1. 3

  @0: beetje verwarrend berichtje. de IAE heeft het over de CO2 uitstoot voor de energiesector, maar ook over de wereldwijde CO2-uitstoot. Ik kan me zo voorstellen dat dat twee verschillende dingen zijn (particuliere auto’s en de transportsector dragen volgens mij ook nog aardig wat bij, de bouw (cement/beton) is ook niet verwaarloosbaar, etc).

  @1: Eh, nee. Het gaat hier om de *groei* van de uitstoot. Die is nul. Er wordt ieder jaar nog steeds veel CO2 uitgestoten. Dit is het verschil tussen een lineair omhooglopend lijntje en een parabolisch/exponentieel omhoog lopend lijntje van CO2-gehaltes in de lucht. Maar dat lijntje gaat nog steeds omhoog.

 2. 4

  @0: “Uitstoot CO2 vanuit energieproductie voor het eerst in 40 jaar niet toegenomen”
  – Nee, in 2009 was dat ook zo.
  Wat heet: “CO2 vanuit energieproductie”? zie @3

 3. 5

  @3 Alle emissies als gevolg van verbranding van fossiele energiedragers, dus ook ook in transport, vallen onder de energiesector.
  @1 je weet echt van geen ophouden he? Volgens jouw logica kan een bad waarvan de kraan iets langzamer is gaan lopen niet volstromen. Ongetwijfeld zal je hier dan op antwoorden dat inderdaad niet alle wetenschappers het er over eens zijn.
  Ik begin me echt af te vragen: are you evil or stupid?
  http://thedailyshow.cc.com/videos/nka3cd/the-parent-company-trap

 4. 7

  @5: Anton heeft meermaals laten blijken dat hij de intellectuele capaciteiten mist om in deze discussie serieus genomen te worden. Tijd spenderen om dat soort mensen te overtuigen op basis van feiten (en niet zoals Anton doet, op basis van duimzuigen) is verloren tijd. Ongelooflijk dom of slecht: het maakt niet uit. Als hij dom is, ziet hij dat zelf niet in, als hij slecht is zal hij dat niet toegeven. De manier waarop hij argumenteert doet mij denken dat zijn schoenmaat hoger is dan zijn IQ.

 5. 8

  @4: Er wordt bedoeld dat de uitstoot voor het eerst gelijk is gebleven zonder dat er een economische crisis is. Nu is de vraag natuurlijk in hoeverre dat klopt.

 6. 9

  @8: heb ik ook vraagtekens bij, Joost? De manier waarop economische groei wordt berekend is de laatste jaren aangepast. Je kunt bijvoorbeeld de aanschaf van wapensystemen tegenwoordig inboeken als een investering (terwijl wapens niks bijdragen aan produktie of efficiëntie). Prostitutie en drugshandel tellen nu ook mee in het GDP.
  De financiële sector kan makkelijk groeien zonder extra CO2-uitstoot. Als we met zijn allen (banken, makelaars, notarissen) afspreken dat de huizen meer waard geworden zijn, dan kan dat zonder extra CO2-uitstoot.

 7. 10

  @3: de atmosferische CO2-concentratie stijgt nog altijd. Alleen de natuur heeft voldoende mankracht (groene planten) om de CO2-concentratie te verlagen.

  Misschien wordt de maximale menselijke CO2-uitstoot in de jaren 2013 – 2015 bereikt en gaat de uitstoot daarna afnemen. Dat is veel eerder dan het gerenommeerde IPCC verwacht.
  In het gunstigste emissiescenario van het IPCC (RCP2.6) stijgt de CO2-uitstoot door tot 2020 – 2025 en gaat dan pas dalen.

  [img]http://cassandraclub.files.wordpress.com/2013/05/vanvuuren.jpg[/img]

  Het lijkt erop dat we voorlopen op het meest gunstige scenario. Maar we kunnen beter nog een paar jaar ons best doen om onze uitstoot te verlagen.

 8. 11

  @6: waarschijnlijk is het mondiale energieverbruik nog iets gestegen. Dat kan door duurzame energie-opwekking, waarbij geen CO2-wordt uitgestoten. En kan ook door dezelfde hoeveelheid fossiele brandstoffen efficiënter te verstoken.

  Bedenk wel dat de winst die we nog kunnen behalen steeds kleiner wordt; er is ook hier sprake van diminishing returns. Exploitatie van duurzame energie (zoals windmolens) is begonnen op de plaatsen waar het rendement het hoogst is. De verbetering van efficiëntie gaat met steeds kleinere stapjes en houdt ooit op.

 9. 13

  Het artikel noemt 32.2 Gt CO2, dat is ongeveer 8.8 GT C.
  Daar moet dan nog landgebruik en volgens mij zelfs cement bij om het totaal menselijke uitstoot vol te maken. Het plaatje is nog niet af.

 10. 14

  @13: de CO2-uitstoot uit cementproduktie heeft waarschijnlijk ook al gepiekt. In Europa en Noord-Amerika wordt minder gebouwd dan 10 jaar geleden en ik denk dat in China de huizenmarkt ook verzadigd is. #hetglasishalfvol

 11. 16

  @15: lees #10 nog even, majava.
  De mens kan de CO2-concentratie niet omlaag krijgen. Dat moeten de groene planten doen. Dat is al eerder gelukt, dus dat zal deze keer ook wel lukken.

 12. 17

  @16: ok, een pauze dan. Afvlakking. Je kent het woord vast wel…
  In elk geval zou het niet door moeten stijgen in het zelfde tempo. Leg dat maar eens uit.

 13. 18

  @10: “de natuur heeft voldoende om de CO2-concentratie te verlagen.”
  – in de natuurlijke kringloop blijft de CO2 concentratie gelijk.

  @11: “waarschijnlijk is het energieverbruik nog iets gestegen .. door dezelfde hoeveelheid fossiele brandstoffen efficiënter te verstoken.”
  – zelfde hoeveelheid dus een gelijk energieverbruik.

 14. 19

  @18: Roland, het nuttig rendement bij verbranding van fossiele brandstof kan verhoogd zijn. Er kan een inefficiente oude centrale door een veel efficientere moderne centrale vervangen zijn. Dan kan er uit dezelfde hoeveelheid brandstof meer elektrische bruikbare energie zijn gehaald.
  Ofwel een gelijkblijvende elektricieitsverbruik kan bereikt worden met een lagere CO2-uitstoot.

 15. 20

  Om de een of andere reden is de pers plots enthousiast over het gelijk blijven van het niveau van CO2 uitstoot in 2014 door de energie-sector.

  Ik zet mijn sceptische hersenhelft maar eens aan. Waar gaat het over? Is dit alle CO2-uitstoot? Waarom bleef het gelijk?

  dooie mus

  Of het om het totaal of over het aandeel van de energie-sector gaat blijft een beetje onduidelijk in het persbericht. Maar eigenlijk doet dat er ook niet zoveel toe, als we naar de cijfers achter de grafiek kijken is er weinig reden tot vreugde.

  [img]http://www.mrooijer.nl/stats/wp-content/uploads/2015/03/co2-002.png[/img]

  In 2013 was er een sterke stijging en van 2013-2014 staat het even stil. Dat riekt naar regression to the mean, het gegeven dat na een uitschieter altijd een minder grote stap volgt. Is dat de verklaring als we verder spitten? Ja.

  (1) In 2014 was er op het Noordelijk Halfrond een warmte record. Daar woont 70% van de wereldbevolking, die hebben dus minder verstookt dan het jaar daarvoor.

  (2) In 2013 waren de kolen zo goedkoop dat er meer kolen werden verstookt dan verwacht, dus daarom was er extra uitstoot aan CO2 (kolen zijn wat dat betreft het ergste)

  (3) In 2014 daalden de olieprijzen, die in het laatste kwartaal zelfs bijna gehalveerd waren ten opzichte van de top in 2013. Er werd dus in 2014 meer olie verstookt voor electriciteit, en minder kolen dan in 2013.

  CO2 boven de 400 ppm in februari

  Anton (@1) lijkt te geloven dat het CO2-niveau in de atmosfeer direct de uitstoot volgt. Dat is natuurlijk niet zo, dit is nog steeds veel te veel uitstoot alleen een heel klein beetje minder veel te veel. En daardoor blijft het dus opwarmen.

  [img]http://www.mrooijer.nl/stats/wp-content/uploads/2015/03/co2-000.jpg[/img]

  Inmiddels staat de teller al in februari boven de 400 ppm en zal ook februari 2015 een van de warmste maanden ooit worden (zie jma, zie TempLS).

 16. 21

  @19: “uit dezelfde hoeveelheid brandstof” = gelijkblijvend energieverbruik!
  Vaak stijgt het energieverbruik bij grotere efficientie = Jevons paradox.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren