Zaad zonder licentie

COLUMN - Vanwege de voedselveiligheid wil de Europese Commissie dat alleen wie geregistreerd is, nog zaaigoed mag verhandelen. Alle zaad moet worden getest en gecertificeerd voor het mag worden verkocht, en handelaars moeten bijhouden wie welke partij heeft gekocht. Elk EU-land krijgt een nationaal bureau voor zaaigoed, dat testresultaten moet beoordelen en toezicht op de handel houdt.

Om redenen van efficiëntie mogen bedrijven die op industriële schaal werken, de certificering van hun zaaigoed zelf verzorgen. Alleen kleine handelaars ontkomen niet aan de bureaucratie; zij moeten voor elke partij zaaigoed op certificering wachten. Ook nichegoed (zaad van ‘vergeten’ groentes en zeldzame rassen) valt onder de werking van de richtlijn, zodat zelfs ruilhandel in zaad mogelijk illegaal wordt.

Dat dit voorstel kleine handelaars hindert, is evident. Zij moeten door allerlei hoepels springen om nog zaaigoed te mogen verhandelen, terwijl grote producenten zelf hun certificering mogen regelen.

Dat is raar. Temeer daar het niet de kleine, maar juist de grote voedselproducenten zijn die de voedselschandalen van de afgelopen jaren hebben veroorzaakt. Wat voor nut heeft meer controle, wanneer je degenen op wie je toezicht wilt houden, vervolgens zelf de controles laat uitvoeren?

Het voorstel past in een trend. Biotechbedrijven, zoals Monsanto en Dupont Pioneer, hebben tal van cruciale zaden gepatenteerd en dwingen overal monopolies af. Hun motto: ‘U koopt geen zaad. U koopt slechts een licentie op ons patent.’

Bij voorkeur leveren ze zaaigoed dat onvruchtbaar is, zodat boeren elk jaar verplicht zijn om nieuw zaaigoed te kopen. Waar dat niet lukt, voeren ze rechtszaken tegen iedereen die met zelfgewonnen zaad werkt. Beproefde methode: een zelfzaaiende boer betichten van patentschending. Tussen zijn gewassen groeien geheid een paar overgewaaide zaden van de buren, die vaak wél met gepatenteerd goed werken – biotechbedrijven hebben in de VS inmiddels 90% van de zaadmarkt in handen. Zo’n boer kun je kapot procederen.Tegen de tijd dat de proceskosten een half miljoen belopen, smeekt hij geheid om een schikking.

Niet dat die bedrijven zich onderwijl bekommeren om voedselveiligheid. In Amerika is, op instigatie van de biotechbedrijven, onlangs een wet aangenomen die hen vrijwaart van aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen van hun producten op onze gezondheid.

Waarom zou je zulke bedrijven in hemelsnaam carte blanche geven?

Monsanto & co claimt dat hun ‘bedrijfsmatige’ vrijheid nodig is voor innovatie, en dat aan anderen restricties moet worden opgelegd omdat die mogelijkerwijs aan hun patenten tornen. Wie zelf zaad kweekt, uitwisselt of verhandelt, tornt aan hun marktmodel.

Binnenkort zal de Europese Commissie een heffing op naaimachines instellen, en daarna zelf kleding maken aan banden leggen. Zoiets breekt immers in op het solide bedrijfsmodel van C&A, H&M en andere bedrijven.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder deze week in Het Parool.

Reacties (63)

#1 Anton

Mooi he, zo’n antidemocratische bureaucratie?

 • Volgende discussie
#2 Loupe

Hoe noem je dat ook al weer, doorgeslagen corporatisme in combinatie met afwezigheid van democratie?

Hoe moet je het noemen als je overheid aan de zijde van de grote bedrijven de kleine bedrijven helpt verwurgen, mensen die in ‘illegaal’ zaad handelen criminaliseert en de voedselveiligheid in gevaar brengt door mensen afhankelijk te maken van conglomeraties die gepatenteerd onvruchtbaar zaad verkopen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 rj

Dit geeft in een notedop, en met een goedgemikt voorbeeld, weer waarom ‘Europa’ op zo veel weerstanden stuit bij velen, weldenkenden en minder weldenkenden. Het is natuurlijk fijn dat we de oorlog al 68 jaar lang buiten onze bolwerksgrenzen hebben kunnen houden en voeren, maar de bureaucratie is een onverzadigbaar monster en zal niet rusten totdat alles gereguleerd en gestandaardiseerd is. Ik hou m’n hart vast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inkwith Barubador

Heeft iemand dit al uitgelegd aan Moedertje Natuur? Die zit ook zo maar een beetje haar zaden te verspreiden, zonder vergunning, licentie of patent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 objectief

Het is huiveringwekkend wat Brussel ons nu weer wil opleggen.
Het enige positieve is dat de weerzin tegen Brussel weer toeneemt.
Verder zie ik niet hoe dit gehandhaafd kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Tsja… maar wat doe je er tegen?

Een beetje mopperen in de zijlijn, constateren en in kaart brengen helpt echt niet. De corporaties hebben de macht en de staat – de burgers representerend – geven die macht, om het individu mogelijkheden te geven zich te weren tegen corporaties, uit handen. Dit wordt nu al zo lang geconstateerd, het proces van machtsoverdracht van staat naar corporaties is al zo lang aan de gang, de protesten zijn legio.

Waarom gebeurt er niets?
Waarom gaat dit proces door?

Ik heb nog nooit analyses gelezen die dit proces juridisch bekijken dwz. de juridische gelijkstelling van individu en corporatie: de corporatie heeft dezelfde rechten als het individu. Ze kan bezitten, procedures aanspannen etc… Het individu verliest dus altijd tegen de corporatie. Er is geen gelijkwaardigheid in massa terwijl die er juridisch wel – of bijna wel – is. De scheiding der machten wordt opgeheven en het individu is slachtoffer. Over minder dan een eeuw bestaat de staat niet meer.

De vraag is: hoe zijn dit soort processen – overdracht van macht van individu en/of staat aan corporaties – te stoppen.

Ik ken het antwoord niet.
Wie wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

Nuancering bij het punt van verbieden ruilhandel, daar blijkt een (beperkte) uitzondering voor te zijn:
http://www.avvn.nl/nieuws/?item=51

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

Overigens worstel ik enorm met de koppeling “voedselveiligheid” aan de zadenmarkt. Problemen met voedselveiligheid in de vleesindustrie ken ik, maar in de zadenmarkt? Iemand voorbeelden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bullie

Volgens mij ligt e.e.a. wel iets genuanceerder dan alle nogal hijgerige berichten rond de voorgestelde wetgeving doet vermoeden; neem de tijd en lees de FAQ van de EU hierover:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/review_eu_rules/docs/faq_regulation_proposal_en.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 penderie

En dan “populisten” beschuldigen van het voeden van het anti-eu sentiment. Maar biedt dit geen opening (uit de directive): “Furthermore, plant reproductive material exchanged in kind between two persons other than professional operators is excluded from the scope of the Regulation.”
Als we naar een ruilsysteem gaan wordt die hele directive waardeloos. Of je verkoopt doosjes en geeft de gratis zaadjes weg. Enfin, als een deloitte mannetje zijn tijd nuttig wil besteden dan komt er vast een creatieve en “legale” oplossing .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 bullie

…En ter hopeloze nuancering van het beeld dat in de media (oude en nieuwe) oprijst van Monsanto, vond ik dit een interessant interview:

http://www.sciencejournalist.eu/wetenschapsjournalist_artikelen/documents/pimlindhout.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 bullie

@10:
“11. Should we also register traditional varieties and other material only marketed mostly locally in small quantities by micro-enterprises?

No. Material marketed in small quantities by non-professionals or by micro-enterprises (‘niche market material’) will be exempted from the registration obligation. This exemption concerns in principle the marketing of traditional varieties or any other type of material at a small scale, and it is a proportionate requirement for small scale business.

12. Does the proposal prohibit populations, or other material not belonging to any variety?

No, to the contrary, there will be a new approach. The proposal ensures that, by the date of application of the new legislation, basic rules for the marketing of “heterogeneous material” (namely, material not belonging to any variety) are adopted. This is important to ensure that this material is appropriately labelled, described and registered in some manner, however, without unnecessary costs and burdens.

(…) More specifically, micro-enterprises will be released from the obligation to pay any fees for the registration of their varieties, or for the issuance of official labels for certification.
Moreover, micro-enterprises may market niche market material without the obligation to register the concerned plant material.
Finally, all operators larger than micro-enterprises will have the option either to produce official labels for certification themselves, or to ask the competent authorities to do so against the payment of the corresponding fees. ”

Tot zover de FAQ.

Je kunt het ook even zelf doorlezen en checken of dit stuk van mw. Spaink een adequate voorstelling van zaken biedt. Ik merk via allerlei media dat het voor veel mensen een stuk leuker is om gewoon op de EU of grote bedrijven als Monsanto af te geven.

Voor de liefhebbers: 25 mei is er een wereldwijde March against Monsanto, in ons land in Wageningen.

Persoonlijk ben ik van mening dat samenwerking tussen overheden en innovatieve bedrijven op het gebied van biologische landbouw en gentech een interessante oplossingsrichting voor het wereldvoedselprobleem zou kunnen bieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

Het is ook wel jammer dat een aantal reacties weer meteen de kans te baat nemen om de pijlen op de EU te richten. Als je het artikel leest, blijkt het namelijk vooral te gaan om wat er mis is met de zaadmarkt in de VS (uiteraard met de suggestie dat de EU hetzelfde gaat doen, maar dat is toch echt speculatie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Diener

@7: Dit staat ook allemaal in het officiele EU document waarnaar de eerste link in het artikel verwijst. Ik raad iedereen die zich zorgen maakt aan dit eerst eens goed te lezen. Met een flinke kop koffie. Een punt dat wel blijft staan is dat grote bedrijven bevoordeeld worden doordat zij zelf alles mogen regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 bullie

@14: Joh!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 cerridwen

@14: Uit de FAQ maak ik op dat alle bedrijven het zelf mogen regelen (of het uitbesteden aan de EU). Daarnaast zijn er uitzonderingen voor micro-bedrijven, die hoeven niets te regelen of in elk geval niets te betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@14 en @15 Ik heb het inmiddels deels gelezen. Maar mijn vraag blijft vooral: waarom moet dit gereguleerd worden? Welk belang (van burgers in Europa) wordt hiermee gedient?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 kevin

Waarom al dat gezeik op de EU? Dit soort domme plannen komt op elke bestuurslaag voor, dat pleit toch niet voor afschaffing van die hele bestuurslaag? We roepen toch ook niet om ontbinding van Nederland om achterlijke plannen van het Rijk zoals provicincieherindeling, de wietpas, de scheefwonersboete of het rücksichtslos uitkleden van alle sociale voorzieningen, het onderwijs en de zorg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 bullie

@16: Precies, dus waarom al die angstzaaierij (pun intended) op sites als gewoon-nieuws.nl ? Nou, check hun overige berichten eens zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Steeph

Bij mezelf @17 : toevoegen “meer”. Want er was natuurlijk al een hoop gereguleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 bullie

@17: Staat gewoon in punt 1,2,3, en 4 van de FAQ. Ruwweg, het door vastleggen van normen garanderen van de kwaliteit van zaaigoed, garanderen van een breed aanbod en (!!) het *makkelijker* maken voor kleinschalige handel in traditionele en afwijkende soorten door versoepelen van bestaande regelgeving (!!)

De nieuwe regelgeving vervangt 12 bestaande regelingen. Lees anders die FAQ ff.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 bullie

@17: Gediend is met een d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Diener

@12: Een gentech bedrijf als Monsanto moet het wereldvoedselprobleem oplossen? De paradox is dat ze als commercieel bedrijf juist gebaat zijn bij voedselschaarste. Anders hadden we ze niet nodig, konden we lekker biologisch gaan boeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 cerridwen

@20: De kern van de zaak is dat dit dus al gereguleerd is, in 12 richtlijnen om precies te zijn, waarvan de eerste uit de jaren ’60 dateren. Deze worden nu vervangen door één nieuwe richtlijn, die de kans biedt om een en ander te versimpelen en te moderniseren. Het lijkt mij alleen maar toe te juichen dat de EU hier mee bezig is.

Waarom wordt dit gereguleerd? Vanwege de interne markt en de voedselveiligheid. Zaden zijn onderdeel van de landbouwsector en de voedselketen, en het lijkt me logisch dat dit gereguleerd is, net als andere onderdelen van de sector. Dit moet op EU niveau vanwege de interne markt.

Dit los van de inhoud, ik weet er te weinig van af om de kwaliteit goed te kunnen beoordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 penderie

@17 Volgens mij is het vooral bedoeld om bestaande wetgeving samen te voegen en coherent te maken (beetje zoals een besturingssysteem af en toe helemaal opnieuw moet worden opgebouwd).

Dit is de tweede preambule (heet dat zo?): “The basic objective of the above Directives is sustainable agricultural, horticultural and forestry production. In order to ensure productivity, the health, quality and diversity of plant reproductive material is of outmost importance for agriculture, horticulture, food and feed security, and the economy in general. Moreover, to ensure sustainability, legislation should take account of the need to meet consumers’ expectations, to ensure the adaptability of production to manifold agricultural, horticultural and environmental conditions, to face the challenges of climate change and to foster the protection of agro-biodiversity.”

Hoe voedselveiligheid beschermt wordt snap ik niet, maar misschien zit de veiligheid meer in de levering van voedsel (i.e. voorkomen dat gevoelige gewassen dominant worden en oogsten bij een hittegolf of overmatige regenval massaal mislukken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 bullie

@23: Wij kunnen in onze delta van rivierklei sowieso lekker biologisch gaan boeren, maar daar verdienen wij te weinig geld mee vinden wij.
Driekwart van de aarde is minder geschikt voor landbouw en als je soorten zou kunnen ontwikkelen die gemakkelijker te telen zijn, kun je daarmee deels antwoord geven op het in de toekomst alleen maar groeiende voedselprobleem. Gentech is natuurlijk nieuw en eng, maar dat het vrijwel taboe wordt verklaard in progressieve kring vind ik uitermate kortzichtig.

In de VS is op onopvallende wijze een zg. Monsanto Protection Act aangenomen, waarvan er nu terecht stemmen opgaan om die terug te trekken.Monsanto is volgens mij een doodnormale multinational zoals bijvoorbeeld Shell dat ook is; gericht op geld verdienen, dus de morele controle dient wel degelijk door overheid/politiek plaats te vinden. Prima dus dat de EU e.e.a. reguleert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 penderie

Als ik die nuanceringen hier lees begin ik me wel af waar de zorgen en weerstand vandaan komen. Hebben de organisatoren van de demonstraties en petities de wetgeving zelf niet gelezen of zit er echt een addertje onder het gras?
Ik moet toegeven dat ik zelf ook verontwaardigd was nog voor ik iets van de directive had gelezen. Veel petities en blogs linken ook niet direct naar het EU voorstel (bovenstaande link was de eerste).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 bullie

Monsanto en de EU zijn everything you love to hate; groot, machtig en ongrijpbaar.

Misschien is dat het addertje onder het gras. Ook ik was eerst verontwaardigd en begon me pas daarna te verdiepen in de materie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 bvdbos

Er zitten zeker addertjes onder het gras, zo even uit mijn hoofd een aantal (heb er verder niet veel verstand van):

* De positie van grote zaadbedrijven wordt hiermee verstevigd (het is namelijk verboden om zaad te kopen van een bedrijf wat niet geregistreerd is)
* kleinere bedrijven kunnen niet groeien (want dan lopen ze tegen hoge certificeringskosten aan)
* wat is een micro-onderneming?
* wat gebeurt er met biologisch geteelde zaden? De kwaliteit van deze zaden zal niet op een constant niveau liggen. Deze kunnen dus niet erkend worden hence niet geleverd worden.
* Stel, ik heb een biologische boerderij met een paar medewerkers, mag ik dan zelf geen zaden meer winnen voor mijn eigen aanplant? En voor die van mijn collega een paar straten verderop?
* waarom uberhaupt grote zaadbedrijven bevoordelen terwijl deze zaadbedrijven aan de andere kant niet alleen proberen zaden te patenteren maar ook rechtszaken voeren tegen boeren die gebruik maken van deze zaden?
* Wat is het probleem, is dit afdoende duidelijk. Of is er alleen een oplossing voor een imaginair probleem wat “toevallig” zal zorgen voor een stevigere positie voor de grote zaadbedrijven?
* kosten voor registratie zijn er misschien niet voor kleine bedrijven maar de lijst met voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen voordat ze überhaupt voor erkenning in aanmerking komen (bijvoorbeeld uitvoeren van allerlei onderzoeken) kan dermate groot zijn dat het alsnog onmogelijk wordt om als klein bedrijf te registreren
* waarom hier wel mee eens zijn maar tegen het vastleggen van de bestrijdingsmiddelen zijn (zie actie tegen CCTB van paar maanden geleden)

zomaar wat dingen die door me heen schieten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 bullie

@29: lees de EU FAQ

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 zmmmmoc

@Steeph, #7 Ruilen is dan ook wat anders dan ruilhandel… ruilhandel valt 100% onder deze regelgeving.

@Bullie, #9 Ik zie geen enkele nuance. En ik heb er al vrij lang naar gezocht… heb ook het wetsvoorstel helemaal doorgelezen en daar geen enkele nuance gevonden. Die FAQ is dan ook buitengewoon misleidend en schept een te positief beeld zonder de exacte definitie van “marketing” en “micro enterprise” te kennen. Met “marketing” bedoelt men iets veel breders dan je er wellicht bij zou bedenken. Daaronder valt bijvoorbeeld ook onderlinge zaadruil tussen biologische boeren. Ook micro enterprises is een buitengewoon misleidende term; die zijn veel kleiner dan je zou denken. Hobbyist is een beter woord.

Los van dat alles is het een beetje jammer dat de protesten zich richten op Monsanto. Die doen m.i. gewoon wat ze horen te doen binnen het raamwerk dat de EU heet. Het is de EU die hier minder handig bezig is; beter richt men zijn pijlen daar op. En hoe je het ook wendt of keert, we moeten het op de langere termijn hebben van innovaties van bedrijven als Monsanto. We kunnen niet allemaal back to basic de biologische boer uithangen; biologische landbouw maakt nou eenmaal significant minder effectief gebruik van de beschikbare middelen (landbouwgrond). En het is die grond die de bottleneck is (m.a.w. om uw biologische groente in Nederland te kunnen verbouwen, moet aan de andere kant van de wereld een boom worden gekapt).

Helaas is risico wat men probeert af te dekken met deze wetgeving reeel. Er is zo goed als geen strategische voedselvoorraad (meer) en de gevolgen van een op grote schaal mislukte oogst kunnen zelfs in onze doorgaans zo stabiele EU buitengewoon ernstig zijn. Ik denk dan ook dat iedereen wil dat deze wetgeving wel op bedrijven als Monsanto van toepassing is, maar niet op de lokale bioboer of uzelf. Probeert u maar eens te bedenken waar de streep dan moet komen en hoe u dat in een wet gaat gieten. Dat wordt buitengewoon ingewikkeld.

Gelukkig doen deze jongens doen een goede poging tot een werkbaar alternatief: http://www.seed-sovereignty.org

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Andy Cap

@26: Monsanto ontwikkeld soorten die bestand zijn tegen hun herbiciden, waardoor alles wat groen is naar de klote gaat, behalve het Monsanto-gewas.

Maar het ergste is nog wel dat alles hun genetisch materiaal weglekt naar de buurman, dat ze dan niet voor de schade hoeven op te draaien, maar daar integendeel schadevergoeding voor krijgen. Dat is de omgekeerde wereld.

De wereld volgens Monsanto (vlaams/nederlands ondertiteld)
http://www.youtube.com/watch?v=fONUvkPPMGY

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Rob

@31

Die FAQ is dan ook buitengewoon misleidend en schept een te positief beeld zonder de exacte definitie van “marketing” en “micro enterprise” te kennen.

Als je niet weet wat een micro enterprise is, dan kan je dat opzoeken. De EC is daar volledig transparant over.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 bullie

@32: Wat is het verschil met Shell? Bedrijven gedragen zich zo netjes als overheden het voorschrijven, meestal niet netter. Schone taak voor de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 bullie

@29: met dank aan @33: Een micro-onderneming heeft voor de EU minder dan tien personeelsleden en twee miljoen omzet. Da’s wel iets meer dan een een hobbyist of zelfs biologische boerderij met een paar medewerkers.
En micro-ondernemingen vallen niet onder de voorgestelde wetgeving. “More specifically, micro-enterprises will be released from the obligation to pay any fees for the registration of their varieties, or for the issuance of official labels for certification.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Andy Cap

@31: Het is absolute onzin dat de biologische landbouw significant minder effectief gebruik maakt van de grond.

Monsanto is onmisbaar als je enorme monoculturen in stand wilt houden, waar je met inzet van weinig arbeidskracht en veel vergif grote hoeveelheden landbouwproducten verbouwt, die niet voor de menselijke consumptie geschikt zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Mozzarella

@26: In Amerika heeft Monsanto nogal wat vriendjes bij de overheid. Ook grootheden als Donald Rumsfeld en Clarence Thomas hebben connecties met het bedrijf. Dus daar gaat je ‘morele controle’.
In Europa is dat gelukkig iets beter denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 cerridwen

@31: het staat gewoon in de FAQ wat bedoeld wordt met een micro-enterprise: maximaal 10 werknemers en 2 miljoen omzet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 penderie

@31 de opbrengst van biodynamische landbouw is per hectare veel lager dan intensieve teelt, maar dit is alleen zo als je naar het directe landgebruik kijkt. Als je uitputting van land, landgebruik voor ingekochte grondstoffen en energie meeneemt, is het plaatje een stuk positiever voor biologische (raar label) landbouw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Henk van S tot S

Wat kan men nu tegen Monsanto hebben?:
Ze zijn minimaal zo betrouwbaar als banken en de medicijnindustrie ;-)

Binnenkort krijgen we de kapitalistische variant op de communistische sovchoz *)

*) http://nl.wikipedia.org/wiki/Sovchoz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 zmmmmoc

@33, @35, @38 Oh, ok, ik liep nog achter wat die micro enterprises betreft; het lijkt begin mei aangepast (?). Mooi!

Overigens moeten ook micro-enterprises hun zaden volgens mij gewoon laten certificeren. Alleen hoeven ze daar niet voor te betalen of hoeven ze minder te betalen. De bureaucratische rompslomp die daar ongetwijfeld bij komt kijken blijft een probleem dat het simpelweg ruilen van wat zakken met zaad potentieel doet verworden tot een enorm papieren traject.

Hoewel ik nu even niet de tijd heb om het wetsvoorstel nogmaals helemaal door te lezen, ben ik verre van gerustgesteld door de wijze waarop dit in het wetsvoorstel is beschreven. De sterke bewoordingen uit de FAQ zijn in de echte wettekst m.i. een stuk minder sterk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Inca

Het voorbehoud dat #41 maakt deel ik: uiteindelijk is de wettekst waar het om draait. Het komt wel vaker voor dat het begeleidend schrijven een veel mooiere werkelijkheid beschrijft, waarna parlementariers op hun neus kijken omdat er in de wet zelf eigenlijk stiekem toch iets anders stond.

Ook ben ik erg benieuwd hoe de diverse zaken precies concreet worden uitgelegd.

Maar het is wel goed nieuws dat aandacht dus toch van invloed is: zonder protest waren de voorbehouden er niet gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Rob

@41

Overigens moeten ook micro-enterprises hun zaden volgens mij gewoon laten certificeren. Alleen hoeven ze daar niet voor te betalen of hoeven ze minder te betalen. De bureaucratische rompslomp die daar ongetwijfeld bij komt kijken blijft een probleem dat het simpelweg ruilen van wat zakken met zaad potentieel doet verworden tot een enorm papieren traject.

Als ik dit lees dat ben ik benieuwd of je exact weet wat het verschil gaat zijn tussen de oude en de nieuwe wetgeving wat betreft certificering en of je enig idee hebt wat die certificering inhoudt.

Beroepshalve lees ik nogal wat EU wetgeving, voornamelijk op het vlak van chemische stoffen, nanotechnologie en veiligheid van producten.

Mijn ervaring is dat je over het algemeen niets nuttigs kan zeggen over nieuwe wetgeving zolang je je niet echt hebt verdiept in de materie. Ik ben daarom erg skeptisch ten aanzien van meningen die gebaseerd zijn op een artikel van een beroepscolumniste en een half uurtje Googelen.

Ik geeft het overigens onmiddelijk toe: ik weet niet of de plannen voor zaden goed of slecht zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Diener

@31: De innovaties van monsanto werken alleen als je veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest tot je beschikking hebt. Die kosten veel energie, en energie is nu nog steeds relatief goedkoop. Maar of we het daar in de toekomst van moeten hebben…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 zmmmmoc

@Diener, #44 Monsanto en vergelijkbare bedrijven produceren zaden voor van alles en nog wat in allerlei al dan niet genetisch gemanipuleerde varianten. Dat zijn heus niet allemaal de specifiek op RoundUp-gebruik afgestemde varianten. Bovendien kiezen boeren zelf voor die varianten omdat die ook hen waarschijnlijik het meeste geld opleveren en de wereldbevolking dus waarschijnlijk het meeste voedsel.

Hoe je het ook wendt of keer, het gros van de innovatie op voedselgewassengebied vindt nou eenmaal bij dit soort bedrijven plaats.

Verder, ja natuurlijk moeten we het ook in de toekomst van energie hebben want we hebben geen alternatief. Er is nou eenmaal flink wat extra energie nodig om met het huidige langbouwoppervlak aan de voedselvraag te kunnen voldoen. Dat kan (gaat!) natuurlijk ook betekenen dat we directe fotosynthese op akkers (efficientie 2% in de zomer) gaan vervangen door indoorkwekerijen met zonnepanelen op het dak (efficientie 10-20% hele jaar door).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Inca

@45,

Bovendien kiezen boeren zelf voor die varianten omdat die ook hen waarschijnlijik het meeste geld opleveren en de wereldbevolking dus waarschijnlijk het meeste voedsel.

Dat is natuurlijk niet automatisch waar. In India is op diverse plekken de mogelijkheid niet meer om te kiezen. De concurrentie wordt hardhandig onderdrukt.

Daarnaast hangen het meeste geld en het meeste voedsel natuurlijk volstrekt niet samen. In veel gevallen denk ik zelfs dat ze tegenover elkaar staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Folkward

Ik ben hier erg sceptisch over. Ten eerste maar @11. Enerzijds: ja, Monsanto wordt onder een vergrootglas gezet, maar het heeft ook zelf niet het minste gedaan om daaronder te komen. De centrale quote vond ik wel veelzeggend “Ik kan me niet voorstellen dat een zaadbedrijf ooit achterover gaat leunen en stopt met innoveren” Dat is toch juist een van de dingen waar je van uit kunt gaan, zeker voor een innovatief bedrijf is het verleidelijk om op je gat te blijven zitten en je voorsprong uit te melken, tot dat de competitie je bijgebeend heeft. (Hier is zelfs een term voor, maar die kan ik me zo niet voor de geest halen. En over een mogelijke monopoliepositie wordt gezegd: “dat is niet de policy van Monsanto”, maar goed, beleid kan veranderen. Daarnaast blijft dit artikel wel in de sfeer: Wij van WC-Eend…

Over de EU-FAQ, let wel: 12 EU-richtlijnen worden vervangen door 1 EU-verordening. Welke 12 dat zo zijn, weet ik niet, maar het zou best kunnen dat niet alle richtlijnen gelden voor alle EU-landen, omdat die 12 richtlijnen de gewassen betreft (in principe gelden richtlijnen voor alle lidstaten, maar destijds zijn niet alle richtlijnen voor de landbouwen voor alle landen geldend gemaakt). Dat is wel het geval bij een verordening. Daarnaast moet de verordening flexibeler zijn dan 12 richtlijnen (die misschien niet eens voor alle landen gelden), maar toch ook efficienter. Ik kan me voorstellen dat die flexibiliteit, dat het buigt naar de kant van consumenten alsook naar de kant van grote bedrijven.

Er staat ook iets bij een van de doelen van de nieuwe verordening:
“The new law will grant more responsibility and flexibility to businesses dealing in plant reproductive material”. Compleet ongeloofwaardig met de acties van (inderdaad) Monsanto en Bayer in het geheugen. Probleem daarbij is (dus) ook dat vaak niet alleen zaden gekocht worden, maar ook een bijbehorend pesti- of herbicide.

(Voor Steeph: #17, het economisch belang van (op)kwekers moet ook beschermd worden, zodat innovatie aangemoedigd wordt. Misschien dat het idee is dat in de EU dit minder gebeurt door rechtszaken over patenten, maar door middel van deze regelgeving, die mede als doel heeft: “The new law will establish a level playing field by introducing the principle of cost recovery.” Laat ik duidelijk zijn, ik weet niet of dit verstandig is om dit te doen bij (voedsel)gewassen, aangezien voedsel toch een eerste levensbehoefte is. Speculeren met (octrooien? ‘rechten op’?) voedsel vind ik een kwalijke zaak, vooral omdat het uiteindelijk de zwaksten zijn die eronder lijden)

Voor zo’n ‘eigen’ FAQ is het natuurlijk ook interessant wat er níet tussen staat. Meerdere vragen staan stil bij wat er te wachten staat voor kleine kwekers en hobbyisten. Zo lezen we (punt 14) dat er in de EU 7000 actoren zijn in de zaadwereld. Het merendeel bestaat uit SME’s en micro-enterprises. De EC wil deze steunen door ze vrij te stellen van de registratiefees, of ze een keuze aanbieden in het proces van betalen voor de certificaten. Laat nou dat artikel in #11 juist zeggen: “Nederland telt zo’n vierhonderd
kleine familiebedrijven, vooral in de sierteelt. Die hebben inderdaad geen geld voor juridische expertise en ook nauwelijks voor onderzoek; ze vragen ook nog weinig octrooien aan.” Kleine bedrijven hebben er weinig aan om niks te betalen voor iets wat ze toch al niet of nauwelijks doen. En de grote bedrijven hebben-inderdaad-, omdat ze ‘meer verantwoordelijkheid krijgen’, zelf invloed op wat ze zelf doen. Wat ik dus wou zeggen; het interessantste aan deze FAQ is dat de vraag, die hier nu toch best vaak gesteld wordt, niet wordt gevraagd: “En de grote bedrijven dan? Wordt het hun niet onevenredig makkelijk gemaakt?” De vraag is daarentegen negatief gesteld en in een aantal vragen uitgesplitst…

Overall ben ik dus vrij sceptisch, voorbeelden uit de VS doen vrezen, maar de EU is (voor mij) toch behoorlijk wat anders dan de VS. Van oudsher is de EU (nogmaals, in mijn optiek) toch wat meer consument- en werknemergericht dan de VS, die zich erop voor laat staan bedrijven te bevoordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Steeph

@47: Mbt jouw laatste opmerking, lees dit even over belangenverstrengeling:
http://corporateeurope.org/open-letter-conflicts-interest-seed-industry-national-expert-seconded-dg-sanco

Over jouw kanttekening cc mij: snap ik. Maar mijn vraag ging vooral uit richting voedselveiligheid. En daar snap ik de meerwaarde van de nieuwe regels niet. Ik zou voorstander zijn van certificering (goedkeuring) zonder verdere handelsbeperkingen. Dat mag de markt zelf doen. Beter zaad is ook marktwerking.
(Uitzondering is GMO in mijn ogen, of minimaal verplichting melding GMO)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Ernest

Lastige materie. Ik ben zelf geneigd er niet mee eens te zijn, ook indachtig de laatste fictieve, maar best voorstelbare alinea van Karin en de teloorgang van ambachtelijke bouwers en makers, die voor de keuring en/of vergunning van hun producten zoveel geld kwijt waren dat ze er maar mee moesten stoppen. Zo ben ik erg benieuwd wat het betekent voor Vreeken en De Bolster en De Kruidhof. (Maar hun teloorgang zal voor de hier aanwezige alternatieve-geneeskunde-haters waarschijnlijk geen probleem zijn.)
Lees ook eens Foodlog, reactie Saskia Jurna van Plantum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Tessa

@8:

Volgens mij is voedselveiligheid een te krappe vertaling van ‘food security and safety’ (overigens maar 1 keer gebruikt in de originele tekst van het voorstel)

‘food security’ gaat volgens mij meer om verzekerd te zijn van voldoende en gezond voedsel (http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/)

safety gaat vervolgens inderdaad wel om geschiktheid voor consumptie denk ik (http://www.who.int/foodsafety/en/)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Gladiool

@8: het heet voedsel-‘veiligheid’ zodat door iedereen beschermgeld betaald dient te worden. Good old maffia-trick.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 ed

@6 Aanstaande zaterdag wordt er een wereldwijde demonstratie
georganiseerd tegen het nog verder commercialiseren van onze
zaden.

In Europa zijn ze nu bezig om een wet aan te nemen die het zal
verbieden om zaden met elkaar te ruilen of verhandelen.

Ook mag je maar een bepaalde, door de EU goedgekeurde,
selectie aan zaden planten. Zelfs als je maar een kleine
persoonlijke moestuin hebt.

Dit gaat natuurlijk veel te ver en daarom is nu het moment
aangebroken om onze handen in één te slaan en te laten zien dat
wij hier de grens trekken.

Op zaterdag 25 mei wordt er in Amsterdam en in Wageningen
gedemonstreerd tegen Monsanto, het hoofdbedrijf die de lobby
achter deze nieuwe wetgeving aanjaagt.

Dit bedrijf is de eigenaar van de meeste gepatenteerde GMO
zaadsoorten in de wereld. En is dan ook de partij die het meest gaat
profiteren van deze wet, ten koste van onze gezondheid en vrijheid.

Nodig alsjeblieft al je familie, vrienden, klanten en andere bekenden
uit. Dit staat aan de basis van ons bestaan en gaat ons allemaal
aan!

Hier vind je meer informatie over de demonstratie in Amsterdam

Hier vind je meer informatie over de demonstratie in Wageningen

Ik hoop jou en zoveel mogelijk mensen die je kent te zien op 25
mei!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 ed

Ik maak me nog de meeste zorgen om het feit dat die rotzooi van Monsanto gewoon verkrijgbaar is voor iedere burger in alle tuincentra

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Karin Spaink

@18: Ik pleit toch niet voor het opheffen van de UU of de EC? Ik beweer alelen dat ze een akelig plan in de maak hebben, dat biotechbedrijven vreemd evoordeelt en dat iets gaat reguleren waarmee helemaal niet zoveel mis is – behalve dan waar de biotechbedrijven ziich erin hebben gemengd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Karin Spaink

@8: Steeph, gemodicficeerd zaad zou rare dingen kunnen doen, da’s een beetje de angst. maar juist daarom is het zo raar dat zulke bedrijven hun eigen spul mogen gaan certificeren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Andy Cap

@45: Het is niet waar dat Monsanto zaden produceert voor van alles en nog wat.

Het gaat om een van oorsprong chemisch bedrijf met een complete minachting voor elke vorm van ethiek. Het produceerde oa Agent Orange, DDT en PCB en de enige reden dat ze daarmee gestopt zijn is, omdat deze producten verboden werden. De gevolgen van de toepassing van deze producten zijn voelbaar tot op de dag van vandaag in de vorm van geboorteafwijkingen, kanker, etc, en schade die daarmee veroorzaakt is, is dermate groot, dat ze niet eens becijferbaar is

Het is wel waar dat Monsanto als gevolg van het suces van GMO’s begonnen is over de hele wereld bedrijven die hybride zaden produceren, op te kopen. Als je de strategie van het bedrijf analyseert, dan is de conclusie nagenoeg onvermijdelijk dat Monsanto bezig is met een poging om de wereld voedselmarkt onder controle te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 bullie

@52: Aantoonbare onwaarheden, helaas. Check your facts. Deze desinformatie kun je ongehinderd door enige wetgeving blijven zaaien, en dat is in zekere zin ook schadelijk voor de volksgezondheid. En het plant zo lekker voort via de sociale media.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Steeph

@55: Eens. Uberhaupt dat juist de grote bedrijven hun eigen spul mogen “controleren” is natuurlijk ridicuul. Alsof die minder belang zouden hebben bij valsspelen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Rob

@54

Steeph, gemodicficeerd zaad zou rare dingen kunnen doen, da’s een beetje de angst. maar juist daarom is het zo raar dat zulke bedrijven hun eigen spul mogen gaan certificeren…

@58

Eens. Uberhaupt dat juist de grote bedrijven hun eigen spul mogen “controleren” is natuurlijk ridicuul. Alsof die minder belang zouden hebben bij valsspelen…

Dat klinkt allemaal heel verstandig, maar hebben jullie enig idee hoe het precies zou werken met die certificering en welke elementen daarvan precies afwijken van de huidige regelgeving?

In verschillende Europese wetgevingen wordt van de industrie verwacht dat ze zelf certificering regelen (met behulp van onafhankelijke partijen) en testen uitvoeren. Het is namelijk ondoenlijk en onbetaalbaar om dat bij overheden te centraliseren.

Ik ben dan ook benieuwd of iemand hier weet hoe de vork nu echt in de steel zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Jacob Lageveen

Alles wat geld opbrengt..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 ed

@56: Onze zaden worden besmet door de GM gewassen van Monsanto via kruisbestuiving

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie