Apart onderwijs voor jongens en meisjes?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

We leven in een seculiere samenleving. Religieuze groeperingen in Nederland hebben dan ook geleerd om hun gelovige doelen te verpakken in wereldlijke bewoordingen en argumenten. Dus ben je heimelijk voorstander van gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes omdat je al dan niet ingebeelde vriendje op een wolk dat zou vinden, zeg dat dan niet zo.

Zeg in plaats daarvan dat uit onderzoek blijkt dat jongens op school steeds meer achterblijven bij meisjes, dus dat het in het belang is van de jongens en meisjes zelf om apart les te krijgen, zodat jongens op een andere manier les kunnen krijgen om de achterstand ongedaan te maken. Je zal zien dat vooral Christenen en Moslims goed gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheid om de verschillen tussen jongens en meisjes zo klein mogelijk te houden.

*kuch*

Reacties (11)

#1 xx

De feminisering van het onderwijs is wel zeer schadelijk voor jongetjes. Dat blijkt uit veel onderzoek. Maar de klassen scheiden duidt mijn inziens ook op religieus dogmatisme. Het onderwijs moet geen vrouwenwereldtje meer zijn. Dus quota’s voor het aantal vrouwen wat op een school mag werken bijv.

 • Volgende discussie
#2 Jos

om de verschillen tussen jongens en meisjes zo klein mogelijk te houden?? Je bedoelt zo groot mogelijk misschien?
Op een paar uitzonderingen na zijn zogenaamd katholieke of christelijke scholen inmiddels vergaand geseculariseerd.Ik denk niet dat het religieuze argument zo’n grote rol speelt buiten een beperkt aantal orthodoxe gemeenschappen. De achterstand van jongens is een apart probleem. Het aantal vrouwelijke leerkrachten is misschien een factor. Verschillen in ontwikkeling tijdens de pubertijd spelen ook een belangrijke rol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

@Jos: Vandaar de *kuch*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Docente VO

Wat ik me afvraag na het lezen van het stuk van Joost en daarna de reactie van #1 is waarom er meteen verwezen moet worden naar ‘religieusze groeperingen’ en ‘religieus dogmatisme’. Dat staat m.i. buiten het voorstel dat is geopperd en ik vind het onzinnig om dat er meteen bij te halen.
Het is al jaren bekend dat er verschil is in de werking van de hersenen tussen jongens en meisjes. Lees de onderzoeken er maar op na. Ik kan u o.a. het werk van Martine Delfos aanraden.
In de klas moeten leerlingen een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Niet alle leerlingen kunnen die vrijheid aan, en, als ik in mijn eigen klassen kijk, zijn dat met name jongens: ze zijn sneller afgeleid, kunnen zichzelf minder goed motiveren en hebben minder zelfdiscipline dan meisjes. Dit heeft o.a. te maken met het tempo waarine de hersenen zich ontwikkelen. Meisjes hebben juist meer last van faalangst, perfectionisme, etc.
Het onderwijs is de laatste jaren steeds meer bezig zich aan te passen aan het individu om de leerprestaties te verhogen: voor zowat elk kind moet een handelingsplan geschreven worden. Is het dan zo gek om in dat licht ook te kijken naar de verschillen in cognitieve ontwikkeling tussen jongens en meisjes en daar bij te onderzoeken of het onderwijssysteem daarop (gedeeltelijk) moet worden aangepast? Het lijkt mij een legitieme vraag, die weinig met religieus dogmatisme te maken heeft. Natuurlijk zitten er haken en ogen aan, maar ik kan me voorstellen dat op sommige leergebieden het goed kan zijn om jongens en meisjes gescheiden onderwijs aan te bieden.
Overingens komt gescheiden onderwijs nu ook al voor, zij het natuurlijk op kleine schaal: wat dacht je van de lessen zelfverdediging voor meisjes tijdens de gymles? Jongens zijn daarbij echt niet welkom en daar doet al jaren niemand moeilijk over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@4:
– Omdat het voorstel van een religieuze belangengroep komt.
– Omdat vooral die groepen er gebruik van zullen gaan maken, en niet om die reden
– Er is geen sluitend onderzoek dat bekijkt wat het effect van gescheiden onderwijs is. Misschien werkt het niet eens. Maar als je het probleem ermee kan oplossen, zou het bij andere ontwikkeling storend kunnen werken.

Overingens komt gescheiden onderwijs nu ook al voor, zij het natuurlijk op kleine schaal: […] en daar doet al jaren niemand moeilijk over.

Ehm ja. En? Het gaat hier om compleet gescheiden onderwijs. Is dus een compleet andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@4:

Niet alle leerlingen kunnen die vrijheid aan, en, als ik in mijn eigen klassen kijk, zijn dat met name jongens: ze zijn sneller afgeleid, kunnen zichzelf minder goed motiveren en hebben minder zelfdiscipline dan meisjes

Dat betekent dan, dat die jongens meer aandacht nodig hebben dan meisjes, niet dat ze van elkaar gescheiden moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ReinoutS

@pedro Als dat ten koste gaat van de tijd en aandacht die voor de meisjes beschikbaar is, vind ik dat nog niet zo heel vanzelfsprekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@7: extra aandacht voor slechte leerlingen gaat altijd ten koste van de aandacht voor betere leerlingen. Daarbij moet het geslacht er volgens mij niet toe doen, maar welke leerlingen we meer aandacht geven, is een keuze.

In mijn eigen verleden heb ik beide soorten leraren mee gemaakt: de leraren, die meer aandacht gaven aan de goede leerlingen (en het verschil tussen goede en slechte leerlingen daarmee vergrootten), en de leraren, die meer aandacht gaven aan de zwakkere leerlingen. Het is duidelijk welke keuze mijn voorkeur heeft: ik help liever de zwakkeren dan dat ik de ongelijkheid vergroot (de betere leerlingen kunnen zichzelf beter redden dan de zwakkeren).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

@8 Dat is misschien mogelijk bij volwassenen, maar je kunt dit pas met goed fatsoen voorstellen als je weet wanneer kinderen op eigen kracht verder kunnen. Ze zitten toch niet voor niets op school? Klassikaal onderwijs voor slechte leerlingen, en “iederwijs” onderwijs voor de goede leerlingen?
Voor de “betere” leerlingen kan het verlies van aandacht van een leerkracht een behoorlijke daling van de prestaties betekenen, zeker op de lagere school. En voor school is dit ook niet goed: minder kinderen naar het VWO, lagere gemiddelde cito scores, waardoor een school minder aanzien krijgt.
Het gaat om vorming van alle mensen. De leerkrachten die ik spreek vinden het geschipper met aandacht helemaal niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@9:

als je weet wanneer kinderen op eigen kracht verder kunnen

De betere leerlingen zijn daar eerder toe in staat dan de zwakkeren.

Klassikaal onderwijs voor slechte leerlingen, en “iederwijs” onderwijs voor de goede leerlingen?

Nee, ik ga er van uit, dat een onderwijzer net zo hard blijft werken als nu. Klassikaal onderwijs voor iedereen dus, en individuele aandacht voor de slechter presterende kinderen. Dat is nu vaak precies andersom: klassikaal voor iedereen en speciale aandacht voor de beteren.
Daarnaast horen volgens mij kinderen, waarvoor een beperkt verlies van aandacht van de leerkracht een behoorlijke daling van de leerprestaties betekent, niet bij de beteren, maar bij de grote middengroep, die veel baat bij klassikaal onderwijs, maar nog niet zelfstandig kan werken.

Voor de “betere” leerlingen kan het verlies van aandacht van een leerkracht een behoorlijke daling van de prestaties betekenen

Dat kan gebeuren, afhankelijk van hoe de aandacht precies verdeeld wordt, maar het gaat er mij om om de prestaties van de zwakkeren te verbeteren en zo kansen voor iedereen meer gelijk te maken.

voor school is dit ook niet goed: minder kinderen naar het VWO, lagere gemiddelde cito scores

Als de zwakkeren hogere scores halen, daalt het gemiddelde niet. Minder kinderen naar het VWO vind ik ook geen echt goed argument. Niet iedereen hoeft naar het VWO. Misschien gaan er nu wel te veel mensen naar het VWO, waardoor de banen aan de onderkant van de samenleving moeilijk vervuld kunnen worden (of alleen door immigratie).

waardoor een school minder aanzien krijgt

Het gaat om de kinderen, niet om het aanzien van de school.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@2: Een beetje verdacht is het toch dat de suggestie komt van een vereniging van christelijke scholen.

 • Vorige discussie