Demonstratieoefening scholieren geslaagd

Quote du Jour“Als ik leerling was of leraar, dan bleef ik vandaag thuis.”

Ex-(gym)leraar en cabaretier Joep van Deudekom geeft een terechte dot tegengas aan het geschamper over de scholierenstaking. Alom was er misprijzen over het dagje uit van de tieners. Vooral ontstond er verontwaardiging door quotes die luie leden van het journaille haalden bij scholieren die meer meeliepen dan een beetje mediageniek het officiële staakstandpunt ventileerden.

Zelf merkte ik ook een zure reactie opborrelen bij een onbenullig verhaal van een demonstrant die niet precies wist waarom ze massaal vrij hadden genomen maar dat je het toch moet meemaken ja toch? Gelukkig kon ik deze reactie, natuurlijk deels voortgekomen uit de door de zo onterechte sterfelijkheid opgewekte jaloezie tegen de schoolgangers, in de kiem smoren. Want hoe verfrissend is deze actie vergeleken met de stugge stakers in Frankrijk die geheel blind voor de veranderde samenleving ‘coute que coute’ hun vermeend verworven rechten blijven opeisen. Een stelsel verdedigen dat nog gebaseerd is op de tijd dat mensen gemiddeld een paar jaar pensioen konden genieten, terwijl als het even meezit men nu met gemak 100 wordt.

De scholieren van nu zullen straks met mazzel jobhoppende freelancers worden met zoveel pensioengaten dat ze alle oefening in het demonstreren hard nodig zullen hebben, later als ze groot zijn.

 1. 1

  Moeten de reaguurders nu al met citaatjes komen..? Vooruit dan, eentje van Proust:

  Men moet nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om uitspraken van anderen aan te halen, die altijd interessanter zijn dan de dingen die men zelf verzint.

  ;)

 2. 4

  Ik verbaasde mij vooral over de reactie van Bijsterveld die de ongeregeldheden en onwetendheid van een deel van de scholieren aangreep om de problemen/onrust onder het kleed te vegen. Ze ging meteen dreigen met de inspecteur en boetes opleggen, ze maakte zich erge zorgen over de gemiste uren. Balkenende roept verwerpelijk! Maar roept ook dat er een zesjescultuur bestaat (wat niet waar schijnt te zijn), en als ze van school komen is hun niveau te laag. Verplicht naar school, maar je hebt als leerling geen controle over de kwaliteit die steeds slechter wordt en krijgt wel steeds te horen dat je het niet goed doet. Misschien is het sensatie of lekker vrij nemen, maar misschien is er ook wel echt iets aan de hand na dat jarenlange gehannes.

 3. 5

  Ik snap werkelijk niet waar die scholieren over zeuren. Toen ik ooit jammerlijk bleef zitten kwam ik opeens in de Tweede Fase terecht. Terwijl de mensen om me heen demonstreerden en met eieren gooiden vond ik het een heerlijk systeem. Opeens hoefde je bijna niks meer te doen en kon je er daar ook nog legaal mee wegkomen. Toegegeven, je leerde ook veel minder, maar ik heb werkelijk niet de indruk dat deze jongelui nu demonstreren omdat ze graag meer kennis willen opdoen. Maar goed, wellicht heb ik de vroeger-was-alles-beter leeftijd bereikt.

 4. 6

  De opmerkingen van de staatssecretaris Bijsterveld zijn trouwens inhoudelijk nauwelijks interessanter dan die van de gemiddelde demonstrant. Ze blijft maar hangen in het veroordelen van de demonstraties, denkt slechts in normen en uren en gaat niet inhoudelijk op de geuite kritiek op de invulling van deze uren in. Ik heb het slechts half gevolgd allemaal, maar de gretigheid waarmee ze op de vorm van het protest en de uitwassen ingegaan wordt, doet mij vermoeden dat ze de aandacht wil afleiden.

 5. 8

  @5: eh, nee, je klinkt eerder als iemand die nog moet opgroeien en de mentale leeftijd van de scholieren nog niet bereikt heeft.

  Je geeft zelf toe dat je het fantatisch vond dat je minder leert. Jou boeit kwaliteit nog niet blijkbaar, in tegenstelling tot de scholieren (even het meelopend tuig niet meegeteld), die verontwaardigd zijn over het feit dat ze op papier leuk onderwijs krijgen, maar in de praktijk de helft van de tijd gewoon geen goede leraar voor hun neus hebben staan die ze echt iets bijbrengt (en ik kan me van vroeger nog wel herinneren dat een les van een echt goede leraar m/v eigenlijk best wel leuk was).

 6. 10

  Iemand hier die enig benul heeft wat eigenlijk het doel zou moeten zijn van die 1040-uren-regeling of uberhaupt van het stellen van kwantitatieve eisen aan aanwezigheid op school? Het doet me een beetje denken aan het boete-quota dat de politie tot voor kort hanteerde.

  Zouden we niet veel beter afzijn met een leerplicht in plaats van een schoolplicht?

  Ik bedenk me in ieder geval wel 10x voordat ik mijn kinderen – als ik die ooit krijg – naar een Nederlandse school stuur. Ik kan ze uitleggen waarom ze van alles zouden moeten leren en waarom dat nuttig is, maar als ik ze zou moeten uitleggen waarom ze daarvoor perse naar school zouden moeten, zou ik toch mooi met mijn bek vol tanden staan.

 7. 11

  quotes die luie leden van het journaille haalden bij scholieren die meer meeliepen dan een beetje mediageniek het officiële staakstandpunt ventileerden”.

  Zeg! Gaan we het nieuws eens een keer van de straat halen, is het weer niet goed!
  Heb ik daar nu vrijdag- en maandagochtend mijn warme redactiestoel voor opgegeven om eieren te ontwijken en scholieren te interviewen (waarvan zeker de helft echt geen flauw idee had waarom ze buiten stonden)?

 8. 12

  Persoonlijk ben ik van mening dat de hoeveelheid kennis opgedaan door een scholier of student in theorie vooral afhankelijk is van de kwaliteit van het onderwijs ,maar in de praktijk door de inzet en hoeveelheid studieuren van de betreffende persoon.

  ZMC laatste alinea.

  Het opdoen van nieuwe inzichten en het ontwikkelingen van eigen ideeën is in zeer grote mate afhankelijk van de interactie met andere mensen. Alsmede het opdoen van sociale vaardigheden is naar school gaan ,afgezien van het opdoen van basiskennis, essentieel voor een jong persoon.

 9. 13

  @SalonSocialist: Correct. Naar school gaan is een goed middel om dingen te leren. Maar het wordt nu tot doel op zich verheven. En het is praktisch onmogelijk om daar onderuit te komen. Daarmee schaadt de huidige wet in mijn ogen het belang van het lerende kind. En dat is uniek in Europa en uniek op de wereld.

  En wat je zegt over sociale vaardigheden: die leer je daar volgens mij juist af. Of je moet gehoorzaamheid, “respect” voor “autoriteit” en stil zitten als sociale vaardigheden beschouwen. Braaf in de klas blijven zitten als je je huiswerk al af hebt, dat soort dingen.

  En hoewel je op het eerste idee zou verwachten dat naar school gaan goed is voor je carriere, kun je daarmee absoluut niet verklaren waarom er zoveel zeer succesvolle mensen geen reguliere schoolcarriere achter de rug hebben. School maakt mensen volgzaam, men leert er autoriteit te respecteren zonder vragen te stellen. Dat zijn kwaliteiten waar je in de echte wereld geen drol aan hebt. Wel als je braaf werknemertje wil worden, hetgeen de duidelijk uitgesproken doelstelling van ons schoolsysteem is. Maar echt succesvolle mensen zijn doorgaans de mensen die voortdurend na moesten blijven.

  Zie bijvoorbeeld ook http://www.thuisonderwijs.com/onderzoek.html

  (maar misschien heb je een link dat de stellingen uit jouw laatste alinea kan onderbouwen? Ik geloof er namelijk geen drol van.)

 10. 14

  ZMC.

  Of het naar school gaan tot doel verheven is weet ik niet.
  Ik zie het niet zo. Er is best wat voor te zeggen om leerling tot minimaal hun 18de (i.p.v hun 16de) een opleiding te laten genieten. Het levert in het gunstigste geval een hoger percentage schoolverlaters op met een diploma en in het slechtste geval beperkt het de jeugdwerkloosheid. Ik ben dan zeker niet van mening dat de huidige wet het lerende kind schaadt. Sterker nog denk dat Nederland best een aardig opleidingssysteem heeft. Bovendien hoe kun je het naar school gaan combineren met het niet afleren van sociale vaardigheden zoals jij dat noemt ?

  Ik denk dat je anti-autoritaire houding best een aardige insteek is. Edoch een scholier van 14 heeft hier zoveel hieraan. Sterker nog een dergelijk algemene levenshouding zorgt ervoor dat jij overal ergens een autoriteit inziet terwijl men veel meer moet uitgaan van de kansen en mogelijkheden die men geboden wordt. Dat dit gepaard gaat met een leraar die voor de klas staat en je moet stil zitten. Het zij zo.

  Wat betreft mensen die succesvol zijn (in financiële zin naar ik aanneem). Het volgen van een opleiding geeft inderdaad geen garantie dat iemand succesvol wordt. Daarentegen kan het geen kwaad om wel een opleiding te volgen. Succesvol zijn heeft dan ook niet alleen te maken met het volgen van een opleiding, maar is eveneens afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. De succesvolle mensen die ik overigens ben tegenkomen in mijn leven hadden op een enkeling na allen een universitaire opleiding genoten, en de lui die moesten nablijven op mijn middelbare school zijn veelal niet verder gekomen dan stratenmaker of schoffelaar ,maar dat terzijde.

  Laatste zin.

  ‘ik geloof er namelijk geen drol van’.

  Je bent niet voor afschaffing van de leerplicht?

 11. 15

  @SalonSocialist: Met succesvol bedoelde ik niet per se in financiele zin. Ik doel op mensen die er in grote mate in slagen hun eigen ding te doen. Ondernemers en ondernemende mensen. Mensen die in de eerste plaats hun dromen proberen waar te maken in plaats van hun hypotheekje te betalen. Kijk ik om mij heen, dan zitten daar opvallend veel mensen die met hun studie zijn gestopt of zelfs halverwege het VWO zijn afgehaakt. Ik ken ook wel zo iemand die hovenier is geworden, maar dat was zijn eigen keuze; hij is dolgelukkig en daar gaat het om. Zo iemand noem ik succesvol.

  Ik ben er dan ook niet van overtuigd dat naar school gaan geen kwaad kan, maar gezien de ontzettend kleine ‘controlegroep’ in Nederland, valt daar geen zinnig onderzoek naar te doen en geen zinnig woord over te zeggen. Ervaringen van thuisonderwijs uit Belgie en onderwijs aan Nederlandse expats doen mij echter in ieder geval vermoeden dat het wel eens wel kwaad zou kunnen.

  En wat betreft mijn laatste zin – die bedoelde ik wat minder bot;-) En ik ben zeker niet voor de afschaffing van de leerplicht. We hebben immers geen leerplicht in Nederland, enkel een schoolplicht. Een echte leerplicht stelt doelen, geen minimum aantal uren dat je aanwezig moet zijn. Die schoolplicht zou ik het liefst per direct afschaffen.

 12. 16

  ZMC,

  persoonlijk blijf ik van overtuigd dat in het bezit zijn van een diploma een mooie stok achter de deur is. Zeker als iemand besluit om een onderneming op poten te zetten. Iemand die dan ook halverwege het VWO afhaakt en toch zijn dromen wil verwezelijken zal inderdaad eerder aan een eigen bedrijf of onderneming denken.
  Overigens is niet zo dat het verwezenlijken van dromen en hypotheek betalen elkaar uitsluiten. Klinkt alleen wat minder spannend.

  Afschaffen van de schoolplicht en daarmee het aantal lesuren klinkt logisch ,maar zet met het leraren tekort wel de achterdeur open naar minder lesuren in de praktijk.

 13. 17

  @SalonSocialist: Een papiertje is altijd een mooie stok achter de deur. Wellicht dat de succesvolle mensen zonder diploma er wel een hadden gehad als het onderwijs beter op hun behoeften was afgestemd.

  En ik betwijfel of het vervangen van een schoolplicht door een leerplicht nou tot minder lesuren zou leiden. Het leidt hooguit tot meer onderlinge verschillen in aantal lesuren en/of de spreiding van die lesuren en vooral ook tot meer eigen verantwoordelijkheid. En dat is volgens mij precies wat we nodig hebben. En minder lesuren in de praktijk betekent niet per definitie minder lesinhoud.

 14. 19

  Onderwijs als naar binnen gericht imperialisme
  Er word weliswaar met zo zacht mogelijk dwang te werk gegaan maar alle beloften en karrierekans voorspiegelingen zijn slechts evenzoveel gezichtbelemmerende (wens als bevel, droom als werkelijkheid, dus zielesplijtende) schreeuwreclames, gevaarlijke obstakels in vrij informatie verkeer. Met basisbehoeften en ‘autonomizatie’ hebben door bedrijfsleven en tekstboekindustrie ingefluisterde en voorgeschotelde (b)aansluitertjes (lokaas, volkomen anachronistische voorschriftjes, dranghekjes en keurslijfjes) niks van doen. De frustraties die dit oproept staan bekend als de krisis in het onderwijs die vaak tot de vrije tijdbesteding van het slachtoffer uitdijt waar een afreageer- en klaagkultuur in een schoppend verschoppeling klimaat afglijdt.

  Het onderwijs heeft vandaag de dag, volgens mij althans, weinig met effektieve informatie hongerbevrediging van doen. Die zou analoog aan voedsel slag- en verorber volgorde voorkeuren kunnen en dienen te verlopen (iedereen genoeg, geen 10de handse aftrekslapsels, weinig voorkauwerij). Bijvoorbeeld die van beproefd edoch inmiddels zo goed als ter ziele en vergane Orkos net werk (ook wel bekend als instinktologie beoefenaars). Maw, volgens de stelregels: ‘breedst mogelijk schikken en stallen dan eerst overal en meerdere keren uitgebreid aan snuffelen alvorens op z’n simpelst mogelijk serveren, toedienen en consumeren’. Dat geeft meteen al de moeilijkheid aan. Gezamelijk benutbare ruimten leiden niet vaak tot utopieen want ze verleiden teveel tot specializatie of hoogstens tot kloosterorden. Meestal echter leveren ze door vastroestende rollen even gewaagde als geschraagde maar ook altijd turbulente aristokratismen op (en het daarvan onafscheidelijk lijden van leed berokkend via legerleiding (want legers leiden tot leed van woest en ledig ‘leven’.

  Niet alleen de instellingen, ook (ver)jongenden (ouders) staan vaak de kiesbekwaamheid, maw, het aanrijpen van (eigen) jongeren onnodig in de weg.
  ——– Tijd voor het radicaal (b)aanbreken en bewandeling van nieuwe paden dunkt mij. Als effectieve trajectbeplanting zie ik het volgede:

  Minimale struktuur combineren met maximale vrijwilligheid
  en dus keus, iaw, aansluiten bij de ‘verdigitaling’.

  Sta school klassen toe om regelmatig lesuren in deze of geen bijzonder boekbestand naar keuze (in principe zelfstandig*) vol te maken; van hun houding word alles, van de inhoud niks geeist: laat hen zich in volkomen rust, hun neus achterna, door een goedgevulde denkimpuls-dorstlavende boekenruimte heen (en weer) geesteren.
  * Door( en door )mengen van (medewezenlijke) soorten, leeftijden (van genoot naar genot zeg maar), etcetera, moet je doen als je tenminste de door en door degelijke verscheidenheid aan wieg tot graf intimiteiten terug wilt zien. Individuele dan wel gezamelijke verstrooiing te beslissen al naar gelang persoonlijke en/of gedeelde interesse en bijvoorbeeld niet uit angst overwegingen (die grootste drijfkracht achter ophoping van massa en macht).

  Een flinke en lui zweet uitdrijvende fietstocht erheen voorkomt dat onrustigen tijdelijk moeten worden uitgewezen en buitengesloten zodat ze daar na uitleefbare heftigheid bedaard nogmaals mogen proberen het tegendeel, inleefbare deftigheid in te zien (teneinde de verbanden en ketenen ertussen ook te door- en overzien); enige methode om van een vermijd- naar voorkomgedrag te geraken.

  Om een indruk op te doen van de boeken waarmee ik een poging wil wagen kunt u deze bibiliografie bekijken: http://poetpiet.tripod.com/bibliography_and_index_thereof.htm
  Ze is erg gedateerd, in zowel kwali- als kwantiteit en bovendien verschaft ze slechts een indruk van het engelstalige gedeelte in mijn verzameling (dat wel ongeveer 65% trouwens ervan uit maakt trouwens, bovendien is nog eens 10% buitenlandstalig, en wel duits om precies te zijn).

  Andere/eerdere (allen mislukte) pogingen om plattelandslocatie voor mij en mijn 8000 boeken met een sociale functie (en huurprijsreductie) te combineren ziet u hier:
  1) omslag.nl advertentie
  2) aanbod aan kursuscentra en gemeenschappen door heel europa in het engels
  3) aanbod aan kursuscentra en gemeenschappen door heel europa in het duits
  4) poging om voormalig bosbouw bibliotheekje in Wageningen te mogen gebruiken (door middel van bij gemeente aldaar ingediende zogenaamde ‘zienswijze’; nog te zien op http://intellectjuweel.blogspot.com
  5) poging om er (tijdelijke) winkelruimte in B (tegenover het gemeentehuis van G) te mogen gebruiken.
  6) poging om oudjes in het bejaardecentrum aldaar te helpen het internet op te in te voegen (waarover hieronder ((6a)) meer).
  7) heet van de naald (zometeen) ingediend voorstel (…. ook voor die eer ben ik bedankt), op biep uitbreidingsgerucht afgaand, de kale wanden tussen de berginshokjes (in de nieuwe overdekte voordeur ruimte waar alle geluiden nu nog vreselijk hol klinken) met afsluitbare boekenkasten te bekleden (a la parijse straatkraampjes en boekwinkeltjes in de A’damse oudemannenhuispoort ongeveer).

  Dagelijkse zorgen en beslommeringen laten op een klein dorp niet gauw hoekjes en gaatjes leeg om de ‘met akademische rust’ vullers te lokken, laat staan dat, als ze het al bestaan er te vestigen, zich ook met plaatselijke inkomsten kunnen bedruipen, alle beschikbare teruggetrokkenheidspretenties en posities in en om de dorpskern worden veelal door de kerk(elijken) opgeeist maar mischien kan (wat bijzondere boekverzamelingen zoals de mijne betreft), met kollektepotje gewapend, een rondtrekkende beweging maken, van de ene tijdelijke ruimte naar de andere, uitkomst bieden voor mensen die niet 1 boek heilig heten maar alle boeken tezamen graag veilig en bij de hand weten.

  Aan ambtenaren van de Gemeente G (die 20 meter van waar ik geboren ben aan het werk zijn), en andere lezers.

  Motto: Ondermijn het geweld van de verbittersten door eerlijke verhandeling met de meest redelijken.

  Dit schrijven betreft besluit (van GG) om als tijdelijke bezetting/invulling van het voormalige ‘landbouwhuisje’ een slijterij te kiezen inplaats van mijn (helaas niet net iets eerder maar) later ingediend) later ingediend kruidenthee en koffie schenkende maar nadrukkelijk alcoholvrije bibliotheek (boek((blader))- en bolwerkhuis, een ongewoon boek-((be))-zoek-huis)voorstel.

  Hieronder in DEEL 2 (over de rol van alcohol in katastrofe kapitalisme) biedt ik wat (eeuwenomspannende) bredere kontekst en dieper liggende achtergrond die begrijpelijk maken wat of er zo allemaal van invloed op de desastreuze besluitvorming in deze (en dergelijke hier te lande).

  Wat wil het geval? 1 van de oude dorpskernwinkels in gemeente-eigendom word tijdelijk verhuurd tot met projektontwikkelaar overeengekomen is (of tot men het met hen grondig oneens wordt) over de nieuwe bestemming (samen met nog wat aangrenzende panden).

  Mijn belangstelling komt voort uit het feit dat ik heel, langzaam, in 35 jaar tijd, een berg boeken verzameld heb die in een grote hoop dozen op een tilletje zitten … eigenlijk al 25 jaar lang. Voor mij niet 1, 2, 3 grijpklaar dus, laat staan dat ze de sociale functie krijgen die ik ze (met mezelf als beheerder) desalniettemin reeds heel erg lang stug stout voort dromend toedicht.

  Allerlei gemeenschappen en kursuscentra heb ik hierover al jarenlang ingelicht, ‘gemeelt’ en het (huid-duur-verkoop-)aanbod op mijn webstekjes vermeldt (maar tot nog toe zonder resultaat …. ik had achteraf gezien beter advertenties in de massamedia kunnen plaatsen … als ik over de volkomen mislukking lig te piekeren krijg ik neigingen bij Nachtvluchten mijn verhaal te doen).

  En nu bied ik dus dit blader(onder)dak, theehuis, een kijkje in de spannende (en wereldomspannende) wereld van kennis en informatie mijn geboortedorp aan (omdat ik het op eigen kosten beheer ervan met zorg voor m’n oude moeder aldaar kan combineren).
  Hier heeft mijn oudere zus mij overigens een gratis lift in een graf van 3.500 euri cadeau gedaan omdat ze er eentje voor mijn eveneens oudere mongoolse zusje (ook hier in het verpleeg gedeelte van het bejaardehuis) moest regelen en ze in principe altijd 2 voor de prijs van 1 zijn.

  ‘Wie het eerst komt die het eerst maalt’ beleidslijnen van GG zijn natuurlijk wel keurig in verlengde van ‘bezit van vermaak is half recht en einde van gezonde zaak’ te hanteren maar evenveel om boeken en alcohol malen is een symptoom van cynische onverschilligheid of op zijn minst en dat het verschil MIJ wel hemelsbreed en duidelijk voorkomt, dus beslist niet om het even is, kunt u in DEEL 2 beargumenteerd en gestaafd zien.

  Natuurlijk kan ook aan de media gerefereerd worden, bijvoorbeeld berichten over de kersverse nieuwe bevoegdheden die Gemeenten kregen om alcoholisme tegen te gaan.

  Staat u mij voorlopig in deze alinea toe te pogen u alvast te waarschuwen over de mij toeschijnende mate van absurditeit om genoemde vuistregel in dit geval te hanteren door u zich voor te stellen dat een zich aandienende bevrijder op grond van iets dergelijks door een of andere scheidsrechter teruggefloten word: “sorry de bezetter was hier voor jullie dus die heeft eerste keus.”

  Het ontzetten gaat ons al zo ontzettend goed af, toch? Hoe dan ook, daarbij en -naast vallen zoveel kleine(re) misdaden in het niet. Het kip en ei verhaal tussen zionisme en nazisme is ook zo’n kielzog kwestie.

  De slijterij beogende heren hebben zowiezo al zeeeen van geheel, absurd veel, vernieuwde edoch vrijwel altijd lege dorp-evenementen-ruimte in beheer en dus lijkt mij een heroverweging (inzake deze inteelterig aandoende koehandel) raadzaam en in hoeverre dat een (echt niet alleen mondjesmaat morele maar ((zoals hierboven aangestipt)) kennelijk ook aktueel en algemeen gevoelde) verplichting is hoop ik hieronder duidelijk te maken.

  Ik vind de gang van zaken tot nog toe dan wel tevergeefs godgeklaagd (en eerlijk gezegd bijna te liederlijk voor woorden) maar ook een poging tot aan een (niet al te veel) ‘grotere’ klok dan direkt betrokkenen (kontakt en klaroen) hangen waard, want er zijn veel (binnen- maar toch) buitengeslotenen … vandaar dit schrijven waarbij ik u ruiterlijk de kans geef een antwoord bij te voegen. …….. inmiddels bijna een week verder (precies de week waarin Gemeenten kersverse nieuwe bevoegdheden krijgen om alcoholisme tegen te gaan) is daar absoluut geen gebruik van gemaakt.

  6a – Een alleszins vergelijkbaar en ook (geboorte)plaatselijk geval -x- van afkeurend wegwimpelen en buitensluitend naast zich neer leggen van vraag en aanbod bijeenbrengend schakelwerker (mijn persoontje, zoals mijn goede vader te zeggen placht) -x-betreft het internet gebruik in het plaatselijke bejaardentehuis.

  Intussen meer dan een maand geleden ben ik me weer eens (in het verlengde van 15 jaar ervaring nog steeds even probleemloos als onverdienstelijk – gratis dus) als’openbaar internetbevolking in goede banen leider’ aan het bewijzen (in eigen ogen althans en kennelijk ook in die van G’s meest krasse bewoners die ik hielp op google-images naar plaatjes van vogels te zoeken wat al direkt oude en dus extra leuke polderverhalen opleverde).
  Ik was spontaan en vrijwilligerend al enkele malen in het bibliotheekje bij de 8 pcs gaan zitten (vooral omdat de monteur de router aan had laten staan en ik wilde een betrokken persoon vragen waarom die niet uit ging tussen de gebruikuurtjes door en of ik kon helpen die uurtjes wat aan te dikken) en had al een paar van de kraste schuifelaartjes geholpen toen een autoritair persoon mij poogde toegang te ontzeggen. Een gebruikbeurt of wat later zegt ze: ‘ik dacht dat we een afspraak hadden?’ (nou, nee dus) en ‘wat wil je nou?’ maar er zonder tijd voor een antwoord te laten aan toevoegt: ‘dat ik het op slot doe?’

  Om een (zij het nog vreemd en naar eigen zeggen en of zin al te spontaand inspringend en hoe moeilijk toe te geven ook, toch) behulpzaam iemand als dief of vandaal te willen zien, moet al aardig wat schizofreen talent (en moedwil) opgebracht worden, maar om wat je zelf wilt een ander in de mond en schoenen te schuiven is uiterst onsmakelijk en benadrukt slechts de blokkerende bekoeienade en al te bovenbazige spelbederverij. Van een O V medewerker die ik alles uitlegde hoor ik weinig verbazend weken later (op 1 van die zeldzame dagen dat ik er in slaag me over alle ontmoedigingen en emigratie plannerij heen te zetten) dat er geen behoefte is aan mijn moeite, bemoeienissen en behulpzaamheden. Dat mag dan met het ondubbelzinnig(end) op vermeldde dubbelzinnigheden wijzen te maken hebben (mijzelf zijn die truukjes eerder welkom, de meesten tenminste) maar maar zeker niks en niet met zoals jdW en A (en ook haar baas, de heer V) beweren, de zogenaamd afwezige behoefte van onze oudjes aan internetnavigeer hulpjes en gidsen (uitzonderingen zoals mijn eigen moeder daargelaten natuurlijk).

  Om nog een parallel aan te wijzen kan ik mischien weer eens naar de kennis honger en toegang van scholieren waar dit schrijven mee begon terug verwijzen. Waarom precies blokkeert men daar toegang tot goede bibliotheken ten gunste van verschil en diversiteit ontkennende en er afbreuk aan plegende voorkauwerij, ‘maatregelen’ die veel (profijt van) gelid, gareel en ander gerief wensen en voordoen te beloven, maar in werkelijkheid slechts opdringen? Volgens mij is deze schizofreniteit in het groot het imperialistisch deel van onze (ook daarom alleen al verrommelende) Hollandse Natie vol onderwerping dienende disciplinen niet vreemd, netzomin als militaristische kommando strukturen. Dat al is met zich vrij door informatie wegen banen en van desinformatie zuiveren (overigens zonder het of zich daartoe en bij geweld aan te doen) beslist niet te verenigen, hoezeer ook helaas wel met het ‘gewoon’ gevonden en als norm gestelde hele werelddelen vol aan- en invullen met en van in arm en rijk splijtende kloven.

  Spreekwoord met chinese toekomst: Liever een beetje (weinigen?) verwennen dan massas mensen mennen

  DEEL 2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::

  katastrofe kapitalisme (onlangs door Naomi Klein tot breeduitgemeten, opgepikt en veelbesproken (engelstalige) media thema gemaakt) bestaat in wezen al zolang de armen zich met spotgoedkope alcohol warm plachten te houden zoals Peter Linebaugh ergens in het 500 pagina sterke “The London hanged” (2003) kort vermeldt en Solschenitsyn in “200 jaar samen” (joden en/als russen) heel wat uitvoeriger laat zien, namelijk dat russische lijfeigenen uit de 18de eeuw zo hard moesten werkten dat graanprijzen kelderden – waardoor handige handelaartjes naarstig aan het destilleren en inschenken konden slaan als versterking voor evenzoveel bezopen manieren om de oppotterij wat aan te dikken waarbij al wat gelagdeelnemers eigen en eigenlijk (na afschaffing van lijfeigenschapperij nogalliefst) nog liever (te laten) zou moeten zijn, de pot op en beter gezegd, de vreemde pot in gaat.
  — net als wanneer onderscheid tussen eigenaar en (be)werker/(be)diener wat meestal onbelangrijk blijft en als het goed is ook nauwelijks te zien valt, toch via beonvrijdend autoritair op grote voet levende vogels en opstandig gepeupel plots vlijmscherp nog maar een haar en geen mits of maar en ook geen schil tussen leven en dood, verzet en terreur scheelt —

  Gezond weefsel dat ziekelijk en kwaadaardig opzwelt werd als bijverschijnsel voor lief genomen als (de veelal joodse) kastelijnen er al oog voor hadden terwijl ze hun hollebolle vaatjes uit spelonkachtige, zogenaamd ‘rijpende’ gedrochten-krochten klotsend aan lieten rukken en rollen ter (wat is teufelskreiseln in het russisch?) korststondige vergetelheid voor gestoorde gemoederenrust die meteen voor verdieping ervan zorgde (de kwade influisteraars en financiers van expansief imperialistiese en kolonizerende krachten hebben deze formule om weerbarstige inheemsen eronder te krijgen in bijvoorbeeld Polen en Amerika met groot succes toegepast), enzovoorts, proost.

  Het boek van de Rus is NOG niet in’t Hollands vertaald en in’t Engels trouwens ook niet maar ja, we zijn het ook met de die taal voerende en machtige landen (6 in totaal) tenslotte ook roerend eens over verarmd uranium verrijkte ammunitie, tegenover de honderden die daar wel vraagtekens bij wensen te plaatsen – volgt u me nog?.

  Boeken en alcohol spelen in de Eurasiatisch-Joodse geschiedenis dus een grote, dubbelzinnige, want elkaar soms even extreem aanvullende als ook, inderdaad, uitsluitende splijtzwam rol.

  Sta me toe even de in beginsel al tegenstrijdige en dus versleutelende (op slot zettende) te boekstellingseffecten op te sommen:

  Ten eerste is daar de vaak bedrieglijk zachtaardige indruk (meer een vloeiende aai) van de schrijfbeweging zelf, vooral wanneer het toevallig de grootste (in)druktemaker is die pennevoerend niet zozeer ‘zorg’ draagt als bevel heeft en autoritaire onderdrukking met onverbiddelijke nadruk uitdrukking verleent (bedroevend onthullend overigens, dat het (werk)woord ‘zorgen’ in deze zin ook al van die schijnheilige geesteshouding verdwaald tussen tuin en woestijn getuigt). Eerlijkheid gebiedt me te vermelden dat daar dan de reputatie-rangorde be’stemming’ (ook al zoiets) al aan is vooraf gegaan waardoor duidelijk werd aan wiens handen het meeste bloed al kleeft of nog kan gaan kleven (wat niet wil zeggen dat deze ((bij gebrek aan coalitiekleefkracht even beklagenswaardig als voorspelbare)) gang van zaken ((voor/bij geval van verlosserdogma behoefte en wol over de orentrekking)) niet binnenstebuiten ge- en beredeneert zal raken).

  Iemand die waren verhandelt waarvan hij zelf geen ge- en/of verbruiker is noem ik het toonbeeld van schijnheiligheid en zielige gespletenheid (dit soort mensen dwingen zich in de handmatige komposthoop makerij te bekwamen lijkt me de enig effektieve therapie). Dit ziektebeeld oogt nog afzichtelijker als er ook nog schijnheilige troostboeken aan te pas komen (zodat de onderdrukte vrouw het ((zuipgelag)) aan kan) en daarnaast nog eens over geen keer nemende gedane zaken boek gehouden word alsof het aftroggelen van andermans bestaansmiddelenen zo niet -redenen immerst opperst en uiterst legaal is en iets om trots op te kunnen moeten mogen wezen. Nogmaals, zie amerikaanse en Australische geschiedenis en het Midden Oosten nu, waar inplaats van pokkendekens, kogels en alcohol, porno en bommen over de buren uitgezonden en heen gestrooid worden.

  … nu zullen we mischien iets dergelijks ook hier voor de zoveelste keer nog eens dunnetjes overdoen … waarschijnlijk met dit verschil: islamieten die niet drinken verkopen drank doorgaans ook niet maar zouden ons het liefst hun bloeddorstige teksten braaf door de strot zien duwen … Islam en Kristendom zijn danook (zij het grotendeelse gefaalde) reakties op Judaisme. Judaisme is regeltjes voorschrijven, wensen meedelen, bevelen uitdelen(al naar gelang hoe ver men mag gaan, zie het verhelderende relaas van 2 canadese joden ((Bichler en Nitzan)) die over de israel’s leidende positie inzake repressietechniek ontwikkeling een wepstekkie open doen bnarchive.yorku.ca) waar anderen zich aan te houden hebben, vis-aas dus .. .net als antisemieten mensen zijn waar Joden zich het recht toeeigenen niet alleen ongestraft maar zelfs leidkultuurmatig een hekel aan te mogen hebben want kritiek is immers ongewenst voor wie zich wereldkampioen zelfkriticus waant. Zo iemand maakt zich wijs datie niemand nodig heeft en alles en iedereen mag verbruiken want de evolutie moet een handje geholpen worden, anders zijn ze nooit op tijd klaar als de messias met zijn uitpuilende boekenkasten aan komt zeulen.

  Zoals bij gouddelving met name gif, geweld en beveiliging innige edoch onverkwikkelijke hoofdrollen spelen, zijn ook in de wat bovengrondsere takken van onsportieve pogingen om overvloed van gouden granen met blijvende waardigheid te bekleden, de eerlijkste werkers het meest te beklagen.

  De moeite die mensen als Dershawin (18de eeuws Pushkin tijdgenoot, dichter en staatsman) zich getroostten om die net zo sluwe als werkschuwe maar wel absurd jong voortfokkende Joden (immigranten) van de snelweg (naar de stapelgekke massamens in verwoeste en daarna verkunstmatigde omgeving) af en op het liefelijk door tuinen kronkelijke pad te krijgen faalden al evenzeer als het hippie-aandeel in de nazisme en zionisme bewegingen (altijd goed voor een vliegende start als publiekstrekkend lokmiddel, daarna snel voor de bijl van hen die alweer te fel, de duivelen zo nodig eens op grote schaal willen dienen).

  Alcohol was en is naar mijn smaak zeer verontrustend legaal en bovendien straffeloos (maar ook begrijpelijk) goedkoop.Het is simpelweg een gesubsidieerd 2-snijdend onteigeningsmiddel.

  Enerzijds veroorzaakt het ‘genot’ ervan een direkte beneveling en aftakeling op middellange termijn, een grote werkverschaffende factor in de zorg. Hele horden voorlichters lopen tegenwoordig voor de brouwers en slijters uit met waarschuwingen zoals heel vroeger de bijbelzwaaiers voorboden van bomen tegen de grond bijlers waren.

  Anderzijds verleidt alcoholgebruik tot risikogedrag door de met valse glans kans voorgespiegelde ontremming. De glans wordt met des te meer gemak verleent naarmate alcohol in het verlengde van arbeidsdeling tot in het techniekneutisch autisme toe praktisch vrij spel krijgt door de stoere boer te ‘verlossen’ en hun oog voor en voor hun eigen ogen de valsheid ervan met blindheid geslagen raakt.

 15. 20

  @Piet, dit gaat over wanneer jij buiten loopt en de mensen je kunnen zien. Nooit, nooit blijven stilstaan, mijmeren, twijfelen. Altijd een logisch plannetje hebben, er naartoe wandelen, uitvoeren en meteen weer weg. “Oh die Piet… die is altijd druk, altijd bezig.” Oefen dit eens een weekje, netjes gewassen en altijd beleefd.

  De meeste dingen in het echte leven gaan min of meer zo: jij wilt b.v. iets van een ander, het liefst iets bestaands (dus wel: vrijwilliger worden bij bejaardenhuis, niet: boekencentrum wezen). Dan vraag je hoe ‘de procedure is’. En die volg je dan.

  Dat is ongeveer wat de rest van de wereld ook doet.

 16. 21

  Prachttip van mescaline! (Conformist!…)

  Misschien een opmaat naar een nieuwe reeks:

  Iets bestaands willen worden.
  afl.2
  dus wel: soepscheppen bij het Leger des Heils
  niet: soepstengel bij het Leger des Heils

 17. 23

  Typ wat je wil, als een samenleving zelfs zijn pubers niet meer onder controle kan houden..
  ( en jullie talen waren zo al belabberd. tsk tsk. )

 18. 24

  De kids hebben volkomen gelijk. Er is op zich natuurlijk niets mis met 1040 uur, maar die tijd moet dan wel zinvol worden gebruikt. Er een dvd’tje in pleuren met een docu over graffity en dat dan wegschrijven als een uur cultuuronderwijs is natuurlijk schandalig. Lees verder Prem Radikashun in Het Parool van woensdag. ‘De politie durft nu pas in te grijpen. Waar waren ze toen Hell’s Angels bij de begrafenis van Sem Klepper de stad plat legden en vuurwerk afstaken voor het politiebureau?’