Beperkt werk (bloemlezing)

COLUMN - De Participatiewet van 2015 moest stimuleren dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Sindsdien hoeven werkgevers mensen die niet 100 procent arbeidsproductief zijn, slechts een deel van het minimumloon te betalen. De rest (maximaal 70 procent) wordt bijbetaald door de gemeente: de zogeheten loonkostensubsidie.

In de Participatiewet is ook afgesproken dat werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 extra banen zullen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zou zelf voor nog eens 25.000 banen voor deze groep zorgen.

Maart 2017. De wet blijkt niet het gewenste resultaat te hebben.

De mensen in kwestie komen vaak ver onder hun niveau te werken – geen wonder ook: ze worden in vacatures gepropt waarvoor het minimumloon geldt. Die baan onder hun niveau doet hun werkplezier geen goed, waardoor velen na een jaar weer uitstromen, blijkt uit onderzoek van onder meer het CBS.

Mei 2017. De operatie loopt spaak op bureaucratie en blijkt hoofdzakelijk tijdelijke banen op te leveren: mensen met een arbeidsbeperking die eerder bij een sociale werkvoorziening in dienst waren, worden met behoud van subsidie doorgeschoven naar een ‘echte’ baan, maar raken die kwijt zodra de subsidie ophoudt.

Belangenverenigingen voor mensen met een arbeidshandicap constateren terecht dat er amper ‘duurzame’ banen zijn geschapen. Ze drukken zich vrij diplomatiek uit: ‘Zo zijn nogal wat mensen met een beperking gedetacheerd bij bedrijven, terwijl ze eigenlijk nog in dienst zijn van de sociale werkvoorziening. Hierdoor loopt een werkgever minder risico’s.’ Persoonlijk zou ik eerder zeggen dat de overheid op deze manier werkgevers subsidieert met geld uit de sociale werkvoorziening, maar hee, wie ben ik.

Maart 2018. Het kabinet wil ‘minder regels’ voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark (VVD) hoopt dat zo op de lange termijn liefst 200.000 arbeidsgehandicapten een baan krijgen – terwijl die eerdere 125.000 banen al niet erg wilden lukken – en wil de bureaucratie en lasten voor bedrijven verminderen. Haar plan: laat de loonkostensubsidie vervallen. Arbeidsbeperkte werknemers worden vanaf 2019 alleen door hun werkgever betaald ‘voor dat deel dat ze daadwerkelijk productief zijn. Om hun inkomen alsnog aan te vullen tot het minimumloon, moeten ze zelf via de gemeente een aanvullende uitkering regelen. De verantwoordelijkheid daarvoor verschuift dus van de werkgever naar de werknemer.’

Lang leve de eigen verantwoordelijkheid van de arbeidsbeperkte werknemer. Alles om het bedrijfsleven te ontzien! Klein positief neveneffect: de maatregel levert de overheid een besparing van een half miljard op. De gemeentes hoeven immers geen loonkostensubsidies meer te betalen, en de werknemers in kwestie krijgen geen pensioen over hun aanvullende uitkering. En oh ja: wie een partner met een inkomen heeft of wat spaargeld, krijgt die aanvullend bijstand niet.

Wat een gaaf land toch.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool.

Reacties (59)

#1 Dehnus

Leuk hè? En de NIMBYS blijven er maar op stemmen! :P Eigen huis die je niet kunt betalen, beste uitvinding van conservatief Nederland ooit :).

En voor de simpellen kan rechts tegenwoordig gewoon de “MOSLIM!” de schuld geven, of tegenwoordig zelfs weer rassenleer. En maar denken dat we superieur zijn aan de Amerikaan :P. In de VS zijn er tenminste protesten, die moet je in Nederland nog zien, laatste keer dat ze in Nederland protesten hadden tegen een gedoog regering met zo’n Nedertrump, werden deze hardhandig neergeslagen (Ja tegen kunstenaars die niks deden). Geen haan die het erg vond.

En de VVD maar lachen, gieren en brullen. “WAT ZIJN ZE DOOOOOOOOM!”XD.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

Het is allemaal heel logisch als je maar voor een deel kan werken, krijg je voor dat deel betaald wat je kan doen en krijg je voor het overige deel bijstand met de bijbehorende regelingen. Mensen die maar voor een deel kunnen werken en die vol betaald moeten worden, en daarbij meestal ook nog extra aandacht nodig hebben zit geen werkgever te wachten. Behalve misschien dan die enkele multinational met een “diversiteitsmanager” die daar een speciaal budget voor vrij kan maken. Het alternatief is dat die mensen in de bijstand blijven, dan gelden diezelfde regels en bouwen ze ook geen pensioen op.

Feitelijk is het niet veel anders dan dat iemand part-time werkt, die krijgt ook geen 100% pensioen, veel gelijker en eerlijker kan je het niet maken. Iemand die een andere uitkering krijgt, moet dat volgens mij ook zelf regelen dus ook daar zit geen uitzondering, daarbij zal in de praktijk best iemand op personeelszaken van het bedrijf te vinden zijn die even helpt het formuliertje in te vullen. De arbeidsgehandicapten kunnen hierdoor deels weer meedraaien in de maatschappij, zowel goed voor de maatschappij als voor de levensvervulling van de desbetreffende persoon. De enige benadeelde is de zieligheidsindustrie die klanten ziet verdwijnen als het allemaal blijkt te werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JANC

@2:

…zieligheidsindustrie…

Het lijkt mij dat hier de zieligheidsindustrie bestaat uit werkgevers en de overheid. Hoe dan ook, het vlot nog niet erg met dat

…meedraaien in de maatschappij…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

@2:

Wat ben je toch een verschrikkelijk egoïstische ASO:

Je vergelijking met parttime slaat nergens op.
De meeste parttimers kiezen voor part time.
Bij veel gehandicapten ligt wel even anders.

N.B.
Voor meer solidaire mensen zie #5

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk van S tot S

Petitie tegen de Participatiewet:
Wij staan op

Voor meer informatie zie hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 P.J. Cokema

@2: Je mist het essentiële punt: mensen met een beperking lopen nog steeds volwaardige banen mis (zowel full- als part time banen).
Er wordt een pleidooi gehouden die mensen wél volwaardige banen te geven, inclusief de beloning en voorzieningen die daar normaal bij horen.

Dus juist niet via subsidie-achtige constructies waar de werknemer zelf amper wijzer van wordt. De subsidies alleen voor hen die dat nodig hebben. En correct toegepast. Als het doel van een subsidie is iemand naar een duurzame baan toe te leiden, dan moet hij/zij die ook krijgen als de afgesproken termijn is verstreken er geen bewijsbare onbekwaamheid is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Co Stuifbergen

@2: Het is de vraag of het werkt, want blijkbaar komen er niet genoeg gehandicapten in dienst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 esgigt

@2 Dat is juist een van de misvattingen over mensen met een arbeidsbeperking. Het beeld bestaat, niet zelden ten onrechte, dat deze mensen ook beduidend minder productief zijn. Dat blijkt in veel gevallen, soms met wat aanpassingen, helemaal het geval niet te zijn.

Het wetsvoorstel om deze groep onder het minimumloon te kunnen gaan betalen wordt daardoor een vorm van gelegaliseerde uitbuiting. Er namelijk arbeidsgehandicapten zat die willen werken, maar daarvoor zijn geen banen. De werkgever is dan in het voordeel en kan de condities bepalen: voor jou tien anderen. Ook zal die wetswijziging amper banen voor arbeidsgehandicapten opleveren, tenzij sprake van scrupuloze werkgevers.

Daarnaast vormt het voorstel een uitzondering op de wet op het minimumloon… laten we ook even bij dat feit stil staan: Een uitzondering op een wet met algemene strekking! Je kunt dus gaan verwachten dat over enige tijd de roep ontstaat om een volgende uitzondering te maken (mensen die minder dan 20 uur p/w werken?) . Ook ontstaat een concurrentie strijd op prijs tussen werknemers, een erg ongezonde situatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lutine

En oh ja: wie een partner met een inkomen heeft of wat spaargeld, krijgt die aanvullend bijstand niet.

Dat is iets wat volgens mij al sinds jaar en dag praktijk is. Een partner met een inkomen en/of spaargeld kan gebruikt worden als inkomen voorziening.

Wat een gaaf land toch.

Ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lutine

@8

Je spreekt jezelf min of meer tegen. Je constateert dat er geen banen zijn voor arbeidsgehandicapten en als iemand ze toch in dienst neemt is het gelegaliseerde uitbuiting. Heb je nog nooit door gehad dat de banenmarkt een vrije markt is? Werkgevers staan kennelijk niet te dringen om arbeidsgehandicapten en als ze jouw opinie volgen dan is dat heel verstandig. Voor je het weet sta je bekend als asociale uitbuiter. Dan is het verstandig om als werkgever je verre te houden van arbeidsgehandicapten. Met arbeidsgehandicapten moet je maar afwachten wat je aan ze hebt, je kunt niet gemakkelijk een extra prestatie vragen (overwerk) en weet ook niet of je op ze kunt rekenen in de reguliere werktijd.

Het is toch wonderlijk dat als een consument gaat winkelen dat we het dan logisch vinden dat hij voor de beste deal gaat. (plofkip of zo) Maar een werkgever mag niet voor de beste deal gaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 esgigt

@10 je vermengt mijn post nu met je eigen beeld…

Lees de context nog even goed.
Arbeidsgehandicapten hebben in veel gevallen geen lagere productiviteit in vergelijking tot hun “normale” collega’s. Vanuit dat oogpunt is betaling onder het minimumloon (vanwege die handicap) juist wel een vorm van uitbuiting. Dat heeft dus niets te maken met het krijgen van “een betere deal”.

Misschien dan toch kinderarbeid maar weer gaan toestaan? € 50,- per maand voor een 12 jarige die 60 u/w werkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Le Redoutable

@4 Sommige mensen hebben hun linkse vooroordeel ook altijd meteen alk klaar. Het heeft niks met ASO te maken. Dat mensen die deels werken en deels een uitkering ontvangen naar ratio als werknemer/uitkeringsgerechtigde behandeld worden is niet meer dan logisch.

Ik vindt het ook prima als daar een soort van pensioen aanvulling bij komt, het is in ieder geval beter dan die mensen thuis te laten zitten, ook financieel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Janos

@12 Tja, als je een asociaal verhaal houdt, kunnen mensen je een aso vinden. Dat heeft niets met linkse vooroordelen te maken. Wat wel met vooroordelen te maken hebben zijn domme kreten als “zieligheidsindustrie”.

Het laat vooral zien dat je niet snapt waar het om gaat. Mensen die een arbeidsbeperking hebben, waar ze niets aan kunnen doen, krijgen nu wel een volwaardig loon. Straks krijgen ze een gedeeltelijk loon, moeten ze naar de gemeente om een uitkering te halen. De administratieve last wordt verplaatst van bedrijven naar gemeente, en secundaire arbeidsvoorwaarden afgeschaft. That’s it. Leg maar uit wat die “zieligheidsindustrie” is die hier “klanten door zou zien verdwijnen”.

Vroeger, toen had men ook op rechts nog het idee dat de staat er was voor diegenen die niet voor zichzelf konden zorgen. Daarom waren gehandicaptenregelingen royaler en minder bureaucratisch dan een uitkering, Vanuit het (foutieve) idee dat mensen in de uitkering daar iets aan kunnen doen / zelf voor gekozen hebben.

De afgelopen jaren worden allerlei mensen met een beperking in de bijstand gekieperd, worden regelingen voor mensen met een beperking versoberd (zoals de Wajong) en ook hier: mensen met een beperking, die maximaal werken, worden toch flink gekort door het verdwijnen van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een ontzettend gaaf land, ja; als er niets aan je mankeert, als je gewoon kan werken, gezond bent, goed bent opgeleid. Anders dikke vette pech voor jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

@12:
Als solidair met je medemens links is, ben ik links.
Over en uit maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joop

Als je dagelijks werkt met mensen met een arbeidsbeperking, die gebruik kunnen maken van de regelingen zoals hier neergeschreven. Denk ik dat het geblaat is van buitenstaanders. Ik hoor weinig klagen. Wel van de niet afrbeidsbepetkte collega’s. Want je moet er wel tegen kunnen. Al die aandoeningen. Soms nog een kind samen met ook al beperkte partner, en drie maal raden, ook een beperkt kindje. Die moet naar speciale school, maar hij kan goed leren hoor. Meestal last van korte lontjes, geen twee dingen tegelijk kunnen, snel concentratie kwijt, en compenseringsgedrag voor minderwaardigheidscomplex. Over het algemeen wel een eigen huis, auto en een aardig leventje. Met extra begeleiding bij calamiteiten. Niet voor de collega’s die met hunnie moeten werken. Die trekken altijd aan het kortste eind wat dat betreft.

O ja, als het bedrijf failliet gaat ben jij de pineut, zij niet, zij zijn gedetacheerd. Plus dat ze voor werkgevers in het onderste arbeidssegment qua werk goedkoper zijn dan reguliere arbeidskrachten. Een reguliere arbeidskracht zonder diploma verdient minder dan een beperkte. Terwijl hij zonder begeleiding harder moet werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joop

@11.

Productie minder? Wat dacht je van ziekteverzuim. Begeleiding kost ook uren. Waar ik werk is de productie zeker tien procent minder. Dan een reguliere werknemer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joop

@10.

Klopt meer onzekerheid voor werkgever. Omdat de verschillen zeer groot zijn n gedrag, productie en aanwezigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Joop

@6.

De weg naar een volwaardige baan las ik in een contract van een beperkte. Want het is net zoals de bijstand eigenlijk een tijdelijke betrekking. Ook staat in het contract wat ik onder ogen had dat er altijd een indicatie moet kunnen plaats vinden. Dus in hoeverre is de persoon in kwestie arbeidsbeperkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joop

Jammer, dat jullie zo theoretisch zijn, en weinig van de praktijk afweten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

Niet vergeten dat deze twee groepen tegen elkaar uit worden gespeeld, zodat de mensen met een veel te hoog loon door hun masterdegree, met overbodige jobs in communicatie en management gecreëerd door hun studievriendjes, buiten schot blijven.

https://www.ad.nl/ad-werkt/laagopgeleiden-zijn-de-verliezers-van-deze-arbeidsmarkt~aabed8de/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@15: Dat klinkt als ordinair jaloers zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joop

@21.

Bedankt voor je inhoudelijke bijdrage. Voortrekken van de ene groep, leidt tot achterstand van andere groepen. Want er zijn niet meer mensen nodig voor hetzelfde werk.

En werkgever heeft liever werknemers die hem minder kosten, dan jongens waar niets mis mee is, maar wel het volle pond kosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Henk van S tot S

@22:
Heb je echt zoveel postings nodig om je ware aard te tonen ;-)

Het zal me benieuwen of eventueel ook zo’n scheur zou opzetten als een van je familieleden of je zelf iets zou overkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@23.

Ik heb een neef, die heel zijn werkzame leven in een sociale werkplaats actief was. Hij concurreerde in ieder geval niet op de arbeidsmark met lager opgeleiden.

Jullie zijn altijd goed in diskwalificeren, blijf maar lekker in jullie theoretisch discours. Hoe schreef Willem Schinkel dat ook alweer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Henk van S tot S

@24:
Die sociale werkplaats, dus ook jou neef, koste de gemeenschap ook geld.
Maar dat vind je blijkbaar geen bezwaar.
Lekker consequent!

Over en uit mijnerzijds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joop

@25.

Nee, dat was ook niet mijn bezwaar. De ongezonde concurrentie op de onderkant van de arbeidsmarkt. Bedankt voor je totaal niet inhoudelijke reactie. Denk eerst eens na waar de ander staat en wat voor ervaringen hij heeft. En wat zijn denkwijze daaruit voortkomend is. Geen boekjes of rapporten wijsheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 JANC

@22: Nogmaals, dat klinkt als ordinaire jaloezie. “Zij krijgen voordelen”.

Bedenk dit: Zou jij een arbeidsbeperking willen? Het antwoord daarop is nee.

Als je – zonder bijkomende maatregelen – zou vragen aan een werkgever “Wie neem je aan, deze man met een arbeidsbeperking, of deze man zonder arbeidsbeperking?” dan zal een werkgever sneller voor iemand zonder arbeidsbeperking zou kiezen. Dat je dit soort mensen dus attractiever moet maken staat buiten kijf.

Jouw reactie komt niet veel verder dan “maar het is niet eerlijk”. En het is ook niet eerlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Lennart

@26: De discussies hier gaan over het algemeen niet over persoonlijke ervaringen, maar over maatschappelijke kwesties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joop

@27

Jouw reactie komt niet verder.

Bedankt voor de steun voor de normale werknemers die zonder vragen en klagen moeten samenwerken met deze mensen. Want dan komen zij onder de gewone mensen.

Niemand wil een eenzame liefdeloos leven met alleen surrogaat liefde van de maatschappelijk werker. Toch wordt de liefde merendeels onbeperkt aan 15 procent van het andere s geslacht gegeven. Als jij daar niet bij zit is het jou wel eigen schuld. Dezelfde mensen die in elk stadje genoeg schatjes hebben, hebben het graag over arbeidsbeperkten, en spreken graag over hoe ze die mensen helpen en aan de andere kant zichzelf versterken. Want kijk mij eens hoe zorgzaam ik ben. Allemaal ter meerdere eer en glorie van zichzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joop

@28.

Vind jij.

Ervaringsdeskundigheid vind ik van groot belang. Niet over de ruggen van andere mensen zaken besluiten maar de mensen horen die er mee te maken hebben. Net zoals bij de vestiging van een coffeeshop de omwonenden een protest mogen aantekenen
En hun beklag mogen doen. Net zoals de voorstanders die veelal hun leven en dat van andere verpesten met hun drugs

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Lennart

@30: Dat vind ik niet, dat is gewoon een feit. Kijk maar eens naar de artikelen die hier gepubliceerd worden; ik kom daar zelden tot nooit een persoonlijk verhaal tegen.

Wat arbeidsgehandicapten betreft: Tsja, ooit hadden we daar prachtige sociale werkplaatsen voor, maar die zijn door de rechtse partijen inclusief PVV vakkundig gesloopt. Links heeft zich daar altijd tegen verzet. Het is prettig, dat je Links daarin volkomen gelijk geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joop

@31.

Moet dat in de artikelen staan dan? Jij wilt alleen diskwalificeren. Prima hoor, als dat je plezier doet. En dan ook nog PVV en rechtse partijen er bij halen. Zeer gedurfd en moedig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lennart

@32: Tsja, ik kan er ook niets aan doen dat de huidige problemen van arbeidsgehandicapten worden veroorzaakt door rechts beleid …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lutine

@13

Tja, als je een asociaal verhaal houdt, kunnen mensen je een aso vinden.

Ik heb wel eens het idee, en dat zie ik hier ook weer, dat voor links-ideologisch verdwaasde mensen eigenlijk iedereen die rechts is, een aso is. Een verdeling die inhoudt dat ‘ik’ goed ben en ‘jullie’ van rechts zijn slecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lennart

@34: Tsja. Is het nooit bij je opgekomen, dat er mensen zijn die het asociaal vinden om andere mensen van hun pensioen, WW, en minimumloon te beroven ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joop

@32.

Halve reactie, precies waar jij graag over praat. Het punt van ervaringsdeskundigheid vind jij niet belangrijk. Want jij weet toch wel hoe het in elkaar zit en hoeft er geen jarenlange ervaring voor te hebben. Wat in artikel staat gaat over beleid, uitvoering is niet belangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Lennart

@36: We hebben duizenden arbeidsgehandicapten in Nederland, dus jouw ervaringen met enkelen daarvan zeggen simpelweg niks. En zelfs al zouden jouw ervaringen iets zeggen, dan nog hebben ze niet zoveel met dit artikel te maken. Dit artikel gaat niet over gewone werknemers, maar over arbeidsgehandicapte werknemers. En het gaat niet over problemen op de werkvloer, maar over het afpakken van pensioen en salaris.

Zeg, als jij je eraan ergert dat ik “weet hoe het zit”, waarom corrigeer je me dan niet gewoon ? Het lijkt me overduidelijk dat je het absoluut niet met me eens bent. Is het zo moeilijk voor je om uit te leggen waarom ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joop

@37.

Het artikel neemt het op voor arbeidsbeperkten en de voorzieningen daarvoor. Dat het kan botsen met andere groepen mensen heb ik overduidelijk gemaakt
Dat jij dat niet wil lezen moet jezelf weten.

We zijn het overigens niet zozeer oneens, jij gewoon niet lezen wat ik te melden heb. En pakt er jouw dingetje uit. Vaak halve waarheden, dus hele leugens.

Ik wil een totaalbeeld, jij kennelijk niet. Alleen maar over beleid, niet de mensen. Want je komt weer met kille cijfers, het zijn er duizenden, dus doet jouw ervaring er niet toe.

Ik dacht dat links zich beriep op het menselijk gezicht. Volgens mij ging het hun alleen of meestal maar om wat de vakbonden zeggen. En groepen zoals arbeidsbeperkten kan je mooi in de slachtofferrol zetten.

Ik wil de andere kant laten zien, dat er een andere kant van de medaille is. En dat wordt afgedaan als jaloezie.

O ja, die opmerking over als je er zelf in zat. Daar kun je nog wel wat meer over zeggen. Je zal bijvoorbeeld geen werk hebben, oerlelijk uiterlijk hebben, een laag IQ, en er is weinig tot geen regeling om je leven te verbeteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 JANC

@29: Maar normale werkers hebben geen steun nodig om werk te vinden. Dit is het typische calimero-gedrag wat rechts zo typeert. Oh zo bang dat een ander voorgetrokken wordt, want IK. Het belangrijkste in hun leven. Jouw reactie daar stroomt er van over. Het eigenbelang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lennart

@38:
“Dat het kan botsen met andere groepen mensen heb ik overduidelijk gemaakt”
Vast wel, maar daar is hier geen sprake van. Deze maatregel richt zich zuiver en alleen op arbeidsgehandicapten. Gewone werknemers hebben hier simpelweg helemaal niets mee te maken. Ik snap heel goed dat het lastig kan zijn om arbeidsgehandicapten op de werkvloer te hebben, daarom pleit ik er ook voor om de sociale werkplaatsen weer in ere te herstellen. Maar ja, we zitten met een rechts kabinet, dus dat zal niet gaan gebeuren. Ondertusssen komt dat zelfde rechtse kabinet met een voorstel om ook nog eens pensioen, WW, en minimumloon van arbeidsgehandicapten af te pakken, en dat is waar dit artikel over gaat. Het heeft niets met gewone werknemers te maken.

“Alleen maar over beleid, niet de mensen.”
Zucht. Mijn kritiek gaat juist over mensen. Namelijk, mensen die hun pensioen, WW, en minimumloon kwijtraken. En ja, dat is inderdaad het gevolg van beleid, dat heb je goed gezien.

“Ik wil de andere kant laten zien, dat er een andere kant van de medaille is.”
Je laat helemaal geen andere kant van de medaille zien. Je vertelt iets dat iedereen volgens mij allang weet, maar dat niets te maken heeft met waar het artikel over gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Joop

@40.

Terugkeren naar oude systemen gaat niet gebeuren
Huidige situatie is leidend. Dus zeker zijn neveneffecten wel belangrijk. We kunnen niets met abstracte begrippen. We hebben met mensen te maken, niet alleen de arbeidsbeperkten. Ook alles er om heen. Want waar komt dat geld vandaan denk je wat de gemeenten moeten betalen? Uit het sociaal domein, gaat ten koste van bijstandsgerechtigden. Die daar ook vaak tegen hun wil bivakkeren. Maar nee, niet belangrijk. Alleen focussen op de extra gelden voor de arbeidsbeperkten.

Niet dus.

En jij weet niet wat het is om dagelijks met arbeidsbeperkten te werken. Dat is een beledigende opmerking, alsof iedereen dat weet. Houd toch op!

Jouw kritiek gast dus niet over mensen, jij wees mij er op dat het over beleid gaat. Ervaringsdeskundigen wees jij naar de prullenbak, want het ging om duizenden (artikel beter lezen). En weer politiek erbij halen die partij en die partij. Maakt geen donder uit, het is beleid wat al tientallen jaren zo gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Lennart

@41:
“Terugkeren naar oude systemen gaat niet gebeuren”
Waarom niet ? Dit kabinet blijft niet eeuwig zitten. Als het volgend kabinet links is, dan is het denk ik snel opgelost.

“Dus zeker zijn neveneffecten wel belangrijk.”
Ja, maar die zijn er dus niet voor de gewone werknemers. Nou ja, het zou kunnen dat arbeidsgehandicapten hierdoor zoveel goedkoper worden, dat er gewone werknemers op straat komen te staan, maar om eerlijk te zijn verwacht ik dat niet.

“Want waar komt dat geld vandaan denk je wat de gemeenten moeten betalen?”
Van het kabinet. Dit is een kabinetsbesluit. En aangezien het kabinet volledige controle heeft over de overheidsfinancien, kan ze ook simpelweg besluiten om dit niet te doen.

“Alleen focussen op de extra gelden voor de arbeidsbeperkten.”
Tsja. Dit voorstel gaat nu eenmaal over arbeidsgehandicapten.

“En jij weet niet wat het is om dagelijks met arbeidsbeperkten te werken.”
Hoe kan jij dat nu weer weten ? Jij kent me niet eens.

“Dat is een beledigende opmerking, alsof iedereen dat weet.”
Hoezo is dat nu weer beledigend ? Ik denk serieus dat wat jij vertelt voor niemand hier iets nieuws. Het is echt niet moeilijk om te begrijpen, dat het op de werkvloer nogal wat gevolgen heeft als je er allemaal arbeidsgehandicapten bijhaalt. Dat was een van de redenen om die sociale werkplaatsen op te richten, bijvoorbeeld. Jij verwijt een aantal mensen hier iets dat het gevolg is van beleid waar ze faliekant op tegen waren, dat vind ik veel beledigender.

“Maakt geen donder uit, het is beleid wat al tientallen jaren zo gaat.”
Dat is helemaal niet waar. Onder Rutte heeft er een ware kaalslag plaatsgevonden op al onze insituties, waarbij onder andere de sociale werkplaatsen (die we inderdaad tientallen jaren lang succesvol hadden) zo ongeveer allemaal zijn opgeheven. Maar goed, ik begin nu wel te snappen waar ons conflict vandaan komt, nu blijkt dat je daar niet van op de hoogte lijkt te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Joop

@42.

Laatste zin, waar ik niet van p de hoogte schijnt te zijn. Kaalslag sociaal domein is al tientallen jaren aan de gang. Of snap je dag niet, en probeer je mij weet dom te verklaren.

Gelukkig ken ik jou niet nee. Maar ik verwacht inderdaad niet dat jij enige kennis heb van wat er op de werkvloer bij de gewone man leeft.

Een volgend links kabinet komt er niet, laat staan dat die het gaat terug draaien.

Wat verwijt ik een aantal mensen hier nou weer, waar was ik ergens voor opheffen sociale werkplaatsen. Ik maak mee wat letterlijk staat in dit artikel. Detachering arbeidsgehandicapten. Naar de normale werkvloer. Jij verwacht niet dat er normale arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan. Dat gebeurt al. Dat probeer ik jou en anderen duidelijk te maken. Want met subsidie goedkoper voor werkgever.

Dit artikel gaat over arbeidsgehandicapten en het geld daarvoor. Ik vind de gevolgen voor derden ook belangrijk. Jij niet. Soort blindheid vind ik dat.

Worden de extra plaatsen zoals in artikel vermeld, geen duizenden, maar Tweehonderdduizend extra banen. Nee hoor, jij verwacht geen gevolgen voor bestaande banen. Ikke wel en ik zie het elke dag.

Postbezorging, fabriekswerk, groenvoorziening,afvalverwerking, gewone mensen komen er niet meer bij, alleen arbeidsbeperkten..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Lennart

@43: Dit gaat over de participatiewet uit 2015. Daar opent het artikel zelfs mee. Het gaat dus wel degelijk om de gevolgen van het beleid van het kabinet Rutte.

Even voor de duidelijkheid: ik ben tegen die wet en alles wat er bijhoort. Een van de redenen is inderdaad verdringing op de arbeidsmarkt, maar die 100 000 banen zijn er nooit gekomen, dus die verdringing valt wel mee. Maar wat mij betreft was er dus uberhaupt nooit verdringing gekomen. Je moet stoppen met beweren dat ik daar geen oog voor zou hebben.

Deze wet maakt het voor bedrijven goedkoper, en daar ben ik ook gewoon tegen. Maar ik verwacht eigenlijk niet, dat het zo zal stormlopen, want dat doet het nu ook al niet. Ondertussen worden wel de pensioenen, ww en het minimumloon van de arbeidsberkten afgepakt, en om heel eerlijk te zijn. Als jij inderdaad elke dag arbeidsbeperkten tegenkomt, dan vind ik het raar dat je daar geen enkel bezwaar tegen lijkt te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Joop

@44.

Lijkt te hebben, inderdaad. Houd het daar maar bij.

En inderdaad kom ik ze elke dag tegen op de werkvloer. Uitvoerig uitgelegd.

Bye bye, .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Kacebee

De rest (maximaal 70 procent) wordt bijbetaald door de gemeente: de zogeheten loonkostensubsidie.

Dit is de zoveelste poging wat te doen tegen de gevolgen van het minimumloon. Negatieve inkomstenbelasting zou wél werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 beugwant

@46: Waarom zou de gemeenschap het loon moeten betalen i.p.v. de werkgever? De bedrijfswinst wordt ook niet gesocialiseerd, of wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Kacebee

@47: De gemeenschap betaalt meer voor een werkloze dan voor een gesubsidieerde arbeider. Er is vanuit het perspectief van de gemeenschap dus een goede economische reden laagbetaalde arbeid (weer) mogelijk te maken. Dat bedrijven daarvan profiteren is een bonus, want meer winst betekent meer belastingopbrengst. De nieuwe goedkope werknemers worden trouwens door ervaring betere en daarmee beter betaalde werknemers, zodat de subsidie omlaag kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 beugwant

@48:

want meer winst betekent meer belastingopbrengst.

Proest!
Meer winst is eerder meer belastingontdwuijking. Of meer dividend, je mag kiezen.
En van opjagen wordt een werknemer niet beter. Zeker met die korte contracten van tegenwoordig kun je dat geen investering in de werknemer noemen.
Wat stoer klinkt, kan nog steeds grote onzin zijn, kameraad K.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Kacebee

@49:

Meer winst is eerder meer belastingontdwuijking.

Ik weet niet waar je dat op baseert, maar het is zonneklaar dat ontwijkgedrag wordt uitgelokt door hoge tarieven. Meer mensen aan het werk = minder uitkeringen = lagere belastingtarieven (als het goed is, maar we weten dat overheden niet graag aan de lijn gaan; wil je dat wel, stem de volgende keer dan niet links).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Lennart

@48: Om heel eerlijk te zijn: ik heb liever dat mijn belastinggeld gebruikt wordt voor de pensioenen van arbeidsgehandicapten, dan voor de pensioenen van rijke aandeelhouders. Maar goed, jij verrijkt liever die aandeelhouders, en dat mag, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Kacebee

@51: Ik geloof niet dat je mijn idealen helemaal goed verwoordt. Maar als ik op je reageer elke keer als je een stropop opstelt kan ik wel aan de gang blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Lennart

@52: Ik heb het niet over je idealen, ik heb het over het beleid dat jij kennelijk voorstaat. Dat beleid komt er namelijk op neer, dat belastinggeld dat nu wordt gebruikt voor de pensioenen van arbeidsbepertken, straks gebruikt wordt om dividend en winstuitkeringen te betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Kacebee

@53: Probeer nou eens los te komen uit je hardlinkse gedachtengang. Misschien begrijp je dan dat geld dat door de overheid wordt uitgegeven eerst zal moeten worden verdiend, en daarvoor zullen belastingen moeten worden geheven. Dat gaat niet van mensen die leven van een uitkering en ook niet van bedrijven die geen winst maken. Dus hoe meer mensen een bijdrage leveren, hoe meer er over is voor mensen die echt hulpbehoevend zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Lennart

@54:
“Probeer nou eens los te komen uit je hardlinkse gedachtengang.”
Vervelend, heh ? Elke keer weer krijgen die verschrikkelijke linkschmenschen weer gelijk. Ik zou ze maar snel gaan denigreren, als ik jou was.

“Misschien begrijp je dan dat geld dat door de overheid wordt uitgegeven eerst zal moeten worden verdiend …”
Dat is simpelweg niet waar. Maar het heeft niets met deze discussie te maken, en ik heb het je volgens mij ook al eerder uitgelegd, dus zou je zo vriendelijk willen zijn hier niet weer over te beginnen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Kacebee

@55: Ik moet toch even terugkomen op dit centrale punt, dat geld dat de overheid besteedt aan uitkeringen waarde vertegenwoordigt die eerst moet worden gecreëerd. Simpeler gezegd: als de overheid huizen wil uitdelen, zal die anderen moeten dwingen die huizen te bouwen. En voor dat je een uitvlucht bedenkt: een overheid die met eigen personeel huizen bouwt, zal dat personeel moeten belonen, bijvoorbeeld met huizen die door weer anderen worden gebouwd. Linksom of rechtsom moet de overheid een beroep doen op leveranciers om de ontvangers iets te kunnen geven. We noemen dat beroep “belastingen”.

Doorgaand op deze vergelijking hoeft de overheid minder beroep te doen op anderen als de ontvangers zelf wat steentjes bijdragen, ook al zijn het er niet veel. Dat verbieden als die ontvangers niet in staat zijn een minimaal aantal steentjes per uur aan te slepen is irrationeel en moreel onverdedigbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Lennart

@56:
“Simpeler gezegd: als de overheid huizen wil uitdelen, zal die anderen moeten dwingen die huizen te bouwen.”
Dat is ook al niet waar. De overheid hoeft helemaal niemand te dwingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 JANC

In het algemeen kun je stellen dat de wereldbevolking gemiddeld rijker is in 2018 als in 1818. Dat wil dus zeggen dat geld of waarde gecreeerd kan worden. Anders: Als iedereen 100 euro te besteden heeft, hoe kun je dan van die 100 euro 110 maken? Dat geld moet ergens vandaan komen. Ik stel niet voor dat de overheid maar wat munten gaat slaan of biljetten te drukken als oplossing. Maar jouw verhaal dat geld eerst moet worden verdiend een veel te simpele voorstelling van zaken is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Lennart

@58: Tsja. Als de overheid eerst geld moet ontvangen voordat het geld kan uitgeven, hoe kunnen we dan ooit aan een staatsschuld zijn gekomen ?

 • Vorige discussie