De beerput

COLUMN - In Buitenhof zei minister Wopke Hoekstra dit weekend dat er ‘geen aanwijzingen zijn’ dat ambtenaren bij de Belastingdienst strafbare feiten hebben gepleegd in de toeslagenaffaire. Me dunkt dat daar, voor je zoiets zegt, eerst onderzoek naar mag worden ingesteld – liefst degelijker onderzoek dan de gedupeerde burgers ten deel is gevallen.

Er was sprake van een team dat zich een ‘licence to disturb’ aanmat, men sprak over ‘Afpakjesavond’ en er opereerde een ‘duo Pek en Veren’ – informatie die de ambtenaren stilletjes weglakten toen ze via de Wob werden gedwongen inzage te geven in hun werkwijze.

Burgers wie de toeslag werd ontnomen, kregen geen antwoord op verzoeken om informatie, en hun brieven werden genegeerd. Al in 2017 adviseerde de Nationale Ombudsman dringend om over te gaan tot compensatie van deze burgers, maar dat advies werd genegeerd. De Belastingdienst hield informatie die beschuldigde burgers ontlastte, in rechtszaken achter. Er was sprake van etnisch profileren: tegen alle regels in gebruikte de Belastingdienst informatie over een tweede nationaliteit bij haar naspeuringen.

Ambtenaren pakten burgers aan van wie ze wisten dat zij onschuldig waren. De Belastingdienst gebruikte zelfs nepbewijs tegen het gastouderbureau in Eindhoven. Topambtenaren gaven hun medewerkers ruim baan bij hun onrechtmatige aanpak. De Kamer werd verkeerd voorgelicht, de staatsecretaris voorgelogen, enfin – het trieste relaas is na te lezen bij Trouw en RTL Nieuws, de twee media die maanden achtereen in de affaire hebben gespit en die samen wisten te voorkomen dat deze beerput een doofput werd.

Aanwijzingen voor strafbare feiten zijn er volop, minister Hoekstra, en ruimschoots meer dan aanwijzingen.

Ook medewerkers van de Belastingdienst zelf zijn die mening toegedaan. RTL Nieuws en Trouw meldden al eind november dat veel medewerkers om vergaande stappen vroegen; ze hoopten op disciplinaire maatregelen en wilden zelfs dat de Rijksrecherche onderzoek zou doen. Veel ambtenaren trokken immers intern aan de bel, maar werden van hogerhand afgepoeierd.

Wil minister Hoekstra het vertrouwen in de Belastingdienst werkelijk herstellen, dan is het aanstellen van twee vertrouwenslieden beslist onvoldoende, helpt het opdelen van de dienst geen sikkepit en is ‘politieke verantwoordelijkheid nemen’ een dooddoener van de bovenste plank. Want een dienst die dergelijk wangedrag zo lang en zo systematisch in de doofpot stopte en die wangedrag intern toedekte, moet grondig worden doorgelicht – er zit niets anders op. Het beleid heeft mensenlevens ontwricht, en de ambtenaren die het schip trachtten te keren, zijn genegeerd. Dat is geen basis om een kentering in gang te zetten.

Werkelijk verantwoordelijkheid nemen, minister Hoekstra, betekent dat de misdragingen binnen het ambtenarencorps terdege worden onderzocht. En dan zijn we het aan de rechtstaat verplicht om deze verdachten beter te behandelen dan zijzelf deden.


Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool
.

 1. 1

  Hoekstra heeft deze week in de Kamer gezegd dat hij extern onderzoek naar mogelijke strafbare feiten laat doen.

  Dat hij zelf zegt geen aanwijzingen te hebben is een uitspraak die bedoeld is voor zijn medewerkers. Hij kan het anders wel schudden in zijn pogingen het ministerie te reorganiseren. Het is ook niet zijn taak om het OM in te schakelen. Hij is zelf medeverantwoordelijk voor grensoverschrijdend gedrag.

 2. 2

  @1 als het bedoeld is voor de medewerkers is dat dom. er blijken genoeg medewerkers te zijn die het issue aankaartten. Die werden niet gehoord.
  door nu deze opmerking te maken bevestigd en versterkt Hoekstra dat niet luisteren gedrag.

 3. 3

  Er is een heel (veelal etnisch gedreven) industrie ontstaan rondom toeslagen, vooral in de zorg (PGB’s). Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn die van de uitvoerende macht zelf. Het antwoord erop is simpel: kap het bos dat is de inkomstenbelasting en toeslagen en voer iets simpels, niet zich voor zo veel corruptie en misbruik lenends in.

 4. 4

  @3: Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn die van de uitvoerende macht zelf.
  Dat lijkt mij een reden om aan te nemen dat de uitvoerende macht zelf niet objectief is.

  Uiteraard kan het wel verstandig zijn iets simpelers in te voeren.

 5. 5

  Laat ze maar eens beginnen met het verhogen van de uitkeringen van de minima, dan kunnen ze een aantal van de toeslagen schrappen.

  Scheelt weer wat overgewaardeerde en overbetaalde regelneefjes m/v.
  ;-)
  Voor verhogen van de belastingvrije voet geldt m.i. het zelfde.

 6. 6

  Oweee, dat verbaast je toch niet hoe corrupt allemaal in de (Top)-ambtenaren eventueel politicussen zoals Hoekstra die vertrouwenslieden in handen neemt, is er géén enkel vertrouwen aan. ECHT NIET!!! Dat zijn allemaal onder-de-deur-matters!!!

  Hoevaak de burgers te horen krijgen van terugbetalingen van de jaren die ze hadden gekregen, zo goed als wit, geen zwart eraan, toch deels terug moeten, hoevaak moeten de burgers (niet met hoge inkomens, maar middeninkomens en minimumloners !!!) deels terugbetalen die zelf vakantiegeld van hun lonen hebben? Hun eigen vakantiegeld weg naar de belastingdienst, dat is te erg!

  Kijk voorbeeld naar mijn eerdere ervaring: Was gescheiden in middo 2016, betekent toch wel dat ik en ex nog samen in het jaar 2016 waren, toch deels van mijn inkomen terug moet betalen, terwijl ik voor € 638,- aan mijn advocate moest betalen, dat was ook heel erg dubbel, zeg maar die bedrag maal 2 (advocaatkosten en deels terugbetaling aan belasting) en dan BWGS (waterschapbelasting en nog wat) ook 2 maal 436 euro moest betalen omdat ik toen nog met ex huwde en mijn eigen appartement, dan is die ook verdubbeld, dwz € 638 x 2 = ongeveer 1280 euro én € 436 x 2 = ongeveer 900 euro is tezamen 2180 euro kwijt aan de belastingdienst. dat had ik geen vakantiegeld + 13e loon mogen genieten. Zó vernederd was dat!
  Dan denk je dat Hoekstra lekker in zijn nopje mag doppen, zonder wij dat gezien hebben hoeveel hij of de hele regering de belastingen hebben betaald. Teveel kosten gaan ze zelf wel teruggaaf doen en niks deels terug, terwijl ze volle ritten rond Nederland rijden op de kosten van reisvergoedingen, en dat ze volle tonnen per jaar verdienden. Ook overbodig allemaal!
  Al die bewerende groeperingen bijv. bijstandmoeders of minimumloners eraf moeten voor de belastingdiensten zijn in Nederland eigenlijk niet vreemd omdat de Regering van Hoekstra! die groepen torenhoge aantal inwoners hebben dan haalt hij hen lekker onderuit, voor de winst van de belastingdienst die naar de staat leidt…..hoe dan? Ongezien blijven he?

  Daar heb ik echt FOKING-SHIT aan, Gruwel aan Hoekstra die teveel hoofdknikkend bleef praten, dat is soort veeleisende argumentaire de vente (=verkoopprater!)