Arabische Lente slaat Palestijnen niet over

Dossier:

Het leek haast alsof de Arabische Lente aan de Palestijnen voorbij was gegaan. Er waren tot nu toe geen massale protestbewegingen en evenmin aanwijzingen dat Palestijnen naar het voorbeeld van Tunesië, Egypte en andere Arabische landen aanstalten maakten om en masse te gaan ‘stemmen met hun voeten’. Afgezien van wat kleinere demonstraties was er slechts één opmerkelijke uitzondering: de marsen die Palestijnse vluchtelingen in Libanon en Syrië organiseerden naar de Israelische grenzen op en rond 15 mei, de dag van de Nakba. De tienduizenden die eraan deelnamen zorgden voor grote nervositeit aan de Israelische kant, die zich vertaalde in een bloedige reactie, waarbij een veertigtal demonstranten door de Israeli’s werd doodgeschoten en een onbekend aantal te gewond raakte.

Maar indirect is er intussen wel degelijk sprake van een invloed die uitgaat van de veranderingen in de Arabische wereld. Zo is het feit dat Fatah en Hamas in november het tussen hen bereikte verzoeningsakkoord van 4 mei 2011, dat een dode letter was gebleven, weer oppakten onder meer te danken aan verschuivingen in de Arabische regio. Vooral het verdwijnen van president Mubarak, die altijd trouw het Amerikaanse beleid uitvoerde, was daarbij een factor doordat het zorgde voor een andere klimaat in Egypte. De Egyptische geheime dienst pakte de verzoeningspogingen tussen Hamas en Fatah weer op, waar zij zich al eerder mee bezig had gehouden. En ook was er meer toenadering tussen Cairo en Hamas via een (in letterlijke zin) wat opener beleid ten aanzien van de grensovergang bij Rafah.

De situatie in Syrië was eveneens van invloed. Door de manier waarop het regime van president Assad optreedt tegen de oppositie, kwam Hamas, dat er sinds 1999 zijn hoofdkwartier heeft, in een lastig parket. Aan de ene kant wilde het niet met het repressieve regime worden geïdentificeerd – aan de andere kant kon het zich ook niet veroorloven er teveel afstand van te nemen. Zoiets zou zijn achterban en infrastructuur in Syrië kunnen blootstellen aan repercussies van Assad. Vandaar de berichten dat Hamas-leider Meshaal de Syrische grond te heet onder zijn voeten vindt worden en zijn hoofdkwartier naar elders wil verplaatsen. Families van de Hamas-mensen zouden het land al hebben verlaten en ook   Meshaal zelf zou besloten hebben niet meer naar Damascus te willen terugkeren. Onder die omstandigheden is het natuurlijk raadzaam nieuwe bondgenootschappen te zoeken. Cairo, waar de aan Hamas verwante Moslim Broederschap intussen een factor van belang geworden is, ligt voor de hand, al lijkt Meshaal er voorlopig de voorkeur aan te geven tijdelijk uit te wijken naar Qatar.

Een andere belangrijke reden die de toenadering een impuls geeft, is dat het zogenoemde ‘vredesproces’ al sinds meer dan een jaar op een volstrekt dood spoor zit – en wel zo heftig dat insiders zich intussen afvragen of het ooit nog wel in deze vorm kan worden gered. Dat was vooral voor Fatah een reden zich met de verzoening in te laten. Zonder vredesproces – en zonder dat Fatah’s vlucht naar voren in de vorm van een aanvraag van het lidmaatschap van de Verenigde Naties veel kans maakt – staat Fatah met lege handen. Dat kan de beweging zich niet goed veroorloven – vandaar dat zij gehoor geeft aan een groeiende roep van haar achterban om serieus te gaan werken aan Palestijnse eenheid.

Maar al met al zijn de veranderingen bij Hamas het interessantst. Khaled Meshaal gaf na de bijeenkomst met Mahmoud Abbas in november een interview aan het persbureau AFP, dat nauwelijks aandacht kreeg, maar dat een belangrijke koerswijziging inhield. Meshaal vertelde daarin niet alleen dat de veranderingen in de Arabische wereld door de Arabische Lente – gekoppeld aan het onvermogen van het Westen om de Palestijnen recht te doen tegenover wat hij de ‘extremistische kliek’ van Netanyahu in Israel noemde – de Palestijnen dwong onder ogen te zien dat zij geen andere keus hadden dan nationale verzoening. Hij gaf er ook een recept bij om met alle andere Palestijns bewegingen op één lijn te komen, namelijk door te kiezen voor ‘volksverzet’, een woord dat in dit verband ‘ongewapend verzet’ betekent en dat de grootste gemene deler is van alle groeperingen.

‘Elk volk heeft het recht tegen bezetting te vechten op alle manieren, met wapens of anderszins,’ aldus Meshaal. ‘Maar in de huidige periode willen we met het volksverzet samenwerken. We geloven in gewapend verzet, maar volksverzet is een programma dat alle groepen gemeen hebben.’En hij meldde dat Abbas en hij tijden hun gesprek een document hadden goedgekeurd waarin werd vastgelegd dat zij zich vooral op deze vorm van verzet zouden toeleggen.

Een volgende stap was een bijeenkomst in december in Cairo waaraan alle Palestijnse fracties (en ook onafhankelijken) deelnamen. Het moest de opmaat worden tot een nieuwe start voor de Palestijnse koepelorganisatie PLO, waarin alle Palestijnen- ook die buiten het grondgebied van het voormalige Palestina – zijn vertegenwoordigd en die de laatste 15 jaar, na de Oslo-akkoorden, nogal in de versukkeling was geraakt. In de marge van de bijeenkomst had Meshaal, behalve afspraken met de leiders van de Egyptische Moslim Broederschap, ook gesprekken met de leider van de Islamitische Jihad, Ramadan Shalah. Dat was, verrassend genoeg, een inleiding tot een fusie van detwee bewegingen.

Wat daar weer op volgde was dat Meshaal onlangs bekendmaakte geen kandidaat te zullen zijn bij de komende leiderschapsverkiezingen van Hamas. Er werd gespeculeerd dat dit te maken zou hebben met onenigheid in de bweging over Meshaal’s keuze voor een strategie van geweldloosheid, maar dat werd door andere voormannen van Hamas ontkend. Het zou veeleer zo zijn dat Meshaal een gooi wil gaan doen naar het leiderschap van de PLO als daar een nieuwe voorzitter wordt gekozen.

En tenslotte was er dan het verrassende bezoek van Meshaal en vier andere leiders van Hamas, afgelopen zondag aan Jordanië. Meshaal, die werd vergeeld van de Qatari ’troonopvolger’ sheikh Tamim bin Hamad Al Thani die de ontmoeting geregeld had, sprak drie uur met koning Abdullah II, een deel van de tijd met de andere leiders van Hamas, onder wie de nummer twee, Moussa Abu Marzouq, erbij. Het was een duidelijke verzoening, nadat Meshaal, die nota bene de Jordaanse nationaliteit bezit,  en de andere Hamas-leiders in 1999 waren uitgewezen.

Het was, zoals in verschillende commentaren werd opgemerkt, mogelijk een verkenning van Hamas om te kijken of het hoofdkwartier wellicht naar Amman kan worden overgeplaatst, al werd dat van beide zijden ontkend. Het was wellicht ook een poging van koning Abdullah, die het moeilijk heeft met de Jordaanse Moslim Broederschap die al maanden lang actie voert voor meer democratie en betere lonen en arbeidsvoorwaarden, om met het uitnodigen van Hamas in een wat beter blaadje te komen staan. En het was ook zo dat de Moslim Broederschap het op waarde wist te schatten. Maar het belangrijkste lijkt toch dat beiden, de Jordaanse koning en Meshaal een gebaar maakten dat betekenis heeft voor de plaats van Hamas in een eventuele nieuwe setting van het vredesproces. Abdullah liet door Hamas te ontvangen duidelijk merken dat hij Hamas een aanvaardbare en wellicht onmisbare partner vindt in een eventuele regeling met Israel. En Hamas versterkte, door nu ook de steun te verwerven van het tweede Arabische land dat et Israel vrede heeft gesloten, zijn uitgangspositie en zijn imago van partij die uit is op een serieuze deal.

Reacties (38)

#1 Johan

Hamas gepacificeerd, nu hezbollah nog.
Het is werkelijk lente!

If Hamas is coming in from the cold, then Jordan would like take credit for that. Amman enjoys a special relationship with Washington and even though ties with Israel have been on edge under Benjamin Netanyahu, King Abdallah has kept the peace treaty alive and still maintains contacts with senior Israeli leaders.

Bringing in Hamas closer to the moderate Arab camp should end its reliance on Iran and Syria, both of which are coming increasingly under international pressure. Jordan also hopes to benefit from a warming up in relations with Qatar, whose regional influence has been growing lately.

http://arabnews.com/opinion/columns/article569604.ece

 • Volgende discussie
#1.1 jos - Reactie op #1

‘Moderate Arab camp’ = newspeak. ‘Gematigd’ of ‘radicaal’ betekent respectievelijk wel of niet de koutou doen voor de Amerikaanse hegemonie in de regio. Ofwel: je bent radicaal en extremistisch als je je eigen koers vaart en niet buigt voor een agressieve mogendheid van de andere kant van de wereld.

#1.2 Johan - Reactie op #1.1

Tuurlijk joh, je hebt helemaal gelijk.
Misschien is de beste oplossing voor het probleem wel dat alle islamitische militanten gelijktijdig het martelaarschap bereiken in een grote explosie.
Ik zeg maar wat…

#1.3 jos - Reactie op #1.2

Lul niet zo stom.

De grootste financier van zelfmoordterroristen is het ‘gematigde’ Saoedi-Arabië.

#1.4 Bontenbal - Reactie op #1.3

Eh, gematigd waarin?

#2 Bismarck

@5: Gematigd in hun toon jegens de VS. Het is niet voor niets dat S-A nooit een extremistisch regime wordt genoemd, ondanks dat het de meest radicale Sharia-wetgeving van alle islamitische staten heeft en de belangrijkste terroristen produceert (zoek maar eens op wat Bin Laden en vrijwel alle zelfmoordterroristen van 11 september met elkaar gemeen hebben). Uiteraard heeft de mildheid waarmee dat in het Westen wordt bekritiseerd en de mildheid van S-A jegens de VS (en zelfs Israël) alles te maken met de wederzijdse afhankelijkheid van Sauds en de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Henrik - Reactie op #2

de arabieren zijn ook gematigde drinkers.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Johan - Reactie op #2

Another classic performance.

http://www.youtube.com/watch?v=eYY_ws6axKo

 • Vorige reactie op #2
#2.4 L.Brusselman - Reactie op #2.3

Wie volgt?

#3 Likoed Nederland

Die ‘lente’ is er inderdaad, zoals het neersteken van een mensenrechtactivist en de staking van vrouwelijke ambtenaren tegen het machtsmisbruik en de seksuele intimidatie:

http://likud.nl/2012/01/palestijns-journaal-januari-2012/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Johan - Reactie op #3

Ja dat is het resultaat van deprivatie.
Zelfs de israelische politiek kan niet alle gevolgen van weloverwogen beleid inschatten.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 L.Brusselman - Reactie op #3

Als het op zo’n betrouwbare site staat moet het wel waar zijn.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.3 jos - Reactie op #3

Goh Likoed NL, ben jij echt zo begaan met Palestijnse mensenrechtenactivisten en vrouwelijke ambtenaren ?

Nee, die kunnen wat jou betreft doodvallen. Waar het jou om gaat is dat Palestijnen als geheel negatief in het nieuws komen. Dat maakt het makkelijker voor Israël om oorlog tegen hen te blijven voeren. Da’s een vast onderdeel van zionistische propaganda: het ontmenselijken van Palestijnen, Arabieren en moslims.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.4 L.Brusselman - Reactie op #3

@15 Idd,het “medeleven” van Likoed heeft alleen maar tot doel de Palestijn nog verder te marginaliseren.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.5 Henrik - Reactie op #3

is het ik of is Sargasso na de merger met GC haar scherpte en richting kwijt ?
ook Lik NL is niet op oorlogssterkte, zwakjes hoor.

het valt me op dat er telkens enorme lappen tekst nodig zijn om 1 kernbegrip te omzeilen:

onrecht.

het is daarom niet raar dat Lik NL en consorten wanhopig betrouwbare bronnen als Ilan Pappé in diskrediet te brengen.

voorbeeldje van het onrecht, vanuit de wet bekeken:
http://socialistworker.org/2011/12/01/unequal-under-the-law

 • Vorige reactie op #3
#4 Johan

Zeg Likoed antwoord eens eerlijk…
Waar zijn de palestijnse christenen gebleven?
Zijn die niet op alle fronten (belastingen, vergunningen, etc) weggetreiterd doelbewust om samenleving kapot te maken?
Waarschijnlijk zie ik alles verkeerd en is mij een groot rad voor de ogen gedraaid maar toch. Ze zijn toch niet massaal tot de Islam bekeerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sonja

Als Likoed geen weerwoord kan verzinnen zie je hem niet meer terug. Geen flinke vent… slechts een bezoldigde copy/paste machine van het IOF en de criminelen in de nederzettingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Likoed Nederland

@14 Johan

Daar heeft u gelijk in, het is vreselijk hoe Palestijnse christenen zijn weggepest uit de Westbank en Gaza. Er wonen er nu al meer in Chili dan daar.

Dit in tegenstelling tot de christenen in Israel, hun aantal groeit enorm (als enige land in het Midden-Oosten). Hat aantal Arabische christenen is sinds 1948 verviervoudigd volgens Wikipedia. Daarnaast is er een zelfde aantal geimmigreerd, zoals Afrikaanse asielzoekers.

http://likud.nl/2011/12/christenen-palestijnse-gebieden-versus-israel/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 L.Brusselman - Reactie op #6

Die gristenen wonen in Israel omdat ze de eindijd (apocalyps,argameddon)van nabij willen meemaken.Niet bepaald het soort dat je in je buurt wil hebben.
Henrik heeft gelijk je argumenten worden steeds slapper.
En stop nu maar met linken naar jullie propaganda-site,daar trapt toch geen hond meer in.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 jos - Reactie op #6

Ik weet niet wat ik erger vind: de misselijkmakende hypocrisie van Likoed NL (doen alsof ie om Palestijnse christenen geeft) of zijn smerige leugens (suggereren dat Palestijnse christenen weggepest zijn naar Zuid-Amerika terwijl die exodus eind 19e eeuw al aan de gang was, voordat Israël, Hamas, al-Qa’ida of de PA überhaupt bestonden.)

Dit stuk uit de Jerusalem Post geeft een veel genuanceerder beeld: http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710889374&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull
Citaat: “Palestinian Christians have lots of problems, but Muslim religious antagonism is far from being at the top of the list. They suffer more as Palestinians living under Israeli rule; more as middle-class, highly educated people living in generally impoverished, Third World lands; and more as a tiny community in crime-ridden, gang-ridden, largely unpoliced territories.”

Reuters zegt: “The rise of Islam is cited by some among reasons for disquiet. But few Christians give that as a reason for emigration. Most say they leave for better living standards. Christians, by tending to be better educated and wealthier than the Palestinian average, have more opportunities to emigrate.” http://uk.reuters.com/article/2009/05/10/uk-pope-mideast-christians-sb-idUKTRE5491FH20090510

Nee, Likoed NL’s argumenten worden niet steeds slapper. Ze waren nooit sterk.

 • Volgende reactie op #6
 • Vorige reactie op #6
#6.3 Ernest - Reactie op #6.2

Ach, Likoed of Israelische politici hebben er baat bij om de islam als een drijvende motor van emigratie af te schilderen. Dat gebeurde al vanaf de jaren 50, toen de joden uit Irak en andere landen koste wat kost naar Israel gehaald moesten worden. (En terwijl die mensen daar al honderden jaren zonder probleem een gewoon leven leiden zijn ze, sinds ze dan in Israel aangekomen zijn, als “Arabieren” met minachting behandeld. Zoals nu de Ethiopische joden weer overkomt.)
De islam is een handige joker die kan worden ingezet voor het bereiken van het doel: Groot-Israel.

 • Volgende reactie op #6.2
#6.4 pedro - Reactie op #6.2

Nou ja, zo is er voor de Palestijnse christenen toch een klein positief puntje aan de propaganda van de terroristen van Likoed: Palestijnse christenen kunnen tenminste nog ergens terecht, als ze weten te ontsnappen uit de door Israël gecreëerde massagevangenis, die Palestina genoemd wordt.

 • Vorige reactie op #6.2
#6.5 Johan - Reactie op #6

Daar heeft u gelijk in, het is vreselijk hoe Palestijnse christenen zijn weggepest uit de Westbank en Gaza. Er wonen er nu al meer in Chili dan daar.

Gelukkig ben je het met me eens. Maar ze zijn weggetreiterd door de Israelische autoriteit dmv administratie en bureaucratie. Bewuste politiek was het om te ontwrichten, het was voornamelijk middenklasse. Wees er maar trots op. en donder op met je praatjes over christenen in Israel, filippijnse gastarbeiders zul je zeker bedoelen plus wat verdwaasde evangelisten.
Lieden zoals u wakkeren anti semitisme aan. Ga daar eens over nadenken.

 • Vorige reactie op #6
#6.6 Likoed Nederland - Reactie op #6.5

Christenen worden net zo hard als in de Westbank en Gaza weggepest uit Soedan, Irak, Nigeria, Turkije, Pakistan, Egypte enz.

Zoals gezegd, Israel is het enige land in het Midden-Oosten waar hun aantal sterk toeneemt (verachtvoudiging sinds 1948), in alle islamitische landen neemt hun aantal alleen maar af.

#6.7 frank - Reactie op #6.6

He Likoed Nederland, onze echte oorlogshitsers zijn er weer! Gelukkig worden we er elke dag weer aan herinnerd dat de gewone olijfboomboeren, schapenherders, onderwijzers, handelaren die op de Westbank wonen of in Gaza door u allemaal als terroristen worden gezien en behandelt. Ga vooral zo door.

* mompelt iets over storm oogsten *

 • Volgende reactie op #6.6
#6.8 Johan - Reactie op #6.6

Mompelt iets over geen zin hier in hebben.
Likoed, u ziet maar, maar ik blijf er het mijne van denken.
Wacht alleen nog op de beschuldiging anti semitisme.
Kom maar op, u weet toch niet tegen wie u het heeft.

 • Vorige reactie op #6.6
#7 Johan

UPDATE (03/02/2012): Welcome to the Friday of “Sorry Hama, Forgive Us.” 25 martyrs are reported so far – in Damascus, Aleppo, Hama, Homs, Idlib and Daraa.

En de vrijdag is nog niet voorbij….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Johan

Reuters, BBC en natuurlijk het Vaticaan (wie anders?), bekende israel haters en anti semieten toch Likoed?

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Christians
The causes of this Christian exodus are hotly debated, with various possibilities put forth.[16] The vast majority of Palestinian Christians blame the exodus on Israel.[38] Reuters has reported that the emigrants left for better living standards rather than any other reason.[17] The BBC has also blamed the economic decline in the Palestinian Territories as well as pressure from the Israeli-Palestinian conflict for the exodus.[5] A report on Bethlehem residents stated both Christians and Muslims wished to leave but the Christians possessed better contacts with people abroad and higher levels of education.[39] The Vatican and the Catholic Church blamed the Israeli occupation and the conflict in the Holy Land for the Christian exodus from the Holy Land and the Middle East in general.[40]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 L.Brusselman

Dat pakt weer lekker uit he Lik,je moet je opponenten ook niet van munitie voorzien.In Israel zelf en op de campus brengen ze die wijsheid wel in praktijk,niet goed opgelet in het Hasbara klasje zeker?
http://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HPax

Dat Likoed Nederland in c. 011 aan de ‘staking van (Palestijnse) vrouwelijke ambtenaren tegen het machtsmisbruik en de seksuele intimidatie:’ refereert, is niet gezocht’. Deze staking wijst op a. een hoopvolle emancipatie, of b. op de definitieve teloorgang van het laatste restant aan vrijheid en waardigheid van de Palestijnse vrouwen. Ik denk dat het om b. gaat, waarna alle hoop verloren is.*

De reacties – van een haatclub op S. – op Likud NL, roepen bij mij 2 herinneringen op.
De eerste is die aan een fabel van de La Fontaine. Welk argument van de wolf het schaap ook ontzenuwt, het roofdier komt steeds met iets nieuws. Dat kost de wolf geen moeite, want hij heeft in argumenteren eigenlijk geen interesse. Het enige wat het schaap nog kan doen, is de tijd rekken.

De tweede is de waarschuwing dat bij herleving van het fascisme, dat Beest nooit meer die naam zal aannemen. Deze voorspelling lijkt nu ook weer met die kliek op S. uit te komen. De haast en lust waarmee ze elkaar kameraadschappelijk bijvallen, is zowel komisch als stuitend om te ervaren, de gemene klanken die ze uitstoten hersenloos jargon.

*Ik heb eens gelezen dat de eerste (Zionistische) Joodse kolonisten in wat nu het land Israël en omgeving is, niet onmiddellijk met de locale Arabieren in botsing kwamen. Die kwam pas later en ging niet over Land, maar over het vrije gedrag van de Joodse vrouwen. Daar konden die Islamitische Arabieren niet tegen, toen niet, en nu nog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 L.Brusselman - Reactie op #10

HPax neemt zijn toevlucht tot een oude truuk;beschuldig de opponent van datgene waar je zelf schuldig aan bent.
Reaguurders met kritiek op de Groot Israel-lobby een haatclub noemen is zo afgezaagd dat zelfs Lik dat niet meer aandurft

 • Volgende reactie op #10
#10.2 Ernest - Reactie op #10

Hpax, want je schrijft geldt net zo goed voor Likoed Nederland, die komt steeds weer terug met het ene na het andere domme argument zonder inhoudelijk en met respect op anderen in te gaan. De kolonisten kwamen uit een totaal andere wereld met een totaal andere ideologie. Ze zagen het land als een leeg vel, terwijl dat voor de arabieren een boek vol verhalen en traditie is. Als hier in Nederland een groep buitenlanders – en dat kunnen ook rijke stedelingen zijn – dat zou doen, grond opkoopt, hun eigen taal blijft praten, totaal andere kleding draagt, andere zeden heeft, welvaart en daadkracht uitstraalt, dan roept dat ook jaloezie op, afgunst, angst, en worden zulke mensen ook met agressie en wantrouwen tegemoet getreden. Daar moet je niet zo denigrerend over doen.
Met al jouw rechtse conservatisme zou jij die socialistische kibboetspioniers ook liever kwijt zijn dan rijk, waar ook ter wereld. Jij bent niet zo goed een conservatieve arabier.
En inmiddels worden vrije vrouwen ook door joodse kolonisten met agressie bejegend. De kleinkinderen van de pioniers die het land opbouwden worden nu door de laatkomers uitgejouwd en de kleren van het lijf getrokken. En jij schrijft over conservatieve arabieren?

 • Vorige reactie op #10
#11 jos

@28

“Die kwam pas later en ging niet over Land, maar over het vrije gedrag van de Joodse vrouwen.”

Wat ’n bullshit zeg. En zo iemand wil serieus genomen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HPax

@ 31 3e alinea.

1. Er zijn hoofdzaken en bijzaken en het paradijs is nergens. Maar in geen mij bekend land, streek of cultuur is de positie van de vrouw lager, onderdrukter dan in Islamitisch gedomineerd landen. Niet overal in dezelfde Arabistische mate – neem bijv. Toearegs, Minangkabau, Fulani, Java* enz. – maar ook daar Boko Haram wel in toenemende mate. De Islam is op mars!

2. Uit jouw: ‘Als hier in Nederland een groep buitenlanders – en dat kunnen ook rijke stedelingen zijn – dat zou doen, grond opkoopt, hun eigen taal blijft praten, enz.’
begrijp ik dat je aanhanger van de PVV bent. Kan ik inkomen.

@ 030 Altijd maar weer die grove taal. Wijst op een onaangename zwakte.
Kap er nou eens mee.

@ 029 ‘Haatclub’ was en is mijn vondst. Dat veel anderen het eerder en vaak hebben gebruikt, dat wist ik niet, of daarvan was ik mij niet bewust. Uit deze onafhankelijkheid laat zich gemakkelijk afleiden hoe juist de term ‘haatclub’ wel is. In de gegeven context betekent hij gewoon de waarheid.

En o ja, ik kan dwalen, maar doe niet aan truuks. En dat weet je. Dus …

* Daar heeft o.a. RudI Kousbroek over gerapporteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 L.Brusselman - Reactie op #12

Ik denk dat je ego wat te groot is om in deze”beperkte”kolommen volledig tot zijn recht te komen.

 • Volgende reactie op #12
#12.2 jos - Reactie op #12

“maar ook daar Boko Haram …”

Doe nou niet alsof je ergens verstand van hebt, Boko Haram is geen land, streek, volk of cultuur. Je bent zo makkelijk doorheen te prikken, lachwekkend gewoon.

“De Islam is op mars!”

80 of 90 jaar geleden zou jij voor de joodsche samenzwering hebben gewaarschuwd.

 • Vorige reactie op #12
#12.3 jos - Reactie op #12.2

Herstel, ik zie nu hoe je Boko Haram bedoelt.

Maar het blijft toch onzin want je impliceert dat niet-Arabische moslims nu minder “islamitisch” zouden zijn; typische 19e-eeuwse retoriek: moslims en niet-Arabieren met een moslim-vernisje. Ga maar tegen een Javaanse moslim zeggen dat ie minder moslim is.