Allah waakt zelf wel over islam

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers, ditmaal voor Said Bouddouft, directeur Stichting Meander, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, provincie Zuid-Holland. Said vindt dat moslims hun energie verspillen. Ze hoeven de islam niet te beschermen tegen individuen, maar ze moeten een westerse uitingsvorm ontwikkelen. Deze opinie verscheen eerder in NRC Handelsblad.

Islamic books (Foto: Flickr/maymona)

Een zucht van verlichting is door het land gegaan. De reacties op de film Fitna van de heer Wilders zijn eigenlijk wel meegevallen. De reacties vanuit de Marokkaanse gemeenschap lokten bij Wilders zelfs een compliment uit. Het was wel een leugenachtig en misplaatst compliment, maar toch. Door inzet van veel organisaties en individuen, tijdelijk verenigd onder de noemer van het Landelijk Beraad Marokkanen, is waarschijnlijk veel ellende ons bespaard gebleven. Het Landelijk Beraad voerde gesprekken met jong en oud, vroom, fundamentalistisch en seculier in het binnenland, maar ook met vertegenwoordigers van de islam in het buitenland. In die gesprekken was de boodschap: kalm blijven, wat de inhoud van de film ook moge zijn. Wij waren immers nog maar nauwelijks bijgekomen van de gevolgen van de misdaad van Mohammed B. op Theo van Gogh. Ik was bang dat het weer mis zou gaan, maar de acties van het Landelijke Beraad Marokkanen hebben gelukkig de stoom van de ketel gehaald.

Nu de rook wat is opgetrokken rijst de vraag hoe wij in het vervolg met dit soort aanvallen op de islam moeten omgaan. Als moslims hun geloof serieus nemen, is er maar één antwoord mogelijk: ze moeten niets doen. De aanval van Wilders was kinderspel vergeleken met de beproevingen die de islam in zijn lange geschiedenis heeft ondergaan. De voorbeelden hiervan zijn de schisma?s binnen de islam zelf, de Mongoolse aanval op het islamitische rijk van de Abbasiden, de kruistochten, de Spaanse inquisitie en de ontmanteling van het Ottomaanse Rijk. Een amateuristische regisseur annex producent vormt geen gevaar voor de islam. De moslims hoeven dan ook geen energie te steken in de bescherming van het geloof, de koran, de profeet Mohammed of andere profeten. Dat doet de Almachtige zelf wel.

Moslims, in het bijzonder diegenen in de Marokkaanse gemeenschap, moeten zich bezighouden met drie andere punten die om inspanning en energie vragen.

Niet varen op islamitische landen
Het eerste punt en tevens het taaiste is hoe de islam vorm krijgt in de Nederlandse context. Er wordt nu nog steeds te veel gekopieerd uit islamitische landen. De uitkomst hiervan is dat landen en bewegingen die zendingsdrang hebben en ook in staat zijn om die drang te financieren, de meeste invloed hebben op de moslims in Nederland. Vooral op groepen die niet hecht zijn georganiseerd zoals de Marokkaanse gemeenschap. Het probleem hierbij is dat niet alleen religieuze gebruiken en gewoonten uit het buitenland worden gekopieerd, wat tot zekere hoogte legitiem is. Zendingslanden verspreiden echter ook onder religieuze vlag hun eigen politieke ideologie. De uitdaging voor moslims is dan ook om te werken aan een islamitische theologie in een westerse context.

Grondrechten behouden
Het tweede element is de strijd voor het behoud van bestaande grondrechten en van de plichten die daaraan zijn verbonden. Het feit dat moslims het recht hebben en gebruiken om moskeeën te bouwen, scholen met islamitische grondslag op te richten en alle overige voorzieningen te gebruiken die andere religies ook hebben, is verankerd in de Nederlandse grondwet en in andere wetgeving. Hierin is ook de vrijheid verankerd van het Tweede Kamerlid Wilders om de islam te bekritiseren. Deze grondrechten kunnen niet selectief worden toegepast en het is ook niet wenselijk dat dat gebeurt. Tijdens de discussiebijeenkomsten die in de aanloop naar de verschijning van de film Fitna zijn georganiseerd, heb ik te vaak mensen horen roepen dat de overheid zou moeten ingrijpen om de betreffende film niet te laten verschijnen. Er was weinig besef dat de overheid juist de plicht heeft om Wilders te beschermen zodat hij die film kon maken. Binnen de Marokkaanse gemeenschap moet nog veel werk worden verricht om de bewustwording op dit gebied te laten groeien.

Ook kijken naar joden en christenen
Het derde punt is de omgang met andere bevolkingsgroepen. In de aanloop naar de Fitna-film hebben veel mensen zich solidair verklaard met de moslims. Verklaringen in deze geest zijn gekomen van de Raad van Kerken, de Liberale Joodse Gemeente en Een Ander Joods Geluid Een illustratie van deze solidariteit is de oproep van Harry de Winter aan de joodse gemeenschap om zich uit te spreken tegen de manier waarop Wilders de moslims systematisch beledigt en provoceert. Moslims dienen deze oproep in spiegelbeeld op zichzelf te betrekken. Nu horen wij nog steeds imams die bewust vijandige geluiden over de joden uiten en oude mythes en vooroordelen uit de kast halen. Met name imams uit het Midden-Oosten, die het conflict tussen Arabische landen en Israël sterker hebben beleefd, verspreiden frequent anti-joodse gevoelens onder de Marokkaanse gemeenschap. Deze gemeenschap heeft zelf veel last van vooroordelen en discriminatie, men weet dus heel goed hoe het voelt om vijandig bejegend te worden. Toch reageert men in de meeste gevallen passief op anti-joodse geluiden uit eigen kring. De Marokkaanse gemeenschap moet deze geluiden consequent tegenspreken en afkeuren.

Reacties (11)

#1 wout

Vervang moslims door christenen, en dit lijkt wel een stuk propaganda van de CU.

 • Volgende discussie
#2 Johan

@1: Maar natuurlijk, want het christendom ‘kopieert ook veel uit islamitische christelijke landen.’

Ik vind het een helder betoog van Said Bouddouft, die helder voor ogen heeft waar de pijnpunten van de Islam in de westerse wereld/Nederland bevinden en hij weet ze dan ook prima te duiden.

Enig mini-kritiekpunt is dat de genoemde oplossingen en zienswijzen imho door meerderen gedeeld mogen gaan worden dan alleen door de Marokkaanse gemeenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zmooc

@1: Of vervang moslims door scientologen en vraag je af waarom je er ineens heel anders tegenaan kijkt:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Ik mis nog een beetje de conclusie. Hoe gaan ‘je’ dit aanpakken? Het lijkt me een langdurig proces, dat denk ik tot schisma’s kan leiden binnen de (Nederlandse) islam.

Ben je niet bang dat er zo een interne verzuiling ontstaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@4: het zijn net christenen, nietwaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kropotkin

lokten bij Wilders zelfs een compliment uit. Het was wel een leugenachtig en misplaatst compliment, maar toch.

Nou nou, Said kan kijken in het hoofd van Wilders … heeft Said interesse om zelf de laatste profeet te worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

Ach, Kropotkin loopt graag achter Messias Wilders aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

De opmerking “is waarschijnlijk veel ellende ons bespaard gebleven.” is wel interessant. Wat is ons precies bespaard gebleven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bougeluk

redelijk wat vragen. Ik ga die beantwoorden, maar als het niet de bedoeling is dat ik op alle die vragen in ga, hoor ik ’t graag.
@ wout: mag ik vanuit gaan dat je hiermee aangeeft dat ik een propagandastuk voor IP i.o. (islamitische partij)schreef. Als dat het geval is, dan kan ik dit alleen maar tegenspreken.

@ Johan: het is idd zo dat de verwoorde opvatting ook voor moslims met andere herkomst zou moeten gelden, dan die van Marokkaanse herkomst. Hier en daar spreek ik dan ook van moslims en verbijzonder dit naar de Marokkaanse gemeenschap om de volgende redenen: 1. ben zelf van Marokkaanse afkomst en heb meer kennis van ontwikkeling (of gebrek daaraan) binnen de MG. Van andere groepen weet ik wel wat maar niet heel erg gedetailleerd. 2. MG kent de grootste islamitische groep in NL ivm alle andere groepen, 3. MG is beïnvloedbaar van buiten ivm met Turkse of Surinaamse gemeenschap bv. Dit komt tot uiting in a) het aanstellen van imams in moskeeën. MG heeft imams ook van buiten Marokko (Syrië, Egypte, Soedan enz. b)daar waar iemand van Marokkaanse afkomst van terrorisme wordt verdacht, is altijd een niet-Marokkaan betrokken als leider (Madrid, Italië Adam)

@ Joost: `verzuiling?(voor zover je in dit geval van verzuiling mag spreken) bestaat al binnen de `islamitische gemeenschap?. Maar om op je vraag te antwoorden: ik zou zeggen: hoe meer zuilen, hoe meer vreugde. Wat dat betreft gaat het niet om hoe de moslims in NL zich organiseren, maar meer of de islam zich in de NLse context kan ontwikkelen. Dit zal indd een langdurige proces zijn

@ pedro ik zal je niet tegen spreken

@ Kropotkin: Hmmmmmmmmm profeet worden, zeer verleidelijk suggestie. Stom van mij, tot nu toe niet aangedacht. Ik ga hier meer werk van maken, bedankt.
Om je niet zo lang te laten wachten op het antwoord waarom ik leugenachtig en misplaatst heb gebruikt, zal ik maar gewoon nu zeggen. Op de vraag wat hij van de reactie uit islamitische hoek vond, antwoord Wilders iets de geest van (dit is geen woordelijke weergave van Wilders?antwoord) de moslims hebben beter gereageerd dan Balkenende. Het ging hem niet om de moslims, die hij middels film-fitna voor terroristen, homohaters, vrouwenonderdrukkers uitgemaakt heeft, te complimenteren, maar om de JP onder uit te halen. Wat mij betreft is dit geen kwestie van profetische gave, maar eerder een kwestie van 1+1

@ Mark gelukkig ken ik de ellende die `ons? bespaard is gebleven niet. De ellende die `ons? niet is bespaard gebleven, ken ik helaas wel en dan heb ik het over de moord op van Gogh, over toestanden n.a.v. Deense cartoons, de ellende voor Rushdie enz. Maar ook in dit geval kunnen zeggen dat het verleden geen garantie is voor de toekomst, gelukkig maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kropotkin

@9
Het ging hem niet om de moslims …

’t Blijft subjectief geneuzel of toch de ingeving van een hogere macht?

… die hij middels film-fitna voor terroristen, homohaters, vrouwenonderdrukkers uitgemaakt heeft

Dan geef je een andere interpretatie aan de film als ik. Maar goed … dat een klein gedeelte van de moslims terroristen zijn valt niet te ontkennen, dat een groter gedeelte van de moslims die terroristische acties positief waarderen, vrouwenonderdrukkers en homohaters zijn, moslimjongeren van vooral marokkaanse afkomst in NL het grootste gedeelte van de ‘kleine criminaliteit’ veroorzaken, is ook duidelijk.

Dat ieder – in het openbaar – de gebruiken van onze seculiere maatschappij moet toepassen (en daar hoort ook bij dat een moslimhulpverlener in functie, een vrouw een hand zal moeten geven) lijkt me normaal.

Op het eerste gezicht is het positieve in je stukje dat het lijkt of je de islam en daarmee de moslims wilt ‘emanciperen’ zodat er op een normalere manier wordt omgegaan met religie en seculiere samenleving.

Moslims zullen dus kritiek op en belediging van de islam voor lief moeten nemen. Dit houdt ook in dat moslims meer naar een moderne interpretatie van de koran (…) moeten zoeken ipv als het, letterlijk op te volgen, woord van god te nemen.

Tsja …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 mmmmmmm

– Nee… Oprotten met jouw reactie. –

 • Vorige discussie