De gerechtvaardigde zorgen van de klimaatstakers

Foto: Global emission reduction trajectories associated with a 66% chance of avoiding more than 2°C warming by starting year. Solid black line shows historical emissions, while dashed black line shows emissions constant at 2016 levels. Data and chart design from Robbie Andrew at CICERO and the Global Carbon Project. Illustration: Carbon Brief copyright ok. Gecheckt 25-10-2022

OPINIE - Afgelopen vrijdag hebben klimaatwetenschappers een brief gepubliceerd in Science waarin ze aangeven dat de zorgen van de klimaatstakers gerechtvaardigd zijn, evenals hun roep om snelle maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Bijna elk land heeft het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 ondertekend en geratificeerd. Waarmee ze zich hebben gecommitteerd aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot  2°C boven pre-industrieel niveau en om zich in te spannen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C. Wetenschappers hebben vorig jaar ook duidelijk laten zien dat een wereldwijde opwarming met 2°C in plaats van 1,5°C de impact van klimaatverandering fors zou vergroten en het risico vergroot dat sommige effecten onomkeerbaar worden. Doordat veel effecten van klimaatverandering wereldwijd niet gelijk verdeeld is zorgt een 2°C warmere wereld bovendien voor een stijging van de wereldwijde ongelijkheid.

Volgens de briefschrijvers zijn er al veel sociale, technische en natuurlijke oplossingen voorhanden. De jonge actievoerders vragen volgens de wetenschappers terecht dat deze ingezet worden om een duurzame samenleving te bereiken. Dat vergt wel doelgerichte en snelle actie. De tijd ontbreekt om te wachten tot de jongere generatie aan de macht is. Er rust een grote verantwoordelijkheid op politici om de benodigde randvoorwaarden en beleidsvoorstellen tijdig te implementeren.

Het vertragingseffect

Bij het broeikaseffect gaat het niet alleen om de huidige uitstoot, maar vooral om de totale concentratie broeikasgassen in de lucht. Veel broeikasgassen blijven lang in de lucht zitten. Dat betekent dat later of minder reduceren de opgave voor de toekomst vergroot. Het effect daarvan is in onderstaande grafiek te zien.

Wereldwijde emissiereductie paden met 66% kans om meer dan 2°C opwarming te voorkomen op basis van startjaar. De vaste zwarte lijn toont de historische uitstoot, terwijl de gestippelde zwarte lijn gelijkblijvende emissies ten opzichte van 2016 toont. Data en grafiekontwerp door Robbie Andrew van CICERO en the Global Carbon Project. Illustratie: Carbon Brief.

 

Verschil moet er wezen

Carbon Brief heeft vorige week een interactieve tool op haar website beschikbaar gemaakt waarmee je op basis van geboortejaar en land kunt nazoeken hoe groot het CO2 budget is dat iemand ter beschikking heeft. Carbon Brief concludeert op basis van haar analyse dat kleinkinderen 8 keer minder CO2 mogen uitstoten dan hun grootouders om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5°C te beperken mag er nog minder CO2 worden uitgestoten. En moeten de CO2 emissies die Europese en Amerikaanse kinderen veroorzaken snel dalen naar het niveau van Indiase en Chinese kinderen.

Samenvattend

Wanneer rond 1995 een wereldwijde daling van de CO2 emissies was ingezet had de daling veel geleidelijker kunnen lopen. Verder uitstel of vertraging van de verlaging van de CO2 uitstoot zal de opgave voor de toekomst vergroten. Niet alleen zullen toekomstige generaties minder CO2 kunnen uitstoten gedurende hun levensduur, ook zullen ze een snellere afname van de CO2 emissies moeten bewerkstelligen. Het is dus volkomen logisch dat kinderen die op school de basisbeginselen van wetenschap onderwezen krijgen opstaan om te eisen dat de huidige machthebbers in de politiek en het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid nemen en alle beschikbare middelen inzetten om een daling van de wereldwijde CO2 uitstoot te bewerkstelligen.

Reacties (19)

#1 Hermie

Hebben wetenschappers vorig jaar duidelijk laten zien dat een wereldwijde opwarming met 2°C in plaats van 1,5°C de impact van klimaatverandering fors zou vergroten en het risico vergroot dat sommige effecten onomkeerbaar worden?

Het is blijkbaar maar net hoe je zo’n rapport leest. Even vooraf: Als de 1,5°C doelstelling een kwestie zou zijn van het verbieden van spuitbussen dan doen we dat gewoon. Maar dat is dus niet waar. Helaas. De waarheid is dat met de huidige aannames van klimaatgevoeligheid die 1,5°C praktisch onhaalbaar is.

De huidige maatregelen tellen op tot een 3°C grens. Laten we eerst maar eens zien of landen zich aan die afspraken gaan houden.

Het is blijkbaar maar net hoe je zo’n rapport leest. Ik zie helemaal geen grote verschillen tussen 1,5°C in plaats van 2,0°C die paniek beleid rechtvaardigen. Het is een latente band van ‘onmeetbare schade’ aan de ene kant en voordelen aan de andere kant.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

Ik ken nog geen voorbeeld van een klimaatstaking, wel van klimaatspijbelaars. Lekker een dagje vrij van school en in de stad rondhangen is wat anders dan het werk platleggen. Het laatste benadeeld het bedrijf en de economie, met het eerste benadeelt de spijbelaar voornamelijk zichzelf met een leerachterstand, de economische schade is nul de locale cafetaria profiteren hier zelfs van qua omzet.

Dit soort grafiekjes produceren is het werk van wetenschappers, als ze daarna jeugd aanzetten tot spijbelen wordt het politieke propaganda en brengen zij hun eigen werk in diskrediet. Als ze stemgerechtigd zijn, mogen de jongeren het zelf gaan bepalen, dan gaan ze echter ook zelf de rekening ervan betalen en ik durf te wedden dat dat bij de meeste een heel wat meer afgewogen visie op gaat leveren.

In nog meerdere mate geld dit voor het onderwijs, de jeugd is kwetsbaar en ouders moeten er van uit kunnen gaan dat ze hun kinderen veilig naar school kunnen laten gaan zonder een politieke mening opgedrongen te krijgen, dat zijn praktijken van totalitaire regimes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@2: Ha, ha, ha, ha..,. lolbroek!! Ik heb me al die tijd dat je op Sargasso reageert vreselijk in je vergist. Ik ging er, ten onrechte, van uit dat je het allemaal serieus bedoelde, maar het dubbeltje valt bij mij nu pas: zulke ironische verdraaiing van realiteit kan niet anders dan cabarteske humor zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Statistiek

@1: Als de huidige amatregelen optellen tot 3 graden opwarming, dan is het toch volstrekt gerechtvaardigd dat scholieren meer eisen?

@2: Wat ben jij een zuurpruim en een trol. Zak er lekker in.
https://www.youtube.com/watch?v=GW55ekp6Y-g

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 lmgikke

@2 Le Redoutable is weer bezig met zijn standaard trol gedrag.
@sargasso, kan Le Redoutable niet gewoon geweerd worden van dit forum? hij hijacked elk onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hermie

@4: Protesteren is een recht. Over rechtvaardigheid oordelen is ietsje lastiger, zeker als het om de ‘verre’ toekomst gaat. Je mag eisen wat je wilt als actievoerder. Je meent dat immers te doen voor de goede zaak. Dat wil niet zeggen dat je eisen haalbaar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 lmgikke

@6 Dat is waarom ze protesteren. Er zijn eisen gesteld aan de temperatuur stijging die we willen toestaan.

Omdat die eisen niet gehaald gaan worden met het huidige beleid, protesteert men. Dat is niet meer dan terecht!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hermie

@4 @5 Nederland is sterk verdeeld over klimaatspijbelaars. @2 geeft daar zijn mening over. Is dat getrol?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

@3:
En ik maar denken dat hij volslagen gestoord is, het is maar goed dat ik geen cabaretrecensies schrijf.
:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Frank789

@2: Ik mis nog “langharig werkschuw tuig”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@8: Paragraaf 2 en 3 van #2 zijn puur getrol (en enorme stropoppen). Daarnaast is de hele reactie best wel off topic. Toegegeven, op zich is dat geen doodzonde, maar LR doet dat nogal vaak, met het doel om de discussie weg van het onderwerp te sturen. Ik merk dat je dat zelf in dit topic trouwens in de eerste reactie meteen ook doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hermie

@11: Volgens mij is mijn reactie @1 100% on topic. Het gaat over de basis van de zorgen wat door de blog schrijver wordt aangedragen: het IPCC 1.5 graden rapport van vorig najaar. De blog schrijver meent daar rechtvaardiging in te zien. Daar sta ik bij stil. Stilstaan bij een basis die door de blog schrijver wordt aangedragen lijkt mij toch wat anders dan getrol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Krispijn Beek

@12 Zullen we dan maar eens het naar de duiding door wetenschappers van het verschil kijken. Want hoe Herman, oh sorry Hermie het leest vind ik net zo (ir)relevant als hoe ik het lees:
Rob van Dorland, KNMI, stelde:

Als we praten over zeespiegelstijging, is dit voor Nederland natuurlijk uitermate van belang. Er zijn verschillen tussen 1,5 en 2 graden in zeespiegelstijging. Nederland is een laaggelegen land, met 30 procent onder de zeespiegel en 60 procent is kwetsbaar voor overstromingen. Dus voor Nederland is dit rapport van groot belang.

Hans-Otto Pörtner van het IPCC waarschuwt voor

langdurige of onomkeerbare veranderingen” bij een overschrijding van de drempel van 1,5 graden opwarming.

Lijkt me dus dat ik in #0 een terechte constatering doe over het verschil tussen 1,5 en 2 graden Celsius. En ja, ik weet dat niet alle klimaatwetenschappers er zo over denken.

@6 gerechtvaardigd en haalbaar zijn twee verschillende begrippen. Haalbaar zijn de doelen, dat heeft IPCC laten zien in haar rapport. Dat vergt wel een hele forse beleidsinzet en grote veranderingen in onze samenleving.

Gerechtvaardigd zijn de zorgen van klimaatstakers ook, gelet op het feit dat de wereld bij huidig beleid niet afstevent op 2 graden Celsius, laat staan dat er een inspanning wordt gedaan voor 1,5 graden Celsius.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hermie

@13: Dat is prima Krispijn. Je mag luisteren naar wie je wilt. Dat doe ik ook. Je mag je je ook zorgen maken over wat je wilt. Dat doe ik ook. Ik lees het IPPC rapport en dan oordeel ik zelf of ik de verschillen tussen 1,5 en 2 graden de moeite vindt om mij heel erg druk over te maken. Mijn conclusie is : Nee. En wat is er nu schokkend aan die tekst van Rob van Dorland?

En ondanks mijn conclusie zeg ik: Als de 1,5°C doelstelling een kwestie zou zijn van het verbieden van spuitbussen dan doen we dat gewoon. Maar dat is dus niet waar. Helaas. De waarheid is dat met de huidige aannames van klimaatgevoeligheid die 1,5°C praktisch onhaalbaar is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hermie

In 2015 wisten we het al op Sargosso: https://sargasso.nl/wees-eerlijk-twee-graden-opwarming-is-een-illusie/

Twee graden was een illusie. Daarom maken we er 1.5 graden van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Marian van Kesteren

@15: Je bedoelt daarom maken we er maar 3 van zoals in het artikel staat waarnaar je verwijst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hermie

@16: Dat is wat ‘de wereld’ wel doet. Alle toegezegde maatregelen bij elkaar opgeteld zal ons met de huidige aannames van klimaatgevoeligheid tot drie graden brengen. En of landen zich aan die afspraken gaan houden wordt hardop over getwijfeld. Voordat ik mij zorgen ga maken over het verschil tussen 1,5 en 2 graden zou ik eerst graag zien dat de zorg voor meer dan drie graden wordt weggenomen. Helaas hebben wij dat in NL niet in de hand en zelfs niet in Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Krispijn Beek

@17 als je nu uit gaat van 3 graden Celsius dan maakt de zorgen van de klimaatstakers toch alleen maar meer gerechtvaardigd? De gevolgen zullen dan navenant groter zijn dan bij 2 graden. Of zie ik dan wat over het hoofd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hermie

@18: Ja, ik ageer ook niet tegen klimaatstakers (klimaat spijbelaars) en dat ze zich zorgen maken om klimaatverandering en in potentie ernstige gevolgen in de toekomst. Maar er is ook een andere kant en dat is de realiteit van vandaag dat wij geen maatregelen gaan nemen op basis van het laatste IPCC rapport. We gaan het niet doen. We kunnen dat praktisch gezien ook niet.

 • Vorige discussie