Alleen evacuatie kan ramp op Lesbos voorkomen

Dossier:

Ruim twee weken geleden was er de eerste coronabesmetting op het Griekse eiland Lesbos. Als de vluchtelingen uit het daar gelegen kamp Moria niet snel geëvacueerd worden, ligt er een drama in het verschiet. De Nederlandse regering is vooralsnog gekant tegen hervestiging. De Europese Commissie is vooral machteloos.

n het voormalig detentiecentrum kamp Moria op Lesbos – gebouwd voor 3000 gedetineerden – verblijven ongeveer 22 duizend vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Afghanistan. De toch al abominabele gezondheidssituatie in het kamp dreigt volkomen uit de hand te lopen. In het Engelse dagblad The Guardian zei de Griekse minister van Migratie Notis Mitarachis onlangs nog dat het ‘slechts een kwestie van tijd is voordat het virus de kampen bereikt’.

Wanhoop en ellende troef

Gynaecoloog Sanne van der Kooij werkte dit jaar en vorig jaar enkele weken als vrijwilliger op Lesbos. In kamp Moria, met een bevolking van 26 duizend veruit het grootste vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden.

‘Gewoonlijk schuw ik grote woorden, maar het kamp en de olijfbomgaarden erom heen vormen een zee van allerhande, vooral krakkemikkige tentjes, waarin meerdere gezinnen bijeen wonen. Op elke duizend mensen is er één wc-hokje en overal tref je plastic zakjes met uitwerpselen, flessen met urine en rondslingerend vuil aan.’

Samen met huisarts Steven van de Vijver die ook als vrijwilliger op Lesbos actie was, deed Van der Kooij een oproep tot ondersteuning van de noodkreet van artsen over de situatie op Lesbos. De oproep ging dinsdagmiddag 24 maart online. Doel is om de Nederlandse regering en de Europese Commissie tot ingrijpen te bewegen. Drie dagen erna waren er al  20 duizend keer handtekeningen verzameld. Ook in Engeland, Frankrijk, Duitsland en België zijn acties gestart om kamp Moria subiet te sluiten en de vluchtelingen over de 27 lidstaten van de EU te verdelen.’

Nederland zegt halsstarrig nee

Het morele appèl op de Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren weinig uitgehaald, erkent Van der Kooij. Het schriftelijk antwoord van de staatssecretaris voor Asielzaken Ankie Broekers-Knol op vragen van Reporter Radio doet vermoeden dat Den Haag ook met de dreigende humanitaire crisis in het vooruitzicht niet van plan is zijn beleid te herzien.

In haar reactie erkent Broekers-Knol dat ‘de situatie op de Griekse eilanden kwetsbaar is.’ Zij deelt de zorgen van de opstellers van de petitie over ‘de mogelijke gevolgen van de verspreiding van het coronavirus in de opvangkampen op de Griekse eilanden.’ Maar, zo vervolgt de staatssecretaris: ‘Het overbrengen van vluchtelingen vanaf de Griekse eilanden naar Nederland is niet aan de orde.’

Het lijkt er dus alleszins op dat de Nederlandse regering blijft volharden in zijn strenge asiel- en migratiebeleid. Is er wellicht meer te verwachten van de EU?

Reactie Europese Commissie teleurstellend

Het Europese comité van Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heeft, gesteund door een meerderheid in het Europees Parlement, de Europese Commissie schriftelijk gevraagd om de 42 duizend vluchtelingen op de Griekse eilanden ‘preventief’ te evacueren. Dit om massale sterfte onder de vluchtelingen door het coronavirus te voorkomen.

In de kampen op Lesbos en de andere Griekse eilanden bestaan nauwelijks mogelijkheden om besmette mensen te isoleren en te behandelen. Bovendien zitten de kampen dermate vol dat het zo goed als onmogelijk is voor mensen om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. De enige echte oplossing is om de vluchtelingen uit de kampen naar rato te verdelen over de lidstaten, aldus de LIBE commissie.

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) en tevens migratiedeskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is teleurgesteld in het antwoord van de Europese Commissie op de brief. ‘De reactie laat zich in een zin samenvatten: “we are exploring what to do.”’

Strik: ‘We hebben de Europese Commissie gevraagd om concreter te zijn. Er is Griekenland € 700 miljoen steun toegezegd, waarvan een deel is bestemd voor de verbetering van opvangkampen. Dat lijkt heel wat, maar dat geld was al eerder aan Griekenland toegezegd. Toen duizenden vluchtelingen vast zaten in een niemandsland tussen de Turkse en Griekse grens.’

Nederland verkeert in dubieus gezelschap

Strik is niet erg hoopvol gestemd. ‘Wat voor afspraken de EU ook maakt over de verdeling van asielzoekers, er is nú een reset nodig om de situatie in Griekenland te normaliseren en het gevaar voor de volksgezondheid af te weren. Vluchtelingen die al in Griekenland zijn, moeten kortom naar rato worden verdeeld over alle lidstaten van de EU. Maar dát kan de Europese Commissie niet afdwingen. Daar gaan de regeringsleiders van de afzonderlijke lidstaten over.’

En die staan niet popelen. Strik: ‘In de corona-crisis varen regeringen vrijwel blind op de adviezen van artsen en virologen. Misschien dat de regeringsleiders ook bij dit onderwerp eindelijk gaan luisteren naar de deskundigen. De oproep zal in ieder geval de publieke opinie beïnvloeden.’

Plicht om te helpen

Voor Van der Kooij is het een morele en politieke plicht van de EU om de vluchtelingen te hervestigen. ‘De Europese Commissie en de nationale regeringen doen een groot beroep op artsen en ander medisch personeel. We geven daar met zijn allen van harte gehoor aan. Op onze beurt vragen wij onze leiders om zich te bekommeren om mensen die geen kant op kunnen.’

‘In Brabant en Italië liggen mensen met luchtwegproblemen soms noodgedwongen in de gangen van een ziekenhuis. Als we dat erg vinden, dan kan het toch niet zo zijn dat we tienduizenden vluchtelingen laten creperen in gammele tentjes?’


Dit artikel van Jan van Dam )freelance journalist) verscheen eerder op Sociale Vraagstukken
.

Wie de oproep van de artsen Sanne van der Kooij en Steven van de Vijver wil ondertekenen: https://www.sosmoria.eu/. Ook de organisatie Because We Carry zet zich in voor vluchtelingen op Lesbos. Voor meer informatie over de situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden: Stichting Bootvluchteling,  Stichting VluchtelingArtsen zonder Grenzen en Movement on the Ground.

Reacties (46)

#1 gbh

Waarom wordt de schuldvraag alleen bij de EU gelegd en niet bij Griekenland? Het is echt zwaar schandalig hoe Griekenland met asielzoekers omgaat en geen woord daarover!

https://www.hrw.org/news/2020/03/31/greece-nearly-2000-new-arrivals-detained-overcrowded-mainland-camps

 • Volgende discussie
#2 sikbock

laat maar komen hoor, we maken wel wat IC bedden vrij

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Wan

@2: Misschien is het hemd nader dan de rok, in wijken met extreme sterfte in Madrid praat je ook over kleine huizen met 3 generaties opgehokt, idem in Italie. M.a.w: er is niet eens gelegenheid de eigen europese bevolking de noodzakelijke ruimte te geven, laat staan migranten.
Daarbij is het nu ook logistiek ondoenlijk om de mensen risicoloos over te brengen zonder vooraf te testen. En waar moeten ze geplaatst worden? Allemaal een eigen tent op de maasvlakte, op 1,5 meter afstand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 sikbock

@3: nee hoor, migranten gaan vóór Nederlanders! Er kunnen daarom best wat Nederlanders van de beademing af!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

@3: Een eigen tent op de Maasvlakte met 1.5 meter afstand, zou inderdaad al een verbetering zijn.
Zo’n ellende is het op Lesbos.

Maar op dit moment hebben we ook veel ongebruikte sporthallen en tennishallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 P.J. Cokema

@1: Daar hebben we hier ook al op gewezen (geen woord daarover? op Sargasso wel).

Het is ook schandalig. Hier worden internationale wetten overtreden. Het wordt tijd de Griekse overheid voor het Internationaal Gerechtshof te dagen. Natuurlijk wel samen met haar medeplichtigen (en da’s de hele EU, NL incluis).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

@2 en @4: Je bent zieker dan ik dacht. Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gerrit Walders

Ik roep alle deugmensen op om de overheid met deze zaak niet lastig te vallen. Bij ons deugers is er vast voldoende ruimte om al die vluchtelingen zelf op te vangen. Laten we eens laten zien dat we niet enkel van de woorden zijn en drammen om vervolgens de problemen bij een ander neer te leggen, maar vooral van de daden. Dus iedereen die voor opname is neemt een aantal vluchtelingen in huis. Onvoldoende ruimte? Geen probleem. Dan slapen we maar op straat. Dat hebben wij als deugers er graag voor over om die ‘vluchtelingen’ die willens en wetens in een bootje zijn gestapt richting Griekenland en nu alles behalve terug willen naar land van herkomst op te vangen. Maakt meteen weer ruimte voor de volgende hordes die dan van Turkije richting Griekenland komen. Maar we vangen zo gewoon allemaal op. Kom op Deugers! Goed voorbeeld doet volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

@8:
Is het geen Wilders i.p.v. Walders?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

Typisch dat alles om het coronavirus niet alleen hier maar op sociale media vaak gebruikt wordt voor de Eigen volk eerst-prietpraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

@8.

Geert Wilders kunnen we om lachen.

Klaagt over bezuinigingen op zorg terwijl hij zelf voor de bezuinigingen heeft gestemd.

Wilders is gewoon een VVD er die weet dat belastinginkomsten voor bedrijven en vermogen flink zijn gedaald, en daardoor minder geld voor bijvoorbeeld zorg mogelijk is.

En dan gaat Geert lekker de schuld geven aan de moslims migranten, want daar komt het door.

Domme racistische en xenofobe mensen trappen daarin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 sikbock

@7: Als je denkt dat Nederland momenteel de capaciteit en animo heeft om zich druk te gaan maken om (mogelijk ook nog zieke) ongenode gasten binnen te gaan halen ben je het contact met de werkelijkheid een beetje kwijt beste Cokema.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Ronzhu

@12 Plusje voor Sikbock. Er is geen partij in Nederland waar momenteel draagvlak is om dit een prioriteit te maken.

Ten tijde dat er in verschillende lidstaten waaronder Nederland burgers sterven omdat er niet genoeg middelen beschikbaar zijn kun je niet spreken over een morele plicht om voor wildvreemden een beroep te doen op het schaarse beschikbare medisch personeel. Dat is absolute wereldvreemdheid en politieke zelfmoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 sikbock

@13: ja precies. en die foto van die kindjes ook. Veel mensen kunnen geen weerstand bieden aan kinderen.

Als je echter wel eens in bijvoorbeeld India bent geweest (waar je regelmatig aan je mouw wordt getrokken door kinderen die door hun ouders uit bedelen zijn gestuurd), raak je gehard. Geen land voor Margreet Kalverboer, die zou geen oog meer dicht doen :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joop

Hahaha, sikbock is ‘gehard’. Want hij is regelmatig aan de mouw getrokken in India. Wat een domme voorstelling van zaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jos van Dijk

@12:

het contact met de werkelijkheid….

De werkelijkheid, als je kijkt naar de feiten en gewoon rationeel en pragmatisch nadenkt, is dat Europese landen gezamenlijk genoeg geld en middelen en ruimte hebben om deze mensen op te vangen. Zelfs tijdens een crisis.

De werkelijkheid die jij bedoelt is de kortzichtigheid en de angst van politici om nu eens iets te doen. Waarom zou er binnen het raamwerk van steun aan landen die het moeilijk hebben vanwege de coronacrisis ook geen besluit genomen kunnen worden over het ontlasten van Griekenland? Over enige tijd zullen we onze lakse leiders gewetenloze wegkijkers noemen. Maar dan is het te laat, zoals dat wel vaker is voorgekomen in de geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 beugwant

Deze vluchtelingen hadden vorig jaar al over Europa verdeeld moeten worden. Misschien nog wel eerder. Nu is het eigenlijk al te laat en kan men de weigerende regeringen dood door schuld verwijten. Ik hoop dat degene die in die regeringen zitting hebben persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Ik schaam me wel vaker voor mijn paspoort, maar nu helemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Gerrit Walders

@11: Precies. Geert Wilders is slecht en ook zijn xenofobische, racistische aanhangers. Deugers zijn goed. De echte deugers dan en niet een nep deuger zoals Dolf Jansen, mister vlieg minder voor het milieu en zelf non stop vliegen. Nee, de echte deugers hoeven geen beroep te doen op anderen of de maatschappij. Jij kunt ook vast wel wat “vluchtelingen” bij je in huis kwijt. Zo zielig allemaal dus dat doe je gewoon. Zijn ook broodnodig gezien de vergrijzing en zo. Dus als we nu eens gewoon stellen eigen deugers eerst! Dan hoeven we de rest van de maatschappij er niet mee lasig te vallen. Tip voor bonusdeugers. Je kunt ook zelf al je geld overmaken naar de vluchtelingen/transitiekampen. Niemand die je tegenhoudt, tenzij je een Dolje bent natuurlijk en helemaal niets wilt doen behalve deugen in woorden. Woorddeugers zijn dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

@15: niet leuk en ook zielig beste Joop. Uit zelfbescherming kun je ze maar het beste negeren. Hier, ik heb er een linkje voor je bijgezocht: http://www.indianet.nl/a100724b.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

@18.

Kan zelf wel GeenStijl lezen hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop

@19

Je meent er niets van sikbock, en je nodigde uit tot het doen van zo n opmerking. Iedereen heeft wel eens zeer schrijnende gevallen meegemaakt. En niet iedereen is ‘verhard’. Jij gebruikt ‘India’ als legitimatie voor je asociale wereldbeeld, prima, moet je zelf weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 sikbock

@21: tsja. ik meen het wel en zo gaat dat in de derde wereld.

Maar lees mijn link maar, hetzelfde mechanisme drijft ” rijke westerlingen” zich in te zetten voor migranten imo. Ze schamen zich en doen het vooral voor hun eigen gemoedsrust denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joop

@22.

Iets doen voor de ander die het minder heeft getroffen gebeurt op elke schaal. Een rijke westerling kan de hele wereld rond en overal wat doen. Ik ben maar een beneden modaal figuurtje dus ik help mijn bejaarde ouders en doe wat een paar keer in de maand voor daklozen. Voor mijn eigen gemoedsrust? Nou nee, het maakt me blij als ik me nuttig kan maken voor andere mensen, die niet in staat zijn sommige dingen op eigen kracht te doen. Ik schaam me nergens voor.

Zoals beugwant in reactie 17 al terecht aangeeft had er al veel eerder wat moeten gebeuren, want nu is het vrijwel onmogelijk om wat te doen met dat corona virus wat rondraast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Co Stuifbergen

@18: Ik kan inderdaad vluchtelingen in mijn huis opnemen, maar als ik een vluchteling uit Griekenland hierheen zou halen, ben ik strafbaar.

En mensen die vluchtelingen ter plekke hielpen, zijn door lokale fascisten weggejaagd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 gbh

@6: Ik had het over @0. Weet jij nog wie er in Griekenland aan de macht was toen kamp Moria werd opgericht? https://nl.wikipedia.org/wiki/SYRIZA Is daar ooit één kritisch stuk over geschreven? Is er hier überhaupt op op jouw hier bij @6 na één kritisch stuk over geschreven?

Duitsland heeft met Wir schaffen das 700.000 Syriërs die via Griekenland naar Europa kwamen opgenomen. Nederland heeft de laatste 5 jaar 176.875‬ vluchtelingen waarvan 61.755‬ Syriers opgenomen. Hoeveel heeft Griekenland er zelf opgenomen? Is er ook maar één land binnen de EU die vluchtelingen net zo schandalig behandeld als Griekenland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Karin van der Stoop

@8: “Ons” deugers? Wil je mijn deugnaam niet bezoedelen met jouw onnozele en hypocriete gelul? Wat #24 zegt, en sowieso getuigt die hele slechtse argumentatie die jij hier voor de 600.000e keer van stal haalt van een geestelijke armoede, gebrek aan empathie en een totaal onbegrip van de ernst van de situatie van deze mensen. Ik ga ’t ook niet uitleggen, dat heeft bij jouw soort toch geen enkele zin.
Jij deugt in elk geval niet, dat is wel duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 beugwant

@25: Als die troika (met o.a. Dijsselbloem) indertijd Griekenland nog wat middelen van bestaan had gegund in plaats van de hele boedel aan die Goldman Sachs kliek uit te venten, dan was Griekenland in elk geval in staat geweest de nodige vluchtelingen een beetje fatsoenlijk op te vangen.

@18: Ik hoop dat je dakloos wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Karin van der Stoop

@17: Ja dat. De hele situatie in die kampen is jaren geleden al gierend uit de klauwen gelopen. Maar dat is bewust beleid hè, hou ’t zo kut mogelijk want dat werkt dan afschrikwekkend (not).

En nu de rapen helemaal gaar zijn, wordt er geschermd – ook door het slechtse volk op dit forum – dat we die mensen nu echt even geen prioriteit kunnen geven.
Nee dat zal wel niet. Maar het walgelijke hieraan is dat wíj ervoor gezorgd hebben dat de situatie is zoals ie nu is; broeinesten van ziekte en dood (en geweld).

Maar het slechtse volk haalt de schouders op, en jankt over foto’s van zielige kindertjes. Waar ze trouwens ook geen enkel medelijden mee hebben, ze zijn alleen bang dat anderen dat wel hebben.

Je zal maar geen ziel hebben…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Karin van der Stoop

@25: Dat is EU-beleid dumb ass. Je moet je kop wel heel diep in je kont hebben zitten als je dat niet begrijpt. Griekenland kan dat helemaal niet alleen, dat land ligt al jaren op z’n gat. Zie ook #27. Ze hebben een tijdje de grenzen gewoon open gezet, en dat is maar al te begrijpelijk. Maar ook dat heeft de EU de kop ingedrukt, want het land is natuurlijk lekker chantabel.

Het is werkelijk van de pot gerukt dat landen als Griekenland en Italië de hele tyfuszooi maar alleen moeten oplossen. Dat EU-landen weigeren serieus bij te dragen, behalve door af en toe wat geld toe te stoppen. Dat zelfs regelmatig overwogen wordt hulp aan migranten op een of andere manier strafbaar te stellen. En dat men denkt dat als het allemaal maar zo slecht mogelijk geregeld is, migranten vanzelf wel weg zullen blijven. News flash; dat doen ze niet.

Ik begrijp dat het jou en je slechtse maatjes aan de reet zal roesten hoe ’t migranten en de eerst ontvangende landen vergaat. Maar zelfs jij zou je toch een beetje zorgen moeten maken over de broeinesten die die kampen zijn voor deze pandemie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Prediker

@25 Ik kan me vergissen natuurlijk, maar naar ik meen behandelt Griekenland die vluchtelingen zo schandalig ten behoeve van andere EU-landen.

Griekenland ligt al sinds de economische crisis van 2008 aan de financiële beademing.

Yannis Varoufakis heeft het fiscale watertortuur genoemd: de Griekse overheid krijgt net genoeg geld om even naar adem te happen, maar al het geld is geleend, en het overgrote deel van de financiële steun die ze krijgt wordt meteen doorgesluisd naar Europese banken om de rente te betalen die ze verschuldigd is.

Ondertussen wordt ze gedwongen haar nutsvoorzieningen in de uitverkoop te gooien.

Dus hoe kom je erbij dat Griekenland überhaupt het geld zou hebben om fatsoenlijke vluchtelingenopvang te organiseren?

Ondertussen wil de helft van de EU-landen die vluchtelingen evenmin opvangen. Dat Duitsland dat in 2015 noodgedwongen heeft gedaan, is omdat die mensen gewoon op eigen houtje door Europa begonnen te lopen, en Viktor Órban de immigranten die bivakkeerden op de stations in Boedapest met bussen en treinen naar de grens met Oostenrijk verplaatste.

Daar is met de Turkijedeal en grotere restricties in Griekenland een einde aan gemaakt: die vluchtelingen zitten nu grotendeels vast.

De kersverse voorzitter van de Europese Commissie en hartsvriendin van Merkel Ursula van der Leyen heeft onlangs nog de Griekse grenswacht geprezen die met wapengeweld hordes mannen tegenhield die vanuit Turkije werden gedirigeerd om de Griekse grens over te steken. Ik meen dat ze de grenswacht het Europese schild heeft genoemd of iets dergelijks.

Kortom, niemand heeft trek om vluchtelingen op te nemen en de Grieken mogen het alleen uitzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Karin van der Stoop

Zo, petitie getekend. En nu ga ik pitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 gbh

@29: @30: Duitsland heeft er 700.000 opgenomen, hoeveel heeft SYRIZA er asiel gegeven? Waar waren jullie toen? Een derde wereld land kan vluchtelingen fatsoenlijk opvangen en Griekenland niet?

Last September, Naguib Sawiris, one of the world’s most audacious and ultimately successful entrepreneurs, offered to buy an island for refugees in the Mediterranean and help them build a community.

The media scoffed. Greece, though overwhelmed by refugees, turned him down; Italy passed, too.

https://www.forbes.com/sites/elizabethmacbride/2016/05/07/an-egyptian-billionaire-ceo-wants-to-spend-100-million-to-help-refugees-why-is-no-one-listening/#44dd735f6db2

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Prediker

@32 Griekenland vangt op dit moment al meer dan vijftigduizend vluchtelingen op, waarvan 38.000 op het vasteland en 11.000 op eilandjes voor de Turkse kust.

Griekenland heeft geen rooie cent te makken, en de EU-landen laten het mooi stikken met die vluchtelingen.

Zo komen die niet (net zoals in 2015) wéér hun kant op én ze vormen een afschrikwekkend voorbeeld wat andere gelukzoekers te wachten staat als ze de oversteek vanuit Turkije wagen.

Je hebt het over een derdewereldland, maar dan begin je over een of andere Egyptische miljardair die een eiland in de Middellandse zee wil kopen om vluchtelingen permanent te huisvesten. Dat is niet hetzelfde.

Het is bovendien een idioot plan: die vluchtelingen willen niet naar een eiland in de Middellandse zee, ze willen naar West-Europa om hier een bestaan op te bouwen.

Nu ben ik een stuk cynischer dan Karin: wat mij betreft maakt hen dat tot economische migranten – economische vluchtelingen zo men wil. Ze waren al veilig voor oorlogsgeweld in Turkije. Wat mij betreft worden de vluchtelingenverdragen dus grondig herzien.

Neemt niet weg dat de EU evenzogoed slagvaardig zou moeten optreden om Griekenland en Italië te ontdoen van hun vluchtelingenlast: door landen die niet mee willen werken aan een eerlijke verdeling financieel te korten (of meer geld van ze te eisen).

Dublin zou wat mij betreft ook op de helling moeten: lekker makkelijk zo, hoe verder je van de buitengrenzen zit, hoe langer je kunt doen alsof die vluchtelingenstroom je huisje wel voorbijgaat – laten Griekenland en Italië het maar uitzoeken. Lekker solidair!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Co Stuifbergen

@33: Op dit moment zijn Syriërs in Turkije veilig voor de oorlog.
Dat hoeft niet permanent zo te blijven, want Turkije heeft niet het VN-vluchtelingenverdrag getekend.
(Het heeft alleen zich verplicht om vluchtelingen uit Europa op te vangen. Blijkbaar zag het de bui al hangen lang vóórdat in Syrië de oorlog uitbrak).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Co Stuifbergen

@4: Ik vind het inderdaad goed als het leven van een jonge immigrant gered kan worden i.p.v. een Nederlandse bejaarde die anders aan de volgende griepgolf bezwijken zou.

Maar zoals hierboven al geschreven is, kunnen we immigranten ook redden met preventieve maatregelen, zoals sanitair, gezonde voeding, en betere huisvesting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 6822

’t Is weer nazifeest in de kolommen hierboven zie ik. Als elke rechtse debiel hierboven, die zo graag zou zien dat dat wat overheidsbeleid zou moeten zijn, door individuen opgelost wordt (mensen in huis nemen) nou eens die vertaalslag naar eigen voorkeursoplossingen zou maken, en een flink hekwerk rondom zijn/haar lieflijke huisje zou bouwen, dat hekwerk goed onder stroom zou zetten (doe je wel voorzichtig schat?) en nooit, maar dan ook nooit meer iemand binnen zou laten, om maar niet meer met een vingertje naar de overheid en zijn “open” grenzen te hoeven wijzen, ben ik dik tevreden.

Corona confronteert ons natuurlijk met erg veel fouten in het verleden. De onwil om Griekenland uit de brand te helpen en conform afspraken aan verdeling op Europese schaal te doen, is daar één van. Bezuinigingen op de zorg is een goede tweede. En de manier waarop de PVDD afgeserveerd werd in de kamer na opmerkingen over de WHO die mede vanwege bio-industrie al jaren lang waarschuwt voor virus uitbraken is een schandalig teken aan de wand dat het nu inderdaad volkomen ten onrechte not-done is te praten over duurzame preventieve maatregelen en oplossingen, anders dan mondkapjes en handenschud-voorschriften.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Gerrit Walders

@36:
‘Corona confronteert ons natuurlijk met erg veel fouten in het verleden.’
Daar is Gerrit het volledig mee eens. ‘Vluchtelingen’ die willens en wetens naar Griekenland zijin getrokken na vele waarschuwingen dat ze zouden worden geweigerd. Deze gasten die weigeren terug te keren naar het land van herkomst, zelfs met een terugkeerbonus. Nee die lui willen enkel naar een land van gratis geld. Dus laten we niet keer op keer dezelfde fouten maken.
Voor het overige blijft natuurlijk overeind staan dat het een goed idee zou zijn vluchtelingen niet meer onder te brengen in asielzoekerscentra, maar enkel bij de mensen die er een hart voor hebben. Daar kunnen ze dan mooi op kost en inwoning rekenen. En omdat we zo worden verrijkt door immigratie en er helemaaaal geen enkele nadelen aanzitten zal de rest binnen no time volgen. Iedere goedmens een vluchteling. Serieus dat is toch de oplossing?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Henk van S tot S

@37:
Misschien moeten ze je net als bij deze hond jou van een nieuw schedeldak voorzien, dan past er misschien een kwabbe waar de humaniteit/empathie huis in je hoofd.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Gerrit Walders

Henk van SS. Ik snap het niet. De boodschap is toch ook dat mensen die o zo overlopen van empathie en humanitiet nu eens echt laten zien wat ze waard zijn? Dus niet de mensen zoals ik die het wel geloven met die nepvluchtelingen. Ik heb nu echt het gevoel dat de meesten interessant doen voor de buhne maar als het erop aankomt niet weten hoe snel ze moeten afdruipen. Zeg maar net zoals ik helemaal niets willen doen. Het is serieus toch veel humaner vluchtelingen in huis te nemen dan in een asielzoekerscentrum? Natuurlijk wel bij de goedmensen en dan als we allemaal zien hoe geweldig dat gaat volgt de rest vanzelf wel. Als ik zie hoe goed dat gaat verander ik misschien ook wel van gedachten.
Nu is het toch niet zo dat we hier bezig zijn met een cursus deugen op afstand? Kom op zeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Henk van S tot S

Ik snap het niet.

Precies, daar was ik al bang voor.
;-)

Over en uit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 beugwant

@39: Dus als jouw buurman zijn thuiswerkplek opoffert en zijn vinexhuisje gaat overbevolken, zodat je ook bij jou over de schutting hangen, dan juich je dat toe. Get real, rund. Dat ik hier nog op inga.
En definieer nepvluchteling. Doet die alsof die vlucht? Gaat die voor zijn lol in Moria zitten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Co Stuifbergen

@39: Als ik vluchtelingen opvang van mijn eigen geld, zullen we dan ook afspreken dat mensen die graag een sterke defensie zien, dat ook zelf betalen?
En mensen die KLM in de lucht willen houden?
Of meer politie op straat willen hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Co Stuifbergen

@39: Maar zoals ik al zei:
het mag niet. We mogen niet vluchtelingen van Lesbos hierhaan halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Maggi

@42: sterker nog: als iedereen die zo nodig een sterker defensie wil nou in pak hem beet Syrië en potje gaat vechten, dan laten we de vluchtelingen zo lang in hún huis hier wonen!
Nou vooruit, in dat geval mogen de vluchtelingen in mijn huis komen wonen. Als echt al die rechtsmensen zelf gaan vechten daar waar ons leger moet ingrijpen hè, alleen dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Gerrit Walders

Ik ben zwaar en diep teleurgesteld in de deugmens. Vooral die Henk. Het blijkt wel weer dat er een – not in my home- mentaliteit heerst. Immers zodra het over geld gaat dan is het opeens o maar ik wil hier niet aan betalen. Dus blijkt dat men geen extra cent over heeft voor de in hun ogen vluchteling. Jullie laten je echt kennen. Jammer maar geen haar beter dan ik, eerder veel slechter. En ik wilde nog wel een vluchtelingentax voorstellen. Waaraan een ieder vrijwillig kan bijdragen. Gewoon eens zien hoeveel woorden in geld waard zijn. Maar nix. Gierig als men is. Echt de Dolf Jansens. Probleem benoemen en laat een ander het maar oplossen. In en in triest.
Nepvluchteling? Waarom denk je dan dat ze naar Moria zijn getrokken zonder het plan in gratisgeld landen terecht te komen? Hoe wereldvreemd ben je? Naast nepvluchteling kun je stellen dat het fraudeurs zijn. Ze komen vanuit Turkije, terwijl men wist dat ze niet meer zouden kunnen doorreizen toch aanzetten in Griekenland. Ze wisten het! Maar ze dachten terecht dat er heel veel deugers zijn die wel zwakke knieën zouden krijgen. Immers al voor de corona werd er gejankt dat men ze op moest halen. Maar natuurlijk niet in eigen huis dat is wel duidelijk geworden.
Optie is natuurlijk ook ze naar China te sturen. Immers die zijn verantwoordelijk voor dit CCP virus en aangezien ze net zo liegen als de gemiddelde vluchteling over hun leeftijd, vind ik dat die toch om humane redenen deze mensen moeten huisvesten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Prediker

’t Is weer nazifeest in de kolommen hierboven zie ik. Als elke rechtse debiel hierboven, die zo graag zou zien dat dat wat overheidsbeleid zou moeten zijn, door individuen opgelost wordt…

@36 Dit lijkt me volstrekt met zichzelf in tegenspraak. Je kunt veel zeggen van de nazi’s, maar niet dat ze voor een uitgeklede overheid pleitten.

Niet iedere sociaal-darwinist is automatisch ook een nazi.

 • Vorige discussie