De Deltacommissie overdrijft

Zo lukt het in ieder geval niet meer (Foto: Flickr/Chaymation)

De kans dat je zes gooit met een dobbelsteen is 1/6. De kans dat je tien keer achter elkaar zes gooit is 1/6 tot de macht 10 oftewel 1/60.466.176. Zelfs de meeste roekeloze gokker zal daar niet op inzetten. Toch is dat precies wat de Deltacommissie heeft gedaan om de zeespiegelstijging te berekenen waarmee rekening moet worden gehouden.

De commissie heeft namelijk voor alle aspecten van de mogelijke zeespiegelstijging het worst case scenario genomen en die getallen bij elkaar opgeteld. Commissielid dr. Pavel Kabat verantwoordt dat met een analogie met een brug. Die bouw je ook op de zwaarst mogelijke belasting. Maar wat hij doet met zijn commissie is geen brug ontwerpen die berekend is op de zwaarst mogelijke belasting, maar eentje die een bombardement door een squadron B-52’s kan overleven. Een aantal wetenschappers die hebben meegewerkt vindt dat niet-verantwoorde bangmakerij. Het plan kost bovendien tot 2050 1,2 tot 1,6 miljard euro per jaar en de 50 jaar daarna nog eens 0,9 tot 1,5 miljard euro. Dat is niet weinig.

Zeespiegelstijging is een groot probleem, maar de maatregelen die we er tegen nemen moeten wel in proportie zijn. We bouwen ook geen Israëlische stijl muur langs de Belgische grens omdat het eventueel ooit mogelijk is dat de Belgische zelfmoordterroristen gaan proberen het ABN AMRO hoofdkantoor op te blazen.

 1. 1

  De opwarming van de aarde. Ik lach me er rot om. Wat een sukkels die dat geloven. En wat een EGO s hebben die mensen die dat beweren.

  Vroeger had je dat ook. Toen dacht men dat de mensheid zo belangrijk was dat de aarde wel plat moest zijn en de Zon en alle planeten om de aarde moesten draaien. Menselijk ego kon zich niets anders voorstellen.

  Vervolgens moest de aarde het centrum van de melkweg en het universum zijn. Was ook allemaal niet zo.

  En nu denken deze mieren dat ze de aarde kunnen opwarmen.

  98% van all masa in on zonnenstelsel bevind zich in de zon. Van die andere 2% zit 90% in Jupiter. Dus die andere7 planeten hebben 0.2% masa. En wij mensen op de aarde zouden de boel opwarmen.

  EGO. Maar ja weer een reden om de belastingen op te voeren.

 2. 2

  @1: er zijn serieuze mensen die ontkennen dat mensen de aarde opwarmen, dat is waar. Maar DAT de aarde opwarmt, daar is eigenlijk iedereen het over eens hoor. Praten over hoe we ons daar op moeten voorbereiden lijkt me niet zo onverstandig.

 3. 3

  Wie zegt dat de aarde opwarmt ?

  Is er niet zoiets als de 11.5 jarige zonnecyclus waar de Chinezen hus astrologie zelfs op baseren. Die kijken al 5000 jaar naar de zon.

  Misschien is er ook zoeits also een 150 of 250 jarige zonnecyclus ?

  Weet jij het ?

  98% van alle massa zit in de zon. Massa is een gestolde vorm van energie. Als de aarde opwarmd heeft dat hoogstwaarschijnlijk iets met de ZON te maken.

  Dus MENSEN zijn onbeduidend mensen, zorgen nergens voor, mensen hebben nergens onvloed op. Maar ja veel mensen hebben een GROOT EGO dus die geloven snel DAT WIJ MENSEN iets kunnen zoals de aarde opwarmen.

  Leer je plaats kennen in het universum zandkorrel.

 4. 4

  “””Praten hoe we er ons daar op moeten voorbereiden.”””

  MAAK GEEN KINDEREN !!!

  Probleem opgelost.

  :)

  Denk je dat je de domme primitieve mens zo ver kan krijgen ? Kinderen zijn het product van een groot EGO. Ze denken allemaal dat hun kind een Einstein is en dan krijgen ze een mongooltje. Ha ha, kijk eens goed naar jezelf mensen. Hoe durf je je voort te planten. Schaam je diep.

 5. 6

  De ambitie van de ontwikkelde landen is een steeds hogere economische groei te krijgen en rijker te worden en, in een economische wereld gebaseerd op concurrentie, overheersing en macht te bereiken, en zo een hogere levensstandaard te genieten. Hiervan uitgaande, wordt de plundering van de aarde, de achteloze verspilling van hulpbronnen, gezien als niet meer dan natuurlijk en noodzakelijk. De mens heeft de aarde geplunderd en vervuild, en zijn eigen leefmilieu ernstig beschadigd. De mens heeft maar weinig keus: de urgentie van de taak eist onmiddellijke actie; slechts enkelen beseffen de ware omvang van de reeds aangerichte schade.

 6. 7

  Veel mensen weten het niet, maar in de 19e eeuw was er een soort mini-ijstijd op aarde. De gemiddelde temperatuur lag een aantal graden beneden de normale waarde. Niet dat je nou direct bevroor in Nederland, maar het was wel kouder dan normaal.

  Dus het is helemaal niet zo gek, als de slinger nou eens naar de andere kant doorslaat. Maar nee, de milieupopi’s met hun “weg met ons” hebben alleen maar hun blik gericht op wat wij aanrichten. En dan lees je zulke achterlijke dingen als: in Nederland gaat de opwarming van de aarde sneller dan elders.

  Lees die zin nog eens en vertel eens op welke aarde we hier in Nederland leven.

  Men is alleen gefocust op wat wij mensen (zouden kunnen) veroorzaken, de rest negeert men gewoon. Zolang er dus niet naar echt alle mogelijkheden wordt gekeken, gooi ik deze “conclusies” van de milieumaffia in het ronde archief. Er is al te veel schade aangericht door die gekken.

 7. 9

  Er is veel onenigheid over de realiteit en de ernst van de gevaren, en over de beste manieren om de problemen aan te pakken waarvan het bestaan erkend wordt. Er is geen twijfel dat sommigen tenminste onderkennen dat de mensheid voor een enorme opgave staat om de voortschrijdende verwoesting te stoppen en het evenwicht van het milieu te herstellen. Evenzo is het echter waar dat zelfs de meest bewuste en bezorgde mensen weinig weten over de ware omvang en de complexiteit van de problemen.

 8. 10

  @5: Nou, nou Paul, u kent Jimmy toch? wat had je anders verwacht van dit op aarde terug gekeerd orakel?
  Het is algmeen bekend dat J.M. allerlei middeltjes niet schuwde. Zo deden orakels in mythische tijden, ook alleen uitspraken terwijl ze met hun neus bovcen een bak etherische dampen hingen.

  Je moet dan maar zien wat je uit die orakelheden haalt. In dit geval heeft het orakel twee punten:
  1. de ego’s van mensen. Tja, daar hebben we allemaal zowel profijt als last van. En dat geldt net zo goed voor tal van deskundigen, als voor bloogers en hun reaguurders.
  2. Geen kinderen maken. Dat argument is vaker gehanteerd en hoe tegennatuurlijk dat ook moge zijn, het kan een deel van de oplossing zijn.

  Overigens (en on topic) corrigeer je daar de ondoorgrondelijke wegen van de Deltacommissie niet mee.
  Voor een leek zijn de aangedragen “feiten en cijfers” lastig te beoordelen. Voor de elkaar “nuancerende” deskundigen blijkbaar ook, zoals Martijn in het artikel aangeeft.

  Dat het water onze lippen zoekt, kun je door heel het land merken. Stijgend grondwater hier, dalende bodems en dus egzakken i het water daar, stranden die in zee verdwijnen, dijken die zwak worden, regenwater dat steeds lastiger is af te voeren, noem maar op.
  Tijdelijke kwestie, die over een x-aantal jaren weer voorbij zal zijn?
  Of een langdurig verschijnsel waar maatregelen dus nodig zijn?

  In het eerste geval kunnen we er voor kiezen een paar jaar natte voeten te accepteren en wat korte termijn oplossingen te zoeken.
  In het tweede geval zal er een grondiger aanpak nodig zijn.

  Een grondiger aanpak is meestal complexer en kan consequenties hebben die niet goed te voorspellen zijn.
  In zo’n situatie hebben zouden we ook eerst kunnen kiezen van welk principe we willen uitgaan.

  Is dat het uitgangspunt dat in Freek de Jonge’s zen-achtige quote ligt? “Als niets helpt, doe niets”.
  Of volgen we meer Gandhi’s stelling? “Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, mar het is erg belangrijk dat je het doet”.

 9. 11

  Ik woon 4 hoog dus het duurt nog even voordat ik iets merk van stijgend grondwater.

  Doe wat je voorouders deden. Bouw je huis op een terp. Probleem opgelost.

  :)

 10. 12

  de onderzoekers:
  “Je kunt ook besluiten om er over tien jaar nog eens naar te kijken.”

  Onderzoeker blijf bij je leest!

  Op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken en iets doen, zeker als je 30/40 jaar nodig hebt om het te realiseren. Ik begrijp dat onderzoekers eeuwig willen ouwehoeren, maar juist die inactie/gebrek aan actieve visie zorgt voor ellende.

 11. 13

  @10: Nou, nou, Peter, je somt nogal wat rampen op. Gek eigenlijk, dat ik daar niets van merk als ik door Nederland reis of er boven vlieg. Ik zie geen dijken of stranden verdwijnen, laat staan hele dorpen die in de grond zakken.

  Wat jij nou zegt, is precies waarom ik de milieuridders niet meer geloof. Die zien steeds overal een heel Armageddon van rampen om zich heen, maar ik zie niks. Ik zie nog geen centimeter hoogteverschil in het water. Dus vermoed ik toch enige mate van overdrijving, anders hadden we allang onszelf uitgeroeid moeten hebben.

 12. 14

  Je kunt maar beter de zwaarste maatregelen nemen om op het ergste voorbereid te zijn. Als iemand twee jaar geleden de omvang dan de huidige economische crisis zou hebben voorspeld zou hij ook uitgelachen zijn.

 13. 18

  @16: Deze ‘randdebiel’ heeft zijn informatie uit een artikel waarin mensen die hebben meegewerkt aan het rapport van de Deltacommissie problemen hebben met de draai die de Deltacommissie aan hun bevindingen heeft gegeven. Dat rapport gaat specifiek over de situatie voor Nederland, die uitgebreid onderzocht is, terwijl jouw RC artikel veel algemener is.

 14. 23

  @22: Kom jij maar eens met argumenten. Global warming is bijvoorbeeld de opwarming van de AARDE, niet een stukje ervan. In de ijstijd koelde ook niet een deel af, maar de hele aarde. Anders klopt de term “global warming” niet, q.e.d.

 15. 24

  @21: O ja, natuurlijk is de aarde geen badkuip. De zee staat in Zwitserland straks boven de Alpen, is het nou goed? Ga eerst eens wat natuurkunde leren.

 16. 25

  @24

  Niet zo agressief jongen, je hebt namelijk ongelijk.

  Het karakter van de kust bepaalt mede het zeeniveau. wanneer er bij vloed een massa water door een engte wordt gestuwd (denk aan het kanaal, of een zeegat) veroorzaakt dit een soms metershoog verschil in waterstand tussen de engte en het bredere waterlichaam. In ’t groot speel dit ook.

 17. 27

  Zoiets blijft altijd een moeilijke keuze, maar het Deltaplan van 50 jaar geleden ging ook van de worst case scenario´s uit en is nu, 10 jaar na realisering van al die plannen, al achterhaald.

 18. 28

  Prof. Kabat (lid Deltacomissie) legt de verklaring voor de 1.30 m zeelspiegelstijging waar ze in het rapport rekening mee hebben gehouden hier (http://www.resource-online.nl/achtergrond.php?id=159 ) kort uit.
  Tijdens een symposium afgelopen vrijdag ging hij hier nog verder op in en legde hij ook een van de te nemen maatregelen uit:
  op dit moment wordt de gehele kust eens in de 5 jaar geheel opgehoogd met zandsupletie om de kustlijn op de plek te houden waar die nu is. Om de effecten van zeespiegelstijging op te kunnen vangen zou er meer zand moeten worden opgespoten, als je dan nog meer zand opspuit kan je de kustzone zelfs uitbreiden. De hoeveelheid zand die moet worden opgespoten kan per periode (5-10 jaar) bekeken worden, bij een grotere stijging meer zand, bij minder stijging minder zand. Zo kan je de kosten in de hand houden en goed reageren op de actualiteit.

  Verder zijn de kosten van 1,5 mld euro per jaar een “schijntje” als je bedenkt dat het gebied wat ermee beschermt wordt (dijkring44) een waarde vertegenwoordigd van +-2000 mld euro.

 19. 29

  Ja, rottig als een bank wordt opgeblazen, maar een land wat onderloopt is wel een stukje erger.

  Met de deltawerken mag er dus wel een beetje overdreven worden.

 20. 30

  Nou Wout, zo lust ik er nog wel een paar. Wat jij beschrijft, is water in beweging. Dat is nooit te vergelijken en verandert elk moment. We praten over een waterhoogte in rust. Je moet geen appels met peren vergelijken.

 21. 32

  @30

  Ga jij maar achter je dijkje op het niveau van halftij zitten. Ik bouw ‘m liever op maximaal springvloedpeil.

  Ik spreek je na het stormseizoen weer. Oh nee, morgen al. Vergeet je zwembandjes niet.

 22. 34

  @30: Moeilijk he, lezen? Ik zeg nergens dat het water in rust is, ik zeg alleen dat je alleen van water in rust de juiste hoogte kunt bepalen. Ga maar eens kijken op de Oosterscheldedam (waar ik ook nog gewerkt heb). Kijk het verschil tussen opstuwend water en het water aan de andere kant. Welk niveau is dan de gemiddelde hoogte? Of wil jij ook nog eens meten bij springvloed en windkracht 13? Om je maar uit de droom te helpen, dan krijg je de MAXIMAAL MOGELIJKE waterhoogte. Maar waar moet je dan de grens leggen? Windkracht 18 met aardbeving of zo? Effe nadenken helpt een hoop hoor.

 23. 35

  O, nog maar even wat meer uitleggen over meten: als de hoogte in rust 1 meter is, kun je bijvoorbeeld verwachten dat in de slechtste situatie de hoogte 10 meter kan worden. Maar wat nou als de normale hoogte 2 meter is? Krijg je dan 11 meter maximaal? 12 meter? Of nog wat anders? Dat is de manier waarop je moet rekenen. De Deltacommissie trekt dit tot in het overdrevene door en dat is waar Martijn en anderen zich tegen verzetten.

  Dat is dus de kern waarom het hier gaat en niet die simpele redenaties van sommigen hier.

 24. 36

  @28: Die zandsuppletie is een goede maatregel, omdat je die inderdaad kan aanpassen aan nieuwe inzichten. Maar voor die verhoging van het peil van het IJsselmeer bijvoorbeeld geldt dat niet.

 25. 37

  @34/35

  Uch, trollen is leuk, maar jij bent er echt tè dom voor.

  1 global warming: gaat om een gemiddelde opwarming van de aarde, die door luchtstromen etc. inderdaad lokaal kan verschillen in grootte. De menselijke invloed op de opwarming kan zeer wel overschat worden door de milieumaffia, maar dat is irrelevant in de kwestie van bescherming tegen de stijgende zeespiegel, want de opwarming heeft namelijk aantoonbaar wel plaats. Dat dit mogelijk een natuurlijk proces is betekent niet dat het geen ernstige gevolgen heeft voor de Nederlandse kustlijn. Ten tijde van de voorlaatste IJstijd kon je namelijk van Texel naar Engeland lopen.

  2. Bij dijkbescherming van bewoond gebied moet je inderdaad uitgaan van tenminste (!) springvloed en windkracht 12.

  3. Smelten van gletsjers in Skandinavië leidt (en dat is echt waar hoor) tot stijging van het aardoppervlak in Skandinavië, omdat er minder gewicht rust op de bodem, die immers een drijvende plaat steen op magma is. Tegelijkertijd daalt dan de de bodem van Nederland, omdat er een wip-wap effect plaats heeft. Dit kan (of zal) ook gevolgen hebben voor de zeespiegel. ’t Is zeker iets om mee te nemen bij berekeningen voor dijkhoogte. En het is nog één van de voorbeelden van lokale verschillen in zeespiegelstijging.

  4. Er verdwijnt trouwens constant strand en duin in Nederland, maar dit wordt met veel moeite weer opgespoten door die figuren van de deltawerken. Hetzelfde geldt voor dijkonderhoud. Allemaal zodat er inderdaad geen dorpen verdwijnen, wat anders ongetwijfeld zou gebeuren.

 26. 38

  College van Wout. En ze wilden jou toch ook in het verleden bannen! Niet Wout de trol, maar Wout met inhoud in de bol.
  Zou Joost die veranderingen in persoonlijkheden wel goed kunnen verwerken?

 27. 41

  @36 ik denk dat hetzelfde ook geldt voor de verhoging van het peil in het IJsselmeer, je hoeft het peil natuurlijk niet in 1 keer met 1.50m te verhogen, dat kan ook mooi in stappen.

  maar met 1.30 m zeespiegelstijging/ bodemdaling zijn er verschillende factoren waar je het zoete water voor nodig hebt:

  – verzilting van grond- en oppervlakte water, als ik me niet vergis gaat nu al de helft van het waterbudget van Nederland naar het tegendringen van zoutwater intrusie via bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet. In de zomer komen zout/brak watertongen bij een lage rivierafvoer bijna tot Dordrecht. Als in de toekomst de zeespiegel nog hoger staat, en de rivierafvoer minder wordt kan deze zoutwatertong een stuk de lek, waal en maas opschuiven, tot voorbij de inlaatplaatsen van zoetwater voor de drinkwatervoorziening. Ditzelfde geldt voor het doorspoelen/bijvullen van de polders met zoetwater om de zoute kwel tegen te gaan (zoals in 2003 gebeurde).

  – om bij een hoge zeewaterstand overtollig zoetwater te kunnen spuien (zoals nu bij de afsluitdijk gebeurd)heb je een nog hogere stand van het IJsselmeer water nodig. bij de hogere rivierafvoeren die worden voorspeld voor in de winter lijkt mij een bij 1.30 m zeespiegelstijging een stijging van het peil van het IJsselmeer van 1.50m niet zo gek.

 28. 42

  @37: OK, bericht ontvangen en begrepen. Gegroet, ik zal mij hier niet meer laten zien, want ik ben gewoon oerdom. De groeten aan je collega-wetenschappers.

 29. 43

  Nu alle trollen weer naar huis gaan kunnen we dus concluderen dat die 1.30 van Kabat cs. niet overdreven zijn als high-end estimate?

  In ieder geval is er een historische precedent: tijdens het laatste (“Eem”) interglaciaal, waar de temperatuur zo’n 2 graden hoger was, was de zeespiegelstijging zo’n 1.6 meter per eeuw, aldus Rohling et al (2008).