Zeespiegel steeg binnen een eeuw 2 meter 8200 jaar geleden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (4)

#1 Bismarck

Beetje misleidend einde aan die kop hoor:

“De snelle zeespiegelstijging werd grotendeels veroorzaakt door het leeglopen van grote ijsmeren in Noord-Amerika, doordat de ijsdammen van de voorgaande ijstijd langzaamaan wegsmolten”

  • Volgende discussie
#2 Yevgeny Podorkin

Maar het was wel net na een ijstijd hoor.

Voor een ijstijd bedoel je…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Fred

@2: Het was na de laatste ijstijd, maar veroorzaakte door het verzwakken van de warme golfstroom wel voor afkoeling in noord-west Europa. Het holoceen-maximum kende vooral op het noordelijk halfrond en met name voor Europa grote wisselingen. De temperatuur bereikte voor onze streken pas ca. 6000 jaar geleden dat maximum. De naam ‘ijstijd’ is echter niet geschikt voor deze tijdelijke afkoeling. Overigens is dit grotendeels oud nieuws, zie bijvoorbeeld http://www.falw.vu.nl/nl/voor-het-vwo/wetenschap-in-gewone-woorden/Aardwetenschappen/klimaat/Warme-klimaten-en-ijskappen.asp

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Dr Banner

@3
Het UU nieuws is dat de zeespiegelstijging direct voorafgaand aan het klimaatevent twee keer groter was dan eerder gedacht…

… en dat de simulaties van de tijdelijke verkoeling rond 8200 (zoals bijvoorbeeld aan de VU gedaan is) nu weer een stapje verbeterd kunnen worden, zodat de parameters in onze klimaatmodellen voor heden en nabije toekomst beter getuned kunnen worden,

… en dat het 8200 event dus niet alleen een klimaatschommelingetje was, maar ook belangrijk voor de bodemopbouw van alle kustgebieden rond de wereld (toegepast onderzoek van bijvoorbeeld TNO en Deltares).

  • Vorige discussie