Zweden laat zich niet gek maken door coronavirus

Foto: fdecomite (cc)

ELDERS - ………maar betaalt er wel een prijs voor.

De scholen bleven open dit voorjaar en na de vakantie zijn ze ook weer zonder extra maatregelen van start gegaan. Ook Zweden’s bekendste scholier gaat na een jaar actievoeren weer gewoon naar school. Thuis werken werd ook in Zweden wel geadviseerd maar in veel gezinnen zag het dagelijks leven er niet anders uit dan vòòr de coronacrisis. En dat gold ook voor het openbare leven.

De Zweedse aanpak heeft elders in Europa nogal wat wenkbrauwen doen fronsen. Het heeft de relaties met buurlanden in elk geval geen goed gedaan. Inmiddels staat het aantal COVID-19 doden op 5.810. Per hoofd van de bevolking komt deze score in de buurt van andere landen in Europa die het slecht doen, zoals Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Maar Spanje had en heeft nu opnieuw, anders dan Zweden, een heel strenge lock-down. Het oordeel over de Zweedse strategie zullen we dus nog even moeten uitstellen. De autoriteiten hebben inmiddels wel erkend dat ze gefaald hebben bij de zorg voor ouderen. Maar verder zullen we moeten wachten op de uitkomsten van een groot onderzoek dat niet eerder dan het voorjaar van 2022 volledig openbaar wordt gemaakt, zeven maanden voor de geplande parlementsverkiezingen.

Open grenzen

Het grensverkeer is een van de punten die bij een vergelijking tussen landen ongetwijfeld aan de orde zal komen. Voor Nederlanders is Zweden nog steeds ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Met ingang van deze week is Nederland voor Zweden ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, wel risico’s). In de noordelijke regio heeft de sluiting vergaande consequenties gehad. Zweden heeft bij monde van de epidemioloog Anders Tegnell, de voornaamste adviseur van de regering, geprotesteerd bij de buurlanden tegen de sluiting van de grenzen. Volgens Tegnell helpt dat niet bij de bestrijding van het virus. En de nadelen zijn veel groter, met name voor de economie en de onderlinge betrekkingen. Hij krijgt de steun van de Minister van Onderwijs Anna Ekström die in een interview zei: “Het is geen kwestie van een risicovrij alternatief afwegen tegen een risicovol alternatief, we moeten de risico’s tegen elkaar afwegen.” Minister-president Stefan Löfven verdedigde deze week eveneens het Zweedse beleid: “Wat nog steeds belangrijk is, is sociale distantie, testen en volgen. Dat moeten onze belangrijkste aandachtspunten zijn om infectie te verminderen.”

Gevoeligheid van het testmateriaal

Het testen op COVID-19 gaat niet helemaal goed nu duizenden vals-positieve resultaten ontdekt zijn bij het gebruik van in China vervaardigde testkits. De tests van het bedrijf BGI Genomics, die ook elders in Europa worden gebruikt, konden geen verschil maken tussen een zeer laag niveau van besmetting en een negatief resultaat. Het bedrijf meent dat hier verschillende standaarden voor het vaststellen van een besmetting bij asymptomatische personen een rol speelt. Het probleem is dat minder gevoelige testen er toe zullen leiden “dat besmette personen dagelijks werk en sociale activiteiten zullen ondernemen als een ‘gezond’ persoon, waardoor blinde vlekken ontstaan voor de preventie en beheersing van de epidemie.” Aldus Yang Zhanqiu, adjunct-director van de afdeling voor pathogene biologie aan de universiteit van Wuhan. 

Kansen voor hervormingen

‘De coronacrisis doet de economie geweld aan, maar biedt ook kansen om haar blijvend te verbeteren’, schrijft de Groningse econoom Dirk Bezemer in De Groene van vorige week onder de kop ‘Eén achteruit, twee vooruit‘. Er is nu een kans om de Europese economie minder afhankelijk te maken van bijvoorbeeld China, nu de mondiale productieketens uiterst kwetsbaar blijken te zijn. De hoge schuldenlasten dwingen tot een ‘financiële reset’. Het inzakken van de oliemarkt maakt het mogelijk sneller van de fossiele brandstof af te komen. In veel steden wordt de prikkel gevoeld om meer te doen voor fietsers en autoverkeer blijvend te weren. En maatregelen te nemen om de toeristenstroom in te dammen.

Gaat Zweden die kansen ook grijpen? Het Zweedse beleid is gericht op het zo lang mogelijk in stand houden van het ‘normaal’, en voor zover er van afgeweken wordt er zo snel mogelijk weer naar terugkeren. Niet zo heel veel verschillend van Nederland trouwens. Maar de crisis levert hoe dan ook aanzienlijke schade op, al was het alleen maar omdat elk land afhankelijk is van wat anderen doen – en laten. De vraag is dan wat nu de beste strategie is: zo snel mogelijk terugkeren naar normaal of je bezinnen op een nieuwe koers die zowel oud als nieuw ongemak te boven kan komen.

Reacties (15)

#1 Cerridwen

Zweden is al een tijdje door Nederland op code geel gezet, behalve de provincie Goteburg. Dat is ook logisch, omdat Zweden inmiddels zelfs een iets lager niveau van besmettingen heeft dan Nederland.

Het verloop van de epidemie in Zweden is een mooi voorbeeld van dat de bestrijding van corona een marathon is, en geen sprint, en dat een vergelijking van hoe landen het doen alleen maar voorlopig kan zijn.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

De Zweden zijn nu eenmaal een nuchter volkje, min of meer geld voor de rest van Scandinavië en ook in Nederland laten wij ons niet gek maken met paniekmaatregelen, op 2 burgemeesters na dan. Intussen gaan landen als Frankrijk die het omgekeerde deden doen over op code rood, dus die hebben daar niets mee gewonnen of heeft het zelfs het averechts gewerkt.

‘De coronacrisis doet de economie geweld aan, maar biedt ook kansen om haar blijvend te verbeteren’ De genoemde maatregelen verbeteren de economie helemaal niet, maar doen die extra schade aan. De toeristen industrie bijvoorbeeld levert de overheid netto miljoenen aan extra inkomsten op en houdt veel mensen aan het werk, als deze inkomsten wegvallen en die mensen thuis komen te zitten zullen deze in de rijksbegroting gecompenseerd moeten worden. En voor ons land valt dat nog mee, voor andere zwaar getroffen landen zijn die toeristen inkomsten cruciaal. Hoe meer van die dure maatregelen genomen worden hoe langer het economisch herstel duur, als er überhaupt al geld gevonden kan worden om die maatregelen te betalen.

Dit geld ook voor het idee de productie uit China te halen, leuk voor de nationalistische onderbuik, maar dan worden die producten veel duurder terwijl veel mensen met minder inkomen komen te zitten. Een groot deel van de huidige welvaart hebben we juist te danken aan het feit dat we betaalbare Chinese goederen kunnen kopen, zeker de lagere inkomens hebben sterk geprofiteerd van “Zeeman” prijzen. Veel succes om de burger die verworven welvaart weer af te pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

@1: Dank voor de correctie. Inderdaad, alleen de toekomst zal uitwijzen welk beleid de beste resultaten heeft opgeleverd.
@2: Ja, wij zijn nu eenmaal heel goed en er hoeft hier niets veranderd te worden. Laten we vooral vasthouden aan deze ideologische vooringenomenheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Maggi

@2 als je met ‘laten zich niet gekmaken’ bedoelt dat Nederlanders zich wel zorgen maken over het geheel, maar daar individueel niets voor zullen laten dan heb je gelijk. Ik zou dat zelf liever egoïstisch noemen en juist een goede reden om in NL veel strenger te zijn met Corona-maatregelen dan elders, waar het men nog wel eens lukt het eigenbelang opzij te zetten voor het grotere geheel. In Zweden bijvoorbeeld!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Verbeek

Het inzakken van de oliemarkt maakt het mogelijk sneller van de fossiele brandstof af te komen. In veel steden wordt de prikkel gevoeld om meer te doen voor fietsers en autoverkeer blijvend te weren. En maatregelen te nemen om de toeristenstroom in te dammen.

Sinds het rapport “Grenzen aan de Groei” is het iedereen duidelijk dat er ergens tussen 2000 en 2050 veel zal veranderen. De angst voor klimaatverandering en zeespiegelstijging liep niet hoog genoeg op om de economie radicaal te hervormen. Kennelijk kan (de angst voor) een miniscuul virus, die noodzakelijke verandering wel afdwingen.

De hoge schuldenlasten dwingen tot een ‘financiële reset’.

Voorlopig wordt er alleen nog maar meer schuld (en geld) gecreëerd. Zij het vooral bij de centrale banken, onzichtbaar voor de meeste mensen.
Ik ben wel benieuwd hoe die reset uiteindelijk vorm gaat krijgen. Hyperinflatie en/of een wereldwijde recessie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cerridwen

@5:

is het iedereen duidelijk dat er ergens tussen 2000 en 2050 veel zal veranderen.

Alsof er tussen 1950 en 2000 niet veel is veranderd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

” Het probleem is dat minder gevoelige testen er toe zullen leiden “dat besmette personen dagelijks werk en sociale activiteiten zullen ondernemen als een ‘gezond’ persoon”
Ik neem aan dat deze zin niet terugslaat op de zinnen ervoor? Vals-positieve resultaten leiden er immers juist toe dat in werkelijkheid gezonde mensen als “ziek” in quarantaine komen te zitten en niet dagelijks werk en sociale activiteiten zullen ondernemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJH

Zolang iedereen zijn data maar blijft verzamelen, veilig stelt en beschikbaar maakt. Dan hoop ik dat we over een jaar of zo verschrikkelijk veel maar zullen weten over hoe airborne virussen zich verspreiden. In dat licht is Zweden natuurlijk een geweldige proeftuin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hans Custers

@8

dat we over een jaar of zo verschrikkelijk veel maar zullen weten over hoe airborne virussen zich verspreiden.

Teveel sprookjes van Maurice de Hond gelezen? Of van een andere charlatan?

Hoe aerosolen en daarmee airborne virussen zich verspreiden is niet zo ingewikkeld en dus ook al lang en breed bekend. En dus is het ook al lang en breed bekend dat de kans op overdracht van dit virus via aerosolen beperkt is.

Zweden is, net als Nederland, de VS, en allerlei andere landen vooral een proeftuin voor de bepalende factor voor de verspreiding van dit virus: menselijk gedrag en de manier waarop mate waarin dat gedurende een langere periode te beïnvloeden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJH

@9: Als het niet zo ingewikkeld was, dan was de kwestie van lucht recirculatie systemen (je weet wel, die je aantreft in bejaardentehuizen, slachthuizen en op cruise schepen) toch al lang een uitgemaakte zaak? Toch kan ik me aan de indruk niet onttrekken dat op deze specifieke kwestie nog niet zo lang geleden, Nederlandse deskundigen elkaar de tent uit vochten. En een organisatie (namelijk de Rotterdamse GGD) zelfs had geprobeerd om e.e.a. onder het tapijt te vegen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Custers

@10

Als het niet zo ingewikkeld was, dan was de kwestie van lucht recirculatie systemen (je weet wel, die je aantreft in bejaardentehuizen, slachthuizen en op cruise schepen) toch al lang een uitgemaakte zaak?

Het is het ook een uitgemaakte zaak. In nog geen enkel geval is op basis van serieuze wetenschap aangetoond of aannemelijk gemaakt dat luchtrecirculatie werkelijk een rol van betekenis speelde bij besmetting.

Toch kan ik me aan de indruk niet onttrekken dat op deze specifieke kwestie nog niet zo lang geleden, Nederlandse deskundigen elkaar de tent uit vochten

Die indruk zou je inderdaad makkelijk kunnen krijgen als je moeite hebt met onderscheid maken tussen echte deskundigen en charlatans.

En een organisatie (namelijk de Rotterdamse GGD) zelfs had geprobeerd om e.e.a. onder het tapijt te vegen?

Nee, die organisatie wilde geen nodeloze paniek zaaien. Volkomen terecht is inmiddels gebleken, want er is geen enkele aanwijzing dat het ventilatiesysteem de oorzaak van verspreiding was in dat tehuis in Maassluis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJH

@11: Is de WHO zo’n organisatie van charlatans? Of de UK HSE? Ik vraag het maar even. Want die adviseren op dit moment tegen recirculatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Custers

@12

Je moet ventileren, dat zegt het RIVM ook. En als je recirculeert ventileer je niet. (Dat was ik in mijn vorige reactie inderdaad vergeten te noemen, het hele idee dat er recirculerende ventilatie bestaat is al bullshit. Je ventileert om uitgeademd CO2 af te voeren en (in minder mate) om ingeademd zuurstof te verversen. Dat lukt simpelweg niet met recirculatie.) Logisch dat de viral load zich wel wat op kan bouwen als je niet ventileert. Bovendien zouden mensen dan meer last van benauwdheid kunnen krijgen, met hoesten, proesten, zuchten en hijgen tot gevolg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Co Stuifbergen

Misschien wordt het Corona-virus niet door een ventilatiesysteem verspreid, maar ik denk dat verstandig is om in nieuwe gebouwen niet de lucht te laten circuleren, maar de warmte.

Dus: een warmte-wisselaar plaatsen, zodat de lucht die naar buiten gaat gebruikt wordt om de verse lucht te verwarmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Co Stuifbergen

Een positieve uitslag betekent dat iemand besmet is.
Een vals-positieve uitslag betekent dat volgens de test iemand besmet is, maar in werkelijkheid niet.

Zo’n test is dus “overgevoelig” en niet “minder gevoelig”.

Bismarck slaat in #7 dus de spijker op zijn kop.

De fout lijkt al op te treden in de bron waarnaar verwezen wordt:

Sweden’s Public Health Agency said Tuesday it has found thousands of false positive coronavirus test results from Chinese-made tests.

In a statement, the agency said that the PCR kits, which test for coronavirus infection, were made in China by BGI Genomics and that the errors were discovered during routine quality control checks in two laboratories. The tests were unable to distinguish the difference between very low levels of virus infection and a negative result.

https://www.newsweek.com/sweden-finds-thousands-false-positive-results-chinese-made-coronavirus-test-kits-1527727?piano_t=1

 • Vorige discussie