Adri Duivesteijn moet tegen woonakkoord stemmen

OPINIE - De Eerste  Kamer stemt vandaag over het Woonakkoord. Daarin staat ook de beruchte verhuurdersheffing: een belasting voor woningcorporaties. PvdA-senator Adri Duivesteijn ligt dwars. 

Als de plannen doorgaan zullen de woningcorporaties jaarlijks bijna twee miljard euro moeten ophoesten. Deels kunnen de corporaties de lasten opvangen door het dit jaar ingevoerde systeem van (extra) huurverhogingen, deels zullen corporaties door onder andere besparingen en de verkoop van bezit voldoende middelen vrij moeten maken om deze belasting te betalen, aldus het kabinet.

Niet alleen van woningcorporaties en huurders organisaties is er veel kritiek gekomen op deze plannen. Ook de politiek  laat zich niet onberoerd en niet alleen de oppositiepartijen maken bezwaren.

Zo heeft het Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn  te kennen gegeven grote moeite te hebben met het voorstel. Hij is van mening dat door deze belasting de corporaties problemen zullen krijgen bij de uitvoering van hun volkshuisvestingstaken.

Bij de corporaties zullen nieuwbouwprojecten en het beheer en woningonderhoud in de verdrukking komen. Duivesteijn vreest dat daardoor de lasten uiteindelijk steeds meer op de huurders zullen worden afgewenteld. Het is opvallend dat hij in zijn strijd schijnbaar alleen staat binnen de PvdA. Vanuit de partij,die decennia optrad als de kampioen ‘van geringe huurverhogingen, beschermheer van corporaties en pleitbezorger van de sociale woningbouw’ heeft de senator publiekelijk tot nog toe weinig steun ontvangen. Beseft de PvdA-achterban niet wat de gevolgen van het woonakkoord op termijn zullen zijn?

Stemt Adri Duivesteijn vandaag tegen het akkoord en wordt het met 38 tegen 37 stemmen verworpen, dan lijkt het woonakkoord op sterven na dood. Gaat hij alsnog, net als eerder bij de huurvoorstellen, mokkend door de bocht, dan lijken zijn politieke  dagen geteld.

In beide gevallen lijkt de volkshuisvesting echter de grote verliezer te worden. Zolang het kabinet en ondertekenaars van het woonakkoord er vanuit gaan dat de liberalisering van de volkshuisvesting van de afgelopen 25 jaar moet worden doorgezet  volgens de route zoals in het woonakkoord neergelegd, zullen de woningmarktproblemen niet worden opgelost.

De uitkomsten van het recente parlementaire onderzoeksrapport naar de prijsvorming van de woningbouw in de afgelopen 25 jaren: “Kosten koper” (pdf) en de verwachte uitkomsten van het lopende onderzoek naar de positie van woningcorporaties dat volgend jaar zal worden afgerond, kunnen een fantastische basis voor de herstructurering en vernieuwing van het gehele stelsel vormen. Wat zou dit kunnen opleveren?

In een nieuw stelsel staat (de financiering van) het wonen weer centraal en dienen huurder en koper op een meer gelijkwaardige wijze te worden behandeld. Mengvormen van huren en kopen moeten in het beleid een ruimere plaats  krijgen en van de overheid wordt verwacht dat zij de vraag naar en aanbod van woningen op elkaar afstemt. Het Rijk treedt op eigentijdse wijze als coördinerende (grenzen stellende) participant op in het bouwproces.

Jaarlijks uit te voeren landelijke bouwprogramma’s zijn hierbij onontbeerlijk, evenals een op te richten sociale hypotheekbank. Woningcorporaties worden weer woningbeheerders ten dienste van de bewoners en het financiële corporatiebeheer van de volkshuisvesting wordt neergelegd bij genoemde sociale hypotheekbank. De bank regelt de financiering van de overdracht van sociale huurwoningen aan de huurders. Vrij komend corporatievermogen en eventuele pensioengelden kunnen hierbij worden ingezet. Woningcorporaties worden omgevormd tot verenigingen voor huurders en (mede-)eigenaren.

Als Adri Duivesteijn ook droomt over beter  bouwen en wonen, weet hij wat hem te doen staat.

 1. 3

  Bravo meneer Duivesteijn! Laat u niet piepelen!
  Kabinet in gevaar? Dit kabinet IS al heel lang een gevaar!
  Veel huurders kunnen niet protesteren en als ze gaan stemmen, stemmen ze tragisch genoeg meestal precies op de foute partijen en politici!

 2. 4

  Het rare is dat het volstrekt geen nieuws is. De woningmarkt trekt iets aan, maar niet door het woonakkoord. Ik heb het hier ook al eerder gehekeld.
  Naast Duivesteijn heeft ook Jan Kamminga, uit geheel andere hoek, negatief uitgelaten over dit beleid. Ineens beginnen de gevestigde journalisten zich op te winden, want misschien komt het kabinet in de problemen.
  Kijk overigens de afgelopen maanden eens op Aedes-forum; niet de minste PvdA-ers tonen zich daar mordicus tegen de verhuurdersheffing, omdat het middel het doel niet dient, veel negatieve effecten sorteert.
  De armoede zal de komende jaren nog gaan groeien. Dat levert mensen op die gevangen zijn in hun te dure huis, met te hoge woonlasten. Die rancune zal hen naar de PVV drijven; gisteren werd Wilders politicus van het jaar. Leuk vooruitzicht.

 3. 5

  Het is mogelijk dat ik het verkeerd zie, maar wat ik er van begrijp is dat de regering veel geld haalt uit de voormalige woningbouwverenigingen, om te voldoen aan de Heilige Brusselse Drie Procent.

  Het enige wat dus gebeurt is dat het regeringstekort wordt verschoven naar die voormalige woningbouwverenigingen.

  Het doet denken aan het verschuivan van taken naar gemeenten, zonder die gemeenten daarvoor voldoende geld te geven.

  Ook doet het denken aan een uitspraak van prof Dolf van den Brink, over het bijpassen van banktekorten, dat ging als volgt ‘het maakt niet uit of wij betalen als pensioengerechtigden, als belastingbetalers, of als bankklanten via tarieven, wij betalen’.

  Toch ziet de parlementaire pers Dijsselbloem als polliticus van het jaar.
  Was dat misschien cynisch bedoeld, in de zin van de meeste leugens en schijnbewegingen ?

 4. 6

  @4: “Die rancune zal hen naar de PVV drijven; gisteren werd Wilders politicus van het jaar.”

  Soms vraag ik me af of dit niet gewoon opzet is; zoveel van de negatieve effecten van beleidsmaatregelen en bezuinigingen neer laten komen bij de onderkant van de samenleving, schept een groeiende voedingsbodem voor een beweging als de PVV.

 5. 8

  @6, volgens mij is het benadelen van de onderkant het doel op zich. De PVV is slechts een makkelijke tool om die onderkant tegen elkaar uit te spelen, zodat ze zich niet verenigen en zich tegen de werkelijke veroorzakers keren.

 6. 9

  Vanaf nu moet iedereen het over de ‘Wet Duivestein’ hebben i.p.v. het woonakkoord. Tot in de lengte van dagen zal Adri dan worden geconfronteerd met de slechtste wet voor de sociale woningbouw. Lijkt me een gepaste straf.

 7. 10

  @9: Ach, Samsom en Spekman hebben hem gezegd dat, als hij tegenstemt, hij in de toekomst alle eventuele lucratieve baantjes die de PvdA voor zijn ex-kamerleden in petto heeft wel op zijn buik kan schrijven.
  Dat deed de ruggengraat geen goed…