CU: Verburg belooft haalbaarheidsstudie naar introductie ‘combinatiekip’

CU: Verburg belooft haalbaarheidsstudie naar introductie ‘combinatiekip’

kuikens_610Minister Verburg is bereid om de mogelijkheden van de introductie van de ‘combinatiekip' voor een nichemarkt te laten onderzoeken. Dat schrijft zij op 12 februari aan de Tweede Kamer. Verburg reageert op een motie van Ernst Cramer van de ChristenUnie waarin werd gevraagd werd om zo'n onderzoek.

De ‘combinatiekip’ zou zowel over goede eigenschappen voor de eierproductie als voor de vleesproductie moeten beschikken. Het doden van eendagskuikens zoals nu met hanen van legrassen gangbaar is zou dan overbodig kunnen worden.

Minister Verburg belooft om op korte termijn opdracht te geven voor een haalbaarheidstudie. Daaarin zullen de gevolgen van een productiesysteem op basis van de combinatiekip en de productiesystemen gangbaar, scharrel en biologisch op basis van de huidige leg- en vleesrassen of kruisingen daartussen met elkaar worden vergeleken op dierenwelzijn, milieu, voerverbruik en kostprijs. Verder zullen de marktinitiatieven en -perspectieven op basis van de combinatiekip worden geïnventariseerd.

De minister benadrukt dat de ontwikkeling van een concept met de combinatiekip alleen kan slagen wanneer er afzet bestaat voor de eieren en het vlees. Dit ziet zij primair als de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

De ChristenUnie wil dat de pluimveehouderij stopt met het gescheiden fokken van ‘vleeskippen’ en ‘legkippen’. Deze bedrijfswijze kost jaarlijks 30 miljoen kuikens het leven: zij worden vergast of versnipperd omdat ze van het mannelijk geslacht zijn. Kamerlid Ernst Cramer: ,,We hebben in feite zelf ons probleem gecreëerd. We hebben de kippen doorgefokt zonder respect voor de ordening van de schepping.”

 

  1. 2

    Verdomd! Lees ik zomaar over die laatste zin heen:“We hebben in feite zelf ons probleem gecreëerd. We hebben de kippen doorgefokt zonder respect voor de ordening van de schepping.”

    Is de ordening van de schepping ontstaan in zes maal 24 uur, of na een lange evolutie, al dan nietmet god als initiator?

  2. 6

    @5: Da’s een mogelijkheid. Ik zat eerder aan kip te denken waar alle gerelateerde produkten reeds kant-en-klaar aanzitten:
    Een diertje op twee gebraden kippenpootjes, de vleugels zijn gebakken eitjes, het borststuk heeft geen botjes (kipfilet) en in de darmen treft men 6 gekookte eieren aan, in de blaas een goede franse wijn (voor de Coq au vin).