Van Baalen vindt democratie maar onnodig

In een interview over TTIP meent van Baalen dat we wel ‘kunnen wachten tot Sint Juttemis’ voordat het democratische vraagstuk eindelijk geregeld is. ‘Het is goed dat marktwerking voorop loopt’.

Die burgers moeten niet zeiken. Het bedrijfsleven zet de normen wel voor ons neer. De politiek loopt daar slaafs achteraan.

Open waanlink

 1. 3

  Prima instelling van van Baalen, een goed initiatief dat doet volgen, laten we vast van Baalen lynchen want het is goed dat het maatschappelijke onderbuik gevoel vooruit loopt op de eventuele rechtszaak.

 2. 5

  “Eickhout is er zeker niet gerust op: ‘ISDS is het topje van de ijsberg. TTIP is een gevaar voor de democratie . Door het verdrag wordt macht overgedragen aan het bedrijfsleven ten koste van democratische zeggenschap’.”

  Beetje Hypo van Eickhout ook. Wel als Groenlinkser het Verdrag van Lissabon er ondemocratisch doorheen drukken en daarmee macht overdragen aan de EU ten koste van democratisch zeggenschap, maar klagen als er macht naar het bedrijfsleven gaat. Maar zo rollen deze lui dus. De kern is niet dat het ondemocratisch is, de kern is dat macht naar de verkeerde groep gaat.

  Sterk staaltje:

  “Sir Humphrey: Bernard, if the right people don’t have power, do you know what happens? The wrong people get it!”

 3. 7

  @5: Zwak staaltje.

  Bas Eickhout is lid van de partij Groenlinks, maar dat wil niet zeggen dat hij het eens was met wat in 2008 gebeurde. Zelfs al zou dat zo zijn, dan nog is het appels en peren vergelijken. Je schrijft namelijk dat het ondemocratisch is, dat Verdrag van Lissabon. Dat komt voort uit het feit dat in 2005 de voorloper van dit verdrag middels een referendum werd verworpen

  Het Verdrag van Lissabon is de opvolger van de Europese Grondwet, die door de Nederlandse en de Franse bevolking in 2005 via een referendum werd verworpen.

  en het Verdrag niet werderom aan de bevolking is voorgelegd. Toch is dit de normale gang van zaken:

  Het nieuwe verdrag is niet opnieuw aan de bevolking voorgelegd, maar heeft de gebruikelijke parlementaire weg bewandeld

 4. 9

  @8: Tikkeltje persoonlijk wellicht, maar niet lullig bedoeld: Jouw nick roept bij mij altijd onwillekeurig het beeld op van van Baalen achter een PC.

 5. 10

  @7:

  Is het heel normaal als na verkiezingen een meerderheid in de Tweede Kamer toch voor stemt mbt het VvL terwijl er een meerderheid gekozen is die tegen het VvL is, en dat terwijl het ook nog zeer recent in eeen referendum is verworpen?

  In dat geval ben je ontiegelijk ondemocratisch, aangezien je dit kwalificeert als normaal. Met andere woorden: voor je kijken en doorlopen. Dat doet daarbij niets af van Eickhouts dubbele moraal. Eel jammeren als het bedrijfsleven dit kunstje flikt, maar dezelfde methodes niet schuwen.

  Nogmaals: punt is dat er macht naar ‘de verkeerde’ gaat. Elke pretentie democratie te koesteren is reeds verloren.

 6. 12

  @10 Het is niet netjes, maar ondemocratisch? De Tweede kamer is de uitwerking van de representatieve democratie in Nederland. Ze representeren jouw via je stem, en hebben dus wel degelijk een mandaat om voor dan wel tegen iets te stemmen namens jouw.

 7. 13

  @12

  Ik stem al lang niet meer, dus dat mandaat heb ik ze nooit gegeven. Maar als in 2 opeenvolgende stemronden er tegen een verdrag gestemd wordt door degenen die een mandaat afgeven, en de ontvangers daar vervolgens hun reet mee afvegen is er maar 1 conclusie mbt dit onderwerp: Eickhout en van Baalen zijn uit hetzelfde hout gesneden. Beide zijn hypocriet, beide zijn ondemocratisch. Waar ze in verschillen is de richting waartoe de macht ondemocratisch aan overgelaten moet worden. That’s it.

 8. 14

  @7: Internationale verdragen zijn sterker dan onze grondwet, maar het is voor ons parlement makkelijker een internationaal verdrag af te sluiten dan de grondwet te veranderen.
  Voor een grondwetswijziging moeten namelijk eerst verkiezingen gehouden worden.
  (Bij mijn weten hoeft dit voor een internationaal verdrag niet.)

 9. 15

  @2: Europa? Maak Van Baalen niet groter dan hij is. Er zitten nog genoeg democratische politici in het Europese parlement om Van Baalen’s marktfetisjisme te corrigeren.

 10. 16

  @13 Ik stem al lang niet meer, dus dat mandaat heb ik ze nooit gegeven.

  Dat doet niet af aan de democratische gehalte van het systeem. Het probleem is dat met referenda in een representatieve democratie de schijn van medezeggenschap wordt geschapen, maar door het aard van het beestje dat medezeggenschap net zo makkelijk weggewuifd kan worden.

 11. 17

  @15 Ik snap dat marktfetisjisme niet zo.

  Van Baalen is tien jaar lang hoofd persvoorlichting bij Deloitte Consulting geweest, en heeft sinds 1999 enkel nog politieke functies gehad.

  Is die man een ondernemer? Nou nee. Hij is gewoon een apparatsjik.

 12. 18

  @5:

  Wel als Groenlinkser het Verdrag van Lissabon er ondemocratisch doorheen drukken en daarmee macht overdragen aan de EU ten koste van democratisch zeggenschap

  Het Verdrag is een verdrag van Staten (en dus niet van Europarlementariërs). “De belangrijkste wijzigingen die besloten lagen in het Verdrag van Lissabon betroffen de afschaffing van de Europese pijlerstructuur, het toegenomen belang van het stemmen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad, een grotere rol voor het Europees Parlement en de introductie van een voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werd rechtskrachtig.”

  Het Verdrag leverde het Europese parlement dus meer macht op, in tegenstelling tot wat hierboven wordt gesuggereerd. En de burger heeft een betere rechtspositie gekregen. Er is nog steeds een democratisch tekort. Maar dat is in Lissabon dus niet groter geworden.

 13. 19

  Hans van Balûh, nomen est omen, is en blijft een fascistoïde varkentje. Daarvoor hoef je enkel hinkstapsprong door zijn openbare leven te gaan. Hekje (VVD) maffiamaatje

 14. 22

  @21:
  En aan de andere kant staan dan weer de staatsfetisjisten. Kunnen we elkaar allemaal lekker inhoudsloos beledigen :).

 15. 23

  En nog vragen ze zich af waarom ik zo’n stront hekel heb aan de VVD. Deze man is bijna een kapitalistisch cartoon varkentje qua looks.

  Natuurlijk Sharon Dijksma kan er ook wat van (PVDA, maar verdorie man hoe vaak stemt dat mens wel niet met de lobby mee of licht de Kamer verkeerd in ten faveure van de Lobby), maar van Baalen is gewoon cartoonisch en kan zo in een stripboek staan. Zelfs de oogjes.

 16. 24

  @Nonkel: Los van dat het verdrag van Lissabon de EU wél democratischer heeft gemaakt, is GroenLinks de Nederlandse partij die het meest ver gaat in haar pleidooi voor een veel democratischere EU, met europabrede referenda, verkiezingen voor Europese kopstukken, grensoverschrijdende kieslijsten, meer macht voor het EP, en de mogelijkheid een Eurocommissaris naar het nationale parlement te roepen.

  Dat lijkt me een behoorlijk consistent pleidooi voor meer democratie.

  https://groenlinks.nl/standpunten/democratie-europa

 17. 25


  …TTIP is een experiment….
  …van mij hoeft het niet, maar het is ook geen breekpunt…
  …kunnen wachten tot Sint Juttemis’ voordat het democratische vraagstuk eindelijk geregeld is…

  Hoort! Het geluid van een weekdier. Hij staat midden in het centrum, maar wat moet hij daar nou?

 18. 26

  @24:
  Standpunt SP in deze:

  Geen schimmige handelsverdragen die de democratie uithollen

  TTIP (Transatlantic Trade and Investestment Treaty) is een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU. Het heeft als doel om handelsbelemmeringen weg te nemen, zodat de VS en de EU meer als één interne markt functioneren. De verwachting is dat de onderhandelingen in 2015-2016 worden afgerond. De SP is zeer kritisch over het verdrag, met name vanwege de volgende bezwaren:

  Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het wegnemen van standaarden die juist bedoeld zijn om burgers te beschermen. Allerlei standaarden staan onder druk, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Als het verdrag wordt aangenomen, verliezen de lidstaten de vrijheid om zelf regels op te stellen.
  Het verdrag bevat een hoofdstuk over “investeringsbescherming”. Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om landen via een speciale rechtbank aan te klagen als zij menen dat zij belemmerd worden door nationaal beleid. De rechtsstaat wordt gepasseerd, de democratie uitgehold.
  De totstandkoming van het verdrag verloopt buitengewoon schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer kan het proces nauwelijks controleren. Het is nog maar de vraag of nationale parlementen überhaupt goedkeuring mogen geven. Als het aan de Europese Commissie ligt, gebeurt dat in ieder geval niet.

  Komt van https://www.sp.nl/wij-sp/standpunten

 19. 27

  @24:

  Ook jij focust je op de inhoud van Groenlinks. Ze willen meer EU democratie. En door dat te bereiken hebben ze aangetoont geen enkel probleem te hebben met antidemocratisch handelen. En dat is prima, want dat is normaal aldus JANC die bijval daarin krijgt van Su.

  Dus heel leuk hoor, dat ze een stapje dichter bij een EU democratie zijn gekomen, geheel tegen de democratische wens van deze ‘democratie’ in…..

  Snap je nou waarom Groenlinks een plaat voor haar kop heeft? Ze herverdeelt namelijk macht. Het gaat van het ene instituut naar het andere. Dat doet van Baalen ook. Alleen de ontvanger is anders. Beide zonder een mandaat voorgeschreven door een democratisch ideaal (Idealisme is dood, ik weet het. Alles is ‘normaal’ nu)

  Dit is trouwens niet enige topic waar GroenLinks in uitblinkt qua hypocrisie. Denk aan het steunen van een ‘politiemissie’ voor de vrede…..Ze zijn pacifistisch, en om vrede te bereiken gaan we mensen met wapens sturen die anderen ook vaardig maken in het doden.

  Maar hierbij houd ik het. Deze redenatie is sluitend en al extreem vaakaangetoond en aangekaart door lieden van allerlei pluimage. Wie nu nog niet is overgehaald schaal ik bij de ‘sceptici’ in de ‘milieudiscussie’.

 20. 28

  @Henk: Dat is heel leuk van de SP, GroenLinks heeft ongeveer hetzelfde standpunt.

  Alleen jammer dat de SP niet voor een EU referendum is, niet meer macht aan het Europarlement wil geven ten opzichte van de Europese Commissie, en tegen het recht is om op kandidaten uit andere lidstaten te stemmen. Feitelijk wil de SP de hele Europese commissie afschaffen en ons onderwerpen aan de vergadering van nationale regeringen, wat eigenlijk betekent dat Merkel vanzelf president wordt.

  Wel vinden ze dat de EU beter moet luisteren naar de burgers (maar hoe dat te bereiken wordt niet duidelijk) en willen ze een soort registratiesysteem voor lobbyïsten – alsof lobbyen niet de facto een deel is van het informele circuit.

  Nee, de SP heeft een grote bek over de EU maar echte veranderingen wil ze niet, en waar ze wel wat voorstelt in die richting blijkt ze hopeloos naïef.

  @Nonkel: Ook jij gooit een paar dingen door elkaar. GroenLinks kan er natuurlijk in haar eentje niet veel aan doen dat de besluitvorming democratisch niet ideaal is. Dat is echter nog geen reden om inhoudelijk tegen te stemmen.

  Daarbij zou het raar zijn als een partij altijd stemde wat de meerderheid van het land wilde. Waar hebben we anders verschillende politieke partijen voor? GroenLinks had tijdens de verkiezingen het standpunt dat het verdrag er moest komen, en daar hebben haar kiezers dan ook op gestemd. Het zou heel raar zijn als ze dan plotseling tegen zouden zijn als een stelletje SP’ers, LPF’ers, PVV’ers en de ChristenUnie tegen zijn.

 21. 29

  @27:

  Maar hierbij houd ik het. Deze redenatie is sluitend en al extreem vaakaangetoond en aangekaart door lieden van allerlei pluimage. Wie nu nog niet is overgehaald schaal ik bij de ‘sceptici’ in de ‘milieudiscussie’.

  Nonkel sluit de discussie. Heel democratisch!

 22. 31

  @28:
  Je hebt m.i. nogal een wat eenzijdige voorkeur Voor GL.

  Ik heb sinds “milieuridder” Paul Rosenmöller

  liep in zijn beginjaren te zeuren over zuinig omspringen met autorijden en de trein te nemen, om vervolgens regelmatig naar vakantiehuis in Frankrijk te vliegen (tegenwoordig komen de condensstrepen trouwens bijna uit zijn achterste) ;-)

  met de nodige argwaan naar GL gekeken.

  Krijg/kreeg altijd het idee van een partij, voor de wat beter gesitueerden, die zich van de “goede” kant willen laten zien.

  Misschien ben ik iets te argwanend, maar toch ;-)

 23. 32

  Best wel jammer dat Van Baalen afgerekend wordt op zijn uiterlijk, terwijl er overdonderende hoeveelheden aan inhoudelijke argumenten zijn om deze man volledig en finaal tot op de enkels af te breken.

 24. 33

  De VVD en democratie, dat gaat al een tijdje niet meer samen. Vrijheid betekent voor hun ook alleen maar _economische_ vrijheid en een volkspartij? Er stemmen wel hele volksstammen op, maar in de praktijk is ze er toch vooral voor de grote ondernemers.

 25. 35

  @27: Ze hebben niet anti-democratisch gehandeld. Dat het niet de schoonheidsprijs verdient, daar ben ik het met je eens.

 26. 36

  @Henk: Eénzijdig kijken naar GL? Ik? Dat valt moeilijk vol te houden. Ik ben in het verleden niet te beroerd geweest om die partij in stukken hier hard aan te vallen, zoals bij het leenstelsel en het beleid van André van Es.

  Maar aan de andere kant hoort het bij kritisch zijn dat je ook erkent wat een partij goed doet. Zo ben ik erg enthousiast over hun voorstel voor een bijstand zonder verplichtingen. En zo wordt ik ook blij van het verhaal van GroenLinks over democratisering van de EU en vind ik het onbestaanbaar dat ze daar zo alleen in staan (ook de zogenaamd Eurokritische partijen stellen daarin bijna geen verbetering voor).

  En dat laatste, daar zijn ze verdomd consistent in. De kritiek van Nonkel was mijns inziens dan ook onterecht. Maar ik heb het idee dat in zijn ogen GroenLinks (en ook de andere politieke partijen) omdat ze hem af en toe flink tegengevallen zijn niks goed meer kunnen doen.

  Maar juist dát is éénzijdig, en uiteindelijk weinig kritisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren