Twee jaar Denk in de krant

Deze maand deed de Raad voor de Journalistiek uitspraak omtrent een klacht van Kamerlid Selçuk Öztürk tegen NRC Handelsblad. In het algemeen vindt Öztürks partij, Denk, dat diverse kranten zeer negatief over haar berichten. Blijkt zulke negativiteit ook uit onderzoek? “Een drietrapsraket” is wat Denk beschrijft in een veelgedeeld online filmpje: “De eerste stap is dat de journalist (…) gaat graven in het verleden (…). De tweede stap is dat de journalist (…) een strafeis gaat opstellen. De derde (…) stap is dat ze (…) een vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maken.” Denk besluit het filmpje met de gevleugelde woorden: “Trap er dus niet in.” Is die “iemand” misschien Selçuk Öztürk? Het filmpje verscheen op 13 juni 2016, twee dagen voordat NRC Next opende met: “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk.” Deze week oordeelde de Raad dat die kop en bijgaande ondertitel “te stellig” waren. Wel voegde de Raad daar aan toe dat het voorpagina-artikel zelf berustte op “deugdelijk onderzoek” na toepassing van “voldoende wederhoor.”

Door: Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

Verweer DENK tegen beschuldigingen aan adres Öztürk overtuigt niet

De twijfels over de integriteit van DENK-voorman Selçuk Öztürk worden wat mij betreft bepaald niet weggenomen door het filmpje dat de beweging gisteren als verweer publiceerde.

Of lees hier na wat de NRC over de reactie van DENK zegt.

Dan kunnen ze bij DENK wel zeggen dat de media erg vaak als poortwachters voor de zittende macht fungeren (waarin ze overigens in belangrijke mate gelijk hebben), maar dat neemt niet weg dat Öztürk zich op zijn best als een handige ritselaar opstelde die (toen hij ook fractievoorzitter van de PvdA in Roermond was) zijn persoonlijke zakelijke belangen laat prevaleren boven het algemeen belang.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

DENK het niet

ANALYSE - Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zijn een politieke beweging gestart met de naam DENK. De twee Kamerleden hebben de PvdA-fractie verlaten en stellen zich herkiesbaar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Gaan ze het redden? Hun zetelkans lijkt klein en hun electorale plafond laag.

“Een frisse wind in een dorre woestijn.” Zo omschrijft presentatrice Sylvana Simons DENK op Facebook. Met haar en Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders doet DENK een poging om zich te afficheren als een brede beweging. Belangrijk met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hoe groot is de kans op zetels voor deze nieuwe partij?

Historisch gezien is die kans gering. Laten we beginnen met constateren dat DENK een partij is die voor het eerst meedoet aan Tweede Kamerverkiezingen. Wat zijn de kansen op een zetel in zo’n geval? Van de 159 nieuwe namen op de stembiljetten sinds 1948 zijn er maar 16 in geslaagd om een zetel te bemachtigen. Zo bezien ligt de kans op zetels voor DENK niet hoger dan ongeveer 10%.

Maar DENK is niet de eerste de beste nieuwe partij. Het is een partij die opkomt voor de rechten van minderheden. Verhoogt dat haar kansen niet? Nee. Van de vijf partijen voor minderheden behaalde er geen enkele een Kamerzetel. Het hoogste stemmenpercentage (0,2%) werd genoteerd voor de Vrije Indische Partij in 1994 – slechts een derde van het aantal stemmen dat recht geeft op een zetel.

Foto: Carl Jones (cc)

Nieuwe ster aan het politieke firmament: Groep Kuzu/Öztürk

COLUMN - En weer heeft het toch al zo versplinterde politieke speelveld in ons land er een nieuwe partij bij: Groep Kuzu/Öztürk. Een passende naam. Twee personen vormen samen per definitie een groep. Een indicatie van de richting die beide heren met hun partij op willen geeft de naam echter niet. Zelf zeggen ze de strijd tegen verruwing, verharding en verrechtsing voort te willen zetten. Helemaal los van het ietwat belegen PvdA-jargon zijn ze in deze korte tijd helaas nog niet gekomen. Alsof er nog links en rechts bestaat in het huidige politieke klimaat. Wellicht dat hun lang gekoesterde droom daar verandering in brengt: het oprichten van een landelijke moslimpartij.

Het is nog maar de vraag of de Nederlandse moslim op een moslimpartij zit te wachten. In potentie zou een dergelijke partij bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen toch wel een paar zetels kunnen veroveren. Al lijkt een brede moslimpartij gezien de interne spanningen binnen deze religie niet voor de hand liggen. Ook blijkt dat moslims, net als niet-moslims overigens, voornamelijk stemmen op een partij die hun belangen als werkgever, werknemer of werkloze het beste vertegenwoordigd. Een moslimondernemer stemt dus als snel VVD. Een Turk in de bijstand SP. Is dat Nederlandse hokjesdenken toch niet helemaal uit de lucht gegrepen.

Als het geloof leidend wordt binnen de partijdoctrine, zijn de rapen pas echt gaar en ligt polarisatie op de loer. Zowel binnen de partij als daarbuiten. De partij zal dan een standpunt moeten innemen over gevoelige zaken als de oorlog in de Gazastrook, de strijd tegen IS en de toestroom van asielzoekers uit islamitische oorlogsgebieden. Dat zal wel eens flink kunnen botsen met de heersende mores in ons land.

Kuzu en Öztürk willen af van ‘allochtoon’ en ‘integratie’

Nu.nl:

“We hebben in Nederland een hele generatie waarvan de ouders in de jaren 60 en 70 naar Nederland zijn verhuisd. Zij zijn hier geboren en getogen, zijn hier naar school gegaan, werken hier en leveren een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij”, zegt Kuzu.

“Die hoeven helemaal niet te integreren. Dat zijn gewoon Nederlandse staatsburgers.”

“Omdat wij streven naar een democratische rechtstaat op basis van gelijkwaardigheid van ras, religie en sekse schaffen wij de term ‘allochtoon’ en ‘integratie’ af”, zeggen de Kamerleden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Conservatieve Turkse fractie in de Tweede Kamer?

ACHTERGROND - Of zijn de rondzingende verhalen over de voormalige PvdA’ers Öztürk en Kuzu zwaar aangedikt? Als journalisten hun werk doen, weten we binnenkort meer.

De kogel is nu ook officieel door de kerk. De voormalige PvdA-leden Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu beginnen een eigen fractie in de Tweede Kamer.

Dat betekent dat we nu bijna op een recordaantal fracties zitten: vijftien om precies te zijn. Dat is één fractie minder dan in de recordjaren 1976 en 1986, toen er maar liefst zestien fracties de zetels in de Tweede Kamer verdeelden.

Het voorbehoud dat Steeph vorige week nog maakte, kan dus definitief van tafel. We zijn in één jaar van elf naar vijftien Tweede Kamerfracties gegaan:

fractiefragmentatie_2014b_475

Nu de heren Öztürk en Kuzu een eigen fractie beginnen, hebben ze ook een eigen programma nodig. Op Facebook vragen ze om input hiervoor van sympathisanten. Zelf weten ze het blijkbaar nog niet zo goed.

Ik ben behoorlijk benieuwd wat hier uit gaat komen. In diverse nabeschouwingen van de breuk, waaronder deze in het AD, werd immers geen fraai beeld van Öztürk en Kuzu geschetst. Öztürk is dom en komt altijd te laat; Kuzu bleek een fan van een ‘zeer nationalistische band’.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Quote du jour | Asscher

We doorkruisten een strategie, we moesten onze mond houden.

Kamerlid Selçuk Öztürk over de reden van zijn breuk met de PvdA-fractie.

Lodewijk Asscher was volgens hem en zijn collega Kuzu op zoek naar ‘een nieuw profiel’ en ‘een steviger imago’. De reden? De ‘verrechtste’ Asscher zou al een tijdje op het baantje van fractievoorzitter Samsom azen:

Diederik heeft dat niet in de gaten. Er wordt in de fractie volop openlijk gespeculeerd: wanneer gaat Asscher het overnemen van Diederik, voor of na de provinciale verkiezingen in maart? Blijft het kabinet dan wel zitten?

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.