toe (nu meer dan vroeger) ingezonden stukken waarin de Israëlische politiek wordt aangevochten, maar het is gemakkelijk aantoonbaar dat de heersende opinie duidelijk doorslaat ten gunste van Israël. Waar is bijv. de Nederlandse commentator van de statuur van Robert Fisk of Patrick Seale? Komt er iemand ook maar in de buurt komt van Israëlische criticasters als Amira Hass, Akiva Eldar, Gideon Levy en Bradley Burston? Die kennen wij niet.

Bij nieuwsrubrieken, waaronder ook uitdrukkelijk de drie Teleteksten (NOS, RTL en VRT) – wordt Hamas altijd vergezeld van een woordtoevoeging: ‘moslim-fundamentalistisch’ , ‘terroristisch’ of ‘extremistsich’. Zij werken al bijna afstompend. Voor deze kwalificaties zijn misschien best goede argumenten aan te dragen. Maar evenzeer zijn goede argumenten aan te dragen om Israel te vergezellen met ‘staatsterroristisch’ of ‘apartheidsregime’. Of ‘theocratisch’, of ‘bezettende mogendheid’, ‘het internationaal recht schendende’, ‘het racistische’ etc.
Maar dat lees je nooit.
Voorts kwam na turven van enkele grote dagbladen en omroepen het volgende cijfer. De verhouding Palestinagezinde columnisten/commentatoren (al dan niet met Arabische achtergrond) versus Israëlgezinde columnisten/commentatoren is ongeveer 3 – 21.

Het gaat er niet om of pro-Palestijnse opiniemakers altijd gelijk hebben of dat pro-Israëlische commentatoren altijd ongelijk; het punt is dat een pro-Palestijns geluidnauwelijks kans krijgt; een onevenwichtigheid die raakt aan de essentie van kwaliteitsjournalistiek.

We kunnen ons niet voorstellen dat de komende 30 jaar de NOS haar verslaggeving overlaat aan een Palestijnse correspondent die kantoor mag houden in Rammalah en met familie op The Westbank. Toch was dat spiegelbeeldig het geval bij de NOS de afgelopen 30 jaar met een joodse correspondent woonachtig in Joods-Jeruzalem.

Dat dit journalistiek deficit niet eeuwig houdbaar is, moge allereerst blijken uit de invloed die het heeft op de groep die al zo lang inzet is van nationaal debat: de moslimpopulatie.
Momenteel is ongeveer 50% van de Amsterdamse bevolking van allochtone herkomst en kennen we bijna een miljoen moslims in Nederland. Dit betekent dat andere, nieuwe maatschappelijke verhoudingen ontstaan. Als de vermijding of ontkenning hiervan een teken is van mislukte integratie, is het huidige conflict een teken van voortschrijdende segregatie.

Er zijn trends merkbaar dat het islamitische hoor- en lezerspubliek steeds minder afhankelijk is, of sterker: zich afkeert van de reguliere nationale nieuwskanalen. Deze, moslims, hoofdzakelijk jongeren, bestaan – het klinkt misschien vreemd – niet louter uit radicalen, maar zijn grotendeels keurig opgeleide jongens en meisjes met dikwijls een oppassend gezinsleven.
Sinds de opkomst van de satellietantenne en internet, zijn er beelden van de werkelijkheid ontstaan die lange tijd aan ons oog werden ontrokken. Het internet maakt een alternatieve nieuwsvoorziening mogelijk die doet denken aan de samizdat van de jaren zeventig in de Sovjet-Unie. Zo laat Al Jazeera analisten aan het woord die steevast ontbreken in de kaartenbakjes van Nova. Marokkaanse nieuwszenders tonen beelden van uiteengereten Palestijnse kinderen, die RTL en NOS liever niet uitzenden omdat deze weerzinwekkendheid moeilijk te rijmen is met de steriele ‘vergeldingsacties’ van Israël. Op YouTube zijn documentaires te zien waar niet alleen de angsten van Israëlische burgers breed worden uitgemeten, maar ook de verschrikkingen van het Israëlische leger, zoals bulldozers die ‘s nachts huizen met gezinnen platwalsen omdat ze ‘in de weg’ zitten. Niet alleen komt de bange Israëlische moeder uitgebreid aan het woord, maar ook de Palestijnse boer wier akkers, olijfgaarden en veestapel – zijn enige inkomstenbron – zijn vernietigd. Uit de filmpjes (waarvan sommige met verborgen camera’s zijn opgenomen door jongens die de dood niet vrezen) blijkt Gaza niet zomaar ‘een strookje bezet gebied’ met een ‘veiligheidhek’ eromheen, maar heeft het eerder iets weg van een levensgrote openluchtgevangenis waar de Gazanen als ratten in de val zitten.

Wie een rondgang maakt langs Marokkaanse, Turkse en Islamitische internetfora (marokko,nl, magrebonline.nl, KifKif, Indymedia, Radioislam.org, Al Aqsa.net) zal merken hoe een hele generatie zich kapot ergert aan het scheefgetrokken beeld van de Palestijnse Zaak.
Onlangs volgde ik een discussie op een islamitisch forum; een jongeman vertelde omstandig dat als hij wil weten wat er in Gaza gaande is, hij alle bronnen raadpleegt, The Herald Tribune, Bahrain Tribune, Al Jazeera, Libération, en zelfs Ha’aretz, maar niet de Nederlandse. Hij gaf vele voorbeelden, ik citeer er een. “In juli vorig jaar heeft de Israëlische regering een wetsontwerp aangenomen waarin werd bepaald dat het Jewish National Fund (landeigenaar 14% van Israël) alleen land mag verkopen aan joden. Nu was dat in de praktijk al zo, door Arabieren toegang te verbieden op verkoopdagen, maar nu is het officieel: heb je het ‘verkeerde’ DNA, dan wordt je door de overheid uitgesloten. Is dit gewoon Apartheid? Nee, dit is geïnstitutionaliseerde Apartheid. Maar niets hierover in de Nederlandse media!”
Alle forumleden reageerden instemmend. Waarop dan de vaak de verzuchting volgt: ‘Nederland is gewoon een tweede Israël’.

Het is dan ook niet gek dat de wijze waarop bij de NMO en de NIO (tezamen slechts 1 uurtje tv-zendtijd/week) over het Palestijnse vraagstuk wordt gediscussieerd fundamenteel verschilt van de benadering op onze opiniepagina’s. Bij beide omroepen is veel meer oog voor de achtergronden van het conflict, alsmede de humanitaire en mensenrechtelijke kant; ironisch genoeg precies die aspecten waarop Nederland zich altijd graag als gidsland profileerde.

Het islamdebat dat in Nederland wordt gevoerd, en dat ons inmiddels beroemd heeft gemaakt tot ver over de grenzen, heeft de Palestijnse betrokkenheid van hier wonende moslims uitsluitend sterker gemaakt. Het tragische lot van de Palestijn wordt ervaren als het eigen lot. Ofschoon in Nederland geen bezettingsleger en checkpoints met prikkeldraden zijn, ofschoon hier geen raketten op ze af worden gevuurd, hier zijn het de frequente aanvallen van zekere politici en opiniemakers die als schotwonden worden ervaren.

De moslimse betrokkenheid draait niet alleen om religieuze en politieke loyaliteit, maar het betreft vooral strijd tegen onrecht – onrecht, waar uiteraard ook miljoenen niet-moslims over de gehele wereld gevoelig voor zijn. Er bestaan allerlei varianten op dat gevoel, en oneindig veel manieren om er uitdrukking aan te geven. Activisme, demonstraties, schenkingen, emotionele solidariteit, een verhoogde belangstelling voor nieuws uit de Bezette gebieden: Al die nuances hoeven alleen maar onder één noemer te worden gebracht – die van de islam – en de hele islamitische gemeenschap wordt een grote broederschap. Je kunt dus stellen dat vanwege de vereenzelviging het islamitische verleden via een omtrekkende beweging geannexeerd wordt door het Israëlische heden.

Al met al, betekent het dat gestadig de situatie ontstaan is dat een groeiende, zich met de Palestijnen afficherende moslimpopulatie verkeert in een land dat zich politiek en journalistiek afficheert met de andere partij. Je hoeft dan ook geen onheilsprofeet zijn om te voorspellen dat deze discrepantie vroeg of laat brokken geeft.

Vele nota’s, symposia, columns en Kamerdebatten zijn en worden eraan besteed om de moslimpopulatie aan dit land te binden, om hun harten te winnen, om hun gevoelens van loyaliteit te verhogen, om radicalisering tegen te gaan. Het gaat dan over strengere inburgeringdictaten en verbod van importbruiden; over het opdreunen v/h Wilhelmus tijdens naturalisatieceremonieën; en over nog meer AIVD en nog minder privacy; over het sluiten van moskeeën en het uitzetten van imams, enzovoorts.
Maar dit alles lijkt op symptomatische gelegenheidsbestrijding. Het zou enorm schelen als de politiek een grondige zelfreiniging ondergaat treft ter fatsoenering van het geperverteerde politieke klimaat. Met daar onmiddellijk aan gekoppeld: een zelfreiniging door het journaille – in naam van het taboeloze, maar zuivere debat. Immers, wanneer de dialoog van woorden ophoudt, ontstaat de dialoog van daden. En dát levert, goedschiks of kwaadschiks, hoofdzakelijk daders op.

Mohammed Benzakour
www.benzakour.eu

 1. 1

  De moslimse betrokkenheid draait niet alleen om religieuze en politieke loyaliteit, maar het betreft vooral strijd tegen onrecht – onrecht, waar uiteraard ook miljoenen niet-moslims over de gehele wereld gevoelig voor zijn.

  Mischien kan de heer Benzakour eens uitleggen waarom het conflict in Darfoer op veel minder interesse kan rekenen onder moslims.

 2. 2

  @1:

  Is dat nu het punt?

  Er zijn vele misstanden in de wereld. Maar er zijn er maar weinig waar de westerse wereld zoveel steun voor opbrengt als de Israelische onderdrukking.

  Benzakour geeft hiermee aan dat het Nederlandse journaille een zeer laag niveau heeft behaald en niet eens meer de schijn van objectiviteit omhoog kan houden.
  Daar tegenover zijn er diverse Amerikaanse, Engelse en inderdaad ook Israelische criticasters die heldere kritiek uiten.

  Nederlandse media lijkt met 2 maten te meten, en dat zal ze opbreken.

  Dan kan je gaan schreeuwen dat Al Jazeera ook niet perfect is, en dat er meerdere brandhaarden zijn etc. etc. maar dat is het punt niet lijkt me.
  De Nederlandse media voegen met name op dit dossier weinig toe, en verkleuren het beeld in veel gevallen. Daarmee verjagen ze de kritisch geinteresseerden naar andere plaatsen.

  Ik persoonlijk combineer liever haaretz.com met aljazeera, eventueel aangevuld met engelse of amerikaanse kritische analyses. Nederlandse media brengt op dit gebied weinig nieuws.

 3. 3

  @2: Is dat nu het punt?

  -en-

  Nederlandse media lijkt met 2 maten te meten,

  Dat is precies het punt van #1: menig Nederlandse moslim (lijkt) met twee maten te meten. Moslim-moslim mensenrechtenschendingen worden genegeerd (Darfur, Algerije, Turkije), moslim-christen mensenrechtenschendingen als de moslimkant het overwicht heeft eveneens (Egypte, Turkije), maar als het westen islamieten onderdrukt dan is het westen ‘onrechtvaardig’ en ‘hypocriet’.

  Ik kan zelf niet zoveel sympathie opbrengen voor de behoeften van een bevolkingsgroep die zelf weinig oog lijkt te hebben voor de behoeften van anderen.

  Daarnaast schreeuwt #1 niet, dus doe even normaal.

 4. 5

  De schrijver heeft een punt, maar ik vind louter het feit dat een Israël-correspondent van joodse afkomst is, geen probleem. Dat zo een correspondent bijklust voor CIDI daarentegen, is onaanvaardbaar.

 5. 6

  Israël is een klein kud landje vergeleken met de rest,en een pokke eind fietsen who cares? Een inheemse nederlander komt niet op moslim blogs en weet akelig goed wat hamas en PLO voor ogen hebben.( vrijheids strijders of terroristen, het is en blijft geweld).
  Dat de journalistiek al jaren lang door de NOS verslag vanuit dat landje wordt gedaan is omdat de verslaggever er dient te wonen.
  een palestijn lukt dat niet.(en ja kijk al 30 jaar tegen een joodse verslaggever aan).

  Partijdigheid is geen optie bij het NOS
  ( eye of the beholder, kleurenblindheid ).
  een krant is partijdig.
  Over de frequentie van de media aandacht voor moslim/israel problematiek kan ik er er zo een tiental miljoen opnoemen die het genoeg vinden.
  Wij nederlanders hebben al jarenlang de palestijnse zaak goed gesteund vergeleken met andere landen, zo erg dat men ons zelfs beticht van anti semitisme a la 1940.
  Begin een commerciële omroep zou ik zeggen. het is een vrij land.

 6. 7

  Er zijn vele misstanden in de wereld. Maar er zijn er maar weinig waar de westerse wereld zoveel steun voor opbrengt als de Israelische onderdrukking.

  Onder de Palestijnen heeft Nederland anders een uitstekende reputatie. En ja, de banden met Israel zijn ook goed. Maar door Israel te veroordelen, help je daarmee de Palestijnen? Het enige dat je daarmee bereikt is dat Israel helemaal niet meer ontvankelijk is voor kritiek. Geloof het of niet, maar Nederland krijgt door de goede betrekkingen met Israel af en toe nog wel eens wat voor elkaar ten bate van de Palestijnen.

  Nederlandse media lijkt met 2 maten te meten, en dat zal ze opbreken.

  Tja, dat hoor je wel vaker. Nou wil ik dat best accepteren, mits er bewijs op volgt. Maar dat heb ik toch nog niet gezien. Zoals hierboven al opgemerkt, krijgt dat conflict al bovengemiddeld veel aandacht.

  Dus de kritiek zou dan moeten zijn dat de berichtgeving op televisie en in kranten pro-Israel is? Heeft iemand al eens de berichtgeving over dat conflict bij elkaar gezet, en daarna gesorteerd op de mate van subjectiviteit? En bleek daaruit dat de berichtgeving over een langere periode te gekleurd was?

 7. 8

  Het Midden Oosten is een soepzooitje van dictaturen, geweld, armoede, onrecht, achterlijkheid, onderdrukking, enzovoorts. En dan moet ik geloven dat moslims overal ter wereld zich opeens druk maken over het Palestijns-Israelisch conflict? Als dit al het geval is, dan houden ze zichzelf voor de gek. Persoonlijk geloof ik weinig van de solidariteit van het MO met het lot van de palestijnse vluchtelingen, anders had men hen al lang definitief opgenomen in de eigen landen, oliedollars genoeg. Maar in de slangenkuil van het MO is alles politiek, en dus ook het Israelisch-palestijns conflict.
  Als het Midden Oosten, of de Islam, de spiraal van geweld en onderdrukking willen doorbreken en aansluiting willen vinden bij de moderniteit dan is er een hoop meer nodig dan oplossing van het palestijns-Israelisch conflict. Persoonlijk wil ik er liever niets meer over horen, zonder werkelijke wil tot oplossing van direct betrokkenen is alle aandacht verspilde moeite.

 8. 9

  Persoonlijk vond ik dit een goed stuk, jammer dat de commentaren precies doen wat de schrijver illustreert. Het gaat niet om wie er gelijk heeft of wie welk conflict negeert, #1 doet precies waar de schrijver voor waarschuwt, direct de vinger wijzen zodat er een ‘zij doen het ook’ reactie wordt bewerkstelligd.

  Waar Benzakour voor pleit is een evenredige berichtgeving en debat, journalistiek hoort, zo veel mogelijk, te gaan over feiten en behoort niet één kant te verzwijgen, wat het onderwerp ook is. In de politiek geldt dit evenwel nog sterker, immers hoe kun je beslissen over bepaalde zaken, zonder een helder beeld van de feiten te hebben. Hier heeft de schrijver een fundamenteel punt te pakken. Wellicht is dit ook de reden waarom shownieuws en de gouden kooi het beter doen dan menig nieuws of actualiteiten programma? Mist er diepgang, belichting van beide kant waaruit discussie of debat kan voorkomen?

  Palestijnen, Joden, Moslims, Wilderianen, Christenen, Liberalen en vele anderen, de oorsprong van het conflict, de zaak of het onderwerp onder groeperingen doet niet te zake, de objectieve berichtgeving daarentegen des te meer. Kortom wat mij betreft een mooi stuk van Benzakour waarin hij hierover in elk geval probeert een discussie over te starten.

 9. 10

  @ moeders mooiste:

  https://sargasso.nl/archief/2008/03/20/onderzoek-berichtgeving-midden-oosten/

  Het gevolg van eenzijdige berichtgeving is dat deze media ook over vele andere zaken niet heel serieus genomen worden, en dat menig mediagebruiker nieuws en opinie over de grens moet zoeken. Concreet het voorbeeld dat Benzakour geeft van grote aantallen jonge nederlanders die liever via internet en satelliet hun nieuws verzamelen dan van de NOS iets aan te nemen.

  Ik wilde trouwens niet zeggen dat hier zo geschreeuwd wordt, maar over het algemeen is het wel een pavlov reactie dat er inderdaad vele andere brandhaarden zijn, en dat ‘de’ nederlandse moslim selectief is in verontwaardiging.

  Dat klopt wel. Maar dat heeft niets te maken met het punt dat de Nederlandse Omroep Stichting onvoldoende haar best doet om over het meest overbelichte conflict van de afgelopen decennia op een evenwichtige manier verslag te doen.
  Je stelt nu individuele nederlandse burgers tegenover een instituut, lijkt me dat hun verantwoordelijkheden niet hetzelfde zijn

  Nederland doet relatief veel voor Palestina en heeft zeer sterke banden met Israel op alle niveau’s, maar wat heeft dat met de berichtgeving te maken?

  De meeste nederlands/joodse journalisten doen hun best om objectief-kritisch te zijn maar zitten wel in een specifieke situatie (Halve israelische staatsburgers). En los van hun feitelijke uitspraken wekt hun persoonlijke situatie de suggestie van partijdigheid.

  Zoals ik hierboven al zei zijn er in Israel zelf nog wat kritischer stemmen te vinden, die hier niet worden gehoord.
  En belangrijker, er lijkt geen speurtocht te zijn naar Palestijnse journalisten om het beeld waar nodig te corrigeren.

 10. 11

  Half off-topic. Heb van de week een interessant debat gezien op de Franse televisie tussen Israëli’s. Het ging er best heftig aan toe en woorden als “theocratie” en “Hitler-complex” werden daarbij niet geschuwd.

  Als gulden middenweg zou de NOS bijvoorbeeld eens een keer zo’n debat kunnen uitzenden. Zo kun je onmogelijk van antisemitisme worden beschuldigd en krijg je nog eens een paar interessante argumenten te horen.

  Leestips: Avraham Burg (“Vaincre Hitler”) en Shlomo Sand (“Les mots et la terre”). Dit waren twee van de mensen die aan het debat deelnamen. Er was ook nog een Israëlische schrijfster en een Frans-Israëlische ex-soldaat die enige sympathie had voor Fatah (ze kwamen op “hun terrein”) maar beslist niet voor Hamas. En nog iemand anders die ik even vergeten ben.

 11. 12

  @10: “Zoals ik hierboven al zei zijn er in Israel zelf nog wat kritischer stemmen te vinden, die hier niet worden gehoord.”

  Precies. En op hetzelfde moment gepost :-)

 12. 13

  @Guy:

  Mooi inderdaad.

  Jammer dat zoiets niet op nederlandse kanalen te vinden is.

  Het debat is er wel, aan beide zijden. Maar het enige wat we hier horen zijn de PR statements van Israelische pers en Hamas.

 13. 14

  Nog een leestip (via de Nouvelle Obs van vorige week): Charles Enderlin “Par le feu et par le sang” (Google zal de Nederlandse vertaling, als die er al is, wel vinden).

  Over Joods terrorisme tegen de Britse bezetter door de groepen Irgun en de rechts-nationalistische Betar. In het artikel werd de vergelijking gemaakt met het huidige Palestijnse terrorisme.

 14. 15

  Mooie voordracht. Het kan wel wat vaker gezegd worden dat het nieuws sterk gekleurd wordt. De Joden hebben dat goed voor elkaar na de Tweede Wereldoorlog. En geef ze eens ongelijk. Hopelijk gaat hun achtervolgingswaanzin nog eens over.

 15. 17

  “over het sluiten van moskeeën en het uitzetten van imams, enzovoorts”

  Zo ‘pervers’ is dat denk ik niet. Niet indien de imam in kwestie een uit het Midden-Oosten overgevlogen fundamentalist is. Hij gefinancierd wordt door buitenlandse regimes en/of onfrisse religieuze clubjes en als opdracht heeft meegekregen om integratie/assimilatie tegen te gaan.

 16. 19

  Zo’n TRS blijft om 11 voor 12 toch weer de trol zonder nadenken. De dolk erin, so to speak. Geert Wilders heeft een punt bij die rol, jij niet ventje, en je weet dat best.

 17. 20

  ”Persoonlijk geloof ik weinig van de solidariteit van het MO met het lot van de palestijnse vluchtelingen, anders had men hen al lang definitief opgenomen in de eigen landen, oliedollars genoeg.”

  Wie is degene die het bovenstaande heeft gezegd? Ik kan me ergeren aan dit soort uitspraken. Er is zat Arabisch land waar de Palestijnen kunnen leven ja, maar begrijp je niet dat zij recht hebben op hun eigen land? Stel dat de nazies NL nooit hadden verlaten, zou je het dan accepteren om dan maar bij je ”Belgische broeders” te gaan wonen?? Tuurlijk niet, ieder volk heeft recht op wat van haar is!

 18. 21

  ‘Het islamdebat dat in Nederland wordt gevoerd…….heeft de Palestijnse betrokkenheid van hier wonende moslims uitsluitend sterker gemaakt’.

  Ik zie geen verband tussen die twee kwesties. De lotsverbondenheid van Nederlandse moslims met het Palestijnse volk is een drogreden om zich niet met de uitwassen van het eigen geloof bezig te houden.

 19. 22

  Goed geschreven verhaal. Jammer dat het zo enorm voorspelbaar was (from dah beginning). Die vete boeit me dus ook geen kloten, wie em waar ook uitvecht. Too easy.
  Mohammed, joh, dan beginnen jullie gedupeerden toch fijn een clubje en stappen jullie naar de rechter. Simpel toch? Niet om flauw te zijn, maar ‘zo werkt dat hier’. Alle succes in uw strijd.

 20. 24

  Hallo Allen,

  Het verbaasd me weer eens niet dat er van de 24 reacties die geplaatst zijn EEN persoon: Niels, nr 9 als enige het artikel juist heeft geinterpreteerd.
  De overige 23 reacties zijn al diep in de brainwash sessie verwikkeld van de massamedia en daarnaast vertellen jullie niets nieuws. Kortom, jullie reageren op een verkeerde artikel. Ik verwijs jullie daarom naar een voor jullie interessante website waar jullie kunnen reageren op onderwerpen als deze. Daarnaast steken jullie er ook nog wat van op :)

  http://www.lezeneninterpreterenisnietmakkelijk.nl/

 21. 25

  De Christenfundamentalisten en Joodse Lobby hebben het weer eens gedaan.Laten wij eerlijk zijn, ook al zou dit mogelijk kunnen zijn, als die er niet geweest waren, dan zou heel Israel en het Joodse volk van de kaart zijn geveegd, en ik neem aan dat de Heer Benzakour daar geen traan om zou hebben gelaten.Laten we hier geen emoties oproepen die selectief zijn.

  Verder heb ik een vraag.Waarom laten de Arabische landen die over enorme rijkdommen beschikken, en enorme stukken grondgebied, de Palestijnen niet wonen in hun eigen domeinen als ze zo begaan zijn met hun Islamitische broeders?Waarom heeft Koning Hoessein destijd Jasser Arafat uit zijn land gesmeten?Simpel meneer Benzakour, gewoon omdat ze Jordanie terroriseerden met hun wapens, en het leven daar ondraaglijk werd, evenals Libanon nadien.En wat te denken van Egypte die al jaren er voor zorgt dat er geen Palestijn de grens over komt?

  Dhr Benzakour weet toch ook dat toen de Engelsen een volkstelling hielden in de jaren veertig van de vorige eeuw, de zogenaamde Islamieten in Palestina uit 24 landen kwamen, waaronder ook de Balkan-Staten, en maar zeer weinigen uit de omliggende landen?Waarom worden deze dingen verzwegen?Dhr Benzakour had toch moeten weten dat het voormalige Palestina voordat het Zionisme er kwam uitsluitend een Syrisch wingewest was, braakliggend terrein zonder enige economische relevantie, waarbij de Islamitische broederstaat Turkije zich niets gelegen liet liggen aan dit stukje grondgebied, terwijl zij eeuwen voor dit gebied verantwoordelijk waren?

  En nu komt u ons lastig vallen met terrorisme, blaast in Amerika de tent op, pleegt dagelijks overvallen op Joodse gebieden, en nu moeten wij tranen plengen vanwege de Joods-Christelijke lobby en fundamentalisten?Zou het niet beter zijn eerst de Sharia, de onwettige eenheid tussen Moskee en Staat in Islamitische landen op te heffen?Is die haatzaaiende beweging dan minder erg als Joden die voor hun zaak op komen, nadat ze eerst 6 miljoen schapen naar de slachtbank hebben moeten laten leiden, terwijl de hele wereld toekeek?Vindt U het gek meneer Benzakour dat deze mensen opkomen voor de gedachte dat hen dit nooit meer zal overkomen, en zij veilige grenzen willen scheppen, ook als zij deze met harde hand en toenemende vijandschap van rondom moeten verdedigen?

 22. 26

  tipisch joods trekje om de vinger terug te wijzen en terug beschuldigen ipv een keer gewoonweg accepteren dat het een klotenland is met kut funda/metaallisten die de meeste UN resoluties aan de ballen hebben hangen.
  Wenst u nog een clusterbommetje op uwen pet want ik voel me onveilig.?

  Go fuck yourself dus frabtius, de volgende Anne F komt er bij niet meer in..
  Wees blij dat uwen rug gedekt is als 52e staat van Amerika, anders had u wel anders geluld en geen rijkdom of economie gekend.
  en dat jullie als makke schapen naar de slachtbank zijn gelopen kán ik niets aan doen
  Men had ook kunnen weigeren of rebelleren.
  Als je veiligheid had gewild als jood na de WW2 had je wel een stuk land gekocht in Mongolïe, Nee U wenstte Heilig land,dat heb je gepakt zonder te vragen ( anti kraak aktie 1946 ) en ja dat is duur tegenwoordig er zijn er niet zoveel meer.
  Wees dan ook bereid de prijs ervoor te betalen en ga klagen bij de buurman die je zelf hebt uitgezocht.
  Integratie is iets wat de jood daar ook nooit heeft toegepast.
  Which reminds me ; als enige kleine stipje met totale persvrijheid in het Midden -Oosten
  (quote F.Barends) waarom zend Israël fitna niet uit, of is men reeds sponsor?

 23. 27

  Zolang er miljoenen christenen en ongelovigen zuchten onder het moslimjuk zoeken de Palestijnen het ook maar uit. En die Benzakour is een lachertje. Laat hij zich druk maken over de honderdduizenden doden in Sudan…

 24. 28

  Tis jammer maar zoals bekend L’histoire se répéte..de heftigheid…telkenmale..ook hier…Sarajewo revisited..take it away Frans Ferdinant..ik bedoel Geert.

  …—…

 25. 30

  @Eussein, thanks, gezien het feit dat iedereen rustig doorreageerde zonder zich iets aan te trekken van mijn commentaar begon ik al aan mezelf te twijfelen. ;-)

 26. 31

  mensen, waarom is het voor sommigen van jullie toch altijd zo moelijk toe te geven dat benzakour een megavet punt maaktt — geen speld tussen te krijgen!- en dat doet ie met flair, humor en beschaafdheid – een beschaafdheid waar menig jood/israelier een punt aan kan zuigen – getuige sommige reacties. Prachtige lezing kortom! (zou ik meer van willen lezen)

 27. 33

  Hemaworstje, even de feiten opfrissen, een opfriscursus lijkt me nodig nadat u niet inhoudelijk op mijn opmerkingen bent ingegaan.

  Israel het land van de Palestijnen afgepakt?Laat me niet lachen, welke Palestijnen?Een samen gepakt groepje Islamieten afkomstig uit Jordanie, en 24 Balkan Staten.Een groot Moefti van Jeruzalem en een paar arabische dorpen.Joden woonden er al eeuwen, ze zijn er heus niet alleen gekomen door de Zionisten en na WW 2.

  Bovendien, werden ze ook al niet in 721 en 586 voor Christus naar Babylonie,Assyrie, en Perzie, en Griekenland gebracht?Waren het niet Abraham,Izak,Jakob die er toen al eeuwen daarvoor waren?Zeker nooit iets vernomen van de Exodus?OOK nooit iets vernomen dat niet Ismael, maar Izak de belofte van dit land kreeg?U mag met de Eeuwige wedijveren, ik vrees dat u bijvoorbaat vecht voor een verloren zaak.

  Bovendien, geloof,land,volk zijn niet te scheiden.Van afpakken is geen sprake, hooguit van terugnemen wat men oneerlijk gestolen had.

  Zeg nou toch eens eerlijk man, jullie willen gewoon de Joodse Staat vernietigen, men leze het handvest van de PLO.

  Dat helaas onschuldige slachtoffers de dupe zijn in de Gazastrook van de Joodse invallen hebben zij te danken aan Hamas en de Fatahbeweging, en de gore kliek van Hezbollah en die haatzaaiende clown in Iran.

  Doe u een voorstel.Laat alle Palestijnen vertrekken uit Palestina, schenk ze een gigantisch stuk grond in Iran, de wereld is genegen mee te betalen aan deze volksverhuizing, zijn we gelijk af van dat dagelijks gezeur in de kranten.Is voor de toekomst van de Palestijnen beter, zo komen ze tot rust, en kunnen hun wonden helen.Volgens mij is de El Al wel genegen gratis vliegtuigen voor die volksverhuizing beschikbaar te stellen.

 28. 34

  @34: Het klinkt niet echt overtuigend om eerst te spreken om feiten en dan zelf te komen aanzetten met Abraham, Izak, Jakob en anderen uit een populair sprookjesboek.

  De Israelieten zouden gewoon eens moeten leren omgaan met de rest van de Arabieren.

  En het idee van een “Joodse Staat” is even fundamentalistisch als een staat die de Sharia naleeft.

 29. 35

  Benzakour heeft hier een punt dat door menig kritisch toeschouwer zal worden beaamt.

  En dat de arabische wereld corrupt is doet hier niets aan af.
  En dat ‘de’ palestijn voor ’67 nauwelijks bestond doet hier niets aan af
  En dat allochtonen vaak andere sympathieen hebben doet hier niets aan af

  Als Israel in 67 trouw was gebleven aan haar eigen onafhankelijkheidsverklaring, en alle burgers gelijke rechten had gegeven. Dan hadden ze een punt, dan hadden ze alle lucht uit de banden van de PLO gehaald.

  Maar ze zijn gaan bezetten, en dat corrumpeert.

  Lees anders :
  Israël achter de schermen (zionisme op een dwaalspoor) van Salomon Bouman.

  37 jaar correspondent geweest met gevaar voor eigen leven, met de meeste sympathie aan ISraelische zijde.
  Maar hij ziet heel duidelijk waar de fouten zijn gemaakt.

 30. 36

  De Israeliers moeten leren omgaan met de Arabieren? Hoe denk je ooit normaal om te kunnen gaan met dit soort lui:
  http://www.memritv.org/clip/en/1722.htm

  Kijk hoe zowel palestijnen als Israeliers de media proberen te bespelen, als een van de partijen weer eens geweld gebruikt hebben. De lijken worden letterlijk voor de camera’s gesleept. Hoe kun je hier nog met objectieve berichtgeving proberen iets van te maken? Ik denk dat ze er meer bij gebaat zijn als er helemaal geen aandacht meer aan geschonken zou worden, misschien dat ze dan eens met elkaat gaan praten. Alleen zit de haat zo diep dat ik mijn twijfels heb of er wel een oplossing mogelijk is.

 31. 37

  fabritius
  Met een reli- twat kan men niet praten. volgens een gelovige jood ben ik ( atheïst) het vuil onder zijn nagels nog niet waard.
  1: je hebt het niet gepakt van de palestijnen maar prematuur van de britten en later nog meer lebensraum gemaakt.
  2: Hema is geen p.l.o’er. deze flapkut is nog zo gek geweest om in de 80’er jaren in jullie kibboets appelsientjes te plukken jochie.
  Gedraag je als een wereldburger ipv een of ander verheven ras.
  Hij mot met 12 man in een klein kut flatje, jij hebt de mercedes en de waterkraan maar moet zich voortplanten als een idioot om bestaansrecht te houden ( viva russiaimport).
  ind je het gek dat je af en toe een katoesjha op je kop krijgt?.
  ik vliegen met El al? in hippokriete grijze vliegtuigen op sabbath en gratis een rectale inspectie bij inboarden nah nee dank u been there done that.
  Na Exodus kwam Armageddon, wie kiekt wah wie er daarna over blijft.

  Prima voorstel de palestijnen naar Iran , maar dan jullie ook verhuizen gelijke keppeltjes gelijke imams,zo doe je dat met lastige kids ook.

  ketelbinkie : memri is een propaganda net.

 32. 38

  Benzakour constateert dat de berichtgeving over de Palestijns-Isrelische zaak in Nederland niet objectief is. Kan best kloppen. Desondanks heb ik de indruk dat het merendeel van de Nederlanders op zijn minst vindt dat Israel geen schone handen heeft en de Palestijnen slecht behandelt. Het gaat er dus met name om wat de consument met al die berichtgeving doet.

 33. 39

  Het zal een ieder duidelijk zijn dat veel van de scribenten een nieuwe holocaust voorbereiden, zogenaamd vanwege humane redenen om het arme palestijnse volk dat nooit bestaan heeft te verlossen uit haar kwalen.

  Noem mij 1 land in het midden-oosten wat zo democratisch is als Israel.Egypte?Nope, daar worden de Islamieten ook op hun plaats gezet, je kunt in dat land niet veilig reizen.Iran?Ach, dat mannetje heeft heel de oppositie de kop in gedrukt.Irak?Ook daar heersen de moslim-terroristen.Koeweit? De Sjeiks profiteren daar van de enorme olierijkdommen, en maar schelden op Bush die het om de olie te doen zou zijn.

  Laten de Islamieten eerst een natie scheppen die verlost van de Sharia mensen wil opvoeden tot Democraten, iedereen werk geven, want dat is de voedingsbodem voor alle terrorisme.

  Laten we eerlijk zijn, de zielige onderdrukten blijken zelf onderdrukkers te zijn, geen Arabische Staat valt daar buiten, en maar hypocriet naar Israel wijzen als ze weer eens de Gazastrook zijn binnengereden na ontelbare raketaanvallen van de tegenpartij.

  En Pepijn, hoe haal je het in je hoofd om de Sharia gelijk te stellen met Israel.Israel is geen fundamentalistische Staat, want slechts 20 procent van de bevolking is daar orthodox Joods, de rest is net zo seculier als Nederland, dus ophouden met dat gezwam.Wat jullie niet snappen is dat juist de Joodse orthodoxie primair in afwachting is van het Messiaanse Rijk, zij zien de huidige Staat Israel als een lapmiddel op weg naar dat rijk,en bovendien zijn de Joden keurige democratische mensen die door hun eeuwenlange verwantschap met de Europese democratie, de banale Sharia niet in hun hoofd halen.Wat een stelletje neuzelaars zijn jullie zeg.

 34. 40

  Mohammed Benzakour heeft een aantal goede punten m.b.t. de verstrengeling tussen journalistiek/politiek en m.b.t. de afwezigheid van inhoudelijk sterke israelische en nederlandse criticasters.

  Waar ik echter heel depressief van wordt (wrsch omdat het ook hout snijdt) is de de vervreemding die dat weer oplevert bij moslims in nederland … het maakt het multi-culti probleem nog lastiger op te lossen. Want zelfs als we een genuanceerdere berichtgeving zouden hebben, zouden autotochtone nederlanders zich meer met israel vereenzelvigen en allochtonen afkomstig uit moslim landen zich meer met de palestijnen. En dat versterktt eens te meer het gevoel van het hebben van twee “staten” binnen een “staat” met alle gezeik van dien. m.a.w. dat komt er nog iets bij waar de gemiddelde autotochtoon anders over denk dan de gemiddelde moslim allochtoon en dat maakt integratie nog moeilijker en dat terwijl het een buitenlands probleem is (strikt gesproken).

 35. 41

  @ #40 Fabritius:

  Het zal een ieder duidelijk zijn dat veel van de scribenten een nieuwe holocaust voorbereiden, zogenaamd vanwege humane redenen om het arme palestijnse volk dat nooit bestaan heeft te verlossen uit haar kwalen.

  Waarom schreef Vladimir Jabotinsky dan in The Iron Wall (We and the Arabs) (1923):

  All this does not mean that any kind of agreement is impossible, only a voluntary agreement is impossible. As long as there is a spark of hope that they can get rid of us, they will not sell these hopes, not for any kind of sweet words or tasty morsels, because they are not a rabble but a nation, perhaps somewhat tattered, but still living.

 36. 42

  ja joden zijn een keurig democratisch volk en heel lief en iedereen die dat niet vindt denkt je dat we een holocaust opstarten.
  Who the fok is paranoïa, ooit gehoord van zelfreflectie fabritius?
  wat doe je trouwens hiero pure kul op te hangen
  het is een Theocratie waar zelfs een homo bar niet mag.
  De messias kan mij de ballen krabben als dat zijn home boys zijn.
  De aantallen raketaanvallen op israel zijn te tellen en worden geteld,en staan compleet niet in verhouding tot het excessieve geweld inclusief gebruik van verboden wapens.

  Oh wat zijn jullie lief. kusjes.

 37. 44

  Wat mij angstig maakt … Waar waren al die zogenaamde democratische Moslims afgelopen zondag tijdens de demonstratie in A’dam ? Ze wisten het niet ?

 38. 45

  De aanhoudende steun voor Israel geeft in Europa een werkelijk gigantisch normatief vuilnisvat.

  Vrijwel alle Europese normenstelsels lijden er enorm onder.
  Benzakour licht hier slechts het topje van ijsberg op, en dan nog alleen wat de media betreft, en de norm van de journalistieke objectiviteit. Alleen dat al is in het ‘moderne’ Nederland anno 2008 een smeerpijp van de eerste orde.

  Praat je nog niet over de rest van de terreinen, met hun bijbehorende normenstelsels..

  De meningsvorming over Israel in Nederland haalt nog geen sesamstraatniveau.
  Geen wonder, dat niemand daar nog respect voor heeft, en moslims zich afkeren van Nederland, en hun toevlucht zoeken tot plaatsen waar het nog ergens over gaat..
  Qua Israel komt Nederland niet verder dan Rudy Carell of Andre van Duin..

  Hierboven was er nog een harlekijn, die zich afvroeg, waarom er niet meer aandacht voor Darfur was?
  Het verschil is, dat het Israelische probleem van Europese makelij is, en ook door Europa in stand gehouden wordt. Het is zelfs makkelijk op te lossen, maar de Europese wil ontbreekt.

  En wat erger is: Israel wordt door de aanhoudende Europese steun in staat gesteld, om maar eindeloos door te blijven gaan met schendingen van landrechten, mensenrechten, de 4e Conventie van Geneve, en nog veel meer.

  Moslims zijn als groep vrijwel de enigen, bij wie nog een behoorlijk normbesef bestaat in de zaak. Die zijn veel meer modern wereldburger, dan de gemiddelde suffige autochtone Nederlander, die het zelfs met zijn eigen moraal nog aflegt in de kwestie.
  Wat de meningsvorming inzake Israel betreft, zijn moslims ronduit een aanwinst in Nederland te noemen.

  Proficiat Benzakour! Je bent een hoeder van de Nederlandse normen en waarden inzake de media, en het is een schande te noemen, dat de Nederlandse media-elite dit soort lessen nodig heeft..

 39. 46

  Aan Groot-Brittannie werd in 1921 het mandaat over Palestina overgedragen. Herbert Samuel, joods, werd Hoge Commissaris voor Palestina. Omdat hij weinig bestuurlijke ervaring had nodigde hij Ernest Tatham Richmond uit om uit Londen naar Jeruzalem te komen. Richmond was werkzaam geweest als architect in onder meer Egypte en had een grote staat van dienst in het Midden-Oosten. Richmond was echter ook hevig anti-joods.
  Bij de benoeming van de nieuwe Moefti van Jeruzalem ging het Britse mandaatbestuur niet volgens de regels te werk. Niet degene die de Arabische Kiescommissie had voorgedragen werd benoemd tot nieuwe Moefti, maar haj Amin el-Husseini. Herbert Samuel volgde hiermee het advies van Ernest Tatham Richmond. Haj Amin el-Husseini kon leven met de autochtone joden van Palestina, maar was hevig tegen verdere joodse immigratie naar Palestina.

  De Balfour Declaration beloofde een Nationaal Tehuis voor joden in Palestina zonder inbreuk te willen doen op de rechten van de Arabische bevolking van Palestina.

  Ten tijde van de Balfour Declaration stond de Britse regering achter de joodse zaak. In de jaren die volgden werd dat minder. Menig Brit in het mandaatbestuur of anderszins werkzaam in Palestina had de Protocollen van de Ouden/Wijzen van Zion in zijn achterzak. Zij stonden niet achter de joodse zaak. Herbert Samuel kon hier weinig tegen doen.

  Haj Amin el-Husseini werd benoemd tot Moefti van Jeruzalem, de benoeming was illegaal, hij kreeg hiervan geen officiele bevestiging en de benoeming werd niet officieel gepubliceerd. Bij zijn benoeming beloofde hij de rust in Palestina te herstellen, hij hield zich korte tijd aan deze belofte, daarna hervatte hij het organiseren van rellen tegen de joden, met medewerking van anti-joodse Britten.

  Herbert Samuel heeft later erkend dat de benoeming van haj Amin el-Husseini een verkeerde beslissing was.

  De benoeming van haj Amin el-Husseini en de omstandigheden waaronder dit gebeurde en de rol die Ernest Tatham Richmond daarbij had zijn in 1947 uitvoerig aan de orde geweest in de Verenigde Naties, nadat Groot-Brittannie het mandaat over Palestina had terug overgedragen aan de VN.

  Na zijn benoeming schreef haj Amin el-Husseini diverse brieven aan Winston Churchill waarin hij stopzetting eiste van de joodse immigratie naar Palestina. Churchill stond achter de joodse zaak, zijn hele leven, maar ook hij kon niet verhinderen dat joodse immigratie naar Palestina werd beperkt.

  Vanaf 1933, toen Hitler aan de macht kwam, collaboreerde haj Amin el-Husseini met de nazi-top. Eind november 1941 had hij een ontmoeting met Hitler in Berlijn waarin hij vroeg om/aandrong op stopzetting van de joodse emigratie uit Duitsland naar Palestina. Hitler kwam de Moefti tegemoet in ruil voor diens inzet aan Duitse zijde in de oorlog. De Moefti verbleef de rest van de oorlog hoofdzakelijk in Berlijn; in Hongarije en Roemenie drong hij aan op stopzetting van joodse emigratie naar Palestina, hierin gesteund door de nazi-stop. De joden werden vervolgens op transport gesteld naar Polen: 400.000(?) Roemenen, duizenden Hongaren.

  Op 20 januari 1942, dus kort na het bezoek van de Moefti, had de Wannsee Conferentie plaats waarin formeel werd besloten tot de Endloesung. Tussen 1942 en 1943 werden de meeste joden omgebracht in de vernietigingskampen. De Moefti bracht ook een bezoek aan Auschwitz.

  Aan het eind van de oorlog ging er een internationaal arrestatiebevel tegen de Moefti wegens oorlogsmisdaden. Hij werd gearresteerd, maar kon ontsnappen. Zowel Groot-Brittannie als Frankrijk hadden geen behoefte de Moefti te berechten uit angst voor Arabische reacties. Zowel Groot-Brittanie als Frankrijk hadden/hebben(?) oliebelangen in het Midden-Oosten. De Moefti kon zijn anti-joodse acties in het Midden-Oosten voortzetten, Yasser Arafat werd één van zijn volgelingen.

  Het meeste grondbezit in Palestina was in handen van rijke Palestijnse families, die er verder niet naar omkeken, maar het verpachtten aan kleine Palestijnse boeren. De Moefti verbood verkoop van deze grond aan joodse immigranten, maar deze joodse immgranten hadden goed geld. Palestijnse families (elites)kochten grond van minder draagkrachtige Palestijnen en verkochten deze door aan joodse immigranten; de Moefti deed ook mee aan deze praktijken.

  Paul