Zit er echt voor 100 jaar aan gas onder de VS?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (56)

#1 warumbel

Het korte antwoord is “nee”, geloof ik.

#2 berlitz

Olie en gas reserves worden vrijwel altijd te laag ingeschat.

Hoe dan ook, schaliegas is een goede energiebron jammer dat we in nederland geïnjecteerd worden met angst door middel van een feitenvrije documentaire.

Het is ook interessant om te zien wie de anti-schaliegas beweging financieren.

#2.1 Harm - Reactie op #2

De gebruikelijke fact-free reactie met fact-free beschuldigingen van Berlitz.

#2.2 Harry - Reactie op #2.1

Ik vind het toch wel een opmerking welke hout snijdt. Om de opmerking van Berlitz zo gemakkelijk in een hoekje te zetten getuigt toch wel van ernstige vooringenomenheid.

#2.3 Harm - Reactie op #2.2

Ik lees alleen maar beweringen en geen enkele onderbouwing. Jij wel?
Vertel maar.

(Weten PVV-ers eigenlijk wel wat onder feiten en onderbouwing wordt verstaan?)

#2.4 berlitz - Reactie op #2.3

Zo werd ons in de jaren 80 verteld dat de olie nu op zou zijn.

Het woord fact-free begint meer een scheldwoord dan een definitie te worden.

Maar goed, als je van de feiten bent dan je kan me natuurlijk heel erg feitelijk gaan vertellen welke beweringen van mij er niet kloppen.

#2.5 Harm - Reactie op #2.3

“Als je van de feiten bent dan je kan me natuurlijk heel erg feitelijk gaan vertellen welke beweringen van mij er niet kloppen.”

Dat is nu juist in het geval van fact-free beweringen niet mogelijk. Neem nu de bewering:

“dat we in nederland geïnjecteerd worden met angst door middel van een feitenvrije documentaire.”

Over welke documentaire gaat het en waarom is die feitenvrij? En waarop baseer je de bewering dat “we” in Nederland worden geïnjecteerd met angst door een feitenvrije documentaire? Wie laat zich nou angst aanpraten door iets dat niet op feiten is gebaseerd? Misdienaartjes?

“Zo werd ons in de jaren 80 verteld dat de olie nu op zou zijn.”
Resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

Voor het overige: zie @7
Kortom, jouw hele reactie is fact free.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.6 Harm - Reactie op #2.3

Wie beweerde trouwens in de jaren 80 dat de olie NU “op” zou zijn?
Tot de laatste druppel ofzo?

Dat gezeur van jou hangt toch van flauwekul aan elkaar.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.7 Harry - Reactie op #2.3

Weet ik niet, ik stem SP en ik voel me daarin gesterkt sinds ik Liesbeth van Tongeren hoorde zeggen dat haar salaris van € 104.000,= per jaar eigenlijk geen € 104.000,= was, omdat zij de huur moest betalen, haar zoontje moest onderhouden en haar vriend die huisman was.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.8 Harm - Reactie op #2.3

Nooit gedacht dat er PVV-ers zijn die op de SP stemmen.

#2.9 Hans Verbeek - Reactie op #2.2

Hebben jullie het stuk van Chris Nelder eigenlijk wel gelezen?

#2.10 su - Reactie op #2

Het is ook interessant om te zien wie de anti-schaliegas beweging financieren.

Nou, vertel.. Of blijft het bij de zoveelste insinuatie?

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.11 Harry - Reactie op #2.10

Kan ook een retorische vraag zin, of niet soms?

#2.12 su - Reactie op #2.11

Bij een retorische vraag is het antwoord al bekend, zoals: is de paus Katholiek? Bij deze vraag kan het antwoord van alles zijn, zoals: duracell konijntjes. Nu weet ik ook wel dat berlitz gewoon in het wilde weg zit te insinueren zonder ook maar enige onderbouwing, want dat doet hij telkens. Hij zal deze reply dan ook pontificaal negeren omdat hij geen enkel onderbouwing kan verschaffen voor zijn leugens.

#2.13 pedro - Reactie op #2

“Olie en gas reserves worden vrijwel altijd te laag ingeschat”
Is dat zo? Heb je daar bewijzen van?

De schattingen over de beschikbare hoeveelheden gas en olie kunnen te hoog of te laag zijn, maar zijn altijd gebaseerd op onderzoek, en daardoor ook aanvechtbaar. Jij roept zo maar wat en voert geen enkel bewijs aan. Dat is een prachtvoorbeeld van een factfree uitroep dus.

#3 berlitz

@harm

Het is voor jou dus niet mogelijk om aan te tonen dat schaliegas slecht is?Een beetje feitenvrij om dan mijn stelling dan feitenvrij te noemen.

Wat jij doet is een bekende techniek op internet, de hele tijd bij alles dat algemeen bekend is om bronnen vragen en zelf met niks komen. Dit is funest voor discussies.

In de jaren 80 was in vele publicaties te lezen dat olie over 20 jaar op zou zijn, het is me op school zelfs geleerd.

De feitenvrije documentaire is gasland dat weet jij zelf ook wel. En dit is de reden dat deze documentaire manipulerend is.http://www.scribd.com/doc/33377903/Gasland-Debunked

Deze documentaire werd bekeken door mensen waar in de buurt naar schaliegas word geboord. Door deze leugens werden de mensen bang voor schaliegas.

#3.1 L.brusselman - Reactie op #3

Zoals de serg. maj. zegt,pics or facts or it didn’t happen.

#3.3 su - Reactie op #3.2

Energy in Depth (EID) is a pro-oil-and-gas drilling industry front group formed by the American Petroleum Institute, the Petroleum Association of America and dozens of additional industry organizations for the purpose of denouncing legislation proposed by Colorado U.S. Rep. Diana DeGette to regulate underground hydraulic fracturing fluids.

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Energy_in_Depth

#3.4 L.brusselman - Reactie op #3.3

Sourcewatch?bedankt voor de tip.Komt goed van pas om verdachte bronnen te “debunken”

#3.5 HansR - Reactie op #3

Sinds de situatie rond Harm en Prediker – in zijn artikel over Kubricks FMJ – verschijnt Berlitz op Sargasso. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, gegeven zijn manier van discussiëren en zijn taalgebruik, dat er een verband is tussen Prediker en Berlitz.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.6 L.brusselman - Reactie op #3.5

Z’n foute neefjes soms?
Zo jongen laat je jij gekkigheden maar eens los op dat blog,hoopt ie misschien dat ie een beetje leert nadenken voor hij gaat lopen toeteren .
Of suggereer je dat het een en dezelfde persoon is?Die aanname is al eens eerder gemaakt(ivm ene Karin en nog iemand wiens naam ik kwijt ben)

#3.7 Harm - Reactie op #3.5

Nee hoor, Berlitz reageert hier al wat langer. Hij doet het meest denken aan een figuur die in werkelijkheid Kletersteeg heet en wiens naam hier onlangs als het ware per vergissing onder een reactie verscheen, alsof hij vergeten had zijn pseudoniem in te schakelen.

Daarbij moet ik wel zeggen dat ik niet geloof dat dit soort grappen tot het repertoire van de Prediker behoort.

#3.8 Harm - Reactie op #3

Berlitz is klaarblijkelijk de mening toegedaan dat een gek maar wat hoeft te roepen om op die manier iedereen te verplichten een gefundeerd antwoord te geven. Zoals:

“In de jaren 80 was in vele publicaties te lezen dat olie over 20 jaar op zou zijn,
het is me op school zelfs geleerd.”

Zonder ook maar 1 publicatie te noemen. Het is niet duidelijk welke school Berlitz bezocht en ook niet over welk leerjaar hij het heeft, maar 1 ding maakt hij wel heel erg duidelijk: die school heeft gefaald, in alle opzichten.

De winning van schaliegas brengt grote risico’s met zich mee, mar ik ga verder geen bronnen aanvoeren, want die zijn aan mensen als Berlitz toch niet besteed.
Probeer het maar eens met Google Berlitz

#3.9 berlitz - Reactie op #3.8

Ik heb hier geen publicaties uit de jaren 80 liggen en het internet bestond toen ook nog niet. Ik leefde echter niet onder een steen.

Vertel jij me maar is, wat de inschatting waren van de grote van de oliereserves in de jaren 80.
Als jij mij geen bron kan geven over de inschattingen uit de jaren 80, moet je je mond houden.

Die zogenaamde risico’s zijn door wetenschappers allang ontkracht.
Het probleem met schaliegas is dat het niet simpel is, en wat mensen niet begrijpen vinden ze eng.

#3.10 Harm - Reactie op #3.9

Het is precies omgekeerd Berlitz: als jij mij geen bron kan geven over de inschattingen uit de jaren 80, moet je je mond houden.

Jij hebt een storing zitten op de plek waar bij andere mensen het verstand zit.

#3.11 berlitz - Reactie op #3.10

Hoe kan ik een bron geven over wat ik op school te horen kreeg?

#3.12 su - Reactie op #3.9

Je hedendaagse beweringen over schaliegas blijken al niet te kloppen, laat staan die over de jaren ’80. Waarom zouden wij jou überhaupt serieus nemen? En WTF: “ik kan geen bron overleggen, maar als jij geen bron kan overleggen moet je je mond houden”? Practice what you preach!

#3.13 berlitz - Reactie op #3.12

Welke beweringen kloppen er niet?

Ik kan inderdaad geen bron geven van wat ik in de jaren 80 te horen kreeg.

Maar als jij het zo goed weet, waarom kom je dan niet met prognoses over olie reserves uit de jaren 80?

#3.14 su - Reactie op #3.12

De discussie gaat over hedendaagse schaliegaswinning. Je maneuvres naar jaren ’80 peak-oil beweringen zijn een afleidinsmaneuvre waar ik niet intrap.Je komt maar met bronnen, of we negeren het als hearsay. Ik heb al jouw bron over anti-schaliegas debunking ontmaskerd als een door de gaswinningsbedrijven gefinancieërde lobbygroep. Ik wacht nog op een uiteenzetting jouwerzijds wie de anti-schaliegaswinningsgroepen financiërt.

#4 Harm

Berlitz geeft eindelijk toe dat hij geen bron kan geven van wat hij in de jaren ’80 te horen kreeg. Moeten we dan maar vertrouwen op zijn goede geheugen en zijn onweersproken objectiviteit?

Daar bestaat geen enkele aanleiding toe, lijkt me

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaliegas
http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=201111240060

#5 Bismarck

@13: Jij beweert anders al in #1 “Olie en gas reserves worden vrijwel altijd te laag ingeschat.” zonder enige onderbouwing, terwijl dit niet als algemeen bekend mag worden geacht, sterker nog:

[World] reserves are confused and in fact inflated. Many of the so-called reserves are in fact resources. They’re not delineated, they’re not accessible, they’re not available for production.

Een overschatting ligt ook meer voor de hand, aangezien het overschatten van oliereserves gunstig is voor de producent, die de schattingen ook doet.

#5.1 Harry - Reactie op #5

Waarom is een overschatting van voorraden gunstig? Het lijkt mij dat een producent afgerekend wordt op productie en niet op overschatting van reserves.
Ik denk dat een producent wel voordeel heeft bij het creëren van een sfeer van beperkte verkrijgbaarheid van zijn product.

#5.2 Bismarck - Reactie op #5.1

De waarde van de aandelen van olieproducenten hangt nogal sterk samen met de hoeveelheid reserves waar ze concessies voor hebben. Je wordt dus wel degelijk afgerekend op de reserves die je kunt aanboren. Daarnaast geldt dat er binnen de OPEC afspraken zijn over de export, die vooral samenhangen met de reserves (Kort door de bocht: Hoe meer reserves je hebt, hoe meer je mag exporteren).

#5.3 Harry - Reactie op #5.2

Reserves vormen een onderdeel van het eigen vermogen op de balans en leveren hun bijdrage aan de intrinsieke waarde van een aandeel. Meestal wordt dat door nette accountants en belastingdiensten gecontroleerd. Je kunt je reserves een paar jaar overdrijven, maar geen decennia. Het lijkt mij dat oliemaatschappijen geen belang hebben bij overdrijven.

Dat sommige OPEC landen daar wel belang bij hebben (o.a. omdat zij hun economisch systeem helemaal hebben laten verkommeren) om maar zo veel mogelijk te exporteren voor de broodnodige inkomsten, dat kan ik me wel voorstellen.

#5.4 Bismarck - Reactie op #5.3

Meestal wordt dat door nette accountants en belastingdiensten gecontroleerd. Je kunt je reserves een paar jaar overdrijven, maar geen decennia. Het lijkt mij dat oliemaatschappijen geen belang hebben bij overdrijven.

Hoe controleert een accountant hoeveel olie er in een veld zit? Zeker als het land waarin het veld ligt buitenlandse inspectie verbiedt? Het is helemaal niet zo moeilijk om speculatieve voorraden decennialang als waarschijnlijk op de balans te zetten. Mij lijkt het dat zowel de olie exporterende landen, als de maatschappijen die daar concessies van hebben gekregen, er veel belang bij hebben de voorraden te overdrijven, des te meer mag er immers opgepompt worden. Wat dat betreft zijn hun belangen nogal verstrengeld.

#6 Bismarck

@21: Wat mij van de jaren ’80 vooral bijstaat is dat de grootste olieproducerende landen in 1988 en 89 in één klap hun reserves aanmerkelijk vergrootten en dat sindsdien hun reserves niet teruglopen, ondanks dat er toch continu olie wordt opgepompt.

#7 Harm

Ik heb dus net de documentaire “Gasland” eens bekeken. Ik heb nog noit zoiets absurds gezien: water dat uit de kraan komt in brand steken. Als iemand het me vertelde zou ik het niet geloven.

Het blijft me verbazen dat mensen die op die wijze de nadelen ondervinden nooit overgaan tot geweld.

#7.2 Harm - Reactie op #7.1

Ja en nee, ik heb hem gedownload als torrent: http://thepiratebay.org/torrent/6218763

#7.3 L.Brusselman - Reactie op #7.2

Torrents kneis ik nog niet,maar ik heb hem nu op filestube gevonden.
http://www.filestube.com/search.html?q=gasland&select=All&hosting=3

#8 Hans Verbeek

Bij schaliegaswinning wordt er in korte tijd (2 – 3 jaar) veel gas geproduceerd. Daarna moet het hele proces op een nieuwe locatie worden opgestart om de produktie op peil te houden. Het is niet te vergelijken met conventionele aardgaswinning zoals in Groningen.
In het Barnett-shale-gebied groeide het aantal boorgaten van 3000 (!!!) in 2003 naar 9000 (!!!). Terwijl de totale gasproduktie niet verder toeneemt.

De netto-energie-opbrengst (EROEI) is door de grote investeringen veel lager dan bij conventionele aardgaswinning.
Winnen van schaliegas lijkt technologische vooruitgang, maar het is een flinke stap achteruit vanuit energetisch oogpunt.
Het laat zien hoe wanhopig en hoe verslaafd we zijn.

#9 Harry

@34
Het is mij onduidelijk wat het belang van de oliemaatschappij is om olievelden meer inhoud toe te dichten dan het geval zou zijn. Je kunt dit een paar jaar volhouden, maar dan val je toch door de mand.
Het brengt daarnaast ook op termijn (5-10 jaar) je onderneming in gevaar doordat de resultaten op een gegeven moment niet meer in overeenstemming zijn met de balans. Ik kan me niet voorstellen dat Shell, BP, Exxon en noem ze maar op, dat willen.

Hoe controleert zo’n accountant dat nu? Het lijkt mij met behulp van resultaten uit het verleden, geologisch bodemkundig onderzoek door derden (Fugro is wereldberoemd) en zo zullen er tal van andere hulpmiddelen zijn om tot een betrouwbaar cijfer te komen.

Dat er olielanden (Iran, Venezuela) met liquiditeits- en erger nog solvabiliteitsproblemen zijn, zal de enige motivatie zijn om voorraden te overdrijven.

Maar wat is hun belang om voorraden te overdrijven? Daarmee daalt de waarde van iedere opgepompte liter en als gevolg daarvan hun inkomen.

Een beter middel voor dat soort landen is om conflictsituaties te creëren zodat de continue stroom onderbroken wordt, het systeem van just-in-time-delivery beschadigd wordt en de prijzen stijgen.

Ik denk dat we, als mensheid, ik niet meer, tot ver in de 22e eeuw nog van olie kunnen genieten. Daarna is hopelijk die windmolen uitgevonden die met behulp van supergeleiders en nagenoeg frictieloze generatoren de groei van de mensheid verder bespoedigen.

En zo niet, dan gaan we toch allemaal gewoon dood, dat doen we toch al.

#9.1 pedro - Reactie op #9

Wat was het belang van de banken om hun financiële positie te overdrijven? De vraag, die je stelt, is terecht, maar het logische antwoord ontgaat je. Het is niet in het belang van de oliemaatschappijen of de banken om hun positie rooskleuriger voor te stellen dan ze werkelijk is. Het schromelijk overdrijven van de resultaten van een bedrijf is alleen in het belang van de managers, die daar hun gigantische salarissen en bonussen mee verdienen, en die de boel in de steek laten voordat hun oplichterspraktijken aan het licht komen.

#9.2 JSK - Reactie op #9.1

Wat was het belang van de banken om hun financiële positie te overdrijven?

Banken en oliemaatschappijen vallen namelijk onder precies dezelfde regulering. Heel voor de hand liggende vergelijking.

#9.3 Harm - Reactie op #9.2

Hoe maak ik mezelf belachelijk?

Nou, dat is heel gemakkelijk. Je citeert gewoon alleen maar de vraag, laat het antwoord achterwege, gooit er een stromannetje tegenaan en iedereen weet dat je een domme lul bent.

#9.4 pedro - Reactie op #9.3

Tsja… Banken en oliemaatschappijen zijn 2 heel verschillende bedrijven. Daar heeft ie gelijk in. Wat ie met zijn opmerking over regulering bedoelt, is echter volstrekt onduidelijk, maar volgens mij probeert hij te suggereren, dat als bankmanagers de informatie over hun producten zwaar overdrijven, dat dat moet betekenen, dat de managers van oliemaatschappijen de informatie over hun product niet overdrijven, omdat het een heel ander bedrijf is.

Maar misschien begrijp ik ‘m wel verkeerd, vind ie het echt een heel voor de hand liggende vergelijking, en is ie het voor de verandering eens een keertje met me eens. Maar het zou ook een stromannetje kunnen zijn, inderdaad.

#9.5 Harm - Reactie op #9

Het is mij onduidelijk…

Echt waar? Nou dan had je die linkjes maar even moeten bekijken die ik gaf.

Nou begrijp ik tenminste ook waarom jij er steeds zover naast zit met je prognoses en ideeen: je weigert gewoon om kennis te nemen van alles wat niet in jouw straatje past.

#9.6 Harry - Reactie op #9.5

Volgens mij ben jij een werknemer met een matige vakspecialisatie, want anders zou je het wel uit je hoofd laten om Wikipedia als informatiebron te gebruiken.
Zo’n groepje directeuren, commissarissen en wat managers kan inderdaad hun inkomen vergroten door de waarde van het bedrijf op te krikken, geheel terecht overigens als het hun lukt.
Maar een fraudefeest van kunstmatig opkrikken van de balans en vermogen duurt hooguit enkele jaren, maximaal 5-10 jaar, kijk maar naar Enron en Solyndra (zonnepanelen). Nu schijnt Fisker Automotive (milieu verantwoorde auto’s waar die achterlijke Ruud Koornstra zo op geilt) zwaar onder vuur te liggen.

Nou begrijp ik tenminste ook waarom jij er steeds zover naast zit met je prognoses en ideeën: je weigert gewoon om kennis te nemen van alles wat niet in jouw straatje past.

* Vind dat jij-bakken toch wel leuk *

#9.7 L.brusselman - Reactie op #9.6

En die beweert op de SP te stemmen,dat was jij toch?Ik neem je reaguursels nog eens door en zie dat je met je mening alleen maar van rechts naar extreem rechts loopt te zwalken,ik heb je nog niet kunnen betrappen op 1 sociaal betrokken opmerking.

#9.8 Harm - Reactie op #9.6

Had je deze gemist? Hij stond er recht onder:
http://www.countercurrents.org/peakoil-blance170404.htm

Niet genoeg?

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3524438.stm
http://www.commondreams.org/headlines04/0419-08.htm
http://www.rtl.nl/%28/programma/extrememakeover/%29//components/financien/rtlz/redactie/dinsdag_20_april_studie_wereldwijde_oliecrisis.xml

“Zo’n groepje directeuren, commissarissen en wat managers kan inderdaad hun inkomen vergroten door de waarde van het bedrijf op te krikken, geheel terecht overigens als het hun lukt.”

Ik ben bang dat Shell het daar niet mee eens is, want dat werd een dure grap, volgens, last but not least, Shell zelf:
http://www.shell.com/home/content/investor/reserves_settlement/

#9.9 Harry - Reactie op #9.8

Ik heb alleen die van de Shell doorgenomen, maar het blijkt dat Shell bepaalde voorraden overgewaardeerd had, daar zelf binnen 5 jaar op terugkwam en daar pardoes de deksel op de neus kreeg van een aantal aandeelhouders middels een rechtszaak.
Het is wat ik ook steeds stel, het is niet in het belang van de onderneming om zoiets te doen en het komt toch uit.

#9.10 Harm - Reactie op #9.8

Als je nou maar steeds dingen beweert die tegengesteld zijn aan elkaar,
heb je altijd voor de helft gelijk.

#10 L.Brusselman

Hoe komt het toch dat wanneer er stront aan de knikker is in de VS,Dick Cheney’s en Halliburton’s naam opduiken ?

#10.1 Harm - Reactie op #10

Als je het over de drooglegging hebt in de VS in de jaren ’30,
,dan duikt de naam van Al Capone toch ook steeds op?

Als het over landbouw gaat, dan valt de naam Monsanto, let maar op.
De VS van de georganiseerde misdaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*