Alle aandacht voor de leerkracht

ACHTERGROND - Net als bij andere professies, duurt het ongeveer vijf jaar om de kneepjes van vak van leerkracht onder de knie te krijgen.

Van een historicus las ik ooit een uitspraak dat de mens geneigd is te gaan schrijven over zaken die aan het verdwijnen zijn. De boeken van Geert Mak illustreren dat mooi: ze gaan vaak over fenomenen die nog wel bestaan, maar die binnen afzienbare tijd tot het verleden gaan behoren.

In die zin moeten we ons misschien toch zorgen gaan maken, als ik kijk naar de hoeveelheid publicaties over leerkrachten. Dat we een grote uitstroom kunnen verwachten de komende jaren is bekend, maar laten we hopen dat kwalitatief goede leerkrachten niet definitief tot de geschiedenis behoren.

In Cambridge werd deze week een seminar georganiseerd over professionalisering van leerkrachten. Deze bouwde voort op een sessie in 2012 over de toekomst van het vak. Er was een grote Nederlandse delegatie dit jaar, want het seminar wordt gebruikt als een soort generale repetitie voor de grote Teacher Summit in maart.
Uit het rapport van 2012 haalde ik deze grafiek, die weer gebaseerd is op een Nederlands onderzoek naar de ontwikkeling van leerkrachten (Andre Koffeman, 2011). De urgentie om te leren is het hoogst in de eerste vijf jaar, en neemt daarna af:

Entering the profession was attended by commitment and openness to become more skilled and effective. However, without the stimulus and re-invigoration of new challenges and new horizons, it was easy for teachers to become resigned to business as usual and, with external pressure for compliance, to submit to the seemingly inevitable.

Bron: The Future of the Teaching profession (2012). John MacBeath. Oorspronkelijke publicatie: Andre Koffeman, 2011. Verdere bronvermelding ontbreekt.

Geen ramp lijkt me, maar eerder een teken dat het vijf jaar duurt om het vak in de vingers te krijgen. Dat komt overeen met onderzoek onder bijvoorbeeld huisartsen, waar een periode van vijf jaar ervaring nodig is om het echt vak te leren. En vijf jaar komt weer ruwweg overeen met 10.000 uur praktijkervaring; een getal dat ook door Malcom Gladwell wordt genoemd in zijn boek “Uitblinkers”, als het aantal uren dat nodig is om ergens echt goed in te worden.

Via Onderwijs in Grafieken.

  1. 2

    @1: Denk eerder dat de kwellingvan verantwoordelijkheid opkomt. Ik zou graag leren en spelen met complexe materie maar dan komt gelijk mr real world om de hoek kijken

  2. 3

    Zouden ministers deze curve kennen? Die zullen gemiddeld, gok ik, maar zo’n 3 jaar op een en het zelfde departement zitten en van zich zelf vinden dat ze heel geen vijf jaar ervaring nodig hebben om goed te worden in hun vak