Briefstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen: te weinig en te laat

Foto: © eigen foto Sargasso Briefstemmen

COLUMN - van Aalt Willem Heringa & Edgar Hoedemaker

Kunnen de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart wel doorgaan onder de huidige corona-omstandigheden? Recentelijk vroegen burgemeesters aandacht voor deze vraag. Wat ons betreft is de regering veel te laat begonnen met het treffen van coronamaatregelen voor die verkiezingen. Vooral het punt van het briefstemmen springt eruit. Dat is nu slechts mogelijk voor mensen van 70 jaar en ouder, maar zou voor alle kiesgerechtigden toegankelijk moeten zijn. We zitten met verschillende virusmutaties, een avondklok die net is verlengd tot 2 maart 2021, de straat opgaan wordt ontmoedigd, winkels zijn gesloten, bezoek is beperkt tot één persoon, en dan beperken we het briefstemmen? Voorop moet toch staan DAT de verkiezingen veilig en tijdig kunnen doorgaan en dat kiezers vooral niet worden afgeschrikt om te gaan stemmen? Nu al gaat, volgens een peiling van Maurice de Hond, 10% van de kiezers niet naar de stembus vanwege corona. Iedereen moet de kans krijgen zijn stem uit te brengen, verkiezingen zijn er belangrijk genoeg voor.

Natuurlijk zijn er coronaveilige voorzieningen getroffen (al was dat wel erg laat met een speciale wet die pas in december 2020 door het parlement ging): zo wordt het mogelijk gemaakt om met drie (in plaats van twee) volmachten te stemmen, gelden anderhalve metermaatregelen in de stemlokalen, is er een mondkapjesplicht, en is het in een aantal stembureaus al mogelijk om op 15 en 16 maart te stemmen. De sluitsteen van deze maatregelen is het briefstemmen voor 70-plussers. De Tweede en Eerste Kamer hebben dat onderdeel van het wetsvoorstel niet gecorrigeerd, terwijl de democratische participatie van kwetsbare groepen jonger dan 70 jaar hierdoor zwaar onder druk staat. In een eerdere column voor het Montesquieu Instituut stelden wij dit probleem al aan de kaak. Dat is niet alleen leeftijdsdiscriminatie (nu eens ten nadele van mensen jonger dan 70), maar het kan ook leiden tot een lagere opkomst, of bij een grote opkomst juist tot wachtrijen of toch meer reisbewegingen. Onderscheid bij kiesrechtfaciliteiten is ernstig.

Volgens ons is de hoofdoorzaak dat de regering te laat met de regeling in een formele wet is gekomen en dus constateerde dat het misschien wel erg lastig was om briefstemmen ordentelijk te regelen tussen december en maart. De oplossing was natuurlijk eenvoudig geweest: eerder die optie verkennen en eerder een wetsvoorstel maken waarin de optie van briefstemmen veel ruimer mogelijk wordt gemaakt, desnoods met een variant dat die mogelijkheid beperkt wordt als het virus niet meer tot ingrijpen zou hoeven leiden.

Het probleem uitvoering

Waarom heeft de regering toch voor briefstemmen voor alleen 70-plussers gekozen? Uit de Memorie van Antwoord op verschillende vragen hierover van Kamerleden blijft eigenlijk maar één argument over: de uitvoering. Dit uitvoeringsargument is echter niet steekhoudend, want nogmaals: als het kabinet eerder was begonnen met de voorbereidingen van het briefstemmen en dit direct bij de uitbraak van corona als mogelijkheid geregeld had, was de uitvoering prima te doen geweest. In Nederland zond de minister van BZK echter op 22 mei 2020 een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij zei de mogelijke scenario’s voor de Tweede Kamerverkiezingen nog te onderzoeken. Pas op 1 december 2020 werd vervolgens een wetsvoorstel ingediend. Dat had natuurlijk eerlijk gekund en gemoeten. Vooral gegeven het feit dat we koste wat kost moeten voorkomen dat de verkiezingen zouden moeten worden uitgesteld. Of dat kiezers, vooral degenen met vrees voor Coronabesmetting, maar thuisblijven. Want de risicogroepen zijn er veel meer, ook buiten de categorie ouderen.

Het RIVM stelt namelijk dat grote groepen mensen tussen de 18 en 70 jaar als risicogroep te boek staan. Het gaat, in zijn totaliteit, om miljoenen mensen, ervan uitgaand dat alleen al in de groep 60- tot 69-jarigen 55% van de mensen een chronische aandoening heeft en in de groep 50- tot 59-jarigen 35. De Partij voor de Dieren vroeg hier in het Kamerdebat bij de behandeling van de wet terecht op door. Waarom krijgen deze kiezers niet de mogelijkheid tot briefstemmen? Het argument waar de minister op terug viel was opnieuw gelegen in de uitvoering: om het aanvragen voor briefstemmen te kunnen verwerken, moeten gemeenten een apart product aan burgerzaken-applicaties toevoegen, dat nog gebouwd moet worden in de applicaties. Deze stap wil het kabinet niet nemen, omdat het een te ingewikkelde operatie betreft.

Dit uitvoeringsargument is, als je zo laat met de voorbereidingen begint, inderdaad een probleem. Maar was dan ook eerder begonnen: het gaat om verkiezingen, en dan zou je wensen dat er alles aan wordt gedaan om die veilig te laten zijn, dat kiezers zich vrij en veilig voelen om te kiezen en dat het houden ervan niet haaks staat op andere corona maatregelen. Het alternatief nu? Potentieel een (veel?) lagere opkomst, of uitstel als zelfs medio maart de situatie op coronavlak niet is verbeterd. En uitstel is erger dan het hebben van briefstemmen, vooral nu kort geleden het kabinet demissionair is geworden. Dan is uitstel toch echt helemaal uit den boze.

De Verenigde Staten hielden een paar maanden geleden verkiezingen in coronatijd: enorme aantallen briefstemmen en mede vanwege die mogelijkheid een zeer grote opkomst, in een land dat vele malen groter is, en in een land zonder burgerlijke stand. Het is nu rijkelijk laat, maar onmogelijk? Alles liever toch dan uitstel of een lage opkomst? Ook in coronatijden hebben we behoefte aan een feestje, namelijk het feest van de democratie. Nu moeten we alleen nog zorgen dat iedereen ook aan dat feestje mee kan doen.

Verscheen eerder bij het Montesquieu Instituut.
Prof. dr. Aalt Willem Heringa is hoogleraar vergelijkend staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Edgar Hoedemaker is als projectmanager & eindredacteur verbonden aan PDC. Beide instellingen zijn partners van het Montesquieu Instituut
.

Reacties (19)

#1 lmgikke

Dat men nog verbaasd is.

Klimaat
Natura2000
Belastingdienst
Toeslagen
Rechtspraak
Sociale Advocatuur
Corona (Testen)
Onderwijs
Zorg
Openbaar vervoer.

ALLES is door incompetentie en marktwerking kapot gemaakt de laatste 25 jaar. Dat je nog verbaasd bent.

Het is toch al lang duidelijk (goed luisteren en je hoort Rutte het zeggen).

We gaan in Nederland voor groep immuniteit. Altijd al de bedoeling geweest. Momenteel verwoordt men dat als: ‘de druk op de zorg voorkomen’.

Door nu bijvoorbeeld de avondklok te verlengen, maar scholen open te doen (zonder extra maatregelen), kiest men er BEWUST voor om de verspreiding onder de jeugd toe te laten nemen (de zorg kan het aan).

Dus vanuit de jeugd via besmettingen naar groep immuniteit. En via vaccinaties vanuit de ouderen / zwakkeren.

Op een gegeven moment bereik je dan groep immuniteit.

ECHTER door de incompetentie m.b.t. ELK onderwerp, gaat dat moment nog wel even duren. En hoe langer het duurt, hoe groter de kans op een mutatie en kunnen we opnieuw beginnnen.

PLUS, hoe langer het duurt, hoe meer doden en chronisch zieken er zullen komen. Want alleen via vaccinatie voorkom je die. Via het expres besmetten van de jeugd NIET.

Dit beleid is dus één groot experiment op de Nederlandse bevolking door een incompetente overheid. Door zo laks om te gaan met planning, vaccinatie, visie en plan is men crimineel bezig.

ELKE dag dat het langer duurt kost onnodig doden en chronisch zieken. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_death_rates_by_country 1.4% mortality rate. Dat betekend als we van de 20M Nederlanders er 5M inenten en 15M via besmetting immuun maken (en dat is de ratio met huidig beleid!). Dat er dik 200.000 Nederlanders komen te overlijden voor dit over is.

Ook als de mortality rate de helft zou zijn, dan zijn er nog een 100.000 Nederlandse doden te gaan. (dit is gewoon wiskunde, je kunt wat spelen met de input, maar de output is ALTIJD gigantisch qua aantal). En dan heb ik het niet eens over de chronisch zieken die er bij gaan komen.

Als je als individu krijg je voor dood door schuld (i.g.v. nalatigheid) gevangenisstraf. Als politicus krijg je een herverkiezing en complimenten.

In Den Haag zit ons Vredespaleis, daar zijn mensen voor minder veroordeeld voor genocide. Nederland is een asociaal land geworden onder het mom van Marktwerking en Participatie.

Zum Kotsen.

p.s. Achteraf komen ze er telkens mee weg (en dat ligt aan de kiezer) met ‘ wir haben es nicht gewusst’ , ‘met de kennis van nu zouden we het anders doen’, ‘het is zo versnipperd we kunnen de verantwoordelijken niet meer achterhalen’. ‘in een crisis moet je de top niet vervangen, wat lost dat nu op’ (wat gebeurt er in het voetbal? trainer ontslagen. Ooit van Crisismanagement gehoord? Het is juist WEL verstandig in een crisis de leiding te vervangen als die er een potje van maken!). Accountability vs responsibility! onze ministers zijn accountable. En aangezien dit geen onbewuste incompetentie meer is, maar gewoon bewuste incompetentie is het crimineel. Het OM zou Rutte, De Jonge, Van Dissel en consorten strafrechtelijk moeten vervolgen voor grove nalatigheid , dood door schuld en het in gevaar brengen van de Nederlandse Volksgezondheid.

 • Volgende discussie
#1.1 Frank789 - Reactie op #1

Kunnen we dit soort 100% off-topic reacties niet beter verwijderen?
Dit getier heeft niets met stemmen per post te maken en alles met coronabeleid.

#1.2 Lethe - Reactie op #1.1

Nou, dat weet ik niet. Er moest duidelijk wat uit. Sommige dingen snijden nog hout ook.
En zolang er ook toegestaan wordt om rabiate onzin aan het andere kant van het spectrum te posten en dat zelfs tot discussie leidt.
Zou ik zeggen: “Nee, laat zo’n post lekker staan.”

#2 Raymond Horstman

Misschien wordt het tijd om te onderzoeken of we naast poststemmen in de nabije toekomst ook online kunnen stemmen. De manier waarop het nu gaat is zo vreselijk 20ste of ergers zelfs 19de eeuws. Tijd om de zaken op een meer moderne eigentijdse wijze op te lossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Frank789 - Reactie op #2

[ onderzoeken of we … online kunnen stemmen ]

Je bedoelt “of we VEILIG online kunnen stemmen”.
Alweer onderzoeken?

Gaan we ook onderzoeken of de aarde toch plat is?

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Ronzhu - Reactie op #2

If it ain’t broke, don’t fix it. Kijk in de VS maar wat voor wonderen stemautomaten alleen al doen voor het vertrouwen in de politiek en vreedzame machtsoverdracht.

 • Vorige reactie op #2
#2.3 Frank789 - Reactie op #2.2

Dat is eigenlijk iets dat Trump ons duidelijk gemaakt heeft, dat je gewoon bewijsloos kunt beweren dat er met de machines geknoeid is.

Achteraf bewijzen dat de computers goed werkten kun je vrijwel alleen maar met een volledig papieren handmatige versie van het hele proces. Zoals in de VS ook vele malen gebeurd is.
Briefstemmen is zeer veilig vergeleken met electronisch stemmen.

 • Volgende reactie op #2.2
#2.4 Cerridwen - Reactie op #2.3

Dat is eigenlijk iets dat Trump ons duidelijk gemaakt heeft, dat je gewoon bewijsloos kunt beweren dat er met de machines geknoeid is.

Je bent duidelijk tegen gebruik van stemcomputers, maar hiermee doe je de werkelijkheid wel heel erg geweld aan.

Zoals gezegd, hebben Trumps beweringen niets met de manier van stemmen te maken. Hij doet wat jij hier ook doet, gelegenheidsargumenten zoeken die zijn beweringen ondersteunen.

Je eigenlijke bewering, dat je bewijsloos kunt beweren dat er met machines geknoeid is, is ook niet waar.
https://www.vox.com/2021/2/6/22269780/lou-dobbs-cancel-fox-business-news

Meerdere leveranciers hebben inmiddels grote schadeclaims ingediend, en die worden serieus genomen.

Ze hebben een sterke zaak, aangezien juist deze verkiezingen technisch gezien uitstekend zijn verlopen, beter dan in het verleden.

#2.5 Frank789 - Reactie op #2.4

Trump en zijn companen hebben juist de manier van stemmen verdacht gemaakt. Het poststemmen hebben ze te vuur en te zwaard bestreden alsook de uitkomsten daarvan, maar ze konden fraude niet hard maken door de zichtbare procedures die door iedereen gadegeslagen konden worden.

Bij (tel)machines is het vrijwel onmogelijk achteraf vast te stellen of de apparaten functioneerden zoals bedoeld. Je kunt nauwelijks vaststellen welke software er op de verkiezingsdag in zat. Het is bovendien onzichtbaar voor de leek en daardoor kan de betrouwbaarheid makkelijk onderuit gehaald worden. Net zoals je met deep fake video Trump van alles kan laten zeggen, zo kan hij echte video als deep fake bestempelen om te beweren dat hij iets nooit gezegd heeft. Dat is geen gelegenheidsargument, dat gaat realiteit worden.

Dat er processen gevoerd gaan worden tegen diegenen die beweerden dat de machines gemanipuleerd waren doet er voor de achterban niet toe.

#2.6 Cerridwen - Reactie op #2.5

Je onderscheid tussen ‘stemmen per post’ en ‘(tel)machines’ slaat nergens op. Ook voor het tellen van poststemmen worden immers vaak machines ingezet. Trump heeft ook voor machines nergens hard kunnen maken dat er fraude is gepleegd. Waarom? Omdat in tegenstelling tot wat jij zegt de werking wel degelijk te controleren is door een handmatige hertelling. In meerdere staten zijn de stemmen handmatig hertelt, en daar kwam geen andere uitslag uit. De verschillen die gevonden waren hebben vaak te maken met stapeltjes stembiljetten die aanvankelijk onterecht niet geteld zijn, iets wat ook met handmatig tellen kan gebeuren.

De stemmachines in de VS hebben hun werk prima gedaan, en je pogingen om ze verdacht te maken zijn nogal… Trumpiaans.

(prima om een debat te hebben over de meerwaarde van stemmachines, maar graag wel op basis van feiten)

 • Volgende reactie op #2.5
#2.7 Hal Incandenza - Reactie op #2.5

Dat hangt geheel af van de leverancier van de stemmachines. In alle battle ground states die de democraten gewonnen hebben, is gewoon sprake van een volledig papieren audit trail. Dus je stemt op de machine en die poept een papiertje met de registratie van die stem uit. Handig voor hertellingen. (voor andere Staten en een andere grote leverancier geldt dit overigens niet.)

 • Vorige reactie op #2.5
#2.8 Cerridwen - Reactie op #2.2

Dat is wel een heel vreemde voorstelling van zaken. Het wantrouwen in de VS heeft niets met de manier van stemmen te maken, maar is gecreëerd door Trump. Het wantrouwen is dan ook het grootst in de staten die Trump nodig had om te winnen, niet in de staten met de meeste problemen of het gebruik van machines.

 • Vorige reactie op #2.2
#3 Emile M

Ongeclausuleerd stemmen per post lijkt me een ronselaarswalhalla. Ik zie nog geen goede oplossing om dat tegen te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jos van Dijk

Wie naar de supermarkt kan, kan ook naar het stembureau. Als je 70plus bent en dat te link vindt kun je per brief stemmen. Jongeren die te grote risico’s zien of vanwege een handicap er niet toe in staat zijn kunnen per volmacht stemmen. Hoeveel kiezers blijven er dan nog over die van hun recht worden uitgesloten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Frank789 - Reactie op #4

[ Wie naar de supermarkt kan, kan ook naar het stembureau. ]

Ergo, iedereen die ziek in bed ligt of anderszins gehandicapt is mag voortaan per brief stemmen.
Waarom ontnemen we die mensen nu hun stemgeheim? Zijn zij minderwaardig?
70-minners die te grote risico’s zien en de facto helpen de corona in te dammen, worden nu gestraft door het ontnemen van hun stemgeheim, nogal een forse straf zou ik zeggen.

#4.2 Emile M - Reactie op #4.1

Hoe bedoel je ‘Waarom ontnemen we die mensen NU hun stemgeheim?’. Dat is immers onveranderd het geval. Als je iemand machtigt moet je vertellen welk vakje je ingekleurd wilt hebben. Hoe zou deze groep gestemd hebben zonder pandemie? Hoeveel kiezers hebben echt geen voldoende betrouwbare persoon in hun omgeving? Waarom ik beperkingen nodig acht heb ik onder #3 reeds aangegeven.

#4.3 Frank789 - Reactie op #4.2

Er staat “worden nu gestraft”, niet “wordt nu hun stemgeheim ontnomen”.

[ Hoe zou deze groep gestemd hebben zonder pandemie? ]
Gewoon, door naar het stembureau te gaan.

[ Hoeveel kiezers hebben echt geen voldoende betrouwbare persoon in hun omgeving? ]
Je zal ze te eten moeten geven.
Ik kom ze vooral bij bejaarden regelmatig tegen, kinderen ver weg of in het buitenland, alleen nog een levende neef aan de andere kant van het land, de buren kennen ze alleen van gezicht.

[ Waarom ik beperkingen nodig acht ]
Je bent bang dat iemand in een bejaardenhuis de bejaarden alle briefstemmen probeert afhandig te maken? En hoe vaak zal dat ongemerkt gebeuren en hoe groot is de invloed op de einduitslag? Ik geef ze wel te eten.

#4.4 Emile M - Reactie op #4.3

Ik heb het over je zin voor je over ‘straffen’ spreekt. ‘Ziek in bed of anderszins gehandicapt’ en toch zouden ze naar het stembureau kunnen. Waarom nu dan niet? Waarom praat je nu over bejaarden? Je wilt toch briefstemmen voor iedere leeftijd mogelijk maken?

#4.5 Frank789 - Reactie op #4.4

Bij “vooral bejaarden” is normaal gesproken duidelijk dat dat ook staat voor “niet alleen bejaarden”.

Weet je wat? Doe net alsof er geen NU staat. Maakt het leven zoveel makkelijker.