En weer een nutteloze column

Deze keer van Hans Goslinga in Trouw:

Je nek uitsteken is gevaarlijk en maakt je kwetsbaar. In dat perspectief moet Rutte eerder worden geprezen dan verguisd voor zijn moed een impopulair beleid te voeren. Daarbij houdt hij nog redelijk het midden tussen degenen die vinden dat hij te veel bezuinigt en anderen, waaronder de Raad van State, die menen dat het mes nog niet diep genoeg in de overheidsuitgaven gaat.

Geen woord over de daadwerkelijke effectiviteit van Rutte’s ‘impopulaire beleid.’ Maar omdat het ‘nog redelijk het midden houdt’ moet er als vanzelf wel iets inzitten, nietwaar?

Die vervelende kiezers ook, die ‘onmiddellijk’ resultaten eisen (vijf jaar na het uitbreken van de crisis)…

Open waanlink

 1. 1

  Plusje voor de beschrijving. Wat een flutcolumn.

  En dan schrijft Hans Goslinga ook nog: “In dit klimaat mag van de kwaliteitsmedia worden verwacht dat zij pogen zoveel mogelijk orde te scheppen in de chaos van feiten en meningen. Dat betekent weerstand bieden aan de verleiding tot gemakkelijk scoren met de resultaten van het zoveelste opinieonderzoek.”

  Begin daar dan eens mee! Ik heb geen orde gezien, geen kwaliteit, geen weerstand, alleen is het opinieonderzoek weggelaten, en wordt er vooral makkelijk ‘gescoord’ (nou ja, niet echt), met het napraten van een paar suffe cliche’s.

 2. 2

  @1:

  Het is aardig om bovenstaande column van Goslinga te vergelijken met Bas Heijne deze week. Het is wel duidelijk aan welke columnist je wél en aan welke columnist je niet wat hebt:

  Den Haag […] troost zichzelf met het bekende verhaal: de kiezer laat zich te gemakkelijk op sleeptouw nemen door vluchtige sentimenten, men heeft zijn oordeel klaar zonder kennis van zaken […]. Het is, kortom, een kwestie van nauwgezet, ingewikkeld bestuur tegenover gemakzuchtige stemmingmakerij.

  O ja? Juist het geval van de JSF laat zien dat dit troostende schema niet langer voldoet. […]

  Ik voorspelde [tien jaar geleden] dat „het ding” ondanks alle breed uitgemeten voorbehoud gewoon aangeschaft zou worden en dat de kosten „gierend uit de klauwen” zouden lopen. Tien jaar lang moest ik aanhoren dat dat niet zo was, echt niet – en nu het wel zo blijkt te zijn, vertelt Jeanine Hennis me dat het niet nog eens zal gebeuren. Daar word ik, naast een beetje verdrietig, ook een beetje boos van.

  Maar die volstrekt begrijpelijke boosheid, daar kan Goslinga om de een of andere reden niet bij.

 3. 3

  Ahum, ik moet natuurlijk op mijn woorden letten nu ik zelf als columnist schrijf voor Sargasso, maar columns zijn sowieso een nogal overschat medium. Als je een eigen onderwerp kiest, is er nog wel iets van te maken (dat hoop ik voor mezelf althans), maar generalisten die politieke commentaren schrijven en degenen die de chroniquers willen zijn van het dagelijks leven, gaan meestal op hun gezicht. We kunnen niet allemaal Carmiggelt heten.

  Er zijn wat uitzonderingen, maar de meeste columns kun je veilig ongelezen laten. http://mainzerbeobachter.com/2012/06/05/columnitis/

 4. 5

  @3:

  En toch is het zo dat zelfs de vermeende kwaliteitskranten de laatste jaren met steeds meer (en steeds slechtere) columns komen aanzetten.

  Vandaar ook de tag bij het oorspronkelijke bericht: ‘minder columnisten en meer journalisten s.v.p’.

 5. 7

  Goslinga:

  Wel beschouwd hoort deze houding typisch bij de cultuur van de verzorgingsstaat en voldoet zij niet meer in een participatiesamenleving die een sterker beroep doet op de persoonlijke verantwoordelijkheid.

  Ziedaar, ook in nederland hebben we onze eigen Very Serious Persons die vooral opschrijven wat ze in den haag willen horen. Wat een treurigheid.

 6. 8

  Geen woord over de daadwerkelijke effectiviteit van Rutte’s ‘impopulaire beleid.’

  Wat een nutteloze kritiek op een column. Wat verwacht je dan van een column, dat zo’n stukkie in éen keer alle problemen van het universum analyseert en oplost?

  Deze column gaat niet over de effectiviteit van het kabinetsbeleid, daarom is het idioot daar een stelling over te verwachten. De column rept ook met geen woord over de kwaliteit van de radijsjes in 1987, daar zal een radijsofiel vast nachten van wakker liggen. Dan heeft ie pech gehad, de column ging deze keer ergens anders over.

 7. 9

  @kalief: die column ging ergens over? Ik las een grote litanie dat het gevoerde beleid OK is en dat mensen niet moeten zeuren. En dan op zo’n manier geformuleerd dat je dat stukje voor ieder beleid had kunnen gebruiken.

 8. 10

  @9 Hoe lees jij dat in de column? Nergens schrijft Goslinga dat hij het Rutte-beleid okee vindt.

  Met veel moeite en foute interpretatie zou je het misschien kunnen lezen in “Wel beschouwd hoort deze houding typisch bij de cultuur van de verzorgingsstaat en voldoet zij niet meer in een participatiesamenleving die een sterker beroep doet op de persoonlijke verantwoordelijkheid” omdat het hier kan lijken dat Goslinga stelt dat die participatiesamenleving zou (moeten) bestaan terwijl het als een als-dan-stelling is bedoeld.

  Heb jij een citaatje voor me die ik misschien over het hoofd heb gezien waarin duidelijk wordt dat ‘het gevoerde beleid OK is’? Als de column er vol mee staat moet dat niet moeilijk zijn.

 9. 11

  @10, ik zou zelf eerder deze uitspraak zo uitleggen:

  In dat perspectief moet Rutte eerder worden geprezen dan verguisd voor zijn moed een impopulair beleid te voeren.

  Niet alleen ‘geprezen’ maar vooral ook de kwalificatie ‘moed’ geven nogal een positief beeld bijvoorbeeld. Mensen die koste wat het kost hun wil doorzetten worden namelijk meestal pas moedig genoemd als het oordeel over het doel positief is.

  Daarna gaat de schrijver verder met

  Daarbij houdt hij nog redelijk het midden tussen […]

  Let op het woord ‘redelijk’ dat de indruk wekt dat de schrijver dit beleid wel redelijk vindt. Daarbij noemt hij de beide standpunten slechts als ongekwalificeerde, neutrale partijen. Iets waarover ieder z’n mening kan hebben zoals Ajax vs Feijenoord, of een klassieke of moderne woninginrichting. En waarbij je wel goed zit als je maar een beetje het midden kiest. Diezelfde indruk wordt gewekt door het verwijzen naar de 80% die van mening is dat de crisis erger wordt door het economische beleid van Rutte.

  Dat wordt kortom weggezet als een mening, een kwestie van smaak. Terwijl er op zich wel iets voor te zeggen valt om ook de werkelijkheid bij het eea te betrekken. Maar nee, die schijnen we te hebben opgegeven met ons ‘mandaat’.

  En ten slotte is daar natuurlijk nog het kritiekloos overnemen van de terminologie.

  Wat ik erin lees is iemand die betoogt dat mensen hun mond moeten houden en gewoon moeten vertrouwen op Rutte en consorten, maar die mening vooral ook makkelijk kan volhouden omdat hij inhoudelijk eigenlijk niets begrijpt van de kritiek die er leeft.

 10. 12

  @11 Het woord ‘perspectief’ slaat niet op de Nederlandse situatie, Rutte of zijn beleid, maar op de visie van Bloomberg die Laemers tactisch heeft weggelaten uit zijn citaat. We moeten het lezen vanuit het perspectief van Bloomberg, anders gezegd: niet Goslinga vindt dat Rutte zou moeten worden geprezen, maar Goslinga denkt dat Bloomberg Rutte zou prijzen.

  Iets dergelijks geldt voor het woord ‘redelijk’. Hier lees je gewoon slecht. ‘Redelijk’ slaat niet op het beleid van Rutte maar op het feit dat hij niet ‘extremistisch’ is omdat hij het midden zou houden tussen partijen met ‘extremere’ meningen. De aanname is daar dat extremere meningen zouden leiden tot impopulariteit.

  Dat Goslinga het woord ‘participatiesamenleving’ citeert betekent niet dat hij het met Rutte eens is. Wat hij er volgens mij wel mee bedoeld heb ik al uitgelegd in #10: ‘stel dat die participatiesamenleving zou bestaan of zou moeten bestaan, dan …’. Kritiekloos slaat nergens op omdat Goslinga het helemaal niet over Rutte’s beleid heeft. Laemers zag dat ook al niet, die denkt zeker dat de wereld alleen maar bestaat uit voor- en tegenstanders van Rutte.

  Maar dat Goslinga een onduidelijke column heeft geschreven toont deze discussie over mogelijke interpretaties wel aan.

 11. 13

  @kalief: ‘In dat perspectief’ slaat niet op Bloombergs mening. Het slaat op de tendens dat politici steeds eerder — op dagbasis — de maat wordt genomen, en dat er daardoor geen tijd is om beleid in te zetten wat in eerste instantie zeer doet (en dus impopulair is), maar later z’n vruchten afwerpt. Dat Rutte dat toch doet, is prijzenswaardig, volgens Goslinga. 6-VWO tekstverklaring, hoe moeilijk kan het zijn?

  Het enige punt is natuurlijk wel — en dat mist Goslinga volkomen– dat als je je beleid verkoopt als ‘eerst het zuur, dan het zoet’ je wel zeker moet zijn dat je ook ‘zoet’ in de aanbieding hebt, op langere termijn. En niet dat je gewoon lekker ideologisch kaalslag aan het plegen bent.

  De nederlandse kiezer is -terecht IMO- niet van Rutte’s ‘zoet’ overtuigd, omdat die kreet wel al te vaak is aangehaald. Net zoals de meeste economen er niet van overtuigd zijn dat het beleid wat Rutte inzet zo handig is in de huidige crisis. Dat Rutte dan toch doorzet met dat type beleid is in *die* optiek dan ook geen teken van ‘moed’, maar van dwingelandij en domheid.

 12. 14

  @13 Voor dat 6-VWO examen ben jij dan zeker egzakt.

  Bloomberg wees erop dat het directe gevolg van deze afrekencultuur is dat bestuurders nauwelijks nog iets durven ondernemen en geneigd zijn elk risico te vermijden. Je nek uitsteken is gevaarlijk en maakt je kwetsbaar. In dat perspectief

  Dat perspectief is dus datgene waar Bloomberg op wees.
  Goslinga prijst Rutte niet maar stelt dat Bloomberg Rutte zou hebben geprezen.

  En dat van het zuur en het zoet is natuurlijk niet van Rutte maar van Balkenende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren