Gematigde moslims geven weerwoord

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Enis Odaci over het optreden van Izz ad-Din Ruhulessin bij Pauw en Witteman. Enis Odaci is voorzitter van Stichting 12 Imams.

Zucht…

Sakineh Mohammadi Ashtiani (Foto: flickr/Robert Reed Daly)

Op 7 september jl. was de heer Izz ad-Din Ruhulessin te gast bij Pauw en Witteman om zijn mening te geven over de in Iran veroordeelde Sakineh Mohammadi Ashtiani. Zij wordt beschuldigd van overspel of het hebben van een ‘illegale verhouding’. In Iran staat daarop de steniging als straf. Het betoog van Ruhulessin kunt u in de Volkskrant lezen. Kern van zijn betoog: “het is een interne Iraanse aangelegenheid en volgens islamitische wetgeving niet meer dan normaal.”

De discussie aan tafel was ongekend tenenkrommend en het is te hopen dat de kijkers onderscheid blijven maken tussen idioten en intellectuelen.

Aan tafel zat ook Hafid Bouazza, schrijver van beroep, die zich eerder aangesloten heeft bij de inmiddels wereldwijd georganiseerde protesten om de steniging te voorkomen. Deze protesten zijn ontstaan nadat de kinderen van Sakineh als laatste noodkreet de wereld of het Westen om hulp hebben geroepen. Zij wensten hun moeder niet kwijt te raken.

Izz ad-Din Ruhulessin studeert politicologie, maar bij Pauw en Witteman is hij niet in staat gebleken om ook maar één coherente gedachte in duidelijk Nederlands te formuleren. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat ook weer in deze uitzending alle deelnemers te pas en onpas spraken over DÉ islam. Izz ad-Din vond het best, want hij houdt wel van provoceren, getuige dit nieuwsbericht.

Dé islam bestaat niet. Dat misbruik van de islam leidt tot gewelddadige excessen is helaas een feit getuige de vele verschijningsvormen in, hoe paradoxaal, “islamitische” landen zoals Iran. Dat in dergelijke regimes de positie van de vrouw ondergeschikt is aan die van de man is ook een treurig feit. Het valt te hopen dat de moeder Sekinah haar kinderen weer in vrijheid kan omhelzen.

Er is echter ook een vrijzinnige islam, waarin gelijkwaardigheid op alle fronten de leidraad vormt. Het is maar net wat de mens er van maakt. Toch worden pogingen om deze verlichte groep moslims te bereiken en te activeren door mensen als Ruhulessin zoveel moeilijker. Eén televisie-optreden van een Ruhulessin werpt de zelfstandige, moderne, humanistisch ingestelde moslims in Nederland tien jaar terug. De volgende dag zullen zij aan hun collega’s, vrienden, familieleden en buren (weer) moeten vertellen dat zij het niet met Ruhulessin eens zijn en dat zij tot een andere categorie moslims behoren.


Ruhulessin (links) en Bouazza (midden) in debat bij Pauw en Witteman

Toch is het goed dat extremisten als Ruhulessin in de schijnwerpers komen en ook blijven komen. Zij herinneren ons namelijk aan de realiteit. De realiteit is dat er wel degelijk gevaarlijke mensen in Nederland rondlopen die in naam van ‘de’ islam andere mensen infecteren met extremistische opvattingen over de Nederlandse samenleving. Jonge mensen zoals Ruhulessin die een diploma op zak hebben met meer dan voldoende kennis van de rechtstaat (lees: kennis van hun bewegingsruimte). Zij verspreiden hun bizarre denkbeelden niet met kogels en zwaarden, maar steeds meer in democratisch bestuurlijk verband.

Aan de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland is het taak om alert te zijn op hun rol in dit land. Er ligt hedendaags nu eenmaal een vergrootglas op de islam, en dat betekent dat de moslims die helemaal gekozen hebben voor Nederland zich duidelijk(er) af moeten zetten tegen moslims met een volstrekt gebrek aan islam. De extreme islam kan alleen beteugeld worden door de liberale islam. Het benadrukken van dit onderscheid is geen ‘djihad’ (heilige oorlog) tegen de eigen religie. Integendeel, het is een blijk van commitment. Een positief signaal voor alle mensen die twijfels hebben over de islam. Boegbeelden van de moderne islam moeten daarom telkens weer hun gezicht tonen en hun pen laten spreken. Dat kan prima met behoud van de eigen identiteit en met behoud van respect en waardigheid.

 1. 1

  Doe je best. Deze mutsdrager met spraakgebrek leek een karikatuur. Imagovorming is belangrijk. Feministen hebben nog steeds te lijden onder de “roze tuinbroek” en mensen met een goed hart voor het milieu dragen schijnbaar nog steeds geitewollen sokken in de ogen van de weldenkende mensen in Nederland. Daardoor wordt nog steeds lacherig gedaan over die onderwerpen.

 2. 2

  Voor mij is DE islam toch het geloof dat vanuit haar naam streeft naar wereldse dominantie. Waarvan de gelovigen net even te vaak haat, moord en doodslag verspreiden en helaas niet in staan blijken hun kinderen goed op te voeden. Dat beeld komt naar buiten, een ander bestaat bijna niet. Geen afstand nemen van de aanslagen op 9/11, de moord op Theo van Gogh en zo meer, maken dat de geloofsgenoten van deze ‘religie’ weinig gevoel voor verhoudingen vertonen en inegratie hen niet als hoogste doelstelling voor de geest staat. Zolang er wordt gedreigd met van alles en nog wat en de gemeenschap verwacht dat wij, Nederlanders, wel respect voor hen en zij niet voor ons hoeven op te brengen zal het heel lastig blijven om op goede voet met elkaar door de deur te kunnen. Overigens heb ik zelf, al werkende in onze mooie grote stad, wel wat geslaagde en goed opgeleide moslims ontmoet. Prima mensen met wie het goed toeven was. Maar ook bij hen zat de haat tegen het duivelse westen vaak net even dieper dan je op het oog zou verwachten. Dus dat liberale zie ik nog even niet…tot het bewijs wordt geleverd…

 3. 3

  ”Boegbeelden van de moderne islam moeten daarom telkens weer hun gezicht tonen en hun pen laten spreken.”

  Succes! Ik ben bang dat er altijd geprobeerd zal worden om ergens een nut-case op te duikelen om tegenover een weldenkende moslim te zetten. Hoor-en-wederhoor *kots* en zo… Maar aangezien er momenteel wel veel nut-cases zijn, zal het ook nog wel even tegen de stroom in roeien zijn.

  @2”Overigens heb ik zelf, al werkende in onze mooie grote stad, wel wat geslaagde en goed opgeleide moslims ontmoet. Maar ook bij hen zat de haat tegen het duivelse westen vaak net even dieper dan je op het oog zou verwachten.”
  Het is maar wat je met haat tegen het westen bedoelt. Ik heb ook een schijt-hekel aan veel aspecten van onze post-moderne consumptiemaatschappij zoals caravans, Koninginnedag (gezellig! – not) en het stadscentrum op zaterdagmiddag (kopen-kopen-kopen!). Ook vind ik de manier waarop we met het MO omgaan een heilloze weg. Of op zn minst onhoudbaar. Heb ik nu een ‘haat tegen het duivelse westen’? Of ben ik gewoon maatschappijkritisch?

 4. 4

  Het is een probleem dat moslims in NL niet met 1 mond spreken. Dan kiezen tv-programma’s voor gasten met prikkelende uitspraken. In Frankrijk is er een moslimplatform die spreekt voor alle moslims. Dat voorkomt dat er allerlei idioten aan het woord komen, en er kan een genuanceerder beeld worden gegeven door vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen. De ruzies rond een moslimomroep tonen echter al aan dat het een lange weg zal zijn om in NL een dergelijk moslimplatform op te zetten.

 5. 5

  In het licht van een vrouw die (waarschijnlijk) onschuldig een wrede doodstraf afwacht en haar kinderen (zoons)voor haar vechten vond ik ook het aanzetten van deze discussie onsmakelijk

 6. 6

  @Erwin Het is een echt probleem dat je denkt dat het ergens goed voor is als groeperingen met 1 mond spreken. Van PVV-aanhangers, CDA-ers, atheïsten en katholieken verwacht je dat toch ook niet? Misschien een eye-opener, maar moslims zijn net als zigeuners en linksradicalen individuen, als ze praten of schrijven tenminste.

 7. 10

  @9 Een humanistische moslim? Iemand met wie je gewoon kunt praten? Tja, maar dan was het geen relletje, hè? De gast die er was plaatst al wat vaker gekke stukken op de Volkskrant site. Het zegt eigenlijk wel wat over de redactie van P&W dat ze die man uitnodigen.

 8. 13

  @Leo: Voor mij is HET christendom toch het geloof dat vanuit haar naam streeft naar wereldse dominantie. Waarvan de gelovigen net even te vaak haat, moord en doodslag verspreiden en helaas niet in staan blijken hun kinderen goed op te voeden. Dat beeld komt naar buiten, een ander bestaat bijna niet. Geen afstand nemen van de aanslagen van de IRA, de moorden op abortus artsen en zo meer, maken dat de geloofsgenoten van deze ‘religie’ weinig gevoel voor verhoudingen vertonen en inegratie hen niet als hoogste doelstelling voor de geest staat. Zolang er wordt gedreigd met van alles en nog wat en de gemeenschap verwacht dat wij, Nederlanders, wel respect voor hen en zij niet voor ons hoeven op te brengen zal het heel lastig blijven om op goede voet met elkaar door de deur te kunnen. Overigens heb ik zelf, al werkende in onze mooie grote stad, wel wat geslaagde en goed opgeleide christenen ontmoet. Prima mensen met wie het goed toeven was. Maar ook bij hen zat de haat tegen het duivelse westen vaak net even dieper dan je op het oog zou verwachten. Dus dat liberale zie ik nog even niet…tot het bewijs wordt geleverd…

 9. 15

  @Toni – Voor de goede orde; ik ben tegen elke geloofsuiting als die extremistische vormen aanneemt. Dus voor mij is wat dat betreft een moslim die bommen laat ontploffen even erg als een malloot die abortusartsen vermoord of laat vermoorden. Helaas herdenken we morgen een van de grootste terreurdaden uit de Amerikaanse geschiedenis. Niet gepleegd door Gristenen, maar door moslims. Net als die in Madrid, Londen, Bali en Mumbai. Ik zie dat nog niet zo snel plaatsvinden vanuit het Bijbels perspectief, hoe zeer ik daartegen ook bezwaren kan aanvoeren. Vanuit dat standpunt geloof ik dus niet in liberale moslims, of verstandigde Amerikaanse dominees…..Laat staan celibataire en moderne priesters….

 10. 16

  @Teun – Er zit toch wel een verschil tussen persoonlijke afkeer van bepaalde aspecten van de westerse beschaving en er echt zoveel afkeer van hebben dat je er terreur op los wilt laten. Voor de eerste groep is er altijd nog de optie van de emigratie. Naar het midden-oosten wellicht? Heb je zeker geen last van Koninginnedag…

 11. 18

  @17 Een paar dagen geleden heeft President Obama het einde van de oorlog met Irak afgekondigd. Vanaf maart 2003 zaten de Amerikanen daar namelijk. Al die tijd waren ze daar de baas, tot grote woede van grote delen van de bevolking. Ze hielden er ook mensen gevangen. En nu nog steeds hebben ze er de grootste ambassade ter wereld (van 42 hectare).
  Op dit moment zijn de VS de facto de baas in Afghanistan, dat zij onder andere bezetten om te voorkomen dat er vanuit dat land nog meer aanslagen zouden worden georganiseerd.

  Vermoedelijk heb je de laatste jaren geen televisie gekeken, want dan had je dit wel kunnen weten.

 12. 20

  vraagje aan Enis Odaci: begrijp ik dan goed dat je de passages over lijfstraffen in de koran of hadith veroordeelt, en niet meer van toepassing verklaart op deze tijd?

 13. 21

  @KB:
  In de Koran staan geen onveranderbare wetten, maar altijd richtlijnen vergezeld van een advies, het is aan de mens om een keuze te maken. Het vertrekpunt (voor mij in ieder geval) is de eerste regel van de Koran “In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle.” Pas dat nu eens toe op de moeder uit Iran. Als Allah in staat is om te vergeven en om barmhartig te zijn, waarom in hemelsnaam zouden wij dat niet zijn? Is Izz ad-Din soms verheven boven Allah?

  Dan heb je de tradities, die zijn per definitie niet helemaal betrouwbaar, want ze zijn door mensen geschreven. Hier is het menselijk verstand aan zet door de traditie aan de Koran te toetsen. Het ontstaan van tradities heeft ook alles te maken met het feit dat de Koran voor vele vraagstukken niet eenduidig genoeg is; interpretatie (door mensen) is het logische gevolg. De mens bepaalt dan ineens of iets een moslimwetmatigheid is of niet. En dat is per definitie onbetrouwbaar. De hele Sharia-dogmatiek is onbetrouwbaar. God is toch veel te verheven om geassocieerd te worden met stenigen vanwege overspel?

  Dan heb je de moderne tijd: we leven in Nederland. In Nederland hebben we te maken met een rechtstaat die prevaleert boven een theocratie. De Koran, de Bijbel, zijn ondergeschikt aan de grondwet als er een conflict tussen beide is, daar moeten moslimextremisten maar mee leren leven. Overigens is dat conflict er zelden omdat er in diezelfde grondwet godsdienstvrijheid is, ingekaderd door humane normen, waarden, wetten en regels. Het conflict tussen grondwet en religie is er alleen als religieuze fanatici hun interpretatie willen opleggen aan anderen, maar dan nog is het een handelen van de mens en niet per definitie de schuld van een boek. Als boeken de oorzaak zijn van de malaise in de wereld is het slecht gesteld met de mensheid.

  En terugkomend op de vrouw uit Iran: zij is moeder en zij heeft kinderen. Alleen al omwille van de kinderen, zou de moeder vergeven moeten worden. De Koran zegt op vele plaatsen: onderhoud uw familiebanden. Dus onze kritiek aan Izz ad-Din is gerechtvaardigd omdat hij dogmatiek (die dus onbetrouwbare bronnen kent) boven humaan handelen stelt (die tegen gods essentie als barmhartige en genadevolle indruist).

  Theologie, democratie en gezond verstand leiden tot dezelfde conclusie: in de islam is er geen plaats voor lijfstraffen.

  Enis Odaci / Stichting 12 Imams

 14. 23

  En tijdens al dit gebekvecht over inhoud van woorden of beweringen zit die arme vrouw nog steeds vast in een archaisch bestuurd land vol barbaren en moet ze nog steeds vrezen voor haar leven. Het feit dat haar verweten wordt is bij ons slechts een kwestie van een dag ruzie maken en een advokaat op laten draven in het ergste geval…

 15. 24

  @Enis Odaci: als ik je betoog goed begrijp, zeg je dat het altijd mogelijk is om uitzonderingen te maken op regels. Maar het gaat volgens mij om of de regel zelf wel houdbaar is.

  Of kaart je een tegenstrijdigheid aan tussen geboden in de Koran? Aan de ene kant straf wegens het overtreden van huwelijkse trouw, aan de andere kant “onderhoud uw familieleden” ?

 16. 25

  21. Enis Odaci: dank voor je antwoord.
  In feite zeg je: lijfstraffen staan wel in de koran, maar je hoeft ze niet toe te passen.
  Probleem met deze manier van denken is naar mijn mening dat je zo toch de deur open laat om ze wel toe te passen. En het gebeurt dan ook in sommige Islamitische landen.
  Waarom zeg je niet gewoon ondubbelzinnig: lijfstraffen zijn barbaars, die passen we niet toe, ongeacht wat er in de koran staat?

 17. 26

  @Leo: je hebt helemaal gelijk, dat eerst een theologische discussie gevoerd moet worden om deze vrouw te redden, is niet uit te leggen en helemaal inhumaan.

  @Mark: er is zeker (op een beperkt aantal thema’s) tegenstrijdigheid in de Koran en het interessante is dat de Koran het zelf ook onderschrijft. Doel van de tegenstrijdigheid is volgens God om de mens een keuze voor te leggen tussen twee tegenstrijdige principes, in dit geval: straffen of vergeven? Je zou kunnen zeggen, waarom lok je steniging dan uit zoals KB in zijn commentaar stelt. Het antwoord daarop is alleen in sprituele context logisch te verklaren: een nobel en spiritueel persoon kan alleen dichter bij God komen als hij bewust afstand doet van de kwalijke dingen des levens en daarvoor moet hij getoetst worden.

  @KB: terechte vraag! Ik denk dat de Koran niet beoogt een soort wetboek van strafrecht te zijn waarin zoveel mogelijk kaders ondubbelzinnig worden opgetekend. De islam van de Koran is meer een visie op het leven en een commentaar op eerdere religies en het doet continue een appel op de menselijke rede door dogma’s naast en tegenover principes te zetten.

  Daarom is het zo belangrijk dat er scheiding is van kerk en staat. Het kan niet zo zijn dat theologen beschikken over een mensenleven, ook al zou religie het beste in de mens naar boven halen.

 18. 27

  Op 18 September wordt in Amsterdam, samen met nog andere steden wereldwijd een demonstratie gehouden tegen het Regime van geseling en steniging.

  Wij roepen iedereen op die ook wil protesteren tegen deze onmenselijke, barbaarse straf, om te komen demonstreren. Dit mag in de 21ste eeuw niet meer voorkomen!

  We roepen alle Nederlandse organisaties op die mee willen doen met deze actie en hun achterban bij de actie willen betrekken. Verder doen wij een beroep op alle politieke partijen en de nieuwe regering om deel te nemen aan deze campagne om de steniging van Sakineh te voorkomen.

  Daarnaast verzoeken wij de media om aandacht te besteden aan het verhaal van Sakineh en het nieuws over deze actie (mensen van de wereld tegen het Regime van geseling en steniging) bekend te maken.

  Datum:18 September 2010
  Tijd: 14.00 ? 16.00 uur
  Plaats: Beursplein, Amsterdam (op loopafstand van het Centraal Station)
  Organisatie: Het Internationaal Comité Tegen Steniging (www.stopstoningnow.com )

  Voor meer informatie

  Farshad Hoseini: [email protected]
  Tel: 06 812 85184
  en
  Fereshte Moradi: Tel: [email protected]
  Tel: 06 464 24386