Conservatieve Turkse fractie in de Tweede Kamer?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ACHTERGROND - Of zijn de rondzingende verhalen over de voormalige PvdA’ers Öztürk en Kuzu zwaar aangedikt? Als journalisten hun werk doen, weten we binnenkort meer.

De kogel is nu ook officieel door de kerk. De voormalige PvdA-leden Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu beginnen een eigen fractie in de Tweede Kamer.

Dat betekent dat we nu bijna op een recordaantal fracties zitten: vijftien om precies te zijn. Dat is één fractie minder dan in de recordjaren 1976 en 1986, toen er maar liefst zestien fracties de zetels in de Tweede Kamer verdeelden.

Het voorbehoud dat Steeph vorige week nog maakte, kan dus definitief van tafel. We zijn in één jaar van elf naar vijftien Tweede Kamerfracties gegaan:

fractiefragmentatie_2014b_475

Nu de heren Öztürk en Kuzu een eigen fractie beginnen, hebben ze ook een eigen programma nodig. Op Facebook vragen ze om input hiervoor van sympathisanten. Zelf weten ze het blijkbaar nog niet zo goed.

Ik ben behoorlijk benieuwd wat hier uit gaat komen. In diverse nabeschouwingen van de breuk, waaronder deze in het AD, werd immers geen fraai beeld van Öztürk en Kuzu geschetst. Öztürk is dom en komt altijd te laat; Kuzu bleek een fan van een ‘zeer nationalistische band’.

Daarnaast zouden Öztürk en Kuzu al twee jaar lang grote druk hebben uitgeoefend op collegafractielid Keklik Yücel. Yücel, eveneens van Turkse afkomst, concentreert zich met name op vrouwen- en homo-emancipatie.

Als Öztürk en Kuzu zich inderdaad laten inspireren door conservatief en Turks-nationalistisch gedachtegoed, is het natuurlijk niet vreemd dat ze bezwaar maken tegen de boodschap dat ‘[a]cceptatie van homoseksuelen in religieuze kringen […] vaak een groot probleem’ is.

De indruk die in het AD en op andere plaatsen wordt gewekt, is dat Öztürk en Kuzu hun collega Yücel nestbevuiling verwijten: Turken dan wel moslims onder elkaar horen hun achtergrond en tradities niet te verloochenen. In dat kader zou dan ook de uitroep ‘Moge Allah je straffen!’ tegen Marcouch moeten passen.

Wel opvallend is dat dit soort verwijten vooralsnog alleen door anonieme PvdA’ers wordt gemaakt. En de nasleep van een fractiebreuk is natuurlijk hét moment voor een ouderwetse hatchet job.

Maar zodra de beweging van Öztürk en Kuzu er eenmaal is, kunnen journalisten beide heren natuurlijk gewoon vragen wat ze bijvoorbeeld vinden van een onderwerp als homo-emancipatie.

En dan horen we snel genoeg op welke manier de PvdA precies heeft misgekleund.

Reacties (14)

#1 Bernard Weiss

Er begint eindelijk een minuscuul klein beetje licht te schijnen in allerlei (gemeenteraads- en Tweede Kamer-) fracties. Namelijk dat menige allochtoon kritiekloos is binnengehaald om de allochtone stemmer te werven.

Het kritiekloze heeft er voornamelijk toe geleid dat er allochtone fractieleden zijn binnengehaald die h-e-l-e-m-a-a-l niks met de sociaal-democratie of met vrijzinnig liberalisme of met welke andere normale Hollandse politieke stroming te maken hebben, maar die stug en stijf hun eigen islami(s)tische agenda nastreven.

En niemand kon of durfde er iets van te zeggen: als je dat deed werd je beschuldigd van discriminatie, of racisme. Ik heb ooit een kritische opmerking gemaakt over een Turks raadslid dat bijna nooit kwam opdagen, en die in 4 jaar tijd niet meer dan één schriftelijke motie had ingediend. Niet hij, maar ik werd bijna geroyeerd. Niet hij omdat hij lui en ongeïnteresseerd zou zijn, maar ik wegens racisme.

En nu beginnen deze islami(e)(s)ten te piepen, morren en protesteren dat hun islami(s)tische geluid niet meer gehoord wordt. Ofwel bij de kritiek op ritueel slachten, ofwel bij homo- en vrouwenemancipatie, ofwel bij cliëntilisme.

Zo zijn islami(s)tische politici zogenaamd democratisch, en in ieder geval zonder enige vorm van zinvolle kritiek doorgedrongen in gemeenteraden, bij provincies en in de Tweede en Eerste Kamer. Zo drong ooit een Duits politicus door in de democratische organisaties van zijn land in 1933. Met dezelfde intentie om die democratie af te schaffen.

Laten we het wèèr gebeuren?

 • Volgende discussie
#2 Richard

Het echte verhaal is natuurlijk dat de pvda jarenlang deze verwerpelijke ideeen maar heeft geslikt om toch lekker te vissen in de allochtonenvijver.

Stemmenhoeren heet dat bij ons in het dorp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Richard

@1:

Erdogan zei toch al eens zo iets? Democratie is als een trein: als het doel is bereikt stap je uit?

De echte vraag is waarom deze mensen decennia lang in de pvda hebben kunnen rondlopen. Enige vorm van democratie zit er niet bij namelijk. Wat zegt dat over de pvda?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kacebee

Ik ben wel benieuwd naar het vrouwenstandpunt van deze nieuwe partij en of dat de rijkssubsidiëring niet in gevaar zal brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bookie

De website is nog niet in de lucht. http://www.akp.nl .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Folkward

Ozturk en Kuzu hebben in de uitzending van Pauw van afgelopen vrijdag ook al wat van zich laten horen, wat vooral iets betekent voor de uitlating ‘conservatief’, en vorige week donderdag in het nieuws, over Turks-nationalisme.
Het eerste betrof (uit monde van Kuzu): ‘Ik ben 11 jaar lid van het PvdA, tijdens mijn studie bestuurskunde heb ik 2 jaar lang alle partijprogramma’s onderzocht, en heb ik bewust gekozen voor de progressieve idealen van de PvdA.’ Het laatste betrof: “Turkse parlementsleden zitten in Ankara.” Weliswaar kun je tegenwerpen dat Ozturk in Pauw zei: “Ik ben van Turkse afkomst, en ik ben daar trots op”, maar dat zou uit context zijn én opzettelijk vervormd zijn. Hij zei namelijk: “Ik kom uit Limburg, ik voel me Limburger. Ik ben Nederlander. Ik ben van Turkse afkomst, en ik ben daar trots op”; alsook sloot hij het topic af met: “Weet je hoeveel reacties […] ik heb gekregen uit Limburg? […] Veel!”

De betichting dat ze on-PvdA-conservatief zouden zijn lijkt me ongegrond. Als dat zo was, dan zouden ze al eerder grote problemen hebben met andere onderwerpen, die zich prima lenen voor een conservatief-progressieve tegenstelling. In plaats daarvan vielen ze over het integratievraagstuk. Het voorval van Yunus is ook onterecht toe te schrijven aan conservatisme (ook al toegelicht in Pauw). In het kort komt het hierop neer: doel van het pleeggezinbeleid is uiteindelijke terugplaatsing bij de eigen ouders. Een pleeggezin binnen het netwerk van de familie heeft dan voorkeur, maar moet je verder kijken, dan is het niet meer dan logisch dat je gaat kijken met gezinnen met eenzelfde achtergrond. En dat gaat op voor hippies, evangelische christenen, zwarte kousen, ‘vrije geesten’, maar ook Turken. (Probeer het te spiegelen: hoe zou je het vinden als een lesbisch meisje van 14 jaar bij Turkse ouders geplaatst zou worden?)

Ozturk zei over zijn uitspraak “Moge Allah je straffen”, dat het toegespitst was op Ahmed Marcouch (en Ahmed’s houding met betrekking tot religie), maar (impliciet) dat het ‘Godverdomme’ zou zijn geweest, bij ieder ander.

Ik kan me eerder een basishouding van die twee voorstellen als volgt: “De nadruk is in de afgelopen 10 jaar te veel geweest op alles wat er mis gaat met allochtonen. Goede punten zijn er wel, worden mondjesmaat erkend, maar vrij snel weer verdacht gemaakt.” Iemand als Keklik Yucel zou dan opgevat kunnen worden als de ’self-hating Jew tussen de andere joden, als de rol van Samuel L. Jackson in Django Unchained ten opzichte van de andere zwarte rollen in de film; iemand die onnodig vaak de nadruk legt op dingen die verkeerd gaan. (Uit #0: “Acceptatie van homoseksuelen in religieuze kringen is vaak een groot probleem. Op deze Coming Out Day wil ik daar speciaal aandacht voor vragen.” Daarover kan ik me voorstellen: “Nou, hoe groot? En waarom moet je daar nou speciaal aandacht voor vragen?”)

Het lijkt me zeer zeker niet dat ze een islamitische beweging op gaan starten, en een Turkse lijkt me ook niet. Ik las ergens (waar?) dat Turken wel op Turken stemmen, maar pas nadat ze hun partij hebben uitgekozen: ze stemmen op een partij, pas daarna op een Turk.

Dat Kuzu en Ozturk de PvdA hebben verlaten komt -ja, indirect- door hun Turkse afkomst: zij zijn nou eenmaal niet alleen gespreksvoerders in het debat over integratie, maar ook gespreksonderwerp(!).

Daarnaast mag je natuurlijk kritisch blijven op het functioneren van die twee als politici. Niet of te laat op komen dagen is natuurlijk (licht) bezwaarlijk. Toch hoor ik de VVD nooit klagen over Hans van Baalen, terwijl die er mee te koop loopt dat hij EU-parlementgeld vangt, door gewoon af te tekenen op de lijst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Folkward

@1 Obvious Godwin is obvious.
Ik ga je persoonlijke ervaringen (natuurlijk) niet weerspreken. Maar dit heeft behoorlijk wat weg van a priori -en daarmee inderdaad racistische- verdachtmakingen. “Allochtonen binnen een partij? -> binnengehaald om allochtone kiezers te trekken; Allochtonen in een eigen partij? -> islamistische invloed/partij” Oftewel: “damned if you do, damned if you don’t”

En nu beginnen deze islami(e)(s)ten te piepen, morren en protesteren dat hun islami(s)tische geluid niet meer gehoord wordt.

Oh, ik heb iets gemist, kennelijk. Waar en wanneer hebben Ozturk en Kuzu het over de islam? Waar en wanneer ging het hun over het gebrek aan een islamitisch geluid? Of is dit al te zeer gekleurd door je eigen opvattingen en heeft het eigenlijk niks te maken met die twee oud-PvdA’ers?

normale Hollandse politieke stroming

HAHAHA, even hard lachen. Mag ik dan het volgende opperen: VVD = liberaal = Brits, Amerikaans, Frans (Locke, Rousseau, Rand, etc.)
PvdA = sociaal-democratisch (met bronnen in het vroeg-socialistische gedachtegoed) = Russisch, Duits, Frans (Marx, Engels, Lenin);
SP = socialistisch/maoistisch = Russisch, Duits, Frans, Chinees;
En zoals je ‘natuurlijk weet’ is Nederland een protestants-christelijk land, dus hoorde een partij als de KVP en de RKSP ook niet thuis in Nederland, en daarmee het CDA dus ook niet.
GroenLinks = allegaartje van evangelischen, communisten, socialisten en afgescheurde katholieken = Amerikaans, Duits, Frans, Russisch en Rooms.
De ‘echte, normale Hollandsche politieke stromingen’ zijn dan ook: D66, CU (immers: protestants, namelijk reformatorisch en vrijgemaakten, Nederlandser kan haast niet), SGP, PVV en de Dierenpartij. Alle internationale anomalieën, die vooral in Nederland ruimte hebben vanwege een kleine kiesdrempel.

Dus ja, leuk trackrecord. Al die andere ‘onhollandsche partijen’ maar afschaffen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Petra

@7: Aan de Europese verkiezingen deden 7 partijen voor de dieren mee, dus een anomalie wil ik het niet noemen. Van mij mogen alle andere “onhollandssche partijen” wel weg ja. Ben benieuwd naar de inbreng van groep Kuzu/Öztürk.

@0 Dat ze om input vragen vind ik niet raar. Vanaf het moment van afscheiding was het al “laat je stem horen” in de facebookposts. Bij de meeste andere partijen hebben de leden ook invloed op het programma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inkwith Barubador

Deze twee heren gaan na de verkiezingen heel snel vergeten worden. Zoals het met vrijwel alle afsplitsingen gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 aynranddebiel

Kom maar op met die fractie. Ik ben trouwens ook wel voorstander van een moslimpartij. Nu wordt er in de kamer vooral óver moslims gepraat, maar ik wil ze zelf wel eens horen. Laat maar zien of het ’t zonlicht kan verdragen.

Dan kan de PvdA misschien ook weer wat meer aandacht besteden aan idealen in plaats van cliëntelisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@1: Je verkondigt hier zonder enig bewijs dat menig allochtoon fractie of gemeenteraadslid er een geheime islamitische agenda op na houdt. Dat zijn dan vast degenen die kritiekloos binnen zijn gehaald. Maar al die anderen dan, waar je dat niet van kan zeggen? Ik mag toch aan nemen dat daar wel is gekeken wie het zijn? Of worden alle fractieleden kritiekloos aangenomen, of alleen allochtonen? De vraag is dan waarom je er van uit gaat, dat sommigen wel gecontroleerd worden en anderen niet. Het lijkt er op dat je een conclusie getrokken hebt en daar bewijzen bij zoekt, in plaats van alle bewijzen te onderzoeken en dan pas een conclusie te trekken. En om even duidelijk te zijn: ja, het zal best wel eens voorkomen. dat hebben we bij veel autochtonen in het verleden ook al gezien, maar de suggestie dat het in dit soort zaken specifiek om allochtonen gaat, riekt naar racisme.

Over je persoonlijke ervaring met een Turks gemeenteraadslid kan ik weinig zeggen, maar als je zijn te laat komen aan zijn Turks of islamitisch zijn hebt gekoppeld in plaats van aan de persoon, net als je in dit draadje redeneert, is het terecht dat je daarover terecht bent gewezen.

PS: het gevaar op iets als in de jaren 30 is veel eerder dat CDA en VVD samen met de PVV gaan regeren. Er zal voorlopig geen islamitische partij zijn, die op zo veel stemmen kan rekenen, en die door VVD en CDA als partner gezien wordt. Dat is nergens op gebaseerde bangmakerij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 kevin

@10 Alsof twee man eventjes alle moslims gaan vertegenwoordigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 aynranddebiel

@10
Ik heb het ook niet over deze twee hè. Vandaar het woord ‘ook’.

In potentie wonen er zo’n acht zetels aan moslims in Nederland, maar het lijkt me niet dat die allemaal vanwege hun geloof op een partij zullen stemmen. En inderdaad zul je het al snel over meerdere partijtjes hebben, zoals bij de kleine christelijke partijen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 AndreSomers

@10: Net zomin als CU en SGP “de christen” vertegenwoordigen in de kamer, zullen twee parlementariërs (beiden van Turkse komaf) niet “de moslim” kunnen vertegenwoordigen. Er zijn gewoon te veel stromingen waartussen grote verschillen bestaan, en voor veel religieuze mensen is hun religie geen basis voor hun politieke voorkeuren.

 • Vorige discussie