Boos om een tweet

Foto: Oudjaarsnacht in Keulen (foto:public domain) copyright ok. Gecheckt 25-10-2022

ANALYSE - Advocaat Jan Vlug liet zich op twitter iets ontvallen en kreeg de meute over zich heen. De diepere oorzaak ligt echter in een verrotte bestuurscultuur, analyseert hij in deze bijdrage, die eerder op zijn eigen blog verscheen.

De afgelopen week plaatste ik naar aanleiding van de actie van Geert Wilders om “onze vrouwen te bewapenen tegen de Syrische testosteronbommen”, de ogenschijnlijk onschuldige observatie op Twitter dat ik mij zolang ik advocaat ben geen zedenzaak kon herinneren met een verdachte die een moslimachtergrond had. Hoewel ik na 24 jaar advocatuur echt niet naïef meer ben, ben ik toch tamelijk geschrokken van de vele boze, beledigende en ronduit bedreigende reacties die ik op die tweet ontving. Een hele kleine bloemlezing:

 • Hopelijk is jouw jongste dochter de volgende.
 • Hoop dat jou dierbaren de volgende slachtoffers zijn; vervelende wegkijkende smeerlap die je er bent!
 • U heeft charmante vrouwelijke gezinsleden! Proef op de som nemen is het beste!

Er waren nog een paar hele heftige, maar die zijn inmiddels verwijderd. Bovendien werden deze tweets weer geretweet of als “leuk” aangemerkt. Verder ben ik uitgemaakt voor dom, dement, autistisch, wegkijker, doofpotter, moest ik een social media verbod krijgen, gesodomiseerd worden en werd er gesuggereerd dat ik zelf een verkrachter zou zijn. Een aantal van deze tweets was zelfs niet anoniem, maar afkomstig van (naar ik aanneem) ”bezorgde burgers”.

Ik heb mij de afgelopen dagen (en nachten!) afgevraagd waar die boosheid vandaan komt. Boosheid vanwege een zin van minder dan 140 tekens. Een zin die niet eens een mening bevat, niemand te kort doet en niemand beledigt. Hoe kunnen mensen zo boos worden om zoiets (nogmaals: ogenschijnlijk) onbenulligs, dat ze je kinderen en andere familieleden toewensen te worden verkracht. Ik denk dat ik het inmiddels weet.

Miljarden

Ik denk dat het vooral komt doordat een aanzienlijk deel van de bevolking zich niet gehoord en wel belazerd voelt. Ik denk dat het grotendeels komt doordat een aantal van onze politici en bestuurders (en daarmee “ons land”) een aanzienlijk deel van de bevolking heeft genegeerd, voor achterlijk heeft versleten en heeft bedrogen. Het draagt bij aan een sfeer van negativisme, onverdraagzaamheid, intolerantie en onredelijkheid.

Miljarden verslindende projecten die op niets uitdraaien (Fyra, ICT). Fraude door ambtsdragers ( De Kruijff, Swane, Van Rey, Hooijmaaijers, Daamen, van der Roest, Albayrak en ga zo maar door). Bestuurders in de (semi-publieke sector die al zakkenvullend hun overheidsbedrijf naar de bliksem helpen (Erik Staal/Vestia, Mollenkamp/Rochdale etc.). Bestuurders die onbekommerd zaken blijven doen met volstrekt corrupte en dictatoriale regimes omwille van de handel (Saoedi-Arabië, China). Bestuurders die op 1 tribune met de laatste dictators van Europa gaan zitten. Bestuurders die voor tienduizenden euro’s een vliegtuig willen laten overschilderen omdat ze anders niet voor een kort en onnodig bezoekje op Spitsbergen mogen landen. Tienduizenden bezwaarschriften van direct belanghebbenden die bij grote projecten tot en met de Raad van State belanden in de prullenbak (Betuwelijn, Schipholtunnel, Schinveldse Bos).

Banken die ten koste van miljarden overeind gehouden worden terwijl ze de samenleving al miljarden afhandig hebben gemaakt door middel van giftige derivaten en burgers door middel van woekerpolissen en door niets gerechtvaardigde hoge hypotheek- en boeterentes.

Het aanstellen van incompetente bestuurders om partijpolitieke of andere redenen (Ivo Opstelten met nul ervaring op justitie zodat Rutte een vraagbaak bij de hand heeft, Weekers met totaal ontbrekende opleiding en ervaring op Financiën omdat hij uit Limburg komt). Bestuurders die maar blijven roepen dat ”die uitkeringstrekkers en arbeidsongeschikten nu eens aan het werk moeten gaan” terwijl er op 580.000 werklozen en 800.000 arbeidsongeschikten 130.000 vacatures te verdelen zijn. Bestuurders die dus ca. 1 miljoen (!) mensen als “kostenposten” voor altijd veroordeeld hebben tot een armzalig leven van een paar tientjes per week + de voedselbank.

Bestuurders die door het huichelachtige gedoogbeleid hebben veroorzaakt dat de teelt van wiet in brede kring als een normale bron van inkomsten wordt gezien omdat je van die paar tientjes nu eenmaal niet kunt leven. Dat minachting voor de wet daar het gevolg van is, is kennelijk niet van belang.

Bestuurders die de mond vol hebben over het hard aanpakken van de misdaad, maar die ondertussen spijkerhard bezuinigen op het OM, de Rechtspraak en de gefinancierde rechtsbijstand en de helft van de gevangenissen sluiten. Cruciale bewijsstukken die zogenaamd kwijt zouden zijn en waarover tot de laatste snik door iedereen tot bovenin de top wordt gelogen (fotorolletje Srebrenica, afgeluisterde gesprek van Rey/Teeven en “het bonnetje van Teeven”). Bestuurders die de bevolking maar angst aan blijven jagen terwijl de misdaad jaar na jaar daalt.

De doorlopende banencarrousel (wat zou Teeven gaan doen nu hij geen Kamerlid meer kan blijven?), Europarlementariërs die na het toucheren van hun presentiegeld onmiddellijk vertrekken zonder het betreffende debat bij te wonen. Op grond van de Wet uitgeschreven referenda waarvan de uitkomst wordt genegeerd (Europese grondwet) of die nog voor de totstandkoming daarvan worden gesaboteerd (Geen Peil).

En dat alles met een minister-president die de mond vol heeft van fatsoen en die blijft zeggen dat er niets aan de hand is, hoewel er links en rechts grote aantallen van zijn politieke vrienden moeten opstappen, vervolgd worden of veroordeeld wegens liegen, stelen of het onjuist inlichten van het parlement. Een parlement overigens, dat voor wat betreft met name de regeringsfracties uitsluitend bezig is met electorale succesjes of het middels kadaverdiscipline van de fractie overeind houden van het kabinet (Uiteraard gaat Van der Steur ook het Prof. Maatdebat overleven). Ook daar gaat voortdurend de waarheid en het algemeen belang verloren.

En ja: bestuurders die zonder overleg of vooraankondiging een AZC met meer dan 1000 mensen bedenken in een dorp met 150 inwoners. Of in een wijk als Overvecht, waar al enorme problemen zijn.

Sociale media

Vroeger wisten we het allemaal niet, maar tegenwoordige komt het in een niet aflatende stroom via de (social) media op ons af en weten we het dus allemaal wel. Als je al het vorenstaande bij elkaar optelt, wie heeft er dan nog vertrouwen in politiek, bestuur, rechtspraak, banken, woningbouwverenigingen of andere instituties? Wie gaat er dan niet denken dat er een complot is en dat de waarheid voortdurend in de doofpot wordt gestopt? Mensen zijn boos en ze hebben gelijk.

Is dat allemaal een reden om zo niets ontziend een totale onbekende toe te wensen dat zijn familieleden of hijzelf worden verkracht? Natuurlijk niet. Maar helemaal onbegrijpelijk is de woede die erachter zit niet. Als politieke correctheid al tientallen jaren meer en meer de plaats inneemt van echte correctheid, waarom zou jij je dan nog gedragen? Als liegen, verduisteren, graaien en stelen de norm lijken te zijn geworden bij “hen die over ons gesteld zijn” waarom zou jij dan fatsoenlijk blijven?

Het valt niet mee om binnen 140 tekens genuanceerd te blijven. Daarom probeer ik (waarschijnlijk tegen beter weten in) degenen die zo woedend hebben gereageerd in het stukje hieronder uit te leggen wat ik met die tweet heb bedoeld.

Uitleggen

Ik ben 24 jaar advocaat in Deventer, een prettige provinciestad in Overijssel. Dat betekent echter niet dat ik nog nooit een allochtoon van dichtbij heb gezien. Integendeel: Deventer heeft ongeveer 100.000 inwoners, waarvan 21% een allochtone achtergrond heeft. Meest Turks. Daarnaast is er in Schalkhaar, een tot de gemeente Deventer behorend dorp dat tegen Deventer aanligt en ca. 5.000 inwoners heeft, al bijna 25 jaar een AZC met 750 bewoners. In het kader van de noodopvang worden er nog eens 250 meest Syriërs opgevangen in een leegstaand fabriekspand in hartje Deventer. Het lijkt mij dus te gemakkelijk om te zeggen dat het een probleem van de grote steden betreft.

De afgelopen 13 jaar behandel ik uitsluitend strafzaken en heb in die periode (gelet op de bevolkingsopbouw van Deventer) uiteraard veel allochtonen of mensen met allochtone wortels bijgestaan. Het merendeel daarvan had een moslim achtergrond. Door al het gedoe met die tweet heb ik mijn archief van de laatste 10 jaar doorgelopen (toch een paar duizend zaken). Ik heb inmiddels twee voorbeelden gevonden van zedenzaken waarbij de verdachte een niet-westerse (moslim) achtergrond had. Beide geen Syriërs, overigens. Dat betekent dat mijn observatie (los van mijn niet geheel perfect functionerende geheugen) waarmee het allemaal begon niet heel erg bezijden de waarheid was, ondanks het feit dat er in Deventer duizenden en duizenden moslims al dan niet permanent wonen.

Ik weet niet wat er in Keulen gebeurd is. Dat moet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik ben het daarnaast met iedereen eens dat de media en de politie een merkwaardige rol gespeeld hebben die ook tot de bodem moet worden uitgezocht. Als er niet is ingegrepen vanwege politieke correctheid en als er door sommige media niet over is bericht vanwege politieke correctheid dan is dat uitermate kwalijk. Dat mag niet weer gebeuren. De daders, wie en wat ze ook zijn, moeten worden gepakt en berecht volgens de regels die daarvoor zijn. Net als u en ik. Ik ben het ook met iedereen eens dat iedereen die ons land binnenkomt spijkerhard duidelijk moet worden gemaakt wat hier de regels zijn. Gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo en hetero, vrijheid van Godsdienst, de vrijheid om niet te geloven, vrijheid van meningsuiting, seksuele vrijheid, de onaantastbaarheid van het lichaam en ga zo maar door. Wie zich hier niet aan kan of wil conformeren, moet weg.

Alles overziend zie ik echt geen tsunami van verkrachtingen of andere misdrijven op ons af komen. In ieder geval niet in dit deel van het land. Ik heb daar geen enkele aanwijzing voor terwijl ik denk dat wij advocaten dat als eerste zouden signaleren. Als het daar maar enigszins wel op zou gaan lijken, denk ik overigens dat onze samenleving sterk genoeg is om daar adequaat op te reageren. Zowel ter preventie, als ter bestraffing. Het afschuwelijke beeld van “Keulen” lijkt sterker te zijn dan de waarheid. Dáár moeten we tegen vechten in plaats van het vuurtje op te stoken terwijl daar geen objectieve aanwijzingen voor zijn.

Reacties (56)

#1 Niet JeZus

Twitter.. het afvoerputje van het internet.

 • Volgende discussie
#2 Joop

@1.

Dat vind ik wel meevallen. Het is wat je er zelf mee doet. Ik vind het een mooie informatievoorziening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Max

De uitwassen rond de vluchtelingenhype is een veel groter probleem dan de vluchtelingen zelf.

Soms denk ik wel eens dat de wereld er een stuk beter uit zou zien als iedereen eerst een diploma zou moeten halen om schrijfrechten te kunnen krijgen op internet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

@3: Een basisschooldiploma?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 okto

Vanochtend op radio 1 wat demonstranten uit Heesch gehoord die geinterviewd werden. De ene kon de afkorting AZC nog niet eens correct uitspellen (“ACZC”), de andere kon nog geen zin correct uitspreken. Persoonlijk betwijfel ik of het deze mensen een biet interesseert of de koning een pilsje drinkt met de laatste dictator van Europa, of dat we handel drijven met die Saudi-kliek. Integendeel, Poetin wordt in dom-rechtse kringen mateloos bewonderd, men zou de barricaden opgaan als de benzine 0.3 cent duurder werd omdat we de Saudi’s boycotten, en iedereen heeft graag goedkope prullen uit China.

Dus ik heb toch wat m’n twijfels bij de analyse. Volgens mij zou de woede er nog steeds zijn als we wel een fatsoenlijk stel bestuurders hadden. Ik zou nog eerder de economische crisis als factor van de oorzaak van woede aanwijzen, maar ook dat is maar een heel beperkte verklaring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Nietingelogd

Alleen Deventer is wat weinig. Dit onderzoeksrapport geeft een landelijk beeld:

http://nl.aup.nl/wosmedia/296/vol_83_no_2_-_zedendelinquentie_en_etniciteit.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lutine

Het afschuwelijke beeld van “Keulen” lijkt sterker te zijn dan de waarheid. Dáár moeten we tegen vechten in plaats van het vuurtje op te stoken terwijl daar geen objectieve aanwijzingen voor zijn.

Beste Jan Vlug,

U zou moeten beseffen dat wij mensen niet anders kunnen dan in beelden denken. Daar tegen vechten is geheel zinloos. In feite etaleert u een gebrek aan zelfkennis en vervolgens wilt u dat gebrek aan zelfkennis in de strijd werpen. Alleen al door de strijd op zich doet u mee aan de polarisatie.

Kijk liever eens naar dat beeld van Keulen dat u afschuwelijk noemt. U schrijft:

Gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo en hetero, vrijheid van Godsdienst, de vrijheid om niet te geloven, vrijheid van meningsuiting, seksuele vrijheid, de onaantastbaarheid van het lichaam en ga zo maar door. Wie zich hier niet aan kan of wil conformeren, moet weg.

Wat u feitelijk schrijft is dat de daders van ‘Keulen’ weg moeten.
Hoe u dat als advocaat kunt schrijven verbaast mij. Als allochtone daders ‘weg moeten’, waar moeten autochtone daders dan heen? Naar Rottumeroog of zo? In feite verkoopt u op dit punt populistische prietpraat. Iets dient juridisch mogelijk te zijn, dat weet u zelf beter dan ik. En u onderschrijft net als ik ‘gelijkheid’, dus kunnen we niet de ene groep daders anders gaan behandelen als de anderen.

Verder lees ik nog de gebruikelijke en overal te vinden retoriek over de kwaliteit van onze bestuurders. Niet dat ik het er mee oneens ben, maar wat moet ik er mee? Dat voegt toch al lang al niks meer toe? Netzomin als de conclusie als dat “niet alle moslims verkrachters zijn”.

Dan nu terug naar het ‘beeld’. Ik vind het een schokkende zaak als honderden mannen met hetzelfde etnische uiterlijk honderden vrouwen aanranden en verkrachten. (het beroven laat ik maar even buiten beschouwing) En dat via het massaal in beslag nemen van een deel van de publieke ruimte. Ik kende dit fenomeen niet in Europa. En daar nog weer boven op een machteloze politie die ook nog eens alles verdoezelt. Dit beeld verdwijnt heus niet door heel hard te roepen: “maar hunnie doen het ook”. Ik heb overal lagere schoolplein retoriek gelezen in de opinies. Blanken verkrachten ook….

Dat hele beelden bestrijden werkt alleen maar averechts. Wie zelf lagere schoolplein retoriek bezigt moet niet vreemd opkijken als hij hetzelfde terugkrijgt in de vorm van : “Hopelijk is jouw jongste dochter de volgende.” En op twitter moet je al helemaal niet jezelf terug willen vinden.

Ik vind u een droeftoeter beste meneer Vlug. Veel succes met uw ‘strijd’, maar met uw gejammer heb ik niks. Om in lagere schoolplein termen te blijven: eigen schuld, dikke bult.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Terrence

Kinderen zien hun ouders vaak als hun grote voorbeeld. Ambtsdragers zijn de ‘ouders’ van burgers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 6822

@7:

Ik vind u een droeftoeter beste meneer Vlug

Hmm. Zie:
https://sargasso.nl/kras-voorzitter/#comment-942832

Verder:

Verder zie ik toch wel een stukje introspectie

Over introspectie gesproken:
Je mag ook gewoon toegeven dat je mij vals beschuldigd hebt hoor. Hoef je niet meer te rennen.
Zo niet: ik wacht nog steeds op bewijs, al vrees ik inderdaad dat

Tegen hypocrisie …. geen kruid gewassen.

is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 dus

@0: u heeft gelijk.
@7: als je als asielzoeker je misdraagt heb je hier niets te zoeken. Terug naar af en geen tweehonderd euro. Als je als statushouder je misdraagt ga je direct door naar de gevangenis, net als wij. Niet zo moeilijk toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mario

@9

Oh lol…

Goed beschouwd is iedereen een koekwaus. Het lijkt hier GS wel met al dat gescheld. Doe je wel eens aan introspectie, SU?

Oh, Ironie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lutine

@10

Er wordt in de bewuste passage niet gesproken over asielzoekers, maar over

Wie zich hier niet aan kan of wil conformeren

Autochtonen kan je niet uitzetten. Zelfs uitgeprocedeerde asielzoekers zijn vaak niet uit te zetten. Als je dat als advocaat schrijft dan klopt er iets niet dan ben je iemand die droevig is, een depressieveling. Oftwel…een droeftoeter!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Amateur Commenter

@5: Willem Alexander dronk bier met Loekasjenko? Volgens mij haal je hier wat dingen door elkaar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Arduenn

@1 – Twitter, op de reaguurselen van YouTube na, het afvoerputje van het internet. FTFY.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

@12: Die ‘bewuste passage’ begon met de zin “Ik ben het ook met iedereen eens dat iedereen die ons land binnenkomt…”

Dus gaat het “… wie zich hieraan niet kan of wil conformeren, moet weg.” wel degelijk slechts over asielzoekers/immigranten.

Enfin, verder vond ik de litanie van deze heer over wat er allemaal mis gaat in dit land als opsomming juist een heel goede reden om de redactie te tippen dit stuk over te nemen. Iemand hoeft niet meteen met oplossingen te komen om een scherp ‘beeld’ neer te zetten van wat er allemaal feitelijk mis gaat in bestuurlijk Nederland. En het is mooi om iemand te zien die bij uitstek deel zou moeten uitmaken van ‘de gevestigde orde’ die op díe manier het onderliggende probleem duidt.

Enfin, je hebt nog de kans om toe te geven dat je gewoon wat te snel gelezen had en een verkeerde conclusie trok. En elkaar voor droeftoeter uitmaken… tsja, dat doen ze op GeenStijl he? Wij gaan hier met respect met elkaar om, en dat geldt zeker voor nieuwe auteurs. Graag daarvan akte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 6822

@12: Je gaat het niet doen he? Lafbek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sjors van Beek

@0: TOP-BLOG! Hulde!
Beste stuk in tijden op Sargasso.
Mijn eigen ‘stokpaardje’ treffend verwoord: de genegeerde woede van een flink deel van de bevolking.

Dat gezegd hebbend, mijn inbreng: waarom roept die tweet zo’n woede op?

Eerst even de letterlijke tekst: “Ik kan me gek genoeg geen enkele moslim zedenverdachte uit de afgelopen 24 jaar herinneren. #testosteronbommen #verzetspray”.
Na een reactie dat er wél veel Amerikaanse en Australische zedenverdachten zijn, reageert Vlug met “En heel veel Nederlanders natuurlijk……”

In deze context, met de (hier weggelaten) toevoeging “gek genoeg”, is de onderliggende boodschap van de tweet voor mij wel helder: het valt wel mee met zedendelicten onder moslims.
Voilá het antwoord op de vraag waarom het woede oproept.
1: het wordt gebracht in reactie op Keulen.
2: Vlug had ook kunnen tweeten “Moslims niet vaker zedendelinquent dan anderen” oid.
3: Bagatelliseren van Keulen dus. Niet handig. Bagatelliseren van ‘moslim-misstanden’ is al genoeg gebeurd.
4. Vlug baseert zich op eigen archieven. Kan louter toeval zijn dus dat er geen moslim-zedendelinquenten tussen zaten.
5. Vlug erkent later dat er toch twee waren.
6. De Keulse daders (ik noem het maar even ‘billenknijpers’) vormen een andere groep dan hard core verkrachters die in strafzaken voorkomen.
7. Hoeveel autochtone ‘billenknijpers’ heeft Vlug in strafzaken gezien? Ook nul waarschijnlijk.
8. Aangiftebereidheid: die zou onder moslims wel eens lager dan onder autochtonen kunnen liggen als het zedenzaken betreft (eer, schaamte, angst, sociale druk).
9. Blijf-van-mn-Lijf-huizen zitten stampvol met in mekaar gebeukte moslimvrouwen. Geen van hen aangerand of verkracht..?? Heus, Jan Vlug??!

Gevoegd bij andere tweets, bijvoorbeeld 13 januari: “Nieuwe kamervoorzitter? Niet Elias (want VVD evenals 1e kamer en v. Miltenburg), niet Bosma (want PVV, kopvoddentaks en nepparlement)”. Vlug is dus blijkbaar een PVV-hater.

En tot slot: wat wilde hij bereiken met zijn tweet…? Ik kom niet verder dan (zie boven) ‘het viel allemaal wel mee in Keulen’. En dáár gaat het dus mis. De massale aanrandingen aldaar waren/zijn gekoppeld aan de cultureel/religieuze achtergrond: seksueel über-gefrustreerde islamitische mannen met een lage dunk van Westerse ‘hoeren’. Is er één ander geval bekend van niet-moslim-mannen die zó massaal vrouwen in het nauw brengen?
In plaats van de islamitische achtergrond te benoemen en daar over te filosoferen, suggereert Vlug dat die er ten onrechte bij is gehaald. Héél fout.

Dus de tweet was in my humble opinion vooral nutteloos, smakeloos en slecht getimed. En triggerde om die reden de woede van heel veel Nederlanders over jarenlange policor-wegkijkerij die ze spuugzat zijn.
De boosheid over de tweet snap ik dus wel.
De uitingsvorm keur ik volledig af.
Hoe het kan dat die uitingsvorm zo uit de bocht vliegt, heeft Vlug verder treffend beschreven.
Tot zover mijn 5 cents.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Thierry

@15: Dit dus https://nl.wiktionary.org/wiki/droeftoeter
Het is geen scheldwoord.
droeftoeter m. (pejoratief) iemand die droevig is, depressieveling;
Hooguit een verkeerde inschatting van iemands gemoed.
En verder iets met if you can’t stand the heat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lutine

@15

Je hebt een punt met die bewuste passage. Maar het blijft een loze populistische kreet. Jij weet ook wel dat iedere vluchteling ‘zich er aan conformeert’ wat er gesteld wordt. Het probleem ontstaat dan ook pas bij ‘Keulse toestanden’. Dergelijke Wilders-praat van een advocaat is droevig.

Ik vind dat deze man helemaal geen scherp beeld neerzet. Hij roept op tot polarisatie (strijd) en roept meteen ‘auw’ als hij repliek krijgt wat hem niet aan staat.

Ik neem dus geen letter terug van @7 En wat dat ‘respect’ betreft. Lees jij Sargasso eigenlijk nog wel eens? Droeftoeter vind ik nog een redelijke kwalificatie in vergelijking met kwalificaties als ‘lafbek’ en ‘koekwaus’. Maar om jou te plezieren zal ik op zoek gaan naar een eufemisme wat wel jouw goedkeuring kan wegdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lutine

@18

Ik meende ook dat ‘droeftoeter’ wel door de beugel kon in vergelijking met de dagelijkse scheldpartijen hier. Het maakt kennelijk uit wie het zegt en in welk verband.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Klokwerk

Ik lees hier lang niet alles en zeker niet nu ik op reis ben maat ik vind persoonlijke titels geven, zeker aan het eind van een post, gewoon laag. En je mag misschien geen letter terug willen nemen, het zegt alleen maar wat over je eigen kleinheid want iedereen kan nu duidelijk zoen dat je gewoon niet goed gelezen had en wat al te snel in een anti-Wilderskramp schoot waar die toch echt niet te bekennen was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 okto

Ik ben het eens met Klokwerk. Ik hoop niet dat Jan Vlug nu gaat denken: “nou leuk ook hier wordt ik uitgescholden en denigrerend benaderd, ik zal nog eens wat aan die lui aanbieden”.

Graag iets meer respect voor elkaar en voor auteurs in het bijzonder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

@21

Ik vind het prima hoor. Ik lees die passage als populistisch. Dan maar ‘klein’.

@22

Als Jan Vlug geen kritiek kan velen is het nog erger dan ik aanvankelijk dacht. Kennelijk is de verwachte reactie om een auteur te bejubelen om zijn ‘geniale inzichten’. En als iemand dat niet doet wordt hij afgeschoten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Klokwerk

Het stuk loopt erg goed op de sociale media dus er is duidelijk een snaar geraakt die veel mensen aanspreekt – Sargasso kan meer van dit soort auteurs goed gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sjors van Beek

@24: Van harte met je eens, Klokwerk.
En ik vind het droeftoeterig – van anderen – om (ook) deze auteur meteen weer hard en vervelend aan te pakken. Gebeurt doorlopend hier. Goed dat je er wat van zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Klokwerk

Je laatste reactie vind ik helemaal minimaal Lutine. Ik vraag je alleen mensen niet te betitelen en in het bijzonder auteurs niet. Dat ben ik, dat is Jan niet. De reactie van Jan zelf (naar ik begroj) wrijft je alleen je eigen inconsistentie in. En jij bent hier vooralsnog degene die demonstreert ergens niet tegen te kunnen. Komop zeg. Zo ken ik je niet. Je kan zoveel beter dan dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lutine

Klokwerk, ik heb al aangegeven om een eufemisme te bedenken voor dat ‘droeftoeter’. Ik meende dat dat wel door de beugel kon gezien de termen die hier gebruikt worden.

Dat jij de auteur bent, dat wist ik niet. Het laat zich lezen alsof Jan Vlug aan het woord is.

Je pretendeert mij te kennen. Dan zou je ook moeten weten dat de wijze van argumenteren die je nu hanteert geen indruk maakt op mij. Datgene wat je in stelling brengt is nauwelijks inhoudelijk te noemen. Maar komt voort uit betrokkenheid met de auteur die je zelf schijnt te zijn?!?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 beugwant

Dat hele hoofdstukje ‘Miljarden’ is wel een mooie bloemlezing van die corrupte puinzooi waar het tweetverslaafde volk keer op keer toch weer voor kiest (want HRA of een andere flutvoordeeltje dat voorheen in veelvoud is afgepakt).
Je zou het in oneliners van max 140 karakters moeten kunnen verdelen om zo de verkiezingen in te gaan.
Of geldt toch: ”Confucius aside, substance and wisdom are hard to come by in 140 char.”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Andreas

Die verklaring kan korter.

1. De tweet was slecht onderbouwd (anekdotische bewijsvoering). 2. Gaat een nare suggestieve ondertoon vanuit, namelijk dat 800 vrouwen uit hun nek kletsen.

Dan de reacties. Dat is nu internet. Iedereen kan zijn zegje doen. Nu hoort de naïeve advocaat het gebral van de voetbalkantine, in de echte wereld alleen van de hockeyclub.

Conclusie: domme tweet, sneue reacties.

Nu weer een goed artikel, Sargasso?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Reinaert

@5: Goede integere bestuurders zouden in ieder geval wel helpen.
En wie veroorzaakten ook weer de crisis? Volgens mij juist de club die Vlug beschrijft, samen met hun bankenvriendjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Reinaert

@7: Dus doen we maar niets? Of wat aan Yoga of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Reinaert

Verder een topstuk van mijnheer Vlug.
Jammer dat zo veel mensen bij de club van “neo-liberale”, “geslaagde” mensen willen horen. Door er op te stemmen houden ze de veroorzakers van de puinhopen van rechts in het zadel en kunnen mensen als Wierd Duck hun gif spuien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Henk van S tot S

Het kan nog erger:
http://speld.nl/2016/01/10/dit-artikel-is-nog-niet-eens-af-maar-we-krijgen-nu-al-doodsbedreigingen/
;-)
Verder:
Kan er niet een aparte tab aangemaakt worden, voor artikelen, waarop “PVV- en andere te Tokkies-reacties” verwachten zijn?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Klokwerk

Voor alle duidelijkheid: ik ben niet de auteur van het stuk. Date is Jan Vugt.

De HRA trouwens is wel het grootste verraad aan de bevolking. De huizenprijzen stegen en het gevolg is dat een groot deel van een bevolking voor hun hele leven in de schulden zit en werkt voor rente aan de banken, in de illusie noemen ze zich ‘eigenaar’ noemt, terwijl ze in werlelijkheid niets dan schulden bezit, slaven van ‘hun’ huis, de rest lapt via de belastingen mee. De zwendel van de eeuw, en het volk daast nog van geluk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lutine

@31

Yoga zou wel een goed idee zijn. Maar ik vrees dat het idee in het algemeen wordt afgewezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Lutine

@34

Voor alle duidelijkheid: ik ben niet de auteur van het stuk. Date is Jan Vugt.

Ok, ik vond het al vreemd. Ik las dat in deze quote:

Ik vraag je alleen mensen niet te betitelen en in het bijzonder auteurs niet. Dat ben ik, dat is Jan niet.

Wat de HRA betreft, daar ben ik het wel mee eens. Ik zie alleen het verband niet. En ik zou je aanraden om taalgebruik als ‘slaven’ te vermijden nu we toch de puntjes op de i aan het zetten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Lutine

@33

Die is er al. Hij heet Geen Stijl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Reinaert

@35: Ik vrees dat ook, maar vind die afwijzing wel terecht, immers het helpt geen zier in dit verband.
Anders gezegd jouw kritiek is wel erg gemakkelijk.
Een beetje Simon, je kent hem vast wel, die van de pilaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Lutine

@38

Ik denk dat de wereld er beter van zou worden als iedereen (serieus) yoga zou doen. Net zoals ik denk dat de wereld er beter van zou worden als mensen wat meer kennis over zichzelf zouden op doen.

Zelfkennis is eigenlijk een ander woord voor kritiek op jezelf.
Maar hoe moet dat als mensen niet eens kritiek van anderen velen?

Simon ken ik niet overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Reinaert

Ik wil best geloven dat de wereld er beter door zou worden, maar echt een bijdrage aan een oplossing levert dat geloof vooralsnog niet.
Simon de Pilaarheilige moet je dan maar eens googelen.
Maar let wel een pilaarheilige heeft ook de betekenis van iemand die zich afzijdig houdt en dat kan wel eens nuttig zijn, maar niet als dom rechts de bovenliggende partij is. Die lachen Simon uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 okto

@23

Kennelijk is de verwachte reactie om een auteur te bejubelen om zijn ‘geniale inzichten’. En als iemand dat niet doet wordt hij afgeschoten.

Onzin. Ik geef in @5 aan het ook niet eens te zijn met bepaalde dingen die de auteur schrijft. Niet eens zijn en afzeiken zijn twee verschillende dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Sjors van Beek

MAN MAN MAN wat een flutdiscussie weer, onder een prachtig stuk.
Kleuters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Lutine

@41

Ik reageerde op jouw

Ik hoop niet dat Jan Vlug nu gaat denken: “nou leuk ook hier wordt ik uitgescholden en denigrerend benaderd, ik zal nog eens wat aan die lui aanbieden”.

Kennelijk wordt er daar (en ook door Klokwerk) vanuit gegaan dat Jan Vlug iemand is die snel op zijn teentjes getrapt is. Dan had Jan Vlug zich moeten verdiepen in wat regulier taalgebruik is hier.

Persoonlijk vind ik dat wat overtrokken reacties. Met als resultaat een flutdiscussie onder een flutstuk. Inhoudelijk is het niet geworden…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klokwerk

Ik probeer je nu juist duidelijk te maken dat ‘de reacties hier’ best scherp en kritisch mogen zijn, maar dat je je met je je in het vervolg maar beter van kan onthouden van betitelingen, naar andere forumgenoten, en vooral naar auteurs, en zeker nieuwe auteurs. Want de discussie en goede stukken zijn ons meer waard dan jouw eigenwijsheid. Ik hoop dag dat nu eindelijk duidelijk is, en nu is het beter erover op te houden lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Noortje

Goed stuk zeg! De lijstjes met frustratie opwekkende voorbeelden zijn triest genieg niet uitputtend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lutine

Ik vraag mij dan af waarom je je specifiek naar mij richt.

Betitelingen zijn hier aan de orde van de dag.
Kennelijk behoeft deze auteur speciale bescherming.
Ik heb jou nooit als iemand gezien die met twee maten meet, vandaar mijn -stijgende- verbazing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Sjors van Beek

Kunnen we hier niet een speciale Kindergarten inrichten voor het bekvechten? Dan kunnen we in de draadjes verder met de inhoud, bijv. van @45 Noortje.
#wordhierzomoeoevan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Noortje

Hi @Sjors

Is je lijstje van 9 punten niet wat flauw? Paar voorbeeldjes:

4. Vlug baseert zich op eigen archieven. Kan louter toeval zijn dus dat er geen moslim-zedendelinquenten tussen zaten. –> Ja dat kan. Maar we hebben ook wel wat onderzoek die zijn zaak aanvult. Uit 2008 weliswaar. 31% van de zedendelicten is gepleegd door niet westerse allochtonen (net ff anders dan de kop op GS). Of die moslim zijn weten we natuurlijk niet. Dit is een startpunt om verder te kijken en te relateren aan aanwezigheid niet westerse allochtonen etc. Vanuit hier verder zoeken ipv zijn uitspraken aan toeval toewijzen is denk ik zinvoller.
5. Vlug erkent later dat er toch twee waren. –> Twee, in 10 jaar….. Hoe veel zaken heeft een strafadvocaat in 10 jaar?
7. Hoeveel autochtone ‘billenknijpers’ heeft Vlug in strafzaken gezien? Ook nul waarschijnlijk. –> Aanname die zwakker is dan verhaal van Vlug. Hij heeft 10 jaar dossier doorgeakkerd als strafrechtadvocaat. Twijfel zaaien zonder grond.
8. Aangiftebereidheid: die zou onder moslims wel eens lager dan onder autochtonen kunnen liggen als het zedenzaken betreft (eer, schaamte, angst, sociale druk). –> Keulen was asielzoekers naar Duitsers toch? Hoezo is aangiftebereidheid dan relevant wanneer het allochtonen betreft? Heb je indicatie dat hier sexueel misbruik bijzonder veel vaker voorkomt dan in andere situaties? Zijn verdachtmakingen die me veel te makkelijk zijn. Daarbij, bekend is dat de aangiftebereidheid onder autochtone mensen laag is. Of hij lager is weet ik niet.
9. Blijf-van-mn-Lijf-huizen zitten stampvol met in mekaar gebeukte moslimvrouwen. Geen van hen aangerand of verkracht..?? Heus, Jan Vlug??! –> “Vol met”…de herhaalde 60% komt van Hirshi Ali. Geen onderliggend onderzoek, behalve uit 2002 dat er minder geweld bij allochtone gezinnen dan autochtone gezinnen voortkomt. Ik ben benieuwd of jij een iets betrouwbaarder bron hebt kunnen vinden dan de herkauwde uitspraak van iemand. Mij lukte dat niet.

Kortom, iets te makkelijk allemaal wat mij betreft.

Edit: overigens vind ik -als vrouw – dat we dat gedoe in Keulen ook niet te erg moeten dramatiseren. Ik denk dat veel vrouwen wel een in kruis of borsten zijn getast in de drukke metro of op een andere drukke plek. Niet dat dat oke is, maar hey, whats new? Hooguit dat het (op een paar ernstige uitzonderingen na) is gebruikt om grootschalig spullen te jatten en dat dit een goeie afleidingstruc is gebleken. Handig dus wanneer je boef bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Auke Compaan

Genuanceerd stukje. Verfrissend naast alle aandacht voor de negativiteit.
Toch heb ik een paar vragen a.h.v. drie citaten:
? “… Verder … moest ik een social media verbod krijgen …”
“… Er waren nog een paar … inmiddels verwijderd. …”
Willen we elkaar’s mening nou (transparant laten) horen of niet?
? “… te gemakkelijk om te zeggen dat het een probleem van de grote steden betreft. …”
In het nieuws waren Oranje, Steenbergen, Heesch, Geldermalsen en R’dam?
? “… heb ik mijn archief van de laatste 10 jaar doorgelopen … Beide geen Syriërs, overigens. …”
Er zijn meer archieven. Er schijnen sinds 2007 weinig echte cijfers te bestaan (in alles-registrerend Nederland maargoed); advocaten zouden met dt soort cijfers wellicht wat facts kunnen toevoegen aan het debat :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 6822

De tweet was naar eigen zeggen als reactie op GW’s voorstel om alle mannelijke asielzoekers maar preventief op te sluiten.
Ik vind dit stuk dan met teveel omhaal van woorden geschreven, met benoeming van teveel schijnbaar meer of minder verwante zaken, die naar mijn mening onterecht als oorzakelijke verbanden worden gekenschetst.
Als advocaat volstaat het volgens mij om te wijzen op het ongrondwettelijke van het voorstel.
Als burger verklaar je GW voor de zoveelste keer voor zeer ernstig geestesziek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Sjors van Beek

@50: Dat voorstel van Wilders kwam pas een dag ná de tweet http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/wilders-mannelijke-asielzoekers-preventief-opsluiten-azc
In het stuk staat ook gewoon vermeld wat wél de aanleiding was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 6822

@51: Oh, kan, ik las

De afgelopen week plaatste ik naar aanleiding van de actie van Geert Wilders om “onze vrouwen te bewapenen tegen de Syrische testosteronbommen”

met slechts het laatste voorstel van GW in mijn achterhoofd.

Doet natuurlijk niets af aan de geestesgesteldheid en de woekerende persoonlijkheidsstoornis van GW.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Folkward

@51 Jep, en dus niet ‘Keulen’, zoals jij zegt, maar een typische, Wilderiaanse overreactie op ‘Keulen’. Daarnaast lijkt het me geen bagatellisering van Keulen of ‘moslim-misstanden’, maar gewoon een waarheid. Dat jij dat opvat als bagatellisering, heeft ook meer met jou te maken, of eigenlijk met het verschil tussen waarheid en jouw waarheidsbeeld, waar #0 het dan ook over heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Sjap

@48: Je informatie is niet juist. Uit alles (aangiftes, tarrusha fenomeen, andere steden) bleek dat misogynie primair het geval was en de telefoons etc. bijvangst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Noortje

Daar zijn de meningen/ interpretaties wat over verdeeld @sjap. Een eenduidig beeld lijkt me bijzonder lasyig te verkrijgen na al die chaos, doofpotjes en vele gebeurtenissen. Desalniettemin, we dramatiseren Keulen. Maar staan er niet bij stil dat kerels die hun vingers niet thuis kunnen houden gewoon vaak gebeurt. Dramatiseer alles, of niks. Dit is cherrypicking.

Mooie opinie: http://m.trouw.nl/tr/m/nl/4324/Nieuws/article/detail/4222989/2016/01/12/Het-probleem-is-dat-seksueel-misbruik-zo-doodnormaal-is.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Prediker

@54 Uit politierapporten blijkt dat Keulen al jaren geplaagd wordt door zakkenrollers en tasjesroofbendes die mensen (vooral vrouwen) beroven door ze met een paar man te belagen. Als je door een twee mannen bij je kont of borsten wordt gegrepen kan de derde er makkelijk met je tas vandoor gaan.

Volgens diezelfde rapporten gaat het vooral om werkloze Noord-Afrikanen (Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs) die naar Keulen afreizen, dan van de asielprocedure gebruik maken om te blijven hangen, en geld verdienen met misdaad. Ze hoppen vaak van het ene naar het andere asielcentrum. Als ze uitgeprocedeerd zijn verdwijnen ze in de illegaliteit.

Daar zitten schijnbaar criminele organisaties achter die ook recruteren in asielzoekerscentra.

Als je honderden van dat soort lui bij elkaar zet op oudejaarsnacht en die zijn straalbezopen en gedrogeerd, dan kun je je voorstellen dat alle remmingen verdwijnen.

Maar dat is dus niet direct een jihad of zoiets, maar criminaliteit.

 • Vorige discussie