Voor homorechten komt PVV nog wel op, maar echte LGBT-rechten stap te ver

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In zowel de Tweede als in de Eerste Kamer stemde de PVV tegen aanpassing van de wet die het mogelijk maakt het geslacht te wijzigen of leeg te laten in de basisadministratie (en op de geboorteakte). Dit ten behoeve van mensen die van geslacht veranderen of waarbij het geslacht niet overeen komt met de gevoelde aard (valt binnen de noemer LGBT of LHBT). Opkomen voor mensen met een andere geaardheid is dus bij de PVV erg gelimiteerd.

De wet is wel aangenomen.

Quote van dhr. van Klaveren uit debat Tweede Kamer:

Alleen het gegeven dat iemand zich van het andere geslacht voelt, is wat de PVV betreft niet voldoende om het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Hierdoor zou immers niet de feitelijke werkelijkheid worden geregistreerd. Waar trekken wij dan de grens? Kan iemand die zich jonger voelt dan hij of zij in werkelijkheid is, in de toekomst ook de geboortedatum laten wijzigen in de GBA? Wat de PVV betreft dienen de gegevens in de GBA te corresponderen met de feitelijke werkelijkheid. Waarop baseert de staatssecretaris de opmerking dat de genderidentiteit bij transgenders voornamelijk een niet-lichamelijke kwestie is? Waarom ondergaan mensen dan überhaupt een geslachtsveranderende operatie?


Update 19:45 uur: PVV heeft voor verkiezingen 2012 nog het Roze Stembusakkoord ondertekent waarin ook stond:
“eenvoudige erkenning van de genderidentiteit van transgenders”

Open artikel

Reacties (62)

#1 Steeph

Dit stukje uit het debat (2e kamer) is ook lezenswaardig:

De heer Van Klaveren (PVV):
Dat was ook niet mijn vraag. Mijn vraag was of de staatssecretaris het normaal vindt dat een situatie kan ontstaan waarin een man aangeeft dat hij, zonder dat hij een geslachtsverandering wil ondergaan, als moeder van het desbetreffende kind de boeken in wil gaan. De vraag was dus in hoeverre de staatssecretaris dit normaal vindt.

Staatssecretaris Teeven:
Ik zou de vraag bijna retorisch willen beantwoorden: vindt de PVV het abnormaal? Met dit wetsvoorstel scheppen wij de situatie dat iemand van geslacht kan veranderen en dat dit in de GBA wordt opgenomen. In het kader van het afstemmingsrecht – dat is precies wat de heer De Wit schetste – hebben wij dan de mogelijkheid dat iemand in de geboorteakte als moeder te boek blijft staan, de moeder van het kind, namelijk degene die het kind baart. Ik vind dat normaal. Het kabinet vindt dat normaal. Ik zal de wedervraag niet stellen.

De heer Van Klaveren (PVV):
Volgens mij is het nog steeds zo dat de Kamer de regering controleert en niet andersom. Graag zou ik weten wat volgens deze staatssecretaris de definitie is van “een man” of “een vrouw”.

Staatssecretaris Teeven:
De doelstelling van het kabinet staat in het wetsvoorstel. Dit is precies het probleem van transgenders, maar het kabinet vindt echt dat je niet in de onderbroek moet gaan kijken om te zien wat iemand is. Dat vindt het kabinet niet nodig. Daar denkt het misschien wat anders over dan de PVV-fractie.

De heer Van Klaveren (PVV):
Ja, maar dan lijkt het mij nog steeds een heel legitieme vraag. Het is nogal wat dat wij hier aangeven dat het een subjectieve keus wordt of iemand een man of een vrouw is. Erkent het kabinet dat er mannen dan wel vrouwen zijn? Zo ja, kan het kabinet die termen dan definiëren.

Staatssecretaris Teeven:
Ja, het kabinet erkent dat er mannen en vrouwen zijn. Het kabinet erkent ook dat er mensen zijn die als man geboren zijn, maar zich vrouw voelen. Het kabinet erkent ook dat er andersom mensen als vrouw geboren zijn en zich man voelen. Dit kabinet en het vorige kabinet waar de PVV steun aan verleende, spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en op iets wat volgens mij al sinds de jaren tachtig bestaat.

De heer Van Klaveren (PVV):
De staatssecretaris kan dus geen definitie geven. Mijn vraag was gewoon of hij een definitie kon geven. Dit kabinet kan dus niet definiëren wat een man dan wel een vrouw is?

Staatssecretaris Teeven:
Ik zou bijna willen zeggen dat de vraagsteller die vraag zelf moet beantwoorden.

#2 pedro

@0:

Voor homorechten komt PVV nog wel op

Hoho. Voor homorechten in islamitische landen komen ze wel op, en voor homorechten, als homo’s door islamitische jongeren belaagd worden. Maar als er een anti-homo wet in Rusland aan wordt genomen, laten ze het opkomen voor homorechten graag aan anderen over. De PVV komt alleen op voor homorechten als ze dat aan islambashen kunnen koppelen.

#3 Olav

@1: Goh, je zou zowaar een beetje respect krijgen voor Fred Teeven.

Hij moet niet te vaak zulke verstandige dingen zeggen, anders zou men nog vergeten dat hij een ramp is als bewindspersoon.

#4 su

@0 Opkomen voor mensen met een andere geaardheid is dus bij de PVV erg gelimiteerd.

Geslacht en geaardheid zijn aparte zaken. Transgenderisme zegt niks over je geaardheid.

#5 Steeph

@4: Ik zocht 1 woord om dit goed te beschrijven. Transgenderisme is misschien beter, maar nog te specifiek.
* zoekt nog even verder *

#6 Joost

Ik vermoed dat de PVV ook het pro-homostandpunt direct dumpt op het moment dat dat opportuun is.

#7 hansje ter horst

@1: Ik zou haast willen zeggen dat vraagsteller die vraag helemaal niet kan beantwoorden, aangezien hem in zijn kippendrift even de essentie van de discussie is ontgaan….

#8 su

@5: Non-conformerende identiteit?

#9 majava

Eens met su. Men doet alsof geslacht geheel een keuze is, wanneer men dat wil veranderen, maar dat is het dus niet. Het heeft in veel gevallen een biologische basis. Er zal wel betere info zijn, maar deze wiki is een begin: http://nl.wikipedia.org/wiki/Interseksualiteit
Maar schakel liever over naar de Engelse wiki pagina voor meer.

#10 majava

Helemaal aan het einde van de pagina die ik net linkte:

De meeste intersekse baby’s worden al vanaf bij de geboorte behandeld met hormonen. Ze ondergaan diverse operaties, zodat ze als volledig mannelijk of vrouwelijk in onze samenleving terechtkomen. De vraag of de wetenschap moet toegeven aan deze sociale druk, of juist de omgeving moet accepteren dat interseksualiteit een bestaand gegeven is, is een actueel vraagstuk.

Er wordt vaak dus al een keuze voor ze gemaakt. In een documentaire die ik eens zag, toonde men een paar gevallen waar die keuze verkeerd uitviel. Heel schrijnend. Wat ook duidelijk was uit de uitzending, was dat het vaker voorkomt dan je zou denken. Jammer dat Teeven zich toch een beetje voor het 2-geslachten karretje liet spannen van de PVV.

#11 Lethe

Dat is inderdaad wel een beetje jammer.
Maar ben het ook zeker wel eens met @3, ik had het er vandaag nog over i.v.m. met dat ‘print je stembiljet’ verhaal, dat hij nog erger dan erg tegenvalt.
Uit de comments is ook al duidelijk dat mensen het een lastig zo niet onduidelijk onderwerp vinden. Voor mij was het het ook onbekend, maar mede door ‘boingboing’ die er veel aandacht aan besteed, begrijp ik het wat beter. In zoverre dat dan kan vanaf de zijlijn. In ieder geval ben ik heel blij dat de wet is aangenomen. Iets menselijks en positief tegenover alle bewegingen van afgelopen tijd.

#12 Muse

Bij transgenders heeft het gevoel in het verkeerde lichaam te zitten juist geen aanwijsbare fysieke oorzaak, @majava. Waar jij het over hebt, is interseksualiteit. Dat is wat anders.

Verder komen homorechten de PVV inderdaad alleen van pas als ze ze kunnen gebruiken om moslims in een hoek te zetten, verder niet. Hun achterban is, zo blijkt uit onderzoek onder aanhangers van politieke partijen, het homo-onvriendelijkst van allemaal. De PVV heeft overigens wel het Roze Stembusakkoord van het COC ondertekend, waarin wijziging van de transgenderwetgeving een onderdeel was. Maar ik geloof dat ze dat inmiddels vergeten zijn.

#13 Inca

Ik ben de standaard even kwijt, maar volgens mij worden ouders geregistreerd als ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’ en allang niet meer als ‘vader’ en ‘moeder’.

Verder kennen veel administraties het veld ‘aanspreektitel’ en dat zou je gewoon moeten kunnen kiezen. Dan staan de fysieke kenmerken nog wel gewoon genoteerd (op zich niet geheel onzinnig, in geval van identificatie van een lijk bv) maar krijgt die persoon wel gewoon brieven gericht aan dhr X als hij zich man voelt, en mevr Y als ze zich vrouw voelt.

Is echt geen enkel probleem, administratief gezien.

#14 majava

@12: ik weet het verschil tussen interseksualiteit en transseksualiteit wel, alhoewel er overlap in zit.

Maar ook bij de gevallen waar genotypisch en fysiek, uiterlijk er geen aanwijzingen zijn voor een ander geslacht, bestaat er ander bewijs voor biologische afwijkingen in transseksuelen, met name in de hersenen.

De politieke discussie over het veranderen van geslacht op papier omvat allebei. Er is geen onderscheid en daarom wilde ik dat aanstippen. Ik wilde ook benadrukken dat het (ook bij transseksuelen) niet gaat om iets als een een keuze zoals bijvoorbeeld streng-gelovigen homoseksualiteit zien als een keuze die je gewoon opzij kunt zetten met een portie Jezus. De PVV zit overigens wel daar tegenaan te schurken.

#15 Steeph

@12: Kijk, dat wist ik niet. Dat heb ik als update toegevoegd. Een gebroken verkiezingsbelofte.

#16 frankw

Ah, de PVV die een Duivenstijntje doet. Grote verrassing!
/not

#17 Anton

Beetje zuur PVV zitten bashen wegens niet pro homo genoeg. Kom jongens wees nou eens sportief en feliciteer Wilders met zijn verkiezing tot politicus van het jaar.

#18 su

@17 Nee, bashen omdat het leugenaars zijn wiens handtekening geen knip voor de neus waard is.

#19 thalmann

En terecht, postmodernistische waanzin. Als er geen operatie is geweest, en de persoon in kwestie niet de hersenen heeft van het andere geslacht dan is dit invullen in de basisadministratie pseudo- wetenschappelijke onzin.

#20 Basaal

hmmm….
Voor het bepalen van de identiteit is het verschil man/vrouw niet nodig. Daar hebben we de foto en de vingerafdruk voor.

Voor trouwen is de identiteit niet meer van belang, man/man, man/vrouw vrouw/vrouw is allemaal mogelijk.

Genderplafonds en kiesrechtbeperkingen zijn afgeschaft.

Als ik iemand mee naar huis nam ging uit van mijn instinct, waar ik overigens een keer bijna mee de mist in ben gegaan…..

Volgens mij heeft hier iemand gewoon last van: “het mag niet omdat het niet hoort”

#21 Steeph

@20: Of “het mag niet want het past niet in duidelijke hokjes”

#22 Basaal

@21: dat schaar ik onder dezelfde noemer.

#23 thalmann

@20

“het mag niet omdat het niet hoort”

Fantasie als feit noteren. Volgens mij heeft iemand hier last van het mag want niks doet ertoe, behalve mijn ideologie.

En ons maar verbaasd afvragen waarom het lachertje van de wereld aan het worden zijn.

#24 Olav

@23:

Volgens mij heeft iemand hier last van het mag want niks doet ertoe,

Inderdaad doet het er helemaal niets toe, of zou het er niets toe mogen doen, of iemand man of vrouw is, zich zo voelt, zich zo gedraagt, er zo uitziet of wat dan ook.

behalve mijn ideologie.

Jouw ideologie, bedoel je? Ideologie moet je er helemaal buiten laten. Dat houdt het zuiver. Er is geen enkel belang bij om de overheid uit te laten maken of iemand “man” of “vrouw” of misschien iets anders is, dit maken mensen zelf wel uit en hoeft ook helemaal niet te worden vastgelegd in welke overheidsadministratie dan ook.

#25 zmoooc

Ik stel voor dat de overheid de registratie van geslacht op dezelfde wijze aanpakt als de registratie van huidskleur, haarkleur, oogkleur en schoenmaat: niet. Idioot gezeur. Pff.

#26 gbh

@25: Goed idee, kan ik ook eens op zwangerschapsverlof.

#27 thalmann

@24

Inderdaad doet het er helemaal niets toe, of zou het er niets toe mogen doen, of iemand man of vrouw is, zich zo voelt, zich zo gedraagt, er zo uitziet of wat dan ook.

Dat soort dingen doen er wel degelijk toe, vrijwel al ons gedrag en dus ook samenleving is er op ingesteld.

Dat is ook de reden dat transgenders ontevreden zijn, omdat het er wel degelijk toe doet.

Jouw ideologie, bedoel je? Ideologie moet je er helemaal buiten laten. Dat houdt het zuiver. Er is geen enkel belang bij om de overheid uit te laten maken of iemand “man” of “vrouw” of misschien iets anders is, dit maken mensen zelf wel uit en hoeft ook helemaal niet te worden vastgelegd in welke overheidsadministratie dan ook.

Dit is ideologie. Een nogal hypocriete ideologie, de overheid mag van alles afdwingen, maar feiten in de administratie opnemen gaat een stap te ver.

Volgende stap, mensen die zich wolf voelen als wolf registreren?

#28 Sigi

@26
Moet je wel eerst een briefje van de dokter of de verloskundige kunnen overleggen.

#29 Noortje

@27

en dus ook samenleving is er op ingesteld

Inderdaad @thalmann:
https://sargasso.nl/quota-excuustruzen-powerneelies/

Tijd om eens te kijken naar mensen in plaats van geslacht.

#30 Basaal

@20: Ik heb inderdaad een broertje dood aan “het hoort niet, dus het mag niet” argumenten. Te vaak werken deze argumenten onterecht belemmerend omdat men angstig is voor verandering en de gevolgen.

“En ons maar verbaasd afvragen waarom het lachertje van de wereld aan het worden zijn.” is er zo eentje!

Maar om mij nu direct te betichten van een “het mag want niks doet ertoe” ideologie.
“Het mag als het er niet toe doet” vind ik persoonlijk beter passen.

#31 Joost

Nog even terugkomend op de “pro-homo”-PVV: kijk naar het werkelijke stemgedrag: http://www.gayvote.nl/index.php?ID=99

#32 Olav

@27:

@24

Inderdaad doet het er helemaal niets toe, of zou het er niets toe mogen doen, of iemand man of vrouw is, zich zo voelt, zich zo gedraagt, er zo uitziet of wat dan ook.

Dat soort dingen doen er wel degelijk toe, vrijwel al ons gedrag en dus ook samenleving is er op ingesteld.

Dat is ook de reden dat transgenders ontevreden zijn, omdat het er wel degelijk toe doet.

Het doet er inderdaad toe in het verkeer tussen personen. Maar daar heeft de overheid dan weer niets mee te maken. Dáár hadden we het over.

Dit is ideologie. Een nogal hypocriete ideologie, de overheid mag van alles afdwingen, maar feiten in de administratie opnemen gaat een stap te ver.

Zelf vind ik dat de overheid zo min mogelijk moet afdwingen of registreren.

Volgende stap, mensen die zich wolf voelen als wolf registreren?

Ik denk niet dat de GBA een veld “diersoort” heeft bij de in te vullen persoonsgegevens, omdat immers altijd Homo sapiens wordt verondersteld. Dus wie wil kan zich heerlijk uitleven als wolf, de overheid bemoeit zich daar pas mee als de schapen er onrustig van worden.

#33 Anoniem

@31:
“Regering moet erkennen dat islam grootste obstakel vormt bij emancipatie van homo’s en vrouwen.” –Initiatiefnemer(s): PVV, PVV stemt als enige voor.

“Regering mag niet bezuinigen op LHBT-emancipatie in multiculturele kring” –Initiatiefnemer(s): PvdA, PVV stemt tegen.

Dus volgens de PVV is de islam is het grootste probleem voor homo’s, maar initiatieven om homoseksualiteit onder moslims daadwerkelijk bespreekbaar te maken moet op bezuinigd worden…?

#34 Olav

@33:

Dus volgens de PVV is de islam is het grootste probleem voor homo’s, maar initiatieven om homoseksualiteit onder moslims daadwerkelijk bespreekbaar te maken moet op bezuinigd worden…?

Binnen het gedachtegoed van de PVV is dat niet onlogisch. Homoseksualiteit moet helemaal niet bespreekbaar gemaakt worden onder moslims. Als moslims gewoon ophoepelen is het probleem ook “opgelost”.

#35 MARION

@4: WILDERS STAAT ERGENS VOOR IK HEB RESPECT VOOR HEM SLAPE RUG LOZE NEDERLANS VOLK KLOTE DOM VOLK IS NEDERLAND

#36 Noortje

Je capslock-key zit meestal links op je toetsenbord.

#37 Kalief

@35 Je weet toch dat Marion een van oorsprong niet-Nederlandse naam is? Maar verder geef ik je gelijk, Nederlanders zijn slapeloos met kloten.

#38 Noortje

@37 Ik denk dat ze wilde schreeuwen: Wilders staat tenminste ergens voor; daar heb ik respect voor! Het Nederlandse volk heeft geen ruggengraat. Nederlanders zijn slap en dom.

Maar ja, wij (het Nederlandse volk) zijn dom en de schrijfster heeft de autoriteit en de intelligentie om dat vast te stellen. Dus misschien gaat dit wel boven mijn pet en interpreteer ik het helemaal verkeerd. ;)

#39 Hal Incandenza

@32
Ik heb toegang tot het GBA en ik kan je inderdaad verzekeren dat ‘schaap’ geen optie is bij ‘geslacht’. Om precies te zijn, de opties zijn: man, vrouw en onbekend.

#40 Anton

@35: Dat klopt, waarom denk anders dat hij zo zwaar beveiligd moet worden? Dit draadje laat precies zien wat er loos is in Nl. De zichzelf als elite beschouwende lieden kijken de andere kant op daar waar het over echte problemen gaat. Om dat de verhullen ondertussen wel ingewikkeld lopen doen over een non-issue en de neus ophalen voor een man als Wilders.

#41 gbh
#42 su

@35: Zijn ideologië past op de achterkant van een bierviltje, en zijn verborgen agenda is cashen door zo lang mogelijk pluche te plakken. Heb daar maar respect voor, loser.

#43 su

@40 Dat jij het een non-issue vindt zal me echt aan mijn kloten op formaldehide jeuken. Maar voor deze wetswijziging is langer gestreden dan Wilders in de kamer zit, en heeft minder tijd aan behandeling gekost dan al zijn gejeremineer bij elkaar.

#44 pedro

@40: iedereen die hier heeft verkondigt, dat homorechten voor de PVV volstrekt onbelangrijk zijn, is blij, dat jij dat hier even komt bevestigen, door het ‘ingewikkeld doen over een non-issue te noemen’.

Voor de rest snap ik je ‘dat klopt’ wel, want de rest van je reactie is net zo onsamenhangend en off-topic als #35.

#45 Splaakgeblek

@40: ik dacht altijd dat Wilders beveiligd moest worden (van mijn belastingcenten whaargbl) omdat hij vrijheid van meningsuiting moedwillig en consequent verwart met opzettelijk en nodeloos beledigen.

#46 AltJohan

@Splaakgeblek: dat het nodeloos is klopt gewoon niet, jij hebt gewoon andere “noden’ dan Geert Wilders.

Een een kwetsloze samenleving bestaat ook niet (helaas). Als dat wel zo was dan zou men bijvoorbeeld niet meer vrij zijn om een relatie te verbreken.

#47 hansje ter horst

@35: Het wil nog steeds maar niet lukken met die inburgeringscursus Nederlandse taal, hé??
En omgaan met de PC is ook al niet eenvoudig…….tsktsktsk.

Ik heb al eens voorgesteld dat je dat ding moet laten nakijken, omdat je kennelijk de capslock hebt vastgezet, maar er moet misschien nog meer gecheckt worden….

#48 hansje ter horst

@37: Ook zonder kloten wil dat nogal eens voorkomen ;-))

#49 hansje ter horst

@38: We hebben het allemaal mis.
Luister voortaan naar Marion( het kabaal is nauwelijks te missen), dan weten we voortaan even hoe alles in elkaar zit…..;-))

#50 hansje ter horst

..

#51 hansje ter horst

Sorry redactie wanneer ik drie keer achter elkaar reageer, ik vergeet steeds wat en ik heb het ook nog eens tegen drie verschillende mede-reageerders..

Scusi.

#52 Nooteboom

Dat neemt niet weg dat je een kwartier lang je eigen post kan aanpassen en dus wat kan toevoegen/verwijderen.

#53 hansje ter horst

@52: Helaas zit ik dezer dagen niet vaak lang achter elkaar op het internet, en ben ik daarom ook even niet in staat iets te verbeteren, en het reageren op drie verschillende posts in één reactie is lastig,..maar ik zal er om denken.

#54 Nooteboom

@53:

Helaas zit ik dezer dagen niet vaak lang achter elkaar op het internet, en ben ik daarom ook even niet in staat iets te verbeteren,

Je reacties zijn vaak binnen een paar minuten na elkaar geplaatst, dus die vlieger gaat blijkbaar niet helemaal op.

en het reageren op drie verschillende posts in één reactie is lastig

Dat is vrij simpel: gewoon voor elke reactie op een andere post de ‘@’ gebruiken. Dan kan ook heel goed in dezelfde reactie.

#55 Andy Cap

@53: ” niet vaak lang achter elkaar op het internet, en ben ik daarom ook even niet in staat iets te verbeteren,”

Je plaatst 5 reacties binnen 7 minuten: die vlieger gaat niet op.

“het reageren op drie verschillende posts in één reactie is lastig”

Absoluut niet: je schrijft je reactie, die verstuur je NIET, maar je gaat naar de volgende reactie waar je op wilt reageren en drukt daar opnieuw op “reageer hierop”. Daarop verschijnt onderaan je reactie opnieuw @X; en daarachter ga je gewoon verder. Enzovoort.

Dat werkt zelfs sneller.

#56 Noortje

@55 behalve op een ipad, wanneer je in de tussentijd een linkje opzoekt in een tweede scherm. Dan ben je je zorgvuldig getypte reactie soms ineens kwijt :)

#57 Andy Cap

@56: O, een Ipad. Ja, het gemak dient de mens…

#58 Andy Cap

@57: Eigenlijk ben ik toch wel benieuwd of degene die dat laatste minnetje heeft gegeven zich ook daartoe durft te bekennen.

#59 Boer

Dat ben ik Andy , dit is een blog en geen chatroom voor gepensioneerden of mafketels.
Een Daan , hansje of Andy etc, pats allemaal een min en was ik onderdeel van de redactie had ik dat al lang opgeschoond in het belang van het voortbestaan van Sargasso.

#60 Andy Cap

@59: En nu nog het pseudoniem gebruiken dat je anders ook gebruikt.

#61 Andy Cap

@59: Overigens zou het wel droevig gesteld zijn als voortbestaan van Sargasso zou afhangen van het stalken door een laffe en onbetekenende vertegenwoordiger van domrechts.

#62 Noortje

@59

en was ik onderdeel van de redactie had ik dat al lang opgeschoond in het belang van het voortbestaan van Sargasso

Nee, laten we jouw consequent zure en chagrijnige reacties als de norm nemen. In het belang van het voortbestaan van Sargasso.

Als je echt je punt wilde maken had je niet gereageerd. Je reactie is even off topic als de reacties die je gemind hebt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*