Zembla en de hardwerkende illegalen

“De brug naar de PVV is gevaarlijk, maar noodzakelijk”, zo hield CDA-lid Piet Hein Donner het CDA congres in Arnhem voor. Maar wat is er precies “gevaarlijk”? Zembla gaf op 23-01-11 een antwoord met een reportage over medische redenen voor een verblijfsvergunning; het gevaar is het morele niveau van de samenleving, het gevaar is dat de woede over de criminele Marokkaanse schoffies ons morele oordeelsvermogen gaat overheersen.

Hoe erg is dat? Zembla toonde een reeks van voorbeelden van zieke mensen, die volgens de IND behandeld konden worden in het land van herkomst.

Een voorbeeld: een illegale Ghanese met twee kinderen. Zij krijgt een nierprobleem, moet aan de dialyse en krijgt uiteindelijk een donornier van een ingevlogen familielid. Na de operatie moet zij medicijnen hebben tegen afstoting, maar de donornier doet zijn werk en zij maakt het goed. ‘Maar mevrouw was illegaal, dus verdere behandeling doet u maar in Ghana’, zegt de IND. De dienst beschikt voor de expertise op medisch gebied, over een groep basisartsen, die advies geven.             De wakkere jurist van de nierpatiënte gelooft het niet zo en besluit maar eens wat te bellen naar Ghana. De medicatie tegen afstoting is nauwelijks bekend, dus de nier zal zij verliezen na terugkeer. En dan? Dan moet er weer gespoeld worden en dat kost 300 dollar per keer. De rijkste Ghanees zou er van schrikken. Maar zo blijkt de wakkere jurist: de medische adviseurs mogen niet naar de draagkracht van de patiënt kijken, of naar de praktische realiseerbaarheid van de behandeling. Hoe ze dan van de IND of de Minister wel moeten kijken is een raadsel. De instructies zijn onbekend, de adviezen hermetisch en de adviseurs zijn niet direct bereikbaar.

Een andere specialist vindt het handelen van zijn ambtelijke collega’s in strijd met de eed van Hippocrates en dient een klacht in bij het Medisch Tuchtcollege. Dat blijkt inmiddels een aantal klachten tegen deze arts-adviseurs behandeld te hebben en wijst meer dan 30% ervan toe als gegrond. Dat is veel.

“Is er sprake van toeval?”, wil Zembla weten. De juristen vinden van niet. Er zit systeem in:  de beoordeling van de behandelbaarheid van ziekten in het land van herkomst is ondoorzichtig, ontoetsbaar en met enig telefonisch onderzoek ook falsifieerbaar. Je kunt het ook wat volkser uitdrukken: de advisering is leugenachtig.

De wereld is een “global village” geworden, zo laten de voorbeelden van Zembla zien. Maar Nederland bouwt een muur aan zijn grenzen, met een heel klein poortje voor ‘kennismigranten’. Akelig woord: alsof de schoonmakers en verpleegsters overbodig zijn… Het Afghaanse meisje Zahar mag voorlopig blijven: een slimme meid, die hier inmiddels 10 jaar woont en beter Fries spreekt dan Pastun of Urdu. De jongen met zijn hersentumor mag ook blijven: Leers in geen onmens. Maar je zult maar een “hardwerkende illegaal” zijn! De logica van de koppelingswetgeving is nog wel te snappen, maar het gevolg niet. Het systeem stuurt ingezetenen volgens bureaucratische procedures en normen regelrecht de dood in.

Mijn trouwe lezers weten dat ik mij druk maak over het verschil tussen retoriek en werkelijkheid. Dit is zo’n verschil. Ik heb het gedoogakkoord en het regeerakkoord er nog eens op nageslagen. Te lezen valt dat de opstellers verschil willen maken tussen mensen, zeker als zij of hun ouders elders geboren zijn. Ik heb mij daarover( voorwaardelijk Nederlanderschap, twee soorten strafrecht)  opgewonden,  maar vervolgens gedacht dat het internationale recht en de weerbarstige praktijk er voor zou zorgen dat het wel los zou lopen.

Maar Zembla laat zien dat het respect voor mensen en mensenrechten, zoals Havel dat bedoelde, op systematische wijze wordt ondergraven. Mensen worden diep vernederd, zoals Margalit heeft geschreven: willen wij nog een ‘decent society’ vormen? Hebben wij nog een artikel 1 in de Grondwet? De reportage van Zembla bevatte een verschrikkelijke en huiveringwekkende boodschap, die ver uitstijgt boven het lot van een handvol illegalen met medische ellende.

Zeker, CDA-lid Donner, de brug naar de PVV is een gevaarlijke. Het zou de leden van het parlement sieren, als hierover nog eens wat vragen werden geformuleerd.

De uitzending

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

 1. 1

  Dankzij “de brug naar de PVV” en de HardWerkendeNederlander zal Nederland zich spoedig onderaan de lijst, gezamenlijk met landen als Birma, China en Iran kunnen scharen.

 2. 2

  Ja, da’s willekeur. Maar even een paar andere situaties:

  * ghanees met nierziekte blijft in eigen land en overlijdt. Is dat ook erg?
  * ghanees dreigt te overlijden door gebrek aan voedsel.
  * heel vluchtelingenkamp dreigt te overlijden door gebrek aan voedsel, slechte leefomstandigheden, etc.
  * heel land verscheurd door oorlog, oprukkende woestijn zorgt voor beroerde oogsten, voedselschaarste, etc.

  Wat nu?

 3. 4

  Gaap. Als de blogger het werkelijk zo erg vindt staat hem niets in de weg om zelf in te grijpen en de behandeling van de Ghanese te financieren. Kan best, kwestie van keuzes maken.

  Zemblabla die ánderen van leugens beticht is overigens aandoenlijk.

 4. 5

  @gronk: Laat Ghana nu net geen hongersnoden en burgeroorlogen hebben… Ik weet niet precies welk punt je probeert te maken, maar niet heel Afrika is zoals Congo.

  @4: Eigen volk eerst! Vol=vol! Het is een vijfde colonne! Twintig jaar geleden waren in Nederland nauwelijks… etc etc. Boeiend hoor.

 5. 6

  Dit probleem is makkelijk te voorkomen door asielzoekers onder ‘voogdij’ te plaatsen wanneer ze naar Nederland komen. Dan kan een gemeente of kerk (of hun verzekeraars) eventueel opdraaien voor gemaakte ziektekosten.

 6. 9

  In het verleden zijn er gevallen bekend geraakt van “medisch asiel”, een aanvraag alleen bedoeld om bv een operatie te laten verrichten.
  Het ging dan ook nog om dure operaties.

  Ik weet niet of een vooropgezet plan hier aan de orde is, maar in zo’n geval zou ik geen enkele behandeling op kosten van de maatschappij terecht vinden.

  Als ze hier al langer is en zonder dat oogmerk dan kun je daar anders over denken. Hoe voorzag die mevrouw met haar twee kinderen eigenlijk in haar onderhoud, hoe is zij hier gekomen en wie heeft haar reis betaald en wie haar advocaat. Moet en kan zij zelf ook iets betalen ?

 7. 10

  De leeskracht valt mij wel een beetje tegen. Het gaat me niet om Ghana of kosten van medisch handelen. Mevrouw was illegaal, maar voorzag in haar levensonderhoud.
  Mijn punt is de bestuurlijke praktijk: dat wij mensen volgens de regels, die we zelf hebben gemaakt, op harde wijze en met leugenachtige adviezen de dood in sturen. En dat je dat overkomen kan, als hardwerkende illegaal.
  Natuurlijk, elke ziekte, alle humanitair lijden is erg. Maar als het binnen je bereik komt, ga er dan zo mee om als wij elkaar gunnen.

 8. 11

  Even niet opgelet zeker. Deze mevrouw was LEGAAL in Nederland en gewoon tegen ziektekosten VERZEKERD op het moment dat ze werd getransplanteerd. Zie ook de website van Zembla.

 9. 12

  Uit het artikel krijg ik niet uitsluitend de indruk dat het issue hier de legaliteit of illegaliteit van mevrouw is, maar ook de twijfelachtige manier van handelen bij de IND.
  Als uitvoerder van wettelijke regels lijkt het mij dat de procedures binnen IND transparant en controleerbaar moeten zijn. Daarnaast mag van de besluiten geeist worden dat deze voldoende objectief tot stand komen. Dat de medische adviseurs bij hun rapportages geen rekening mogen houden met de praktische uitvoerbaarheid (want daar vallen beschikbaarheid van geld en middellen onder) is op zijn zachts gezegd zeer merkwaardig en laakbaar te noemen.

  Maar van een instelling als IND, die al tientallen jaren (vaak terecht) een slechte pers haalt, verbaast mij dat niets. Het is tenslotte ook een deel van het departement waarover Donner eens de scepter zwaaide…

 10. 15

  @JSK: als je wat beter leest had je gezien dat ik ‘ghana’ niet noemde in ’t 3e en 4e voorbeeld. Maar ik wil ’t voor jou best uitspellen hoor: waar leg je de grens voor ‘zielige gevallen’, en hoe voorkom je dat iedere asielzoeker of eerst een zielig verhaal prepareert, of dat er tig duizend echt zielige oorlogsweesjes aankloppen om een verblijfsvergunning te vragen?

  Overigens ben ik ook wel benieuwd wat Tom van Dormaal hiervan vindt. Hebben we de plicht om voor iedere oorlog, hongersnood, natuurramp of mislukte staat tienduizenden vluchtelingen op te nemen?

 11. 16

  Een zieke Ghanees ginds en ook zo’n een hier, is een verschil van schat ik max. € 1500,00 nodig voor een vliegbiljet om de eerste hier naar toe te laten komen.

  Waarom haalt onze regering die eerste ene niet, met X anderen? Zieke mensen genoeg in Ghana. En waarom fourneert onze regering minstens dat schijntje niet? En als zij het werkelijk niet doet, waarom Dormaal c.s. dat dan niet? Of doen ze het stiekum wel?

  Als ze gaan collecteren, beloof ik iets in die cylinders van ze te stoppen.

 12. 17

  Goed stukje @ Tom van Doormaal

  praktisch: stuur deze mevrouw naar huis en elke maand met DHL haar anti afstotingsmedicijnen. ( ik gun het haar van harte) .. maar waarschijnlijk is dat weer zielig voor de kinderen

 13. 18

  BTW: dat alle nl instanties “smetteloos” moeten zijn.. getuigt m.i. van een ireeel verwachtingspatroon.. Niemand heeft in NL zin om zijn handen vuil te maken.. het is makkelijke voor de eigen ziel om je ruimhartig uit te spreken. respect dus voor het ondankbare werk van de IND..

 14. 21

  laat mevrouw zelf ( naar draagkracht) ook een flinke bijdrage betalen.. alles wat gratis is wordt niet gewaardeerd tenslotte.. de besparing in NL is uiteindelijk behoorlijk ( mevrouw moet anders, als ze “asiel” krijgt, waarschijnlijk tot haar dood onderhouden worden)

 15. 22

  Cognitieve antropologie.

  Neem, noem, een persoon P vanuit Ghana of Iraq of Shangri-La enz., ongedwongen naar hier overgekomen* met de bedoeling om zich bij ons voorgoed in te planten. Generationeel! In verband met zijn toegang tot de NL uitkeringskassen, wil hij zijn ambitie legalistisch realiseren. Dit voornemen vergt van P het opdissen van een Verhaal dat ambtenaren, namens NL bepalend wie hier van buitenaf komend er zich domicileair mogen vestigen, zal overtuigen.

  Genoemde ambtenaren raken van P’s Reciet niet overtuigd en recommanderen zijn retour thuisland; aan rechters en wie er verder over gaan.

  Direct na die beslissing blijkt P zwaar ziek. Zijn terugkeer naar zijn land van herkomst zal – laat zich aanzien – voor hem dodelijk blijken. Geen behoorlijke medische voorzieningen daar. Trouwens ook niet voor / door P.’s verlaten (ex)compatriotten. Schandalig, maar ja, ‘sauve qui peut’.
  \
  En nu begint NL zwakzinnig te worden. Moet die P hier toch maar blijven om gezond te worden?

  Die imbeciliteit kan anthropologisch worden geduid, en wel met het begrip ‘cultural lag’. Dit concept wijst erop dat feitelijke (technologische) veranderingen vaak intellectueel niet worden bijgebeend. Ik leg dit uit.

  P uit Ghana, China, Utopia, of waarvandaan ook, diens punt van vertrek maakt tegenwoordig technisch geen verschil meer, en financieel luttel; hier, daar of ginds, het is om de hoek.

  P hier niet afwijzen, komt daarom tegenwoordig principieel neer op het erkennen van het recht van alle gindse zieke landgenoten van P om diens medische behandeling hier eveneens te ondergaan. Geen vervloekte discriminatie op basis van wat kilometers en een handvol Euros!

  Cognitief vinden wij nu het volgende. Nationale grenzen functioneren vandaag slecht.
  Zij voldoen om technische oorzaak – en morele zwakte – niet meer aan dat waarvoor ze waren ontworpen: i.e. mijn eigen volk eerst = jouw eigen volk eerst = nationalisme = internationalisme.

  En nu worden beslissingen fataal genomen op basis van een tegendeel dat bewust niet is verwerkt. We blijven voorlopig nog de dupe een onbewustheid.

  Dit bedrog of die kloof laat zich als een culturele achterlijkheid definiëren.
  *Wie betaalde zijn reis?

 16. 23

  @ 22

  Moeilijke vragen over wie het allemaal gaat betalen en of brutalen die hier illegaal naar toe vliegen meer “recht” hebben op onze hulp dan de achterblijvers zullen op dit forum niet of nauwelijks beantwoord worden. Hier is belangrijk om te laten zien dat je een “goed” mens bent.

 17. 24

  @ AdriePVV schrijft:”Hier is belangrijk om te laten zien dat je een “goed” mens bent.”

  Zoals het in sommige kringen “bom ton” is om te laten zien dat je een echte stoere klootzak bent, zo’n rechtse modieuze rakker die alles durft te zeggen, maar wel tegen een nieuwe holocaust is.

  Vooral als het om joden gaat, natuurlijk…

 18. 25

  @15: ik probeer aan te geven dat ik leef met een simpele morele imperatief: probeer goed en fatsoenlijk te zijn jegens wat binnen je bereik ligt. De wereld is vol ellende, waar iets mee zou moeten, maar dat is een te grote opdracht.
  Maar met mensen die jouw rotzooi opruimen en de billen van je oude moeder wassen, hoor je een beetje fatsoenlijk om te gaan, of ze nu illegaal zijn of niet.

 19. 26

  @ 25

  Dat “wassen van de billen” deed het ook al goed op het PvdA forum, dat past in de categorie “culturele verrijking” en “immigratie tegen vergrijzing”.

  Maar zelfs als er al “goed werk” gedaan wordt, dan geeft dat nog steeds geen extra rechten aan de illegaal. Hoor ik je nu ook een pleidooi houden voor minder of geen rechten voor niet werkenden, illegaal of niet.

  Impliciet beweer je natuurlijk wel dat mensen die het niet met je eens zijn, onfatsoenlijk zijn. Knap toch dat jouw morele kompas het enige is dat goed staat afgesteld.

 20. 27

  @tom; ik probeer aan te geven dat ik leef met een simpele morele imperatief: probeer goed en fatsoenlijk te zijn jegens wat binnen je bereik ligt.

  Dat is mooi, maar dat heeft niet heel veel met de politiek te maken. En dat zou het ook niet moeten hebben.

 21. 29

  @ Hal

  Berisp me maar als ik andersdenkenden in de individuele mode als dom en/of onfatsoenlijk of erger betitel, zelfs ik zou dat niet moeten doen.

 22. 30

  Iedereen wil graag menselijk zijn maar na 30 jaar door links geregiseerde massa immigratie is dat soms lastig. Zeker als iedere vinger die je ze geeft onmiddelijk leidt tot meer eisen, eisen en nog meer eisen van de linkse zieligheidsindustrie

 23. 31

  @KJ: dat heeft alles met politiek te maken. Je kunt heel mooi praten over schone beginselen, maar als ze geen gevolgen hebben, als je struikelt over een misstand ben je een fraseur. Dat is wat links vaak voorgeschoteld krijgt van rechts, en het is terecht.

 24. 32

  25: put your money where your mouth is, richt een stichting op om deze mensen financieel te ondersteunen.
  Dat lijkt me eerlijker dan moreel verontwaardigd te zijn maar de rekening van illegalen neer te leggen bij alle belastingbetalers.

  Hetzelfde geldt voor je sentiment over immigratie. Ik maak uit je woorden op dat je het maar niks vindt om te selecteren op kennismigranten, de wereld is een global village volgens jou, iedereen heeft in principe recht op toegang. Maar onze welvaartsmaatschappij is nu juist niet gebaseerd op het principe van global village, maar solidariteit met alleen mede Nederlanders. Dat hebben we zo afgesproken in dit land, en bovendien is solidariteit met de rest van de wereld onbetaalbaar. Als je werkelijk vindt dat iedereen gelijke rechten heeft in de global village, dan moet je pleiten voor afschaffen van onze welvaartsstaat. Iedereen is dan welkom, maar iedereen moet dan ook alles zelf betalen.
  Deze discussie wordt nu vertekend door enkele zielige gevallen, daar kun je geen beleid mee maken. Maak principieele politieke keuzes hoe dit land in te richten.

 25. 33

  @32: Ik denk dat we naar die global village toegaan. We zijn zo aan het globaliseren dat ik echt denk dat we daar uiteindelijk op uitkomen. Ik vind dat iedereen dezelfde rechten en plichten zouden moeten hebben. Zo vind ik ook dat iedereen op de hele wereld hetzelfde salaris voor dezelfde functie zou moeten krijgen. Dus een arts in nederland verdient dan hetzelfde als een arts in india (dit is een voorbeeld. Dan wordt er misschien geconcurreerd op kwaliteit i.p.v. arbeidsloon zoals dat nu gebeurt.

  En ja dat is vast niet realistisch.

 26. 34

  Omdat mijn “trouwe lezers alhier”, soms niet zo goed het verschil zien tussen een abstractie bij het toepassen van wetten en regels en het morele kompas van degenen die pleiten voor consistente toepassing ervan, nog maar eens een praktijkgeval.

  Een aantal jaren geleden was er in Amsterdam grote ophef over twee Turkse zusjes die na hier opgegroeid te zijn, opeens het land zouden moeten verlaten, omdat ze hier als baby “illegaal” door hun vader mee naar toe genomen zouden zijn.

  Ze zijn ook nog bij Pauw en Witteman geweest en dankzij de publiciteit is alles uiteindelijk goed afgelopen.

  Ik had ze met een juridische list pogen te helpen, die vader was een klant van mij, en ik heb hun stiefmoeder geholpen bij een adoptieprocedure, dan zouden ze via de legale weg hebben mogen blijven, maar dat ging wel even duren. Ik heb ook mevrouw Verdonk benaderd voor hulp en die reageerde positief.
  Zelf hebben ze op mijn advies ook via school de media benaderd.

  De casus was ook Kafkaiaans, de vader moest ze eerst naar Turkije terugbrengen om ze daarvandaan asiel aan te laten vragen.

  Ik zag dat zowel de IND als de rechtbank de absurditeit daarvan helaas niet konden doorbreken. In dit geval leidde de formele benadering tot strijd met wat een redelijke toepassing van de regels zou moeten zijn. Verder was dit een vrij unieke situatie, zonder grote precedentwerking en er waren absoluut geen financiele motieven in het spel.

  Een dergelijke onderbouwing mis ik bij het a.h.w. creeren van weer een nieuw “mensenrecht”
  waarmee illegale immigranten dure medische verzorging alhier af zouden kunnen dwingen op kosten van de maatschappij.

 27. 36

  @34 ‘is alles uiteindelijk goed afgelopen’.
  Het spijt mij, maar ik vind van niet. De impliciete generalisatie staat mij niet aan.
  Houdt daar svp rekening mee.

  Verder wordt in dit type van betogen, en ook nu weer, Kafka erbij gehaald. Ik vind dat onjuist, vervelend en goedkoop.

 28. 38

  @32: lezen is lastig. Ik zeg dat je moet leven in fatsoen naar je omgeving, niet dat je je het lijden van de gehele wereld moet aantrekken.
  Ik zeg ook niet dat ik tegen kennismigranten ben, maar dat het tekort aan verzorgend personeel al is onderzocht en zeer zorgelijk is. Zie onderzoek van d gezondheidsraad.

 29. 39

  Sikbock is ernstig ziek. Daarom krijgt hij medicijnen die verder alleen in Ghana te verkrijgen zijn. Daar heen reizen is wat duur dus de medicijnen worden hem per koerier gebracht. Ze zijn nu niet zo effectief omdat het eigenlijk noodzakelijk is deze gekoeld te vervoeren, maar dat is veel te duur. Dan zou hij voor dezelfde kosten gewoon in Ghana kunnen gaan wonen en dat kan natuurlijk niet.

  Sikbock moet ook regelmatig op controle om te laten bekijken of de afstotingsreactie echt is gestopt. Maar een keer per half jaar een reis naar Afrika is te begrotelijk, daarom spreekt hij de dokter per telefoon. De dokter vindt dit niet zo een ideale situatie want een stethoscoop gebruik is wat lastig, aldus de geneesheer. Over het resultaat is hij dan ook somber: Ik vrees dat het onvermijdelijk is dat Sikbock zijn laatste stukje empathie zal kwijt raken.

 30. 40

  Ja vreselijke gevallen. Slecht dat de IND hier zo mee om gaat.

  Los van deze gevallen staat de discussie, hoe ga je om met de ongelijkheid in de wereld. Nederland kan niet alle mensen met een trauma uit Siera Leone gaan behandelen,etc etc.

  De IND moet gewoon haar werk goed doen, en niet alleen maar proberen iedereen het land uit te sturen.
  Daarnaast moeten we ook erkennen dat wij niet alle problemen in deze wereld kunnen oplossen. Daar hebben mensen in ontwikkelingslanden ook zelf vernatwoordelijkheid

 31. 41

  @34

  inderdaad, mensen uit andere landen kunnen niet zomaar hierheen komen en een dure medische behandeling eisen. Dat kan onze maatschappij niet zomaar opbrengen.

 32. 42

  Zo kun je het ook bekijken

  =====
  Het eerste complex van redeneringen noem ik voor het gemak ‘brandend huis’. Het is algemeen bekend dat het niet mogelijk is een brandend huis te verzekeren. Een maatschappij die dat wel doet zou al snel merken dat er niemand meer premie komt betalen. Als het mogelijk is een brandend huis alsnog te verzekeren, wacht een verstandig mens immers tot zijn huis in brand staat, en dan belt hij de verzekeraar.
  =====

  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/01/brandend-huis-grote-jongen.html