Bruggenbouwen

pontnormandie.jpgZoals u weet zijn we bij Sargasso gek op de vrije natuur. Bloemetjes, vogeltjes, boompjes, stille bossen, frisse lucht, mooie vergezichten over brede rivieren die traag door oneindig… u snapt het wel. Maar we doen niet hypocriet. We vliegen ook naar verre landen, rijden met de auto en gaan wonen in gebieden die tot voor kort nog door konijntjes en muizen werden bevolkt.

Zo’n tunnel door het Naardermeer is natuurlijk waardeloos. Ziet er niet uit, geeft veel overlast op de verkeerde plek, en is over tien jaar alweer te klein. Maar een brug tussen Amsterdam en Almere, wat is daar eigenlijk op tegen? In het buitenland staan we met bewondering te kijken naar de Golden Gate, Brooklyn Bridge of het viaduct van Millau. En soms praten we met trots over de Oosterscheldedam. Wat denkt u, is er niet wat moois te bouwen over het IJmeer?

 1. 1

  Ik zie die bewoners van IJburg al flippen….

  Maar ik moet zeggen, anderhalve week geleden reed ik over de brug van Malmö naar Kopenhagen: gaaf… en even daarna over de brug van Sjealland naar Funen: nog gaver!!

  De beste oplossing blijft natuurlijk Almere ónder Amsterdam leggen en de bewoners iedere ochtend met liften naar boven halen.

 2. 2

  Sjælland toch zeker. Of Zeeland zoals dat stukje DK oorspronkelijk heet in ’t Nederlands.

  Is het niet makkelijker om het werk dan naar beneden te sturen?

 3. 3

  Tsja, zo’n brug is natuurlijk wel een prachtig idee. Veel imposanter dan zo’n tunnel. Wat spreekt nou meer aan, dat ding bij Milau (ik vind die brug bij Calais al gaaf) of de Gotthardtunnel?

  Aan de andere kant, als je ervoor kiest om in Almere te gaan wonen… tsja, dan vraag je ook een beetje om isolatie.

 4. 4

  Uitstekend idee, en dan Annemarie Jorritsma naar beneden sturen met haar knapste ambtenaren en haar aannemende echtgenoot om de kwaliteit en draagkracht van de constructie te beoordelen.
  [img]http://img141.imageshack.us/img141/7863/stadsk6.jpg[/img]

 5. 6

  Precies: met veel lampjes! ’s Nachts om de Erasmusbrug van Zuid de stad weer infietsen is een van de beste dingen aan in Rotterdam wonen (met de pont over het IJ heeft ook zijn charmes, maar dat net voor je neus wegvaren als het giet van de regen hoort daar niet bij.)

 6. 7

  Ik vlieg nooit en ik rijd geen auto. Dus ik doe hypocriet? Dan hoop ik dat meer mensen hypocriet gaan doen. Blijft er misschien nog iets over voor volgende generaties.

 7. 10

  @SN: Als je toch gaat verbeteren, mag je ook eens aan Michiel Maas vragen waar Milau ligt en of ze daar een brug hebben. Ik ken wel het viaduct van Millau. Lelijk ding trouwens en het ziet er vooral akelig uit.

 8. 14

  Gekkenwerk.

  Normaliter staat bruggen haaks op een waterloop. Die IJmeerbrug gaat evenwijdig aan de kustlijn lopen van het IJsselmeer lopen. Ik bedoel maar.

  Verdubbel gewoon de capaciteit van de A1, zou ik zeggen. Binnenin 2 of 3 banen voor ‘doorgaand’ verkeer, en buitenlangs 2 of 3 banen voor de afslagen halverwege.

 9. 15

  Boog, die lijn die je gisteren zag op het NOS journaal was inderdaad door een hersenloze stagaire getekend, lopend van het Muiderzand naar Amsterdam-Noord… Ik heb ook serieuzere tekeningen gezien die uitgaan van en brug die begint bij de uiterste zuidpunt van Flevoland en dan in zuid-westelijke richting op Amsterdam aankoerst.

 10. 16

  Maar waar bij Amsterdam landt hij? De meeste automobilisten moeten in Z/ZO zijn.

  De aansluiting A10/A1 wordt geblokkeerd door IJburg, blijft over de aansluiting A9/A1.

  Kun je dus net zo goed de A1/A6 capaciteit vergroten. Goedkoper, simpeler, minder negatieve effecten.

 11. 19

  Als men nu gewoon die snelweg ombouwt naar een 6 baans sneltram, staat men in ieder geval niet meer in de file, dan is dat gezever ook afgelopen.

 12. 22

  Welja, nog een lelijk bouwwerk om al die auto’s maar een beetje ruimte te geven …

  Ik rijd geen auto en probeer zo min mogelijk te fietsen. Maar ik vaar wel, ook wel eens daar. Een doorvaarthoogte van pakweg een metertje of 12 lijkt me minimaal aldaar. Dat wordt dus een best bruggetje ;-)

  Ik stem voor de oplossing van Carlos(#1): De beste oplossing blijft natuurlijk Almere ónder Amsterdam leggen en de bewoners iedere ochtend met liften naar boven halen.

 13. 23

  Wat mij opvalt is dat, ook bij de laatste plannen van de VVD, er op de klassieke manier over wegen wordt gedacht.
  ‘s-Morgens 3 banen heen en ‘s-avonds 3 banen terug. Een kind kan zien dat met een kleine aanpassing van de weg er 4 banen van Almere naar A’dam heen en twee terug in de ochtend en na omzetting 4 banen van A’dam naar Almere met natuurlijk terug.
  Als je dan het doorgaande verkeer niet direct mengt met het lokale verkeer dan heb je een betere invulling.
  Maar ja, ik ben dan ook geen VVD stemmer.

 14. 25

  Daar waag ik me niet aan die brug over IJmeer. En in Amsterdam nog met de heen-en-weer?,…pittoresk,..koek-en-zopie aan boord zeker?
  Dit bedoelde je Scilnv?
  [img]http://i58.photobucket.com/albums/g270/Y_Podorkin/Erasmusbrug-1.gif[/img]
  En:Live- cam Confederationbridge in Canada.

 15. 29

  @Ronald 24

  Wel een aardig idee, maar dat heeft drie ‘ernstige’ gevolgen:
  – niemand kan meer van mijn reacties genieten
  – de prijs van aardappels, uien, suiker, graan en nog zo wat zal een stukje hoger worden
  – aandeel windenergie wordt nog kleiner dan het al is
  Het positieve gevolg: omliggende gebieden krijgen vermoedelijk ook behoorlijk natte voeten, dus effectief is het vermoedelijk wel.

  ;)

 16. 30

  Hollander bouw waar jullie goed in zijn. Een dijk van Almere via Pampus naar A’dam. Volgens de Hollandse traditie kaarsrecht en zonder opsmuk. Het Markermeer kan dan een tweede Oostvaardersplas worden. Zijn de tegenstanders ook weer tevreden.

 17. 31

  @27: Oplawaai heeft gelijk, ik woon in Middelland, daar kan je met goed fatsoen geen Feyenoord-fan zijn. De bovenbuurman, een rasechte Rotterdammer betrapte ik laatste zelfs in een Juventus Davids shirt.

 18. 33

  Betekenis Vogelrichtlijn

  Het IJmeer kwalificeert als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van tafeleend en kuifeend, die het gebied benutten als overwinteringsgebied, ruigebied en/of rustplaats. Het gebied kwalificeert tevens omdat het behoort tot één van de vijf belangrijkste pleisterplaatsen voor nonnetje in Nederland.
  Daarnaast is het aangewezen gebied ook van betekenis voor een aantal andere vogelsoorten die er in behoorlijke aantallen voorkomen. Andere soorten van bijlage I waarvoor het gebied van betekenis is, zijn lepelaar, brandgans, zwarte stern (niet-broedvogels). Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als overwinteringsgebied en/ of rustplaats: fuut, aalscholver, grauwe gans, smient, krakeend, toppereend, brilduiker, meerkoet. De biotopen van deze zogenaamde begrenzingssoorten hebben mede de begrenzing van het gebied bepaald.

 19. 34

  Vogelgebruik gebied

  Aalscholvers die hun broedkolonies in het Naardermeer en Lepelaarplassen hebben, komen naar het IJmeer om voedsel te zoeken; ook buiten het broedseizoen is het gebied in gebruik als voedselgebied. Ook de zwarte stern zoekt verspreid over het open water zijn voedsel (nazomer). In het winterseizoen foerageren tafeleend, kuifeend en toppereend ’s nachts op driehoeksmossels, die verspreid in het gebied voorkomen; overdag worden beschutte rustplaatsen opgezocht zoals Pampushaven, tussen Marken en Durgerdam, in de zuidoosthoek of in sbz Markermeer. Ook de brilduiker foerageert op de mosselbanken in het gebied. De fuut verblijft vooral in het zuidhelft van het gebied, terwijl de Meerkoet zich vooral concentreert in het zuidoostelijk deel van het gebied. Het nonnetje foerageert op het open water in de westelijk en noordelijk deel van het gebied. Smient en grauwe gans rusten vooral langs de Noord-Hollandse kust tussen Marken en Durgerdam. Ook de krakeend is gebonden aan de dijkoevers.

  bron

 20. 36

  Kinderachtig dat die vogels het hele IJmeer voor zichzelf willen houden. Ze hebben het Naardermeer toch? Alsof een brug het uitsterven van de complete vogelpopulatie betekent. Ik denk dat al die spelevaarders een veel groter probleem zijn. En kom op zeg, aalscholver, meerkoet en fuut zijn niet bepaald zeldzaam te noemen. Daar sterft het hier van.

 21. 37

  En kom op zeg, aalscholver, meerkoet en fuut zijn niet bepaald zeldzaam te noemen. Daar sterft het hier van.

  Zo denken ze in Brazilië ook over het tropisch regenwoud. Bos genoeg, dus waarom zou je niet een stukje kappen?

 22. 38

  Gewoon een glasvezelnet in Nederland aanleggen, dan hoeven al die kantoormietjes met hun leasebak niet meer in de file te staan, kunnen ze thuis werken.

 23. 39

  Amsterdam heeft recht op een mooie brug. Het is toch belachelijk dat Utrecht en Rotterdam wel mooie moderne bruggen hebben en de enige stad van Nederland niet

 24. 42

  In een eerdere discussie hier (met kaart) bleek al dat die Naardermeertunnel helemaal niet door het Naardermeer gaat.
  “Tunnel ziet er niet uit, geeft veel overlast op de verkeerde plek, en is over tien jaar alweer te klein.”
  Dit geldt toch met name voor een brug?

  Voor de automobilist is het uitzicht vanaf een brug vele malen mooier dan in een tunnel.
  Ik stem dus ook voor bruggen.

  http://www.severnbridge.co.uk/index.shtml
  Queen Elizabeth II Bridge:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dartford_Crossing

 25. 43

  Het gaat niet alleen om de vogels.

  Wat in nederland zeer schaars begint te worden is open ruimte. Gebieden waar je je oogspieren kunt ontspannen omdat de horizon voor de verandering eens verder weg ligt dan een paar honderd meter.

  Het IJmeer is nog zo’n schaarse open ruimte.

  De aanleg van een hoge brug dwars door het IJmeer vernietigd dit aspect van het IJmeer compleet.

 26. 49

  Open ruimte is voor verwende nesten.

  Ten eerste: een lange brug breekt de open ruimte niet, maar versterkt de beleving van de open ruimte juist.
  Ten tweede: ‘verwende nesten’ refereert hier naar keuze aan juppen in IJburg, naieve babyboomers in de vogelbescherming en natuurmonumenten, Nederlandse populatie aalscholvers.
  Ten derde: schade voor fouragerende watervogels van een brug dwars door het IJmeer lijkt me marginaal- een weg op palen in een boog rondom het meer lijkt me wel schadelijk.
  Ten vierde: sorry voor deze necropost, was een weekje internetloos in een open ruimte buiten NL, en beter een necropost dan een pedopost.