Bedreigen agent: Geen dubbele straf?

Motoragent in actie (Foto: Flickr/comicbase)

De rechter is niet meegegaan met een dubbele strafeis van het OM tegen mensen die politieagenten hadden bedreigd. Volgens de rechter moet een agent kunnen omgaan met agressie en geweld van burgers.

Een vreemd vonnis, dat uit lijkt te gaan van het leed dat het slachtoffer, hier dus de agent, is overkomen. Op zich niets mis mee, maar een agent zou dus volgens de rechter beter voorbereid moeten zijn op dit soort situaties dan een gewone burger. Hij heeft uiteraard gelijk, en agenten trainen hier dan ook op. Alleen… Had hij, slachtoffergeoriënteerd als hij is, dan niet een lagere straf moeten geven aan de bedreiger? Het slachtoffer is immers getraind om hiermee om te gaan, dus het zal hoogstwaarschijnlijk minder ingrijpend zijn dan voor de gemiddelde Nederlander.

Natuurlijk niet. De reden om geen hogere straf te geven slaat wat mij betreft nergens op. Tegelijkertijd gaf de rechter de verdachte toch een anderhalf keer hogere taakstraf omdat hij ambtenaren in functie bedreigde. Dat is dan wel weer anders dan het bedreigen van een normale burger, blijkbaar.

Zestig uur schoffelen werd het dus, in plaats van de gebruikelijke veertig uur.

Persoonlijk zie ik wel wat in hogere straffen voor mensen die een brandweerman of agent bedreigen of op een andere manier het werk onmogelijk maken. Een agent is uiteraard ook gewoon een mens, en zal hij door zijn opleiding en beroep beter bestand zijn tegen dreigementen dan een gewone burger. Maar daar staat wél tegenover dat ze vaker in zulke situaties terecht komen, en dat ze – over het algemeen – een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van Nederland. Die mensen bewust aanvallen gaat daarom wat mij betreft weer een stapje verder dan zo maar iemand een klap op zijn bek geven omdat je ruzie hebt.

En dat mag best wel wat harder bestraft worden.

 1. 1

  Blijkbaar is er verschil in ernst tussen het slaan van de ene medemens of de andere. Ik vermoed dat er eerst steeds meer categorieën bij bedacht gaan worden van mensen bij wie het ook extra erg is als je ze slaat. Bijvoorbeeld docenten, parkeerwachters, loketambtenaren of particuliere beveiligers of buschauffeurs.

  En daarna constateren we dat niet ieders’ leed meer gelijk is in onze maatschappij. En dan kunnen we vervolgens straffen verlagen voor het slaan van mensen die het minst waard zijn.

  Ik pleit bijvoorbeeld voor het gratis mogen slaan van weerloze oude vrouwtjes. Die vragen er zelf om, want ze kunnen ook achter de geraniums blijven. En bovendien zijn ze langzaam en houden ze de boel op. En je moet je toch ergens op afreageren als het niet meer op agenten mag.

  Maar wel allemaal een button op, zodat ik vooraf kan weten wat de strafmaat is, voordat ik iemand in elkaar trap.

 2. 2

  “Blijkbaar is er verschil in ernst tussen het slaan van de ene medemens of de andere.”

  Ja, dat vind ik inderdaad het enige argument om NIET zwaarder te straffen.

 3. 3

  We weten te weinig van de specifieke zaak om er een goed oordeel over te kunnen velllen.
  Ik mag aannemen dat de rechter is nagegaan of de ambtenaren in kwestie hun training, opleiding, protocollen, etc. juist hebben ingezet.
  Als dat wel “volgens het boekje” is verlopen en het gewenste resultaat (kanaliseren agressie, ombuigen van het gedrag) is niet bereikt, dan houdt het voor de diender op, volgt dus een arrestatie.

  Als wordt bewezen dat de verdachte geen enkel moment zijn agressie heeft gestaakt, lijkt mij een maximale straf op zijn plaats.
  Ik ken de wet niet en weet dus niet wat er voor maximum op het menu staat. In ieder geval kan een officier van justitie nooit meer eisen dan dat maximum.

  Terzijde: Ook ik ben getraind in “omgaan met agressie”. Dat helpt in de meeste gevallen ook. Daar waar het niet helpt gaat, qua sancties, de beuk er in.

 4. 4

  “We weten te weinig van de specifieke zaak om er een goed oordeel over te kunnen velllen.”

  Klopt, daarom doe ik er ook geen uitspraak over :-)

 5. 5

  Joost, het is dat je er een :-) achter zet, want ik dacht echt dat je met een “vreemd vonnis” het oordeel reeds had geveld.
  Ook met een :-)

 6. 6

  Heel goed plan, het harder straffen van mensen die ambtsdragers mishandelen. Is lekker te combineren met de ambtseed van oom (en tante) agent. Één ambtseed is in een rechtszaak veel meer waard dan twee getuigenverklaringen van burgers. Een ambtsedige verklaring van een agent regelt dan met zijn aangifte dat de beschuldigde van zijn mishandeling twee keer zo zwaar gestraft wordt als iemand die (via een gewone, wel deugdelijk procedure) veroordeeld wordt voor de identieke mishandeling van een niet-agent.

 7. 7

  @5: Nee, ik bedoel daar niet mee dat ik vond dat hij zwaarder had moeten straffen, slechts dat zijn argumentatie om NIET zwaarder te straffen rammelt. (Volgens dezelfde redenatie kan je namelijk ook lager straffen). Zeker als hij dan later toch nog wel anderhalf keer zwaardere straffen oplegt, in plaats van twee keer zo zwaar.

 8. 8

  @7: Dit klinkt voor mij wel heel erg als omgekeerde wereld: Moeten er niet juist (steekhoudende) argumenten zijn om wél zwaarder te straffen? De rechter hoeft helemaal geen argumenten te geven waarom hij niet tot dubbele bestraffing overgaat (en als hij dat wel doet, dan zijn slechte argumenten verder net zo relevant als geen argumenten en in ieder geval geen reden tot meer bestraffing).

 9. 9

  Als zwaardere straffen voor bedreigingen en geweld tegen ambtenaren gepaard gaan met zwaardere straffen voor dezelfde ambtenaren, wanneer ze hun boekje te buiten gaan, heb ik daar geen bezwaar tegen.

  Betere bescherming, omdat ze meer verantwoordelijkheid t.o.v. de maatschappij dragen? OK. Maar dan moet die grotere verantwoordelijkheid ook tot uiting komen in de sancties, die staan op het niet nakomen van dat contract met de samenleving.

 10. 10

  “Persoonlijk zie ik wel wat in hogere straffen voor mensen die een brandweerman of agent bedreigen of op een andere manier het werk onmogelijk maken.”

  Ik vind het ook wel erg makkelijk om een brandweerman die aan het blussen is en een agent die prentjes loopt uit te delen op 1 hoop te gooien. Alleen als het werk dat onmogelijk gemaakt wordt een directe onveiligheidssituatie betreft (er lopen mensen/dieren gevaar als het werk verhinderd wordt), mag je de straf verhogen (en het zou me niet verbazen als dat al standaard gebeurt). Anders lijkt het me niet meer dan normaal dat de straf gelijk is aan die voor de bedreiging van een glazenwasser of bankbediende tijdens zijn werk.

  Verder kan ik in zoverre met de rechter meegaan dat de dreiging voor een agent veel groter moet zijn dan voor een willekeurige ongewapende en niet op gewelddadigheden getrainde persoon, aangezien een agent simpelweg veel minder snel met een serieuze dreiging te maken heeft dan bijvoorbeeld een oud vrouwtje (die kan immers al aan een duw van een 8-jarig jongetje ernstig letsel overhouden, terwijl een 8-jarig jongetje onmogelijk een werkelijke bedreiging voor een agent kan vormen, tenzij hij een projectielwapen bij zich heeft, waar hij mee om kan gaan).