De GC Bluf!-bespreking (2)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Er is flink wat commotie over de steunadvertentie voor het linkse aksieblaadje Bluf!, twintig jaar geleden, maar wie weet nog precies waar het over ging? GeenCommentaar bespreekt de publicaties om het geheugen op te frissen. Vandaag deel twee in de serie, met een samenvatting van de tweede tot en met vierde publicatie.

Publicatie 2 in Bluf! 178, 11 juli 1985:
“inbreken kan iedereen”

Logo Bluf! (Plaatje: public domain)

De tweede publicatie volgt slechts twee weken later en bevat de onthullingen dat de regering van plan was om provincies die tegen kernenergie waren meer te laten betalen voor hun stroom, maar dat de industriële grootverbruikers in diezelfde provincies moesten worden ontzien. De commissie “Smeerpuit”, met een aantal industriële grootmachten als lid gaf dit advies aan de regering, en er werd vanuit de commissie voorgesteld de kosten voor energie van de burger fors te verhogen als het parlement kernenergie zou weigeren. Dit geld zou dan rechtstreeks richting de grootverbruikers (de industrie dus) gaan, om hen te compenseren voor het moeten gebruiken van duurdere stroom.

Ook blijkt de regering chantage niet te schuwen bij het in het gareel krijgen van dwarsliggende electriciteitsbedrijven en komt uit dat de minister van Economische Zaken Van Aardenne, Van Agt en de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant onderling al te hebben besloten dat de nieuwe kerncentrales in Borssele en Moerdijk gebouwd zullen worden.

In deze aflevering vinden we ook de gewraakte lijst met namen van hoge ambtenaren en andere ‘verantwoordelijken’. De adresgegevens zijn nogal summier: een naam, een woonplaats en in sommige gevallen de vakantietijden van de betreffende ambtenaren. Maar met een telefoonboek kwam je ook in die tijd waarschijnlijk al redelijk ver.

[edit Joost] het blijkt dat de telefoonnummers en adressen uit het op het internet gepubliceerde document zijn geschrapt. De gegevens waren dus niet bepaald summier te noemen[/edit]

Publicatie 3 in Bluf! 183, 15 augustus 1985
Atoomlobby-uitspraken in geheime afspraken over inspraak.

In het derde bedrijf onthult Bluf! dat er een op zijn minst schimmig spelletje gespeeld wordt tussen de regering en de verschillende consortiums die de kerncentrales mogelijk zullen gaan bouwen. Ze proberen de procedures zo op te zetten dat er zo min mogelijk kans is op vertraging en inspraak van en door burgers. De volgende uitspraak is erg interessant:

De [inspraakprocedure] heeft geen wettelijke status. Op grond daarvan zou men kunnen rederen dat men in het toepassen daarvan vrij is.

Men heeft het al over het negeren van het advies nog voordat er inspraak heeft plaatsgevonden. Een eventuele inspraakronde lijkt dus puur voor de sier. Mocht zo’n document uitlekken betreffende het referendum over de Europese grondwet dan was het land ook nu nog te klein.

Ook wordt overwogen nieuwe wetten, die nieuwe regels betreffende inspraak en milieurapportages introduceren met een aantal jaar te vertragen, zodat de bouw er sneller doorgedrukt kan worden.

Publicatie 4 in Bluf! 187, 12 september 1985:
‘Wie afval dumpt kan stront krijgen’

In deze editie aandacht voor het aanwijzen van de plekken waar het kernafval zou worden opgeslagen. Dit bleek te zijn gebeurd op dezelfde manier als de procedure voor het plaatsen van de nieuwe kerncentrales: men wees een locatie aan zonder hiervoor eerst overleg te voeren in de kamer. Deze onthulling was grotendeels al bekend, maar wordt door Bluf! toch even aangehaald, aangezien Minister Winsemius van VROM hier naar eigen zeggen ‘woest’ over was. Uit de documenten van Bluf bleek hij slechts “de brave onschuldige minister” te spelen. Uit de vertrouwelijke notities wordt duidelijk dat hij van afspraken over afvalopslag in Moerdijk wel degelijk op de hoogte was en dat zelfs een gedeelte van het beloofde geld (20 miljoen gulden) van zijn ministerie afkomstig was.

Lees ook de overige delen!
Deel 1 (publicatie 1)
Deel 3 (publicatie 5-7)
Deel 4 (publicatie 8-10)

Reacties (29)

#1 pedro

“De adresgegevens zijn nogal summier”… In een andere discussie had ik al eerder aangegeven, dat je even gedetailleerde adresgegevens nu op internet op de site van EZ zelf kunt vinden. Maar ja, die zijn niet door Bluf of met medeweten van voormalig staatsvijand nummer 1 (Wijnand Duyvendak) gepubliceerd, dus daar horen we geen kamervragen over en daar hoeft niemand voor te hangen.

Pas maar op met deze herpublicaties trouwens, Joost. Wat 20 jaar geleden al ondersteund moest worden met een advertentie van allerlei personen en groepen om te voorkomen, dat de brengers van het slechte nieuws een kopje kleiner gemaakt zouden worden, wordt tegenwoordig terrorisme genoemd. Je kunt er van uit gaan, dat je dossier bij de AIVD nu geopend is.

Je mag me paranoia noemen, maar ik heb 20 jaar geleden Wijnand al verteld, dat de overheid lange tenen heeft (en toen wist ik nog niet eens, dat hij zelf bij deze inbraak betrokken was)…

 • Volgende discussie
#2 Joost

Leuk, een dossier! Dan heb ik later wat op te vragen in het kader van de WOB.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Ik heb er al lang één. Nooit opgevraagd, hoor. Dat is alleen interessant, als je niet weet, wat je gedaan hebt, of als je per se wil weten, hoe veel ze daarvan bekend willen maken. Of ze je gehele dossier openbaar maken, weet toch niemand. Je kunt dus alleen te weten komen, of je een dossier hebt. En welke verdachtmakingen je nog meer ten laste worden gelegd…

Mijn dossier is op zijn laatst begonnen, toen ik militaire dienst weigerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Als ik dit zo lees, vraag ik me toch af waarom er zo’n 23 jaar geleden geen volksopstand is uitgebroken. Dit zijn toch zaken waar je woest van zou worden. Zo spring je toch niet om met een democratie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kropotkin

Prima GC post Joost en toendertijd veelal prima onthullingen van Bluf!. Beetje raar taalgebruik in het Bluf! stenciltje en de gegevens zijn misschien niet helemaal eerlijk verkregen maar de onthullingen zijn OK. Leuke cartoon ook van van Aardenne op ’t strand (deel 3).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@4: “waarom er zo’n 23 jaar geleden geen volksopstand is uitgebroken”? Ook al wordt er tegenwoordig net gedaan, alsof de tolerantie in die dagen hoogtij vierde en krakers en anderen konden maken wat ze wilden, de werkelijkheid is, dat ook in die dagen de krakers, de vredesdemonstranten, de milieuactivisten, enz, als links tuig werden betiteld, die een gevaar voor de democratie vormden. ´Het volk´ las toen ook al De Telegraaf.

En dat linkse tuig (dat maar beter naar Moskou kon verhuizen, zoals we toen ontelbare keren hebben gehoord) vormde idd een gevaar voor de democratie, tenminste voor de democratie, zoals die in de ogen van de hoge heren (Van Aardenne c.s.) bestond, waarin de ´wil van het volk´ na een Brede Maatschappelijke Discussie of een parlementair debat in de ministerskamers aan de laars gelapt kon worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Domino

Volksopstand? Niks van gemerkt. Zeker alleen in die kringen? Ik heb nog eens nagevraagd, maar niemand die ik heb gevraagd kan er zich ook maar iets van herinneren. Breed gedragen kan die ‘volksopstand’ dus niet zijn geweest… Ik weet nog wel dat motoragenten met zijspan en paarden werden bekogeld, want dat was op TV. Is het dat tuig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

@7: Niemand weet iets van de demonstratie van een half miljoen mensen tegen kernwapens? En die miljoenen handtekeningen?

En de tienduizenden die meededen aan de blokkades tegen kernenergie?

Nucleaire technologie was toen zeer omstreden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

Precies, domino, je hebt een van mijn reacties gesnapt. Er was geen sprake van een volksopstand toen, ondanks het feit, dat de documenten bewezen, dat het volk door de eigen regering bedrogen werd. Bismarck verbaasde zich daar over. Ik niet. Het gewone volk laat zich immers beïnvloeden door de ´linkse media´, die bij iedere demonstratie slechts de rellen toonden en tonen. Demonstraties waar geen rellen zijn, zijn geen nieuws. En de mensen zoals jij, die al hun informatie van het tv-scherm haalden, wisten helemaal niet, dat ze bedrogen werden en zagen alleen de rellen rond de kernenergiedemonstraties. Je bent precies het voorbeeld, waar Bismarck om zat te smachten, waardoor hij kan begrijpen waarom er toen geen volksopstand uitbrak. ´Het volk´ wil helemaal niet horen, dat ze bedrogen worden en wie dat toch verkondigt, is een gewelddadige terrorist, wat bewezen wordt dor de beelden van de rellen op tv… QED.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Domino

@7: demonstraties zijn geen volksopstand, ik ben een keer in Den Haag gaan kijken naar de demonstratie tegen de kruisraketten als uitstapje, ook geen volksopstand, daar waren dacht ik 500.000 mensen bij aanwezig. We hebben even gekeken en zijn toen naar het Gouden Hoofd gegaan om wat te eten en te drinken. Al die ophef tegen kernenergie slaat nergens op, het hele heelal is ermee gevuld. Alleen vage linkse types hebben er iets tegen, uit onwetendheid. Als je data weet kan ik nog kijken in mijn agenda’s, want ik heb ze nog allemaal….

@9: je interpreteert er weer lustig op los in je eigen straatje. Zoals de meeste Nederlanders was ik al die jaren gewoon aan het werk, ik heb nooit ergens voor hoeven vluchten of dekking moeten zoeken en kwam toen toch uit hoofde van mijn werk door het hele land. De enige hindernis in die jaren was wel eens een dik pak sneeuw of een wegomleiding. Verder heb ik geen enkele herinnering aan de een of andere breedgedragen onlust in de samenleving. Ook Bluf! en al die andere zaken zeggen me niks, terwijl ik toch een trouw abonnee WAS op de Volkskrant en het FD. Er zal best weleens wat langs zijn gekomen in het nieuws, maar het heeft geen echte indruk gemaakt.

Die rellen en die zogenaamde volksopstand van je heeft zich duidelijk alleen tussen het tuig en de politie afgespeeld, een variant op de Haagse Vierkante Kilometer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Volksopstand was natuurlijk retoriek. Maar er was duidelijk onrust onder het volk. Je doet het nu voorkomen alsof het 500.000 dagjesmensen waren die toevallig allemaal even naar A’dam Den Haag gingen.

“Al die ophef tegen kernenergie slaat nergens op, het hele heelal is ermee gevuld.”

Ja, en CO2 zit ook in onze dampkring, dus kan het nooit een probleem veroorzaken, kosmische straling is ook overal in het heelal, dus is het ook geen probleem als we het hier op aarde hebben. Hell, zwarte gaten zijn ook alomaanwezig, dus geen probleem als die in de buurt van de aarde komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Domino

De demonstratie tegen de kruisraketten was in Den Haag, anders zou ik nooit naar het Gouden Hoofd hebben kunnen lopen. Maar mischien was het wel een andere demonstratie?

Je moet dingen zoveel mogelijk wetenschappelijk bekijken. Je gelooft het wellicht niet, maar er waren mensen tegen het reizen per trein: snelheden van 20 km/u en hoger zouden een gevaar voor de mens zijn! Ja ja….

Het enige gevaar voor de mens is de mens zelf, vooral de ongeletterde die zich van alles wijs laat maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Domino

Volksopstand kwam van pedro, die houdt wel van aandikken en daar maak ik dan weer gehakt van, een soort Gammelfleisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Volksopstand kwam uit de Bluf!-pamfletjes.

En ik ben ook niet mordicus tegen Kernenergie, maar er zitten weldegelijk grote problemen aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Domino

Ja inderdaad, die 1 m3 afval per jaar en daartegenover alleen maar voordelen.

Bluf! staat ook bluffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Domino

+ voor

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

@15: Right.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Beste domino, lees de draad toch eens even goed na. Bismarck vroeg waarom er GEEN volksopstand is geweest. Ik leg uit waarom die er NIET is geweest. En jij zit voortdurend te melken over een volksopstand waar ik het over gehad zou hebben?

Het wordt hoog tijd, dat je jezelf eens goed na laat kijken. Je maakt alleen maar gehakt van je eigen hersenspinsels. Blijkbaar was ik iets te voorbarig met de conclusie, dat je één van mijn reacties had gesnapt.

PS ik was ook gewoon aan het werk en ben bij geen enkele demonstratie geweest. Als er niet zo veel mensen aan hun werk vast hadden gezeten, zouden er nog veel meer demonstranten geweest zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Robert

18@
Het was op een zaterdag. Er waren wel mensen die moesten werken, maar niet zo veel. Het was wel een aardig eind lopen. Van het Malieveld naar het Zuiderpark.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@19: Mensen, die een hele week moeten werken, gaan niet zo gauw demonstreren. Het feit, dat ze niet gaan demonstreren, betekent niet automatisch, dat ze het met het doel van de demonstratie oneens zijn, net zo min als het ontbreken van een gewelddadige volksopstand betekent, dat er geen ongenoegen onder de bevolking leeft. Maar blijkbaar hechten sommige mensen meer waarde aan een demonstratie, wanneer er relletjes bij getrapt worden. Als er geen rellen worden geschopt, leeft er geen onvrede onder de bevolking… Ik ben het met die stelling niet eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Robert

20@
Je wilt toch niet zeggen, dat het merendeel van die 550.000 mensen, die uit het gehele land kwamen voor het grootste deel mensen waren die niet doordeweeks werkten?! Het had, als ik het me nog goed herinner, minder te maken met de onvrede onder de bevolking maar meer het meedogenloze wapen. De bevolking was bang dat de balans verbroken zou worden met een grotere kans op oorlog en vernietiging. Iets wat we hedentendage opnieuw ter overweging zouden moeten nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jay

@21 Je wilt toch niet zeggen, dat het merendeel van die 550.000 mensen, die uit het gehele land kwamen voor het grootste deel mensen waren die niet doordeweeks werkten?!

Nee, dat wil pedro niet zeggen. Hij wil alleen zeggen dat mensen die een hele week gewerkt hebben niet zo heel snel gaan demonstreren. Dat wil niet zeggen dat de mensen die wel kwamen opdagen automatisch dus _niet_ een hele week werkten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Domino

@19 Now we are talking, ik wist het wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Robert

22@
Nou begrijp ik het. Er wordt momenteel nauwelijks meer gedemonstreerd omdat men tegenwoordig de gehele week werkt.
Werk (geld) gaat voor principe in hedendaags Nederland. In 1983 was het nog fifty-fifty zo te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

@24: Je wil daarmee toch niet zeggen, dat al die werkende mensen geen principes hebben? En of er tegenwoordig minder gedemonstreerd wordt, wanneer dezelfde zaken op dezelfde manier zouden spelen, is koffiedik kijken. Het kan ook gewoon betekenen, dat er veel minder onvrede in het land leeft dan toen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

@22: Oh ja: “Het had, als ik het me nog goed herinner, minder te maken met de onvrede onder de bevolking maar meer het meedogenloze wapen. De bevolking was bang dat de balans verbroken zou worden…”. Eh, pardon? Het feit, dat de regering de wens van een groot deel van de bevolking om geen kruisraketten te plaatsen naast zich neer wilde leggen, leidde niet tot onvrede onder de bevolking? Maar waarom gaan mensen dan demonstreren? Toch niet, omdat men geheel en al tevreden is, lijkt mij in elk geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

En nee: “Je wilt toch niet zeggen, dat het merendeel van die 550.000 mensen, die uit het gehele land kwamen voor het grootste deel mensen waren die niet doordeweeks werkten?”. dat wil ik niet zeggen nee, en dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb slechts gezegd, dat er nog veel meer mensen waren, die zouden zijn komen demonstreren, als ze niet bang waren om in relletjes verzeild te raken, bijvoorbeeld, wat op hun volgende werkdag door de baas niet in dank afgenomen zou zijn. Dat krijg je nu eenmaal, wanneer de linkse media bij demonstraties vooral beelden van relletjes tonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Robert

25@
Het heeft geen enkele zin vergelijkingen te trekken, omdat er toen geen internet was. Dus of er meer of minder onvrede is/was is niet te bepalen. Vanaf de 60er jaren waren het meer roeriger jaren dan nu. Sociologen zouden moeten uitleggen waarom!
550.000 demonstranten is voor Nederland (zelfs voor de gehele wereld) een enorm getal. Toen en nu. Het geeft aan dat het diep zat bij de mensen en dat het zeer principieel was. Natuurlijk waren er mensen, die er achter stonden, maar door belangrijkere redenen voor hen niet aanwezig konden zijn. En die reden was zeker niet dat zij de gehele week daarvoor gewerkt hadden. Het aantal demonstranten geeft het al aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Robert

We moeten de relletjes niet gaan overdrijven. Ik kan me nog heel goed een foto herinneren tijdens de kroning van Beatrix. Je ziet op een brug in het centrum van Amsterdam de ME op betogers inslaan. Daarnaast zie je op de foto een terras waar mensen iets drinken en een ijsje opeten en die rustig toekijken.
Verder ga ik echt ongerust worden als elke onvrede uit de maatschappij verdwenen is. Dat is pas eng.

 • Vorige discussie