Wat is eigenlijk een “haatimam”?

Het kabinet laat bij monde van Lodewijk Asscher weten dat ze het propageren van jihadistisch gedachtegoed onder meer wil aanpakken door “haatimams” het spreken onmogelijk te maken.

Blogger, spreker en orthodox moslim Nourdeen Wildeman vindt dat een gevaarlijk idee. Volgens hem komt het kabinet zo gevaarlijk dicht bij een programmapunt in het VVD-verkiezingsprogramma, dat stelt dat radicale imams als Haitham al-Haddad en Khalid Yassin verhinderd moet worden naar Nederland te komen om daar hun boodschap te verkondigen.

Volgens Wildeman komt dat erop neer dat het kabinet zich mengt in godsdienstige kwesties; de regering gaat dan voor moslims zitten bepalen wat die zouden moeten geloven.

Ibrahim Wijbenga is het daar niet mee eens. Volgens hem is de godsdienstvrijheid in Nederland gewoon gewaarborgd en wordt salafistische moskeeën en verenigingen geen strobreed in de weg gelegd om hun geloof uit te dragen.

Open waanlink

 1. 2

  @1 – U wilt een werkdefinitie? U krijgt een werkdefinitie:

  Een complex aan theologische ideologiebeoefening waarmee moslims worden aangespoord om af te reizen naar oorlogsgebieden, zich aan te sluiten bij milities en de wapenen op te nemen tegen de kuffaar, de ongelovigen.

 2. 4

  @3 Nee; en in de praktijk zie je dan ook dat dit soort ‘moedjahedien’ doorgaans terecht komen bij de meest extremistische groeperingen in plaats van groepen die een seculiere, pluralistische staat voorstaan.

  En dat is ook volstrekt logisch, want het uiteindelijke doel van de jihad is volgens de islamitische leer niet slechts om tirannen te verdrijven, maar om het koninkrijk van God op aarde te vestigen, zo dat the law of the land conform Gods regelgeving (de sjaria) is.

  Men kan zich daarop bijv. beroepen op Soera 2:193, Soera 8:39: “Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking* meer is en de gehele godsdienst alleen God toebehoort.” (Leemhuis)

  * fitna: betekent ook ‘conflict’; ‘opstand’; ‘burgertwist’; ‘onderdrukking’.

  Nu zal ik niet ontkennen dat in de loop van de twintigste eeuw tal van Arabische verzetsorganisaties (zoals Fatah en de PLO) zich eerder lieten inspireren door marxistische overtuigingen, enigszins vermengd met islamitische termen als martelaarschap en jihad; maar de dominante groeperingen die in Syrië en Irak vechten tegen Assad en de sji’ieten, zijn op salafistische leest geschoeid, net als de lieden die in het Westen recruteren voor de jihad.

  Die houden er een uitgesproken fundamentalistische interpretatie van de islam op na, waarbij alleen de koran, het leven van de profeet Mohammed en de beslissingen van eerste vier ‘rechtgeleide’ kaliefen maatgevend zijn. Toen was de islam volgens hen namelijk nog ‘zuiver’ en zoals God het bedoeld had.

  Niet dat iedere salafist ook meteen een jihadist is, want ook dergelijke fundamentalisten komen in alle soorten en maten, maar dat is wel het vaarwater waarin jongens (en meiden) terechtkomen die richting Syrië en Irak trekken.

  Vergelijk het maar met radicaal linkse jongeren die naar Zuid-Amerika zouden trekken om zich aan te sluiten bij de FARC (Colombia) en het Lichtend Pad (Peru).

 3. 5

  @2: in deze definitie behoeven de begrippen ‘moslims’ en ‘ongelovigen’ wel een op de persoonlijke visie van de ‘haatimam’ toegesneden definitie. Zonder dat is het een loze kreet.

 4. 6

  @5 – Dat lijkt me van niet, want het is in mijn definitie om het even of moslims worden aangespoord om in Afghanistan tegen de atheïstische Sovjets te gaan vechten, of in Bosnië tegen de slavisch-orthodoxe Serviërs, of in Tjetjenië tegen de slavisch-orthodoxe Russen, of in Gaza tegen de joodse Israëli’s of in Irak tegen de christelijke Amerikanen en/of de in hun ogen ketterse sji’ieten.

  Dat valt wat mij betreft allemaal onder jihadistisch gedachtegoed.

  Sterker nog, zelfs Hezbollah-milities die in Syrië tegen de in hun ogen ketterse soennitische milities zouden strijden doen dat nog onder de noemer ‘jihad’.

 5. 7

  De oplossing om haatimams de mond te snoeren is eigenlijk vrij simpel, het afschaffen van de status aparte van religie als meningsuiting. Als atheist kan ik opgepakt worden als ik oproep om een bevolkingsgroep uit te roeien, als een imam/priester/ander religieus gemankeerd persoon dat doet, ontstaat er een discussie over de grenzen van religie. Het is absurd en zwaar discriminerend tegenover niet-religieuzen…

 6. 8

  @7 Bullshit; als een priester/imam oproept om een bevolkingsgroep uit te roeien (“Roei ze uit, de koran/bijbel beveelt het”) dan ben je net zo goed strafbaar.

  Het is dan ook veel listiger: stel dat een imam een preek houdt over een passage in de koran over ongehoorzame joden, en hij verweeft daar allerlei anti-judaïstische sentimenten en klassiek antisemitische stereotypen over zionisten die de media beheersen doorheen, plus nog een fikse portie Israël-kritiek; dan wordt het tricky. Is dat haatzaaien, of is dat gewoon een uitleg van het geloof?

 7. 9

  @3: de Syriëgangers, die naar Syrië gingen om er met de seculiere oppositie tegen Assad mee te vechten, worden in de definitie niet genoemd.

  Helaas hebben die mensen veel te weinig steun gekregen, waardoor de jihadistische groepen steeds sterker zijn geworden. En we zien het ook nu weer gebeuren met de Koerden. Behoorlijk seculier ingesteld, vechtend tegen IS, maar van wie krijgen zij hun wapens? Uit een paar westerse landen hebben ze (tot nu toe) alleen maar loze beloftes gekregen. Uit Iran hebben ze wapens gekregen. Wat zou dat voor gevolgen hebben voor de gewone Koerden, en hoe zij over het westen denken?

 8. 10

  Waarom moeten wij hier weer zo nodig twee Nederlandse moslims aan het woord laten? Ik vind mensen die zichzelf ergens tot bekeerd hebben over het algemeen niet zulke goede spreekbuizen voor een complete groep.

 9. 11

  Het is allemaal zo simplistisch gedacht. Orthodox is vooral: onverdraagzaam tegen andere opvattingen. Orthodox zegt: de ander is slecht. Dat is de voedingsbodem die dan bij sommigen de onverdraagzaamheid al doet omslaan in haat.

  Aan die orthodoxe opvattingen kunnen en worden geen beperkingen opgelegd, dus “haatimams” bannen is nauwelijks effectief, misschien zelfs contraproductief. Er is een veel groter offensief nodig waarin de waarden van deze maatschappij worden uitgedragen. Dat zijn niet die zg. joods-christelijke waarden, maar die van de verlichting, tolerantie en humaniteit.

 10. 12

  Orthodoxie is traditionalisme in de godsdienst, letterlijk `recht in de leer´. Veel orthodoxe Joden protesteren dagelijks tegen de bezetting van de Gazastrook, de als ultra-orthodox beschouwde Tilburgse imam Suhayb Salam bracht onlangs een video uit, waarin hij de jihadgang ronduit veroordeelde, wat hem weer op bedreigingen kwam te staan. Dus ja, wat is een haatimaam. Opruiing en haatzaaien kun je wel strafbaarstellen, maar het handhaven is toch wel enigszins een probleem omdat het nauwelijks in de openbaarheid gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren