De G500: een sympathiek onwerkbaar initiatief

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nieuwe politieke initiatieven hebben bij voorbaat mijn sympathie. Vooral omdat ze de belofte van politieke slapstick in zich dragen: een nieuwe binnenkomer die zijn entree maakt door de deur in het gezicht van een ontgoocheld ronddolende middenpartij te slaan.

De Generationele 500 werd in 100 uur voorbereid, waarna het plan in Buitenhof werd gepresenteerd. Helaas is nog veel sneller te doorzien waarom het initiatief niet meer dan theater zal opleveren.

Dat zit hem in de strategie die ze willen gebruiken. Die 500 staat voor het aantal jongeren dat lid moet worden gemaakt van de grote middenpartijen – PvdA, CDA en VVD. Ze willen die partijen van binnenuit veranderen en hebben daarvoor een heel praktisch plan. Op congressen worden, middels leden die stemmen, besluiten genomen over het programma en de koers van een partij. Indien die jongeren zich daar nu en masse vertonen, kunnen ze grote invloed uitoefenen op de uitkomsten van die stemmingen. Bovendien kunnen ze zelf ook moties voordragen waarover gestemd kan worden. Congressen worden gemiddeld door zo’n 1000 man bezocht. Met zo’n 500 man kun je dus een kleine coup plegen en het programma naar je hand zetten. Dat is het idee, best een mooi plan.

De vraag is echter, of zo’n partij zich laat kapen door die nieuwe jonge leden die verder niets met die partij hebben, maar vooral even langskomen om het programma te herschrijven. Het antwoord laat zich raden. Natuurlijk kan zo’n congres een keer verrast worden en kan zo’n strategie een keer werken, maar die partijen zullen er iets tegen verzinnen uit naam van hun echte leden.

Groter probleem zijn echter de kamerleden, waar de eigenlijke macht zit. Kamerleden worden volgens de grondwet geacht zonder last te kunnen oordelen. Partijprogramma’s zijn daar eigenlijk mee in tegenspraak. Zodra een kamerlid geïnstalleerd is, heeft het de grondwet achter zich bij het naast zich neerleggen van alles wat de partij opdraagt. Dankzij de fractiediscipline zal dat normaal gesproken niet snel gebeuren, maar zodra duidelijk is dat het congres is overgenomen door een groep jongeren van buiten, zullen kamerleden daar genoeg reden in zien om met de grondwet in de hand die moties naast zich neer te leggen. Het kan dus eigenlijk niet werken.

Saillant detail is de interpretatie van democratie die deze generationele beweging er gezien dit citaat op na houdt: G500 constateert ook dat de macht in Nederland aan het vergrijzen is en uit een relatief klein aantal personen bestaat. Jongeren delen niet in die macht. […] Met de G500 moet het daarom mogelijk zijn meerderheden te forceren. […] Door de verbinding aan te gaan met de vergrijsde macht en deze van binnenuit te veranderen kan een kleine groep de agenda’s van de politieke partijen veranderen.

Met andere woorden, laten we democratie niet opvatten als de macht van tien miljoen stembusgangers. Nee, laten we het een beetje effectief houden, met 500 jongeren die de programma’s van die partijen herschrijven. De generationele beweging als het nieuwe éénpartijstelsel.

Hoewel het aan de andere kant echt weleens tijd wordt iets in te brengen tegen die vergrijsde macht, die geriatrische 500.

Reacties (9)

#1 vandyke

De jongeren worden lid van alle drie de partijen tegelijk. Dat vind ik kwalijk. Dan saboteer je de democratie. Partijen in Nederland –muv de PVV natuurlijk- zijn mooi georganiseerd. Iedereen kan lid worden van een partij waarmee hij affiniteit heeft en via dat lidmaatschap kan je invloed uitoefenen binnen de partij. Ik kan me voorstellen dat iemand lid is van zowel de PvdA als GL, maar niet uit overtuiging van de PvdA en VVD.

Vergrijzing van de macht? We worden gemiddeld steeds ouder, maar in de TK zitten nog maar een handvol babyboomers of ouder. De macht is allang overgenomen door de veertigers. En met succes! De kwaliteit van de TK is met sprongen vooruit gegaan. /cynischemodus

Als je wat wil wordt dan lid van een één politieke partij die grotendeels overeenkomt met je eigen ideeën en probeer vandaar uit wat te veranderen.

G500 is clubje trollen.

 • Volgende discussie
#1.1 Jack Random - Reactie op #1

@1: De kamerleden mogen dan veertigers zijn, maar ze vertegenwoordigen wel grotendeels de belangen van de babyboomers. Want daar zit *en* het geld, *en* de electorale massa.

Alhoewel het idd een brak initiatief is, die G500, is het wel een initiatief. Jongeren die eindelijk enige vorm van actie ondernemen tegen de politiek die hun belangen verkwanselen.

#1.2 vandyke - Reactie op #1.1

De leeftijdsopbouw van de bevolking:

Er is nog steeds, ondanks internet, een behoorlijk misverstand over de opbouw van de Nederlandse bevolking. Een misverstand waardoor je hoort dat als die babyboom maar eindelijk over een paar jaar onder de groene zoden ligt dat dan het probleem van de vergrijzing is opgelost.

#2 looxcie

De Belgen zijn de G500 vorig jaar al voor geweest, met een beter doordacht concept: http://www.g1000.org/nl/manifest/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Vreemd eigenlijk dat dit zo’n lauwe reactie oplevert. Als 500 kaalkopjes lid zouden worden van gevestigde partijen om zo hun agenda door te drukken was ’t land te klein geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inkwith Barubador

Als die 500 jongeren nu al niet lid zijn van een partij, waarom zouden ze straks dan ineens actief gaan worden binnen 3 partijen tegelijk?

Dagdroom van een handjevol. Niet serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 weerbarst

Ik vind het ook kwalijk als dezelfde 500 lid worden van alle partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Paul Teule

Ik snap niet waarom iedereen zo negatief is. Alleen al de symbolische waarde van de G500 is groot, alleen al daarom moeten Sywert c.s. hier vol voor gaan. Gaan we met z’n allen weer echt eens zitten voor die partijcongressen…

Zijn analyse over D66 en GL als flankpartijen klopt denk ik niet. Als een eerlijke intergenerationele oplossing het doel is, zijn dat DE middenpartijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 basszje

Lid worden van de PvdA, VVD en het CDA? Als ‘jongere’ is dat voer om midden in de nacht zwetend wakker te worden. Nee dank u.

Zie ook niet hoe je confessioneel, semi-sociaal en asociaal tegelijk kan zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie